Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Pondelok, 10. decembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Bezpečnosť hračiek (rozprava)
MPphoto
 
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón (PSE). - (ES) Pán predsedajúci, pani komisárka, bez toho aby som dramatizoval, rokujeme o probléme, ktorý postihuje celú Úniu. Len jeden príklad: každý deň prichádza do Španielska 40 000 kontajnerov s tovarom a tisícky týchto kontajnerov obsahujú hračky.

Pýtame sa, či systém oprávnených hospodárskych subjektov, ktorý bude zavedený od 1. januára 2008, skutočne podporí efektívne opatrenia na riešenie komerčných činností ohrozujúcich zdravie detí, ktoré boli toľkokrát odsúdené.

Vo svojom uznesení zo dňa 26. septembra o bezpečnosti výrobkov, hlavne hračiek, Európsky parlament naliehavo žiadal Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia, ktoré zabezpečia, že predávaný spotrebný tovar nebude predstavovať zdravotné riziko.

Je čas, aby sme urýchlili prijímanie potrebných opatrení a aby sa zrealizovalo uznesenie Európskeho parlamentu. Potrebujeme zlepšiť kontrolu a sledovanie trhov, o ktorých sme sa zmieňovali. V dobe globalizácie nie sú hračky len ďalším druhom tovaru. Bez kontrol budeme svedkami opakovania incidentov, ktoré boli opakovane hlásené; zas a znova sa objavujú prípady obchodného dampingu, ako aj možnosti závažného poškodenia zdravia spotrebiteľov, obzvlášť detí.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia