Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0095(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0461/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0461/2007

Συζήτηση :

PV 11/12/2007 - 20
CRE 11/12/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0605

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Bogdan Golik, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες COM(2007)0268 - C6-0203/2007 - 2007/0095(CNS)) (A6-0461/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − (DE) Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Golik, για την εξαίρετη έκθεσή του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για έναν ενιαίο κανονισμό του Συμβουλίου όσον αφορά την προώθηση των γεωργικών προϊόντων τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά.

Ο στόχος της παρούσας πρότασης είναι η συγχώνευση των δύο υφιστάμενων κανονισμών του Συμβουλίου για την εσωτερική και εξωτερική προώθηση σε έναν ενιαίο κανονισμό. Ο συνολικός στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με το εγχείρημά μας για την απλοποίηση και στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας του μηχανισμού προώθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα. Ο στόχος δεν είναι να αλλάξουμε θεμελιωδώς τις πολιτικές ενημέρωσης και προώθησης.

Οι τροπολογίες που πρότεινε ο κ. Golik και οι συνάδελφοί του αντιμετωπίζουν αρκετά σημαντικά θέματα σε σχέση με τον μηχανισμό προώθησης της ΕΕ, όπως είναι, πρώτον, ένας σημαντικότερος και μεγαλύτερος προϋπολογισμός για την προώθηση προγραμμάτων σε τρίτες χώρες· δεύτερον, ένα υψηλότερο μερίδιο της Κοινότητας σε μέτρα προώθησης και, τρίτον, ένα χαμηλότερο μερίδιο χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τις προτείνουσες οργανώσεις.

Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό της συνεισφοράς μεταξύ των διαφορετικών εταίρων, γνωρίζετε ότι η τυποποιημένη κοινοτική εισφορά είναι 50%, ενώ το άλλο 50% επιμερίζεται ανάμεσα στα κράτη μέλη και στις προτείνουσες οργανώσεις, με τις τελευταίες να καταβάλλουν τουλάχιστον το 20%.

Αυτός ο επιμερισμός του χρηματοδοτικού βάρους μεταξύ των διαφόρων εταίρων βασίζεται σε μια πολύ μακρά εμπειρία με τα προγράμματα προώθησης. Αν όλοι οι εταίροι συνεισφέρουν και εμπλέκονται από οικονομική άποψη, σαφώς και αυξάνονται οι πιθανότητες για ένα αποτελεσματικό και καλά στοχευμένο πρόγραμμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι η πρόσφατη περίπτωση με τα φρούτα και τα λαχανικά για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι δυνατό να αυξηθεί το μερίδιο εισφοράς της Κοινότητας στο 60%.

Σε ό,τι αφορά την ιδέα σας να δώσουμε έμφαση σε περισσότερα προγράμματα προώθησης σε τρίτες χώρες, καταρχήν διάκειμαι θετικά στην ιδέα, πρέπει όμως να τεθεί στο σωστό πλαίσιο. Αυτή η πρόταση αφορά απλά τη συγχώνευση δύο κανονισμών· δεν αφορά συζητήσεις πολιτικής ή περισσότερα χρήματα, επομένως η σωστή στιγμή για να το συζητήσουμε αυτό θα είναι όταν εξετάσουμε το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής μας, όπου θα πρέπει να αποτυπώνονται ευκρινώς οι προτεραιότητές μας στην κατανομή του προϋπολογισμού μας.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αφήνω σε δεύτερη μοίρα την προώθηση. Όπως ίσως γνωρίζετε, στις δύο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις μας –που η πρώτη αφορά τα τρόφιμα και λαχανικά και τη δεύτερη ευελπιστώ ότι θα την ολοκληρώσουμε στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, συγκεκριμένα τη μεταρρύθμιση του οίνου–εστιάσαμε και υπογραμμίσαμε τη σημασία των προγραμμάτων προώθησης. Για να πάρουμε το παράδειγμα του κρασιού, έχουμε κατανείμει 120 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση ειδικά για την προώθηση των εξαίρετων ευρωπαϊκών κρασιών μας σε τρίτες χώρες.

Νομίζω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο, ας επανέλθουμε όμως σε αυτό αργότερα – αφορά απλά τη συγχώνευση των δύο κανονισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik, εισηγητής. − (PL) Κυρία Πρόεδρε, πράγματι, αυτή η πρόταση του Συμβουλίου όσον αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες έχει ως στόχο την εναρμόνιση και την επίτευξη της τεχνικής ενοποίησης δύο υφιστάμενων κανονισμών. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της ευρύτερης διαδικασίας για την απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας και προκειμένου αυτή να καταστεί πιο διαφανής.

Θέλω, ωστόσο, να τονίσω ότι σε αυτήν την περίπτωση η απλοποίηση γίνεται αντιληπτή αποκλειστικά ως μια τεχνική διαδικασία. Το σχέδιο κανονισμού που εξετάζουμε δεν αναφέρεται, δυστυχώς, στις καίριες αρχές της προώθησης και ενημέρωσης, που ορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, υιοθέτησα μια σαφώς ευρύτερη και πιο στρατηγική προσέγγιση στην έκθεσή μου για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να αναφέρεται στα καίρια ζητήματα που συνδέονται με έναν τόσο σημαντικό μηχανισμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα συναφές, αν αναλογιστούμε την πρόοδο των πολυμερών διαπραγματεύσεων σε επίπεδο ΠΟΕ, καθώς και τις αλλαγές των συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργεί η κοινή γεωργική πολιτική.

Οι παντός τύπου εξαγωγικές επιδοτήσεις πρόκειται να σταματήσουν το 2013. Αυτό περιλαμβάνει τις επιστροφές της Κοινότητας κατά την εξαγωγή. Σχεδιάζεται μείωση των δασμών. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις, η ενισχυμένη δράση στο πεδίο της προώθησης και της ενημέρωσης είναι ο μόνος δρόμος για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ. Ανάλογη δράση θα συμβάλει στη διασφάλιση νέων αγορών σε τρίτες χώρες και στην ενίσχυση της ενημέρωσης των πελατών για τα οφέλη των ευρωπαϊκών προϊόντων, τονώνοντας επομένως τη ζήτηση.

Ταυτόχρονα, τίποτε από αυτά δεν θα επηρεάσει τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά. Ούτε θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παραμέληση των ενεργειών προώθησης και ενημέρωσης. Τουναντίον, πρέπει να τις δεχθούμε ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βάσει του τρέχοντος συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει έναν κατάλογο συγκεκριμένων προϊόντων σε τρίτες χώρες, για τα οποία πρέπει να διεξαχθεί ενημερωτική εκστρατεία. Αυτός ο κατάλογος μπορεί να αναθεωρείται ανά διετία, ενώ τα ίδια τα προγράμματα μπορούν να υποβληθούν μόνο μία φορά τον χρόνο. Επιπλέον, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στην τελική απόφαση αναφορικά με το αν θα εγκριθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και την έκταση της οικονομικής στήριξης που θα λάβει.

Ο προϋπολογισμός του 2007 για τις ενέργειες προώθησης ανέρχεται σε μόλις 45 εκατ. ευρώ και μειώνεται κάθε χρόνο που περνάει. Αυτή είναι μια τάση που προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, αν αναλογιστούμε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση των δράσεων που συζητήθηκαν. Μια τέτοια πολιτική δεν μπορεί να ενισχύσει αποτελεσματικά τη θέση της Κοινότητας και να αυξήσει την ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας, κυρίως στις αγορές τρίτων χωρών.

Απαιτούνται ενδεδειγμένοι οικονομικοί πόροι, αν θέλουμε πραγματικά την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων. Επομένως, πιστεύω ότι το κατώφλι για την οικονομική εμπλοκή της Κοινότητας πρέπει να ανέλθει από το 50% του πραγματικού κόστους των προγραμμάτων στο 60%. Προτείνω, επίσης, ότι πρέπει να μειωθεί η ελάχιστη συνεισφορά των τομεακών οργανώσεων στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων στο 10%, ακριβώς για να δοθεί η δυνατότητα στις μικρότερες οργανώσεις να εμπλακούν. Επιπροσθέτως, η συμμετοχή της Κοινότητας θα μπορούσε να φθάσει το 70% στην περίπτωση της βιολογικής γεωργίας και των προγραμμάτων που αφορούν τη δράση μετά από καταστάσεις κρίσεως, όπως είναι για παράδειγμα η γρίπη των πτηνών και η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών.

Τα προγράμματα θα πρέπει να είναι καθολικώς προσβάσιμα και πιο ευέλικτα. Το να συμπεριλαμβάνουμε όλα τα προϊόντα και όλες τις χώρες, καθώς και το να επιτρέπουμε στις οργανώσεις να υποβάλλουν προγράμματα τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, θα επιτρέψει την άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε ευκαιρία ενδέχεται να ανακύψει στις αγορές και σε οποιαδήποτε ευκαιρία να επεκταθούν οι παραγωγοί σε τρίτες χώρες.

Επανερχόμενος σε εκείνες τις πτυχές του κανονισμού που άπτονται της απλοποίησης, θα ήταν λογικό να συμπεριλάβουμε τις προωθητικές ενέργειες στον κανονισμό που θεσπίζει μια κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών. Αυτό θα βελτιώσει τη νομοθετική διαφάνεια. Πρέπει να τονιστεί ότι γίνεται αναφορά στο μέσο προώθησης της Κοινότητας στον κανονισμό για την αγορά φρούτων και λαχανικών, καθώς και στο σχέδιο μεταρρύθμισης του οίνου στο οποίο αναφερθήκατε, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή μιας κατάστασης όπου οι διατάξεις για τους πόρους προώθησης θα είναι αδικαιολόγητα σκόρπιες.

Εν κατακλείδι, θέλω να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, που ενέκριναν ομόφωνα αυτήν την έκθεση, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνάντησα επανειλημμένως, τους 24 υπουργούς Γεωργίας από τους οποίους έλαβα επιστολές για το θέμα αυτό, καθώς και τις αντίστοιχες εθνικές και ευρωπαϊκές τομεακές οργανώσεις. Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για την ενεργό συνεργασία τους και τα λογικά σχόλιά τους. Αυτές οι διαβουλεύσεις μου έδωσαν τη δυνατότητα να εκτιμήσω το υφιστάμενο σύστημα και να εξοικειωθώ με τις επιθυμίες αυτών των χωρών και των οργανώσεων, ούτως ώστε να τις συμπεριλάβω.

Τέλος, πιστεύω ότι αν διατεθεί ένας δεόντως μεγαλύτερος προϋπολογισμός, οι ενέργειες προώθησης και ενημέρωσης θα επιτρέψουν στους ευρωπαίους παραγωγούς και αγρότες να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Το σήμα κατατεθέν «Made in Europe» θα είναι επίσης πιο αναγνωρίσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως πρέπει να συμβαίνει.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. LUISA MORGANTINI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κ. Golik, για το εξαίρετο έργο του, να τον ευχαριστήσω δε για την έξοχη συνεργασία του με εμάς, τους σκιώδεις εισηγητές.

Σήμερα, όπως ορθώς επισημάνατε, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή προτείνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για τη συγχώνευση δύο υφιστάμενων κανονισμών του Συμβουλίου σε έναν ενιαίο κανονισμό για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Ο στόχος είναι η μείωση και η απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να επιτραπεί η εφαρμογή αυτής της πολιτικής, παράλληλα με τη διατήρηση του ειδικού χαρακτήρα των σχετικών ενεργειών, ανάλογα με την τοποθεσία όπου αυτές θα υλοποιούνται.

Αυτή είναι μια άκρως σημαντική πρόταση, όπως αναγνωρίζεται στις δύο προτάσεις που εγκρίθηκαν και που πρόκειται να εγκριθούν σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς οίνου. Η πρόταση θεωρεί ότι είναι σημαντική η προώθηση των γεωργικών προϊόντων. Επιπροσθέτως, δεν εξετάζει απλά την προώθηση εντός και εκτός ΕΕ, αλλά επιτυγχάνει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα μέσω της εθνικής και της ιδιωτικής δράσης εντός των τομέων.

Εφαρμόστηκαν μέθοδοι δράσης από το 2000 και μετά για την προώθηση των ωφέλιμων ιδιοτήτων των ευρωπαϊκών τροφίμων για τους καταναλωτές, για την υψηλής ποιότητας διατροφική τους αξία, την ασφάλεια των τροφίμων, τις παραγωγικές διαδικασίες, την καλή διαβίωση των ζώων και ούτω καθεξής. Ωστόσο, οι υφιστάμενοι κανόνες που ρυθμίζουν την προώθηση –και το αναφέρω αυτό διότι είμαι επιφορτισμένη με αυτούς τους δύο κανονισμούς στο ισπανικό υπουργείο Γεωργίας– τείνουν να υπονομεύουν το σύστημα και πρέπει να αναθεωρηθούν με στόχο την απλοποίηση, προκειμένου να τους επιτραπεί να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά από πλευράς ορθής διαχείρισης των πόρων.

Η πολιτική προώθησης πρέπει να είναι ένα σύγχρονο, ευέλικτο και φιλόδοξο μέσο, αν θέλουμε πράγματι να εκπληρώσει τις προσδοκίες των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι αυτή είναι η πρόθεση της πρότασης της Επιτροπής και ότι αυτή ακριβώς είναι η πρόθεση των τροπολογιών που εγκρίθηκαν ομοφώνως από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Θέλω να κάνω ειδική μνεία στις τροπολογίες σε ό,τι αφορά τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, αφού θα ήταν επωφελές για την προώθηση να διεξαχθεί σε σχέση με τα εμπορικά σήματα και όχι να εστιάσει αποκλειστικά σε ενέργειες γενικής προώθησης.

Ελπίζω ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα λάβουν υπόψη τους αυτήν την έκθεση και τους ευχαριστώ για την προσοχή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (RO) Κυρία Πρόεδρε, η απλοποίηση του κοινοτικού καθεστώτος για την ενημέρωση και την προώθηση των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες συμμορφώνεται με τον στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απλοποίηση του νομικού πλαισίου.

Αυτό το έγγραφο είναι επίσης άκρως σημαντικό διότι, στη διάρκεια αυτής της περιόδου, συζητάμε παράλληλα τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής και, σε αυτό το πλαίσιο, οι μηχανισμοί της Κοινότητας για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Οι μεταρρυθμίσεις στο πεδίο των φρούτων και λαχανικών και στο πεδίο των κρασιών, επίσης, θα είναι επιτυχείς μόνο αν η Ευρώπη καταφέρει να προωθήσει επαρκώς τα γεωργικά προϊόντα της.

Το 5% των ατόμων που μπορούν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούνται άμεσα στον γεωργικό τομέα και, συνακόλουθα, συνεισφέρουν στο 1,6% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μόλις τεθεί σε ισχύ η νέα Συνθήκη, θα ισχύσει επίσης η διαδικασία συναπόφασης στην κοινή γεωργική πολιτική.

Ως Σοσιαλιστές, υποστηρίζουμε το παγκόσμιο και σταδιακό άνοιγμα των αγορών, ωστόσο, με σωστούς και ιδίως αμοιβαίους κανόνες. Το γεωργικό μας μοντέλο συνεπάγεται υψηλές προδιαγραφές στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό πεδίο και ποιότητα των τροφίμων. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι ορισμένα κόστη μετατίθενται στους αγρότες, πρέπει όμως να διευκρινίσουμε το γεγονός ότι η περιβαλλοντική προστασία πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη.

Η ποιότητα των προϊόντων μας πρέπει να αποτελεί το κύριο μέλημα του διεθνούς εμπορίου. Ως Σοσιαλιστές, πιστεύουμε ότι πρέπει να καθιερωθεί και να είναι αναγνωρίσιμο το σήμα «made in Europe», παράλληλα δε να παραπέμπει στην ποιότητα των προϊόντων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές· η προώθηση των γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης άκρως σημαντική.

Συγχαίρω τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (SV) Κυρία Πρόεδρε, αυτή η έκθεση μου υπενθυμίζει την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων και, κυρία Πρόεδρε, δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να προκαλέσω τους διερμηνείς αναφωνώντας «“Curiouser and Curiouser!” cried Alice». Τι γίνεται; Έχει πραγματικά νόημα για την ΕΕ να χρησιμοποιεί τα λεφτά των ευρωπαίων φορολογούμενων για διαφημιστικές εκστρατείες, που θα επιδιώκουν να πείσουν τους ίδιους φορολογουμένους ότι θα πρέπει να αγοράσουν αγαθά των οποίων ήδη έχουν χρηματοδοτήσει τις επιδοτήσεις; Και βέβαια όχι. Ένας από τους στόχους της ΕΕ στην κοινή γεωργική πολιτική είναι να εγγυάται λογικές τιμές για τους καταναλωτές. Όταν, όμως, αυτό γίνεται μέσω της χρηματοδότησης από φόρους αντί μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο για την τροφή τους σε κάθε περίπτωση, απλά με διαφορετικούς τρόπους. Πέραν αυτού, αποδυναμώνεται το κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας. Έτσι, τα τρόφιμα γίνονται μακροπρόθεσμα ακριβότερα εξαιτίας αυτής της γεωργικής πολιτικής.

Η επιτροπή είναι υπέρμαχος των περιορισμών στον ανταγωνισμό. Όταν καταργούνται οι δασμοί, απειλείται η παραγωγή στα κράτη μέλη από φθηνότερα προϊόντα τρίτων χωρών· και η έκθεση προτείνει αυξημένες δαπάνες για εκστρατείες με στόχο την ενίσχυση του σήματος της Ένωσης και την προώθηση της κατανάλωσης στην Ένωση. Η πρόταση μυρίζει συγκεκαλυμμένο προστατευτισμό! Είδαμε πολλά παραδείγματα των διαφημιστικών εκστρατειών της ΕΕ στο παρελθόν.

Το 1997, διεξήχθησαν διαφημιστικές εκστρατείες για την προώθηση των φρέσκων λουλουδιών που παράγονται στην ΕΕ, όταν έγιναν φθηνότερες οι εισαγωγές χάρη στην κατάργηση των δασμών. Ο διακεκριμένος σουηδός αρθρογράφος Johan Hakelius έγραψε τα ακόλουθα σε μία από τις μεγαλύτερες σουηδικές εφημερίδες: «Όταν οι πολίτες της ΕΕ αγοράζουν το ίδιο είδος λουλουδιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, τότε βεβαίως ενισχύονται η συνοχή και η ευρωπαϊκή αρμονία. Οι τουλίπες είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη». Σε τούτο το Σώμα, είναι ίσως αναγκαίο να επισημάνω ότι αυτό γραφόταν με ειρωνικό πνεύμα ...

Το 2000 η ΕΕ είχε αποθηκευμένους 450 000 τόνους ελαιολάδου και η ΕΕ αποφάσισε να διεξαγάγει διαφημιστικές εκστρατείες στις βόρειες χώρες για να μας ενημερώσει πόσο καλό και ωφέλιμο είναι το ελαιόλαδο.

Το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χρήματα για τη διαφήμιση του τομέα του γάλακτος, προκειμένου να τον προστατεύσει από την αυξανόμενη ελευθέρωση της αγοράς.

Πραγματοποιείται μάλιστα μια μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Σημειώνει βραδεία πρόοδο, αλλά πάντως σημειώνει πρόοδο. Ωστόσο, οι προτάσεις του εισηγητή σημαίνουν αρκετή οπισθοδρόμηση. Επιδιώκουν την αντικατάσταση των μεταρρυθμίσεων, που τελικά πραγματοποιούνται, με αυξημένα μέτρα προώθησης πωλήσεων και ενημερωτικές εκστρατείες. Ο εισηγητής κατηγορεί τον ΠΟΕ και θέλει να αυξήσει τον αριθμό των προϊόντων που πρέπει να λάβουν αυτήν την στήριξη. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι των παραγωγών γεωργικών προϊόντων των χωρών εκτός ΕΕ. Η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει τελικά να καταργηθεί και οι τιμές και η παραγωγή να καθοριστούν από την προσφορά και τη ζήτηση, όπως συμβαίνει σε όλους τους άλλους τομείς.

Έχουμε κολλήσει σε ένα παράλογο σύστημα εξαιτίας των ατυχών αποφάσεων του παρελθόντος. Ως εκ τούτου, είναι ακόμα πιο σημαντικό το γεγονός ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Η σύσταση εν προκειμένω είναι, δυστυχώς, ότι θα πρέπει να πάρουμε λάθος δρόμο. Τα χρήματα που μπορούν τώρα να αποδεσμευτούν προς όφελος του πληθυσμού της Ευρώπης μέσω της μείωσης των δασμών, της εξάλειψης των επιστροφών κατά την εξαγωγή και της μειωμένης εθνικής στήριξης δεν πρέπει να χαραμιστούν σε περισσότερες πιστώσεις για μέτρα προώθησης πωλήσεων και εκστρατείες ενημέρωσης. Οι εκστρατείες προώθησης και η διαφήμιση αγαθών και υπηρεσιών πρέπει να πληρωθούν από τους παραγωγούς, όχι από τους σκληρά πιεζόμενους φορολογούμενους.

Η Ευρώπη έχει πάρει τελείως λάθος δρόμο σε αυτόν τον τομέα, όπως και σε τόσους άλλους. Η ΕΕ πρέπει να είναι μια Ευρώπη ελευθερίας, όπου οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις θα ανταγωνίζονται για την εύνοια των καταναλωτών και όχι για την εύνοια των θιασωτών του προστατευτισμού. Για το καλό της Ευρώπης εύχομαι να μπορούσα να είμαι αισιόδοξος, δυστυχώς όμως αδυνατώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, Μέλος της Επιτροπής. − (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές του ΕΚ για τη συμβολή τους σε αυτήν τη λίαν σημαντική συζήτηση. Ελπίζω πως όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι είναι σημαντικό ότι έχουμε διαθέσιμο έναν προϋπολογισμό για να εξηγήσουμε στους καταναλωτές την υψηλή ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις υπερπόντιες αγορές.

Πρέπει να πω ότι είμαι ολίγον έκπληκτη που αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί προσέγγιση προστατευτισμού, διότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλα τα κράτη μέλη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι οι άλλοι παράγοντες στην αγορά γεωργικών προϊόντων προωθούν τα προϊόντα τους στους καταναλωτές.

Σε αυτό, εμείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε εξαιρετικά σαφή στάση, διότι έχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με την καλή διαβίωση των ζώων και σε σχέση με το υψηλό επίπεδο κτηνιατρικών προτύπων.

Σε ό,τι αφορά την μη πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού ή το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός βαίνει μειούμενος, δεν κατέστη δυνατόν να δαπανηθούν τα χρήματα, διότι οι ενώσεις παραγωγών δεν επέδειξαν κανένα ενδιαφέρον για τις υπερπόντιες αγορές. Ελπίζω ότι αυτό το πρόβλημα θα επιλυθεί, όταν θα συγχωνεύσουμε αυτούς τους δύο διαφορετικούς κανονισμούς και τότε, επομένως, θα είναι πολύ ευκολότερος, πολύ πιο ευέλικτος ο χειρισμός του.

Είμαι ανοικτή στη διεξαγωγή συζήτησης, ενδεχομένως στο πλαίσιο του υγειονομικού ελέγχου της ΚΓΠ, αναφορικά με το πώς θα θέσουμε στόχους για το μέλλον των εκστρατειών προώθησης των γεωργικών μας προϊόντων. Νομίζω, αν μη τι άλλο, ότι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση θα είναι όταν θα διεξαγάγουμε τη συζήτηση για τον μελλοντικό προϋπολογισμό, όπερ σημαίνει μετά το 2013.

Ωστόσο, νομίζω ότι στείλαμε ορισμένα σαφή μηνύματα, τόσο στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των φρούτων και λαχανικών, όσο και της μεταρρύθμισης του οίνου, σχετικά με τη σημασία της προώθησης της παραγωγής μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007.

Γραπτές Δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Με τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, υπάρχει σαφώς πραγματική ανάγκη για την ενίσχυση των κοινοτικών μηχανισμών προώθησης της γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον, η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης σχετικά με την Απλοποίηση απαιτεί πράγματι τον σχεδιασμό ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων τόσο για την εσωτερική όσο και την εξωτερική αγορά. Πρέπει να δοθεί πρωταρχική σημασία στα μέσα και στις εκστρατείες προώθησης, όταν θα έχουμε κατά νου τις προβλεπόμενες περικοπές δασμών, την εξάλειψη των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τις περικοπές της κοινοτικής στήριξης της εγχώριας παραγωγής. Σε σχέση με αυτό, είναι προφανές ότι πρέπει να διευρύνουμε το φάσμα και τον προϋπολογισμό για την προώθηση της γεωργικής μας παραγωγής, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα για τα προϊόντα μας τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά. Για την ακρίβεια, είναι ουσιώδες να αυξήσουμε τα δημοσιονομικά μέσα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ποιοτικά μέσα προώθησης και μέτρα διαφάνειας εντός ενός ενιαίου και απλουστευμένου νομικού πλαισίου. Ειδικότερα, η σημερινή πρωινή συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης της κοινής αγοράς οίνου είναι ένα άκρως θετικό παράδειγμα της επείγουσας ανάγκης να επενδύσουμε επαρκώς σε αποτελεσματικά μέσα προώθησης και μέτρα μάρκετινγκ εντός και εκτός της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), γραπτώς. (PL) Κυρία Πρόεδρε, όλοι μας συμφωνούμε ότι είναι ουσιώδεις οι δράσεις ενημέρωσης και η προώθηση των γεωργικών προϊόντων τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά. Συμφωνούμε, επίσης, στην ανάγκη απλοποίησης και εναρμόνισης των διατάξεων και των περιορισμών των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την υλοποίηση της ενημερωτικής πολιτικής. Επιπλέον, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάλληλη ενημέρωση και προώθηση τονώνουν το εμπόριο και συμβάλλουν στην ασφάλεια των αγορών για προϊόντα. Συμφωνούμε όλοι, επίσης, ότι το ποσό των 45 840 000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο των πιστώσεων για το 2007, παραείναι χαμηλό.

Με ποιον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση; Σε τι θα πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα; Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην προώθηση υγιεινών βιολογικών γεωργικών προϊόντων, απαλλαγμένων από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Πρέπει να αρχίσουμε από τους νέους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικές προωθητικές ενέργειες, που θα απευθύνονται στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να περιλαμβάνουν ένα φάσμα υγιεινών βιολογικών προϊόντων, πέραν των φρούτων.

Ζωτικής σημασίας για την επιτυχία είναι ένα σύστημα σήμανσης, που θα παρέχει σημαντικές πληροφορίες στον καταναλωτή, επί παραδείγματι σε σχέση με την προέλευση, την ποιότητα, τη μέθοδο παραγωγής, την ασφάλεια και τη διατροφική αξία του προϊόντος. Αυτή η ενημέρωση πρέπει να παρέχεται στη συσκευασία, στην τοπική γλώσσα του καταναλωτή. Ενδεδειγμένες αλλαγές πρέπει να γίνουν στην εμπορία και τη σήμανση στα σουπερμάρκετ, ιδίως στα νέα κράτη μέλη.

Η ακόλουθη δράση είναι ουσιώδης, αν θέλουμε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα: η έρευνα σε νέες αγορές, η βελτίωση ολόκληρου του συστήματος ελέγχου και η καλή συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN), γραπτώς. (PL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση που συζητούμε σήμερα σχετικά με την προώθηση των γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να περιέχει τη λέξη βιολογικά στον τίτλο της. Εξάλλου, η κοινωνία μπορεί να καταναλώνει μόνο ορισμένη ποσότητα τροφίμων, επομένως, δεν μας νοιάζει τόσο να καταναλώσουμε παραπάνω, όσο το να τρώμε υγιεινά και καλής ποιότητας τρόφιμα.

Πολλά καταστήματα μαζικής εστίασης στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν τρόφιμα που περιέχουν τόσες πολλές χημικές ουσίες και λιπάσματα, ώστε δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι κάθε γενιά Ευρωπαίων είναι πιο παχύσαρκη σε σύγκριση με την προηγούμενη. Δεν θέλω να προωθήσω αυτό το είδος τροφίμων, που κατέστησε την ευρωπαϊκή κοινωνία πιο ευάλωτη στις ασθένειες και στην παχυσαρκία. Αν αρχίσουμε να παρέχουμε στους πολίτες μας υγιεινή τροφή, το προϊόν μας θα είναι ξακουστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι η Ευρώπη παράγει και πωλεί τροφές υψηλής ποιότητας.

Υποστηρίζω πλήρως εκείνα τα τμήματα της έκθεσης που τάσσονται υπέρ της περιφερειακής αυτάρκειας σε ό,τι αφορά την παραγωγή παραδοσιακών τροφίμων για κάθε περιοχή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Golik για την καλή του έκθεση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου