Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 10. december 2007 - Strasbourg EUT-udgave

Tiårsdagen for Ottawa-konventionen om forbud mod personelminer (forhandling)
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Hvad er egentlig meningen med denne debat i dag? På fredag vil Parlamentet vedtage en beslutning, hvori vi først påpeger at have markeret Ottawakonventionens tiårsdag med en udstilling i Strasbourg, men hvori vi også tydeligt erklærer, at et forbud mod antipersonelminer ikke er nok, men også skal dække panserminer.

De 10 år, som Ottawakonventionen har eksisteret, har været skelsættende, fordi det er første gang, at et civilsamfunds søgsmål har ført til et internationalt forbud mod et masseødelæggelsesvåben, nemlig antipersonelminen. Det er meget sigende, at den eneste gruppe i Parlamentet, som ikke bakker op om denne konsensus, forsvandt efter hr. Zappalàs tale. Pointen er, at jeg ville spørge hr. Zappalà - i lyset af, at der f.eks. i 2005 alene i Afghanistan fandt 100 ulykker sted med panserminer - om han nogensinde har set et barn, der er blevet lemlæstet af en minesprængning i en skolebus, i øjnene og forklaret, hvorfor han synes, at antipersonelminer er uacceptable, men at panserminer er acceptable.

Sagen er, at jeg gerne vil høre ham og hans gruppe om, hvorvidt de blot har set én invalideret soldat eller de pårørende til en, som er blevet lemlæstet og dræbt af en pansermine, i øjnene, og hvordan de kan retfærdiggøre det. Der er ingen forskel på acceptable og uacceptable miner, men der er også behov for et internationalt forbud mod panserminer.

Jeg vil knytte en anden kommentar til spørgsmålet om finansiering. Stabilitetsinstrumentet er naturligvis nødvendigt og nyttigt - og jeg vil som ordfører fortsat gøre, hvad jeg kan for at fremme det - til udførelse af minerydningsarbejde som en kortsigtet foranstaltning. Vi ved dog også, at en kortsigtet foranstaltning, en strategi til at rydde vores verden for miner, ikke er tilstrækkelig. 2009 nærmer sig med hastige skridt, hvorfor vi kraftigt opfordrer til, at vi genoptager diskussionen om vedtagelsen af en selvstændig budgetpost. Hvis det er medmenneskelighed, vi taler om her, så skal vi have klare beslutninger.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik