Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 10 december 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 6.Behandling i utskott av ändringsförslag ingivna för plenum (artikel 156 i arbetsordningen): seprotokollet
 7.Inkomna dokument: se protokollet
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 9.Framställningar: se protokollet
 10.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 11.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 12.Begäran om brådskande förfarande: se protokollet
 13.Kampen mot terrorism (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 14.Arbetsplan: se protokollet
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.Gemenskapens politik för havsmiljön (debatt)
 17.Luftkvalitet och renare luft i Europa (debatt)
 18.Folk- och bostadsräkningar (debatt)
 19.Leksakers säkerhet (debatt)
 20.Brandsäkerhet på hotell (debatt)
 21.Europeisk avtalsrätt (debatt)
 22.10 år efter antagandet av Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (328 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (882 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy