Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0032(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0471/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0471/2007

Συζήτηση :

PV 10/12/2007 - 18
CRE 10/12/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 20/02/2008 - 4.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0056

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

18. Απογραφές πληθυσμού και στέγασης (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0471/2007) της κ. Juknevičienė, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης
(COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD)) .

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, οι απογραφές πληθυσμού και στέγασης είναι ο βασικός κορμός όλων των στατιστικών αναφορών για τους ανθρώπους που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα σχεδόν τα πεδία πολιτικής όπου είναι ενεργή η ΕΕ, είτε στο οικονομικό, είτε στο κοινωνικό είτε στο περιβαλλοντικό, απαιτούνται υψηλής ποιότητας δημογραφικά στοιχεία για να συμβάλουν στη διαμόρφωση των επιχειρησιακών στόχων και στην αξιολόγηση της προόδου. Τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα χρειάζονται στοιχεία απογραφής για να προβαίνουν σε έγκυρες συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Ακριβή δημογραφικά στοιχεία απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς σημαντική νομοθεσία. Παραδείγματα είναι η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και η κατανομή των διαρθρωτικών ταμείων (βάσει των στοιχείων του «κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ»).

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να παράσχει ένα σαφές ευρωπαϊκό πλαίσιο για την επίτευξη της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων των απογραφών που διεξάγονται στα κράτη μέλη της ΕΕ. Αποσαφηνίζει τις ευθύνες και τους ρόλους των στατιστικών αρχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θεσπίζει κοινές απαιτήσεις, που αφορούν την ποιότητα και τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων, των μεθόδων και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται.

Αυτό θα αποτελέσει μείζον βήμα στην κατεύθυνση της εναρμόνισης των δημογραφικών και κοινωνικών στατιστικών. Οι απογραφές πληθυσμού έχουν μακρά παράδοση στις χώρες της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ορισμένες μάλιστα χώρες χρονολογούνται εδώ και αιώνες. Για πρώτη φορά θα υπάρξει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τις απογραφές. Η λέξη «ιστορική» ενδεχομένως να είναι η κατάλληλη για να περιγράψει αυτή την εξέλιξη. Ο κανονισμός θα αποτελέσει επίσης σημαντικό ορόσημο για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα των απογραφών πληθυσμού και στέγασης, όπου μέσω της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας ήταν ενεργή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί πολλά χρόνια.

Υπάρχει ευρεία συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων – της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου – σχετικά με τη σημασία της νομοθεσίας. Είναι απολύτως φυσικό και σεβαστό ότι η νομοθεσία για τις απογραφές εγείρει συζήτηση. Σε τελική ανάλυση, θα αποφασίσετε για τη συλλογή στοιχείων για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και για το πλέον δαπανηρό και εργώδες στατιστικό εγχείρημα.

Το θέμα είναι ευαίσθητο από πολιτική άποψη και απαιτεί σημαντικές επενδύσεις με χρήματα των φορολογουμένων και καλή θέληση των πολιτών στα κράτη μέλη.

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η απουσία υποκειμενικών και συγκρίσιμων απογραφικών στοιχείων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικής, για διοικητικούς σκοπούς και κοινωνική έρευνα που ενισχύει την ευημερία των ατόμων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οφέλη από τα εναρμονισμένα απογραφικά στοιχεία υπερβαίνουν μακράν τις προσπάθειες συλλογής τους.

Τα κράτη μέλη διεξάγουν τις εθνικές τους απογραφές επί πολλές δεκαετίες. Εκείνο που μπορούμε να επιτύχουμε με αυτή την ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι να συμβάλουμε με ακόμη καλύτερο τρόπο στην ευόδωση των προσπαθειών τους διασφαλίζοντας απογραφικά στοιχεία που θα έχουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και θα είναι συγκρίσιμα μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη ακόμα συζήτηση και ελπίζει ειλικρινά ότι θα εξευρεθεί μια λύση που θα είναι αποδεκτή από την ευρεία πλειοψηφία των μελών αυτού του Σώματος, καθώς και από τα κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο. Καλούμε άπαντες να υποστηρίξουν την εισηγήτρια, την κ. Juknevičienė, στην επιδίωξή της για την εξεύρεση ανάλογου συμβιβασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, εισηγήτρια. – (LT) Η Επίτροπος μόλις είπε ότι αυτός ο κανονισμός είναι ιστορικό γεγονός. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ναι, είναι ένα ιστορικό γεγονός, ταυτόχρονα όμως συμβαίνει να είναι και ένα από τα πλέον σκανδαλώδη στην Ευρώπη. Σήμερα, θα έπρεπε να παραδεχθούμε, έστω και αν είναι προφανές, ότι έως τώρα δεν διαθέταμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και καμία ιδέα σχετικά με το πόσοι άνθρωποι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τι είδους στέγη. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, ιδίως τους σκιώδεις εισηγητές, τους εκπροσώπους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τα μέλη των περιφερειακών επιτροπών για τη στενή τους συνεργασία στην προετοιμασία αυτού του εγγράφου. Εκφράζω πολλές ευχαριστίες στους εκπροσώπους της Επιτροπής και του Συμβουλίου, που έλαβαν ενεργά μέρος στις συζητήσεις και συμμετείχαν στις κοινές μας προσπάθειες για την επίτευξη του συμβιβασμού, ότι πρέπει δηλαδή να περιληφθούν μόνο αναγκαίες πληροφορίες σε αυτόν τον κανονισμό. Δεν πρέπει να συγκεντρωθούν τυχόν περιττά στοιχεία που, ενίοτε, ενδέχεται να παραβιάζουν το δικαίωμα ενός ατόμου στην ιδιωτική ζωή.

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ και, συναφώς, ο κανονισμός έχουν μια νομική βάση που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 285 της Συνθήκης ΕΕ. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν τα θεμέλια γι’ αυτό το έγγραφο. Αυτό το άρθρο καθορίζει την ανάγκη συμμόρφωσης προς πολύ σημαντικά κριτήρια – αμεροληψία, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, επιστημονική ουδετερότητα, οικονομική αποτελεσματικότητα και εμπιστευτικότητα των στατιστικών στοιχείων.

Ο βασικός στόχος του κανονισμού είναι η παροχή λεπτομερούς αποτύπωσης της πληθυσμιακής διάρθρωσης και των χαρακτηριστικών με στόχο την ανάλυση των στοιχείων και τη χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής σε πολλά πεδία πολιτικής της ΕΕ.

Τα στοιχεία της ετήσιας απογραφής του πληθυσμού χρησιμοποιούνται, όπως είπε η Επίτροπος, για τον καθορισμό λίαν σημαντικών κριτηρίων, όπως είναι η ψηφοφορία και ο καθορισμός της πλειοψηφίας στο Συμβούλιο. Τα υψηλής ποιότητας στοιχεία για τις περιφέρειες είναι αναγκαία για τον καθορισμό των περιφερειών που δικαιούνται ενίσχυση από την ΕΕ, καθώς και για την αποτίμηση της προόδου της περιφερειακής πολιτικής συνοχής. Επομένως, θα μπορούσε, άραγε, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο να έχει μεγαλύτερη σημασία από πλευράς δυνατότητας σύγκρισης και εμπιστοσύνης όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό;

Ο κανονισμός παρέχει μια ευκαιρία για τη συλλογή υψηλής ποιότητας στοιχείων για τη στέγαση. Αυτά τα στοιχεία είναι αναγκαία για τον καθορισμό του αριθμού των καταναλωτών νερού, ενέργειας και άλλων αγαθών και για τον καθορισμό της ζήτησης και της προσφοράς στέγης, καθώς και της αναγκαίας χρηματοδότησης.

Η τελευταία απογραφή, που έγινε το 2001, βασίστηκε σε συμφωνία κυρίων και δεν πέτυχε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι τα δεδομένα δεν είναι επαρκώς διεξοδικά, είναι αναξιόπιστα, δεν προσφέρονται για μεταξύ τους σύγκριση και αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες όσον αφορά το εάν οι πόροι της ΕΕ κατανεμήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν αναιτίως. Βέβαια, αυτό δυσχεραίνει και την εκπόνηση σχεδίων για το μέλλον.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα διασφαλίσει αξιόπιστα, διαφανή και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Θα απαιτήσει, επίσης, βασικές μόνο πληροφορίες για ορισμένα ζητήματα.

Επομένως, κυρίες και κύριοι, ζητώ την υποστήριξή σας στις τροπολογίες που πρότεινα, οι οποίες στοχεύουν στην απαλλαγή των κρατών μελών από το βάρος της συλλογής και αποθήκευσης περιττών πληροφοριών.

Η ψηφοφορία επί του κανονισμού αυτού αναβλήθηκε μέχρι την επόμενη σύνοδο της Ολομέλειας. Είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί συμβιβασμός. Πρέπει να θεσπίσουμε και να εφαρμόσουμε αυτόν τον κανονισμό για να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Χρειαζόμαστε, επίσης, την υποστήριξη των πολιτών της ΕΕ. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν τη σημασία της απογραφής και να την υποστηρίξουν. Ο κόσμος πρέπει να είναι βέβαιος ότι το κοινό στατιστικό σύστημα είναι αξιόπιστο και ουσιαστικό για την ευημερία τους. Το πλέον σημαντικό είναι ότι η πληροφορία πρέπει να αποθηκεύεται με ασφαλή τρόπο και να χρησιμοποιείται μόνο για τον ορθό σκοπό.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως σκιώδης εισηγητής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, παρακολούθησα την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, καθώς και τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή. Είναι πράγματι μια λίαν σημαντική έκθεση με στόχο τον σχεδιασμό και την εκτίμηση περιφερειακών και κοινωνικών πολιτικών στα διάφορα κράτη μέλη και, σε σχέση με αυτό, τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού στην Ευρώπη και οι συνθήκες στέγασης συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον αποφασιστικών πτυχών για τη μέτρηση της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης.

Κατά την άποψή μας, η Επιτροπή φαίνεται να ακολουθεί την ορθή γραμμή, την οποία υποστηρίζουμε, σχετικά με τους δείκτες που καθιστούν εφικτή την ανάλυση αυτού του είδους. Πρέπει, επομένως, να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την κάλυψη, την ποιότητα και την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων αυτού του είδους. Πιστεύουμε, πάντως, ότι πρέπει να επιδεικνύεται πάντοτε μέριμνα για την επίτευξη μιας καλής ισορροπίας μεταξύ κόστους-οφέλους σε ό,τι αφορά τον βαθμό λεπτομέρειας των πληροφοριών που θα παρέχονται, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Αυτή η έκθεση θα είναι χρήσιμη μόνο αν συμβάλει στην αύξηση της συχνότητας, της συγκρισιμότητας και της ακρίβειας των στοιχείων αυτών σε επίπεδο ΕΕ. Επ’ αυτού, είναι ουσιαστικό να επιδειχθεί πολύ ειδική μέριμνα όσον αφορά τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη, στοιχεία που πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και αξιόπιστα. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να γίνουν συγκριτικές μελέτες και αναλύσεις της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης σε περιφερειακό, επίπεδο κρατών μελών και Ένωσης. Ακόμη πιο αξιοσημείωτος είναι ο τρόπος που γίνεται η επεξεργασία αυτών των στοιχείων, αφού η ταξινόμηση των περιφερειών με σκοπό την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ανάλογους δείκτες, πράγμα που σημαίνει ότι στη φυσιολογική ροή των πραγμάτων, αυτή η διαδικασία οδηγεί σε αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν μείζονες συνέπειες για τις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες και για τα ίδια τα κράτη μέλη.

Ελπίζω ότι, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, θα επιτύχουμε συνολικά μεγαλύτερη συνάφεια, σαφήνεια και ακρίβεια. Θέλω μόνο να καταγραφεί ότι η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ διατήρησε την αρχική της θέση επί της έκθεσης αυτής, ακόμη και αφού άκουσε τις εξηγήσεις που έδωσε η Επιτροπή, συμπαρατασσόμενη με την εισηγήτρια· ελπίζω ότι θα διατηρήσουμε μέχρι τέλους αυτή τη θέση. Τασσόμαστε ιδίως υπέρ της απάλειψης των τμημάτων 1.3 και 2.3 του Παραρτήματος, καθώς και ορισμένων κατοπινών τροπολογιών που κατά την άποψή μας δεν συμβαδίζουν με τους στόχους της βελτίωσης της ποιότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η κ. Madeira που επρόκειτο να μιλήσει εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να είναι μαζί μας καθώς δεν έβρισκε μέσο για την έγκαιρη μετάβασή της εδώ. Επομένως, θα παρουσιάσω τις απόψεις της για τη σημασία αυτής της έκθεσης και τις ανησυχίες της, τις οποίες συμμερίζομαι και τις οποίες εξέφρασα προηγουμένως σε αυτή τη σύνοδο της Ολομέλειας σε σχέση με τις αναπτυξιακές πολιτικές.

Η έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας που πρόκειται να υπογραφεί αυτή την εβδομάδα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων καθιστά ζωτικής σημασίας το να διαθέτουμε αξιόπιστα δημογραφικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα μέθοδος ψηφοφορίας που περιλαμβάνεται στη Συνθήκη, που εφεξής θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την ψήφο των κρατών μελών, αλλά και τα πληθυσμιακά στοιχεία, σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι απογραφές του πληθυσμού είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αυτός ο κανονισμός είναι σημαντικός για άλλους λόγους πέραν της μεθόδου ψηφοφορίας – είναι σημαντικός επίσης για όλους τους δείκτες που αφορούν την απασχόληση, τα περιφερειακά, διαρθρωτικά και κοινωνικά ζητήματα που λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται από κάθε κράτος μέλος και που, συχνά, λόγω της ανακολουθίας στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους συλλογής των στοιχείων ή στις περιόδους αναφοράς, παρέχουν ανεπαρκείς αναλύσεις και αποτελέσματα αμφίβολης εγκυρότητας. Την τελευταία φορά που διεξήχθη αυτή η άσκηση, το 2000, τα στοιχεία ήταν διαθέσιμα μόλις το 2005 και, επομένως, ήταν αμφισβητούμενης εγκυρότητας.

Ο σημερινός υπό εξέταση κανονισμός, απαλλαγμένος από ορισμένες αναντιστοιχίες που σκανδάλισαν ακόμα και τους πλέον απρόσεκτους αναγνώστες, λαμβάνει υπόψη μια σειρά παραγόντων που είναι βασικοί για την εξασφάλιση καλών αποτελεσμάτων από τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης και που θα μας επιτρέψουν να έχουμε προκαθορισμένα έτη αναφοράς, τα οποία θα είναι κοινά για τα κράτη μέλη, καθώς και καταχωρημένες ερωτήσεις που θα μας επιτρέψουν αξιόπιστες συγκρίσεις.

Τέλος, επαναλαμβάνω ότι είμαι υπέρ της συμπερίληψης των μη υποχρεωτικών θεμάτων στον κανονισμό. Η χρήση ερωτήσεων που δεν καλύπτονται στα υποχρεωτικά θέματα δεν θα δώσουν μόνο στα κράτη μέλη έναν ακριβή και συνεκτικό κατάλογο που θα χρησιμεύσει ως βάση για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων, αντί να αφήσει την ευθύνη σε αυτούς, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε ενδιαφέροντα, αλλά τελείως περιττά αποτελέσματα. Το επιχείρημα ότι οι απογραφές πρέπει να απαλειφθούν από το κείμενο, διότι κοστίζουν, δεν έχει νόημα. Ακριβώς επειδή συνεπάγονται υψηλά κόστη, πρέπει να θέσουμε με σαφήνεια τα προς ανάλυση θέματα εντός ενός νομικού πλαισίου, ούτως ώστε τα αποτελέσματα να μην αποδειχθούν άχρηστα για μελλοντική χρήση για διάφορους σκοπούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο κανονισμού για τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης είναι ένα έγγραφο εξόχως σημαντικό. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης παρέχουν μια ευκαιρία για ορθολογική εκπόνηση αναπτυξιακών στρατηγικών και για την ανάληψη παρεμβατικής δράσης. Για τον λόγο αυτόν είναι πολύ σημαντικό τα στοιχεία να είναι διαφανή και συγκρίσιμα. Σε αυτή την περίπτωση, οι κοινοτικές λύσεις θα ισχύουν για πραγματικά και καλά μελετημένα φαινόμενα.

Η συγκρισιμότητα δεν είναι μόνο θέμα καλά προσδιορισμένων στοιχείων· σημαίνει, επίσης, ότι αυτού του είδους τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί στη διάρκεια ταυτόσημων χρονικών περιόδων. Ο σαφής καθορισμός περιόδων συλλογής στοιχείων και η επικαιροποίηση, διόρθωση και δημοσίευση στοιχείων έχει πολύ μεγάλη σημασία και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στο έγγραφο και στις τροπολογίες.

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο τρόπος που συλλέγονται δεδομένα τοπικών κοινοτήτων. Υποστηρίζω την τροπολογία που θεσπίζει ξεχωριστό ορισμό γι’ αυτό. Υποστηρίζω, επίσης, την τροπολογία που θεσπίζει περιβαλλοντικές πολιτικές, παράλληλα με τις περιφερειακές. Οι περιοδικές στατιστικές μελέτες που εξετάζουν οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά και οικιστικά χαρακτηριστικά αναμφίβολα είναι απαραίτητες ενόψει των δημογραφικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Αυτός είναι ο λόγος που πιστεύω ότι είναι εσφαλμένη η τροπολογία που απαλείφει προτεινόμενα θέματα για τα γεωγραφικά επίπεδα και ιδίως αυτοτελή θέματα, όπως είναι η τοποθεσία σχολείων και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, τα μέσα μετάβασης στην εργασία ή στο σχολείο, ο αριθμός των παιδιών που γεννιούνται ζωντανά, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας, η διάρκεια της ανεργίας, η κύρια πηγή εισοδήματος, το εισόδημα, οι συνθήκες στέγασης ή η αναπηρία, που περιγράφουν τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών.

Η έμφαση στον σεβασμό της προστασίας των δικαιωμάτων των εθνικών προσωπικών δεδομένων στο κείμενο είναι σημαντική και ορθώς διατηρήθηκε η αρχή της επικουρικότητας σε αυτόν τον τομέα. Συγχαίρω την κ. Juknevičienė για το διεξοδικό έργο που επιτέλεσε σε σχέση με το σχέδιο έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι παρίσταται τώρα στις συζητήσεις μας ένας βουλευτής του ΕΚ που μόλις χθες κατέστη πλήρες μέλος του Σώματος, ο κ. Krzysztof Hołowczyc, ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στην Πολωνία. Καλώς ήλθατε, κύριε Hołowczyc! Παρακαλώ, εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες.

Ο κ. Hołowczyc είναι οδηγός αγώνων ταχύτητας, πολύ γνωστός στην Πολωνία και το Σάββατο κέρδισε τη θρυλική διαδρομή του Ράλι Barbórka. Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια! Εδώ ασκούμαστε σε ένα άλλου είδους άθλημα, όμως, γι’ αυτό παρακαλώ να αλλάξετε γρήγορα θέσεις, κύριε Hołowczyc.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι σωστό ότι η συλλογή και εναρμόνιση των στατιστικών στοιχείων για τα πλέον σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των περιφερειών είναι βασικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατανομή των διαρθρωτικών ταμείων, το ένα τρίτο του προϋπολογισμού, στην πράξη στηρίζεται σε αυτή τη βάση δεδομένων. Αυτό, όμως, που προτείνει εδώ η Επιτροπή στον κανονισμό της για τις απογραφές πληθυσμού, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις ανάγκες. Τα στοιχεία που θέλει να συλλέξει και να εναρμονίσει σε αυτό το καταστατικό κείμενο, που εφαρμόζεται απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι προσωπικά δεδομένα για τους συνανθρώπους μας, κάτι το οποίο στην πράξη ουδόλως αφορά την ΕΕ. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα προσωπικά δεδομένα για την οικογενειακή και τη σεξουαλική ζωή, η κατάσταση στέγασης και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. Επιπλέον, έχει την τόλμη να ζητά να συμπεριληφθούν με νόμο αυτά τα δεδομένα σε ενιαίες προδιαγραφές χωρίς να περιλαμβάνεται καμία αναφορά στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Είναι, επομένως, καθήκον μας, ως εκπροσώπων των πολιτών μας, να σταματήσουμε κάθε ανάλογη ανάμειξη στα ατομικά δικαιώματα, ιδίως καθώς δεν υπάρχει κανένας λόγος για την εναρμόνιση των στοιχείων σχετικά με την οικογενειακή ζωή, την οικογενειακή κατάσταση ή την κατάσταση στέγασης, όταν αυτό δεν εμπίπτει σε καμία περίπτωση στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν προβλέπεται από τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην ΕΕ να διεκδικεί από την πίσω πόρτα αρμοδιότητες που εν προκειμένω πρέπει να παραμείνουν στην αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών και η εποπτεία της συλλογής στοιχείων προϋποθέτει αυτό. Για μας δεν είναι ζήτημα χρόνου ή ταχύτητας, αλλά ζήτημα της πρωταρχικής αναγκαιότητας ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει απόλυτη προτεραιότητα. Τούτο το κείμενο της Επιτροπής δεν το κατοχυρώνει αυτό. Χαίρομαι που η εισηγήτρια θέλει να απαλείψει εδώ το μη υποχρεωτικό κείμενο. Ήδη το υποστηρίξαμε αυτό, ακόμη και σε επίπεδο επιτροπής. Δυστυχώς, δεν είχε εξασφαλίσει πλειοψηφία γι’ αυτό εκείνη την περίοδο.

Οι πολίτες προσμένουν από εμάς να διασφαλίσουμε ότι εκείνο που ορίζει τώρα η απόφαση, η αναβολή δηλαδή, θα αναγκάσει στην πράξη την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να διασφαλίσει ότι η προστασία των δεδομένων ελέγχεται εδώ και πάλι και ότι μόνο τότε θα ληφθεί απόφαση της θέσης του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση. Ζητώ από όλες τις ομάδες να τηρούν εδώ τον λόγο τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης, την οποία παρουσίασε η Επιτροπή, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως οι προηγούμενες προτάσεις για τις στατιστικές σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και τις κενές θέσεις απασχόλησης. Συμφωνώ, επίσης, με τη δήλωση της Επιτροπής στη διάρκεια των τελευταίων απογραφών πληθυσμού και στέγασης για το 2001, ότι η συλλογή στοιχείων από το κάθε κράτος μέλος με βάση αποκλειστικά «συμφωνίες κυρίων» είναι ανεπαρκής για την επίτευξη αρκούντως συγκρίσιμων στοιχείων. Επομένως, είναι ανάγκη να θεσπιστεί νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.

Από την άλλη πλευρά, εξεπλάγην αρνητικά όταν είδα τον κατάλογο των δεδομένων που ζητούνται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία στο τμήμα 1.3 του παραρτήματος του προτεινόμενου κανονισμού. Ακόμη και αν δεχθούμε το γεγονός ότι αυτοί δεν είναι παρά προτεινόμενοι δείκτες, πιστεύω ότι η Επιτροπή το παρατράβηξε σε σχέση με αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποβάλλονται στους πολίτες λίαν προσωπικές ερωτήσεις σχετικά με την ιδιωτική τους ζωή. Ακόμη περισσότερο με απώθησε το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία θα συλλέγονται από τις απαντήσεις γυναικών μόνο. Επομένως, επιδοκίμασα ολόψυχα την απόφαση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων να απαλειφθούν αυτές οι αδιάκριτες και ανάρμοστες απαιτήσεις από την πρόταση της Επιτροπής.

Τέτοιου είδους πληροφορίες αρμόζουν περισσότερο σε ένα ιατρικό κέντρο. Σε ό,τι αφορά την ανωνυμία αυτών των στοιχείων, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι συγκρίσιμη με αυτή που ισχύει για τα τραπεζικά δεδομένα. Νομίζω ότι κατά τη συγκέντρωση των όποιων στατιστικών πληροφοριών, πρέπει πρωτίστως να σεβόμαστε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτικότητα των ατόμων και πρέπει να αποτρέψουμε δυσανάλογη αύξηση του αριθμού των καθηκόντων που απαιτούνται από τους παρόχους στοιχείων. Θα συστήσω η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών GUE/NGL να ψηφίσει σε αυτό το πνεύμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, στις 20 Νοεμβρίου, στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, υποστήριξα με χαρά μου την τροπολογία αριθ. 32 της εισηγήτριας, της κ. Juknevičienė, για τη διαγραφή της παραγράφου 1.3.2, ούτως ώστε να απαλειφθεί η αδιάκριτη και προσβλητική ερώτηση σχετικά με την πρώτη σεξουαλική επαφή των γυναικών, υπό τον μανδύα της «συμβίωσης». Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής που ήταν τότε παρών μου υποσχέθηκε ότι αυτή η «ανοίκεια ερώτηση» θα αφαιρούνταν και δεν θα επανερχόταν. Αυτό το θεώρησα προσωπική νίκη, νίκη του κόμματός μου UKIP, πρωτίστως όμως, νίκη της κοινής λογικής και ήμουν έτοιμος να συγχαρώ την Επιτροπή γι’ αυτό. Παρεμπιπτόντως, αυτή η ανάκληση αποδεικνύει ότι είχα δίκιο όταν έλεγα ότι αυτή αφορά τη σεξουαλική πράξη διότι, αν ακολουθούσε μόνο η ερώτηση περί συγκατοίκησης, όπως διατεινόταν ότι συμβαίνει, γιατί ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υποσχέθηκε να αποσύρει ό,τι ήταν μια αθώα ερώτηση; Αποδεικνύεται ότι είχα δίκιο.

Τώρα, όταν είδα σήμερα ότι η ψηφοφορία επί της πρότασης αυτής δεν θα διεξαχθεί αύριο, όπως προγραμματιζόταν αρχικά, αλλά θα αναβληθεί επ’ αόριστον, μολονότι η συζήτηση προφανώς συνεχίζεται, μυρίστηκα κάποια βρωμοδουλειά, διότι είθισται οι ψηφοφορίες να ακολουθούν σύντομα μετά τις συζητήσεις. Είχα δίκιο. Η τελευταία εκδοχή που εκτύπωσα από τον υπολογιστή πριν από μία μόλις ώρα, δείχνει, όπως σημειώνεται στη σελίδα 1 του κειμένου της Επιτροπής, ότι η νέα τροπολογία αριθ. 39 είναι εδώ. Δεν έχει καμία σχέση με την αρχική τροπολογία αριθ. 39 που είναι ένα αθώο πράγμα περί τεχνικών λεπτομερειών, αλλά είναι η παλιά 1.3.2 – μαζί με ολόκληρο τον κατάλογο των ερωτήσεων, περιλαμβανομένης της ανοίκειας ερώτησης σχετικά με τη συμβίωση των γυναικών.

Εκείνη την περίοδο, στην επιτροπή, δεν μου άρεσε το γεγονός ότι, όταν διεξήχθησαν ψηφοφορίες την επόμενη μέρα, η εισηγήτρια επέτρεψε να μετριαστεί κάπως η τροπολογία της αριθ. 32 με τον Συμβιβασμό A που διέγραφε μόνο τον κατάλογο ερωτήσεων στο 1.3.2, ενώ άφηνε τις εισαγωγικές παραγράφους 1.3 και 1.3.1, το οποίο βέβαια ήταν πρόφαση για να τεθούν επιπλέον ερωτήσεις – και είχα δίκιο που αυτό μου κίνησε τις υποψίες.

Αυτή η απαράδεκτη, αδιάκριτη και προσβλητική ερώτηση επανήλθε με επαίσχυντο τρόπο ως τροπολογία αριθ. 39 από την Επιτροπή –παρά την υπόσχεση της Επιτροπής προς εμένα στην επιτροπή του ΕΚ– και είμαι, κύριε Πρόεδρε, πιο θυμωμένος από κάθε άλλη φορά τον τελευταίο καιρό. Έλαβα την υπόσχεση ότι αυτό θα απαλειφόταν και η Επιτροπή το επανέφερε – μια επαίσχυντη ερώτηση που δεν θα έπρεπε να καλείται να ανεχθεί καμία γυναίκα. Αποτελεί προσβολή προς τις γυναίκες· αποτελεί ντροπή για την επιτροπή που πρέπει να συζητήσει το πράγμα. Επομένως, ζητώ από όλους τους συναδέλφους να καταψηφίσουν την τροπολογία αριθ. 39 και – να φροντίσουν – να ψηφίσουν κατά αυτής της σάπιας, στρεβλής πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, ενόψει των εθνοτικού χαρακτήρα συγκρούσεων που αναζωπυρώνονται διαρκώς, όπως εκδηλώθηκαν για παράδειγμα με ακραίο τρόπο στις πλέον πρόσφατες ταραχές στο Παρίσι, είναι ευχάριστο να σημειώσουμε ότι εμείς στην ΕΕ φαίνεται να ξυπνάμε από τα πολυπολιτισμικά μας όνειρα και θέλουμε να υποβάλουμε ερωτήσεις για την εθνική καταγωγή και τη θρησκεία σε μια πανευρωπαϊκή απογραφή πληθυσμού το 2011.

Αυτά τα στοιχεία πρέπει οπωσδήποτε να συλλεχθούν, ούτως ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τον δυνητικό κίνδυνο ως προς αυτό. Οι πολιτισμικές διαφορές – όπως είδαμε σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την πρόσφατη περίοδο – κλιμακώνονται πανεύκολα. Σε σχέση με αυτό εμείς στην Ευρώπη – όπου μερικές χώρες αυτοαναγορεύτηκαν με έπαρση χώρες υποδοχής μεταναστών – καθόμαστε πάνω σε μια πυριτιδαποθήκη που δεν πρέπει να υποτιμηθεί, ακόμη και στα μητροπολιτικά πολεοδομικά συγκροτήματα.

Έτσι, οι πλέον πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των Κούρδων και των Τούρκων επέβαλαν μαζική αστυνομική παρουσία στις πόλεις και τα αστικά μας κέντρα, όπως είναι γνωστό. Επομένως, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εθνοτική και πολιτισμική σύνθεση των κατοίκων μπορεί να αποτελούν αδήριτη αναγκαιότητα και να ωφελήσουν για την αποτροπή της βίας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρόταση για τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης είναι ένα εντελώς νέο νομοθέτημα της νομοθεσίας της ΕΕ σε έναν τομέα, για τον οποίο στο παρελθόν δεν είχε υπάρξει ρυθμιστικό πλαίσιο. Εγείρεται το ερώτημα αν υπάρχει ανάγκη ανάλογης νομοθεσίας. Τα επιχειρήματα της Επιτροπής όσον αφορά την ανάγκη διασφάλισης συγκρισιμότητας και ποιότητας των στατιστικών στοιχείων είναι σχετικώς πειστικά, ιδίως σε γενικό επίπεδο. Ωστόσο, πρέπει να αντιμετωπίσουμε με κριτικό μάτι τους προτεινόμενους τομείς πληροφοριών που πρέπει να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν. Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει μια τεράστια ομάδα δεδομένων, η βιωσιμότητα των οποίων είναι λίαν αμφίβολη. Θεωρώ επίμαχη τη συλλογή στοιχείων στέγασης με βάση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Laeken. Αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν παρά έκφραση πολιτικής βούλησης, όχι έγκυρο νομικό έγγραφο. Πέραν αυτού, η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον τομέα της στέγασης και, επομένως, τα στατιστικά στοιχεία που θα εξασφαλιστούν για τη στέγαση, σε αντίθεση με άλλα στοιχεία, δεν μπορούν να χρησιμεύσουν για την υποστήριξη της υλοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών, εκτός εάν στόχος των αποτελεσμάτων είναι να χρησιμεύσουν ως δυνητικός καταλυτικός παράγοντας για την εισαγωγή μιας νέας κοινής στεγαστικής πολιτικής. Αυτό, όμως, θα συνιστούσε κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση της Συνθήκης.

Η πρόταση για τη συλλογή τεράστιου όγκου δεδομένων αναφορικά με την ιδιωτική ζωή των πολιτών στερείται παντελώς αιτιολόγησης. Από τη σκοπιά της υλοποίησης κοινών πολιτικών, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τον αριθμό γάμων και ερωτικών συντρόφων κάθε πολίτη θηλυκού γένους ή σχετικά με τη διάρκεια αυτών των σχέσεων. Αυτό μοιάζει περισσότερο με το να παίζει κανείς τον «Μεγάλο Αδελφό», με το να αναμειγνύεται στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων και να παραβιάζει κατά τρόπο απρεπή την προσωπική τους ελευθερία. Αν ορισμένα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπαίνουν στον πειρασμό να το πράξουν, το σωστό είναι να παρέμβουμε και να θέσουμε σαφή όρια, τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Κατά τη γνώμη μου, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων το έπραξε αυτό περιορίζοντας αισθητά τα πεδία δεδομένων που θα πρέπει να συλλεχθούν, και είναι αξιέπαινη γι’ αυτό. Η πιο διαφανής λύση είναι αυτή που προτείνεται από την Ομάδα μου, το ΕΛΚ-ΕΔ, με την οποία απαλείφεται κάθε αναφορά στο παράρτημα σε συγκεκριμένες κατηγορίες στατιστικών δεδομένων. Προτείνω να δώσετε την προσοχή και την υποστήριξή σας σε αυτή την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και να επιβεβαιώσω τη σημασία αυτής της πρότασης κανονισμού όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουν τα κράτη μέλη για τη στέγαση.

Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν ένα κοινό σύστημα για τα τυποποιημένα δεδομένα που θα συλλέγονται και θα παρέχονται σε τακτή βάση. Τα ακριβή και συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για τη στέγαση επιτρέπουν στην Ένωση και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν κατάλληλες πολιτικές σε αυτό το πεδίο. Ωστόσο, η όποια συλλογή στοιχείων πρέπει να σέβεται την ιδιωτική ζωή των ατόμων. Η Ένωση δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικά κριτήρια, πρέπει να οικοδομήσουμε και μια κοινωνική Ευρώπη.

Η αξιοπρεπής ζωή προφανώς προϋποθέτει αξιοπρεπή στέγαση. Σήμερα, δυστυχώς, υπάρχουν πάνω από 60 εκατομμύρια πολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα παιδιά είναι κατεξοχήν εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας. Προφανώς, αυτοί οι άνθρωποι επίσης δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγαση.

Οι κύριες κοινωνικές και δημογραφικές τάσεις που επηρεάζουν τις επιδοτούμενες στεγαστικές πολιτικές, προκαλούνται από τη γήρανση του πληθυσμού, τη μετανάστευση πληθυσμού εντός της Ένωσης, τη μετανάστευση πληθυσμού από αγροτικές σε αστικές περιοχές και την κυρίαρχη ανάπτυξη αστικών περιοχών.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο, εφαρμόσιμο σε όλα τα κράτη μέλη: σε ορισμένα κράτη μέλη, υπάρχει μεγάλος αριθμός σπιτιών, όπου ζουν μαζί πολλές γενιές της ίδιας οικογένειας. Η Αυστρία, η Φινλανδία, η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Πολωνία έχουν προγράμματα για την παροχή επιδοτούμενης στέγης σε νέους ανθρώπους. Στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία, αυξήθηκε ο αριθμός των σπιτιών με έναν μόνο ένοικο. Στη Ρουμανία, το 95% των σπιτιών είναι ιδιωτικές ιδιοκτησίες και μόλις το 5% των σπιτιών ενοικιάζεται ή είναι επιδοτούμενα σπίτια. Στη Δανία, το 47% των σπιτιών κατοικούνται από μισθωτές ή είναι επιδοτούμενα σπίτια, στην Αυστρία 42%, στη Φινλανδία 37%, στη Γαλλία 44% και στη Γερμανία 57%.

Τα στατιστικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν μόνο ένα σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη ενδεδειγμένων στεγαστικών πολιτικών για κάθε κράτος μέλος. Αυτές οι πολιτικές εξαρτώνται από την κατανομή δημόσιων πόρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και από την εξέλιξη της αγοράς ακινήτων. Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την κατασκευή σπιτιών, ιδίως τους διαρθρωτικούς πόρους για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ωστόσο, το ζήτημα της στέγασης απαιτεί μια προσέγγιση βάσει στατιστικών στοιχείων, καθώς και μια παγκόσμια, πολυδιάστατη προσέγγιση, με βάση το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, απαιτείται επίσης μια πραγματιστική προσέγγιση, με βάση τις ανάγκες των πολιτών. Δυστυχώς, υπάρχουν ευρωπαίοι πολίτες που ζουν σε ακατάλληλα, ανασφαλή σπίτια, υπάρχουν όμως και ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν κανένα σπίτι, ούτε καν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Ποια είναι η απάντηση και η στήριξη της Ευρώπης σε σχέση με τις ανάγκες αυτών των πολιτών;

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, μία από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που μπορεί να παράσχει η Ευρώπη είναι να υποστηρίξει τη συλλογή αξιόπιστων, συγκρίσιμων πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό, μπορώ να παράσχω συγκρατημένη υποστήριξη στην ιδέα για μια ευρωπαϊκή απογραφή.

Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε ορισμένα σημεία. Καταρχάς, πρέπει να υπάρξει κάποιου είδους αναγνώριση των εθνικών απογραφών στην έκθεση. Τα κράτη μέλη διενεργούν ήδη απογραφές και πλέον θα πρέπει να οργανώσουν εθνικές και ευρωπαϊκές απογραφές.

Η διενέργεια απογραφής είναι πολύ δαπανηρή –είναι δραστηριότητα εντάσεως εργασίας– και είναι λογικό να αναμένεται ότι τα κράτη μέλη θα συνδυάζουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την εθνική με την ευρωπαϊκή απογραφή. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι πολύ σημαντικό να επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία μιας ευρωπαϊκής απογραφής για να υποβάλουν ερωτήσεις που προσιδιάζουν στο δικό τους έθνος και να ταξινομήσουν αυτές τις ερωτήσεις ξεχωριστά από τις κοινές ερωτήσεις ή από τις αμιγώς ευρωπαϊκές.

Περαιτέρω, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ερωτήσεις της απογραφής. Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά και δεν πρέπει να ξεπερνούν το όριο που χωρίζει τις έγκυρες πληροφορίες από την καταπάτηση και την προσβολή της ιδιωτικότητας. Θέλουμε να κατανοήσουμε τάσεις, να επιχειρήσουμε να έχουν μεγαλύτερη συνάφεια οι πολιτικές· δεν θέλουμε να ανακατευτούμε αδιάκριτα στις προσωπικές ζωές των ανθρώπων. Μόλις επιλεγούν τα ερωτήματα που θα σέβονται τον ερωτώμενο, τότε πρέπει να μεριμνήσουμε ιδιαίτερα να υποβληθούν όχι μόνο σε γλωσσικό έλεγχο, αλλά και σε πολιτιστική μετάφραση. Δεδομένου ότι η έκθεση δεν έχει στόχο την εναρμόνιση των κανόνων απογραφής, αυτό το βήμα πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί η επίτευξη της ακριβούς συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιστήσω την προσοχή στη σχέση μεταξύ του στόχου της συλλογής στοιχείων και του όγκου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην πράξη σε μια ανάλυση αυτή καθεαυτή, δεδομένου ότι σαφώς κάτι πάει στραβά εν προκειμένω. Κάτι λάθος υπάρχει στη σχέση μεταξύ των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά, για παράδειγμα, τη στεγαστική πολιτική, και αυτού το οποίο ζητάμε τώρα. Η Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα σε αυτό το πεδίο. Ούτε αυτό το Κοινοβούλιο έχει την αρμοδιότητα να συζητήσει τη σχέση μεταξύ θρησκευτικών πεποιθήσεων, εθνοτικής καταγωγής και ενδεχόμενων ζητημάτων ενσωμάτωσης· δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως συνόλου, να αποφαίνεται επ’ αυτού.

Εκείνο, όμως που χρήζει εξέτασης, είναι το πώς κατανέμουμε πόρους, το πώς διανέμουμε τα διαρθρωτικά μας ταμεία. Το σημαντικό εδώ είναι να προβούμε σε μια επακριβή σε βάθος εξέταση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κατοίκων των υπό εξέταση περιφερειών, των περιφερειών με βάση την ταξινόμηση NUTS των εδαφικών μονάδων για στατιστικά στοιχεία. Μέχρις ότου δοθούν επακριβή στοιχεία γι’ αυτό και μέχρις ότου καταστεί –από οικονομική άποψη– δυνατός ο προσανατολισμός σε εκβάσεις, αυτή η δράση είναι πράγματι αναγκαία. Η ομογενοποίηση και η αξιοπιστία είναι εν προκειμένω τα πρωταρχικά μελήματα.

Θέλω να επισημάνω άλλο ένα σημείο, για το οποίο η κ. Novak έκανε μερικές λίαν ενδιαφέρουσες προτάσεις στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε σχέση με την ανάμειξη στον οικογενειακό κύκλο, την ιδιωτική σφαίρα των πολιτών, θα ψηφίσουμε κατά της πρότασης, αν αυτό δεν απαλειφθεί από αυτήν. Ίσως αυτές οι πτυχές να απαλειφθούν κατά τον τριμερή διάλογο – επ’ αυτού βασίζομαι στην εισηγήτρια. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσουν τελικά το Κοινοβούλιο και η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών να την υποστηρίξουν· μόνο υπ’ αυτόν τον όρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, όπως αναφέρθηκε από την εισηγήτρια, αλλά και από σχεδόν όλους τους ομιλητές, είναι σημαντική η σύγκριση των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον πληθυσμό και τα κύρια οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά και στεγαστικά χαρακτηριστικά, ώστε, με βάση τα στοιχεία αυτά, κάθε κράτος μέλος να μπορεί να αντιμετωπίζει καλύτερα, στα πλαίσια της πολιτικής του, τα θέματα που το αφορούν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμως χρειάζεται να στοχεύσουμε στα στοιχεία εκείνα που θα οδηγήσουν σε καλύτερη πολιτική συνοχής και περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να καταργηθούν οι ανισότητες και να υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών.

Η πρόταση κανονισμού, ορίζοντας κοινούς ορισμούς και δείκτες, διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων και, κατά συνέπεια, προωθεί τις καλύτερες πρακτικές στα κράτη μέλη. Απαιτείται όμως η τακτική αξιολόγηση και η επικύρωση των στατιστικών που συγκεντρώνουν οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους ποιότητας και διαφάνειας. Η αντικειμενικότητα, η αντιπροσωπευτικότητα, η ακρίβεια των στοιχείων είναι σημαντικά θέματα. Παράδοξο είναι ότι, ενώ η Επιτροπή καταργεί τα παραρτήματα του Κανονισμού, τάσσεται υπέρ της συμπερίληψης συνιστώμενων θεμάτων, τα οποία μπορούν να θίξουν τη σαφήνεια και την ακρίβεια των στοιχείων, καθώς αφήνει ελεύθερα τα κράτη να κάνουν ό,τι θέλουν. Εφόσον στόχος της πρότασης είναι η υιοθέτηση δεσμευτικής νομοθεσίας για τη θέσπιση κοινών ορισμών για τη συγκρισιμότητα των στοιχείων, πιστεύω ότι τα σημεία αυτά πρέπει να διαγραφούν.

Πρέπει να προβαίνουμε σε αξιολόγηση του κόστους και του οφέλους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5α, καθώς το κόστος για να πραγματοποιηθεί η συλλογή τέτοιων στοιχείων είναι ιδιαίτερα υψηλό για όσα κράτη έχουν περιορισμένη δυνατότητα ανάλυσης των λεπτομερειών.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι, αν δεν ψηφιστούν οι τροπολογίες, το σχέδιο θα θίγει πολύ ευαίσθητα θέματα, που συνδέονται με την προσωπική, οικογενειακή και ιδιωτική ζωή, όπως το αίτημα για συλλογή στοιχείων συμβίωσης των πολιτών, που θα πρέπει να διαγραφεί, ή τη θερμοκρασία του νερού στο λουτρό. Γιατί να συλλέγουμε πληροφορίες για λεπτομέρειες που δεν αφορούν σε ευρωπαϊκές πολιτικές; Ο έλεγχος της μιζέριας δεν γίνεται με αριθμούς και με στοιχεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE). - (SL) Θα υποστηρίξω την πρόταση κανονισμού για τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης.

Με τα δεδομένα που θα συλλεχθούν με βάση αυτόν τον κανονισμό θα είμαστε σε καλύτερη θέση να εκτιμήσουμε τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, με αυτά τα στοιχεία, θα είναι δυνατό να αξιολογήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής και την πρόοδο για την επίτευξη περιφερειακής συνοχής, πράγμα για το οποίο διαθέτει η ΕΕ αυξημένους πόρους.

Πρέπει να διασφαλιστούν δύο πράγματα, αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε τους επιθυμητούς στόχους μέσω του κανονισμού: ο όγκος των δεδομένων που συλλέγουμε βάσει αυτού του κανονισμού δεν πρέπει να είναι υπερβολικός και τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και συγκρίσιμα. Πρέπει να εξαιρεθούν τα στοιχεία που δεν εισφέρουν την αναγκαία προστιθέμενη αξία και απλώς αυξάνουν τα διοικητικά βάρη και τις δαπάνες. Αυτές είναι προτάσεις που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 1.3 και 2.3 επί των οποίων τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία με δική τους συναίνεση.

Ταυτόχρονα, πρέπει να επιδειχθεί μέριμνα ώστε να μην καταπατήσουμε την ιδιωτική ζωή των ανδρών και των γυναικών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συλλογή αυτών των στοιχείων για να προβούμε σε διακρίσεις σε βάρος του ενός ή του άλλου φύλου.

Η συγκρισιμότητα των βασικών δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και η αξιοπιστία των δεδομένων που συλλέγονται με την απογραφή, είναι αναγκαίες για την εκτίμηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των εθνικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο κανονισμός πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο και τα ίδια κριτήρια σε ό,τι αφορά τη συλλογή στοιχείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Κύριε Πρόεδρε, τα ακριβή δημογραφικά στοιχεία και τα αξιόπιστα στοιχεία για τη στέγαση εντός της ΕΕ είναι επί του παρόντος ουσιαστική προϋπόθεση για την ορθή αξιολόγηση όλων των τομέων των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και για τη διαμόρφωση επιχειρησιακών στόχων και την αξιολόγηση της προόδου σε έκαστο κράτος μέλος.

Καθώς εξυπηρετούν πολλούς θεμελιώδεις στόχους, θα ήθελα πρωτίστως να υπογραμμίσω τη σημασία της αξιοπιστίας και της ποιότητας αυτών των στοιχείων. Ανάμεσα στα πολλά παραδείγματα όπου έχουν αξία τα ακριβή απογραφική στοιχεία, θέλω να αναφέρω δύο: τη διαδικασία της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και την κατανομή πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία για την ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ρυθμιστεί αυτός ο τομέας με ενιαίο τρόπο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα στοιχεία που θα παρέχουν τα κράτη μέλη θα είναι συγκρίσιμα τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως συχνά είναι αναγκαίο.

Ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, θέλω να επισημάνω τη σημασία της ταξινόμησης των στατιστικών μονάδων. Η ποιότητα και η συγκρισιμότητα της πληροφόρησης αυτού του είδους μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω ενός σαφούς ευρωπαϊκού πλαισίου, με άλλα λόγια, μέσω ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις απογραφές πληθυσμού και στέγασης.

Συμφωνώ με την άποψη ότι η νομοθεσία πρέπει να στοχεύει κυρίως στα τελικά αποτελέσματα και όχι στην πληροφορία που συλλέγεται. Αυτό θα διασφαλίσει, κατά τρόπο αξιόπιστο, τη συγκρισιμότητα των στατιστικών στοιχείων που, αν λείπουν, μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των δεδομένων.

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τις καλύτερες απογραφικές διαδικασίες και μεθόδους, σύμφωνα όμως με ορισμένα δεσμευτικά πρότυπα και απαιτήσεις ποιότητας. Είναι αυτονόητο ότι τα θέματα, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα και οι προθεσμίες υλοποίησης, πρέπει να παραμείνουν ίδια για όλες τις χώρες. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι διαφανή, αξιόπιστα και συγκρίσιμα τα απογραφικά στοιχεία, ένας θεμελιώδης παράγοντας για την εκπλήρωση πολλών σημαντικών στόχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Προτού δώσω τον λόγο στην Επίτροπο, μου υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου 2000 χρόνια, ο βασιλιάς Ηρώδης θέσπισε μια απογραφή, σε εκείνη όμως την περίπτωση αφορούσε μόνο τα αγόρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι μια πολύ ενθαρρυντική εισαγωγή για μένα.

Με χαρά μου ανακοινώνω ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να αποδεχθεί την πλειονότητα των τροπολογιών του Κοινοβουλίου. Όπως έδειξε αυτή η συζήτηση, διεξάγονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις που θα διασκεδάσουν τις ανησυχίες σας. Ένας συμβιβασμός μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε μελλοντικές εξελίξεις. Η Επιτροπή υποστηρίζει τη συζήτηση που συνεχίζεται και ελπίζει ειλικρινά ότι θα εξευρεθεί λύση που θα είναι αποδεκτή από την ευρεία πλειοψηφία αυτού του Σώματος, καθώς και από τα κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο.

Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η συμπερίληψη νέων θεμάτων σε μια απογραφή απαιτεί εις βάθος και διεξοδική προπαρασκευή. Είμαι βέβαιη ότι θα εξευρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της πολύ σημαντικής καταγραφής του πληθυσμού και της στέγασης στην ΕΕ και του κόστους και της προσπάθειας συλλογής των στοιχείων.

Θέλω να επιστήσω ιδιαίτερη προσοχή στην ερώτηση της κ. Schroedter. Το κύριο σημείο ήταν ότι αυτή η νομοθεσία δεν διασφαλίζει επαρκώς την εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Η απάντησή μου είναι ότι η εμπιστευτικότητα των στοιχείων αντιμετωπίζεται εξόχως σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και από όλες τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Υπάρχει ένα νομοθεσία πλαίσιο για την εμπιστευτικότητα των στοιχείων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση για τις απογραφές δεν παραβιάζει, ούτε τροποποιεί κάτι από αυτή τη νομοθεσία. Τουναντίον, σέβεται πλήρως όλες τις διατάξεις, είτε είναι εθνικές είτε ευρωπαϊκές.

Δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουμε ένα θεσπισμένο νομοθετικό πλαίσιο για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση για τις απογραφές. Κανένα στοιχείο που διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία δεν επιτρέπει σε βάθος εξέταση των δεδομένων οιουδήποτε ιδιώτη. Είναι ανώνυμα στοιχεία. Επιπλέον, η νομοθεσία στο τρέχον σχέδιο επιτρέπει μόνο τη διαβίβαση αθροιστικών δεδομένων, όχι ατομικών δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη περίοδο συνόδου.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου