Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2608(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0514/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0514/2007

Συζήτηση :

PV 10/12/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.13
CRE 12/12/2007 - 3.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0612

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

3.13. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

- Πρόταση ψηφίσματος (B6-0514/2007)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava (PSE). - (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η προφορική τροπολογία που προτείνει η Ομάδα μας αφορά την αντικατάσταση των λέξεων “all forms of glorifying” με την λέξη “apology”. Θεωρούμε ότι η λέξη “apology” αποτυπώνει καλύτερα το είδος συμπεριφοράς που πρέπει να κατασταλεί. Αν συμφωνεί ο κ. Díaz de Mera, η Ομάδα μας θα ψηφίσει υπέρ.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 27:

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN). - (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το άρθρο 151, παράγραφος 3 του Κανονισμού, εσείς, ως Πρόεδρος, μπορείτε να αποφασίσετε για το παραδεκτό της παραγράφου 6, επί της οποίας πρόκειται να ψηφίσουμε. Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη αναφέρει ότι η τρομοκρατία δεν είναι δυνατόν πλέον να εξαλειφθεί. Μπορεί το Σώμα να επισημοποιήσει πράγματι ότι η τρομοκρατία δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί; Θεωρώ ότι υπάρχει είτε κάποιο σφάλμα μετάφρασης σε ορισμένα κείμενα, είτε μια πολύ σοβαρή πολιτική εσφαλμένη κρίση, και για τους λόγους αυτούς σας ζητώ, κυρία Πρόεδρε, να αποφασίσετε επί του παραδεκτού της εν λόγω παραγράφου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Κυρία Muscardini, όλοι οι έλεγχοι σχετικά με το παραδεκτό πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, και η πρόταση ήταν ανοικτή σε τροπολογίες, φοβάμαι λοιπόν πως πλέον δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.

– Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 33:

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Fava (PSE). - (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ερωτώ αν ο συντάκτης της τροπολογίας συμφωνεί να αφαιρεθούν οι δύο φράσεις που αναφέρουν: “in some rare instances” και “which may not be lawful” από την πρόταση. Αν αφαιρεθούν αυτές οι δύο φράσεις από την τροπολογία, είμαστε διατεθειμένοι να την στηρίξουμε.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Πρόεδρος

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου