Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 11. prosince 2007 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Legislativní a pracovní program Komise pro rok 2008 (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Dohody o hospodářském partnerství (oznámení předložených návrhů k usnesení): viz zápis
 6.Předložení dokumentů: viz zápis
 7.Společná organizace trhu s vínem (rozprava)
 8.SZP: Přímé podpory pro zemědělství (SZP) a podpora pro rozvoj venkova (EZFRV) (rozprava)
 9.Hlasování
  9.1.Dohoda ES-Maroko o leteckých službách, protokol následující po přistoupení Bulharska a Rumunska (hlasování)
  9.2.Změna dohod o leteckých službách s Gruzií, Libanonem, Maledivy, Moldavskem, Singapurem a Uruguayí Protokoly pozměňující Dohody o některých aspektech leteckých služeb po přistoupení Bulharska a Rumunska (hlasování)
  9.3.Rozvoj venkova: úprava přílohy VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska (hlasování)
  9.4.Kontrola produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky (hlasování)
  9.5.Odtahové úchyty a zpětný chod kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (hlasování)
  9.6.Váhy s neautomatickou činností (kodifikované znění (hlasování)
  9.7.Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv (kodifikované znění) (hlasování)
  9.8.Minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění) (hlasování)
  9.9.Uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (přepracované znění) (hlasování)
  9.10.Dočasná ustanovení pro sazby DPH (hlasování)
  9.11.Založení společného podniku ARTEMIS (hlasování)
  9.12.Založení společného podniku ENIAC (hlasování)
  9.13.Založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva (hlasování)
  9.14.Založení společného podniku Clean Sky (hlasování)
  9.15.Zelená kniha: Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve třetích zemích (hlasování)
  9.16.Opravný rozpočet 7/2007 (hlasování)
  9.17.Bezpapírové prostředí pro celnictví a obchod (hlasování)
  9.18.Politika Společenství v oblasti mořského životního prostředí: směrnice o mořské strategii (hlasování)
  9.19.Znečištění ovzduší: kvalita vnějšího ovzduší a čistější vzduch pro Evropu (hlasování)
  9.20.Interoperabilita železničního systému Společenství (přepracování) (hlasování)
  9.21.SZP: společná pravidla pro programy přímé podpory a určité podpůrné programy pro zemědělce a podpora pro rozvoj venkova (hlasování)
 10.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2008 ve znění pozměněném Radou (všechny části) (rozprava)
 15.Výroční zpráva Evropské unie o lidských právech (rozprava)
 16.Druhá schůzka na nejvyšší úrovni EU-Afrika (Lisabon, 8. a 9. prosince 2007) (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
 18.Evropská agentura pro bezpečnost letectví (rozprava)
 19.Eurovignette (rozprava)
 20.Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů (rozprava)
 21.Změna týkající se právní ochrany průmyslových vzorů (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (722 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1659 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí