Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0177(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0470/2007

Predložena besedila :

A6-0470/2007

Razprave :

PV 11/12/2007 - 8
CRE 11/12/2007 - 8

Glasovanja :

PV 11/12/2007 - 9.21
CRE 11/12/2007 - 9.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0598

Dobesedni zapisi razprav
Torek, 11. december 2007 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

8. SKP: Skupna pravila za sheme neposrednih podpor in nekatere sheme podpore za kmete ter podpora za razvoj podeželja (razprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsednica. − Naslednja točka je poročilo (A6-0470/2007) gospoda Jana Mulderja v imenu odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (KOM(2007)0484 – C6-0283/2007 – 2007/0177(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, komisarka. − Gospa predsednica, najprej se zahvaljujem poslancem Parlamenta za njihova prizadevanja v zvezi s tem poročilom ter tudi poročevalcu gospodu Mulderju ter članom odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Izvedela sem, da gospod Mulder natančno spremlja to temo, zato smo s službami GD AGRI natančno ocenili različne predloge sprememb. Z velikim zanimanjem sem prebrala poročilo, ki ga je sestavil gospod Mulder. Dejansko cenim odločno in jasno prizadevanje gospoda Mulderja in Evropskega parlamenta v zvezi z iskanjem rešitev glede te teme. Cenim tudi podporo, ki jo poročevalec v zvezi z navzkrižno skladnostjo vedno znova izraža v svojem poročilu.

Večkrat sem omenila, da je ta sistem pravilen in potreben ter ga je treba ohraniti, če želimo podporo javnosti glede plačil za kmetijstvo. Vem, da razmišljamo enako v celoti.

Na splošno se strinjam z obrazložitvijo predlaganih sprememb v poročilu. Podpiram zlasti poziv za vzpostavitev najenostavnejšega možnega sistema, ki je hkrati tudi zelo učinkovit. Menim, da smo ta cilj v veliki meri že dosegli s predlogom glede sistema nadzora in sankcij. Dejansko imamo možnost in priložnost nadaljevati s temi prizadevanji v sistematskem pregledu, v katerem se bomo osredotočili na obseg izvajanja sistema navzkrižne skladnosti.

V zvezi s predlogi sprememb, vloženimi k našemu predlogu uredbe Sveta, ne smemo pozabiti na živahnost razprav o tem v Svetu. Naš prvotni predlog se je razvil, tako da imamo zdaj po intenzivnih razpravah kompromisno besedilo, s katerim se Komisija strinja.

Portugalsko predsedstvo je v kompromisu poskušalo čim bolj izraziti zamisli vaše strani med pripravo poročila.

Glede dejanskih sprememb k zakonodajnim določbam, ki jih predlagate zdaj, moram pripomniti, da niso primerne za uredbo Sveta, o kateri zdaj razpravljamo: veliko od njih jih zadeva pravila nadzora, za katere je pristojna Komisija, pri čemer bodo nova pravila Komisije kmalu končno odobrena.

Menim, da so bile glavne pripombe gospoda Mulderja upoštevane zlasti glede večje prožnosti, v zvezi s katero bodo države članice morale prilagoditi nadzorni sistem svojim upravnim organizacijam. Prav tako smo znatno izboljšali možnosti za predhodno obveščanje glede nadzora.

V Svetu je potekala temeljita razprava tudi o drugem sklopu predlogov Parlamenta, pri čemer so v kompromisu upoštevana vsa različna mnenja. Obstaja možnost ukinitve pravila 10 mesecev, saj menim, da je določitev datuma veliko boljša zamisel, nadaljnjega spremljanja pomoči de minimis in manjših primerov kršitev ter uvajanja navzkrižne skladnosti za nove države članice, ki uporabljajo poenostavljen sistem. To kompromisno besedilo, o katerem smo se intenzivno pogajali, želimo upoštevati.

Končno bomo izkoristili priložnost za razpravo glede vašega predloga o razširitvi obdobja za podaljšanje sheme enotnega plačila na površino (SEPP); tako da bomo to razpravo nadaljevali v okviru razprave o sistematskem pregledu. Morda ste opazili, da je po mojem mnenju to zelo dobra zamisel.

Na koncu bom še enkrat povzela končne pripombe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder, poročevalec. – (NL) Gospa predsednica, po uvodnih besedah komisarke ni večje potrebe po razpravi, vendar bi rad izpostavil položaj odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Prvi element je navzkrižna skladnost. Ne vem, kako se imenuje v drugih jezikih, saj smo jo mi sprejeli v nizozemščini. Kmetje izraz poznajo. Dejansko podpiramo to, kar je pravkar povedala komisarka: navzkrižna skladnost je bistveni del kmetijske proizvodnje in menimo, da je to opravičljivo, saj za kmetijsko proizvodnjo določa zahteve, ki presegajo to, kar je potrebno za zagotovitev higienske ustreznosti kmetijskih proizvodov za prehrano ljudi. To presegamo z različnimi direktivami: direktivama o pticah in habitatih, direktivami o okolju, standardi za dobro počutje živali itd.

Najpomembnejše vprašanje je sledeče: kakšni naj bodo pregledi? Glede pregledov menim, da bosta zaradi vedno večjega števila reform med kmeti bistveni široka podpora in razumevanje sistema navzkrižne skladnosti. Če bodo postopki preveč birokratski, tako kot so zdaj, tega ne bomo spodbujali. Kaj bi na tem področju lahko spremenili?

Prvič, v posameznih državah članicah trenutno obstaja preveč nadzornih agencij, ki obiske še zmeraj izvajajo ob različnih dnevih. V tem poročilu smo prepričani, da mora število nadzornih agencij biti minimalno, pregledi se morajo izvajati v enem dnevu in da je treba v razumnem času kmetom obisk vnaprej napovedati. V kolikšnem času naj bi napovedali prihod, bo določeno z današnjim glasovanjem.

Prav tako menimo, da bi morala obstajati določba de minimis za neznatne kršitve: organi oblasti v takih primerih ne bi smeli preostro ukrepati. Krivde ni mogoče določiti v vsakem primeru in kmetje ne bi smeli biti dvakrat kaznovani za nekaj, kar je zajeto tako v okviru Evropske unije kot v okviru državne zakonodaje. To bi pomenilo plačevanje dveh kazni in temu nasprotujemo.

Pomembna točka tega poročila je ta, da veliko stvari, ki jih v okviru navzkrižne skladnosti pregledujejo oblasti, pregleduje tudi zasebna industrija in menim, da Komisija to podpira. Zakaj bi imeli dva sistema nadzora? Zakaj po tem, ko zasebna industrija izvede pregled, javne oblasti ne rečejo „v redu, občasno bomo preverili sheme zasebne industrije in če bodo ustrezne, nam samim ne bo potrebno izvajati pregledov na kmetijah“. To bi spremenilo veliko stvari tudi iz stališča kmetov. Menim, da bi bila to zelo dobra oblika sodelovanja z zasebno industrijo.

Komisiji in Svetu sporočamo, da se strinjamo z ukinitvijo pravila 10 mesecev. Menim, da je rok za oddajo poročila v državah članicah vodilni datum pri vlogah za podporo.

V odboru za kmetijstvo menimo, da je novim državam članicam treba dati več časa za prilagoditev in povedali smo, da morajo v primeru, če se jim izplača 100-odstotna kmetijska podpora, upoštevati pravila navzkrižne skladnosti v celoti. Sistem je zelo drag in ne vemo, kakšen bo v prihodnosti.

Ali Komisija lahko pripravi grobo oceno stroškov izvajanja za vsako državo članico, kakšni so stroški v posameznih državah članicah v primerjavi z drugimi in kakšni so stroški v primerjavi s skupnimi izdatki v povezavi z navzkrižno skladnostjo? Ta študija bi prav tako lahko zagotovila različne možnosti za cenejše izvajanje, in sicer s sodelovanjem z zasebnimi industrijami.

Po grobih ocenah obstaja 18 direktiv, s katerimi morajo kmetje biti skladni, sicer se jim znižajo dohodkovne subvencije. Morda jih bo še več. Na primer, pripravlja se direktiva o varstvu tal. Komisija bi morala raziskati možnosti za zmanjšanje tega števila in v mislih imam dve direktivi.

Nesmiselno je, da imamo tako direktivo o nitratih kot direktivo o podzemni vodi. V direktivi o podzemni vodi je navedeno, da dovoljena stopnja nitratov v talni vodi znaša 50 mg na liter in prekoračitev te stopnje se kaznuje; direktiva o nitratih navaja 1,7 glave velike živine na hektar. Imeti bi morali le eno in ne obe. Vendar bi to bilo predobro. Eno bi morali opustiti in menim, da je to direktiva o nitratih.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness, v imenu skupine PPE-DE. – Gospa predsednica, zahvaljujem se komisarki za njene pripombe in gospodu Mulderju za sodelovanje pri pripravi tega poročila.

Prejšnji teden je televizijski program RTE (ki sem ga nekoč urejala in vodila) postavil zelo enostavno vprašanje, „koliko inšpektorjev potrebujemo za pregled ene kmetije?“ V primeru nekega kmeta, tj. Eamona Healya iz Redcrossa v okrožju Wicklow, je devet inšpektorjev v obdobju treh mesecev opravilo sedem pregledov. Menim, da je tak način pregleda pretiran ter zelo nezaželen na dejavni in živahni kmetiji. Menim, da je to zadosten razlog za nujno radikalno spremembo načina izvajanja pregledov navzkrižne skladnosti na kmetijah in nujno poenostavitev različnih vrst pregledov ne glede na to, ali jih zahtevajo države članice, zasebna industrija ali EU, kot je omenil gospod Mulder.

Približno 68 % primerov neskladnosti je bilo obravnavanih kot manjših, vendar se sankcionirajo, zato menim, da na tem področju potrebujemo večjo prožnost. Menim, da sankcija ne sme biti manjša kot 250 EUR. Zavedam se, da ima Komisija drugačne zamisli, vendar upam, da jo bodo moji argumenti prepričali.

Več kot 70 % primerov zadeva izgubo ušesnih znamk ali malenkosti v zvezi z registracijo, pri čemer ti primeri niso povezani z nevarnostjo za zdravje ljudi ali živali, zato menim, da moramo biti pri tem problemu bolj prilagodljivi. Biti moramo skladni. Menim, da moramo poskrbeti, da bodo kmetje obveščeni o pregledu vnaprej. Veliko od njih dela krajši delovni čas, zato bi jim vnaprejšnje obvestilo omogočilo pripravo na pregled. V kratkem času na kmetiji ne morejo spremeniti veliko.

Zato menim, da moramo biti praktični. Dvomim, da se Eamon Healy, ki sem ga pravkar omenila, zaveda naše današnje razprave. Menim, da ni prijavljen v internet in da ne posluša te razprave. Vendar vem, da ga zelo zanima izid našega dela in glasovanja. Ne želi sedmih pregledov in devetih inšpektorjev v treh mesecih ter nam sporoča, da moramo poenostaviti način dela. Menim, da smo dolžni upoštevati njegove želje in želje ostalih kmetov v zvezi s to zadevo.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai, v imenu skupine PSE. – (FR) Gospa predsednica, gospa komisarka, gospe in gospodje, najprej bi se rada zahvalila in čestitala gospodu Mulderju za njegovo delo ter za njegovo metodologijo in številna izvedena posvetovanja.

Njegovo poročilo o izvajanju navzkrižne skladnosti v okviru kmetijske pomoči priznava začetno fazo izvajanja tega zapletenega sistema. Glavni cilj je povečati sprejemanje pri vseh glavnih akterjih. Priporoča razločevanje med zadevami, ki izhajajo iz okvirov Komisije in tistimi, ki so v skladu z izvajanjem na nacionalni ravni. Poudarja pomembnost načela subsidiarnosti, uredbe in zahteve, prilagojene tveganjem in lokalnim zahtevam ter pomembnost skupnega okvira, ki evropskim kmetom zagotavlja enako obravnavanje.

Ta dvojna stopnja pravil je zelo otežila izvajanje sistema. Kmetje nimajo zadostnih informacij; kriteriji ogroženosti so se redko uporabljali; sistem uprave, nadzora in zmanjševanja je preveč zapleten; primeri manjših neskladij so se premalo obravnavali; stopnje nadzora niso usklajene; predhodno obveščanje o pregledih predstavlja težavo.

Ne dvomim v naravo navzkrižne skladnosti, ki zagotavlja odgovor na upravičena pričakovanja naše družbe: spoštovanje okolja, sledljivosti, varnost hrane in preglednosti. Po drugi strani ne želim izpostavljati težkega bremena predpisov in težav, ki se pojavijo pri izvajanju, ter negativnega mnenja, ki ga imajo nekateri kmetje v prepričanju, da sta njihova profesionalnost in znanje dvomljiva. Zato želim izpostaviti potrebo po poenostavitvi.

Razočarana sem v zvezi s predlogi Komisije, ki so bili zelo omejeni, in upam, da bodo sprejeti predlogi Parlamenta ter da bo Komisija med sistematskim pregledom predložila bolj ambiciozne predloge.

Rada bi poudarila, da se nikakor ne strinjam s prepričanjem o nadomeščanju, tj. da bi evropski kmetje, ki so podvrženi strogim pogojem glede proizvodnje (dobro počutje živali, okoljske zahteve, veterinarske prakse) za to prejeli kmetijsko pomoč. Pomoč za kmetijstvo bi v določeni meri ustvarila pravično podlago v zvezi s konkurenčnostjo kmetov iz tretjih držav, ki nimajo enakih pogojev proizvodnje. Vendar menim, da bi kmetje morali spoštovati številna pravila glede proizvodnje zato, ker prejemajo državno pomoč. Med kmeti in EU bi morala obstajati pristna pogodba. Od omejitev moramo preiti na pogodbo.

Zato me veseli, da je bil sprejet moj predlog spremembe in da kmet takrat, ko vloži zahtevo in označi, da se območje uporablja za kmetijske namene, mora pristati na izpolnjevanje kriterijev, povezanih z javnim zdravjem, dobrim počutjem živali in spoštovanjem okolja.

Zmanjševanje plačil v primeru neskladnosti se mora razlikovati glede na to, ali je neskladnost posledica zavestnega dejanja ali rezultat malomarnosti. Prav tako sem bila naklonjena temu, da so sankcije sorazmerne s pomenom dejavnosti, zaradi katere je na kmetiji prišlo do neskladnosti, zlasti če na kmetiji pridelujejo različne kulturne rastline in gojijo živino.

Kmetje iz različnih držav članic morajo prav tako spoštovati enaka pravila in zato je pomembno zagotoviti usklajen prenos upravnih zahtev, ki so določene v direktivah. Prav tako pozdravljam sprejetje ukrepov za prilagoditev novih držav članic.

Kljub temu, da podpiram uvedbo praga, v zvezi s katerim se države članice lahko odločijo, da ne bodo upoštevale nobenega zmanjšanja neposredne pomoči, tj. praga de minimis, v celoti nasprotujem povišanju tega praga na 250 EUR, kot je bilo predlagano v predlogu spremembe 16. V tem primeru večina kršitev, ki vodi do zmanjšanja pomoči, ne bi bila sankcionirana in tako sistem navzkrižne skladnosti ne bi imel smisla. Zato vas pozivam, da podprete predlog spremembe 31 gospoda Mulderja, ki predlaga prag 100 EUR, tj. kompromis, ki bi lahko bil sprejemljiv za vse.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck, v imenu skupine ALDE. (FR) Gospa predsednica, gospa komisarka, tudi jaz bi se rada zahvalila kolegu Janu Mulderju za njegovo poročilo in metodologijo. Veseli me, da naš parlament proučuje mehanizme navzkrižne skladnosti za pomoč SKP, ki so od večje reforme leta 2003 pokazali omejitve sistema, ki pogosto vsebuje malenkostna pravila in ki so delo kmetov preoblikovali v priložnostne uradnike evropske administracije, medtem ko dejansko izvajajo delo, ki je bistveno za človeštvo: proizvajajo hrano.

Reforma iz leta 2003 je nedvoumno korak naprej, ki naj bi našemu kmetijskemu sektorju pomagal varovati okolje in zdravje in zaradi tega smo leta 2005 glasovali za sprejetje nove uredbe EKSRP, kot nadomestilo za usmerjevalni oddelek EKUJS.

V današnji razpravi sodelujem kot stalna poročevalka o strukturnih skladih v imenu odbora za proračun zato, da prav tako kot mnogo kolegov poudarim pomembnost zmanjšanja prekomerne birokracije pri upravljanju teh skladov. Menim, da je glede proračuna prvič pomembno to, da vsi akterji na področju kmetijskega gospodarstva in razvoja podeželja, tj. tisti, ki lahko zagotovijo varstvo okolja, zmanjšajo nekoristne administrativne obremenitve in se tako osredotočijo na svojo glavno dejavnost, tj. pričakovano nadaljnje doseganje kakovosti kmetijstva in okolju prijaznega kmetijstva.

Drugič, prav tako želim, da se nadzor osredotoči na dve zadevi, ki sta zelo koristni pri zagotavljanju primernega razmerja med stroški in dobičkom. Bistveno je, da naša pravila ne ogrožajo uporabe razpoložljivih sredstev, za katere se na vsakih pogajanjih z državami članicami v Svetu tako zelo borimo. Taka neizkoriščenost dodeljenih proračunskih sredstev na koncu leta 2007 je neobičajna.

Zato bom za vse te ukrepe glasovala le, če si bodo prizadevali za zmanjšanje administrativnih obremenitev.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, v imenu skupine UEN. – (PL) Gospa predsednica, v imenu Skupine združenje za Evropo narodov bi rad izrazil podporo poročila gospoda Mulderja. Skrb glede te podpore je bila zagotovitev tega, da načelo navzkrižne skladnosti in z njo povezani nadzori, kmetov ne kaznujejo nepravično.

Kmetijstvo ni le ena od gospodarskih dejavnosti. Ima določeno družbeno vlogo. Plačila, pogojena z izpolnjevanjem mnogih zahtev v zvezi z okoljem niso koristna le za kmete, ampak za družbo kot celoto. To družbeno vlogo plačil bi bilo treba zmeraj poudarjati. Znaten del družbe se te vloge ne zaveda in to bi jim bilo treba pojasniti.

Rad bi izpostavil zelo pomembno točko. Od kmetov zahtevamo, da upoštevajo načelo navzkrižne skladnosti. Postavljamo jim pogoje. Enake pogoje bi morali naložiti tudi tistim, ki svoje kmetijske proizvode uvažajo v Evropo. Zlasti zahteve v zvezi z dobrim počutjem živali bi brez izjeme morale veljati za vse uvoze. To zahtevajo gospodarski in humanitarni interesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, v imenu skupine Verts/ALE. – (DE) Gospa predsednica, gospa komisarka, najprej se zahvaljujem poročevalcu, saj je vložil veliko dela kljub temu, da odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja ni sprejel vseh njegovih predlogov. To obžalujem. Ne bom govoril o podrobnostih, ampak bom na splošno povedal, da je obvezna zahteva vsekakor skladnost z zakonodajo. Odpravi povezave med obsegom proizvodnje in pomočjo sledi nov pojav, in sicer skladnost z zakonodajo je zdaj izhodišče za plačila premij.

Tistim, ki premij ne sprejmejo, teh ne morejo znižati. Pridelovalci se morajo le vzdržati uporabe. Kljub temu morajo upoštevati zakonodajo. Gospa McGuinness, ko govorite o sedmih pregledih in devetih inšpektorjih, ali obratno, bi se morali obrniti na lastno nacionalno vlado, saj države članice same odločajo o tem, kako se izvajajo pregledi in če je vzrok za neusklajenost ta, da so različni upravni organi odgovorni za uveljavljanje določenih zakonov in vsak organ posebej odpošilja inšpektorje ter tako kmetom nalaga stalne obremenitve, to ni stvar EU, ampak vaše lastne nacionalne vlade. Če boste to uredili, bo težava rešena.

Obstaja potreba po tem, da ti skladi postanejo pogojni. Na kongresu je nekdo povedal, da so to skladi kmetov. Ne, to niso skladi kmetov: kmetom so dodeljeni. Ne razumite me narobe: prav je, da se ti skladi dodeljujejo, vendar je tudi prav, da družba za dodelitev teh skladov pričakuje izpolnjevanje določenih pogojev.

Pred nedavnim so pregled opravili tudi pri meni. Prišla sta dva inšpektorja, ki sta napovedala obisk. Kljub temu, da mi nista dovolila izbrati časa obiska, sta ga napovedala; bila sta točna in vse je potekalo tekoče. Gospa komisarka, ti pregledi bi se prav tako morali uporabljati za razvoj svetovanja, ki bi kmetom pomagal pri obveščanju o tem, kako lahko na svojih kmetijah na najboljši način uporabljajo in ravnajo v skladu z zakonodajo.

Kot veste, se je takrat na pobudo Parlamenta to pričelo izvajati, torej možnost obstaja. Prosim, da uvedete to obvezo za države članice in tako bomo storili še en korak naprej.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin, v imenu skupine GUE/NGL.(FR) Gospa predsednica, gospe in gospodje, teoretično je namen skupne kmetijske politike zagotoviti varnost hrane, stabilnost proizvodnje in cen EU ter dostojen dohodek za vse kmete. Žal načelo neusmiljene konkurence, SKP 2003 in njen sistem ločevanja pomoči predstavljajo naslednji korak pri opuščanju teh ciljev, čeprav so ključne evropske sestavine.

Upravičenost do enotnega plačila prispeva k resnim težavam v sektorjih, kot so sektorji vina, mleka, mesa, pese ter sadja in zelenjave. Načelo okoljske navzkrižne skladnosti v zvezi z upravičenostjo je le zvijača, s katero reformo podprejo lahkoživci, ki se izdajajo za okoljevarstvenike le zato, ker je to moderno. Kako je mogoče povečati varovanje okolja s spodbujanjem konkurence v kmetijskem sektorju in hkrati znižati cene živilskih izdelkov? Zahtevi si nasprotujeta: nižjih stroškov proizvodnje ni mogoče združiti s povečanjem uredb v zvezi z okoljem.

Na enak način bi bila takojšnja posledica ločevanja premij za vzdrževanje krav dojilj izginotje naravnih travnikov, ki absorbirajo ogljik in ki so še zlasti učinkoviti v boju proti emisijam toplogrednih plinov.

Ločevanje je treba ustaviti zaradi varovanja planeta in vzdrževanja proizvodnje kakovostnega evropskega govejega mesa. Povedano bolj splošno, potrebujemo novo kmetijsko politiko.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, v imenu skupine IND/DEM. – Gospa predsednica, obrazložitev poročevalca je poučna, saj navzkrižno skladnost prikazuje kot pogoj za nadaljnjo podporo javnosti, pri čemer navaja tudi, da so kmetje zdaj plačani za skladnost „z zakonodajo Skupnosti na področjih javnega zdravja, zdravja rastlin in živali ter dobrega počutja živali“. Poleg tega navaja, da so taki predpisi zelo strogi v primerjavi s standardi v drugih državah po svetu.

To lepo zajame vse, kar je narobe z odnosom EU do kmetijstva, saj z agresivnim sistemom predpisov kmete odvrača od njihove osnovne dejavnosti pridelovanja hrane in jih spreminja v varuhe okolja, kar je v tem poročilu imenovano politika za razvoj podeželja ter zaradi česar so njihovi stroški večji in proizvodnja manjša. Prav tako so kmetje v skladu s tem poročilom v zvezi z zagotavljanjem finančnih sredstev neposredni konkurenti z ustanovami, kot so nacionalni parki in naravni rezervati, čeprav glede na osnovno dejavnost niso konkurenti.

Zavedam se, da je namen tega predloga poenostaviti navzkrižno skladnost, saj se odkrito priznava, da je za kmete in države članice težka upravna obremenitev. Trdim, da je bila to že od začetka slaba zamisel, njena poenostavitev pa je le začasna in ne končna rešitev, ki bi odpravila to obremenitev. Običajno pomeni „poenostavitev“ v skladu z izrazjem EU večjo standardizacijo in več nadzora, ki ga izvaja Komisija. Glavne razlike, značilne za kmetijstvo v različnih podnebnih razmerah v EU, ne podpirajo take standardizacije. To poročilo z navdušenjem razglaša stališče, da je navzkrižna skladnost pomemben instrument za zagovarjanje javne podpore kmetom. Dvomim, da je 1 % javnosti že slišal za navzkrižno skladnost, sploh pa razumel njen smisel. Za pravo poenostavitev moramo odpraviti navzkrižno skladnost in pustiti kmetom, da se ukvarjajo z dejavnostjo, ki jo poznajo najbolje, tj. gojenjem pridelka in rejo živali.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Gospa predsednica, kmetje niso nerazumni ljudje, praviloma tudi niso nepošteni, vendar so zaradi navzkrižne skladnosti pogosto obravnavani krivično, pri čemer plačujejo nesorazmerne kazni za manjše prekrške in preglede brez vnaprejšnjega obvestila. Izvedeli smo, da se 68 % vseh primerov neskladnosti opredeli za manjše primere neskladnosti, vendar so sankcije prepogoste in za kmeta, ki se bori za preživetje, zelo obremenjujoče. Neskladnost med upravljanjem navzkrižne skladnosti v posameznih državah še dodatno stopnjuje nezadovoljstvo nekaterih kmetov.

V mojem volilnem okrožju na Severnem Irskem smo imeli poseben problem glede dvojnih vlog pri enotnem plačilu na kmetijo, ki so povezane z našim sistemom „zemlja za 11 mesecev“ (sistem conacre). Namesto pragmatičnega iskanja rešitve smo imeli resne težave zaradi velike togosti. Za to je odgovoren zlasti lokalni oddelek za kmetijstvo, ki bi lahko skupaj z Brusljem za rešitev problema naredil več. Zato se strinjam z poenostavitvijo in prilagodljivostjo ter upoštevanjem zdravega, staromodnega razuma, ki bo nadomestil neprilagodljivost nekaterih preveč prizadevnih, z duhom časa neskladnih voditeljev.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). - Gospa predsednica, najprej bi rad pozdravil današnje poročilo in čestital poročevalcu za njegovo delo.

Navzkrižna skladnost in način njenega izvajanja na ravni držav članic sta ključna. Med seboj si ne smemo dopustiti, – pa tudi vsaki posamezni državi članici ne, – ustvarjanja lastnih razlag. Če ste prisluhnili izjavam gospe McGuinness in gospoda Graefe zu Baringdorfa, ste lahko opazili razliko v razlagah posameznih držav članic. Zagotoviti moramo pravilno razlago na ravni držav članic, vztrajati moramo pri pravilnem in primernem izvajanju te direktive v vsaki državi članici.

Kmetje potrebujejo in zahtevajo manj, ne pa več inšpekcijskih pregledov. Pred inšpekcijskim pregledom je treba zagotoviti vnaprejšnje obvestilo. Menim, da je nesmiselno oglobiti katerega koli kmeta za vsako najmanjšo podrobnost; kar se že dogaja. Kmetje morajo imeti na voljo neko obdobje, v katerem lahko odpravijo ugotovljene težave, pri čemer se jim ne sme samo sporočiti, da so naredili napako, in jih kaznovati. V kmetijstvu je treba zagotoviti manjšo upravno obremenitev. Navzkrižna skladnost ne sme postati sistem, ki dopušča kaznovanje in nadziranje kmetov. Kmetom moramo pomagati in jim svetovati, kako ravnati bolje. Navzkrižna skladnost je lahko dobronamerna, pri čemer morajo biti inšpektorji jasno in primerno usposobljeni ter poznati svoje pristojnosti.

Res je, gospod Graefe zu Baringdorf ima prav. Inšpekcijski pregled na moji kmetiji je trajal sedem ur. Edina stvar, ki so jo ocenili kot napačno, je bil majhen del zemlje, katerega namembnost ni bila več opredeljena kot obdelovalno zemljišče, zato smo na njem zgradili kokošnjak, o čemer nismo obvestili inšpektorjev. Tako nedolžna pomota, – kot je izgradnja kokošnjaka na lastni kmetiji brez obvestila inšpekcije v 12 mesecih, – resnično ni stvar, zaradi katere bi moral biti kaznovan. To vprašanje bi morali rešiti čim prej.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco Ferrari (ALDE). - (IT) Gospa predsednica, gospa komisarka, gospe in gospodje, poročilo gospoda Mulderja želi na občudovanja vreden način izboljšati kmetijsko politiko v Evropi.

Interes za kmetijstvo je v Evropi vedno večji. Glede na to, da je polovica evropskega ozemlja namenjenega kmetijstvu, pogojevanje predstavlja eno od najpomembnejših političnih znamenj, ki razlaga željo po potrditvi naše podpore kmetijskega sektorja ter hkrati zagotavlja odvisnost te podpore od spoštovanja varovanja okolja. Rad bi poudaril način, na katerega se ta pravila nanašajo na naše državljane, tj. potrošnike: imamo zelo pomembna sredstva za spodbujanje ozaveščenosti o temi, ki je tako aktualna, kot varstvo okolja.

Odobravam prizadevanja poročevalca za poenostavitev pogojevanja: menim, da je neučinkovito od kmetov zahtevati, da so njihova pretirana prizadevanja skladna z zakonodajo. Z uvajanjem novih vprašanj, kot so podnebne spremembe, biogoriva, vodni viri in obvladovanje tveganja, je Komisija izrazila željo po napredovanju, čeprav še zmeraj obstaja nekaj nejasnosti glede načina obravnavanja pogojevanja, če se to omeji na določitev splošne zahteve po poenostavitvi brez pojasnjevanja in omejitve načina izvajanja.

Elementi, kot so poenostavitev, deregulacija in, kot bi sam dodal, preglednost, morajo zmeraj podpirati pobude, ki izhajajo iz Evropske unije. Gospa komisarka, tukaj se bom ustavil, saj vem, da ste pred desetimi dnevi obiskali Brescio, ki je v moji provinci, in kljub temu, da se to ne nanaša na trenutno razpravo, ste imeli priložnost okusiti vina in značilne proizvode iz Brescie: menim, da je neuporaba sladkorja v vinu način za doseganje prave kvalitete in pravična nagrada za proizvajalce.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN).(GA) Gospa predsednica, pomoč EU bi kmetom morala biti zagotovljena v okviru skupne kmetijske politike za obdobje od 2007 do 2013. Zato ne morem sprejeti poskusa Komisije, ki naj bi zmanjšala to zagotovilo, in sicer s sredstvi pred nedavnim naznanjenega sistematskega pregleda. Komisija želi zmanjšati količino neposrednih plačil na manj kot 13 %. Menim, da je ta prekinitev zagotovila nesprejemljiva, saj so kmetje za to obdobje sprejeli sporazume glede prah in ne bi jih bilo pravično pustiti brez podpore.

Glede standardov bi rad povedal naslednje: če se bodo začeli uveljavljati v EU, morajo prav tako veljati za hrano, uvoženo v EU in kmetje v Evropi ne bi smeli biti izpostavljeni nesmiselnim pregledom.

Pregledati bi morali standard, ki velja za hrano, uvoženo v EU in Komisija bi morala ukrepati ter ne nadlegovati kmetov, kar vsekakor vključuje tudi mojo državo, tj. Irsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE). - (RO) Gospa predsednica, najprej bi rada čestitala kolegom, poročevalcem in poročevalcem v ozadju, ki so prevzeli to težko nalogo, in sicer predstavitev tega paketa zapletenih predlogov sprememb, ki so bistveni za prihodnjo skupno kmetijsko politiko.

Očitno je, da veliko število evropskih uredb in direktiv, ki jih kmetje morajo upoštevati, otežuje njihov dostop do shem pomoči. Pravila sistema enotnega plačila morajo biti poenostavljena v zvezi s pogojevanjem. Pravna podlaga omogoča izvajanje minimalnega predpisa za zmanjšanje plačil in izvzetje od zmanjšanja v primeru minimalnih kršitev.

Manj administrativnih obveznosti, usklajeni pregledi, združevanje pregledov tudi na ravni evropskih institucij in pravočasno plačevanje bi v celoti izboljšali pomoč, zagotovljeno kmetom, ter tako povečali učinkovitost skupne kmetijske politike.

Prav tako je treba zagotoviti večjo pomoč pri pripravi pregledov, ki bi morali biti napovedani, imeti določen čas veljave in ki bi jih morali izvajati primerno usposobljeni ljudje.

V zvezi z Bolgarijo in Romunijo kot novima državama članicama je podaljšanje neobveznih členov 3, 4, 6, 7 in 9 do leta 2013 koristno, če se določbe teh členov nanašajo na normativne zahteve administracije.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - (PL) Gospa predsednica, gospa komisarka, vse vrste kmetijskih dejavnosti in proizvodnje bi morale biti v skladu z zahtevami glede varstva okolja, varnosti, kakovosti in dobrega počutja živali. Poročilo gospoda Mulderja v zvezi s tem vsebuje veliko pomembnih določb.

Komisarko prosim, naj se še zlasti osredotoči na štiri predloge sprememb, in sicer predlog spremembe 19, 26, 27 in 29. Sistem navzkrižne skladnosti bo potrebno uvajati postopno, če ga želimo primerno izvajati v novih državah članicah in se hkrati odzivati na pričakovanja družbe.

V teh državah naj vse zahteve pričnejo veljati leta 2013, ko bodo pričele prejemati neposredna plačila v celoti. Upoštevati moramo, da finančna perspektiva 2007–2013 zagotavlja vire, ki bodo omogočili naložbe in prilagoditev kmetijskih gospodarstev. Gospa komisarka, zahteve in standardi, naloženi našim kmetom, so strožji kot tisti v tretjih državah. Naše kmete moramo podpreti in jih varovati pred nepravično konkurenco. Standardi procesa proizvodnje uvoženih proizvodov morajo biti skladni s tistimi, ki veljajo za evropske proizvode.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, komisarka. − Gospa predsednica, poslancem se zahvaljujem za njihovo sodelovanje v tej razpravi.

Manjša upravna obremenitev ter poenostavitev postopkov in predpisov sta najpomembnejši prednostni nalogi te Komisije že od začetka. Ko smo začeli to razpravo o navzkrižni skladnosti, smo pri Rambøll Managementu naročili poročilo o poenostavitvi skupne kmetijske politike, ki je bilo povezano zlasti z navzkrižno skladnostjo. To je omejena študija, ki zajema le pet različnih držav članic, vendar je zelo zanimiva, zato vam bom priskrbela izvode.

Študija dokazuje, kot je pravilno izjavil gospod Graefe zu Baringdorf, da med državami članicami obstajajo velike razlike. Način, na katerega se navzkrižna skladnost izvaja v državah članicah, je različen. Kot je bilo že navedeno, je vloga sistema svetovanja ključna.

Menim, da je treba to študijo uporabiti v nadaljnjih razpravah, v okviru sistematskega pregleda in v izbiri načina za poenostavitev sistema navzkrižne skladnosti, ne da bi ob tem omilili zamisli, povezane z njim.

To je skupaj z razpravo v Svetu in Mulderjevim poročilom prva faza izboljšav, vendar dejansko ni zadnja. Nadaljujmo s sistematskim pregledom in uporabimo vse informacije, ki so nam na voljo. To poročilo bo pomagalo v zvezi z ugotavljanjem, kaj se lahko naredi, kaj lahko naredijo države članice in kako lahko države članice zase določijo najboljši postopek za iskanje rešitve, s katero se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji.

Hvala za razpravo. Prepričana sem, da bomo temo še obravnavali.

 
  
  

Pisna izjava (člen 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Witold Tomczak (IND/DEM), v pisni obliki. – (PL) Pozdravljam prestavitev izvajanja dragih zahtev glede navzkrižne skladnosti za nove države članice (t. i. novih deset). To je vsekakor upravičeno. Zadevne države še ne prejemajo neposrednih plačil v celoti in ta že predstavljajo največji delež vseh stroškov kmetijstva v Evropski uniji.

Prav tako pozdravljam podaljšanje možnosti za nove države članice, da imajo korist od enotnih plačil na površino (SEPP) od leta 2010 do 2013. To bo novim državam članicam pripomoglo pri izogibanju težkim in nepotrebnim obremenitvam v povezavi z izvajanjem sistema enotnih plačil.

To je korak v pravo smer, vendar ne smemo dovoliti, da zasenči resne razmere glede razporejanja virov med novimi in starimi državami članicami. Glede na zadnje razpoložljive podatke iz leta 2005, so nove države članice z neposrednimi izplačili dobile 1,5 milijarde EUR. To je 21 krat manj kot petnajst starih držav članic. Vendar so upravičenke dobile le 2,4 krat manj, tj. 2 milijona EUR in 4,9 milijona EUR. Te velike razlike se prav tako odražajo v povprečnih prejetih plačilih vsake upravičenke. Za nove države članice so znašala 723 EUR in za petnajst starih držav članic 6 327 EUR, kar je skoraj devet krat več.

Stalna diskriminacija novih držav članic škoduje kmetom v teh državah. Prav tako povzroča dvom glede duha skupne kmetijske politike in razvoja kmetijstva celotne Evropske unije.

 
  
  

(Seja je bila prekinjena ob 11.25 in se je nadaljevala ob 11.30.)

 
  
  

PREDSEDUJOČA: GOSPA ROURE
Podpredsednica

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov