Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 10. december 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 6.Henvisning til fornyet udvalgsbehandling af ændringsforslag indgivet til behandling på plenarmødet (forretningsordenens artikel 156): se protokollen
 7.Modtagne dokumenter: se protokollen
 8.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter): se protokollen
 9.Andragender (jf. protokollen)
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 11.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 12.Anmodning om uopsættelig forhandling: se protokollen
 13.Bekæmpelse af terrorisme (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 14.Arbejdsplan: se protokollen
 15.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 16.EU's havmiljøpolitik (forhandling)
 17.Luftkvalitet og renere luft i Europa (forhandling)
 18.Folke- og boligtællinger (forhandling)
 19.Sikkerhedskrav til legetøj (forhandling)
 20.Brandsikkerheden i hoteller (forhandling)
 21.Europæisk aftaleret (forhandling)
 22.Tiårsdagen for Ottawa-konventionen om forbud mod personelminer (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (325 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (872 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik