Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 10 december 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

Leksakers säkerhet (debatt)
MPphoto
 
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón (PSE). - (ES) Herr talman, fru kommissionsledamot! Utan dramatiska överdrifter diskuterar vi här ett problem som påverkar hela EU. Låt mig bara ge ett exempel – varje dag förs 40 000 lastcontainrar in i Spanien. Flera tusen av dessa innehåller leksaker.

Vi undrar om systemet med godkänd ekonomisk aktör, som införs från och med januari 2008, verkligen kommer att underlätta effektiva åtgärder mot de kommersiella transaktioner som sätter barns hälsa i fara och som redan har fördömts så många gånger.

I sin resolution av den 26 september om produktsäkerhet, särskilt avseende leksaker, uppmanade Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att se till att konsumentvaror som marknadsförs i EU inte utgör någon fara för konsumenternas hälsa.

Det är dags att påskynda antagandet av de åtgärder som krävs för att genomföra Europaparlamentets resolution. Vi måste förbättra kontrollen och tillsynen av de marknader som redan nämnts. I globaliseringens tidevarv är inte leksaker bara en vara, vilken som helst. Utan kontroller kommer den typ av incidenter som återigen rapporterats att upprepas om och om igen. Ideligen ser vi nya exempel på kommersiell dumpning och risker för en allvarlig påverkan på konsumenternas hälsa, och särskilt barnens.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy