Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Maanantai 10. joulukuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

Jalkaväkimiinojen kieltämistä koskevan Ottawan yleissopimuksen kymmenes vuosipäivä (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, mikä on tämänpäiväisen keskustelun varsinainen ydin? Perjantaina me parlamentin jäsenet haluamme hyväksyä päätöslauselman, jossa huomautamme aluksi, että olemme antaneet Ottawan sopimuksen kymmenennelle vuosipäivälle tunnustusta Strasbourgissa järjestettävällä näyttelyllä mutta jossa toteamme myös hyvin selkeästi, että jalkaväkimiinojen kieltäminen lailla ei riitä. Kiellon täytyy koskea myös ajoneuvomiinoja.

Ne kymmenen vuotta, jotka Ottawan sopimus on ollut voimassa, ovat niin tärkeitä siksi, että ensimmäistä kertaa kansalaisyhteiskunnan oikeudenkäynti on johtanut joukkotuhoaseiden, jalkaväkimiinojen, kansainväliseen kieltämiseen. On erittäin valaisevaa, että ainoa ryhmä, joka ei kannattanut parlamentissa tätä yhteistä mielipidettä, poistui Stefano Zappalàn puheen jälkeen. Kyse on siitä, että pitäen silmällä sitä, että esimerkiksi vuonna 2005 yksinomaan Afganistanissa tapahtui sata ajoneuvomiinoihin liittyvää onnettomuutta halusin kysyä Stefano Zappalàlta, onko hän koskaan katsonut koulubussin räjähdyksessä vammautunutta lasta silmiin ja kertonut, miksi jalkaväkimiinat ovat hänen mielestään huonoja ja ajoneuvomiinat hyviä.

Haluan kuulla häneltä ja hänen ryhmältään, ovatko he koskaan katsoneet silmiin vammautuneita sotilaita tai ajoneuvomiinojen vammauttamien ja surmaamien kuolonuhrien omaisia, ja miten he perustelevat väitteensä. Ei ole olemassa hyviä ja huonoja miinoja, mutta myös ajoneuvomiinat on kiellettävä kansainvälisesti.

Haluan sanoa rahoituskysymyksestä jotain muuta. Vakautusväline on tietenkin tarpeellinen ja hyödyllinen lyhytaikaisten toimenpiteiden suorittamiseksi miinanraivaustyön alalla. Myös minä teen esittelijänä jatkossakin voitavani sen varmistamiseksi. Tiedämme kuitenkin myös, että lyhytaikainen toimenpide, strategia maailman raivaamiseksi miinoista, ei riitä. Kun vuosi 2009 lähestyy kovaa vauhtia, pyydämme, että voisimme keskustella jälleen erillisen budjettikohdan hyväksymisestä. Jos tässä puhutaan inhimillisyydestä, tarvitsemme selkeitä päätöksiä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö