Előző 
 Következő 
PVTACRE
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2007. december 11., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Határozat sürgősségi eljárásról
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.A Bizottság 2008-as jogi és munkaprogramja (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzőkönyvet
 5.Gazdasági partnerségi egyezségek (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzőkönyvet
 6.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 7.A borpiac közös szervezése (vita)
 8.Közvetlen támogatási rendszerek a mezőgazdasági termelők részére (KAP) és nyújtandó vidékfejlesztési támogatás (EMVA) (vita)
 9.Szavazások órája
  9.1.Az EK és Marokkó között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről létrejött megállapodás Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatti módosítása (szavazás)
  9.2.A Grúziával, Libanonnal, a Maldív-szigetekkel, Moldáviával, Szingapúrral és Uruguayjal kötött, a légi szolgáltatásokról szóló megállapodások módosítása tekintettel Bulgáriának és Romániának az EU-hoz való csatlakozására (szavazás)
  9.3.Bulgária és Románia csatlakozási egyezményének VIII. számú mellékletének elfogadása (szavazás)
  9.4.A visszatérítésben vagy egyéb támogatásban részesülő mezőgazdasági termékek kivitele során végzett ellenőrzés (a 386/90/EGK tanácsi rendelet módosítása) (szavazás)
  9.5.A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vontatószerkezete és hátrameneti berendezése (kodifikált változat) (szavazás)
  9.6.Nem automatikus működésű mérlegek (kodifikált változat) (szavazás)
  9.7.Az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettségének legmagasabb megengedhető határértéke (kodifikált változat) (szavazás)
  9.8.A borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények (kodifikált változat) (szavazás)
  9.9.A gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazása (átdolgozás) (szavazás)
  9.10.A hozzáadottértékadó-mértékekre vonatkozó átmeneti rendelkezések (szavazás)
  9.11.Az ARTEMIS közös vállalkozás létrehozása (szavazás)
  9.12.Az ENIAC közös vállalkozás létrehozása (szavazás)
  9.13.Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás létrehozása (szavazás)
  9.14.Az tiszta égbolt közös vállalkozás létrehozása (szavazás)
  9.15.Zöld Könyv: Az Európai Unió polgárainak diplomáciai és konzuli védelme harmadik országokban (szavazás)
  9.16.7/2007. sz. költségvetés-módosítás (szavazás)
  9.17.Papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezet (szavazás)
  9.18.Tengeri környezetvédelmi közösségi politika (szavazás)
  9.19.A környezeti levegő minősége és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű program (szavazás)
  9.20.A közösségi vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága (szavazás)
  9.21.Közvetlen támogatási rendszerek a mezőgazdasági termelők részére (KAP) és nyújtandó vidékfejlesztési támogatás (EMVA) (szavazás)
 10.A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 14.as általános költségvetési tervezet, Tanács által módosítva (minden szakasz) (vita)
 15.Az Európai Unió éves jelentése az emberi jogokról (vita)
 16.Második EU–Afrika csúcstalálkozó (Lisszabon, 2007. december 8-9.) (vita)
 17.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 18.Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (vita)
 19.Euromatrica (vita)
 20.A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos tájékoztató és reklámtevékenységek (vita)
 21.A formatervezési minták oltalma (vita)
 22.A következő ülés napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 23.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (757 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1723 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat