Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0203(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0453/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0453/2007

Συζήτηση :

PV 11/12/2007 - 21
CRE 11/12/2007 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0609

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

21. Νομική προστασία των σχεδίων και προτύπων (συζήτηση)
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0453/2007) του κ. Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 98/71/ΕΚ για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων (COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. − (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και τον εισηγητή, τον κ. Lehne, για το επίπονο και έξοχο έργο που επιτέλεσε κατά την εκπόνηση της έκθεσής του σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τα σχέδια και υποδείγματα. Επιδοκιμάζω το γεγονός ότι αυτό το έργο επέτρεψε τελικά στην επιτροπή να προετοιμάσει το έδαφος για την ελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Επί του παρόντος, υπάρχει μια κατάσταση διαφορετικών, αντικρουόμενων καθεστώτων προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων, όπου 10 κράτη μέλη έχουν ελευθερώσει και 17 κράτη μέλη επεκτείνουν την προστασία των σχεδίων στα ανταλλακτικά. Αυτή η κατάσταση είναι απολύτως μη ικανοποιητική για την εσωτερική αγορά. Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, που είναι ο τομέας που πλήττεται κατεξοχήν, υπάρχει μια ενιαία αγορά για τα αυτοκίνητα, καμία όμως ενιαία αγορά για τα ανταλλακτικά τους. Αυτό οδηγεί σε στρέβλωση των τιμών και σε προσκόμματα στο εμπόριο.

Η προτεινόμενη εξαίρεση της προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων στη δευτερογενή αγορά ανταλλακτικών είναι ο ορθός και μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το καταδεικνύει η εκτεταμένη αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής, που αναλύει τις εναλλακτικές επιλογές για την επίλυση του προβλήματος.

Τα στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι, επί του παρόντος, οι καταναλωτές καταβάλλουν ένα 6% με 10% καπέλο για τα ανταλλακτικά αυτά σε κράτη μέλη, που έχουν θεσπίσει την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων. Με την ελευθέρωση, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν άμεσα από τον αυξημένο ανταγωνισμό και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

Ο ανεξάρτητος τομέας διανομής θα είναι σε θέση να διαθέσει ένα ευρύτερο φάσμα ανταλλακτικών στην προσφορά, περιλαμβανομένων ανταλλακτικών από γνήσιους προμηθευτές εξοπλισμού, καθώς και φθηνότερα ανταλλακτικά από ανεξάρτητους παραγωγούς. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερες επιλογές και χαμηλότερες τιμές για τα ανταλλακτικά.

Η ελευθέρωση θα διανοίξει επίσης επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ανεξάρτητους παραγωγούς ανταλλακτικών, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα δημιουργήσει δε μια ευρωπαϊκή αγορά με επαρκή οικονομία κλίμακας, που θα επιτρέπει την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Ο βασικός στόχος της προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων είναι η ενθάρρυνση του ανταγωνισμού στις φόρμες μέσω της σχεδιαστικής καινοτομίας. Αυτό, όμως, δεν ισχύει για τα ανταλλακτικά, που πρέπει να είναι ταυτόσημα από σχεδιαστική άποψη με τα γνήσια ανταλλακτικά, αν όντως θέλουν να εξυπηρετούν κάποιον σκοπό. Ο καταναλωτής πληρώνει για το σχέδιο όταν αγοράζει ένα νέο αυτοκίνητο ή άλλο προϊόν· δεν πρέπει να αναγκαστεί να πληρώνει πάλι κάθε φορά που χρειάζεται ένα ανταλλακτικό.

Η προτεινόμενη ρήτρα επισκευής εξασφαλίζει μια σωστή και ορθή ισορροπία μεταξύ της προστασίας της καινοτομίας, όπου αυτό ενδείκνυται, και της διατήρησης του ελεύθερου εμπορίου και του ανταγωνισμού, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις σήμερα χρειάζονται μια ενιαία αγορά για τα ανταλλακτικά, που θα επιτρέπει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Με αυτήν την οδηγία, μπορούμε να παράσχουμε στην αγορά το σωστό μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

 
  
MPphoto
 
 

  Klaus-Heiner Lehne, εισηγητής. − (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φθάνουμε σήμερα στο προσωρινό τέλος μιας συζήτησης που διήρκεσε 17 χρόνια. Θυμάμαι ότι, όταν εξελέγην πρώτη φορά σε τούτο το Σώμα το 1994, ήδη επιχειρούσαμε να βάλουμε κάτω τα κεφάλια και να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Τότε δεν καταλήξαμε σε συμπέρασμα. Το μόνο που κάναμε στη διαδικασία συνδιαλλαγής ήταν να «παγώσουμε» το θέμα. Πριν από λίγα χρόνια, η Επιτροπή υπέβαλε μια νέα πρόταση, που πάλι πήρε κάποιο χρόνο για να την εξετάσουμε, τώρα όμως επιτέλους μπορούμε να την περατώσουμε, τουλάχιστον κατά την πρώτη ανάγνωση.

Αυτό που προτείνεται εδώ και αυτό που τίθεται επί τάπητος είναι κατά βάση εκείνο που πρότεινε η Επιτροπή, η ελευθέρωση δηλαδή της αγοράς ανταλλακτικών, έστω και σε μια μεταβατική περίοδο για τα κράτη μέλη, όπου τα ανταλλακτικά καλύπτονται από την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων.

Επί 17 χρόνια ακούω επιχειρήματα υπέρ και κατά. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι πειστικά. Επιτρέψτε μου να παραθέσω μερικά παραδείγματα. Καταρχάς, διατυπωνόταν το επιχείρημα ότι οι τιμές για τους καταναλωτές θα ήταν φθηνότερες, αν θεσπιζόταν η ρήτρα επισκευής. Δεν υπάρχει καμία εμπειρική απόδειξη για αυτόν τον ισχυρισμό – το εντελώς αντίθετο. Τα συγκριτικά στοιχεία για τις τιμές ανταλλακτικών στη Βρετανία, όπου η αγορά είναι ελευθερωμένη, και στη Γερμανία, όπου δεν είναι, δείχνουν ότι παραδόξως οι τιμές των ανταλλακτικών είναι ακριβότερες στη Βρετανία από ό,τι στη Γερμανία.

Πέραν αυτού, δεν μιλάμε περί πυραυλικής επιστήμης: οι κατασκευαστές οχημάτων πρέπει να ανακτήσουν τα κόστη σχεδίασης από κάπου. Αν δεν μπορούν να ανακτήσουν κάποια από αυτά από την πώληση ανταλλακτικών, λογικό είναι ότι θα πρέπει να τα ενσωματώσουν στην τιμή των νέων αυτοκινήτων, επομένως, τα αυτοκίνητα θα είναι πιο ακριβά. Σε αυτήν επίσης την περίπτωση, ο καταναλωτής είναι αυτός που πληρώνει.

Παρεμπιπτόντως, το ίδιο ισχύει για τα ασφάλιστρα. Ορισμένες από τις δαπάνες για την αγορά νέων αυτοκινήτων, όπως γνωρίζουμε, καλύπτονται από ασφαλιστικές πολιτικές. Ούτε η αύξηση των ασφαλίστρων βοηθάει τους καταναλωτές. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, πρέπει πάντα να πληρώσουν τον λογαριασμό.

Ούτε είμαι πεπεισμένος από το επιχείρημα ότι η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων για να αποκρούσει ανταγωνιστές από την Άπω Ανατολή που απειλούν τις αγορές της, διότι σε χρόνο μηδέν θα διαπιστώσουμε ότι η βιομηχανία βρίσκει άλλους τρόπους να προστατεύσει τα ανταλλακτικά της: κατοχυρώνοντας με άδεια ευρεσιτεχνίας έξυπνα καλύμματα μηχανής (καπό) και έξυπνους πλαϊνούς καθρέπτες, προστατεύοντας άλλα ανταλλακτικά μέσω της νομοθεσίας για τα εμπορικά σήματα απλά με την ενσωμάτωση ειδικών λογότυπων σε αυτά, επιβάλλοντας όρους εγγύησης και άλλες πρακτικές.

Ούτε το επιχείρημα της ασφάλειας, όπως κατέδειξε η αξιολόγηση αντικτύπου που κάναμε, είναι τελικά στεγανό, διότι η ασφάλεια, όπως γνωρίζουμε καλά, μπορεί να διασφαλιστεί μέσω εκτέλεσης δοκιμών τύπου.

Τα αναφέρω αυτά, διότι πιστεύω ότι όλα τα επιχειρήματα που προτάθηκαν είναι τελικά αίολα και δεν παρείχαν σαφείς απαντήσεις στο θεμελιώδες ερώτημα.

Σε τελική ανάλυση, υπάρχουν δύο κύρια επιχειρήματα, τα οποία αναγνωρίζω. Ένα από αυτά είναι το επιχείρημα του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, που λέει ότι πρέπει να παρασχεθεί υποδειγματική προστασία στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και, μάλιστα, είμαι της άποψης ότι αυτό που πρόκειται να εγκρίνουμε εδώ θα στείλει πιθανόν λάθος μήνυμα στην Κίνα και στην Ινδία και ότι η αποστολή μας ως Ευρωπαίοι είναι στην πράξη να προασπιστούμε τα δικαιώματα που άπτονται της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, θα αντιτάξω ευθέως ένα επιχείρημα. Έχουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και –όπως ορθότατα είπε ο Επίτροπος McCreevy– μια κατάσταση όπου τα δύο τρίτα των κρατών μελών ελευθέρωσαν τις δευτερογενείς αγορές τους και, επομένως, δεν προστατεύουν τα σχέδια ανταλλακτικών, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο το πράττει. Γεγονός είναι ότι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη συνεπάγεται τη δημιουργία κοινών νομικών κανόνων, και δεν είναι ασύνηθες σε ανάλογες περιπτώσεις να ακολουθείται η αρχή της πλειοψηφίας.

Κατά την άποψή μου, υπήρξε ανέκαθεν μια συμβιβαστική λύση, την οποία κυνήγησα μαζί με τον Επίτροπο Monti πίσω στη δεκαετία του ’90. Αυτή ήταν η ιδέα της υποχρεωτικής άδειας, που θα σήμαινε ότι κάθε κατασκευαστής θα μπορούσε να αναπαράγει ανταλλακτικά, υπό τον όρο της καταβολής τέλους χορήγησης αδείας προς τον ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων σχεδίασης.

Παρεμπιπτόντως, έχουμε μια πολύ παρόμοια διευθέτηση στο πεδίο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, επομένως, κανένας δεν μπορεί να μου πει ότι αυτό δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή. Θα χρησίμευε τόσο για την προστασία του σχεδίου όσο και για τη δημιουργία αγοράς. Δυστυχώς, δεν εξασφάλισε την υποστήριξη της πλειοψηφίας του Σώματος ή του Συμβουλίου.

Καταλήξαμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να ελευθερώσουμε την αγορά και ότι έπρεπε να θεσπίσουμε μεταβατική περίοδο για να προστατεύσουμε τα κράτη μέλη που χρειάζονταν κάποιο διάστημα για να προσαρμοστούν. Έπειτα, εκκρεμούσε το ζήτημα του αν θα έπρεπε να δοθεί περίοδος χάριτος πέντε ή οκτώ ετών. Η Ομάδα μου, όπως και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, πρόκρινε την πενταετία· άκουσα ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα υποστηρίζει την οκταετία.

Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι, όταν το Κοινοβούλιο ψηφίσει αύριο για το αν θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο τα πέντε ή τα οκτώ χρόνια, θα εκπέμψει το μήνυμα ότι το Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσει σε μια μεταβατική περίοδο. Γνωρίζω από συζητήσεις με τη σλοβενική Προεδρία ότι οι προτάσεις τους θα συντείνουν για μακρύτερη παρά για συντομότερη περίοδο χάριτος. Σίγουρα εύχομαι στη σλοβενική Προεδρία καλή τύχη στις προσπάθειές της.

Πιστεύω ότι υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε στο νου μας κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Αν πράγματι το Συμβούλιο καταλήξει σε συμφωνία, εμείς στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσουμε να μην περιπλέξουμε τα πράγματα κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Το ζήτημα δεν αξίζει παρατεταμένους καυγάδες και είναι καιρός επιτέλους να περατωθεί. Το παρόν σχέδιο είναι η συμβολή μας στην επιδίωξη αυτού του στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. – (DE) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μετά από μακρά συζήτηση, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων τάχθηκε υπέρ της πλήρους ελευθέρωσης της δευτερογενούς αγοράς εμφανών ανταλλακτικών. Όπως μόλις ακούσαμε, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προβλέπει μια ελεύθερη αγορά μετά από πενταετή περίοδο χάριτος.

Επιδοκιμάζω με θέρμη αυτό το βήμα, παρόλο που προσωπικά θεωρώ υπερβολικά μακρά, και όχι υπερβολικά βραχεία, τη μεταβατική περίοδο. Ήταν ένα βήμα που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Ακούσαμε μόλις από τον κ. Lehne ότι αυτό το ζήτημα συζητιόταν επί 17 χρόνια. Πριν από δυόμισι χρόνια, το 2005, ως εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, ζήτησα να υπάρξει ελευθέρωση σύντομα. Δυστυχώς, ο αρχικός εισηγητής της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, ακολούθησε παρελκυστική τακτική. Δεν γνωρίζω αν είχε ορισμένες προσωπικές αμφιβολίες για το νόημα του σχεδίου ή αν δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην ισχυρή πίεση των αυτοκινητοβιομηχανιών στο δικό του ομόσπονδο κρατίδιο.

Όποιος και αν ήταν ο λόγος, είναι παράλογο ότι πρέπει να έχουμε μια ενιαία αγορά για νέα οχήματα, αλλά όχι για ανταλλακτικά. Η ελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, θα τείνει να ασκεί πίεση προς τα κάτω στις τιμές και θα διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών. Δεν θα παρεμποδίσει την καινοτομία· τουναντίον, μπορεί στην πράξη να τονώσει την καινοτόμο δραστηριότητα· αντιθέτως, θα μπορούσε στην πραγματικότητα να προαγάγει την καινοτόμο δράση, αφού οι κατασκευαστές οχημάτων θα επιχειρήσουν να σχεδιάσουν τα προϊόντα τους κατά τρόπο που θα καθίσταται δυσχερέστερη η αναπαραγωγή τους από ανεξάρτητους κατασκευαστές ανταλλακτικών. Υποστηρίζω, φυσικά, το δικαίωμα στην πνευματική ιδιοκτησία και στην προστασία της –καμία αμφιβολία επ’ αυτού– αυτό όμως το δικαίωμα δεν αποτελεί κανέναν φραγμό για την ελευθέρωση της αγοράς. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε μόνο μία περίπτωση όπου ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων υπέβαλε μήνυση εναντίον άλλου κατασκευαστή για παραβίαση δικαιώματος σχεδίου στην πρωτογενή αγορά, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν εξαιρετικά παρόμοιες περιπτώσεις ανάμεσα σε μοντέλα που παρήγαγαν διαφορετικοί κατασκευαστές.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης θα επωφεληθούν από την ελευθέρωση μέσω νέων ευκαιριών στις αγορές, που λογικά θα δώσουν ώθηση στην απασχόληση στην ΕΕ και θα υποκαταστήσουν αρκετές εισαγωγές. Τέλος, ο κάθε καταναλωτής θα μπορεί εφεξής να επιλέγει ελεύθερα ανάμεσα σε αρκετούς προμηθευτές. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι χαρούμενοι που θα έχουν αυτήν την ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. − (ES) Κυρία Πρόεδρε, όπως ανέφερε ο εισηγητής, ο κ. Lehne, αυτό το ζήτημα απασχολεί το Σώμα επί 17 χρόνια. Είχα το προνόμιο να το παρακολουθήσω από τα πρώτα κιόλας στάδια, αφού εργάστηκα ως εισηγητής για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την οδηγία για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα. Ακολούθως υπήρξα συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για το ίδιο θέμα και παρακολούθησα επίσης την πρόοδό της ως εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Lehne για την εξισορροπημένη του προσέγγιση. Θεωρώ ότι περιέγραψε με υπέροχο τρόπο τις σχετικές δυσχέρειες. Αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο θέμα· έχει και νομικές περιπλοκές και οικονομικές συνέπειες.

Συμφωνώ μαζί του. Θυμάμαι τη μακρά νύχτα συζητήσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή Συνδιαλλαγής για την εξεύρεση της τελικής διατύπωσης –τότε εξετάζαμε τη δυνατότητα κάποιου είδους υποχρεωτικής άδειας, μολονότι αυτό απορρίφθηκε– πιστεύω όμως ότι τόσο ο εισηγητής όσο και εγώ και ο κ. Klinz, που μίλησε πριν από εμένα, είμαστε υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Από νομική πάντως σκοπιά, το πρόβλημα σε σχέση με τα υποδείγματα και εν γένει με τα βιομηχανικά σχέδια έγκειται στο γεγονός ότι η προστασία που πρέπει να παράσχουμε είναι για το προϊόν συνολικά. Το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η αισθητική αξία του προϊόντος συνολικά, με άλλα λόγια, του σχεδίου, η δε περίπτωση που ανακύπτει συχνότερα αφορά τη σχεδίαση αυτοκινήτων.

Τα ανταλλακτικά επισκευής, με άλλα λόγια, τα εξαρτήματα που έχουν χαλάσει ή διαλυθεί μετά από ένα ατύχημα ή για τον όποιο άλλο λόγο, πρέπει να αντικαθίστανται και, όπως είπε ο Επίτροπος McCreevy, η κανονική φόρμα είναι ένα εξάρτημα αντίστοιχο του εξαρτήματος που αντικαταστάθηκε. Όταν κάποιος επιδιορθώνει ένα εξάρτημα και το αντικαθιστά με ένα πανομοιότυπο εξάρτημα, χωρίς να ζημιώνεται η συνολική σχεδίαση, αυτό το άτομο προφανώς δεν διαπράττει κάποιου είδους αντιγραφή, αλλά απλώς διεκπεραιώνει επισκευές σε ένα αντικείμενο που πρέπει να φτιάξει. Αυτή είναι η περίφημη έννοια των ανταλλακτικών «που συνταιριάζουν απόλυτα».

Θεωρώ ότι η διατύπωση που πρότεινε ο εισηγητής είναι η ενδεδειγμένη λύση, εξέτασε όμως και ένα άλλο ζήτημα: υπάρχει, βέβαια, μια άλλη πτυχή, που είναι η οικονομική πτυχή του θέματος. Με άλλα λόγια, επί του παρόντος υπάρχει μια σειρά από χώρες όπου η αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται αυτό το πρόσθετο έσοδο, που αποκομίζεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όπως είπε όμως ο Επίτροπος, για να διασφαλίσουμε την εσωτερική αγορά πρέπει να ενοποιήσουμε τη νομοθεσία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η ουσία του ζητήματος είναι το πώς θα συνταιριάξουμε το ένα με το άλλο.

Ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι μέσω μιας μεταβατικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε στη βιομηχανία την ευκαιρία να προετοιμαστεί επί μακρόν, προκειμένου να λάβει υπόψη το αντισταθμιστικό πρόσθετο έσοδο από τα δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των έτοιμων εξαρτημάτων, μια έννοια που επί του παρόντος δεν έχει κανένα νόημα, αφού λειτουργούμε με βάση το ότι η ιδιοκτησία αναφέρεται στο σχέδιο συνολικά.

Το κύριο θέμα είναι αυτή η περίοδος, όπως είπε ο κ. Lehne. Ορισμένοι αισθάνονται ότι η περίοδος θα πρέπει να είναι πέντε χρόνια –δύο συν τρία, θα μπορούσαμε να πούμε– ενώ άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να είναι μακρύτερη, περίοδος οκταετούς διάρκειας.

Αύριο θα διακριβώσουμε τις θέσεις όλων των πολιτικών ομάδων, καθώς και των διαφόρων εθνικών αντιπροσωπειών και του κάθε βουλευτή του ΕΚ. Μου έρχεται στον νου ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα συζητηθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των πολιτικών κομμάτων, αλλά μάλλον σύμφωνα με τις εθνικές προτιμήσεις, τις ατομικές προτιμήσεις ή τις προτιμήσεις προστασίας ανά κλάδο.

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω πως το γεγονός ότι συζητάμε αυτό το θέμα μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί 17 χρόνια δεν είναι κάτι κακό, διότι υπάρχει μια γενική τάση να χρησιμοποιούμε το νομοθετικό μέσο για την επίλυση ευκαιριακών προβλημάτων και εν προκειμένω οι δύο συν-νομοθέτες, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, εργάζονται εδώ και κάποιο διάστημα για να βρουν μια εξισορροπημένη λύση, μια λύση που θα αναγνωρίζει το δικαίωμα της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τα συμφέροντα των κατασκευαστών αυτοκινήτων, τα συμφέροντα των καταναλωτών, καθώς και –γιατί όχι;– τα συμφέροντα των μικρών συνεργείων ή ακόμη και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Θεωρώ ότι η φόρμουλα που προτείνει εδώ ο εισηγητής είναι η κατάλληλη λύση. Όπως είπα πριν, το μόνο θέμα που μένει να καθοριστεί –και θα το μάθουμε αυτό μέσω των αποτελεσμάτων– είναι η ορθή περίοδος χρόνου. Πιστεύω, ωστόσο, ότι υπ’ αυτές τις συνθήκες, το Κοινοβούλιο παρέχει στην Επιτροπή την ευκαιρία να εκπονήσει μια νέα νομική φόρμουλα σε ένα σύντομο διάστημα, μια νομική φόρμουλα που θα μας γλιτώνει από τη συνήθη προσφυγή στα δικαστήρια για θέματα αντιδικίας.

Θεωρώ, επομένως, ότι το Κοινοβούλιο πρέπει κατά βάση να εγκρίνει την έκθεση, με την επιφύλαξη των ελάσσονος σημασίας δυσχερειών που ενδεχομένως να προκύψουν από ορισμένες τροπολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EΝ) Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι σήμερα, να υπογραμμίσω τη σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων, εν γένει. Χρειαζόμαστε αυτά τα δικαιώματα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, δυναμικοί και καινοτόμοι και να αναπτύξουμε τις κοινωνίες μας.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές μας λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο. Η πρόταση της Επιτροπής δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Όπως υπογράμμισαν πολλοί, ήδη περιμέναμε επί 17 χρόνια και πρέπει να περιμένουμε για ακόμη πέντε. Νομίζω ότι η πενταετής περίοδος χάριτος είναι ήδη αρκούντως μακρά και σίγουρα δίνει στην αυτοκινητοβιομηχανία τον χρόνο να προσαρμόσει κατάλληλα τις εγκαταστάσεις της.

Αυτή είναι μια καλή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Έχουμε 260 εκατομμύρια κατόχους αυτοκινήτων στην Ευρώπη, που περιμένουν να αποκτήσουν μια ρήτρα «ανταλλακτικών και επισκευής», που θα λειτουργεί ομαλά.

Αυτή η πρόταση οδηγίας και ο συμβιβασμός που πέτυχε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διασφαλίζουν ότι όλα αυτά τα εξαρτήματα που συνδέονται με το τελικό προϊόν όταν φτιάχνεται το προϊόν –τα οποία δεν είναι πραγματικά παραδοσιακά εξαρτήματα– μπορούν να χαίρουν πλήρους προστασίας με βάση την οδηγία για τα σχέδια και υποδείγματα.

Είμαι πεπεισμένη ότι η οδηγία θα ωφελήσει τους ευρωπαίους καταναλωτές. Η κινδυνολογία από πλευράς αυτοκινητοβιομηχανίας ότι αυτό θα επιφέρει την απώλεια 50 000 θέσεων απασχόλησης από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ή απώλειες 2 δισ. ευρώ στους κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι κάτι εντελώς ανόητο. Νομίζω ότι θα διανοίξει επιχειρηματικές ευκαιρίες για μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης για τους Ευρωπαίους.

Μένει να δούμε, και σίγουρα θέλουμε να δούμε, τα αποτελέσματα σε πέντε και όχι σε οκτώ χρόνια. Ελπίζω ότι αυτός θα είναι ο συμβιβασμός αύριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, η πρόταση οδηγίας για τη νομική προστασία των βιομηχανικών σχεδίων αφορά την ελευθέρωση της αγοράς ανταλλακτικών της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εκτιμάται ότι, εντός της Ένωσης, η αξία των τελευταίων ανέρχεται σε 10 δις. ευρώ.

Η κοινή εσωτερική αγορά καλύπτει επί του παρόντος την πώληση νέων κινητήρων και τα περισσότερα κράτη μέλη διατηρούν διατάξεις που προστατεύουν τα σχέδια και υποδείγματα και «συνταιριάζουν απόλυτα» τα ανταλλακτικά με τα εθνικά νομικά τους συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή και εμπορία ανταλλακτικών όπως τα καπό, οι πόρτες, οι προφυλακτήρες και τα φτερά υπόκεινται σε ρυθμίσεις. Διάφορες εθνικές διατάξεις που αφορούν τον τομέα διαταράσσουν τον ανταγωνισμό.

Σε χώρες που εφαρμόζουν πλήρη προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων, όπως είναι η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Τσεχική Δημοκρατία, οι τιμές των ανταλλακτικών είναι υψηλότερες κατά μέσο όρο μεταξύ 6% και 10%. Εκείνοι που χάνουν κυρίως είναι οι ευρωπαίοι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ήθελαν να εισέλθουν στην αγορά και να επιδοθούν σε υγιή ανταγωνισμό με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους. Οι αντίπαλοι της ελευθέρωσης είναι κυρίως οι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, που υποστηρίζουν ότι οι ανεξάρτητοι παραγωγοί θα πωλούν φθηνότερα τα ανταλλακτικά, καθώς δεν θα έχουν να επωμιστούν το κόστος της σχεδίασης και της ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Η πρόταση της Επιτροπής αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους ελευθέρωσης της αγοράς αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Η ρήτρα επισκευής είναι επωφελής για τους καταναλωτές. Επιτίθεται στο μονοπώλιο των ανταλλακτικών και προωθεί τον ανταγωνισμό μεταξύ παραγωγών. Κατά συνέπεια, τα ανταλλακτικά θα είναι φθηνότερα και θα έχουν καλύτερη ποιότητα. Πρέπει να επισημανθεί ότι 11 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφήρμοσαν ήδη τη ρήτρα επισκευής, με ευεργετικές συνέπειες για τους καταναλωτές. Οι εν λόγω χώρες χαρακτηρίζονται από υψηλή ανταγωνιστικότητα και ταχεία οικονομική ανάπτυξη. Περιλαμβάνουν την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και νέα κράτη μέλη, όπως είναι η Λετονία, η Ουγγαρία και η Πολωνία.

Μάλιστα, η συσκευασία είναι γενικά η μόνη διαφορά μεταξύ ανταλλακτικών που κατασκευάζονται από ανεξάρτητους παραγωγούς και ανταλλακτικών που φέρουν το σήμα της εταιρείας. Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί καλύπτουν το 80% των παραγόμενων ανταλλακτικών και μόνο το 20% παράγεται άμεσα από τις μεγάλες εταιρείες. Η προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια των ανταλλακτικών, διότι αφορά μόνο την εμφάνισή τους, όπως επιβεβαίωσαν αξιόπιστες μελέτες που διεξάγονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι η πενταετής περίοδος είναι η μέγιστη περίοδος που μπορεί να βρει σύμφωνους τους ευρωπαίους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ελευθέρωση της αγοράς στα εμφανή ανταλλακτικά οχημάτων πρέπει να επιδοκιμαστεί για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από περισσότερες επιλογές και ανταγωνισμό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ενδεχομένως να δούμε πτώση των τιμών και ότι μπορούμε μετά βεβαιότητας να αναμένουμε να καταστούν οι τιμές πιο διαφανείς, αφού τα κόστη σχεδίασης θα πρέπει να ενσωματώνονται στο κόστος των νέων οχημάτων και όχι να ανακτώνται μέσω ενός κάθετου μονοπωλίου στην αγορά ανταλλακτικών.

Ο τρίτος λόγος είναι ότι θα είναι επ’ ωφελεία της αγοράς απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού οι κατασκευαστές ευρωπαϊκών ανταλλακτικών θα μπορούν επίσης να παράγουν ανταλλακτικά για οχήματα που εισάγονται στην ΕΕ. Μέχρι τώρα, αυτό ήταν δυνατό μόνο για τους κατασκευαστές εκτός Ευρώπης. Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2004, επισκέφθηκα ένα εργοστάσιο ανταλλακτικών κοντά στο Gütersloh. Εκείνη η εταιρεία θα είναι ικανοποιημένη με τους νέους αυτούς κανόνες.

Επικροτώ, επίσης, το γεγονός ότι σημαντικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής, όπως είναι η ρήτρα επισκευής, περιέχονται στο σχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Ως σκιώδης εισηγητής της Ομάδας μου στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, είχα ταχθεί υπέρ της διατήρησης αυτής της ρήτρας. Πιστεύω ότι το σχέδιο μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε μια πραγματική ενιαία αγορά.

Υπάρχουν δύο μείζονες ατέλειες, στις οποίες ήδη αναφέρθηκαν συνάδελφοι βουλευτές του ΕΚ. Η μία εξ αυτών είναι το γεγονός ότι ο προηγούμενος εισηγητής καθυστέρησε την έκθεση. Έτσι, ο κ. Radwan δεν ενήργησε ως εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού λαού, αλλά ως εκπρόσωπος της Βαυαρικής Αυτοκινητοβιομηχανίας – εν συντομία της BMW. Αυτό ήταν ένα μάλλον δυσάρεστο επεισόδιο.

Η δεύτερη ατέλεια είναι ότι η πενταετής περίοδος χάριτος δημιουργεί μάλλον μεγάλη καθυστέρηση. Πέντε χρόνια έως ότου πραγματοποιηθεί η ελευθέρωση είναι πολύς χρόνος· θα καθυστερήσει τον ανταγωνισμό και τις ευεργετικές συνέπειες της ελευθέρωσης. Άκουσα ότι η γερμανική κυβέρνηση προτίθεται να συνεχίσει την κωλυσιεργία. Αυτή είναι μια ηλίθια στάση, που αντιβαίνει στον ανταγωνισμό . Το θλιβερό είναι ότι έχει καταστεί σήμα κατατεθέν της γερμανικής κυβέρνησης. Ελπίζω ότι θα απόσχουν από κάθε ανάλογη δράση στο Συμβούλιο.

Η ουσία είναι ότι έχουμε έναν συμβιβασμό με τον οποίο μπορούμε να πορευτούμε και τον οποίο πρέπει να εγκρίνουμε. Μπορώ μόνο να επαναλάβω τα λόγια που είπε ο κ. Lehne, τον οποίο και θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για όλο το έργο του: πρέπει να φέρουμε αυτό το θέμα σε πέρας τώρα και να αποφύγουμε τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση κατά τη δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, το θέμα της σημερινής συζήτησης είναι η ελευθέρωση της αγοράς ανταλλακτικών. Αυτό θα συνεπάγεται την αδειοδότηση των παραγωγών, που δεν είναι κατασκευαστές αυτοκινήτων, να κατασκευάζουν αυτά τα ανταλλακτικά. Η έκθεση του κ. Lehne είναι αναμφίβολα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου στα συμπεράσματα της έκθεσης, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και εξ ονόματος της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών.

Ως υπέρμαχος της φιλελεύθερης οικονομίας, αντιλαμβάνομαι, όπως είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεστε και εσείς, ότι υπάρχουν δύο βασικά προαπαιτούμενα για μια εδραία και αποτελεσματική φιλελεύθερη οικονομία. Το ένα είναι, αφενός, η ελευθερία της παραγωγής και πώλησης ενός φάσματος προϊόντων και το άλλο είναι, αφετέρου, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του αρχικού παραγωγού, που ισοδυναμεί με την προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής του ιδιοκτησίας.

Το θέμα είναι ότι η πλήρης οικονομική ελευθερία δεν θα είναι αποτελεσματική αν δεν σεβαστούμε την ιδιοκτησία του ατόμου που είχε την αρχική ιδέα. Κατά βάση, αυτό το άτομο έχει ηθικό δικαίωμα στο προϊόν που επινόησε και του οποίου ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ελευθερία ούτε αν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οδηγούν σε μονοπώλιο στην αγορά και περιορίζουν την οικονομική ελευθερία.

Είμαι πεπεισμένος ότι σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα των ανταλλακτικών δηλαδή, η κατάσταση μέχρι σήμερα στις χώρες όπου ίσχυσαν οι αρχικοί περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του παραγωγού ήταν εκ των πραγμάτων ο οικονομικός περιορισμός. Οι τιμές των προϊόντων ήταν υψηλότερες και ο κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο κατασκευαστής δηλαδή των κινητήρων, ασκούσε μονοπώλιο. Αν θέλουμε να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της νομοθεσίας της ελεύθερης αγοράς, αφενός, και του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, αφετέρου, πρέπει να περιστείλουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ως έναν βαθμό.

Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Επομένως, την υποστηρίζω και συγχαίρω τον συντάκτη της, τον κ. Lehne. Με αυτόν τον τρόπο, βασίζομαι στον οικονομικό φιλελευθερισμό, που είναι το σύστημα που δημιουργεί την πλέον αποδοτική, αποτελεσματική και βέλτιστης ποιότητας παραγωγή, υπό τον όρο ότι τηρούνται ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, δεν είμαι παλιά καραβάνα που ασχολείται με αυτό το θέμα επί 17 χρόνια, ωστόσο με χαροποιεί εξίσου το γεγονός ότι αυτός ο συμβιβασμός, που επεξεργάστηκε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων –και οφείλουμε ευχαριστίες στον εισηγητή για αυτό– θα μας δώσει τελικά τη δυνατότητα να εισέλθουμε σε μια νέα φάση.

Κανένας δεν πρέπει να υποτιμά το πόσο σημαντικό είναι για τους καταναλωτές να υπάρχει ρήτρα επισκευής, για παράδειγμα, αυτό δε ισχύει είτε οι καταναλωτές σε ορισμένα κράτη μέλη βρίσκονται στο έλεος μονοπωλιακών πολιτικών των μεγάλων κατασκευαστών είτε όχι. Φαίνεται πραγματικά ότι ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν τις υψηλές τιμές για τα ανταλλακτικά, προκειμένου να αντισταθμίσουν τις συνέπειες από τον αντίκτυπο του άγριου ανταγωνισμού τιμών και τότε επικαλούνται την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων για να δικαιολογήσουν αυτήν την πολιτική. Είναι πολύ φυσικό ότι πολλοί από τους εκπροσώπους οργανωμένων ομάδων πίεσης, που προέβησαν σε διαβήματα σε εμάς, δεν έχουν καμία όρεξη να αποστερηθούν αυτήν την εναλλακτική επιλογή, όποιος όμως συνεχίζει να υποστηρίζει ότι πρέπει να σώσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία με το να διαφυλάσσουμε το μονοπώλιο των ανταλλακτικών δεν μπορεί να κατανοήσει την οικονομία σε όλη της την πολυπλοκότητα. Η αυτοκινητοβιομηχανία γκρινιάζει για τα μέτρα που πρέπει να υλοποιήσει προκειμένου να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και γκρινιάζει για την ανεπαρκή προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων της. Όντως, όμως, πιστεύω ότι τα καινοτόμα τμήματα αυτής της βιομηχανίας δεν γκρινιάζουν, αλλά συνεχίζουν τις καινοτομίες τους. Εν τέλει, το θέμα αφορά μόνο την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων, όχι των ευρεσιτεχνιών. Είναι πλέον καιρός να προβούμε σε μια πιο ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των δύο.

Το επιχείρημα περί της ασφάλειας, που επίσης προέβαλαν οι μεγάλοι κατασκευαστές, τελικά καταρρίφθηκε στην αξιολόγηση του αντικτύπου και πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών έδωσαν ευνοϊκή απάντηση στον παρόντα συμβιβασμό. Έρχεται τώρα μια νέα προσπάθεια ώστε να επεκτείνουμε την περίοδο χάριτος στα οκτώ χρόνια για τις χώρες όπου ισχύει υψηλό επίπεδο προστασίας. Σας παρακαλώ να αντιληφθείτε ότι πέντε χρόνια φθάνουν και με το παραπάνω. Δεν θέλω να δω αυτήν τη συμβιβαστική δέσμη να ανοίγει εκ νέου. Εμείς οι Πράσινοι θα επιμείνουμε σε αυτόν τον συμβιβασμό, και θεωρώ πολύ σημαντικό και λίαν ευκταίο να πράξει αναλόγως το Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη θεμελιώδη διαφωνία μου σε σχέση με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 98/71/ΕΚ για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων. Η διαφωνία μου αφορά την πρόταση συνολικά, όχι μόνο ορισμένα ήσσονος σημασίας προβλήματα επί της πρότασης της Επιτροπής. Η πρόταση στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του ανταγωνισμού στην αυτοκινητοβιομηχανία μέσω μιας άνευ προηγουμένου περιστολής της νομικής προστασίας που παρέχουν τα δικαιώματα βιομηχανικής σχεδίασης στα ανταλλακτικά. Μια τέτοια προσέγγιση αντιβαίνει όχι μόνο στη στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά και στην καθολικά αποδεκτή και συχνά επικαλούμενη τάση για μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένης της επιβολής τους. Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε οικονομικός, ούτε νομικός, ούτε σε σχέση με την απασχόληση, για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

Θέλω, επίσης, να επισημάνω το γεγονός ότι κάθε οικονομία επωφελείται του μονοπωλίου που επιτρέπει η νομική προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων, δεδομένου ότι αυτό προάγει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σχεδίασης, μπορούν να περιοριστούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κάτι που σίγουρα δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Οι αρνητικές συνέπειες αυτής της οδηγίας, αν τελικά εγκριθεί, θα γίνουν εξαιρετικά αισθητές στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Υπάρχουν άφθονα επιχειρήματα που υποστηρίζουν ότι η ελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών, που προτείνει η Επιτροπή, θα ζημιώσει τελικά τον καταναλωτή με το να διατίθενται στην αγορά χαμηλής ποιότητας και επικίνδυνα ανταλλακτικά. Αν οι αποκαλούμενοι ανεξάρτητοι παραγωγοί επρόκειτο να παράγουν τυποποιημένα ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας, τα οποία απαιτούν προηγμένη τεχνολογία, αυτή η παραγωγή δεν θα τους ήταν συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

Ο υπερβολικός χαρακτήρας της προτεινόμενης οδηγίας αποτυπώνεται στην περίεργη και ακατανόητη γνώμη που εξέφρασε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, η οποία, από τη μία πλευρά, υποστηρίζει την πρόταση συνολικά εν ονόματι του ιερού συνθήματος της ελευθέρωσης της εσωτερικής δευτερογενούς αγοράς, ενώ, από την άλλη πλευρά, λέει ότι «Η κατάργηση της προστασίας σχεδίων και υποδειγμάτων αντιβαίνει στις παγκοσμίως αναγνωρισμένες αρχές προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και θα αποτελούσε επικίνδυνο προηγούμενο όσον αφορά την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλους τομείς, την στιγμή μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες, ιδίως στο πλαίσιο του ΠΟΕ, να πιέσει τρίτες χώρες να αποδεχθούν ένα καθεστώς προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θα θέσει τέρμα στην μίμηση και στην αντιγραφή». Αυτό πραγματικά δεν χρήζει άλλων σχολίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Christoph Konrad (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η αναθεώρηση της οδηγίας για τα σχέδια και υποδείγματα περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα του εάν ορθώς ή μη η προστασία που παρέχεται στη σχεδίαση των εξαρτημάτων αυτοκινήτων πρέπει να επεκταθεί στα αντίστοιχα εμφανή εξαρτήματα, όπως είναι οι πλαϊνοί καθρέπτες και οι προβολείς.

Η συνέπεια της επέκτασης –κατά τη γνώμη μου, υπερεπέκτασης– της προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων θα είναι ότι θα δώσουμε στους κατασκευαστές αυτοκινήτων ένα μονοπώλιο σε μια αγορά που αποτιμάται σε 13 δις. ευρώ. Η προστασία της σχεδίασης ανταλλακτικών θα εξαιρέσει περίπου το 25% ολόκληρης της αγοράς ανταλλακτικών από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής των αυτοκινήτων κατά κατηγορία.

Η ρήτρα επισκευής που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει ότι ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία, που είναι ο βασικός νόμος που διέπει τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα ισχύει για ολόκληρη την αγορά ανταλλακτικών και επισκευής, όπως επί του παρόντος συμβαίνει μόνο στο Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πενταετής μεταβατική περίοδος που προτείνει η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ για την έναρξη ισχύος της οδηγίας είναι επαρκής και, κατά τη γνώμη μου, γενναιόδωρη και με το παραπάνω. Επιτρέψτε μου, όμως, να προβώ σε μια προειδοποίηση ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε καθυστέρηση που ενδέχεται να προκαλέσει το Συμβούλιο, διότι οι καταναλωτές ανέμεναν εδώ και πολύ καιρό χαμηλότερους λογαριασμούς επισκευών και φθηνότερα ασφάλιστρα, ενόσω διεξάγονταν αυτές οι μακροσκελείς συζητήσεις εδώ στο Σώμα και μεταξύ των κρατών μελών.

Επιπλέον, δεν πρέπει να αφήσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την ευθύνη να καθορίσει την αναπόφευκτη συνέπεια της περαιτέρω αδράνειας, αλλά πρέπει να επιδείξουμε δημιουργικό πνεύμα στο πλαίσιο του ρόλου μας ως νομοθετών. Με βάση τις προδιαγραφές που θα θέσουμε αύριο, το Συμβούλιο πρέπει να προσπαθήσει να καταλήξει και αυτό σε απόφαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η νομική προστασία της βιομηχανικής σχεδίασης στοχεύει στην προστασία των ωφελειών της σχεδίασης προϊόντων, δεν πρέπει όμως να της επιτρέψουμε να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να καταλήξει σε αδικαιολόγητα υψηλές τιμές. Η θέσπιση της ρήτρας επισκευής επιτυγχάνει μια σωστή ισορροπία μεταξύ της νομικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και της ανάγκης για ελευθερία του ανταγωνισμού. Προστατεύει, επίσης, 260 εκατομμύρια ευρωπαίους οδηγούς από ένα μονοπώλιο στην αγορά ανταλλακτικών «που ταιριάζουν απόλυτα» για την επισκευή των αυτοκινήτων τους.

Υποστηρίζω τις τροπολογίες αριθ. 1, 2, 3, 5 και 8 που κατατέθηκαν. Αντιτίθεμαι στις τροπολογίες 6, 7, και 9. Αυτές οι αλλαγές είναι επωφελείς για την ενιαία αγορά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Lehne, τον εισηγητή, για όλο το έργο του και για τον συμβιβασμό που διαπραγματεύτηκε σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας για την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Malcolm Harbour (PPE-DE). - (EΝ) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτή είναι μια ιστορική ημέρα, δεδομένου ότι επιτέλους θα καταπιαστούμε με αυτό το επίμαχο θέμα και αυτήν την ανωμαλία στην εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι πρέπει να θυμηθούμε εν συντομία πώς φθάσαμε ως εδώ.

Ενεπλάκην, προτού έλθω εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο, στο ζήτημα που ανέδειξε αυτές τις ανακολουθίες στην αγορά. Ειλικρινά, το θέμα μας δεν είναι η πνευματική ιδιοκτησία και το απαραβίαστό της. Μάλιστα, εδώ πρόκειται για ένα πολύ πιο θεμελιώδες ζήτημα. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι, σε τελική ανάλυση, ένα δικαίωμα που παρέχεται στους παραγωγούς, είναι όμως ένα δικαίωμα που δεν πρέπει να το καταχρώνται υιοθετώντας μια στάση κατά του ανταγωνισμού. Σε ορισμένες χώρες, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ξεκίνησε αυτή η κίνηση, ήταν ξεκάθαρο στην Επιτροπή Μονοπωλίων εκείνη την εποχή ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων καταχρώνται αυτό το μονοπώλιο και αυτός ήταν ο λόγος που ήρθη. Τώρα, αυτό δεν υπονομεύει με κανέναν τρόπο τη σημασία της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θέλω μόνο να το καταστήσω σαφές σε ορισμένους συναδέλφους, που έθιξαν αυτό το σημείο.

Το δεύτερο σημείο που θέλω να επισημάνω είναι να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων σε ένα σημαντικό μέτρο που θέσπισε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς πριν από λίγους μήνες –και είχα την τιμή να είμαι εισηγητής– σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου των αυτοκινήτων. Για πρώτη φορά, έχουμε τώρα ένα καθεστώς όπου εξαρτήματα που κατασκευάζονται από ανεξάρτητους παραγωγούς και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι των αυτοκινητικών συστημάτων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να υποβάλλονται σε ανεξάρτητες δοκιμές με βάση τις ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν για τα ανταλλακτικά των οχημάτων των κατασκευαστών. Αυτή η νέα πρόταση πραγματικά αίρει πλήρως το επιχείρημα για την ασφάλεια, που άκουσα να επαναλαμβάνει και πάλι ο κ. Strož. Αυτό ήρθη: τούτο το Κοινοβούλιο διασφάλισε ότι ήρθη.

Επομένως, εξετάσαμε τα δύο κρίσιμα ζητήματα και πιστεύω ότι είναι πλέον καιρός να προχωρήσουμε μπροστά. Χαίρομαι που οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αποδέχθηκαν τελικά το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει επαναρύθμιση μιας αγοράς. Κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να επαναρυθμίσουμε μια αγορά. Αυτή είναι μια εξαιρετική ανωμαλία. Επετράπη επί μακρόν η συνέχισή της. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι γινόμαστε πολύ γενναιόδωροι που προσφέρουμε μεταβατική περίοδο πέντε ετών. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα το αποδεχθεί αυτό. Ας αφήσουμε ήσυχο αυτό το ζήτημα και ας συνεχίσουμε για να αντιμετωπίσουμε το πραγματικό ζήτημα, που είναι το πώς θα έχουμε μια ανθούσα αυτοκινητοβιομηχανία στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE-DE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μετά από σειρά τροπολογιών, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου ενέκρινε την πρόταση οδηγίας για τη νομική προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων.

Εκφράζω τη λύπη μου που το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε, θεσπίζει βραχυπρόθεσμα την εξάλειψη της προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων των εμφανών μερών του αμαξώματος. Αν παραμείνει αυτή η απόφαση, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην ΕΕ, χωρίς κανένα πραγματικό πλεονέκτημα για τους καταναλωτές. Η ΕΕ υπενθυμίζει ανά τακτά διαστήματα τον αποφασιστικό ρόλο της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Για πολλά χρόνια, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν κοινοτικούς κανονισμούς που θα διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά.

Η παρούσα πρόταση αντιβαίνει πλήρως σε αυτήν την πολιτική και θα προκαλέσει ουσιαστική ζημία στην κοινοτική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν πρέπει να αρνούμαστε την προστασία για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ή για πολλά άλλα περίπλοκα προϊόντα που είναι το αποτέλεσμα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας και μειζόνων επενδυτικών πακέτων.

Σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζεται, και παρόλο που ουδέποτε αποδείχθηκε, η άρση της προστασίας των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων δεν θα προσφέρει κανένα κέρδος στους καταναλωτές. Τα κέρδη για τους τελικούς χρήστες δεν καταδεικνύονται από τον λόγο ποιότητας προς τιμή. Μάλιστα, σε μια μελέτη που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνεται ότι η πλήρης ελευθέρωση της αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων δεν θα ωφελήσει κατ’ ανάγκη τους καταναλωτές από πλευράς τιμών, λόγω του αριθμού των ενδιάμεσων μεταξύ των προμηθευτών ανταλλακτικών και των τελικών χρηστών. Η άρση της προστασίας θα ωφελήσει στην πράξη μόνο τους επιχειρηματίες, που δεν θα υποχρεωθούν να καλύψουν τα κόστη της δημιουργίας και που, σε αντίθεση με τους κατασκευαστές που πρέπει να διαφυλάξουν την εικόνα τους, θα νοιάζονται λιγότερο για την τήρηση των χαρακτηριστικών που ενδέχεται να περιμένουν οι αγοραστές από το προϊόν. Η πρόταση της Επιτροπής μπορεί, επομένως, να οδηγήσει στη διάθεση ανταλλακτικών κατώτερης ποιότητας ή μπορεί το λιγότερο να ενθαρρύνει την παραποίηση.

Για όλους αυτούς τους λόγους, εκφράζω τη λύπη μου για τη θέση που ενέκρινε η Επιτροπή. Το δήλωσα αυτό και συνεχίζω να υποστηρίζω τις δύο τροπολογίες που υπέβαλα στην Ολομέλεια, μαζί με πενήντα άλλους συναδέλφους, υπέρ μιας μεταβατικής περιόδου οκτώ ετών για την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων των εμφανών ανταλλακτικών πράγματι συνεχίζεται σχεδόν επί μια ολόκληρη γενιά βουλευτών αυτού του Σώματος. Το συζητάμε αυτό επί 17 χρόνια, μέχρι τώρα, όμως δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία ή να εναρμονίσουμε τους κανόνες των κρατών μελών σε επαρκή βαθμό.

Πάνε τώρα τρία χρόνια από τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε η παρούσα πρόταση της Επιτροπής, και επιτέλους θα ψηφίσουμε κατά την πρώτη ανάγνωση αύριο. Η έκθεση του κ. Lehne μας δείχνει τη σωστή κατεύθυνση. Σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία της σχεδίασης του περίπλοκου προϊόντος, συνολικά, ταυτόχρονα δε μας δίνει το πεδίο εφαρμογής για μια εσωτερική αγορά ανταλλακτικών, προκειμένου να λειτουργήσουμε ορθά.

Ο σημερινός κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς δεν είναι πλέον προασπίσιμος. Στερεί από τον παραγωγό–και αναφέρομαι στον ανεξάρτητο παραγωγό– τις ευκαιρίες που παρέχονται από τα οφέλη των οικονομιών κλίμακας της εσωτερικής αγοράς. Στερεί από τις ανεξάρτητες εταιρείες επισκευής την ευκαιρία να επιλέξουν τον δικό τους προμηθευτή και στερεί από τον καταναλωτή την ευκαιρία ή το πλεονέκτημα της προς τα κάτω συμπίεσης των τιμών, που υπό κανονικές συνθήκες πρέπει να θεωρείται δεδομένη όταν λειτουργεί κανονικά μια ανταγωνιστική αγορά.

Τώρα, με τη νέα οδηγία –ο Malcolm Harbour επίσης το επεσήμανε αυτό μόλις τώρα, με τη νέα οδηγία για την έγκριση τύπου των οχημάτων– ήραμε το τελευταίο εμπόδιο, αυτό της ασφάλειας. Ήλθε πλέον η ώρα να κάνουμε το άλμα και να πάρουμε μια τελική απόφαση. Σε ό,τι με αφορά, δεν χρειαζόμαστε πλέον καν αυτήν την πενταετή μεταβατική διευθέτηση, καθώς όμως έμαθα και εγώ όλα αυτά τα χρόνια –16 από τα 17 χρόνια της συζήτησης–ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, μπορώ να αντέξω αυτά τα πέντε χρόνια, με αυτόν τον συμβιβασμό.

Τυχόν περαιτέρω αναβολή, κυρία Πρόεδρε, πραγματικά θα ήταν απαράδεκτη. Ας επιλέξουμε εν προκειμένω την εσωτερική αγορά. Αυτή είναι μια πτυχή της εσωτερικής αγοράς που, όπως μπορούμε να καταδείξουμε με σαφήνεια, είναι προς όφελος του καταναλωτή. Ας κάνουμε μια επιλογή για τον καταναλωτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόθεση της πρότασης της Επιτροπής είναι να επιτρέψει στις εταιρείες που δεν είναι κατασκευαστές να παράγουν ανταλλακτικά, με τη λογική ότι αυτό θα μειώσει την τιμή των ανταλλακτικών και τα ασφάλιστρα. Αυτή είναι η ειδυλλιακή παρουσίαση που ακούσαμε από τον αρμόδιο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες.

Τίποτα δεν δείχνει ότι θα υπάρξει πραγματικό όφελος για τους καταναλωτές. Οι χώρες που ήραν ήδη την προστασία δεν σημείωσαν κάποια προφανή πρόοδο. Οι ίδιες οι μελέτες της Επιτροπής το επιβεβαιώνουν αυτό, όπως μόλις μας είπε ο εισηγητής μας, ο Klaus-Heiner Lehne. Η άρση, όμως, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας για τα σχέδια και υποδείγματα πολλών βιομηχανιών, όχι μόνο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αντιβαίνει άμεσα στην οικονομική και εμπορική στρατηγική της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε την πόρτα στις παραποιήσεις και παρέχουμε την ευκαιρία σε επικίνδυνους ανταγωνιστές, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία, να επιδοθούν σε πυρετώδη παραγωγή αυτών των ειδών. Αυτό είναι στον αντίποδα της Στρατηγικής της Λισαβόνας, που ήθελε να καταστήσει την πνευματική ιδιοκτησία όπλο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Αναμφίβολα θα δίναμε στους ανταγωνιστές μας λάθος μήνυμα με αυτήν τη στρατηγική και αυτό θα αντέβαινε στα συμφέροντα της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.

Κυρίες και κύριοι, αυτή η πρόταση είναι παρωχημένη. Εμπνέεται από μια ιδεολογική συμπεριφορά που, το 2007, ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί, αφού έχουμε εμπλακεί τώρα σε μια κρίσιμη μάχη με τους νέους οικονομικούς γίγαντες, προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιβίωση της βιομηχανίας μας. Κάθε άλλο παρά η κατάλληλη στιγμή είναι για να καταθέσουμε τα όπλα μας. Ο Επίτροπος Mandelson πηγαίνει στο Πεκίνο για να αναγκάσει τους Κινέζους να σεβαστούν την πνευματική ιδιοκτησία, ενώ εδώ το θέτουμε αυτό υπό αμφισβήτηση. Αυτή η πρόταση πρέπει απλά να εγκαταλειφθεί ως μη ρεαλιστική και ανεύθυνη. Τώρα που συζητάμε αυτό το ζήτημα, πρέπει να συμπεριφερθούμε ως καλοί νομοθέτες. Αυτός είναι ο λόγος που, αν μη τι άλλο, παρέχουμε την υποστήριξή μας στον συμβιβασμό του εισηγητή και καλούμε το Σώμα να ψηφίσει υπέρ της τροπολογίας που υπέγραψαν 53 βουλευτές για μεταβατική περίοδο οκτώ ετών.

 
  
MPphoto
 
 

  Christian Rovsing (PPE-DE). - (DA) Κυρία Πρόεδρε, υπήρξαμε μάρτυρες του τρόπου που η ελευθέρωση των παλαιών μονοπωλίων στην Ευρώπη τόνωσε τον ανταγωνισμό στο εμπόριο και τη βιομηχανία σε ό,τι αφορά την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων και τη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές. Η αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων δεν αποτελεί εξαίρεση. Για πολλά χρόνια, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων κατείχαν ένα ισχυρό μονοπώλιο στα ανταλλακτικά· αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της σχεδίασης ενός αυτοκινήτου. Στην πράξη, μιλάμε για περίπου το 20% όλων των ανταλλακτικών που πωλούνται σε μια τεράστια αγορά της ΕΕ. Ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι περί τα 42 δισ. ευρώ ή 300 δισ. δανικές κορώνες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής. Σύμφωνα με μια οδηγία της ΕΕ που εγκρίθηκε πριν από σχεδόν 10 χρόνια, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν την ευκαιρία να διατηρούν μονοπώλια που προστατεύουν την αυτοκινητοβιομηχανία σε παράλογο βαθμό.

Η πρόταση της Επιτροπής, που θα σημάνει την ευπρόσδεκτη ελευθέρωση αυτής της αγοράς, θα έχει τρία τουλάχιστον μείζονα πλεονεκτήματα. Πρώτον, η βιομηχανία θα παρακινηθεί να επενδύσει στην κατασκευή ανταλλακτικών, κάτι που κατά κανόνα απαιτεί τεράστια ποσά πάγιου κεφαλαίου. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία ανάλογη παρακίνηση, καθώς μεγάλο μέρος της αγοράς της ΕΕ καλύπτεται από μονοπώλια και, επομένως, είναι κλεισμένη σε μη γνήσια ανταλλακτικά της δευτερογενούς αγοράς. Δεύτερον, θα υπάρξει μείωση των τιμών των ανταλλακτικών αυτοκινήτων για τους καταναλωτές, διότι θα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών. Τρίτο και τελευταίο, η πλήρης εφαρμογή της ρήτρας επισκευής θα οδηγήσει λογικά σε μείωση των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων. Ένα άκρως υπολογίσιμο μερίδιο της αγοράς ανταλλακτικών, που καλύπτεται από την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων, προέρχεται από αξιώσεις που καλύπτονται από ασφαλιστικές πολιτικές.

Πρέπει να αναφερθώ στις παρατηρήσεις του κ. Harbour για την ασφάλεια σε σχέση με την κατασκευή κρίσιμης σημασίας ανταλλακτικών από όλους τους κατασκευαστές. Ο κ. Lehne είναι καθ’ όλα αξιέπαινος για το έργο που επιτέλεσε σε σχέση με την έκθεση, την οποία και υποστηρίζω πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, Μέλος της Επιτροπής. −(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του ΕΚ που συνέβαλαν σε αυτήν τη συζήτηση. Άκουσα προσεκτικά όχι μόνο αυτήν τη συζήτηση, αλλά και τα άλλα σχόλια για την πρόταση αυτή για αρκετό διάστημα. Επομένως, κλείνοντας, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω λίγα καίρια σημεία.

Η παρούσα κατάσταση με ένα μεικτό καθεστώς προστασίας των σχεδίων και υποδειγμάτων δημιουργεί στρεβλώσεις στο εμπόριο, πράγμα που είναι κακό για την εσωτερική αγορά, κακό για τις επιχειρήσεις και κακό για τους καταναλωτές. Η πλήρης ελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών υπόσχεται καθαρά κέρδη από πολλές απόψεις. Θα επιτρέψει περισσότερο ανταγωνισμό και πρόσβαση και συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν περισσότερων επιλογών και χαμηλότερων τιμών. Πέραν της ασφάλειας δικαίου, θα απλοποιήσει επίσης την καθημερινή δραστηριότητα των διοικήσεων, των δικαστηρίων, των εταιρειών –ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων– και των καταναλωτών. Τέλος, η προτεινόμενη ρήτρα επισκευής απορρέει και συνάδει πλήρως με τις αρχές της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επομένως, ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την υποστήριξή του και επαναλαμβάνω ό,τι είπαν πολλοί ομιλητές εδώ –ιδίως όμως ο κ. Lehne και ο κ. Harbour– ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ μιας λύσης που κατεπειγόντως χρειάζεται η Κοινότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ τον κ. Lehne, τον εισηγητή, για το έργο του επί του εγγράφου αυτού.

Πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση που συζητούμε σήμερα, δεδομένου ότι η λεγόμενη ρήτρα επισκευής πετυχαίνει μια ισορροπία μεταξύ της νομικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και του ελεύθερου ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών. Αυτή η ρήτρα στοχεύει στην πρόληψη της ανάδυσης αδικαιολόγητων μονοπωλίων και η θέσπισή της αντιπροσωπεύει ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς.

Συμφωνώ με τους συναδέλφους βουλευτές του ΕΚ ότι στο παρόν παγκόσμιο πλαίσιο είναι καλύτερο να αποτραπεί η ανάδυση μιας κατάστασης που θα είναι επιζήμια για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυνάμει της ισχύουσας οδηγίας, υφίστανται διαφορετικές νομικές πρακτικές σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η έρευνα δείχνει ότι σε εκείνα τα κράτη μέλη που διατήρησαν στη νομοθεσία τους την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων τους για τα ανταλλακτικά, τα ανταλλακτικά κοστίζουν από 6,4% έως 10,3% περισσότερο σε σύγκριση με χώρες όπου ελευθερώθηκε η αγορά.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι η εν λόγω αγορά έχει ελευθερωθεί πλήρως στην Πολωνία.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου