Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 10 grudnia 2007 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu
 5.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół.
 6.Odesłanie do komisji, w celu ponownego rozpatrzenia, poprawek złożonych na posiedzeniu plenarnym (art. 156 Regulaminu): Patrz protokól
 7.Składanie dokumentów: patrz protokół
 8.Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów): Patrz protokól
 9.Petycje (patrz: protokół)
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 11.Upadłe oświadczenia pisemne: Patrz protokól
 12.Wniosek o tryb pilny: Patrz protokól
 13.Walka z terroryzmem (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 14.Porządek obrad (patrz: protokół)
 15.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 16.Wspólnotowa polityka środowiska morskiego (debata)
 17.Jakość powietrza atmosferycznego i czystsze powietrze dla Europy (debata)
 18.Spisy powszechne ludności i mieszkań (debata)
 19.Bezpieczeństwo zabawek (debata)
 20.Ochrona przeciwpożarowa w hotelach (debata)
 21.Europejskie prawo umów (debata)
 22.Dziesiąta rocznica konwencji z Ottawy w sprawie zakazu używania min przeciwpiechotnych (debata)
 23.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (386 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (735 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności