Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Pirmadienis, 2007 m. gruodžio 10 d. - Strasbūras Tekstas OL

Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų uždraudimo dešimtosios metinės (diskusijos)
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. Pirmininke, Komisijos nare, gerbiamieji Parlamento nariai, kokia yra tikroji šios šiandieninės diskusijos prasmė? Penktadienį mes kaip Parlamentas norime priimti rezoliuciją, kurioje pirmiausia parodome, kad minime 10-ąsias Otavos konvencijos metines, rengdami parodą čia, Strasbūre, bet kurioje mes taip pat labai aiškiai išdėstome, kad nepakanka paskelbti už įstatymo ribų priešpėstines minas, bet taip pat reikia įtraukti ir transporto minas.

10 metų po Otavos konvencijos priėmimo yra labai svarbūs, nes tai buvo pirmas pilietinės visuomenės teismo procesas, uždraudęs masinio naikinimo ginklus būtent priešpėstines minas tarptautiniu mastu. Labai įdomu, kad vienintelė grupė, nepalaikiusi šio sutarimo Parlamente, pranyko po S. Zappalà kalbos. Aš būtent norėčiau paklausti S. Zappalà – atsižvelgiant į tai, kad, pvz., 2005 m. vien Afganistane įvyko 100 nelaimingų atsitikimų dėl transporto minų – ar jis kada nors pažiūrėjo į akis vaikui, kuris buvo sužalotas per sprogimą mokykliniame autobuse, ir paaiškino priežastis, kodėl jis mano, kad priešpėstinės minos blogos, o transporto minos geros.

Tikrai norėčiau sužinoti, ar jis ir jo grupė bent kartą pažiūrėjo į akis sužalotiems kareiviams ar nuo transporto minų žuvusiųjų giminaičiams, ir kaip jie pateisina savo nuostatas. Nėra jokio skirtumo tarp gerų ir blogų minų, bet reikia taip pat tarptautiniu mastu uždrausti transporto minas.

Norėčiau šį tą pasakyti finansavimo klausimu. Stabilumo priemonė yra, žinoma, būtina ir naudinga – ir aš, kaip ir pranešėjas, taip pat toliau darysiu tai, ką galiu, kad ją užtikrinčiau – vykdant išminavimo darbus trumpalaikėmis priemonėmis. Tačiau taip pat žinome, kad trumpalaikė priemonė, strategija mūsų pasauliui išminuoti, nėra pakankama. Greitai artėjant 2009 m., prašome vėl aptarti atskiros biudžeto eilutės priėmimą. Jei čia kalbame apie žmoniją, turime priimti aiškius sprendimus.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika