Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0095(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0461/2007

Συζήτηση :

PV 11/12/2007 - 20
CRE 11/12/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2007 - 3.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0605

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
PV
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα γίναμε επιτέλους μάρτυρες της εισαγωγής μιας μεταβατικής περιόδου για τους υπάρχοντες ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων που προορίζονται για παιδιά. Η Επιτροπή το είχε ξεχάσει και είχε προσπαθήσει να αφήσει το Κοινοβούλιο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Την εμποδίσαμε να το κάνει. Υποχρεώσαμε την Επιτροπή να προβεί σε δήλωση ότι αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης μεταβατικών περιόδων και για τους ισχυρισμούς που αφορούν την υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. Το μοναδικό πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι η μακροχρόνια άρνηση της Επιτροπής για την υποβολή σχετικής πρότασης οδήγησε σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τα προϊόντα έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά, διότι στο μεταξύ ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ. Οι χειρισμοί της Επιτροπής εν προκειμένω ήταν ιδιαίτερα κακοί.

Επιπλέον, υπέβαλα πρόταση εκ μέρους της Ομάδας μου για διαγραφή του άρθρου 4. Αυτό αποτέλεσε πολιτική εκδήλωση. Επιμένουμε στην άποψή μας ότι ο εν λόγω κανονισμός είναι παράλογος. Δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται τα θρεπτικά χαρακτηριστικά για όλα τα τρόφιμα. Με την άποψη αυτή συμφωνούν οι μισοί σχεδόν βουλευτές του παρόντος Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δηλώνει τώρα ότι δεν θεωρεί ότι θα είναι σε θέση να αναφέρει τα θρεπτικά χαρακτηριστικά για όλα τα προϊόντα. Παράλογη γραφειοκρατία – πρόκειται για μια περιττή νομοθεσία!

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να αναγράφουμε ισχυρισμούς σχετικά με την υγεία στα προϊόντα, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι σωστοί και βασίζονται σε γνώσεις. Δεν είναι σωστό μια εταιρεία να παράσχει μόνη της τα ερευνητικά και «εμπορικά επιχειρήματα», λες και αυτό αρκεί για να επικρατήσουν οι ισχυρισμοί υγείας της. Με άλλα λόγια, η έρευνα και οι γνώσεις πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι ορθές και επομένως αξιόπιστες.

Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι ισχυρισμοί για τη διατροφή και την υγεία είναι σωστοί και ότι αυτό θα ενθαρρύνει πράγματι κάποιον να ακολουθήσει μια πιο υγιεινή διατροφή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους διότι γνωρίζουμε τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη όσον αφορά την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου ΙΙ και άλλες σχετικές νόσους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει όντως διατροφική αξία και ότι οι ισχυρισμοί υγείας είναι αληθείς.

 
  
  

- Έκθεση Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Κυρία Πρόεδρε, καταψήφισα την έκθεση σχετικά με την ελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών, διότι πρόκειται για ασυνεπή στρατηγική.

Από τη μία πλευρά, επιμένουμε ότι η βιομηχανία πρέπει να κατασκευάζει αυτοκίνητα που είναι ολοένα και πιο ασφαλή και ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη βιομηχανική πειρατεία. Ωστόσο, σε αντίθεση προς αυτό, το παρόν Κοινοβούλιο νομιμοποίησε σήμερα την παραγωγή αντιγράφων ανταλλακτικών, η οποία τα καθιστά θεωρητικά φθηνότερα. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση προς τους καταναλωτές όσον αφορά το αδιαμφισβήτητο πρότυπο ασφαλείας στα οχήματα μετά από την επισκευή τους. Οι υποστηρικτές της ελευθέρωσης, που προέρχονται κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνουν ότι οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από την πολιτική αυτή. Η πλειονότητα των φθηνών αντιγράφων τυποποιημένων ανταλλακτικών, ωστόσο, κατασκευάζεται σήμερα στην Ασία και όχι στην Ευρώπη. Εντούτοις, στα 10 κράτη μέλη όπου δεν προστατεύονται σχέδια και πρότυπα, το κόστος των ανταλλακτικών είναι κατά 7% υψηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα 17. Αυτά τα τελευταία εξακολουθούν να προστατεύουν σχέδια και πρότυπα, όπως και η Ιαπωνία και άλλες χώρες με ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι σε περίπτωση ατυχήματος τόσο οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο όσο και οι πεζοί θα κινδυνεύουν τώρα περισσότερο εξαιτίας των μη αυθεντικών ανταλλακτικών χαμηλότερης ποιότητας. Η παρούσα οδηγία αποτελεί δυστυχώς παράδειγμα ασυνεπούς στρατηγικής της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τη διαφωνία μου απέναντι στην περιορισμένη νομική προστασία του βιομηχανικού σχεδίου των ανταλλακτικών. Γινόμαστε μάρτυρες ενός άνευ προηγουμένου επιπέδου παρέμβασης στον τομέα των βιομηχανικών δικαιωμάτων. Εάν σημειωθούν καταχρήσεις μονοπωλίων από τους ιδιοκτήτες βιομηχανικών δικαιωμάτων, μπορούν να εφαρμοσθούν τα κανονικά νομικά μέσα, όπως είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας. Η δημιουργία βιομηχανικών σχεδίων ενέχει σημαντικό κόστος, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται νομική προστασία και από οικονομική άποψη. Η κατάργησή της δεν θα οδηγήσει σε ελευθέρωση της αγοράς ανταλλακτικών, όπως αναμένει η Επιτροπή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα σε αύξηση της τιμής του τελικού προϊόντος. Η αναμενόμενη αντίδραση των παραγωγών στην παρουσία ανεξάρτητων παραγωγών στην αγορά ανταλλακτικών θα είναι η αντιστάθμιση των απωλειών τους μέσω υψηλότερων τιμών. Έχει επίσης σημασία ότι το χαμηλότερο κόστος των ανταλλακτικών των ανεξάρτητων παραγωγών θα οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας και ποιότητας. Εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι τελικά οι πελάτες θα είναι εκείνοι που θα κινδυνεύσουν.

 
  
  

- Έκθεση Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω ότι ψήφισα υπέρ της έκθεσης Castiglione και ότι θεωρώ ότι αποτελεί πολύ ισορροπημένη έκθεση, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε, με 800 τροπολογίες να έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Οι προσπάθειες τόσο του εισηγητή όσο και πολυάριθμων βουλευτών καρποφόρησαν το δίχως άλλο σε έναν τομέα που περιβάλλεται από σοβαρές δυσκολίες. Είναι απολύτως αναγκαίο να παράσχουμε στους οινοπαραγωγούς την προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον.

Θεωρώ ότι η παρούσα έκθεση θέτει τα θεμέλια για την πρόοδο, και εύχομαι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενεργήσει στο πνεύμα των νέων συνθηκών και θα λάβει δεόντως υπόψη –πλήρως εάν αυτό είναι δυνατό– τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η σημερινή ψηφοφορία σχετικά με τη μεταρρύθμιση της αμπελοοινικής αγοράς αποτελεί σπουδαία επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις διάφορες περιοχές οινοπαραγωγής και τους οινοπαραγωγούς. Για παράδειγμα, μπορέσαμε να διασφαλίσουμε ότι θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται ο εμπλουτισμός των οίνων με σακχαρόζη. Το Κοινοβούλιο απέρριψε επίσης τα σχέδια της Επιτροπής για εφαρμογή διατάξεων κατά την παρούσα φάση που ορίζουν την άρση της απαγόρευσης για νέα φύτευση το 2014. Στην προκειμένη περίπτωση, προτείναμε μια υλοποιήσιμη λύση σύμφωνα με την οποία η απόφαση για την ελευθέρωση δεν θα ληφθεί προτού εκπονηθεί μελέτη το 2012. Όσον αφορά τη σήμανση συγκεκριμένων οίνων, ήρθαμε επίσης σε συμφωνία που λαμβάνει δεόντως υπόψη τα διάφορα συστήματα ονομασίας προέλευσης που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. Κατορθώσαμε, επιπλέον, να ενσωματώσουμε εγγύηση στους κανονισμούς σχετικά με την αμπελοοινική αγορά που προστατεύει το Bocksbeutel, τις φιάλες με το ιδιαίτερο σχήμα που χρησιμοποιούνται στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Φραγκονία.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα παρουσιάσαμε ένα πολύ ισορροπημένο πλαίσιο το οποίο θα αποτελέσει καλή βάση για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Το μπαλάκι βρίσκεται τώρα στην πλευρά του Συμβουλίου· εμείς στο Κοινοβούλιο εκτελέσαμε την αποστολή μας και την εκτελέσαμε πολύ καλά.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας, και ιδίως τις τροπολογίες των βουλευτών από την Πολωνία που επιτρέπουν τη χρήση εμπορικών ονομασιών όπως «οίνος από καρπούς», «οίνος από μήλα» ή «οίνος από μούρα». Τέτοιου είδους οίνοι παράγονται στη χώρα μου από τον 13ο αιώνα –εδώ και σχεδόν 800 χρόνια– και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την πραγματικότητα και τα δεδομένα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόεδρο για την εξαιρετική διεξαγωγή της διαδικασίας, ιδίως στο πλαίσιο της σημερινής τεταμένης –κάποιες φορές υπερβολικά τεταμένης– ατμόσφαιρας. Κυρία Πρόεδρε, σας ανακηρύσσω γνήσια εκπρόσωπο της βρετανικής σχολής κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando Veneto (PPE-DE). - (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την ψηφοφορία σχετικά με την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, θα ήθελα να επισημάνω ότι ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 294, την οποία κατέθεσε ο κ. Lavarra της Ομάδας ΕΣΚ και της οποίας υπήρξα συνυπογράφων, διότι θεωρώ ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν στον οίνο που καταναλώνουν έχει προστεθεί σακχαρόζη και διότι η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων αποτελεί πλέον γενική αρχή που έχει την υποστήριξη ολόκληρης της Ένωσης και δεν βλέπω για ποιον λόγο δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στον αμπελοοινικό τομέα.

Για τον ίδιο λόγο, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 310, που υποβλήθηκε από την Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών. Καμία από τις δύο δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στον συμβιβασμό που ο κ. Castiglione δούλεψε τόσο σκληρά για να επιτύχει. Τέλος, όσον αφορά τη διαφορετική γραμμή που ακολούθησα αναφορικά με τα ζητήματα αυτά σε σχέση με την Ομάδα στην οποία ανήκω, τα συμφέροντα των πολιτών σημαίνουν ότι η μοναδική θέση που θεωρώ ότι οφείλω να τηρώ είναι εκείνη της αποδοχής κάθε πρότασης που τα προστατεύει, όποια κι αν είναι η Ομάδα από την οποία προέρχεται αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Η θέση της Επιτροπής αναφορικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου που αφορά την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς εισάγει διακρίσεις σε βάρος ορισμένων χωρών, ιδίως των νέων κρατών μελών.

Το σχέδιο για την προώθηση των οίνων της ΕΕ σε τρίτες χώρες στοχεύει στην ενίσχυση του εμπορίου, αλλά για κάποιον λόγο συνδέεται με τους τομείς των μέχρι πρότινος εκμεταλλευόμενων αμπελώνων και με δεδομένα σχετικά με τη μέση οινοπαραγωγή κατά την τελευταία τριετία. Η Επιτροπή σκοπεύει να υποστηρίξει τις εξαγωγές οίνου και συγκεκριμένες ετικέτες. Οι παραγωγοί και οι εξαγωγείς στις χώρες που θα λάβουν υποστήριξη θα ωφεληθούν από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το γεγονός ότι οι οινοπαραγωγοί στη Λιθουανία και ορισμένες άλλες χώρες που δεν διαθέτουν αμπελώνες δεν λαμβάνουν καμία ενίσχυση, είναι απαράδεκτο.

Καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Στήριξα τη μεταρρύθμιση της αμπελοοινικής αγοράς, η οποία θα βελτιώσει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οίνων. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο την Ιταλία, όπου οι παράνομοι αμπελώνες θα πρέπει να εκριζωθούν και όπου πρέπει να διακοπούν οι επιδοτήσεις για την υπερπαραγωγή οίνων κακής ποιότητας. Ωστόσο, η μεταρρύθμιση δεν πρέπει να ωφελήσει τους παραγωγούς από τον Νότο σε βάρος εκείνων από τον Βορρά. Τίθεμαι κατηγορηματικά εναντίον κάθε εκρίζωσης αμπελώνων στη Μοραβία, όπου καθετί που παράγεται καταναλώνεται και όπου η παραδοσιακή οινοπαραγωγή έχει μεγάλη σημασία τόσο για τον πολιτισμό όσο και για τον τουρισμό στην περιοχή. Διαφωνώ με την απαγόρευση προσθήκης γλυκαντικών ουσιών στην Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Μοραβίας, εκτός και αν απαγορευθεί και η προσθήκη όξινων ουσιών, πρακτική που συνηθίζεται σε χώρες του Νότου. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο οι οινοπαραγωγοί της Μοραβίας πρέπει να αγοράζουν ακριβά γλεύκη από τις χώρες του Νότου, μόνο και μόνο για να υποκατασταθεί μια παράδοση προσθήκης γλυκαντικών ουσιών ηλικίας 200 ετών, και μεταβάλλοντας έτσι το παραδοσιακό άρωμα και τη γεύση των ποιοτικών τους οίνων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και δεν μπορώ παρά να διαφωνήσω. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που μας υποστήριξαν κατά την ώρα των ψηφοφοριών και βοήθησαν έτσι να επικρατήσει η κοινή λογική. Η Επιτροπή θα αναγκαστεί τώρα να συμμορφωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Είδαμε τα κράτη της νότιας Ευρώπης που διαθέτουν ισχυρό οινοπαραγωγικό τομέα να υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια τα πλεονάσματα των οίνων τους. Στο μεταξύ, εξαιτίας των υπερβολικών επιδοτήσεων, οι χαμηλές τιμές του πλεονάσματος αυτού υποχρεώνουν ποιοτικούς οίνους από άλλα κράτη μέλη να βγουν από την αγορά. Αντιτίθεμαι στο γεγονός ότι ενώ η Επιτροπή μεταχειρίζεται «με το γάντι» τις κορυφαίες οινοπαραγωγούς χώρες της Ευρώπης, αντιμετωπίζει χώρες όπως η Δημοκρατία της Τσεχίας με αυστηρό, ακόμα και με σκληρό τρόπο. Πώς αλλιώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την πρόταση για διατήρηση της συχνής χρήσης γλευκών στα νότια μέρη της ΕΕ, με παράλληλη απαγόρευση της προσθήκης σακχαρόζης. Για τον λόγο αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που το Κοινοβούλιο προσέγγισε τη μεταρρύθμιση με υπευθυνότητα και της έδωσε ένα στοιχείο ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης. Υποστηρίζοντας την προσθήκη σακχαρόζης, το Κοινοβούλιο ωφέλησε τη Δημοκρατία της Τσεχίας μεταξύ άλλων χωρών, επιδεικνύοντας την αντικειμενικότητα και την ανθεκτικότητά του στις διάφορες επιρροές που βασίζονται σε συγκρουόμενα εθνικά συμφέροντα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μεταρρύθμιση της αμπελοοινικής αγοράς. Δεν είναι οι θεμελιώδεις στόχοι εκείνοι για τους οποίους έχω αμφιβολίες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνονται. Τονίζω τη σημασία της διατήρησης της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). - (CS) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταψήφισα την έκθεση του κ. Castiglione όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές που προέρχονται από τη Δημοκρατία της Τσεχίας και ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα Πολιτών της Τσεχίας (ODS). Μια μεταρρύθμιση που προσεγγίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο δεν θα ωφελήσει την τσεχική, τη μοραβιανή ή ακόμα και την ευρωπαϊκή οινοποιία. Αντί για ελευθέρωση και μείωση των κανονισμών και του διοικητικού φόρτου που θα ωφελούσε πραγματικά τον αμπελοοινικό τομέα, υπάρχει μια τάση για περισσότερους κανονισμούς, περιορισμούς και εντολές. Ο κεντρικός σχεδιασμός δεν επέφερε σε καμία περίπτωση θετικά αποτελέσματα και δεν πρόκειται να το κάνει ούτε και στον αμπελοοινικο τομέα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υποστήριξα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, η εκλογική μου περιφέρεια στη νοτιανατολική Αγγλία αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οινοπαραγωγό περιφέρεια στην Ευρώπη. Συνέπεια της κλιματικής αλλαγής είναι ότι σήμερα μεγαλύτερο τμήμα της Αγγλίας είναι αφιερωμένο στην αμπελουργία από οποιαδήποτε άλλη περίοδο από τη βασιλεία του Ερρίκου Β´, κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης περιόδου αύξησης της θερμοκρασίας στην Ευρώπη.

Οι αμπελουργοί στις κομητείες της πατρίδας μου δεν στράφηκαν ποτέ στην ΕΕ για επιδοτήσεις. Το Kent, το Surrey, το Sussex, το Hampshire, το Oxfordshire, το Buckinghamshire και το Berkshire διαθέτουν εμπορικά βιώσιμες καλλιέργειες αμπελώνων, η επιβίωση των οποίων εξαρτάται από την ποιότητα των προϊόντων τους. Ωστόσο, η επιτυχία τους απειλεί να στραφεί σήμερα εναντίον τους μιας και πλησιάζουν στο όριο των επιτρεπόμενων εμπορικών καλλιεργειών.

Έχοντας παραμείνει εκτός του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού καθεστώτος και έχοντας αποφύγει τις επιχορηγήσεις, ανακαλύπτουν τώρα ότι θα υπόκεινται ούτως ή άλλως σε ρύθμιση.

Όπως ακριβώς δεν ζητούμε χρήματα από τις Βρυξέλλες, έτσι δεν επιθυμούμε τους περιορισμούς τους. Το μόνο που ζητούν οι άγγλοι οινοπαραγωγοί είναι να είναι ελεύθεροι να συμμετέχουν στον ανταγωνισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Adriana Poli Bortone (UEN). - (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξέφρασα σαφές «όχι» σε ένα έγγραφο που επλήγη ακόμα περισσότερο από την έγκριση μιας σειράς τροπολογιών που το έκαναν ακόμα χειρότερο, και ιδίως εξαιτίας της εισαγωγής της πρακτικής της προσθήκης γλυκαντικών ουσιών, την οποία κατορθώσαμε να αποφύγουμε επί χρόνια, μιας και θεωρώ ότι η προσθήκη τέτοιων ουσιών δεν είναι τίποτα περισσότερο από επέμβαση στη φύση.

Η πλειοψηφία στο παρόν Κοινοβούλιο απέρριψε την επιδότηση των γλευκών, η οποία, παρότι δεν αποτελεί παρά χρηματοοικονομικό μέτρο, θα μείωνε τη ζημία που θα σημειωθεί εξαιτίας της χρησιμοποίησης γλυκαντικών ουσιών. Πρόκειται για νίκη των χωρών του Βορρά και ήττα των χωρών της Μεσογείου που δεν κατόρθωσαν να υπερασπισθούν την έντονα επαγγελματική φύση των επικρατειών τους. Αυτή η κοινή οργάνωση της αγοράς είναι ιδιαίτερα επιζήμια για την ποιότητα και την τυπική και ουσιαστική φύση των προϊόντων, καθώς και για τους αμπελουργούς, τους οινοπαραγωγούς και τους καταναλωτές.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Καταπολέμηση της τρομοκρατίας (B6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι αποτέλεσε πολύ θετική εξέλιξη σήμερα το γεγονός ότι παράσχαμε έναν καταστατικό χάρτη δικαιωμάτων στη συμμαχία πολιτισμών που έχει κατά καιρούς λάβει την υποστήριξη του Προέδρου Θαπατέρο και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια καλή αρχή.

Επιπλέον, θεωρώ ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τον οποίο υπογράψαμε σήμερα αντιπροσωπεύει την πραγματική φύση του πολιτισμού μας και όχι τον ολοκληρωτισμό εκείνων που ήρθαν σήμερα εδώ να αντιταχθούν σε αυτόν, στάση που είναι λυπηρή και βίαιη. Λυπηρό και βίαιο είναι επίσης όταν ισλαμιστές ριζοσπάστες ακολουθούν κατά πόδας την ίδια στάση προσκόλλησης σε βαθιά ριζωμένες παραδόσεις. Αυτές οι δύο μορφές ριζοσπαστισμού είναι εκείνο που πρέπει να εξαλείψουμε για να έχουμε ειρήνη και όχι τρομοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). - (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω ότι σκόπευα να ψηφίσω κατά, αλλά κατά λάθος ψήφισα υπέρ –και το γνωστοποίησα επίσημα– αναφορικά με την παρούσα έκθεση για την τρομοκρατία.

Πρόκειται για μια υποκριτική έκθεση, μια έκθεση που αποδεικνύει τη δειλή στάση της Ευρώπης των θεσμών έναντι της τρομοκρατίας. Δεν έχει καν το θάρρος να την αποκαλέσει με το όνομά της: ισλαμική τρομοκρατία. Επιπλέον, το παρόν Κοινοβούλιο καταψήφισε τροπολογία που υπέβαλα εγώ και άλλα μέλη της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών όπου εφιστούσαμε την προσοχή της Ευρώπης στη διείσδυση της Αλ Κάιντα στο Μαγκρέμπ. Είναι προφανές ότι την καταθέσαμε πριν από λίγες ημέρες και δυστυχώς τα χθεσινά γεγονότα απέδειξαν ότι είχαμε δίκιο ξεπερνώντας τις πλέον απαισιόδοξες προβλέψεις μας. Το ισλαμικό σφαγείο που λέγεται Αλ Κάιντα χτύπησε φτωχούς ανθρώπους στο Αλγέρι, και επίσης προκαλεί τον ισλαμικό σφαγιασμό αυτών των ανθρώπων, ανθρώπων που είναι πιθανότατα και οι ίδιοι μουσουλμάνοι.

Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι αυτό συμβαίνει στο κατώφλι της Ευρώπης και το παρόν Κοινοβούλιο απορρίπτει μια τροπολογία που ζητεί ανταποδοτική δράση, διότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια σε αυτή την απειλή στο κατώφλι της.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Απείχα κατά την ψηφοφορία σχετικά με το ψήφισμα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας διότι, ασφαλώς, δεν στηρίζω την ανάπτυξη της τρομοκρατίας αλλά δεν μπορώ και να υποστηρίξω ένα τέτοιο έγγραφο, το οποίο, κατά την άποψή μου, σπέρνει ακόμα μεγαλύτερο πανικό μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην επίτευξη του τελικού στόχου της τρομοκρατίας, δηλαδή του ίδιου του τρόμου. Εντούτοις, ικανοποιήθηκα από τις προτεινόμενες από την Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών τροπολογίες, οι οποίες εγκρίθηκαν, και ανέφεραν ότι όλα πρέπει να αντιμετωπισθούν αρχής γενομένης από τα αίτιά τους, όπως λέει και το παλαιό ρητό: το κακό πρέπει να κοπεί από τη ρίζα του. Συνεπώς, εάν, για παράδειγμα, δεν ασκήσουμε πίεση στο Ισραήλ να δώσει τέλος στην πολιτική του διαχωρισμού που ακολουθεί και την ανέγερση του τείχους που απομονώνει τους Άραβες και τους στερεί βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, θα συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας από ό,τι παγιδεύοντας τηλέφωνα και οργανώνοντας την παρακολούθηση ιστοτόπων. Παρόλα αυτά, άλλες τροπολογίες που προτάθηκαν από την Ομάδα Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών δεν θα έπρεπε να έχουν απορριφθεί διότι ζητούσαν να επιστηθεί προσοχή στην ανάπτυξη της τρομοκρατίας στο εσωτερικό της Ευρώπης, μιας και στη χώρα μου απαγορευμένες τρομοκρατικές οργανώσεις αναπτύσσονται κάτω από την ομπρέλα του κυβερνώντος κόμματος MRF.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι το παρόν ψήφισμα είναι καλό αλλά διέπεται από ελαφριά ασυνέπεια μιας και σε ορισμένα σημεία δίδεται η εντύπωση ότι παραδινόμαστε στην τρομοκρατία. Με άλλα λόγια, δεν δείχνει να αποδέχεται την ιδέα ότι η τρομοκρατία πρέπει να εξαλειφθεί στο σύνολό της, ότι πρέπει να εκριζωθεί ολοκληρωτικά· και η κ. Muscardini της Ομάδας Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών αναφέρθηκε στο σημείο αυτό στην προφορική τροπολογία της. Κατ’ εμέ, αυτό είναι ένα από εκείνα τα ζητήματα που θα έπρεπε ίσως να έχουν εξετασθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια όταν διεξαγόταν η συζήτηση σχετικά με την παρούσα έκθεση.

Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκαθαρίσει τελείως τη στάση της όσον αφορά την τρομοκρατία. Προωθούμε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης, και σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνουμε την τρομοκρατία. Θα ήθελα επίσης να δω να δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημασία της εκπαίδευσης κατά την αναφορά στα αίτια. Για παράδειγμα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας στα αυτόνομα παλαιστινιακά εδάφη θα πρέπει να βασισθεί κυρίως στην εκπαίδευση, ούτως ώστε οι μελλοντικές γενιές να εκπαιδευτούν και να ανατραφούν χωρίς μίσος και να μπορέσουν ως εκ τούτου να μάθουν να ζουν συνυπάρχοντας ειρηνικά με τους γείτονές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Κυρία Πρόεδρε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που είναι αποτελεσματικό, διαθέσιμο και συμβατό με το κράτος δικαίου. Εάν η Ένωση θέλει να κερδίσει αυτόν τον αγώνα, θα πρέπει να συνεργαστεί με τους εταίρους της.

Ψήφισα κατά του παρόντος ψηφίσματος εξαιτίας της αντιαμερικανικής στάσης του. Αντί να ταχθεί κατά της τρομοκρατίας, ο συντάκτης και πολλοί άλλοι τάσσονται κατά της εταιρικής σχέσης με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ένας άλλος λόγος που ψήφισα κατά της πρότασης ψηφίσματος είναι ότι ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να φέρουν τους κρατούμενους από το Γκουαντάναμο στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με εισαγωγή της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και θα αποτελούσε λανθασμένη κίνηση.

Ο τρίτος λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά του ψηφίσματος είναι ότι απορρίπτει μέτρα, η χρησιμότητα των οποίων έχει καταδειχθεί στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως είναι η επέκταση των αρχείων ονομάτων επιβατών στην Ευρώπη και η ενίσχυση της Europol.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση Johannes Blokland (A6-0416/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η συμφωνία αεροπορικών μεταφορών με το Μαρόκο αποτελεί τη δεύτερη συμφωνία που συνδέεται με τον επονομαζόμενο «κοινό ευρωπαϊκό εναέριο χώρο» και η πρώτη που συνήφθη, στο πλαίσιο αυτό, με χώρα εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Από περισσότερο πολιτική σκοπιά, εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι αυτή η συμφωνία –όπως συνέβη με απαράδεκτο τρόπο και σε σχέση με την αλιεία– δεν καθιστά απολύτως σαφές ότι «τα εδάφη που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Βασιλείου του Μαρόκου είναι τα εδάφη υπό μαροκινή κυριαρχία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», διασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τα έννομα και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα των λαών της Σαχάρας.

Η κυριαρχία του Μαρόκου στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας δεν αναγνωρίζεται νομίμως από το διεθνές δίκαιο, όπως επεσήμανε το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη στη γνωμοδότηση που εξέδωσε τον Οκτώβριο του 1975. Το Μαρόκο, το οποίο κατέχει παράνομα την επικράτεια της Δυτικής Σαχάρας, δεν έχει κατά συνέπεια καμία κυριαρχία ή δικαιοδοσία στο εν λόγω έδαφος.

Επιπλέον, η συμφωνία αυτή βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην υποστήριξη δύο στόχων με τους οποίους διαφωνούμε: το άνοιγμα των αγορών και την εναρμόνιση των κανονισμών για την προώθηση του ανταγωνισμού στον τομέα των εναέριων μεταφορών.

 
  
  

- Έκθεση Reimer Böge (A6-0485/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή έλαβε την τρίτη και τέταρτη αίτηση για κινητοποίηση του εν λόγω ταμείου. Οι αιτήσεις αφορούσαν δύο γερμανικές επιχειρήσεις και μία φινλανδική, που δραστηριοποιούνταν όλες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και πιο συγκεκριμένα σε εκείνον της κατασκευής κινητών τηλεφώνων.

Αμφότερες οι αιτήσεις σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση της παραγωγής σε τρίτες χώρες, κάτι που θα οδηγήσει σε απόλυση 4 211 εργαζομένων.

Μέχρι στιγμής, εκτός από αυτές τις δύο αιτήσεις και δύο γαλλικά αιτήματα που έχουν ήδη εγκριθεί, η Επιτροπή έχει λάβει πρόσθετες αιτήσεις από την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να εγκριθούν στις αρχές του ερχόμενου έτους.

Όπως έχουμε αναφέρει, η ύπαρξη του εν λόγω ταμείου δεν πρέπει να καλύπτει το απαράδεκτο κοινωνικό και οικονομικό κόστος της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων και των απολύσεων που σχετίζονται με αυτές.

Ως εκ τούτου, επιμένουμε ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποτροπή και την επιβολή κυρώσεων στη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων. Θεωρούμε ότι κάθε χορήγηση δημόσιας ενίσχυσης προς επιχειρήσεις πρέπει να εξαρτάται από μακροχρόνιες δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, και ότι δεν πρέπει απλώς να τους παρέχεται καμία ενίσχυση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των μετεγκαταστάσεων. Ομοίως, είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των εκπροσώπων των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων και κατά τη λήψη διαχειριστικών αποφάσεων διαρθρωτικής φύσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE), γραπτώς. − (CS) Το συνολικό ποσό των πόρων που λήφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ανέρχεται σε ποσοστό γύρω στο 3,6% και αφορά μόλις τρεις χώρες. Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Το χαμηλό επίπεδο χρήσης των πόρων αυτών γεννά τουλάχιστον δύο ερωτήματα: καταρχάς, είναι οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης τόσο περιορισμένες, και δεύτερον, γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να λάβουμε πόρους από το ταμείο; Με άλλα λόγια, μπορούμε καταρχήν να διερωτηθούμε εάν χρειαζόμαστε όντως αυτό το ταμείο. Εάν θεωρήσουμε ότι το χρειαζόμαστε, τότε πρέπει στη συνέχεια να παράσχουμε έναν καλύτερο ορισμό των πιθανών επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης και να αναθεωρήσουμε τους κανόνες σχετικά με τη λήψη χρηματοδότησης, ούτως ώστε το ταμείο να καταστεί προσβάσιμο και κατανοητό και από άλλες χώρες και από τις περισσότερο προβληματικές περιφέρειες αυτών. Ενδείξεις οικονομικής, κοινωνικής και άλλης φύσης θα βοηθήσουν επίσης εν προκειμένω. Αιτιολογήσεις του τύπου «μη αναμενόμενο» από την πλευρά της Επιτροπής είναι δύσκολο να γίνουν δεκτές. Με βάση τις παραπάνω αμφιβολίες, ψήφισα κατά της πρότασης.

 
  
  

- Έκθεση Reimer Böge (A6-0499/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, μαζί με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου του κοινοτικού προϋπολογισμού για το 2008.

Έτσι, εκτός από τη διόρθωση 1 600 εκατομμυρίων στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας προτείνεται επίσης η συμπλήρωση της χρηματοδότησης για τα προγράμματα που αφορούν το ευρωπαϊκό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης (EGNOS-GALILEO) με περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, μέσα από την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ θα λάβει με τη σειρά της επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο εισηγητής επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει μακροπρόθεσμα επαρκής πρόβλεψη για τις εξωτερικές δράσεις γενικώς, και για την ΚΕΠΠΑ ειδικότερα, σε σύγκριση με τις ανάγκες που έχουν πλέον διαπιστωθεί». Εξηγεί ότι στις «ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί» περιλαμβάνεται η ενίσχυση των «αποστολών» της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο και το Αφγανιστάν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δίδεται μεγαλύτερη ώθηση στις αυξανόμενες παρεμβάσεις και στρατιωτικές επεμβάσεις της ΕΕ προς υποστήριξη των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, τόσο στα Βαλκάνια –παράδειγμα αποτελούν οι προετοιμασίες για την υποστήριξη της «μονομερούς διακήρυξης της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου», παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο–, όσο και στην Κεντρική Ασία, ιδίως μέσω της χρηματοδότησης αυτών των «αποστολών» από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους με τους οποίους είναι σαφές ότι διαφωνούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Κυρία Πρόεδρε, η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, όπως και η αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών, αποτελούν το φυσικό αποτέλεσμα της συμφωνίας συνδιαλλαγής της 23ης Νοεμβρίου που αφορά τον προϋπολογισμό του 2008. Το μέσο ευελιξίας στοχεύει καταρχήν στην εγγύηση του δημοσιονομικού σχεδίου σε ειδικές περιστάσεις που είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Από την ταπεινή μου εμπειρία, ωστόσο, η χρήση αυτού του εξαιρετικού μέσου σπάνια πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία.

Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού του 2008. Τόσο τα 200 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Galileo το 2008 όσο και το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της κατηγορίας 4, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, αποτελούν λύσεις σε προβλήματα που μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Παρά τις επιφυλάξεις της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που επεσήμανε την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης για τη δορυφορική πλοήγηση και την ανεπαρκή χρηματοδότηση σε σχέση με τις διεθνείς φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατόρθωσε να πείσει το Συμβούλιο για την ανάγκη αύξησης των σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισμού.

Στην τελική τους μορφή, οι δημοσιονομικές προοπτικές προοιώνιζαν δυσκολίες που εκδηλώθηκαν κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού του 2008. Η αλήθεια είναι ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής, το Κοινοβούλιο επέλυσε προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί από το Συμβούλιο. Με δεδομένη την παραπλανητική παρουσίαση της κατάστασης αυτής από τα μέσα ενημέρωσης, πρέπει να συνάγουμε τα σωστά συμπεράσματα για το μέλλον.

 
  
  

- Έκθεση Bogdan Golik (A6-0461/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh και Inger Segelström (PSE), γραπτώς. (SV) Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου τα λεφτά των φορολογούμενων πολιτών χρησιμοποιούνται για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε τρίτες χώρες. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει περιορισμός τέτοιων εγχειρημάτων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, μιας και αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο καταστροφής της εγχώριας βιομηχανίας. Θεωρούμε ότι η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει την εγχώρια γεωργία στις χώρες αυτές και όχι να υπονομεύει τους εκεί γεωργούς. Η ακμάζουσα τοπική παραγωγή μπορεί να ισοδυναμεί στις χώρες αυτές με ευκαιρία οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της δημοκρατικής εξέλιξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η απλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη μιας απλούστερης και ευκολότερης στη διαχείριση ΚΓΠ.

Εγκρίνω την πρόταση της Επιτροπής για βελτίωση του συστήματος, ιδίως τη ρυθμιστική ενοποίηση που αφορά τη συγχώνευση των δύο κανονισμών που συνδέονται με την εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες.

Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης Golik, και θα ήθελα να επισημάνω την αναφορά που αυτή κάνει στην ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα ζητήματα της ενημέρωσης και της προώθησης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. − (PL) Κυρία Πρόεδρε, ψηφίζω υπέρ της έγκρισης της έκθεσης του κ. Golik σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες.

Ο εισηγητής επισημαίνει ορθώς ότι για να σημειωθεί πρόοδος κατά τη διαμόρφωση μιας απλής και αποτελεσματικής γεωργικής πολιτικής για την Ευρώπη, το κοινοτικό σύστημα που αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες πρέπει να απλοποιηθεί.

Συμφωνώ ότι οι ενημερωτικές εκστρατείες πρέπει να δίνουν στους καταναλωτές σωστές πληροφορίες σχετικά με την αειφόρο παραγωγή στο πλαίσιο της ΚΓΠ, την υψηλή ποιότητα των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, τη βιολογική γεωργία καθώς και τις πτυχές υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς.Δεδομένου ότι οι συζητήσεις στον ΠΟΕ και οι δεσμεύσεις οδηγούν στην κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε περικοπές της κοινοτικής στήριξης κατά 20,1 δισ. ευρώ και σε περικοπές τιμών μεταξύ 48% και 73% για τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ, θα δημιουργηθούν σοβαρές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Με τον προτεινόμενο λοιπόν κανονισμό η Επιτροπή επιδιώκει να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες που προκάλεσαν στο παρελθόν η ΓΚΑΤΤ και οι προηγούμενες αναθεωρήσεις της ΚΑΠ, οι οποίες θα ενταθούν σε μεγαλύτερο βαθμό με τον ΠΟΕ και τις αναμενόμενες αναθεωρήσεις της ΚΑΠ. Οι συνέπειες θα εμφανιστούν κυρίως στη διάθεση των αγροτικών προϊόντων τόσο στις τρίτες χώρες όσο και στις χώρες της ΕΕ, αφού ταυτόχρονα θα μειωθούν δραστικά οι δασμοί εισαγωγής και η εσωτερική στήριξη της κοινοτικής γεωργίας.

Έτσι προτείνονται προγράμματα προώθησης και ενημέρωσης. Όμως τα κονδύλια αυτών των προγραμμάτων δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν αυτές τις συνέπειες. Αποτέλεσμα θα είναι να οξυνθούν τα προβλήματα διάθεσης της κοινοτικής αγροτικής παραγωγής στις τρίτες χώρες αλλά και στο εσωτερικό της ΕΕ, να μειωθούν οι τιμές στον παραγωγό και να ξεκληριστούν οι μικρομεσαίοι αγρότες, που έχουν ήδη οριακό αγροτικό εισόδημα. Αντίθετα, από τα προγράμματα θα ωφεληθούν κυρίως μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις με ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής.

 
  
  

- Έκθεση Pedro Gueirrero (A6-0467/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ένας από τους τέσσερις πυλώνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής, πρόκειται να υποστεί εκ βάθρων αναδιάρθρωση.

Οι προτεραιότητες είναι η αναθεώρηση των πτυχών που σχετίζονται με την ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και η δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα σε όλη την πορεία της διαδικασίας εμπορικής προώθησης (με ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο πρώτης πώλησης).

Η ΕΕ σκοπεύει επίσης να βρει λύσεις για την αντιμετώπιση του «κοινωνικού ντάμπινγκ» που αποτελεί σήμερα κοινή πρακτική σε ορισμένες τρίτες χώρες και το οποίο μειώνει την ανταγωνιστική ικανότητα των προϊόντων αλιείας μας.

Η παρούσα έκθεση προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα και για τον λόγο αυτό αξίζει την ψήφο μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Χαιρετίζουμε την έγκριση της έκθεσης σχετικά με την ΚΟΑ για τα προϊόντα αλιείας, η οποία στέλνει σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι απαιτείται επειγόντως φιλόδοξη αναθεώρηση της εν λόγω ΚΟΑ προκειμένου να αυξηθεί η συμβολή της στην εγγύηση των εισοδημάτων στον τομέα, να βελτιωθεί η εμπορία των προϊόντων αλιείας και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των προϊόντων αυτών, κυρίως μέσω ουσιαστικής αύξησης της χρηματοδότησης.

Με δεδομένο ότι η ΚΟΑ πρέπει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε και ότι η ανασφάλεια των εισοδημάτων στον τομέα της αλιείας αποδίδεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη μορφή εμπορίας που εφαρμόζεται στον εν λόγω τομέα, στη διαμόρφωση των τιμών στο πρώτο σημείο πώλησης και στον ακανόνιστο χαρακτήρα της αλιείας, εκφράζουμε τη λύπη μας που η Επιτροπή Αλιείας απέρριψε τις προτάσεις μας που πραγματικά έφταναν στην καρδιά του προβλήματος, και περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:

- την εισαγωγή μέγιστων δεικτών κέρδους·

- την ανάγκη δημόσιας χρηματοδότησης και θέσπισης αποτελεσματικών μηχανισμών παρέμβασης στην αγορά·

- την συμπερίληψη του κόστους παραγωγής κατά τη διαμόρφωση των τιμών-οδηγών·

- την εισαγωγή οικονομικής αποζημίωσης για την εθελοντική προσωρινή μείωση των αλιευμάτων ή της αλιευτικής προσπάθειας.

Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα δίκαια αυτά μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Η κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας στοχεύει στη διασφάλιση της σταθερότητας στην αγορά και της ασφάλειας των εισοδημάτων όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτό τον τομέα. Οι στόχοι αυτοί, αλλά και οι στόχοι που τίθενται στη Συνθήκη ΕΚ, είναι αξιόλογοι και πρέπει να οδηγήσουν σε ευημερία τις αλιευτικές κοινότητες της Ευρώπης.

Δυστυχώς, οι τελευταίες δυόμισι δεκαετίες που χαρακτηρίζονταν από κεντρικό έλεγχο από τις Βρυξέλλες στη μορφή της κοινής αλιευτικής πολιτικής υπήρξαν καταστροφικές για τις εν λόγω κοινότητες. Μία ακμάζουσα αγορά με ασφάλεια της απασχόλησης δεν μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και ο έλεγχος της διαχείρισης της αλιείας πρέπει να επιστρέψει στα κράτη που εξαρτώνται από την αλιεία.

 
  
  

- Έκθεση Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Όπως έχουμε επισημάνει, οι εθνικές αρχές έχουν εδώ και καιρό συμμορφωθεί και διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και μεταξύ των κρατών αυτών και άλλων χωρών αποτελεί ήδη γεγονός, ένα γεγονός που μπορεί να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω αλλά που διασφαλίζει ήδη τον σεβασμό για την κυριαρχία της κάθε χώρας, για τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους (εγγύηση της κοινωνικής εναρμόνισης, ιδίως, μέσω εφαρμογής των πλέον ευνοϊκών όρων), και για τα δικαιώματα των χρηστών.

Ωστόσο, οι εξουσίες κάθε κράτους μέλους στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας μεταφέρονται σταδιακά προς την ΕΕ, διαδικασία που είναι ιδιαίτερα αρνητική όταν συμβαίνει σε έναν τομέα χωρίς σαφώς καθορισμένα όρια.

Ουσιαστικά, η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας σηματοδοτεί ένα ακόμα «βήμα» προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο εν λόγω οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για την άσκηση εξουσιών, οι οποίες ασκούνται σήμερα από τις εκάστοτε εθνικές αρχές. Κατά βάση, αυτό αποτελεί μέτρο που έχει σχεδιασθεί με σκοπό να δημιουργήσει τον επονομαζόμενο «ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό» και να οδηγήσει στην ελευθέρωση των εναέριων μεταφορών και της αεροναυτιλίας σε επίπεδο ΕΕ. Αυτή η ελευθέρωση προς χάριν του οικονομικού κέρδους θέτει υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ποιότητα των υπηρεσιών και τα επίπεδα ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Η έκθεση Leichtfried σηματοδοτεί την κορύφωση των σύνθετων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η επέκταση των εξουσιών του ΕΟΑΑ συνιστά σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την ασφάλεια της αεροπορίας στην Ευρώπη και η Ομάδα μου μπόρεσε να υποστηρίξει τον τελικό συμβιβασμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνω την προηγούμενη ψήφο μου σχετικά με την έκθεση Leichtfried. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη συνδρομή της Επιτροπής, οδήγησαν στο παρόν κείμενο που, μολονότι δεν ικανοποιεί στο έπακρο ορισμένα από τα αιτήματα που υποστήριξα, εντούτοις αποτελεί καλό συμβιβασμό. Θα ήθελα να τονίσω τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας όσον αφορά την παρακολούθηση όχι μόνο της αεροπορίας αλλά και των εταιρικών πρακτικών. Ο Οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για την ανανέωση και την έκδοση πιστοποιητικών και αδειών και για την παρακολούθηση της εφαρμογής ομοιόμορφων προτύπων ασφαλείας.

Θα είναι επίσης σε θέση να επιβάλλει πρόστιμα εάν δεν εφαρμόζονται δεόντως τα μέτρα ασφαλείας. Ως εκ τούτου, με χαροποιεί ο συμβιβασμός που επετεύχθη επί της τροπολογίας 15 η οποία καθιστά τον Οργανισμό εντελώς ανεξάρτητο και αντικειμενικό, μεταξύ άλλων και όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάκληση των αδειών και την επιβολή προστίμων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το προσωπικό θα διαδραματίσει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τις εργασίες του εν λόγω φορέα. Συνεπώς, συμμερίζομαι στο έπακρο το ενδιαφέρον του εισηγητή για βελτίωση του καθεστώτος της εν λόγω εργασίας, ενδεχομένως αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Θα ψηφίσω υπέρ της παρούσας έκθεσης και πρέπει να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτό το τεχνικό ζήτημα μεγάλης σημασίας. Θα ήθελα, ωστόσο, να αναφερθώ σε μερικά σημεία.

Όσον αφορά την χορήγηση αδειών για το πλήρωμα, είναι σαφές ότι το ζήτημα αυτό δημιουργεί κάποιον βαθμό ανησυχίας σε ορισμένα κράτη μέλη και έχει οδηγήσει σε αποφασιστική προσπάθεια άσκησης πίεσης από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των πληρωμάτων. Θεωρώ ότι ο εισηγητής κατέληξε σε έναν συμβιβασμό που μετριάζει τους φόβους ορισμένων κρατών μελών, αλλά αναγνωρίζει εντούτοις τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει το πλήρωμα. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εκμεταλλεύονται το πλήρωμα όχι μόνο αντιμετωπίζοντάς το ως «σερβιτόρους στον αέρα» αλλά και απασχολώντας το με συμβάσεις που περιλαμβάνουν κατώτατους μισθούς για μέγιστες ώρες εργασίας, ενώ τους υποχρεώνουν να πληρώνουν μόνοι τους για την εκπαίδευσή τους.

Κατά δεύτερον, είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι οι κοινοί τεχνικοί κανόνες αεροπλοΐας της ΕΕ (EU-OPS), όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, περνούν πλέον στην αρμοδιότητα του ΕΟΑΑ. Δράττομαι, ωστόσο, της ευκαιρίας να υπενθυμίσω στην Επιτροπή και τον ΕΟΑΑ ότι οι ώρες πτήσεις και απασχόλησης που περιλαμβάνονται στην υποπαράγραφο ΙΖ του κανονισμού EU-OPS δεν μπορούν να μεταβληθούν μέχρις ότου εκπονηθεί μελέτη σχετικά με την κόπωση και υπάρξουν διαβουλεύσεις με τον ευρύτερο κλάδο.

Τέλος, ελπίζω ότι τώρα θα μπορέσουν να εισαχθούν σε επίπεδο ΕΕ και άλλες πτυχές της ασφάλειας της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της θύρας του θαλάμου διακυβέρνησης και του χώρου αποσκευών.

 
  
  

- Έκθεση Adriane Poli Bortone (A6-0464/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Όπως ισχύει γενικότερα με τους κανονισμούς στον εν λόγω τομέα, οι συγκεκριμένοι στόχοι της παρούσας έκθεσης βασίζονται στην εναρμόνιση των νομοθεσιών, των κανονισμών και των διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.

Η πρόταση αποτελείται από δύο τροπολογίες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, και σκοπός της είναι να υπάρξει μια κατάλληλη μεταβατική περίοδος για τους ισχυρισμούς υγείας που αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.

Οι ισχυρισμοί διατροφής που εφαρμόζονταν σε κάποιο κράτος μέλος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για τρία έτη μετά την θέση σε ισχύ του κανονισμού. Ισχυρισμοί υγείας άλλοι από εκείνους που αφορούν την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών θα ωφεληθούν επίσης από τα μεταβατικά μέτρα που αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 28, παρ. 5 και 6 του κανονισμού. Παρόμοια μεταβατικά μέτρα ορίζονται τώρα και αναφορικά με τους ισχυρισμούς που αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης εξαιτίας των ελέγχων που πρέπει να γίνουν για να διασφαλισθούν οι ισχυρισμοί υγείας και διατροφής. Παρόλο που η υγιεινή διατροφή έχει για πολλούς ουσιώδη σημασία για μια μακροχρόνια και γεμάτη ενέργεια ζωή, είναι επίσης σημαντικό να παρέχεται στον καταναλωτή επαρκής πληροφόρηση. Για πολύ καιρό, οι ισχυρισμοί ορισμένων παραγωγών δημοφιλών καταναλωτικών αγαθών παραπλανούσαν τους καταναλωτές όσον αφορά τις διατροφικές και υγιεινές ιδιότητες των εν λόγω προϊόντων. Ζητώ από την Επιτροπή να αφιερώσει όσον χρόνο χρειαστεί για να εξασφαλίσει την επαρκή ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
  

- Έκθεση Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bert Doorn (PPE-DE), γραπτώς. − (NL) Η ελευθέρωση της αγοράς ανταλλακτικών έχει υπάρξει αντικείμενο έντονων συζητήσεων από το 1993. Θεωρώ ότι η κατάργηση των δικαιωμάτων επί σχεδίων και υποδειγμάτων όσον αφορά τα ορατά ανταλλακτικά αυτοκινήτων θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί εδώ και πολύ καιρό. Επομένως, στηρίζω ολόψυχα την πρόταση της Επιτροπής, διότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ενιαία αγορά που να λειτουργεί δεόντως για τα ανταλλακτικά αυτά.

Όταν πρέπει να αντικατασταθούν λειτουργικά μέρη όπως οι πλαϊνοί καθρέφτες και τα φώτα, τα ανταλλακτικά που χρειάζονται για να επανέλθει το αυτοκίνητο στην προηγούμενη κατάστασή του πρέπει να διατίθενται άμεσα. Είμαι υπέρ της ευρωπαϊκής ελευθέρωσης όσο το δυνατόν ταχύτερα, γι’ αυτό και υποστηρίζω την ύπαρξη μιας μεταβατικής περιόδου που θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερη – έχοντας διάρκεια πέντε έτη. Ασφαλώς, θα ψηφίσω κατά των τροπολογιών που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να καθυστερήσουν την ελευθέρωση κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει ορισμένες τροπολογίες στην πρόταση οδηγίας για ελευθέρωση της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών, που ισχύουν για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία μηχανών και τις βιομηχανίες επενδυτικών και καταναλωτικών αγαθών.

Η πρόταση της Επιτροπής υποστηρίζει τις μη προστατευόμενες αγορές, ενώ η παρούσα έκθεση προτείνει μια μεταβατική περίοδο διάρκειας πέντε ετών για τις χώρες όπου ισχύει η προστασία της αγοράς, όπως για παράδειγμα η Πορτογαλία.

Γνωρίζουμε ότι, αφενός, οι προστατευόμενες αγορές οδηγούν σε μονοπώλια των μεγάλων επιχειρήσεων όσον αφορά το εμπόριο ανταλλακτικών καθώς, στις προστατευόμενες αγορές, ο καταναλωτής υποχρεούται να αγοράσει ανταλλακτικό ενός ελαττωματικού ή κατεστραμμένου τμήματος από τον αρχικό κατασκευαστή. Το σχετικό επιχείρημα που χρησιμοποιείται είναι ότι το σχέδιο του προϊόντος δεν πρέπει να μεταβληθεί, με γνωστότερο παράδειγμα εκείνο της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρόλο που η εν λόγω πρόταση οδηγίας αφορά και άλλες βιομηχανίες. Υπάρχουν όμως πρακτικές περιπτώσεις, όπου η αντικατάσταση ενός απλού ανταλλακτικού απαιτεί έναν ολόκληρο συνδυασμό ανταλλακτικών, με αντίστοιχο κόστος για τον καταναλωτή.

Εν τω μεταξύ, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εργοστάσια στην Πορτογαλία που συνδέονται ιδίως με την αυτοκινητοβιομηχανία, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν χάρη στην παραγωγή τους σε ανταλλακτικά για γνωστές μάρκες και για τα οποία η «ελευθέρωση» της αγοράς θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), γραπτώς. – (FR) Στην έκθεση Lehne σχετικά με τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων, αποφάσισα να υποστηρίξω και να συνυπογράψω τροπολογία που προτείνει μεταβατική περίοδο διάρκειας οκτώ ετών πριν από την πλήρη ελευθέρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των ανταλλακτικών των σύνθετων προϊόντων, όπως είναι τα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση της αρχικής τους εμφάνισης. Μέχρι στιγμής, οι μελέτες των επιπτώσεων δεν έχουν δείξει σημαντική μείωση στην τιμή αγοράς των ανταλλακτικών αυτών στα κράτη μέλη όπου το σύστημα έχει ήδη υποστεί ελευθέρωση.

Είμαι επίσης πεπεισμένη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπονομεύει στην προκειμένη περίπτωση το ίδιο της το συμφέρον. Άλλα σημεία του κόσμου προβαίνουν επίσης στην προστασία της παραγωγής τους μέσω των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση –παρότι διακηρύσσει την επιθυμία της για προστασία των καταναλωτών και καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων– κάνει μια λάθος επιλογή.

Τα ζητήματα που διακυβεύονται εδώ είναι η οικονομική ισορροπία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και η ασφάλεια των ευρωπαίων χρηστών οχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Η οδηγία σχετικά με τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων, όπως υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, προτείνει ολοκληρωτική ελευθέρωση της αγοράς ανταλλακτικών, ιδίως στον τομέα των αυτοκινήτων.

Το κείμενο του εισηγητή μεταβάλλει σε σημαντικό βαθμό την πρόταση υποστηρίζοντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τη νομοθεσία που προστατεύει με αυστηρό τρόπο σχέδια και πρότυπα για πέντε επιπλέον χρόνια. Η διατήρηση του μονοπωλίου των κατασκευαστών όσον αφορά την παραγωγή ανταλλακτικών αποτελεί μέσο αποτροπής της μεταφοράς κοινοτικών θέσεων εργασίας σε χώρες όπως η Τουρκία, η Βραζιλία και η Κορέα, όπου το κόστος παραγωγής και η ποιότητα είναι χαμηλότερα.

Η υπερβολικά εσπευσμένη ελευθέρωση του τομέα αυτού θα μπορούσε επίσης να ενέχει μεγάλους κινδύνους, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια. Εάν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν διαθέτουν καμία αρμοδιότητα για την παραγωγή ανταλλακτικών, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να εγγυηθεί τη συμμόρφωσή τους προς τις προδιαγραφές και καμία διασφάλιση της ποιότητας. Ασφαλώς, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην προστασία και την ασφάλεια των χρηστών των οχημάτων έναντι οποιουδήποτε οικονομικού ή πολιτικού ζητήματος.

Έτσι, αφού επιτέθηκαν στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, στους σιδηροδρόμους και στους τομείς ενέργειας και ηλεκτρικού ρεύματος, οι Βρυξέλλες έχουν στρέψει τώρα την προσοχή τους στους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα όριο στη λογική της υπερ-παγκοσμιοποίησης και της αναγκαστικής απορρύθμισης για ιδεολογικούς λόγους.

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163, παρ. 1 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. − (PL) Κυρία Πρόεδρε, η εσωτερική αγορά διαθέτει μια εξαιρετικά σύνθετη διάρθρωση που εξισορροπούσε επί σειρά ετών τα συμφέροντα των διαφόρων ομάδων που εξαρτώνται από αυτήν.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η επίτευξη πλήρους ελευθέρωσης της δευτερογενούς αγοράς ανταλλακτικών. Αφενός, επομένως, έχουμε μεγάλες ομάδες κατασκευαστών ανταλλακτικών που ζητούν να ληφθούν υπόψη τα δικαιώματά τους σε σχέση με τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την απαγόρευση της δημιουργίας μονοπωλίου στην αγορά. Αφετέρου, έχουμε τους κατασκευαστές αυτοκινήτων (και εδώ επικεντρωνόμαστε σαφώς στην αυτοκινητοβιομηχανία) που βασίζουν την υπεράσπιση της παραγωγής ανταλλακτικών τους στη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων.

Στο πλαίσιο της κατάστασης αυτής, η οποία εκ πρώτης όψεως μοιάζει άλυτη, υποστηρίζω την προσέγγιση του εισηγητή, ο οποίος προτείνει ένα σύστημα βάσει του οποίου τα σχέδια και τα υποδείγματα θα υπόκεινται σε προστασία για περιορισμένο χρόνο. Στην πράξη, η περίοδος προστασίας θα βασίζεται στον κύκλο ζωής του σύνθετου προϊόντος.

Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι με την παρουσίαση ενός νέου προστατευόμενου σχεδίου θα πρέπει να καταργείται η προστασία των ανταλλακτικών που περιλαμβάνονται στο παλαιό σχέδιο. Η προστασία θα πρέπει επίσης να καταργείται όταν σταματά η παραγωγή κάποιου σχεδίου που δεν έχει αντικατασταθεί. Αυτή η πρόταση μου φαίνεται ότι αποτελεί την καταλληλότερη διευθέτηση και εκείνη που θα προστατεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ομάδων.

Υποστηρίζω επίσης την πρόταση για μεταβατική διευθέτηση στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη, η νομοθεσία των οποίων επιβάλλει προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων για τα ανταλλακτικά, θα μπορούν να διατηρούν την προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων επί πέντε έτη μετά την θέση σε ισχύ της οδηγίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. − (EN) Υποστήριξα τη συμβιβαστική δέσμη μέτρων και απέρριψα εκείνες τις τροπολογίες που στόχευαν στην επέκταση της μεταβατικής περιόδου για τη «ρήτρα επισκευής».

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), γραπτώς. − (EN) Υποστηρίζω μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ανταλλακτικών. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και την αύξηση του τζίρου των ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής, η οποία θα ανοίξει τις αγορές ανταλλακτικών στον ανταγωνισμό.

Κατ’ αυτή τη μορφή, δεν είμαι σε θέση να υποστηρίξω τις τροπολογίες που αυξάνουν τον χρόνο για την ελευθέρωση της αγοράς σε έως και 8 χρόνια. Αυτό θα επιβραδύνει τη διαδικασία επίτευξης του στόχου μας που είναι μια ανταγωνιστική αγορά ανταλλακτικών.

 
  
  

- Έκθεση Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh και Inger Segelström (PSE), γραπτώς. − (SV) Ψηφίζουμε κατά της έκθεσης και της πρότασης της Επιτροπής για τους ακόλουθους λόγους:

- είχαμε ελπίσει ότι η μεταρρύθμιση θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση χρημάτων για τους φορολογούμενους πολίτες της Ένωσης και ότι ο αμπελοοινικός κλάδος θα αποσυνδεόταν από τη χρηματοδότηση μέσω της κοινής γεωργικής πολιτικής. Μακροπρόθεσμα, θεωρούμε ότι οι κοινοτικές επιδοτήσεις για την ευρωπαϊκή οινοπαραγωγή που προέρχονται από την φορολογία πρέπει να σταματήσουν.

- Θεωρούμε κατακριτέο να χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών για την προώθηση των ευρωπαϊκών οίνων. Είναι αντίθετο προς τη στρατηγική του Κοινοβουλίου για το αλκοόλ, η οποία προωθεί μια περιοριστική άποψη της προώθησης των αλκοολούχων ποτών. Στο πλαίσιο αυτό, η αύξηση των δαπανών για προωθητικά μέτρα αποτελεί ατυχή έκφραση διπλών μέτρων και σταθμών.

- Είμαστε επίσης αντίθετοι στις προτάσεις που υποστηρίζουν τη χρήση των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογούμενων πολιτών για την προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες. Θεωρούμε ότι πρέπει να επιδειχθεί προσοχή όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών οίνων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, μιας και τίθεται ο κίνδυνος υπερκάλυψης των εγχώριων βιομηχανιών. Η Ένωση δεν πρέπει να υπονομεύει τους εγχώριους παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά, αντιθέτως, να τους στηρίζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, ψηφίζω κατά της παρούσας έκθεσης, όχι εξαιτίας της γενικότερης προσέγγισης του κ. Castiglione που περιέχει μερικά θετικά σημεία, όπως είναι η επιβολή ποσοτικών ορίων και περιβαλλοντικής συμβατότητας όσον αφορά την εκρίζωση, η απαγόρευση της χρήσης γλευκών από το εξωτερικό της ΕΕ και η επέκταση των μέτρων που μπορούν να διαχειρίζονται ανεξάρτητα τα κράτη μέλη. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, η υποστήριξη της προσθήκης σακχάρων και η διάταξη βάσει της οποίας η πρακτική αυτή δεν χρειάζεται να αναφέρεται στην ετικέτα ενημέρωσης των καταναλωτών αποτελούν πολύ σημαντικά ζητήματα. Το χωρίο σχετικά με τους λεγόμενους οίνους από διάφορους καρπούς τίθεται επίσης ολόκληρο υπό αμφισβήτηση, όπως και η γενική προσέγγιση της έκθεσης όσον αφορά τα γλεύκη. Ως Ιταλός, ελπίζω ότι ο υπουργός De Castro και οι συνάδελφοί του θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν ένα νομοθετικό πλαίσιο αναφοράς που θα σέβεται περισσότερο την ποιότητα και τα δικαιώματα των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), γραπτώς. − (PL) Κυρία Πρόεδρε, στηρίζω πλήρως την έκθεση του κ. Castiglione σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς.

Η δημιουργία μιας αμπελοοινικής αγοράς που θα διέπεται από απλούς και αποτελεσματικούς κανόνες όσον αφορά την παραγωγή και από αρχές θεμιτού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της κοινοτικής αγοράς θα βελτιώσει όχι μόνο την ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων αλλά και το βιοτικό επίπεδο των αμπελουργών.

Έχει επίσης σημασία οι καταναλωτές να γνωρίζουν σχετικά με τον κύκλο παραγωγής κάποιου δεδομένου προϊόντος και την ακριβή προέλευσή του.

Επιπλέον, οι διευθετήσεις αυτές θα ωφελήσουν σημαντικά την παραγωγή οίνων από καρπούς στη χώρα μου, και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο στηρίζω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίζουμε κατά της παρούσας έκθεσης διότι δεν μεταβάλλει σε σημαντικό βαθμό τις σημαντικότερες πτυχές της κακής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον αμπελοοινικό τομέα.

Όπως πάντα αναφέραμε, διαφωνούμε με τη φιλελεύθερη αυτή θέση, που ισχυρίζεται ότι αποτελεί κίνηση προς την κατάργηση της κοινής οργάνωσης της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέτασε το παραπάνω ζήτημα και έφτασε στο σημείο να επιτρέψει την προσθήκη ζάχαρης και να αυξήσει τον ενδεχόμενο βαθμό σε σύγκριση με τα επίπεδα που ίσχυαν τότε.

Ωστόσο, μία από τις σοβαρότερες πτυχές είναι το γεγονός ότι αφήνει ανοιχτό το όλο ζήτημα της ελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης από το 2013, παρόλο που ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι αυτό θα οδηγήσει απλώς σε συγκέντρωση της παραγωγής στα χέρια των μεγαλύτερων αμπελουργών, οι οποίοι απολαμβάνουν ήδη τα πλεονεκτήματα σημαντικών δημόσιων ενισχύσεων και άλλα προνόμια.

Αντιστοίχως, εκφράζουμε λύπη για το γεγονός ότι οι προτάσεις που κάναμε με σκοπό τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης και την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης των οινοπαραγωγικών περιοχών, ιδίως των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, των μικρομεσαίων αμπελουργών και των συνεταιρισμών οινοπαραγωγών δεν εγκρίθηκαν, αν και σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι ορισμένες προτάσεις εγκρίθηκαν, ιδίως η πρόταση που υποστηρίζει την απόσταξη του αλκοόλ που προορίζεται προς κατανάλωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Παρόλο που συμφωνώ με την ανάγκη μεταρρύθμισης της ΚΟΑ στον αμπελοοινικό τομέα και σε γενικές γραμμές στηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρώ ότι η συνεισφορά της έκθεσης Castiglione είναι σημαντική, μιας και προτείνει ορισμένες τροπολογίες που βελτιώνουν ουσιαστικά το έγγραφο της Επιτροπής.

Σημειώνω, μεταξύ άλλων θετικών πτυχών, την εισαγωγή της δυνατότητας συνέχισης της χρηματοδότησης για την απόσταξη του αλκοόλ που προορίζεται για κατανάλωση.

Ψήφισα υπέρ των τροπολογιών 33 και 223 διότι θεωρώ ότι η ελευθέρωση του τομέα δεν θα πρέπει να γίνει απότομα, και απέρριψα τις τροπολογίες 314, 347, 293 και 217 διότι δεν συμφωνώ με την εισαγωγή της δυνατότητας συνέχισης της διαδικασίας εμπλουτισμού των οίνων με ζάχαρη, μιας πρακτικής που θα μπορούσε να προκαλέσει έλλειψη ισορροπίας μεταξύ παραγωγών, και ως εκ τούτου στηρίζω εδώ το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Επικροτώ το γενικό περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης με τη λεπτομερή εξέταση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιλάμβανε, παρεμπιπτόντως, και μια επιχείρηση εκρίζωσης μεγάλης κλίμακας που θα έπληττε 400 000 εκτάρια αμπελώνων. Η πρόταση αυτή αγνοούσε την κοινωνική πραγματικότητα του αμπελοοινικού τομέα και θα είχε οδηγήσει σε περαιτέρω αγρανάπαυση, εις βάρος του τοπίου. Η έκθεση εκτιμά ότι η εκρίζωση αποτελεί δυνητικά χρήσιμο μέτρο, που θα πρέπει να προτείνεται σε εθελοντική βάση.

Μία άλλη θετική πρόταση αφορά την πιθανή εφαρμογή μέτρων αναδιάρθρωσης στον αμπελοοινικό κλάδο. Ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός κλάδος χρειάζεται ισχυρούς και επιτυχημένους παράγοντες που θα είναι σε θέση να αντισταθούν στον διεθνή ανταγωνισμό.

Από την άλλη πλευρά, οι προτάσεις που αφορούν την πρόληψη των κρίσεων, αν και αναγκαίες, είναι μάλλον περιορισμένες. Με δεδομένο το εύρος των διακυμάνσεων της παραγωγής, τα προτεινόμενα μέτρα θα έχουν απλώς καταπραϋντική δράση. Εκείνο που λείπει είναι ένας κατάλληλος μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων που θα προσθέσει κάτι νέο στα υπάρχοντα μέτρα.

Τέλος, λυπούμαι που δεν υπάρχει καμία διάταξη που να αφορά τις ενδείξεις στην ετικέτα σχετικά με τον εμπλουτισμό μέσω προσθήκης σακχαρόζης: αυτό θα αποτελούσε άμεσο και διαφανές μέσο πληροφόρησης για τον καταναλωτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης της αμπελοοινικής αγοράς, η Επιτροπή επιχειρεί να λάβει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των οινοπαραγωγικών περιφερειών παρέχοντάς τους περισσότερες αρμοδιότητες και δημιουργώντας μεγαλύτερες δυνατότητες για την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε τους στόχους αυτούς εγγράφως. Είμαστε απολύτως βέβαιοι για τις προτάσεις μας, οι οποίες εγκρίθηκαν από όλους τους βουλευτές από όλα τα κράτη μέλη. Η αμπελουργία στην Ευρώπη αποτελεί μέρος της κληρονομιάς μας. Το λίκνο της παγκόσμιας παραγωγής οίνου βρίσκεται εδώ, στην Ευρώπη. Η αμπελουργία ισοδυναμεί με επιχειρηματική δραστηριότητα, εισόδημα και θέσεις εργασίας. Αποστολή της Επιτροπής δεν είναι να επιζητήσει την ισορροπία της αγοράς περιορίζοντας την παραγωγή μας ή αλλάζοντας τους κανόνες ώστε να καταστεί αδύνατη η παραγωγή. Αποστολή, ωστόσο, της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει το μερίδιό μας στις παγκόσμιες αγορές και να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα μας απολαμβάνουν το διεθνές κύρος που τους αξίζει. Σκοπός δεν πρέπει να είναι ο περιορισμός της αγοράς αλλά το άνοιγμα νέων αγορών. Για ποιον λόγο να αλλάξουμε τις μεθόδους οινοπαραγωγής για οίνους με καλές πωλήσεις; Οι οινοπαραγωγικές μας μέθοδοι είναι ριζωμένες σε αρχαίους πολιτισμούς και παραδόσεις.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε σαφώς την υποστήριξή του για περισσότερα μέτρα της αγοράς, εθνικούς προϋπολογισμούς και μεγαλύτερο εύρος ανάληψης περιφερειακών πρωτοβουλιών, για κοινωνικά ευαίσθητη σταδιακή κατάργηση των μέτρων επέμβασης και για διατήρηση των ισχυουσών οινολογικών πρακτικών, με άλλα λόγια την προσθήκη σακχαρόζης και του ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους (ΑΣΓ) σταφυλιών, με τις πρόσθετες αυτές ουσίες να τίθενται επί ίσοις όροις μέσω συμπληρωματικών επιδοτήσεων για το ΑΣΓ.

Εύχομαι οι προτάσεις μας να ενσωματωθούν στη νέα κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Κατά τα έτη όπου οι συνθήκες είναι ακατάλληλες για την αμπελουργία και υπάρχει πολύ μικρή ηλιοφάνεια, η περιεκτικότητα των σταφυλιών σε φρουκτόζη δεν επαρκεί για την παραγωγή του όγκου αλκοόλ που απαιτείται για τη ζύμωση. Για τον λόγο αυτό, προσθέτουμε ζάχαρη, η οποία δεν μεταβάλλει τη γεύση του οίνου. Εκείνο που έχει ουσιαστική σημασία είναι ότι η ζάχαρη προστίθεται πριν από τη ζύμωση και όχι μετά, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για γλύκανση του ξινού οίνου, και η προσθήκη ζάχαρης επιτρέπεται μόνο για επιτραπέζιους οίνους και vins de pays.

Το ίδιο πρέπει να συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον. Τα σχέδια της Επιτροπής για αντικατάσταση της ζάχαρης από ζαχαρότευτλα, που αποτελεί μέχρι σήμερα τη συνήθη προσθετική ουσία, με γλεύκος σταφυλιών από τις περιοχές του Νότου με πλεόνασμα παραγωγής, δεν θα περάσουν. Εκτός από την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τις διαφορές στη γεύση, υπάρχει και ένα επιχείρημα που συνδέεται με το περιβάλλον. Δεν μου φαίνεται λογικό να μεταφέρουμε γλεύκος σταφυλιών από την μία στην άλλη άκρη της Ευρώπης, σε περιοχές που διαθέτουν ήδη δική τους παραγωγή ζαχαρότευτλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Οι τροπολογίες στην έκθεση τις οποίες εξετάσαμε κατά τη σημερινή ψηφοφορία είναι γελοίες. Για παράδειγμα, το ποσό της ζάχαρης που θα περιέχεται σε διάφορα είδη οίνων θα πρέπει στην πραγματικότητα να αποφασίζεται από τους ίδιους τους καταναλωτές που αγοράζουν τα προϊόντα. Δεν θα πρέπει να καθορίζεται στο πλαίσιο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Οι παραγωγοί σε άλλα σημεία του κόσμου έχουν κατορθώσει να παράγουν οίνους που ανταποκρίνονται στα γούστα των ευρωπαίων καταναλωτών και παράλληλα είναι φθηνότεροι από τους ευρωπαϊκούς. Σύμφωνα με την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί ρίχνοντας περισσότερα χρήματα στη γεωργική πολιτική και διεξάγοντας διάφορες εκστρατείες.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην Ευρώπη παράγονται εξαιρετικοί οίνοι. Το βασικό ερώτημα είναι εάν είναι σωστό να εκτοπισθούν οι φτωχότερες χώρες προς όφελος της ευρωπαϊκής οινοπαραγωγής.

Είναι σημαντικό να διαθέτουμε μια προοπτική που θα λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας υγείας, όταν συζητούμε σχετικά με την οινοπαραγωγή. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση.

Για τους παραπάνω λόγους, ψήφισα κατά της πρότασης της Επιτροπής και της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά το ίδιο ζήτημα. Οι οινοπαραγωγοί πρέπει να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο μιας ελεύθερης αγοράς και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, να λαμβάνουν τεράστιες επιδοτήσεις από την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), γραπτώς.(FR) Οι οινοπαραγωγοί του Languedoc και του Roussillon –του Σταυρού της Τουλούζης σε κόκκινο φόντο, που συμβολίζει τον αιώνα των επαναστάσεων που ξεκίνησε με τον Marcelin Albert το 1907 και συνεχίστηκε με τον André Castéra το 1976, οι άνθρωποι η γη των οποίων εκτείνεται από τον ποταμό Rhone ως τον ποταμό Garonne– απειλούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή θέλει να τους μετακινήσει και να γεμίσει τα εδάφη τους με αποικίες συνταξιούχων Βρετανών. Οι τεϊοπότες θα εκδιώξουν τους ανθρώπους που ζουν από την καλλιέργεια σταφυλιών στους αμπελώνες Minervois, Corbières Costières και Picpoul.

Πρόκειται για έγκλημα κατά του πολιτισμού! Και διαπράττεται υπό το ψευδές κάλυμμα της εικαζόμενης υπερπαραγωγής. Ποια είναι όμως η αλήθεια;

Η αλήθεια είναι τα 150 000 εκτάρια παράνομων αμπελώνων στην Ισπανία και την Ιταλία. Αυτά τα παράνομα αμπέλια είναι που πρέπει να εκριζωθούν, διότι αυτό που χαρακτηρίζεται ως υπερβολική παραγωγή είναι, κατά βάση, υπερβολικές εισαγωγές – που ανέρχονται σε 12 εκατομμύρια εκατόλιτρα ετησίως.

Επιπλέον, για κάθε κλήμα που εκριζώνουμε, ένα καινούριο φυτεύεται στη Στεφάνη του Ειρηνικού· και όταν οι Κινέζοι αρχίσουν να απολαμβάνουν τον οίνο, ενδέχεται να βρεθούμε να αντιμετωπίζουμε παγκόσμιο έλλειμμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Με την πρότασή της για μεταρρύθμιση της οινοπαραγωγής, η Επιτροπή φαίνεται ότι δημιούργησε ένα ακόμα pièce de résistance. Από τη μία πλευρά, προσπαθεί να ξηράνει τις λίμνες οίνου της Ευρώπης παρέχοντας οικονομικά κίνητρα για μειώσεις της συνολικής έκτασης των αμπελώνων, ενώ από την άλλη σκοπεύει να επιτρέψει τη φύτευση αμπελώνων παντού μετά το 2013. Εάν αρθούν, ωστόσο, οι περιορισμοί που αφορούν τις καλλιέργειες, οι αμπελώνες έντασης εργασίας στις πλαγιές των λόφων θα αποβούν μη βιώσιμοι.

Σαν να μην έφτανε που οι εν λόγω οινοπαραγωγοί έχουν οδηγηθεί να φοβούνται για την επιβίωσή τους, η προτεινόμενη απαγόρευση της προσθήκης ζάχαρης θα οδηγήσει σε απώλεια της σοδειάς για το σύνολο της Βορείου Ευρώπης κατά τη διάρκεια ετών με σχετικά μικρή ηλιοφάνεια, ενώ η κατάργηση της ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών θα καταστήσει εντέλει την οινοπαραγωγή αδύνατη και για τη Νότιο Ευρώπη. Αν προστεθεί σε αυτό και η ανακίνηση του ζητήματος της απαγόρευσης του χαρακτηρισμού «επιτραπέζιος οίνος», που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε πληθώρα ποικιλιών οίνων της κατώτατης ποιότητας, καθίσταται αδύνατο να μην σκεφτεί κανείς ότι οι υπεύθυνοι για αυτή τη μεταρρύθμιση απλώς δεν διαθέτουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη και ευαισθησία. Η έκθεση Castiglione συνιστά βελτίωση των προτάσεων αυτών, και αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα υπέρ της.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), γραπτώς. – (FR) Οι συνάδελφοί μου και εγώ στηρίξαμε με μεγάλη πλειοψηφία την έκθεση του Giuseppe Castiglione σχετικά με την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς.

Ειδικότερα, υποστήριξα τέσσερις τροπολογίες που θεωρώ ουσιώδους σημασίας όχι μόνο για τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού αμπελουργικού κλάδου, ιδίως στη Βουργουνδία και την Franche Comté, αλλά και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του.

Ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 271, που αντιτίθεται στο σχέδιο της Επιτροπής να θέσει τέλος στην προσθήκη ζάχαρης. Για την ακρίβεια έχει ζωτική σημασία να διατηρήσουμε τις οινοπαραγωγικές παραδόσεις της προσθήκης ζάχαρης που εφαρμόζονται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Βουργουνδίας και της Franche Comté – την οποία τυγχάνει να εκπροσωπώ.

Υποστήριξα επίσης τις τροπολογίες 33 και 223, που αντιτίθενται στην πλήρη ελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης από την 1η Ιανουαρίου 2014: τα συμφέροντα των αμπελουργών υποδεικνύουν ότι πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση του σχεδίου εκρίζωσης για να δούμε πόσο αποτελεσματικό θα αποβεί αυτό προτού εξετάσουμε το ενδεχόμενο της ελευθέρωσης.

Τέλος, ψήφισα υπέρ της τροπολογίας 107, που ζητεί τη διατήρηση της υποχρεωτικής απόσταξης.

Σε γενικές γραμμές, είμαι ικανοποιημένος με τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Στήριξα την παρούσα έκθεση και ελπίζω ότι θα έχει θετική επίδραση στο Συμβούλιο Γεωργίας στις 17-19 Δεκεμβρίου, όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα των περιφερειών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψηφίζω υπέρ της έκθεσης του αξιότιμου συναδέλφου, κ. Castiglione. Εδώ και καιρό ήταν αναγκαίο να υπάρξει μεταρρύθμιση του αμπελοοινικού τομέα που θα αποκαταστήσει το προφίλ και την ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών οίνων και θα επιτρέψει στους ευρωπαίους παραγωγούς να ξανακερδίσουν τις παλαιές αγορές και να διεισδύσουν σε νέες. Οι ευρωπαίοι και ιδίως οι ιταλοί παραγωγοί αντιμετωπίζουν άγριο ανταγωνισμό από τους νέους παραγωγούς.

Αυτό δεν οφείλεται τόσο στη μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης όσο στο υπερβολικά υψηλό κόστος παραγωγής, στους υπερβολικά αυστηρούς και περίπλοκους κανονισμούς, που συχνά περιορίζουν την δυνατότητα προσαρμογής της παραγωγής ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβολές της ζήτησης, και στις υπερβολικά δειλές πολιτικές προώθησης και εμπορίας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ποιότητα των ευρωπαϊκών και ιταλικών οίνων. Προκειμένου να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεροποιήσει την ηγετική της θέση στον αμπελοοινικό κλάδο, η μεταρρύθμιση της ΚΟΑ οίνου θα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση της ποιότητας, και αυτό σημαίνει την προώθηση, τη διασφάλιση και την ενίσχυση των περιφερειακών οίνων με ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη, που αντιπροσωπεύουν τα ποιοτικά ευρωπαϊκά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), γραπτώς. (DE) Κατά τα έτη όπου οι συνθήκες είναι ακατάλληλες για την αμπελουργία και υπάρχει πολύ μικρή ηλιοφάνεια, η περιεκτικότητα των σταφυλιών σε φρουκτόζη δεν επαρκεί για την παραγωγή του όγκου αλκοόλ που απαιτείται για τη ζύμωση. Για τον λόγο αυτό, προσθέτουμε ζάχαρη, η οποία δεν μεταβάλλει τη γεύση του οίνου. Εκείνο που έχει ουσιαστική σημασία είναι ότι η ζάχαρη προστίθεται πριν από τη ζύμωση και όχι μετά, κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται για γλύκανση του ξινού οίνου, και η προσθήκη ζάχαρης επιτρέπεται μόνο για επιτραπέζιους οίνους και vins de pays. Το ίδιο πρέπει να συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον. Τα σχέδια της Επιτροπής για αντικατάσταση της ζάχαρης από ζαχαρότευτλα, που αποτελεί μέχρι σήμερα τη συνήθη προσθετική ουσία, με γλεύκος σταφυλιών από τις περιοχές του Νότου με πλεόνασμα παραγωγής, δεν θα περάσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − (EN) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί τομείς που γεννούν ανησυχία, στους οποίους το Κοινοβούλιο επέλεξε να μην αναφερθεί, κυρίως για να κάνει τον κλάδο περισσότερο ανταγωνιστικό σε σχέση με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, και να βελτιώσει την ποιότητα των οίνων που παράγονται σε επίπεδο ΕΕ. Δυστυχώς, εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες βρέθηκαν στον δρόμο ενός μεταρρυθμιστικού προγράμματος με διάρκεια.

Στην Ευρώπη πρέπει να προστατεύσουμε τους ποιοτικούς μας οίνους, και πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της παραγωγής ποιοτικών οίνων σε προσιτές τιμές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν αποδυναμωθεί. Ευτυχώς, ωστόσο, η τροπολογία μου για κατάργηση των ελάχιστων κριτηρίων και οι τροπολογίες εκείνες που ζητούσαν να επιτρέπεται η προσθήκη ζάχαρης έγιναν δεκτές από το Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες αυτές έχουν ζωτική σημασία για τις βόρειες χώρες και τους οινοπαραγωγούς στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο ευρωπαϊκός οινοπαραγωγικός κλάδος εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλές απειλές, και στην ΕΕ βλέπουμε το μερίδιό μας στην αγορά να χάνεται προς όφελος χωρών του Νέου Κόσμου.

Γιατί όμως; Μήπως επειδή μπορούν να παράγουν οίνους εξαιρετικής ποιότητας σε προσιτές τιμές και με μία εμπορική στρατηγική που βασίζεται στις επιθυμίες των καταναλωτών κατά τον 21ο αιώνα, και όχι στις καλλιέργειες των Ρωμαίων κατά τον 3ο αιώνα; Χρειαζόμαστε ποιότητα και όχι ποσότητα και πρέπει να παράγουμε οίνο με καλή σχέση αξίας-τιμής.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − (EN) Η αμπελοοινική αγορά στην ΕΕ εξαρτάται από τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία επιλογών και από εγχώρια παραγωγή που θα είναι βιώσιμη. Για πολλούς, το ζήτημα του οίνου αποτελεί πολιτισμικό ζήτημα τόσο μεγάλης σημασίας όσο και η ίδια η γλώσσα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σημερινή ψηφοφορία ήταν τόσο αμφιλεγόμενη.

Ο αντίκτυπος της σήμανσης της περιεκτικότητας σε ζάχαρη ή της άρνησης στα οινοποιία να προσθέτουν ζάχαρη μπορεί να επιδράσει περιοριστικά στην οινοπαραγωγή στη Βόρειο Ευρώπη. Πολλοί εξαιρετικοί οίνοι προέρχονται σήμερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και την νοτιοανατολική Αγγλία. Αυτό ισχύει από την εποχή που οι Ρωμαίοι πρωτοέφεραν τον οίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ψήφισα υπέρ της διατήρησης αυτής της παράδοσης και υπέρ της ανοιχτής αγοράς.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Καταπολέμηση της τρομοκρατίας (B6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Οι Συντηρητικοί ψήφισαν κατά του παρόντος ψηφίσματος διότι, καταρχάς, το ψήφισμα ζητεί μεγαλύτερη ανάμιξη της ΕΕ μέσα από την προτεινόμενη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και θα επεκτείνει έτσι τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της εθνικής ασφάλειας. Οι Συντηρητικοί πιστεύουν σε μια ισχυρή εταιρική σχέση σε παγκόσμιο επίπεδο με όλα αυτά τα κράτη που μάχονται κατά της τρομοκρατίας, και ιδίως με τους αμερικανούς συμμάχους μας. Η παρούσα πρόταση δεν αναγνωρίζει ότι εν προκειμένω υπάρχει ανάγκη συνεργασίας αντί εναρμόνισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), γραπτώς. − (EN) Η αντιπροσωπεία του βρετανικού Εργατικού Κόμματος στο ΕΚ (EPLP) επικρότησε και υπερψήφισε το ψήφισμα για την τρομοκρατία. Αν και η τελική εκδοχή του ψηφίσματος που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι τέλεια, αναγνωρίζουμε τη σημασία της αποστολής ενός σαφούς, μη διφορούμενου μηνύματος προς εκείνους που απειλούν τον τρόπο ζωής μας ότι δεν θα υποκύψουμε.

Το EPLP είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ μπορεί και θα κάνει τα πάντα για να συντρίψει την τρομοκρατία και ότι σε συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη και τους διεθνείς συμμάχους έχουμε περισσότερες δυνατότητες να επιτύχουμε τον τελικό αυτό στόχο από ό,τι με πολιτικές απομονωτισμού.

Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι να ελέγξουμε ενδελεχώς τις προτάσεις της Επιτροπής εν προκειμένω, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε νομοθεσία που θα εγκριθεί, θα είναι κατάλληλη, αναλογική και θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε κριτική στην πολιτική των συμμάχων μας όπου σημειώνονται πολιτικές διαφορές, ωστόσο αναγνωρίζουμε και χαιρετίζουμε τη διαρκή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των δημοκρατικών κρατών, ιδίως τη σημαντική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, στο πεδίο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Εξακολουθούμε να είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσω της συνεργασίας με τους συμμάχους μας και όχι μέσω του ανταγωνισμού ή των αντιποίνων θα νικήσουμε εκείνους που προσπαθούν να καταστρέψουν τις αξίες και τις αρχές μας μέσα από τη βία και το μίσος.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), γραπτώς. − (PL) Κυρία Πρόεδρε, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καθήκον να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της, παραμένοντας παράλληλα εντός των ορίων του νόμου και με σεβασμό για τα ανθρώπινα και τα ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και η ανάγκη για διεθνή συνεργασία είναι προφανής.

Είναι απολύτως αναγκαίο όλα τα θεσμικά όργανα και οι αρχές που διαθέτουν ειδικές εξουσίες στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας να υπόκεινται σε πλήρη δημοκρατικό έλεγχο από ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα.

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν πρέπει –όπως επιχειρεί να κάνει το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα– να στοχεύει στην αύξηση των αστυνομικών και δικαστικών εξουσιών των Βρυξελλών σε βάρος των εθνικών κρατών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν υποστήριξα το σημερινό ψήφισμα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Η τρομοκρατία έχει μετατραπεί σε μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια όλων των ευρωπαίων πολιτών από ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ έχει για τον λόγο αυτό θέσει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στις προτεραιότητές της και ήλπιζε να δει την έγκριση ενός σχετικού ψηφίσματος.

Το ψήφισμα που υποβλήθηκε επισημαίνει πόσο δύσκολο και πόσο αναγκαίο είναι να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και σεβασμού των ατομικών ελευθεριών. Στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες μας έχουμε σίγουρα ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας θα είναι ανάλογα προς τον σκοπό αυτό, ούτως ώστε να μην απειλούν τις προσωπικές ελευθερίες των πολιτών μας.

Παράλληλα, πρέπει να θυμόμαστε ότι κύριος στόχος της Ένωσης είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος κάθε ευρωπαίου πολίτη στη ζωή και την ασφάλεια, και ότι επιδιώκει την επίτευξη αυτού του στόχου εμποδίζοντας και αντικρούοντας την τρομοκρατία.

Δυστυχώς, μεγάλος αριθμός σαφώς δυσανάλογων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αδικαιολόγητων διατάξεων διαταράσσει την ισορροπία του παρόντος κειμένου. Παρά τις τροπολογίες που εισήγαγε η Ομάδα μας, το ψήφισμα που εγκρίθηκε τελικά από την Ολομέλεια δεν εκφράζει ούτε το πνεύμα ούτε το γράμμα της θέσης μας στο συγκεκριμένο ζήτημα, και αυτός είναι ο λόγος που το καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρότι περιέχει πτυχές που ασκούν κριτική, έστω και ήπια, στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στο όνομα της επονομαζόμενης «καταπολέμησης της τρομοκρατίας» –παραβιάσεις που καταδικάσαμε ρητά και έντονα από την αρχή– το παρόν ψήφισμα δεν διαχωρίζει τη θέση του από αυτή την καταπολέμηση ούτε επιδιώκει να την αμφισβητήσει όταν περιφρονείται το διεθνές δίκαιο και ασκείται κρατική τρομοκρατία στο όνομά της.

Ναι, ασφαλώς καλεί σε άσκηση κριτικής για την παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και σε προστασία των δεδομένων, για την έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου, την άρνηση του Συμβουλίου «να απαντήσει στις καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας με πρόσχημα τον αντιτρομοκρατικό αγώνα, ιδίως στην περίπτωση των έκτακτων παραδόσεων της CIA και των ‘‘μαύρων τοποθεσιών’’».

Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι, υπό την κάλυψη της επονομαζόμενης «καταπολέμησης της τρομοκρατίας», το Κοινοβούλιο πρέπει να «χαιρετίζει θερμά την υπογραφή της νέας μεταρρυθμιστικής Συνθήκης» και να καλεί «τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν»· ότι πρέπει να επισημάνει για μία ακόμα φορά ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν κεφαλαιώδη εταίρο σε αυτό τον τομέα», εγκρίνοντας αναντίρρητα την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ούτε ότι πρέπει να ζητήσει «την ενίσχυση της Europol» και την παροχή σε αυτήν «ανεξάρτητης δυνατότητας διεξαγωγής ερευνών».

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. − (EN) Δεν μπόρεσα να υποστηρίξω τη σημερινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας για διάφορους λόγους.

Καταρχάς, δεν συμμερίζομαι την ενθουσιώδη υποδοχή που επιφυλάσσει στη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη (Συνθήκη της Λισαβόνας). Δεν πιστεύω ότι η μεταρρυθμιστική συνθήκη θα καταστήσει την Ευρώπη ασφαλέστερη για τους πολίτες των κρατών μελών.

Έχω επίσης επιφυλάξεις όσον αφορά τον τομέα των ατομικών ελευθεριών όπως εκφράζεται στην παρούσα πρόταση ψηφίσματος. Η πρόταση αυτή, παρότι διαθέτει ορισμένα εξαιρετικά σημεία, δεν είναι ισορροπημένη διότι δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη νομοθεσία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η Ευρώπη αποτελεί ολοένα και περισσότερο στόχο τρομοκρατών, διότι έχει επιτρέψει να περιορισθεί στον ρόλο του συνεργού στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στο όνομα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, και επειδή δεν έχει κατορθώσει να λειτουργήσει ως ειλικρινής μεσολαβητής στο παλαιστινιακό ζήτημα. Είναι καιρός να αναγνωρίσει η ΕΕ ότι η μαζική μετανάστευση από τον ισλαμικό κόσμο αποτελεί δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια, ιδίως από τη στιγμή που η μετανάστευση στην Ευρώπη έχει μετατραπεί σε μέσο απόκτησης της ιδιότητας του μάρτυρα και η διείσδυση μουσουλμάνων μεταναστών στη χριστιανική Δύση έχει ανακηρυχθεί σε θρησκευτικό στόχο.

Αντί να δράσει αναλόγως, να ασκήσει πίεση για άμεση παύση της μετανάστευσης από ισλαμικές χώρες και να αντιμετωπίσει το ζήτημα του επαναπατρισμού των παράνομων μεταναστών, η ΕΕ υιοθετεί μια υπερβολικά ήπια τακτική για να μην εκνευρίσει τους μουσουλμάνους που βρίσκονται ήδη εδώ. Ο λόγος που ψήφισα σήμερα κατά της παρούσας έκθεσης είναι κυρίως επειδή δείχνει να θεωρεί ότι η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της ΕΕ, παρά την απαξίωσή της για τη δημοκρατία, θα αποτελέσει το μέσο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), γραπτώς. − (IT) Ζητήσαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα της τρομοκρατίας κατά την περίοδο συνόδου του Ιουλίου. Κάποιος έξυπνος αποφάσισε, ωστόσο, να συζητήσουμε σχετικά τον Σεπτέμβριο και να ψηφίσουμε τον Δεκέμβριο: ακόμα πέντε μήνες χαμένοι και ακόμα περισσότερα λόγια που στοχεύουν περισσότερο στην υπεράσπιση της ελευθερίας έκφρασης των τρομοκρατών, οι οποίοι κάνουν ολοένα μεγαλύτερη χρήση των πληροφοριακών δικτύων, παρά στην προστασία της ασφάλειας των ευρωπαίων πολιτών και των υπόλοιπων χωρών που πλήττονται από την τρομοκρατία.

Απονέμουμε το Βραβείο Ζαχάρωφ στον κ. Osman και τον αφήνουμε ολομόναχο να παλέψει για να υπερασπισθεί τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων στο Νταρφούρ, εξακολουθούμε να αγνοούμε τη βία των ισλαμιστών φονταμενταλιστών στη Σομαλία και χύνουμε κροκοδείλια δάκρυα για τα 50 θύματα στην Αλγερία.

Ντροπή!

Για τον λόγο αυτό, δεν μπορώ να στηρίξω το ψήφισμά σας και θα το καταψηφίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς.To Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ταυτίζεται και σε πολλά σημεία υπερακοντίζει την αντιδραστική πολιτική και τα αντιδημοκρατικά μέτρα της ΕΕ, που με το πρόσχημα της τρομοκρατίας περιορίζει τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες των εργαζομένων. Καλεί σε ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κατασταλτικών μηχανισμών και των μυστικών υπηρεσιών ασφαλείας των κρατών μελών, της Ευρωαστυνομίας και της Eurojust, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ηλεκτρονικών βάσεων παρακολούθησης SIS II και VIS, ώστε να γενικευτεί και να γίνει αποτελεσματικότερη η παρακολούθηση και το φακέλωμα των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Όχι μόνο συντάσσεται απόλυτα με την νέα διάσταση που δίνει η ΕΕ στην «αντιτρομοκρατική στρατηγική της», δηλαδή την καταπολέμηση και πρόληψη της αποκαλούμενης «βίαιης ριζοσπαστικοποίησης», αλλά ζητάει «να διωχθεί με αποφασιστικότητα» και να συμπεριλάβει και την «παρότρυνση για τη διάπραξη βιαιοπραγιών». Η στρατηγική αυτή ενάντια στη «ριζοσπαστικοποίηση» αποδεικνύει ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της «αντιτρομοκρατικής» δήθεν πολιτικής της ΕΕ και των κατασταλτικών μηχανισμών της: Όσοι αντιστέκονται και αμφισβητούν την αντιδραστική της πολιτική. Όμως, όσα ψηφίσματα και αν βγάλουν οι πολιτικοί εκφραστές των μονοπωλίων δεν πρόκειται να σταματήσουν τα κινήματα αντίστασης και τα ολοένα και αυξανόμενα ρεύματα αμφισβήτησης της ίδιας της ΕΕ σαν ιμπεριαλιστικής διακρατικής ένωσης του ευρωπαϊκού κεφαλαίου.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008 (B6-0500/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE-DE), γραπτώς. − (EN) Η αντιπροσωπεία του Fine Gael στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κατά της παραγράφου 16 του ψηφίσματος σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008 μιας και είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε πρωτοβουλία της ΕΕ με σκοπό τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες (ΚΕΦΒΕ). Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν σκοπεύει να προτείνει νομοθεσία εν προκειμένω στο πλαίσιο του προγράμματός της για το επόμενο έτος.

Ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι ουσιώδης για την προώθηση της ανάπτυξης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διευκόλυνση των κρατών μελών, ιδίως εκείνων της ευρωζώνης, να διαχειριστούν την οικονομία τους. Η ΕΚΤ καθορίζει τα επιτόκια και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης καθορίζει τις προϋποθέσεις δανεισμού και πληθωρισμού για την ευρωζώνη, επομένως η φορολογική πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα που έχουν απομείνει στα κράτη μέλη της ευρωζώνης και πρέπει να διασφαλισθεί.

Οι βουλευτές του Fine Gael στο ΕΚ πιστεύουν ότι μια ΚΕΦΒΕ της ΕΕ θα οδηγήσει τελικά στη θέσπιση ενιαίου φορολογικού συντελεστή στην Ευρώπη και αντιτίθενται σθεναρά στην προοπτική αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίζουμε κατά του παρόντος ψηφίσματος διότι οι προτάσεις μέσα από τις οποίες εκφράζαμε τις σοβαρές μας ανησυχίες σχετικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας ελευθέρωσης και απορρύθμισης, η οποία λαμβάνει χώρα σε πολλούς κλάδους και συνιστά απειλή για την απασχόληση, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το μέλλον των δημόσιων υπηρεσιών στην ΕΕ, δεν έγιναν δεκτές. Ό,τι παρέμεινε είναι προκατειλημμένο εναντίον του κράτους ως παρόχου υπηρεσιών κοινής ωφελείας, μιας και η όλη έμφαση δίδεται στην ελευθέρωση.

Η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στην ΕΕ είναι επίσης περιοριστικές, με κύριο στόχο τους τη σταθεροποίηση των τιμών και την εξυγίανση του προϋπολογισμού βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης μολονότι γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της ονομαστικής σύγκλισης έχει αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, την οικονομική και κοινωνική συνοχή, την πραγματική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τις δημόσιες επενδύσεις.

Δίνει επίσης έμφαση στη νεοφιλελεύθερη στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία αποτελεί το βασικό μέσο που χρησιμοποιείται στην ΕΕ για την προώθηση της ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών και των δημοσίων εγκαταστάσεων, στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα στις αγορές εργασίας, στις μειώσεις των μισθών και στο άνοιγμα προς τα ιδιωτικά συμφέροντα των περισσότερων παροχών κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και των παροχών για την υγεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. − (PL) Κυρία Πρόεδρε, το πρόγραμμα εργασίας για το 2008 υιοθετεί μια σύνθετη προσέγγιση που στοχεύει στην υλοποίηση ενός οράματος της Ευρώπης το οποίο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της για το μέλλον. Οι βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ερχόμενο έτος συνίστανται σε δράσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, της αειφόρου ανάπτυξης, και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Αφορούν επίσης την αλλαγή του κλίματος, την ενέργεια, τη μελλοντική διεύρυνση της ΕΕ και τη δράση στη διεθνή σκηνή.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα εργασίας αναπτύχθηκε διεξοδικά στο πλαίσιο ενδελεχών συζητήσεων με άλλα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που συζητήθηκαν πρόσφατα κατά τη συζήτηση σχετικά με την παγκοσμιοποίηση στο πλαίσιο της άτυπης συνεδρίασης του Συμβουλίου στη Λισαβόνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης προτεραιότητες στον τομέα των επικοινωνιών που αποτελούν ένα ακόμα βήμα της Επιτροπής στις προσπάθειές της για βελτίωση της ροής των πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ που παρέχονται στους πολίτες της Ευρώπης.

Χάρηκα για την ανακοίνωση της νέας προσέγγισης στην εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της ανεξάρτητης αξιολόγησης των συνεπειών της προτεινόμενης νομοθεσίας προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά σφάλματα. Οι προτάσεις σχετικά με τη νέα νομοθεσία που θα βελτιώσει την κατάσταση των γυναικών, ιδίως όσον αφορά τον συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής –πράγμα που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την καταπολέμηση της μείωσης του ρυθμού φυσικής αύξησης στην Ευρώπη– είναι επίσης ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μεταξύ των πολλών πτυχών που χρήζουν κριτικής εν προκειμένω, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε μία από τις προτεραιότητες για το 2008, η οποία περιγράφηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ως μία από τις πλέον σημαντικές: την επικύρωση της πρότασης για μια Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πλειοψηφία του ΕΚ «χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για στήριξη της κύρωσης της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης», «καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή ... να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής επικοινωνιακής πολιτικής, προκειμένου οι πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τη δράση της ΕΕ …, με στόχο την προετοιμασία της κύρωσης της μεταρρυθμιστικής Συνθήκης και των ευρωπαϊκών εκλογών το 2009» και «καλεί την Επιτροπή να αναφέρει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να εφαρμόσει στην πράξη το περιεχόμενο των επικοινωνιακών της προτεραιοτήτων, και ιδιαίτερα την προτεραιότητα για τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη».

Με δεδομένο τον απαράδεκτο ρόλο της Επιτροπής στο πλαίσιο των δημοψηφισμάτων για το λεγόμενο «ευρωπαϊκό σύνταγμα» που διενεργήθηκαν το 2005, τέτοιες προθέσεις, που από καιρό διακηρύσσονταν και τώρα επιβεβαιώνονται εκ νέου, εφόσον γίνουν πραγματικότητα, θα αποτελέσουν πραγματική παρέμβαση στη διαδικασία επικύρωσης, η οποία αποτελεί ζήτημα κάθε έκαστου κράτους μέλους.

Τι αντίφαση από πλευράς του Προέδρου της Επιτροπής ο οποίος, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη διαδικασία της επικύρωσης, απάντησε ότι η απόφαση εναπόκειται σε κάθε έκαστο κράτος μέλος, αλλά που έχει ανάγει σε προτεραιότητά του να εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Εφόσον κατέστη αδύνατη η εξασφάλιση ιδιωτικής χρηματοδότησης, όπως είχε αρχικά σχεδιασθεί, για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος «Galileo», η Ευρωπαϊκή Ένωση «αποφάσισε» ότι θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου με δημόσια κονδύλια, και ιδίως από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Αυτός είναι ο λόγος για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ) –που θέσπισε το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013– η οποία αυξάνει το ανώτατο όριο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων της υποκατηγορίας 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη) για τα έτη 2008 έως 2013 στο συνολικό ποσό των 1 600 εκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές, εις βάρος της ελλιπούς χρηματοδότησης και εκτέλεσης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία 2 («Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων», δηλαδή γεωργία, αλιεία και περιβάλλον) το 2007.

Με αυτή την αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας και την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, η ΕΕ διασφαλίζει το μέλλον της μεγάλης «προτεραιότητάς» της εγγυώμενη τη χρηματοδότησή της. Μένει ακόμα να αποδειχθεί εάν, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το σχέδιο «Galileo» –θα ολοκληρωθεί, ας σημειωθεί, με δημόσια χρηματοδότηση– δεν θα «προσφερθεί» κάποια στιγμή αργότερα στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στη βάση κάποιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα, με τον δημόσιο τομέα να επιβαρύνεται με το κόστος και το ιδιωτικό κεφάλαιο να καρπώνεται το κέρδος.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), γραπτώς. − (EN) Μην υποστηρίξετε τη δημιουργία μιας κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), γραπτώς. − (RO) Υποστηρίζω την έγκριση του νομοθετικού προγράμματος της Επιτροπής για το ερχόμενο έτος και θεωρώ ότι εκφράζει πολύ καλά τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, οι νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τις ιδιωτικές εταιρείες και τις ΜΜΕ δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τις πολιτικές των κρατών μελών που έχουν συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, όπως είναι ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής.

Επίσης, η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το «τσεκ απ» της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής συνιστά μια καλή βάση για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να άρει τις νομοθετικές προτάσεις που τροποποιούν εκ βάθρων διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση των συζητήσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών.

Τέλος, εκφράζω τη λύπη μου για την έλλειψη νομοθετικών πρωτοβουλιών στον τομέα της κοινής πολιτικής για τις θεωρήσεις, όσον αφορά την αμοιβαιότητα της δυνατότητας ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Υπενθυμίζω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 12 κράτη μέλη, που εκπροσωπούν περισσότερους από 100 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξακολουθούν να εξαιρούνται από το πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τις ΗΠΑ.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος: Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (B6-0497/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. − (PL) Ως μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ, θα ήθελα να υποστηρίξω τα αποτελέσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Αφρικής που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Λισαβόνα. Κατά την τελευταία σύνοδο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης στο Κιγκάλι ζητήσαμε σύνεση και αποφυγή βιαστικής περαιτέρω ρύθμισης των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Αφρικής. Είναι σαφές ότι η κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής πρέπει να λάβει υπόψη τα συμφέροντα αμφότερων των εταίρων, και ότι η συνεργασία δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε βάρος κανενός από τους δύο.

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον σημαντικότερο οικονομικό εταίρο των χωρών της Αφρικής –και ότι το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ενίσχυσης προς την Αφρική προέρχεται από την Ευρώπη– αναθέτει επίσης ειδικές αρμοδιότητες στην Ένωση. Αυτό κατέστη σαφές στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού και του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, που ορθώς ζήτησε τη μεγαλύτερη ανάμειξη αμφότερων των σωμάτων στη διαμόρφωση των μελλοντικών σχέσεων μεταξύ των δύο ηπείρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφή την υποστήριξή του στη δήλωση του Κιγκάλι της 22ας Νοεμβρίου 2007, που ζητεί παράταση της προθεσμίας για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με μια νέα εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΑΚΕ, ζητεί η συμφωνία να είναι συνετή και αναφέρει ότι οι αυστηρές απαιτήσεις του ΠΟΕ πρέπει να γίνουν λίγο πιο ελαστικές. Είναι θετικό το γεγονός ότι οι προτεραιότητες που τέθηκαν μέχρι την επόμενη διάσκεψη κορυφής που θα πραγματοποιηθεί το 2009 δεν αφορούσαν μόνο την ειρήνη, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενέργεια, την αλλαγή του κλίματος και τη μετανάστευση, αλλά και την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της απασχόλησης, των επενδύσεων στην υγειονομική περίθαλψη και της εκπαίδευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Εάν υπήρχαν αμφιβολίες όσον αφορά τις πραγματικές προθέσεις της ΕΕ αναφορικά με τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που προτείνει να συνάψει με την ομάδα των χωρών ΑΚΕ (Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός), συμφωνίες που περιγράφονται ως «συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης» (ΣΟΕΣ) και οι οποίες έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα κατά την πρόσφατη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής, επειδή ορισμένες χώρες της Αφρικής αρνήθηκαν να τις υπογράψουν, μία ανάγνωση του ψηφίσματος που μόλις εγκρίθηκε αρκεί για να τις εξηγήσει. Ωστόσο, ο João Cravinho, ο Υπουργός Εξωτερικών και Συνεργασίας της Πορτογαλίας, είχε ήδη, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, καταστήσει αρκετά σαφή την κατάσταση στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Κιγκάλι στις 21 Νοεμβρίου.

Παρόλο που υποχρεώθηκε να την αποσύρει (προς το παρόν), η ΕΕ επιχείρησε να αντισταθμίσει τις αντιδράσεις μέσω μιας «πρότασης διαπραγμάτευσης» σχετικά με τις ΣΟΕΣ «σε δύο φάσεις, ξεκινώντας από το εμπόριο αγαθών» και στη συνέχεια «συμπεριλαμβάνοντας και άλλους τομείς, όπως οι υπηρεσίες και οι επενδύσεις», υποσχόμενη ταυτόχρονα εκατομμύρια ευρώ ως εχέγγυο της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας (οικονομικής και, σύντομα, πολιτικής) των χωρών ΑΚΕ. Αυτό είναι το αντικείμενο της απόφασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 17ης Νοεμβρίου 2007.

Η πλειοψηφία του ΕΚ επικροτεί και στηρίζει την απόφαση. Όσο για εμάς, καταγγέλλουμε και είμαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους προθέσεις και πολιτικές, μέσω των οποίων η ΕΕ επιχειρεί να αποικιοποιήσει εκ νέου οικονομικά τις χώρες ΑΚΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), γραπτώς. (DE) Επικροτώ το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζει την ουσία της δήλωσης του Κιγκάλι σχετικά με τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΕΟΣ) που διατυπώθηκε στη Ρουάντα από κοινού από βουλευτές από χώρες της Ευρώπης και από τις χώρες ΑΚΕ. Θα ήθελα, ωστόσο, να εκφράσω την απογοήτευσή μου διότι ένα κείμενο που εγκρίθηκε κατόπιν κοινών διαπραγματεύσεων από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από βουλευτές από τις χώρες ΑΚΕ κατά τη συνεδρίαση ΕΕ-ΑΚΕ στο Κιγκάλι απορρίφθηκε ξαφνικά από την Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ και εκείνη των Φιλελεύθερων στο Στρασβούργο. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτό στέλνει εντελώς λάθος μήνυμα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με ένα ζήτημα που έχει ζωτική σημασία για τις χώρες ΑΚΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Οι ΣΟΕΣ δεν πρέπει να θεωρούνται αποκλειστικά συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη στενή έννοια του ΠΟΕ και, κυρίως, δεν πρέπει να υπονομεύουν τις ήδη ευάλωτες οικονομίες των υπερπόντιων κοινοτήτων.

Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να συνιστούν σωστές εταιρικές σχέσεις που θα συμβάλουν στη θέσπιση ενός νέου οικονομικού και εμπορικού περιβάλλοντος με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης σε όλες τις εν λόγω επικράτειες.

Είμαι ευγνώμων που τα μέλη του Κοινοβουλίου ενέκριναν την τροπολογία μου, πράγμα που επισημαίνει ότι τα συμφέροντα των υπερπόντιων κοινοτήτων βρίσκονται στην καρδιά αυτών των προτιμησιακών, αμοιβαίων συμφωνιών με τις χώρες ΑΚΕ. Είναι πολύ σημαντικό ότι λαμβάνουμε με μεγαλύτερη συνέπεια υπόψη στις διαπραγματεύσεις τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, με βάση το άρθρο 299, παρ. 2 της Συνθήκης. Οι υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη που γειτονεύουν με τις χώρες ΑΚΕ χρήζουν επίσης ιδιαίτερης προσοχής, σύμφωνα με τις συμφωνίες σύνδεσης που τις συνδέουν ήδη με την Ένωση βάσει του άρθρου 299, παρ. 3 της Συνθήκης.

Ακόμα και αν οι τρέχουσες συζητήσεις παρουσιάζουν προβλήματα, ιδίως σε σχέση με τα ζητήματα των τοπικών αγορών και τον κατάλογο των ευαίσθητων προϊόντων, ζητώ από την Επιτροπή να επιδιώξει συμβιβασμούς που θα σέβονται τα ειδικά συμφέροντα των εν λόγω ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.50 μ.μ. και συνεχίζεται στις 3.00 μ.μ.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου