Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 12. december 2007 - Strasbourg EUT-udgave

Forberedelse af Det Europæiske Råd (Bruxelles, 13. og 14. december 2007) (forhandling)
MPphoto
 
 

  Manuel António dos Santos (PSE). - (PT) Hr. formand, hr. formand for Rådet! Det portugisiske formandskab efterlader en arv, der er yderst stimulerende, men også fuld af ansvar. Det er denne politiske arv, som topmødet i denne uge skal konsolidere og udvikle. Undertegnelsen af Lissabontraktaten i morgen, EU’s tre institutioners højtidelige ratifikation af chartret om grundlæggende rettigheder senere i dag, etableringen af et strategisk partnerskab med Brasilien, uden at det skader EU’s særlige forbindelser med Mercosur, genoptagelsen af regelmæssige strategiske topmøder med Afrika og endelig styrkelsen af Lissabonstrategien og mange spørgsmål af afgørende betydning for Europas fremtid: Det er alt sammen bemærkelsesværdige resultater, men de bliver kun til nytte, hvis de skaber de politikker og når de mål, der er helt afgørende for at gøre Europa stærkere, mere sammenhængende, mere forenet og mere besluttet på global stabilitet.

Det er kort sagt det ansvar, som medlemsstaterne, Det Europæiske Råd, Kommissionen og ligeledes Parlamentet arver efter det portugisiske formandskab. Men det er også det incitament, der vil give os alle sammen mulighed for at komme ud af den institutionelle krise, som har holdt Europa tilbage og hindret den europæiske integrationsproces i de sidste to år. For at gentage det, jeg allerede har sagt mange gange, lykønsker jeg det portugisiske formandskab, og jeg håber, at det kommende slovenske formandskab vil følge den samme kurs og videreudvikle det, der er opnået. Det eneste mål for det forestående topmøde i Bruxelles bør være at skabe de nødvendige politiske betingelser for, at det sker.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik