Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0032(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0471/2007

Predložena besedila :

A6-0471/2007

Razprave :

PV 10/12/2007 - 18
CRE 10/12/2007 - 18

Glasovanja :

PV 20/02/2008 - 4.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0056

Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 10. december 2007 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

18. Popisi prebivalstva in stanovanj (razprava)
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Naslednja točka je poročilo (A6-0471/2007) gospe Juknevičienë v imenu odbora za zaposlovanje in socialne zadeve o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj (KOM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, komisarka. − Gospod predsednik, popisi prebivalstva in stanovanj so osrednji element vsega statističnega poročanja o ljudeh, ki živijo v Evropski uniji. Na skoraj vseh področjih ukrepanja, na katerih je EU dejavna, na ekonomskem, družbenem ali okoljskem, se zahtevajo podatki visoke kakovosti o prebivalstvu, da se oblikujejo operativni cilji in se oceni napredek. Mednarodne, evropske in nacionalne institucije potrebujejo popis podatkov za veljavne primerjave med državami članicami EU.

Za usklajenost s pomembno zakonodajo potrebujemo točne podatke o prebivalstvu. Glasovanje s kvalificirano večino v Svetu in razdelitev sredstev iz strukturnih skladov sta primera za to (na podlagi podatkov o „BDP na osebo“).

Namen te uredbe je zagotoviti jasen evropski okvir za dosego primerljivosti rezultatov popisov, ki se izvajajo v državah članicah EU. Uredba opredeljuje obveznosti in vloge statističnih organov na nacionalni in evropski ravni ter določa splošne zahteve glede kakovosti in preglednosti rezultatov, metod in uporabljene tehnologije.

To bo velik korak naprej v smeri uskladitve demografskih in socialnih statističnih podatkov. Popisi prebivalstva imajo v državah današnje Evropske unije dolgo tradicijo, v nekaterih že stoletja dolgo. Vendar prvič oblikujemo evropski zakonodajni okvir za popise. Za opis tega razvoja bi lahko uporabili besedo „zgodovinski“. Poleg tega ta uredba pomeni pomembno prelomnico za mednarodno sodelovanje na področju popisov prebivalstva in stanovanj, na katerem je bila dejavna Evropska komisija številna leta prek Eurostata.

Med vsemi vpletenimi institucijami – Komisijo, Svetom in Parlamentom – obstaja splošno soglasje glede pomembnosti zakonodaje. Dejstvo, da zakonodaja o popisih spodbuja razprave je naravno in pohvale vredno. Končno se boste odločili na podlagi zbirke podatkov o vseh evropskih državljanih in na podlagi dragega in obremenjujočega statističnega raziskovanja.

Zadeva je politično občutljiva ter zahteva velik vložek davkoplačevalskega denarja in dobre volje državljanov v državah članicah.

Vendar ne smemo pozabiti, da ima lahko odsotnost subjektivnih in primerljivih podatkov popisa negativne posledice. Podatki se uporabljajo za oblikovanje in ocenjevanje politik, za upravne namene in družbene raziskave, kar povečuje blaginjo prebivalcev Evropske unije. Koristi usklajenih popisnih podatkov močno odtehtajo trud, ki je potreben za zbiranje podatkov.

Države članice so desetletja izvajale svoje nacionalne popise. S to evropsko zakonodajo lahko poplačamo ta njihov trud celo v boljši obliki tako, da zagotovimo popisne podatke, ki bodo najvišje možne kakovosti in bodo primerljivi med regijami Evropske unije.

Zato Evropska komisija podpira sedanjo razpravo in iskreno upa, da se bo našla rešitev, sprejemljiva za veliko večino v Parlamentu in za države članice, ki so zastopane v Svetu. Pozivamo vse, da podprejo poročevalko gospo Juknevičienë v njenem prizadevanju, da bi našli takšen kompromis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, poročevalka. (LT) Gospa komisarka je ravnokar dejala, da je ta uredba zgodovinski dogodek. Na začetku želim povedati, da je to dejansko zgodovinski dogodek, vendar je hkrati tudi eden od najbolj škandaloznih v Evropi. Danes lahko priznamo, da čeprav se zdi očitno, do zdaj nismo imeli zanesljive statistike o tem, koliko ljudi dejansko živi v Evropski uniji in kakšni so njihovi pogoji bivanja. Najprej se želim zahvaliti mojim kolegom, zlasti poročevalcem v senci, predstavnikom odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter članom regionalnih odborov za njihovo tesno sodelovanje pri pripravi tega dokumenta. Zahvaljujem se tudi predstavnikom Komisije in Sveta, ki so se dejavno udeležili razprav in sodelovali pri naših skupnih prizadevanjih za doseganje kompromisa, da je treba v te predpise vključiti le nujne informacije. Nepotrebnih podatkov, ki lahko pomenijo v nekaterih primerih kršitev pravice do zasebnosti neke osebe se ne sme zbirati.

Statistika EU in s tem tudi uredba imata pravno podlago, ki jo določa člen 285 pogodbe EU. Temelji za ta dokument so pripravljeni. Ta člen določa potrebo po upoštevanju zelo pomembnih meril – nepristranskosti, zanesljivosti, objektivnosti, znanstvene neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti in zagotavljanja zaupnosti statističnih podatkov.

Glavni cilj uredbe je zagotoviti natančno poročilo o strukturi in karakteristikah prebivalstva z namenom analize podatkov in uporabe rezultatov pri razvijanju strategije na številnih področjih politike EU.

Podatki iz letnega popisa prebivalstva se uporabljajo, kot je omenila gospa komisarka, za določanje pomembnih meril, kot so glasovanje in uveljavljanje večine glasov v Svetu. Visoko kakovostni regionalni podatki se uporabljajo za opredeljevanje regij, ki so upravičene do pomoči EU in tudi za ocenjevanje napredka v regionalni kohezijski politiki. Ali je kakšen drug dokument lahko bolj pomemben v smislu primerjave in zaupanja v podatke, ki jih vključuje?

Uredba zagotavlja priložnost za zbiranje visoko kakovostnih podatkov o stanovanjih. Ti podatki so nujni za ugotavljanje števila potrošnikov vode, energije in ostalih dobrin, z njimi se določi tudi potrebo po stanovanjih, oskrbi ter potrebnem financiranju.

Zadnji popis iz leta 2001 je temeljil na neformalnem sporazumu in ni dosegel pozitivnih rezultatov. Menim, da so podatki nenatančni, nezanesljivi, težko primerljivi in zadevajo različna časovna obdobja. Zato obstaja dvom v zvezi s tem, ali so bila sredstva EU mogoče neutemeljeno razdeljena in uporabljena. Seveda to tudi otežuje razvoj načrtov za prihodnost.

Predlagana uredba bi zagotovila zanesljive, pregledne in primerljive rezultate. Poleg tega bi zahtevala le bistvene podatke o določenih vprašanjih.

Zato vas pozivam, gospe in gospodje, da podprete predloge sprememb, ki sem jih predložila in katerih cilj je razbremeniti države članice bremena zbiranja in shranjevanja nepotrebnih podatkov.

Glasovanje o tej uredbi je bilo preloženo na naslednje plenarno zasedanje. Zelo pomembno je poiskati kompromis. Ta uredba mora začeti veljati, da bomo lahko dosegli naše cilje.

Prav tako potrebujemo podporo državljanov EU. Pomembno je, da se zavedajo pomembnosti popisa in ga podprejo. Ljudje morajo biti prepričani, da je skupni statistični sistem zanesljiv in ključen za njihovo blaginjo. Podatki morajo biti varno shranjeni in uporabljani le za pravilen namen, to je najpomembnejše.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda, v imenu skupine PPE-DE.(PT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, kot poročevalec v senci za skupino Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov sem spremljal pripravo tega poročila in tudi pogajanja s Komisijo Dejansko je to poročilo zelo pomembno, ker obravnava načrtovanje in oceno regionalnih in socialnih politik v različnih državah članicah, pri čemer so socialno-ekonomski profil prebivalstva Evrope ter pogoji bivanja najbolj odločilni vidiki pri ocenjevanju izboljšanja življenjskih razmer.

Menimo, da deluje Komisija s kazalniki, ki omogočajo to vrsto analize pravilno in jo pri tem podpiramo. Zato je treba nadaljevati z izboljšanjem zajemanja, kakovosti in zanesljivosti te vrste statističnih podatkov. Vendar menimo, da je treba vedno vzpostaviti dobro ravnovesje med stroški in koristmi v zvezi z ravnijo podrobnosti v zagotovljenih podatkih, medtem ko se hkrati upošteva tudi zasebnost.

To poročilo bo uporabno le v primeru, če pomaga na ravni EU povečati pogostost, primerljivost in natančnost teh podatkov. Zato je ključno, da se natančno obravnava podatke, ki jih posredujejo države članice, pri čemer morajo biti ti podatki dosledni, popolni in zanesljivi. Le tako se lahko opravljajo primerjalne študije in analize socio-ekonomskih razmer na regionalni ter nacionalni ravni ter na ravni Skupnosti. Še pomembnejši je način, na katerega se ti podatki obdelujejo, ker klasifikacija regij za uporabo strukturnih skladov temelji predvsem na takih kazalnikih, kar pomeni, da v normalnem toku dogodkov ta proces spodbuja odločitve, ki lahko pomembno vplivajo na različne evropske regije in tudi na same države članice.

Upam, da bomo kot rezultat pogajanj s Svetom na tem področju dosegli večjo usklajenost, jasnost in natančnost. Uradno izjavljam, da je skupina PPE-DE ohranila svoje stališče glede poročila, ki je v skladu s stališčem gospe poročevalke, tudi po razlagah Komisije; upam, da bomo to stališče ohranili do konca. Podpiramo zlasti črtanje odstavkov 1.3 in 2.3 priloge in tudi določene predloge sprememb, za katere menimo, da niso v skladu s cilji za izboljšanje kakovosti in zanesljivosti podatkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes, v imenu skupine PSE.(PT) Gospod predsednik, gospa komisarka, gospe in gospodje, gospa Madeira, ki naj bi govorila v imenu skupine socialdemokratov v Evropskem parlamentu zaradi težav s prevozom ni prisotna. Zato bom predstavil njena stališča o pomembnosti tega poročila in njene skrbi v zvezi z razvojnimi politikami, s katerimi se strinjam tudi sam ter sem jih že izrazil na tem plenarnem zasedanju.

Odobritev lizbonske pogodbe, ki jo bodo ta teden podpisali voditelji držav ali vlad zahteva zanesljive podatke o prebivalstvu v Evropski uniji. Nova volilna metoda, ki jo Pogodba vključuje in bo od zdaj upoštevala ne le glasovanje držav članic, ampak tudi podatke o številu prebivalstva pomeni, da se moramo zavedati, da so popisi prebivalstva ključni za učinkovito delovanje Evropske unije. Vendar je poleg volilne metode ta predpis pomemben tudi za vse kazalnike, ki zadevajo zaposlovanje, regionalne, strukturne ali socialne zadeve, ki upoštevajo podatke iz vsake posamezne države članice ter zaradi razlik pri metodah zbiranja podatkov ali referenčnem obdobju pogosto pomenijo neprimerne analize in rezultate z vprašljivo veljavnostjo. Ob zadnjem izvajanju takega popisa v letu 2000 so bili podatki na voljo šele leta 2005, zato je bila njihova veljavnost vprašljiva.

Uredba, o kateri danes razpravljamo in iz katere smo izvzeli nekatera neujemanja, ki so šokirala celo najbolj površne bralce, obravnava celo vrsto dejavnikov, ki so ključni za doseganje dobrih rezultatov iz popisov prebivalstva in stanovanj ter nam bo zagotovila že vnaprej opredeljena referenčna leta, skupna državam članicam in vprašanja, ki bodo omogočala zanesljive primerjave.

Končno ponavljam, da podpiram vključitev v uredbo neobveznih vsebin. Uporaba vprašanj, ki niso vključena v obvezne vsebine, bo državam članicam zagotovila stalen in skladen seznam, ki bo služil kot podlaga za zbiranje dodatnih podatkov, ker bi bili rezultati ob samostojni izbiri vprašanj držav članic sicer zanimivi, ampak v celoti nepotrebni. Trditev, da je treba popise izključiti iz besedila, ker so predragi, ni smiselna. Ker so prisotni visoki stroški, moramo v okviru zakonodajnega okvira jasno opredeliti vsebine za analizo, da rezultati ne bodo neuporabni za nadaljnjo raznoliko uporabo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska , v imenu skupine UEN. (PL) Gospod predsednik, osnutek uredbe o popisih prebivalstva in stanovanj je zelo pomemben dokument. Podatki iz popisov prebivalstva in stanovanj zagotavljajo priložnost za razumno oblikovanje razvojnih strategij in sprejemanje posredovalnih ukrepov. Zato je tako pomembno, da so podatki pregledni in primerljivi. Tako bodo rešitve Skupnosti lahko obravnavale realne in dobro preučene pojave.

Primerljivost ni le zadeva dobro opredeljenih podatkov; pomeni tudi, da so bili ti podatki zbrani v enakih obdobjih v času. Jasne navedbe obdobij zbiranja, posodabljanja, popravljanja in objav podatkov so zelo pomembne, kar je jasno navedeno v dokumentu in predlogih sprememb.

Pomembno vprašanje je način, na katerega se zbirajo podatki v lokalnih skupnostih. Podpiram predlog spremembe, ki uvaja ločene opredelitve za to. Prav tako podpiram predlog spremembe, ki poleg regionalnih uvaja tudi okoljske politike. Redne statistične študije, ki obravnavajo družinske, socialne, ekonomske in nastanitvene značilnosti so nedvomno nujne v okviru demografskih in socialnih vprašanj, s katerimi se sooča Evropa.

Zato menim, da je napačen predlog spremembe, ki črta priporočene vsebine za geografske ravni in zlasti neizpeljane vsebine, kot so lokacija šole ali univerze, način potovanja v šolo ali na delo, oddaljenost od kraja dela ali šole, skupno število živorojenih otrok, vrsta gospodarske aktivnosti, trajanje brezposelnosti, glavni vir preživljanja, dohodek, pogoji bivanja ali invalidnost, ki opisujejo dejanske življenjske razmere družin.

Poudarjanje spoštovanja zaščite pravic nacionalnih osebnih podatkov v besedilu je pomembno, pri čemer se na tem področju pravilno ohrani načelo subsidiarnosti. Gospe Juknevičienë čestitam za temeljito delo pri osnutku uredbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Izpostaviti želim, da se nam je v razpravi pridružil poslanec, ki je včeraj postal poslanec EP, gospod Krzysztof Hołowczyc, ki je na Poljskem zelo znan. Dobrodošli, gospod Hołowczyc. Prosim, seznanite se s postopki.

Gospod Hołowczyc je reli voznik in je na Poljskem zelo znan, v soboto je zmagal na legendarni etapi Relija Barbórka. Iskrene čestitke. Vendar tu igramo drugačne vrste šport, zato se prosim hitro prilagodite, gospod Hołowczyc.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter , v imenu skupine Verts/ALE. (DE) Gospod predsednik, gospa komisarka, gospe in gospodje, pravilno je, da je pridobivanje in usklajevanje statistike o najpomembnejših ekonomskih in socialnih značilnostih regije ključno za Evropsko unijo. Dodeljevanje sredstev iz strukturnih skladov, tj. tretjina proračuna, je dejansko odvisno od teh podatkov. Vendar predlogi Komisije v uredbi o popisih prebivalstva dejansko niso povezani s temi potrebami. Podatki, ki jih želi pridobiti in uskladiti v tem zakonitem besedilu, ki neposredno zadeva vse države članice EU, so osebni podatki naših soljudi, ki EU ne bi smeli zanimati. Pri tem vključuje osebne podatke o družini, spolnem življenju, pogojih bivanja in verski pripadnosti. Poleg tega želi te podatke predrzno vključiti z zakonom v enotne standarde, brez da bi ta zakon zagotavljal kakršno koli varstvo podatkov.

Zato je naša dolžnost, da kot predstavniki naših državljanov preprečimo vsak tak poseg v pravice posameznika, zlasti ko ni vzroka za usklajevanje podatkov o družinskem življenju, osebnih okoliščinah ali pogojih bivanja, ker to ne spada v pristojnost Evropske unije in tega tudi ne omogoča reformna pogodba. Ne smemo dovoliti, da EU prikrito pridobi pristojnosti, ki so izrecno zagotovljene državam članicam, pri čemer nadzor nad zbiranjem podatkov to predpostavlja. Za nas to ni vprašanje časa ali hitrosti, ampak vprašanje ključne pomembnosti, da se zagotovi glavno prednost varstvu osebnih podatkov. To besedilo Komisije tega ne zagotavlja. Veseli me, da želi gospa poročevalka iz uredbe črtati neobvezno besedilo. To smo že podprli, tudi na ravni odbora. Žal takrat ni pridobila večine.

Državljani od nas pričakujejo zagotovitev, da bo določba sodbe, tj. odložitev, spodbudila odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, da zagotovi ponovno preverjanje varstva podatkov, šele nato se lahko doseže sklep o stališču Parlamenta in prve obravnave. Vse skupine pozivam, da se v zvezi s tem držijo svoji obljub.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka , v imenu skupine GUE/NGL. – (CS) Gospe in gospodje, menim, da je predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj, ki ga je predstavila Komisija, korak v pravo smer, kot tudi predhodni predlogi o statističnih podatkih o zdravju in varnosti pri delu ter prostih delovnih mestih. Prav tako se strinjam z izjavo Komisije med zadnjim popisom prebivalstva in stanovanj v letu 2001, da je zbiranje podatkov iz posameznih držav članic na podlagi neformalnih sporazumov neprimerno za doseganje zadostno primerljivih rezultatov. Zato je nujno, da se sprejme zakonodaja na evropski ravni. Le tako lahko zagotovimo zanesljivost, preglednost in primerljivost rezultatov.

Po drugi strani sem bil presenečen, ko sem videl seznam podatkov, ki ga Eurostat zahteva v odstavku 1.3 priloge predlagane uredbe. Tudi če so to le priporočeni kazalniki menim, da je Komisija v zvezi s tem pretiravala. Nimamo podlage, da bi ljudi spraševali zaupna vprašanja o njihovih zasebnih življenjih. Še bolj sem bil presenečen, ko sem ugotovil, da bi se ti podatki zbirali samo za ženske. Zato v celoti podpiram sklep odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, da črta iz predloga Komisije te vsiljive in neprimerne zahteve.

Taki podatki so bolj primerni za zdravstvene centre. Glede anonimnosti teh podatkov menim, da mora biti primerljiva z bančnimi podatki. Menim, da moramo pri pripravi kakršnih koli statističnih podatkov spoštovati predvsem varstvo osebnih podatkov in zasebnost posameznikov, preprečiti moramo tudi nesorazmeren porast v številu nalog, ki se jih zahteva od ponudnikov podatkov. Priporočam, da skupina GUE/NGL glasuje v tem smislu.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, v imenu skupine IND/DEM. – Gospod predsednik, 20. novembra sem v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve z veseljem podprl poročevalko, gospo Juknevičienë, pri njenem predlogu spremembe 32 o črtanju odstavka 1.3.2, da se izločili vsiljivo in žaljivo vprašanje o prvem spolnem občevanju žensk, prikrito pod pojmom „zunajzakonska zveza“. Predstavnik Komisije, ki je bil takrat prisoten v odboru, mi je obljubil, da bo to „brezčutno vprašanje“ umaknjeno in ne bo več postavljeno. To sem razumel kot mojo zmago, kot zmago moje stranke UKIP, najbolj pa kot zmago zdravega razuma, zato sem bil pripravljen Komisiji za to čestitati. Sicer pa ta umik vprašanja dokazuje, da sem imel prav, ko sem vprašanje opisal kot vprašanje spolnega občevanja, saj če je šlo le za skupno bivanje, kot so trdili nekateri, zakaj je predstavnik Komisije obljubil, da bo umaknil to nedolžno vprašanje? Prav imam.

Ko sem danes videl, da naj glasovanje za ta predlog ne bi potekalo jutri, kot je bilo sprva načrtovano, ampak je bilo za nedoločen čas prestavljeno, čeprav razprava očitno še vedno poteka, se mi je to zdelo sumljivo, saj glasovanja ponavadi zelo tesno sledijo razpravam. Imel sem prav. V zadnji različici, ki sem jo natisnil pred le eno uro, je nov predlog spremembe 39, kot je navedeno na prvi strani besedila Komisije. Nima nobene zveze z izvirnim predlogom spremembe 39, ki ni tako pomemben, saj obravnava tehnične podrobnosti, je pa stari 1.3.2 – skupaj s celim seznamom vprašanj, vključno z nadležnim vprašanjem o zunajzakonski zvezi žensk.

Takrat mi v odboru ni bilo všeč dejstvo, da je poročevalka naslednji dan, po glasovanju dovolila, da se njenemu predlogu spremembe 32 na nek način odvzame veljavo, da se ga prilagodi A, ki je le izbrisal seznam vprašanj v 1.3.2 in pustil odstavka v preambuli 1.3 in 1.3.1, kar je bila seveda pretveza za nadaljevanje z drugimi vprašanji – in prav sem imel, da sem bil glede tega sumničav.

To neustrezno, nadležno in žaljivo vprašanje je Komisija, kar je sramotno, ponovno uvedla v predlog spremembe 39 – v nasprotju z obljubo Komisije meni v odboru – in zelo sem jezen, gospod predsednik. Obljubljeno mi je bilo, da bo to vprašanje umaknjeno, pa ga je Komisija ponovno uvedla – nečastno vprašanje, ki ga ne bi smeli postaviti nobeni ženski. To je poniževanje žensk, sramota za odbor, ki je moral to temo obravnavati. Zato prosim vse kolege, da glasujejo proti predlogu spremembe 39 in – za gotovo – da glasujejo proti temu podlemu predlogu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). - (DE) Gospod predsednik, zaradi etničnih sporov, ki se nenehno pojavljajo in so svoj vrh dosegli na primer v nedavnih nemirih v Parizu, je dobro vedeti, da se v EU končno prebujamo iz našim večkulturnih sanj ter želimo zastaviti vprašanja o etničnem poreklu in veroizpovedi v popisu prebivalstva leta 2011, ki bo potekalo po vsej EU.

Te podatke je nedvomno treba zabeležiti, da lahko bolje ovrednotimo možno tveganje v zvezi s tem. Kulturne razlike se lahko – kot smo v zadnjem času velikokrat videli – preveč enostavno stopnjujejo. V zvezi s tem mi v Evropi – kjer so se nekatere države bahavo predstavile kot priseljenske države – sedimo neposredno na sodu smodnika, ki ga ne smemo podcenjevati, tudi v metropolitanskih somestjih.

Kot je splošno znano, so zadnji spori med Kurdi in Turki so zato zahtevalo povečano policijsko prisotnost v naših mestih. Statistični podatki o etnični in kulturni sestavi prebivalstva so lahko bistvena potreba in korist za preprečevanje nasilja.

 
  
  

PREDSEDUJOČI: Edward McMILLAN-SCOTT
Podpredsednik

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Gospod predsednik, gospe in gospodje, predlog o popisu prebivalstva in gospodinjstev je povsem nov del zakonodaje na področju, ki do zdaj še ni bilo urejeno. Pri tem se postavlja vprašanje, ali potrebujemo takšno zakonodajo. Argumenti Komisije v zvezi s potrebo po jamčenju primerljivosti in kakovosti statističnih podatkov so sorazmerno prepričljivi, zlasti na splošni ravni. Vendar moramo kritično obravnavati predlagana področja informacij, ki jih je treba zbrati in oceniti. Predlog Komisije vsebuje veliko količino podatkov, katerih trajnost je zelo vprašljiva. Sporno se mi zdi tudi zbiranje podatkov o gospodinjstvih na podlagi sklepov Evropskega sveta v Laekenu. Ti se lahko obravnavajo le kot izraz politične volje in ne veljaven pravni dokument. Razen tega EU nima nobene pristojnosti na področju gospodinjstev, zato podatki, ki jih pridobi o gospodinjstvih, v nasprotju z drugimi podatki, ne morejo podpreti izvajanja obstoječih politik, razen če niso rezultati namenjeni uporabi kot možni katalizatorji za uvedbo nove skupne politike za gospodinjstva. Vendar bi to pomenilo zlorabo oblasti in kršitev pogodbe.

Predlog za zbiranje velike količine podatkov o zasebnem življenju državljanov nikakor ni upravičen. Z vidika izvajanja skupnih politik, ni nobenega razloga, da bi morale imeti institucije EU dostop do podatkov o številu porok in partnerstev za vsako državljanko ali o dolžini teh zvez. To je, kot bi se šli igre „Veliki brat“, posegali v zasebna življenja ljudi in neprimerno kršili njihovo osebno svobodo. Če nekatere ustanove EU želijo to izvajati, moramo poseči vmes in postaviti jasne omejitve, ki jih ni mogoče prestopiti. Po mojem mnenju je odbor za zaposlovanje in socialne zadeve to storil s precejšnjo omejitvijo področij podatkov, ki jih je treba zbrati in ga je zato treba pohvaliti. Najbolj pregledna rešitev je rešitev, ki jo predlaga moja skupina, skupina PPE-DE, ki opušča vsa sklicevanja v prilogi na konkretne oblike statističnih podatkov. Predlagam, da ta predlog preučite in ga podprete.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Gospod predsednik, želim čestitati poročevalki in cenim pomen tega predloga o ureditvi v zvezi s statistiko, ki jo države članice zbirajo o gospodinjstvih.

Države članice morajo uporabljati skupen sistem za standardne podatke, ki jih je treba redno zbirati in o njih poročati. Pravilna in natančna statistika v zvezi z gospodinjstvi dopušča Uniji in državam članicam, da uveljavijo ustrezne politike na tem področju. Kljub temu je treba pri vsakem zbiranje podatkov spoštovati zasebno življenje posameznikov. Unija ne temelji le na gospodarskih merilih, ampak moramo prav tako zgraditi socialno Evropo.

Jasno je, da dostojno življenje vključuje tudi dostojno stanovanje. Žal danes več kot 60 milijonov državljanov Evropske unije živi pod pragom revščine, otroci pa so najbolj izpostavljeni tveganju revščine. Očitno imajo ti ljudje težave pri pridobivanju dostojnih stanovanj.

Glavne socialne in demografske smernice, ki vplivajo na politiko subvencioniranih stanovanj ustvarja staranje prebivalstva, priseljevanje v Unijo, selitev prebivalstva iz podeželja v mesta in prevladujoč razvoj mestnih območij.

Prav tako še vedno ni enotnega modela, ki bi veljal v vseh državah članicah: V nekaterih državah članicah je veliko število stanovanj, v katerih hkrati sobivajo številne generacije družine. Avstrija, Finska, Češka republika in Poljska imajo programe za zagotavljanje subvencioniranih stanovanj mladim. V Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, v Španiji in Veliki Britaniji se je povečalo število stanovanj z le enim najemnikom. V Romuniji je 95 % hiš v zasebni lasti, le 5 % hiš je v najemu ali so subvencionirane. Na Danskem v 47 % hiš živijo najemniki ali so subvencionirane hiše, v Avstriji je ta odstotek 42 %, na Finskem 37 %, v Franciji 44 % in v Nemčiji 57 %.

Statistika predstavlja izhodišče za razvoj ustrezne stanovanjske politike za vsako državo članico. Te politike so odvisne od dodeljevanja javnih skladov na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni ter na razvoju nepremičninskega trga. Verjamem, da morajo države članice uporabljati tudi strukturne sklade za gradnjo stanovanj, zlasti za tista za regionalni razvoj.

Vendar vprašanje stanovanj zahteva pristop, ki temelji na statističnih podatkih ter na svetovnem večdimenzionalnem pristopu, ki temelji na nacionalni zakonodaji in na zakonodaji Skupnosti. Kljub temu potrebujemo tudi pragmatičen pristop, ki temelji na potrebah državljanov. Žal nekateri evropski državljani živijo v neprimernih, nevarnih stanovanjih, vendar živijo tudi evropski državljani, ki nimajo stanovanj ali celo strehe nad glavo. Kakšen je odgovor Evrope in podpora za potrebe teh državljanov?

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Gospod predsednik, ena pomembnejših storitev, ki jih lahko Evropa ponudi, je zbiranje zanesljivih in primerljivih informacij. Zato podpiram idejo evropskega popisa prebivalstva.

Vendar je treba upoštevati nekaj stvari. Najprej je v poročilo treba zajeti nacionalne popise prebivalstva. Države članice že izvajajo popise prebivalstva, medtem ko bodo zdaj morale organizirati nacionalne in evropske popise.

Izvedba popisa prebivalstva je zelo draga, to je delovno intenzivna dejavnost, zato je smiselno pričakovati, da bodo države članice nacionalne popise prebivalstva združile z evropskim. To je treba upoštevati. Zelo je pomembno, da lahko države članice evropski popis prebivalstva izkoristijo za postavljanje vprašanj, ki se nanašajo na njihove lastne države in jih zastavijo ločeno od skupnih vprašanj ali izključno evropskih vprašanj.

Nadalje je treba več pozornosti posvetiti vprašanjem popisa. Ta vprašanja morajo biti skrbno izbrana in morajo zahtevati samo tehtne informacije ter ne smejo posegati v zasebnost ali jo napadati. Prizadevamo si razumeti trende in narediti politike ustreznejše; vendar nočemo brskati po zasebnem življenju ljudi. Ko bodo spoštljiva vprašanja izbrana, jih moramo jezikovno ustrezno oblikovati in kulturno prilagoditi. Ker poročilo nima namena uskladiti pravil o popisu, je treba navedeni ukrep sprejeti za zagotovitev natančne primerljivosti podatkov med državami članicami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE).(NL) Gospod predsednik, pozornost želim usmeriti k razmerju med ciljem zbiranja podatkov in količino podatkov, ki so dejansko vključeni v tovrstno analizo, ker je v tem poročilu nekaj očitno narobe. Nekaj je narobe v razmerju med nalogami Evropske unije, kar na primer zadeva stanovanjsko politiko in to, k čemur zdaj pozivamo. Unija ni pristojna na tem področju. Prav tako Parlament ni pristojen za razpravo o razmerju med verskimi prepričanji, etničnim poreklom in možnimi vprašanji integracije; Evropska unija kot celota ni pristojna za izjave o tem vprašanju.

Vendar moramo zdaj razmisliti, kako razporejamo sredstva, kako razporejamo sredstva iz strukturnih skladov. Pri tem je pomembno, da imamo natančen vpogled v število prebivalcev zadevne regije, regije na podlagi klasifikacije statističnih teritorialnih enot NUTS. Dokler ni natančnih podatkov o tem in dokler je mogoče usmeritev proti rezultatom – v finančnem smislu – je ta ukrep resnično potreben. Homogenost in zanesljivost sta glavni vprašanji pri tem.

Rad bi poudaril še eno točko, glede katere je gospa Novak navedla nekaj zelo zanimivih predlogov v odboru za razvoj regij. V zvezi s poseganjem v družinski krog, zasebno življenje državljanov, bomo glasovali prosti predlogu, če se ta ne umakne. Morda se bodo ti vidiki umaknili med tristranskimi pogovori – v zvezi s tem se zanašam na poročevalko. Le v tem primeru ga bosta Parlament in skupina Evropska ljudska stranka (krščanski demokrati) in evropskih demokratov lahko dokončno podprla; le pod temi pogoji.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Gospod predsednik, kot so omenili poročevalka in skoraj vsi govorniki, pomembno je primerjati podatke vseh držav članic o prebivalstvu ter glavnih socialnih, gospodarskih, družinskih in stanovanjskih kazalnikih, da lahko na podlagi teh informacij vsaka država članica bolje obravnava vprašanja, ki jo zadevajo, in sicer v okviru svoje politike. Vendar moramo na evropski ravni ciljati na podatke, ki bodo omogočili boljšo kohezijsko politiko in boljši regionalni razvoj, da se odpravijo neenakosti in se zmanjša vrzel med različnimi družbenimi skupinami in različnimi evropskimi regijami.

Z določitvijo skupnih opredelitev in kazalnikov predlagana uredba zagotavlja primerljivost podatkov in kot rezultat spodbuja boljšo prakso v državah članicah. Vendar obstaja potreba po rednem vrednotenju in krepitvi statistike, ki so jo zbrale pristojne agencije, ter agencije pa morajo biti predmet nadzora kakovosti in preverjanj preglednosti. Objektivnost, reprezentativnost in pravilnost podatkov so pomembna vprašanja. Paradoksalno, čeprav Komisija preklicuje priloge k uredbi, podpira vključitev priporočenih tem, ki lahko vplivajo na jasnost in pravilnost podatkov, čeprav pušča v rokah držav članic, da storijo, kar želijo. Cilj predloga je sprejetje zavezujoče zakonodaje, ki vzpostavlja skupne opredelitve za primerljivost podatkov. Menim, da bi bilo treba te točke izbrisati.

Nadaljevati moramo z analizo stroškov in koristi, kot je določeno v členu 5a, ker so stroški zbiranja takšnih podatkov posebej visoki za države članice, ki imajo omejeno zmogljivost za analizo podrobnosti.

Nazadnje, poudariti želim, da bo osnutek uredbe, če predlogi spremembe ne bodo sprejeti, obravnaval zelo občutljiva vprašanja v zvezi z osebnim, družinskim in zasebnim življenjem, kot je zahteva po zbiranju podatkov o sobivanju – ki mora biti črtana – ali o temperaturi vode za kopanje. Zakaj bi morali zbirati informacije in podrobnosti, ki niso povezane z evropskimi politikami? Revščina se ne nadzoruje s številkami in podatki.

 
  
MPphoto
 
 

  Ljudmila Novak (PPE-DE). - (SL) Uredbo o popisih prebivalstva in stanovanj podpiram.

S podatki, zbranimi na osnovi te uredbe, bomo lahko bolje ocenili socialno-ekonomske razmere, v katerih živijo prebivalci Evropske unije na regionalni in državni ravni ter na ravni Evropske unije. Poleg tega bo mogoče s temi podatki natančneje ovrednotiti učinkovitost izvajanja regionalne politike in napredek pri doseganju regionalne kohezije, za kar namenja Unija vedno več sredstev.

Da bomo z uredbo dosegli želene cilje, je treba zagotoviti dvoje: obseg podatkov, ki jih bomo na osnovi uredbe zbirali, ne sme biti prevelik, zbrani podatki pa morajo biti kakovostni in primerljivi. Iz zbiranja je treba izločiti podatke, ki ne ustvarjajo potrebne dodane vrednosti in le povečujejo administracijo in stroške. Gre za predloge, ki jih najdemo v prilogah 1.3 in 2.3 in o katerih naj bi države članice poročale prostovoljno.

Hkrati pa je treba paziti na to, da s temi podatki ne posegamo preveč v zasebnost prebivalk in prebivalcev Evropske unije. Prav tako ne smemo z zbiranjem diskriminirati pripadnike ali pripadnice določenega spola.

Za vrednotenje evropskih politik oziroma za primerjanje rezultatov nacionalnih politik na evropski ravni je potrebna primerljivost osnovnih podatkov med državami članicami in verodostojnost podatkov, zbranih s popisi. Zato je treba z uredbo zagotoviti, da bodo vse države članice uporabile isto metodo in kriterije pri zbiranju podatkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Gospod predsednik, natančni podatki o prebivalstvu in zanesljivi podatki o stanovanjih v EU so zdaj bistven predpogoj za pravilno vrednotenje vseh področij evropskih politik ter za oblikovanje operativnih ciljev in vrednotenja napredka v posameznih državah članicah.

Ker služijo številnim temeljnim ciljem, želim predvsem poudariti pomen zanesljivosti in kakovosti teh podatkov. Od vseh primerov, pri katerih so pomembni natančni podatki s popisa, želim omeniti dva: postopek glasovanja s kvalificirano večino v Svetu ter razporejanje sredstev iz strukturnih skladov za razvoj zapostavljenih regij. Verjamem, da je pomembno, da se to področje ureja na poenoten način. Na ta način se bodo podatki, ki jih predložijo posamezne države članice primerjali na evropski in regionalni ravni, kot je pogosto potrebno.

Kot član odbora za regionalni razvoj želim poudariti pomen razvrščanja statističnih enot. Kakovost in primerljivost tovrstnih informacij lahko zagotovi le jasen evropski okvir, z drugimi besedami evropska zakonodaja o popisu prebivalstva in stanovanj.

Strinjam se s stališčem, da mora biti zakonodaja usmerjena predvsem h končnim rezultatom in ne k zbiranju informacij. To bo zanesljivo zagotovilo primerljivost statističnih podatkov, ki lahko, če podatki niso zanesljivi, zniža kakovost podatkov.

Države članice morajo imeti proste roke pri izbiri najboljših načinov in metod za popis, ki morajo biti seveda v skladu z nekaterimi zavezujočimi standardi in zahtevami glede kakovosti. Pri tem je nedvomno, da morajo teme kot tudi časovni okviri in roki za izvajanje ostati enaki za vse države. Le tako bodo podatki iz popisa pregledni, zanesljivi in primerljivi, torej temeljni dejavnik pri izpolnjevanju številnih pomembnih ciljev.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Preden besedo prepustim komisarki, naj spomnim, da je kralj Herod pred približno 2 000 leti uvedel popis prebivalstva, vendar je takrat ta vključeval samo dečke.

 
  
MPphoto
 
 

  Meglena Kuneva, komisarka. − Gospod predsednik, to bo zame zelo spodbuden začetek.

Veseli me, da lahko razglasim, da je Komisija pripravljena sprejeti večino sprememb Parlamenta. Kot je ta razprava pokazala, trenutno potekajo pogajanja, na katerih se razpravlja o vaši zaskrbljenosti. Kompromis bi lahko omogočil nadaljnji razvoj. Komisija podpira razpravo, ki še poteka, in iskreno upa, da se bo našla rešitev, sprejemljiva veliki večini Parlamenta in državam članicam, zastopanim v Svetu.

Vendar se ne sme pozabiti, da vključitev novih tem v popis prebivalstva zahteva poglobljene in dolgoročne priprave. Verjamem, da se bo našlo pravo ravnovesje med zelo pomembnim poročanjem o prebivalstvu in stanovanjih v EU ter stroški in prizadevanjem za zbiranje podatkov.

Posebno pozornost želim nameniti vprašanju gospe Schroedter. Najbolj je poudarila, da ta zakonodaja ne zagotavlja zadostne zaupnosti podatkov. Moj odgovor je, da zaupnost podatkov najresneje obravnavajo Eurostat in vsi nacionalni statistični uradi. Na nacionalni in tudi evropski ravni obstaja okvirna zakonodaja o zaupnosti podatkov. Predlog o popisu ne krši ali spreminja nobenega dela te zakonodaje. Prav nasprotno, v celoti spoštuje vse določbe, nacionalne in evropske.

Pri tem posebnem predlogu o popisu ni potrebno ponavljanje že uveljavljene okvirne zakonodaje o zaupnosti podatkov. Nobenemu posamezniku ni omogočen vpogled v podatke, prenesene na Eurostat. To so zaupni podatki. Poleg tega zakonodaja v sedanjem osnutku dopušča le prenos zbirnih podatkov, in ne mikropodatkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. − Ta razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo med poznejšim delnim zasedanjem.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov