Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 10 december 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

10 år efter antagandet av Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (debatt)
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vad är egentligen poängen med dagens debatt? På fredag ska parlamentet anta en resolution där vi först påpekar att vi har visat vår erkännande av tioårsdagen av Ottawakonventionen här, med en utställning i Strasbourg, men där vi också mycket tydligt påpekar att det inte är tillräckligt att förbjuda antipersonella minor, utan att fordonsminor också måste inkluderas.

De tio åren som Ottawakonventionen har funnits är så viktiga eftersom det för första gången var en rättegång i civilsamhället som ledde till ett internationellt förbud mot ett massförstörelsevapen, nämligen antipersonella minor. Det är mycket avslöjande att den enda grupp som inte stöder detta samförstånd i parlamentet försvann efter Stefano Zappalàs anförande. Poängen är att jag ville fråga Stefano Zappalà, mot bakgrund av det faktum att det till exempel 2005 inträffade 100 olyckor med fordonsminor bara i Afghanistan, om han någonsin hade sett något av de barn i ögonen som sprängts i en skolbuss och lemlästats och gett ett skäl till varför han anser att antipersonella minor är dåliga men fordonsminor är bra.

Jag skulle vilja få veta från honom och hans grupp om de någon enda gång har mött invalidiserade soldaters ögon, eller träffat familjemedlemmarna till dem som invalidiserats och dödats av fordonsminor, och hur de rättfärdigar detta. Det finns ingen skillnad mellan goda och dåliga minor, utan det är nödvändigt att förbjuda även fordonsminor internationellt.

Jag skulle vilja säga något annat om frågan om finansiering. Stabilitetsinstrumentet är naturligtvis nödvändigt och användbart, och jag fortsätter också att göra vad jag kan för att garantera detta som föredragande, för att genomföra minröjningsarbetet med kortsiktiga åtgärder. Vi vet emellertid också att kortsiktiga åtgärder, en strategi för att röja undan världens minor, inte är tillräckliga. År 2009 närmar sig snabbt och vi begär därför att vi än en gång diskuterar antagandet av en oberoende budgetpost. Om vi talar om mänskligheten så behöver vi tydliga resolutioner.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy