Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 11. december 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelse om uopsættelig forhandling
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2008 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Økonomiske partnerskabsaftaler (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Den fælles markedsordning for vin (forhandling)
 8.Den fælles landbrugspolitik: direkte støtte, støtteordninger og støtte til udvikling af landdistrikterne (forhandling)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Aftale EF/Marokko om visse aspekter af lufttrafik (afstemning)
  9.2.Aftaler EF/Georgien, Libanon, Maldiverne, Moldova, Singapore og Uruguay om visse aspekter af lufttrafik (afstemning)
  9.3.Tilpasning af bilag VIII til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (afstemning)
  9.4.Kontrol ved udførsel af landbrugsprodukter (afstemning)
  9.5.Slæbeanordninger og bakgear på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (afstemning)
  9.6.Ikke-automatiske vægte (kodificeret udgave) (afstemning)
  9.7.Maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder (kodificeret udgave) (afstemning)
  9.8.Mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) (afstemning)
  9.9.Frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter (omarbejdning) (afstemning)
  9.10.Midlertidige bestemmelser om momssatser (afstemning)
  9.11.Oprettelse af Artemis-fællesforetagendet (afstemning)
  9.12.Oprettelse af fællesforetagendet ENIAC (afstemning)
  9.13.Fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler (afstemning)
  9.14.Oprettelse af fællesforetagendet "Clean Sky" (afstemning)
  9.15.Diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere (afstemning)
  9.16.Forslag til ændringsbudget nr. 7/2007 (afstemning)
  9.17.Papirløs sagsbehandling inden for told og handel (afstemning)
  9.18.EU's havmiljøpolitik (afstemning)
  9.19.Luftkvalitet og renere luft i Europa (afstemning)
  9.20.Interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem (omarbejdning) (afstemning)
  9.21.Den fælles landbrugspolitik: direkte støtte, støtteordninger og støtte til udvikling af landdistrikterne (afstemning)
 10.Overrækkelse af Sakharovprisen (højtideligt møde)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 14.Forslag til det almindelige budget 2008, modificeret af Rådet (alle sektioner) (forhandling)
 15.Den Europæiske Unions årsberetning om menneskerettigheder (forhandling)
 16.Andet topmøde EU/Afrika (Lissabon, 8. og 9. december 2007) (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (forhandling)
 19.Eurovignette (forhandling)
 20.Oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter (forhandling)
 21.Retlig beskyttelse af mønstre (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (693 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1739 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik