Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2608(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B6-0514/2007

Arutelud :

PV 10/12/2007 - 13

Hääletused :

PV 12/12/2007 - 3.13
CRE 12/12/2007 - 3.13
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0612

Istungi stenogramm
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - Strasbourg EÜT väljaanne

7. Selgitused hääletuse kohta
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Juhataja, täna me lõpuks nägime üleminekuperioodi kehtestamist olemasolevatele toiteainete ja tervislikkusega seotud väidetele lastele mõeldud toiduainete siltidel. Komisjon oli selle unustanud ja püüdis jätta parlamenti imiku eest hoolitsema. Me hoidsime sellise teguviisi ära. Me sundisime komisjoni tegema avaldust, tunnustamaks vajadust kehtestada üleminekuperiood ka laste tervise ja arenguga seonduvatele väidetele. Ainus probleem on siinjuures see, et komisjoni pikaajaline keeldumine esitada sel teemal ettepanekut, on kahjustanud konkurentsi. Tooted on juba turult maha võetud, sest määrus on vahepeal jõustunud. See on tõsine komisjonipoolne vusserdis.

Lisaks, ma esitasin oma fraktsiooni nimel päevakorda ettepaneku lõike 4 väljajätmise kohta. See oli poliitiline demonstratsioon. Me jääme kindlaks oma arvamusele, et määrus on mõttetu. Pole võimalik avaldada kõikide toiduainete kohta koostise kirjeldusi. Peaaegu pool selle täiskogu liikmetest jagavad seda seisukohta. EFSA, Euroopa Toiduohutusamet, on nüüd teatanud, et ta ei näe endal olevat võimalust tagada kõigi toodete varustamist koostisosade kirjeldustega. Mõttetu bürokraatia – tarbetu ülearune õigusakt!

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Juhataja, minu arvates on väga oluline, et me peaksime püüdma ja saavutama tervislikkust tõendavate väidete paigutamist toodetele, kuid on õige, et meil on vaja tagada nende õigsus ja teaduslik alus. Pole õige, et äriühing teostab uuringuid ja „ärilisi põhjendusi” ise nagu see oleks piisav, et võita argumente tervislikkusest. Teiste sõnadega, teadusuuringud ja teadmised peavad olema korrale vastavad ja korrektsed ja seega usaldatavad.

On väga oluline tagada, et toite- ja tervislikkuse väited oleksid korrektsed ja et see samuti võimaldaks kedagi ka üle minna tervislikumale toitumisele. Eriti tähtis on see lastele ja noortele, kuna me oleme teadlikud Euroopas esinevatest tõsistest probleemidest ülekaalulisuse, II tüüpi diabeedi ja muude kaasnevate nähtudega. Meil tuleb kindlaks teha, et toiteväärtus oleks vastav ja tervislikkuse väited õiged.

 
  
  

- Raport: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Juhataja, ma hääletasin varuosade sekundaarse turu piirangutest vabastamise raporti vastu. See on vastuoluline strateegia.

Ühelt poolt me nõuame tööstuselt kasvavalt turvaliste autode väljatöötamist ja võitleme tööstuspiraatlusega. Kuigi, vastupidiselt sellele seadustas parlament täna varuosade koopiate tootmise, mis väidetavalt muudab need odavamaks. Sellegipoolest pole tarbijatele garanteeritud remonditud sõiduki kindel ohutustase. Piirangutest vabastamise toetajad, põhiliselt Ühendkuningriigist, kinnitavad, et VKEd saavad kasu sellest poliitikast. Enamik patenditud varuosade odavaid koopiaid toodetakse tänapäeval ikkagi Aasias, mitte Euroopas. Sellele vaatamata on 10 liikmesriigis, kus tootekujundus ei ole kaitstud tänapäevani, varuosade hind 7% kõrgem kui ülejäänud 17. Viimatimainitud jätkavad disaini kaitsmist nagu Jaapan ja teised suuremad autotööstuse liidrid. Ma sooviksin juhtida tähelepanu faktile, et õnnetusjuhtumi korral on nii auto kasutajad kui jalakäijad suurema ohu olukorras madala kvaliteediga mitteoriginaalsete varuosade tõttu. See direktiiv on kahjuks näide ELi strateegia vastuolulisusest.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Juhataja, ma sooviksin samuti väljendada oma mittenõustumist seadusliku kaitse piiramisega varuosade tootekujundusele. Me oleme tunnistajaiks tööstusomandi õigustele vahelesegamise pretsedenditule tasemele. Kui tööstusomandi õiguste valdajad kuritarvitavad monopolidega, võib rakendada tavalisi õigusakte nagu litsentsinõuded. Tootekujundi loomine toob kaasa väga suuri kulusid, mille tõttu on õiguskaitse oluline ka majanduslikust seisukohast. Selle kaotamine ei too kaasa varuosade turu piirangutest vabastamist nagu komisjon loodab, kuid suure tõenäosusega valmistoote hinnatõusu. Tootjate prognoositav reaktsioon sõltumatute tootjate juuresolekule varuosaturul, on oma kahjude korvamine hindade tõstmisega. Murettekitav on samuti ka see, et sõltumatute tootjate varuosade madalam hind põhjustab madalamat turvalisuse taset ja kvaliteeti. Mis mind ennast häirib, on lõpptulemusena tarbija asetamine ohuolukorda.

 
  
  

- Raport: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). - (DE) Juhataja, ma soovin öelda, et hääletasin Castiglione raporti poolt ja usun selle olevat väga tasakaalustatud raporti, eriti kui me võtame arvesse viisi, kuidas see algas, kui põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon sai 800 muudatusettepanekut. Kahtlemata on nii raportööri kui arvukate liikmete jõupingutused kandnud vilja ränkade raskustega kimbutatud sektoris; on endastmõistetavalt oluline, et me võimaldaksime viinamarjakasvatajatele väljavaadet eelseisvateks paremateks aegadeks.

Ma usun, et käesolev raport rajab alusmüürid edule ja ma loodan, et Euroopa Komisjon, tegutsedes uute lepingute vaimus, võtab vajalikul määral arvesse – täiel määral arvesse, kui üldse võimalik – Euroopa Parlamendi otsuseid.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - (EN) Juhataja, tänane hääletus veinituru reformist on otsustav edusamm Euroopa Parlamendile, paljudele viinamarjakasvatuspiirkondadele ja veinitootjatele. Näiteks olime me võimelised tagama, et veinide rikastamine sahharoosiga on edaspidigi lubatud. Parlament lükkas samuti tagasi komisjoni plaani sätete jõustamisest sellel astmel, nähes ette keelu tühistamise uuele istutamisele 2014. aastal. Selles asjas me pakkusime teostatavat lahendust, mille tõttu piirangutest vabastamist ei tehta seni kuni uuringut pole esitatud aastal 2012. Seoses üksikute veinide markeerimisega jõudsime me samuti kokkuleppele, mis arvestab Euroopas kasutusel olevaid erinevaid markeerimissüsteeme. Veelgi enam, meil õnnestus veinituru määrustess sisse viia kaitseabinõu Bocksbeuteli, minu koduregioonis Franconias kasutatavate spetsiaalselt kujundatud pudelitesse villitud veini kaitseks.

Daamid ja härrad, oleme täna esitanud väga tasakaalustatud raamistiku, mis on heaks aluseks eelseisvatele läbirääkimistele nõukogus. Pall on nüüd nõukogus, meie parlamendis oleme teinud oma töö ja teinud seda hästi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Juhataja, ma olen rahul, et Euroopa Parlament on toetanud põllumajanduskomisjoni ettepanekut ja eriti Poola liikmete muudatusettepanekut, mis annab õiguse niisuguste kaubatähiste kasutamiseks nagu „puuviljavein”, „õunavein” või „sõstravein”. Niisuguseid veine on minu kodumaal toodetud alates 13. sajandist, peaaegu 800 aastat ja mul on hea meel, et Euroopa Parlament on tunnustanud tegelikkust ja fakti.

Lõpetuseks, ma sooviksin õnnitleda juhatajat istungite suurepärase juhtimise eest, eriti tänases kuumas, mõnikord isegi ülekuumenenud õhkkonnas. Proua juhataja, ma avaldan Teile tänu kui tõelisele briti parlamentliku käitumise koolkonna esindajale.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando Veneto (PPE-DE). - (IT) Juhataja, daamid ja härrad, hääletusel ühtse veinituru korralduse kohta tahaksin ma juhtida tähelepanu, et ma hääletasin fraktsiooni PSE liikme hr Lavarra esitatud muudatusettepaneku nr 294 poolt, milles ma olen kaasosapool, kuna ma arvan, et tarbijatel on õigus teada, kas veini, mida nad joovad, on lisatud sahharoosi ja kuna toote ringluse jälgitavus on nüüd liidu toetatud üldine põhimõte, siis ma ei näe põhjust, miks seda ei võiks rakendada veinisektoris.

Samal põhjusel hääletasin ka fraktsiooni UEN esitatud muudatusettepaneku nr 310 poolt; kummalgi ei ole mõju kompromissile, mille saavutamise heaks hr  Castiglione on nii kõvasti töötanud. Lõpuks, seoses sel teemal oma fraktsioonist teistsuguse seisukoha võtmisega tahan öelda, et kodanike huvid tähendavad, et ainus poliitiline seisukoht, millele ma tunnen kohustust kuuletuda, on võtta vastu iga ettepanek, mis kaitseb neid huve, ükskõik milliselt fraktsioonilt see ka ei tuleks.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Komisjoni seisukoht nõukogu määruse suhtes ühtse veinituru korralduse kohta diskrimineerib mõningaid riike, eriti uusi liikmesriike.

Projekt ELi veinide propageerimisest kolmandates riikides on nähtud ette kaubanduse stimuleerimiseks, kuid millegipärast haakub see juhtumisi varem hõlvatud viinamarjaistandustega ja viimase kolme aasta veinitoodangu andmetega. Komisjon kavatseb toetada eksporti ja teatud veinimarke. Toetust saavate riikide veinitootjad ja eksportöörid saavad konkurentsieelise. Fakt, et veinitootjad Leedus ja mõnes teises riigis, kus puuduvad viinamarjaistandused, ei saa mingisugust toetust, on vastuvõetamatu.

Ma hääletasin raporti vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Ma toetasin veinituru reformi, mis parandab Euroopa veinide kvaliteeti ja konkurentsivõimet. See puudutab esmajoones Itaaliat, kus illegaalsed viinamarjaistandused tuleb välja juurida, sest kehva kvaliteediga veinide ületootmine tuleb lõpetada. Seejuures ei tohi reform eelistada lõunapoolseid tootjaid põhjapoolsetele. Ma olen kategooriliselt vastu viinamarjade väljajuurimisele Moraavias, kus kasutatakse kõike, mis on toodetud ja kus traditsiooniline veinitootmine omab suurt tähtsust nii piirkonna kultuurilises kui ka turismi mõttes. Ma olen vastu suhkruga rikastamise keelule Ida-Euroopas, kaasa arvatud Moraavias, kui veini happesuse tõstmist, mida praktiseeritakse lõunapoolsetes maades, ei keelustata samuti. Ma ei mõista, miks peavad Moraavia viinamarjakasvatajad ostma kallist veinivirret lõunapoolsetest maadest ainult selleks, et asendada 200-aastast suhkruga rikastamise traditsiooni, muutes seega oma kvaliteetveinide traditsioonilist buketti ja maitset. See on siseturu konkurentsipõhimõtete vastu ja ma saan sellele ainult vastu olla. Ma tänan neid kolleege, kes hääletuse ajal meid toetasid ja sellega aitasid tervel mõistusel võitu saada. Komisjon peab nüüd ootuspäraselt toimima.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Me oleme näinud tugeva viinamarjakasvatuse sektoriga Lõuna-Euroopa riike küünte ja hammastega kaitsmas oma veinitoodangu ületootmist. Vahepeal, tänu ülisuurtele subsiidiumidele, suruvad ületoodetud veinide madalad hinnad teiste liikmesriikide kvaliteetveine turult välja. Ma olen selle vastu, et sel ajal kui komisjon kohtleb Euroopa veinitööstuse liidreid glasseekinnastega, siis riike nagu Tšehhi Vabariik, koheldakse rangel ja isegi kalgil kombel. Kuidas teisiti saaks me tõlgendada ettepanekut säilitada sagedane veinivirde kasutamine ELi lõunapoolsetes osades, samaaegselt keelustades sahharoosi lisamist. Ma olen seetõttu väga rahul, et parlament lähenes reformile vastutustundlikult ja lisas sellele võrdse ja õiglase kohtlemise aspekti. Olles sahharoosi lisamise poolt, toetas parlament teiste riikide seas ka Tšehhi Vabariiki, näidates oma erapooletust ja vastupanu vastandlikel rahvuslikel huvidel põhinevatele mõjudele. Ma saan aru, et veinituru reform on vajalik. Ma ei kahtle põhieesmärkides, pigem viisis, kuidas neid saavutatakse. Ma rõhutan võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõttest kinnipidamise tähtsust.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). - (CS) Juhataja, daamid ja härrad, ma hääletasin hr Castiglione raporti vastu nagu teisedki liikmed Tšehhi Vabariigist, kes kuuluvad Tšehhi kodanlik-demokraatlikusse parteisse (ODS). Reform, millele on sellisel viisil lähenetud, ei ole kasulik ei Tšehhi, Moraavia ega sealjuures ka Euroopa viinamarjakasvatusele. Piirangutest vabastamise, määruste ja halduskoormuse vähendamise asemel, millest oleks reaalset abi veinisektorile, on hoopis tendents suurema hulga määruste, piirangute ja korralduste suunas. Tsentraliseeritud planeerimine pole kunagi näinud andvat positiivseid tulemusi ega tee seda ka veinisektoris. Sel põhjusel ma ei toetanud käesolevat raportit.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). - Proua juhataja, minu valimispiirkond Kagu-Inglismaal on kõige kiiremini kasvav veinitootmispiirkond Euroopas. Kliimamuutuste tagajärjena eraldatakse viinamarjakasvatusele praegu Inglismaal suurem kasvupindala kui kunagi varem alates Henry II valitsemisajast, Euroopa viimase soojenemisperioodi ajal.

Londoni lähedaste maakondade viinamarjakasvatajad ei ole kunagi vaadanud ELi poole abi küsimiseks. Kent ja Surrey, Sussex ja Hampshire, Oxfordshire, Buckinghamshire ja Berkshire on kaetud äri mõttes elujõuliste viinamarjaaedadega, mis püsivad või kaovad tulenevalt nende toodangu kvaliteedist. Nüüd aga ähvardab nende edukus nende kahjuks pöörata, kui nad lähenevad lubatud müügiks ettenähtud kasvatuse piirile.

Nad on jäänud Euroopa reguleerimiskorrast väljapoole ja vältinud almuse küsimist, nüüd aga leiavad, et neid hakatakse ikkagi reguleerima.

Nii nagu me ei küsi Brüsselilt raha, ei soovi me ka Brüsseli piiranguid. Kõik, mida Inglismaa veinitootjad küsivad, on jätta neile vaba konkurentsi võimalus.

 
  
MPphoto
 
 

  Adriana Poli Bortone (UEN). - (IT) Juhataja, daamid ja härrad, ma ütlesin selge „ei” dokumendi risustamisele veelgi rohkemate muudatusettepanekutega, kuna need on teinud seda halvemaks, eriti mis puutub suhkruga rikastamisse, mida me oleme suutnud aastaid ära hoida, olles seisukohal, et suhkru lisamine pole midagi muud kui moodus looduse täiendamiseks.

Selle täiskogu enamus lükkas tagasi veinivirde abi, mis, kuigi olles mitte enam kui finantsmeede, oleks sellest hoolimata leevendanud suhkruga rikastamise lubamisest põhjustatud kahju. See on põhjapoolsete riikide võit ja Vahemere piirkonna riikide kaotus, kes ei suutnud kaitsta oma kõrgete kutseoskustega territooriume. Käesolev ühtie turukorraldus on kahjulik kvaliteedile ja toodete tüüpilisele ja ehedale iseloomule ja kahjutoov viinamarjakasvatajatele, tootjatele ja tarbijatele.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek: Terrorismivastane võitlus (B6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). - (ES) Juhataja, ma arvan, et tänasel päeval on olnud positiivne see fakt, et me oleme andnud õiguste harta tsivilisatsioonide liidule, mida omal ajal toetasid President Zapatero ja ÜRO peasekretär Kofi Annan. Ma usun, et see on hea algus.

Veel enam, ma usun, et põhiõiguste harta, mille me oleme allkirjastanud täna, kätkeb endas meie tsivilisatsiooni tegelikku olemust ja mitte nende integrismot, kes on tulnud täna siia selle vastu võitlema, suhtumine, mis on kahetsusväärne ja vägivaldne. Samuti on kahetsusväärne ja vägivaldne ka see, kui islami radikaalid rakendavad sedasama sügavalt sissejuurdunud traditsioonide kangekaelset järgimist. Need kaks radikalismi vormi tuleb välja juurida, et meil valitseks rahu, mitte terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). - (IT) Juhataja, daamid ja härrad, ma sooviksin teatada, et ma terrorismi käsitlevale raportile vastuhääle, kuigi ma eksikombel hääletasin poolt – ja ma esitan selle kohta ametliku teate.

See on silmakirjalik raport, mis näitab institutsioonide Euroopa argpükslikku suhtumist terrorismi. Sel pole isegi julgust nimetada seda tema oma nimega: islami terrorism. Siis hääletas see parlament minu ja teiste UENi liikmete esitatud muudatusettepaneku vastu, milles me juhtisime Euroopa tähelepanu Al-Qaeda sisseimbumisse Maghrebi. Teadaolevalt esitasime me selle mõni päev tagasi ja kahjuks tõestasid eilsed sündmused, mis ületasid isegi meie kõige pessimistlikumaid ennustusi, et meil oli õigus. Al-Qaeda islami tapatöö on tabanud õnnetut Alžeeria rahvast ja toob kaasa ka islami veresauna selle rahva kallal, kes arvatavasti ise on ka muhameedlased.

On häbiväärne, et see toimub Euroopa ukse all ja see parlament jätab välja muudatusettepaneku, mis kutsub üles vastutegevusele, sest Euroopa ei või sulgeda silmi ohule oma ukselävel.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Terrorismivastase resolutsiooni hääletusel jäin ma erapooletuks, muidugi ma ei toeta terrorismi levikut, kuid ma ei saa toetada ka niisugust dokumenti, mis minu arvates ainult levitab veelgi rohkem paanikat Euroopa kodanike hulgas ja soodustab veelgi terrorismi põhieesmärgi saavutamist, s.o. terrorit ennast. Siiski olin ma rahul fraktsiooni Union for Europe of the Nations poolt esitatud muudatusettepanekuga, mis võeti vastu ja mis väitis, et kõiges tuleb alustada põhjusest – nagu ütleb vanasõna, et iga haigust tuleb hakata ravima põhjusest. Seega, kui näiteks lakkame avaldamast survet Iisraelile selle segregatsioonipoliitika ja araablasi eraldava müüri ehitamise ja neid põhilistest inimõigustest ilmajätmise lõpetamist, siis sellega me teeme palju suurema panuse terrorismivastasesse võitlusesse, kui me saaksime teha telefone salaja pealt kuulates ja korraldades veebisaitide järelevalvet. Siiski, fraktsiooni Union for Europe of the Nation poolt esitatud vastumuudatusi ei oleks pidanud tagasi lükkama, kuna need kutsusid tähelepanu juhtima terrorismi arengule Euroopa sees, sest minu kodumaal arendavad terroriorganisatsioonid oma tegevust valitseva MRF partei sirmi all.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Juhataja, ma arvan, et käesolev resolutsioon on rahuldav, kuid veidi vastuoluline, sest mõningates kohtades jääb mulje, nagu antaks terrorismile niiöelda järele. Teiste sõnadega, see ei näi aktsepteerivat mõtet, et terrorism tuleb täielikult hävitada, et see tuleb täielikult välja juurida ning pr Muscardini fraktsioonist UEN esitas selle mõtte oma suulises muudatusettepanekus. Minu jaoks on see üks neid küsimusi, mida võibolla oleks tulnud üksikasjalikumalt analüüsida selle raporti arutelu ajal.

Ma mõtlen, et Euroopa Liidu suhtumine terrorismi peab olema absoluutselt selge. Me toetame demokraatiat, inimõigusi ja väljendusvabadust ja ei või mitte mingil juhul nõustuda terrorismiga. Ma oleksin samuti ka soovinud, et selle probleemi põhjuseid käsitledes oleks rohkem rõhutatud hariduse tähtsust. Näiteks peaks võitlus terrorismi vastu Palestiina Autonoomsel Territooriumil põhiliselt olema rajatud haridusele, nii et tulevased põlvkonnad oleksid haritud ja kasvatatud üles vabana vihkamisest ja saaks seega õppida elama rahulikus kooseksisteerimises oma naabritega.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). - (DE) Juhataja, võitluses terrorismiga peame me kasutama ära kõiki vahendeid, mis on tulemuslikud, kättesaadavad ja õigusriigi põhimõttele vastavad. Kui liit tahab seda heitlust võita, peab ta tegema koostööd oma partneritega.

Ma hääletasin käesoleva resolutsiooni vastu selle ameerikavastase tooni pärast. Terrorismi vastu astumise asemel võtab autor ja paljud teised võitluses terrorismiga partnerlusevastase seisukoha Ühendriikidega. Teine põhjus, miks ma hääletasin resolutsiooni projekti vastu, on see, et see kutsub komisjoni ja nõukogu tooma kinnipeetavaid Guantánamost Euroopasse. See oleks võrdväärne terrorismi importimisega Euroopasse. See oleks mõtlematu tegu.

Kolmandaks põhjuseks minu vastuhääletusele resolutsioonile oli, et see lükkab tagasi meetmed, mis on ilmselgelt kasutatavad võitluses terrorismiga, nimelt, reisijate nimede registreerimise tarvituselevõtmise Euroopas ja Europoli tugevdamine.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Lennundusleping Marokoga on teine leping seoses niinimetatud „ühtse Euroopa õhuruumiga” ja esimene, mis on sõlmitud väljaspool Euroopa kontinenti oleva riigiga selles kontekstis.

Veelgi enam me rõhutame poliitiliselt oma kahetsust tõsiasjale, et see leping – niisama vastuvõetamatu nagu juhtus kalatööstuste suhtes – ei tee otseselt selgeks, et „vastavalt rahvusvahelisele õigusele tähendab Maroko Kuningriigi jurisdiktsiooni all olev territoorium Maroko ülemvõimu all olevat territooriumi”, tagades nii austust rahvusvahelise õiguse kui ka Sahara rahvaste seaduslike ja lahutamatute õiguste suhtes.

Maroko ülemvõim Lääne-Sahara territooriumi üle ei ole rahvusvahelise õigusega seaduslikult tunnustatud nagu Rahvusvaheline Kohus Haagis rõhutas oma 1975. aastal avaldatud arvamuses. Maroko, kes okupeerib Lääne-Saharat seadusevastaselt, ei oma järelikult mingit ülemvõimu ega jurisdiktsiooni selle territooriumi üle.

Pealegi põhineb see leping peaaegu eranditult kahe eesmärgi toetamisel, mille vastu meie oleme: turgude avamisel eeskirjade kooskõlastamisega konkurentsi toetamiseks õhutranspordis.

 
  
  

- Report: Reimer Böge (A6-0485/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Käesoleva aasta juunis ja juulis sai komisjon kolmanda ja neljanda taotluse finantsvahendite mobiliseerimiseks. Avaldused käsitlesid kaht Saksa ettevõtet ja ühte Soome oma, mis kõik tegutsevad telekommunikatsioonide sektoris, täpsemalt öeldes, mobiiltelefonide tootmisega.

Mõlemad avaldused on seotud tootmise ümberpaigutamisega kolmandatesse riikidesse, põhjustades 4211 töötaja vallandamise.

Siiani on lisaks neile kahele avaldusele ja kahele Prantsumaa palvele, mis on juba rahuldatud, saanud komisjon veel avaldusi Itaaliast, Maltalt, Hispaaniast ja Portugalist. Need avaldused rahuldatakse järgmise aasta alguses.

Nagu ma mainisin, ei saa selle fondi olemasolu olla „amortisaatoriks” ettevõtete ümberpaigutamise vastuvõetamatutele sotsiaalsetele ja majanduslikele kulutustele ja nendega seotud vallandustasudele.

Seepärast me nõuamegi reguleeriva raamistiku kehtestamist ettevõtete ümberpaigutamiste ennetamiseks ja trahvimiseks. Me leiame, et igasuguse riigiabi andmine ettevõtetele peab sõltuma nende ettevõtete tehtud pikaajalistest finantsassigneeringutest regionaalsesse arengusse ja tööhõivesse ja neile ei tohi anda mingisugust abi, mida saaks kasutada ümberpaigutuste soodustamiseks. Samas on oluline tugevdada tööliste esindajate rolli ettevõtete juhatustes ja strukturaalse iseloomuga juhtimise otsuste tegemisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE), kirjalikult. − (CS) Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondist võetud kõik vahendid moodustavad umbes 3,6% ja hõlmavad kolme riiki. Globaliseerumine aga mõjutab kogu inimtegevust suuremal või vähemal määral. Nende fondide vähene kasutamistase tekitab vähemalt kaks küsimust: kas on globaliseerumise vahendid nii piiratud või me ei tea, kuidas fondist ressursse saada? Teiste sõnadega, me peame leidma parema määratluse globaliseerumise potentsiaalsetele vahenditele ja läbi vaatama raha eraldamise eeskirjad, nii et fond muutuks kättesaadavaks ja arusaadavaks teistele riikidele ja nende probleemsematele regioonidele. Selles suhtes võiks abi olla vihjetest majandus-, sotsiaal- ja teistele elementidele. Sellist komisjoni õigustust nagu „ootamatus” on raske aktsepteerida. Eelpoolmainitud kahtluste põhjal ma hääletasin ettepaneku vastu.

 
  
  

- Raport: Reimer Böge (A6-0499/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Paindlikkuse mehhanismi rakendamine koos institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmisega on lahutamatu osa ühenduse 2008. aasta eelarveprojektist.

Seega, lisaks 1 600 miljonilisele parandusele mitmeaastases finantsraamistikus on paindlikkuse mehhanismi rakendamisega samuti ka tehtud ettepanek täiendada Euroopa globaalse navigatsioonisatelliitsüsteemi programmide (EGNOS-GALILEO) rahastamist umbes 200 miljoni euroga. Veelgi enam, paindlikkuse mehhanismi rakendamise kaudu peab ELi ühine välis- ja julgeolekupoliitika samuti saama finantseerimiseks 70 miljonit lisaeurot.

Tuleks märkida, et rapotöör rõhutab, et „välistegevus üldiselt ja ÜVJP eriti ei ole tulevikus piisavalt varustatud võrreldes samasuguste nõuetega praegu”. Ta selgitab, et „samastuvad nõuded” sisaldavad ELi „missioonide” toetamist Kosovos ja Afganistanis. Sel viisil antakse hoogu lisaks ELi kasvavale vahelesegamisele ja sõjalisele interventsioonile NATO operatsioonide toetuseks nii Balkanil – selle näiteks on ettevalmistused toetamaks „ühepoolset Kosovo sõltumatuse deklaratsiooni”, rikkudes rahvusvahelist õigust – kui Kesk-Aasias, eriti nende „missioonide” rahastamisega ühenduse eelarvest. Need on poliitilised ja militaarsed eesmärgid, millega me selgelt ei nõustu.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), kirjalikult. − (PL) Juhataja, paindlikkuse mehhanismi rakendamine nagu finantperspektiivi läbivaataminegi on 2008. aasta eelarvet puudutava 23. novembri kompromissleppe loomulik tagajärg. Paindlikkuse mehhanism on põhimõtteliselt mõeldud eelarveplaani kaitsmiseks erandjuhtudel, mida on raske ette näha. Minu tagasihoidliku kogemuse järgi täidab see erandlik mehhanism harva institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud kriteeriume.

Nii on lugu 2008. aasta eelarveprojektiga. Nii 200 miljonit eurot Galileo programmi rahastamiseks 2008. aastal kui 70 miljoni euro suurune summa rubriigis IV, kasvavate vajaduste rahuldamiseks ÜVJP valdkonnas, on lahendused probleemidele, mida oli ette näha. Vaatamata Euroopa Parlamendi delegatsiooni reservatsioonidele, mis juhtisid tähelepanu satelliitnavigatsiooni adekvaatse rahastamise puudumisele ja ebapiisavale rahastamisele Euroopa Liidu rahvusvaheliste ambitsioonide suhtes, ei suutnud see veenda komisjoni vajaduses suurendada asjaomaseid eelarveeraldisi.

Oma lõplikus vormis kuulutas finantsperspektiiv raskusi, mis andsid endast tunda 2008. aasta eelarve koostamisel. Asja tõde on selles, et kompromissmenetluse käigus lahendas parlament nõukogu loodud probleeme. Arvestades selle väärtõlgendust meedias peaksime tegema õiged järeldused tulevikuks.

 
  
  

- Raport: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh ja Inger Segelström (PSE), kirjalikult. (SV) Me ei või heaks kiita süsteemi, milles kasutatakse maksumaksjate raha Euroopa põllumajandustoodete turustamiseks kolmandates maades. Me arvame, et niisugustele ettevõtmistele tuleb rakendata piirangut, eriti arenguriikides, kuna sellega me riskime kahjustada kohalikku tööstust. Me oleme arvamusel, et EL peaks nendes maades ergutama kohalikku põllumajandust, mitte õõnestama sealsete farmerite jalgealust. Edukas kohalik tootmine tähendab neile riikidele majandusarengu võimalust ja teed demokraatliku arengu suunas.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmeid siseturul ja kolmandates riikides käsitlevad Euroopa õigusaktid on kõige olulisemad lihtsama ja paremini teostatava ühise majanduspoliitika arendamiseks.

Ma kiidan heaks komisjoni ettepaneku süsteemi parandamisest, eriti reguleeriva konsolideerimise, mis sisaldab kahe, siseturgu ja kolmandaid riike puudutava määruse liitmist.

Ma hääletan Goliki raporti poolt ja tahaksin rõhutada vihjet, mida see teeb vajadusele pöörata enam tähelepanu informatsiooni- ja edendusküsimustele Maailma Kaubandusorganisatsiooni läbirääkimistel.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjalikult. − (PL) Juhataja, annan poolthääle Goliki raportile ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides.

Raportöör osutab õigesti, et edu saavutamiseks lihtsa ja tegusa põllumajanduspoliitika kujundamiseks tuleb lihtsustada ühenduse süsteemi põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides.

Ma olen nõus, et teabekampaaniad on selleks, et tõsta oluliselt tarbijate teadlikkust ÜPP raames tootmisest, ELi põllumajandustoodete kõrgest kvaliteedist, mahepõllundusest ja tervishoiuaspektidest.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), kirjalikult.(EL) Arvestades fakti, et arutlused WTOs ja kohustused lõpevad ekspordikulutuste korvamise tühistamisega, ühenduse 20,1 miljardi euro suuruse abi vähendamistega ja 48%–73% vahemikus hinnahinnaalandustega enamiku ELi põllumajandustoodete puhul; põllumajandustulus on oodata tõsiseid tagasilööke.

Määruse ettepanekuga püüab komisjon ära hoida GATTi ja eelnevatest ÜPP reformidest tulenevaid negatiivseid tagajärgi, mida süvendavad veel suuremal määral oodatavad WTO ja ÜPP reformid. Tagajärjed annavad põhiliselt tunda põllumajandustoodete jaotuses nii ELi kui ka kolmandates riikides, kuna imporditollid ja siseabi ühenduse põllumajandusele väheneb samal ajal drastiliselt.

Seetõttu soovitatakse edendus- ja teabeprogramme. Siiski ei saa neile programmidele määratud vahendid aidata kuidagi tagajärgi ära hoida. Tulemuseks on ühenduse põllumajandustoodete kolmandatesse riikidesse eskportimise probleemi suurenemine, samuti ELis, tootjale makstavate hindade alandamine ja otsene katastroof väike- ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele, kes juba teenivadki ainult piiripealset sissetulekut. Teiselt poolt toovad programmid kasu põhiliselt konkurentsivõimeliste tootmiskuludega suurtele põllumajandusettevõtetele.

 
  
  

- Raport: Pedro Gueirrero (A6-0467/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Kalandus- ja akvakultuuritoodete sektori turu ühist korraldust, mis on üks ühise kalanduspoliitika neljast tugisambast, tuleb korraldada ümber sügavuti.

Prioriteetideks on uuesti läbi vaadata tarbija informatsioon kalandustooteid puudutavatest valdkondadest ja toodetele lisandväärtuse õiglasem jaotamine kogu turustusprotsessis (erilise rõhuga algsele müügikohale).

EL peab samuti leidma lahendusi „sotsiaalsele dumpingule”, mis on nüüd saanud üldiseks kombeks mõnedes kolmandates riikides ja mis vähendab kalandustoodete võimalust konkurentsiks.

Käesolevas raportis kaitstakse rahvuslikke huvisid ja seetõttu on see väärt saama minu häält.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Me tervitame raportit kalandustoodete ühise turukorralduse kohta, mis saadab selge märguande Euroopa Komisjonile käesoleva ühise turukorralduse läbivaatamise tungivast vajadusest, et suurendada selle panust sissetulekute tagamiseks sektoris, kalandustoodete turustamise parandamises ja nende toodete lisandväärtuse suurendamises, eriti rahastamise tunduva suurendamise abil.

Juhul kui ühine turukorraldus peaks olema tõhus vastus eesmärkidele, milleks ta oligi rajatud ning kui sissetulekute ebakindlust kalandussektoris saab suurel määral omistada sektoris kasutatavale turustamisviisile, hinnakujundusele algsel müügikohal ja kalanduse ebaregulaarsele iseloomule, on kahetsusväärne, et kalanduskomisjon lükkas tagasi meie ettepanekud, mis tõesti puudutavad asja tuuma, ning milleks olid muuhulgas ettepanekud:

kasumi kõrgeimate määrade kehtestamise kohta;

– riigiabi vajaduse ja tõhusate turureguleerimismehhanismide kehtestamise kohta;

– tootmiskuludega arvestamiseks taotlushindade määratlemisel;

– finantskompensatsiooni kehtestamise kohta püügi või kalandusvõimsuse vabatahtlikul vähendamisel.

Sellele vaatamata me jätkame nende õiglaste meetmete esitamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Kalandusturu ühise korralduse eesmärgiks on tagada turu stabiilsus ja kindel sissetulek sektoris töötajatele. Need eesmärgid ja EÜ asutamislepingus kehtestatud eesmärgid on austusväärsed ja peaksid olema viinud Euroopa kalanduskogukonnad õitsengule.

Kahjuks on viimased kakskümmend viis aastat Brüsseli tsentraliseeritud kontrolli ÜKP kujul olnud kogukondade jaoks hukatuslik. ÜKP raames ei ole võimalik saavutada kindlate töökohtadega hästi edenevat turgu ja kalanduse juhtimise kontrollimine tuleb anda tagasi kalandusest sõltuvate rahvaste kätte.

 
  
  

- Raport: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Nagu me oleme märkinud, on riikide pädevad asutused kaua aega järginud ja taganud järgimise rahvusvahelistes lepingutes kehtivatele nõuetele tsiviillennunduses. Koostöö ELi liikmesriikide ning likkmesriikide ja teiste riikide vahel on juba saanud tegelikkuseks – tegelikkuseks, mida võiks edasi õhutada ja arendada, kuid mis sisaldab juba austust riikide suveräänsuse, töölistele ja nende õiguste (tagades sotsiaalse harmoneerimise, eriti parimate tingimuste rakendamisega) ja kasutajate õiguste vastu.

Aga iga liikmesriigi tsiviillennundusjõud viiakse järk-järgult üle ELi, mis on eriti negatiivne kui see juhtub valdkonnas, millel puuduvad selgelt määratletud piirid.

Tegelikult märgib Euroopa Lennuohutusameti asutamine järjekordset „sammu” selles suunas. Tuleb rõhutada, et amet täidab volitusi, mida varem täitsid iga riigi pädevad ametid eraldi. Põhiliselt on see meede ette nähtud teostama seda, mida nimetatakse „ühtne Euroopa taevas” ja õhutranspordi ja lennunduse liberaliseerimist ELi tasemel. Niisugune liberaliseerimine finantskasumlikkuse pärast tõstatab küsimuse tööliste õiguste, teenuste kvaliteedi ja ohutustaseme kohta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Leichtfriedi raport märgib parlamendi, nõukogu ja komisjoni osalusel toimunud keerukate läbirääkimiste kulminatsiooni. EASA volituste laiendamine on Euroopa lennundusohutuse valdkonnas oluline areng ja minu fraktsioon toetas lõppkompromissi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. − (IT) Juhataja, daamid ja härrad, ma kinnitan oma eelnevat hääletamist Leichtfriedi raporti poolt. Läbirääkimised parlamendi ja nõukogu vahel on komisjoni abil andnud tulemusena selle teksti, kuigi see ei rahulda täielikult mõningaid nõudmisi, mida mina olen toetanud, on see hea kompromiss. Ma tahaksin rõhutada tähtsat osa, mida etendab Euroopa Lennuohutusamet selles, mis puudutab seiret, mitte ainult lennunduses, vaid ka ettevõtte tegevuses. Amet vastutab sertifikaatide ja litsentside uuendamise ja väljaandmise eest ja ühtsete ohutusnõuete rakendamise järelevalve eest.

Samuti võib ta ka määrata trahve, kui ohutusnõudeid korralikult ei täideta. Seetõttu on mul heameel muudatusettepaneku 15 üle saavutatud kompromissist, mis muudab ameti täiesti iseseisvaks ja erapooletuks, sealhulgas ka küsimustes seoses litsentside tühistamise ja trahvide määramisega. Samuti tahan ma rõhutada, et personal peab mängima tähtsamat osa selle asutuse arengus ja töös. Sellest lähtuvalt jagan täielikult raportööri muret selle töö seisundi parandamisest, arvatavasti kasutades Euroopa Liidu personalieeskirjadega pakutavat võimalust.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Hääletan selle raporti poolt ja pean õnnitlema raportööri suure tähtsusega tehnilise küsimuse puhul. Tahaksin siiski teha mõned märkused.

Salongipersonali tunnistuste väljastamine on kindlasti küsimus, mis mõnedes liikmesriikides probleeme tekitab ja on kaasa toonud salongipersonali ametiühingute sihipärase lobitöö. Usun, et raportöör on leidnud kompromissi, mis leevendab mõnede liikmesriikide hirme, kuid tunnistab salongipersonali tegevuse tähtsust. Mõned lennufirmad tõepoolest kuritarvitavad salongipersonali, mitte ainult neid lihtsalt „taevas töötavate ettekandjatena“ koheldes, vaid sõlmides nendega lepingud miinimumpalga ja maksimaalsete töötundide arvuga, pärast seda, kui nad on ise oma koolituse eest maksnud.

Teiseks on oluline mõista, et parlamendi poolt heakskiidetud EU-OPS kuulub nüüd EASA pädevusse. Tahaksin kasutada võimalust, et komisjonile ja EASAle meelde tuletada, et EU-OPSi eeskirjade alajaos Q kehtestatud lennu- ja vahetuste aegasid ei saa muuta, enne kui on tellitud väsimuse uuring ja konsulteeritud tööstusharuga laiemalt.

Lõpuks loodan, et ELis tervikuna on nüüd võimalik kasutusele võtta teised lennuohutuse ja julgeoleku aspektid, kaasa arvatud kokpiti ukse ja pagasiruumi järelevalve.

 
  
  

- Raport: Adriane Poli Bortone (A6-0464/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Nagu üldiselt on asi eeskirjadega selles valdkonnas, põhinevad selle raporti erieesmärgid liikmesriikide seaduste, eeskirjade,ja haldussätete harmoniseerimisel Euroopa siseturu arengu edendamiseks, käesoleval juhul seoses toidule esitatavate toiteainete- ja tervislikkuse väidetega.

Ettepanek koosneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusesse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) kahe muudatuse tegemisest ja ettepanek on suunatud adekvaatse üleminekuperioodi tagamiseks laste arengut ja tervist käsitlevate tervisealastele väidetele.

Toitumisalased väited, mis on olnud kasutusel liikmesriikides enne 2006. aasta 1. jaanuari kooskõlas kehtivate siseriiklike sätetega ja mis ei sisaldu määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisas võivad olla jätkuvalt kasutuses kolme aasta jooksul pärast määruse jõustumist. Tervisealased väited, mis ei viita laste arengule ja tervisele saavad samuti kasu määruse artiklis 28 lõigetes 5 ja 6 üksikasjalikult sätestatud üleminekumeetmetest. Samasugused üleminekumeetmed on nüüd tagatud ka laste arengut ja tervist puudutavatele väidetele.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − Hääletasin selle raporti heakskiitmise poolt kontrollide tõttu, mis on vaja esitatud toitumis- ja tervisealaste väidete tagamiseks läbi viia. Kuna tervislik toitumine on paljude jaoks pika ja aktiivse elu oluliseks eeltingimuseks, on nõuetekohase teabe edastamine tarbijatele sama oluline. Liiga kaua on mõnede tootjate esitatud väited armastatud tarbekaupade kohta tarbijaid nende toodete toitumis- ja tervisealaste omaduste osas eksitanud. Palun komisjonil pühendada nii kaua aega kui vajalik Euroopa kodanikele suunatud nõuetekohase selgitustöö tagamiseks.

 
  
  

- Raport: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bert Doorn (PPE-DE), kirjalikult. − (NL) Autoosade turu liberaliseerimine on olnud tuliste vaidluste teema juba 1993. aastast alates. Ma mõtlen, et disainiõiguste kaotamine nähtavatele autoosadele on ammu aegunud. Seega ma toetan kõigest südamest komisjoni ettepanekut, kuna praegu ei ole lähikonnas ühtki korralikult toimivat ühtset turgu.

Kui funktsionaalosi nagu külgvaatepeegleid ja tulesid tuleb asendada, peavad vajalikud osad auto endise seisundi taastamiseks olema kergesti kättesaadavad. Ma olen Euroopa liberaliseerimise poolt nii kiiresti kui võimalik ja seega ma pooldan üleminekuperioodi, mis oleks võimalikult lühike – viis aastat. Ma hääletan muidugi muudatusettepanekute vastu, mis võimaldavad liikmesriikidel vaevaliselt vedada üleminekuperioodil oma jalgu üle liberaliseerimise.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Käesolev raport sisaldab mõningaid muudatusettepankuid ettepanekule võtta vastu direktiiv liberaliseerida varuosade sekundaarne turg, mis on sobiv autotööstusele, masinatööstusele, kapitalikaupadele ja tarbekaupade tööstustele.

Komisjoni ettepanek toetab kaitsmata turgusid, kuna käesolev raport toetab 5-aastast üleminekuperioodi riikides, kus on olemas turukaitse nagu see on Portugalis.

Me teame, et ühelt poolt põhjustavad kaitstud turud suurte ettevõtete monopole varuosade kaubanduses, sest kaitstud turgudel peab tarbija ostma asenduse defektsele või katkisele osale algtootjalt. Kasutatavaks argumendiks on, et toote kujundust ei tohi muuta, enamtuntud näide on autotööstus, kuigi see ettepanek direktiivile rakendub ka teistele tööstusharudele. Kuid esineb tegelikke juhtumeid, kus lihtsa osa asendamine nõuab tervet osade kombinatsiooni koos sellega kaasnevate kuludega tarbijale.

Vahepeal, teiselt poolt, on Portugalis eriti autotööstusega seotud vabrikuid, mis jätkavad töötamist tänu varuosade tootmisele tuntud automarkidele ja mille jaoks turu „liberaliseerimine” võib põhjustada tõsiseid probleeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), kirjalikult. – (FR) Lehne raporti puhul disainilahenduste õiguskaitse kohta otsustasin toetada ja anda oma allkirja muudatusettepanekule, millega pakutakse välja kaheksa-aastase üleminekuperioodi kehtestamine enne intellektuaalomandi õiguste täielikku liberaliseerimist komplekssete toodete, nagu mootorsõidukid, koostisosadele, mida kasutatakse nende algse välimuse taastamiseks. Senini pole majandusliku mõju uuringud näidanud mingit märkimisväärset langust nende osade tarbimishinnas liikmesriikides, kus süsteem on juba liberaliseeritud.

Ma olen ühtlasi ka veendunud, et Euroopa õõnestab siin iseenda huvisid. Teised maailmajaod tegelevad oma tootmise kaitsmisega tööstusomandi õiguste abil, aga Euroopa Liit – deklareerides samal ajal oma soovi kaitsta tarbijaid ja võidelda võltsimise vastu – teeb vale valiku.

Kaalul olevad küsimused on majanduslik tasakaal autotööstuse sektoris ja Euroopa autokasutajate turvalisus.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. – (FR) Direktiivis disainilahenduse õiguskaitse kohta, nagu see täiskogule esitati, tehakse ettepanek autoosade turu täielikust liberaliseerimisest, eriti mootorsõidukite sektoris.

Raportööri tekst muudab ettepanekut märkimisväärselt, avaldades toetust, et liikmesriikidel oleks lubatud säilitada rangelt kujundust ja mudeleid kaitsvad seadusaktid veel järgmiseks viieks aastaks. Säilitades tootjate monopoolsus autoosade tootmisele tähendab - ennetada ühenduse töökohtade kaotust riikidele nagu Türgi, Brasiilia ja Korea, kus tootmiskulud ja kvaliteet on madalamad.

Selle sektori üleliigselt kiirustav liberaliseerimine võib samuti ka kaasa tuua suuri riske, eriti ohutuse osas. Kui autotootjad ei pea enam vastutama osade tootmise eest, siis pole midagi, mis garanteeriks nendepoolse tehniliste nõuete järgimise ja kinnitust kvaliteedile. Kindlasti peame me eelistama sõidukikasutajate kaitset ja turvalisust igasugustele majanduslikele ja poliitilistele kaalutlustele.

Näib nii, et olles rünnanud postiteenuste, raudteede, energia ja elektrisektoreid, on Brüssel nüüd võtnud oma sihikul autotootjad. Ultra globaliseerumise ja sunniviisilise ideoloogilistel põhjustel reguleerimise hülgamise loogika näib olevat piiritu.

(Hääletuse selgitus katkestati järsult vastavalt kodukorra artikli 163 punktile 1)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjalikult. − (PL) Juhataja, siseturg on väga keeruline struktuur, mis on tasakaalustanud sellest sõltuvate erinevate gruppide huvisid mitmeid aastaid järgemööda.

Käesoleva direktiivi eesmärgiks on saavutada varuosade sekundaarse turu täielik liberaliseerimine. Ühel pool on meil seetõttua varuosade tootjate laiad hulgad, kes nõuavad, et nende õigusi vaba konkurentsi ja turumonopoli keelustamise suhtes võetaks arvesse; teisel pool on meil autotootjad (ja siin me nähtavasti keskendume autotööstusele), kes põhjendavad oma varuosade tootmise kaitset tootekujunduse seadusliku kaitsega.

Selles situatsioonis, mis esmapilgul näib lahendamatu, toetan mina raportööri lähenemist, kes soovitab süsteemi, mille kohaselt disainilahendusi kaitstakse piiratud ajaperioodi vältel. Tegelikult on kaitseperiood lähedalt seotud kompleksse toote elutsükliga.

Samuti ma ka nõustun raportööriga, et uue, kaitstud tootedisaini rakendamisega kaotab kehtivuse vanas kujunduses kasutatud varuosade kaitse. See kaotaks kehtivuse ka siis, kui disaini, millel puudub asendus, lakatakse tootmast. Ettepanek näib mulle kõige sobivama korraldusena ja niisugusena, mis kaitseb kõige paremini sellega seotud gruppe.

Ma toetan ka ettepanekut ülemineku korraldamisest, millega liikmesriigid, kelle seadusandlikes aktides disainilahenduste kaitse laieneb autoosadele, võivad säilitada selle lahenduse kaitse viie aasta jooksul pärast direktiivi jõustumist.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjalikult. − Toetasin kompromissipaketti ja lükkasin tagasi parandusettepanekud remondi klausli üleminekuperioodi pikendamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), kirjalikult. − Toetan Euroopa konkurentsivõimelist varuosade turgu. See aitab hoida kulud tarbijate jaoks madalal ja hoogustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete äritegevust. Toetan järelikult komisjoni ettepanekut varuosade turgude konkurentsile avamiseks.

Seetõttu ei ole mul võimalik toetada muudatusettepanekuid, mis pikendavad turu avamiseks ettenähtud aega kuni 8 aastani. See aeglustakse meie edasiliikumist eesmärgi saavutamise poole, milleks on varuosade konkurentsivõimeline turg.

 
  
  

- Raport: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh ja Inger Segelström (PSE), kirjalikult. − (SV) Meie hääletame raporti ja komisjoni ettepaneku vastu alljärgnevatel põhjustel:

– Lootsime, et reform tähendab kokkuhoidu liidu maksumaksjatele ja et veinitööstust lakatakse rahastamast läbi ühtse põllumajanduspoliitika. Lõppude lõpuks me arvame, et maksudest rahastatud ühenduse subsiidiumid Euroopa veinitootmisele peavad lõppema.

– Leiame olevat laiduväärse kasutada maksumaksja raha Euroopa veinide turustamiseks. See on vastuolus parlamendi alkoholistrateegiaga, mis propageerib piiravat seisukohta alkohoolsete jookide turustamisele. Selles kontekstis on kulude suurendamine turustamismeetmetele kurb näide võltsmoraalist.

– Samuti oleme me vastu ettepanekutele, mis toetavad euroopa maksumaksja raha veinide turustamisel kolmandates riikides. Me arvame, et tuleb olla ettevaatlik Euroopa veinide turustamisel, eriti arengumaades, kuna see tähendaks kohalike tööstuste lämmatamise riski. Liit ei tohiks kahjustada kohalikke tootjaid arengumaades, vaid vastupidi, peaks neid toetama.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjalikult (IT) Juhataja, ma hääletan käesoleva raporti vastu, mitte hr Castiglione üldise lähenemise tõttu, mis sisaldab mõningaid positiivseid mõtteid nagu koguseliste limiitide kehtestamine ja ümbritseva keskkonna sobivus väljajuurimisega, veinivirde keelustamine väljaspool Eli ja meetmete laiendamine, millega liikmesriigid võivad iseseisvalt toime tulla. Minu arvates aga on nõusolek suhkru lisamise kasutamisest ja säte, mille kohaselt selle kasutamist ei tule näidata informatiivsel märgisel tarbijaile, kriitilised punktid. Lõik niinimetatud puuviljaveinidest on samuti täiesti küsitav, nagu ka raporti üldine lähenemine veinivirde suhtes. Kui itaallane, ma loodan, et minister De Castro ja tema kolleegid suudavad kokkuleppele jõuda seadusandlikult pädevas raamistikus, mis austaks kvaliteeti ja tarbijaõigusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), kirjalikult. − (PL) Juhataja, ma toetan täiel määral Castiglione raportit ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus veinituru ühise korralduse kohta.

Lihtsate ja toimivate tootmiseeskirjadega reguleeritud veinituru loomine ja ausa konkurentsi põhimõtted ühenduse turul mitte ainult ei paranda Euroopa toodete kvaliteeti, see tõstab ka puuviljakasvatajate elatustaset.

Samuti on ka oluline, et tarbijad oleksid teadlikud teatud toote tootmistsüklist ja selle täpsest päritolust.

Pealegi võib niisugustest meetmetest olla märgatavat kasu puuviljaveini tootmisele minu omal kodumaal ja see on peamine põhjus, miks ma toetan raportit.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Meie hääletame käesoleva raporti vastu, sest see ei muuda tähelepanuväärselt kõige olulisemaid aspekte Euroopa Komisjoni kehvas ettepanekus viinamarjakasvatus- ja veinisektoris.

Nagu me alati oleme öelnud, me ei nõustu sellise liberaalse seisukohaga, mis väidetavasti on samm ühise turukorralduse lõhkumise suunas veinisektoris. Euroopa Liit ise uuris seda ja läks niikaugele, et lubada suhkru lisamist ja suurendada võimalikku määra, võrreldes senikehtinud tasemetega.

Kuid üks kõige olulisemaid aspekte on fakt, et see jätab lahtiseks kogu küsimuse istutusõiguste liberaliseerimisest alates aastast 2013, kuigi raportöör tunnistab, et see ainult aitab kaasa tootmise kontsentreerimisele suurimate viinamarjakasvatajate kätte, kes juba naudivad kasu märkimisväärsest riiklikust toetusest ja muudest privileegidest.

Niisamuti on kahetsusväärne, et meie esitatud ettepanekud istutusõiguste säilitamisest ja veinitootmisalade restruktureerimisest, eriti perekonnafarmide, väike- ja keskmiste viinamarjakasvatajate ja ühistute osas, jäid vastu võtmata, kuigi me märgime rahuldustundega, et mõningad ettepanekud kiideti heaks, eriti ettepanek joomiseks mõeldud alkoholi destilleerimisest.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjalikult. (PT) Kuigi ma olen nõus ühise turukorralduse reformiga veinisektoris ja laiemas mõttes toetan Euroopa Komisjoni ettepanekut, arvan, et Castiglione raport on teinud olulise panuse, sisaldades mõnda muudatusettepanekut, mis parandavad märkimisväärselt komisjoni dokumenti.

Muude positiivsete aspektide hulgas märgiksin pideva toetuse rakendamise võimalust joogiks mõeldud alkoholi destilleerimiseks.

Ma hääletasin muudatusettepanekute 33 ja 223 poolt, sest ma arvan, et sektori liberaliseerimine ei peaks olema järsk ning lükkasin tagasi muudatusettepanekud 314, 347, 293 ja 217, kuna ma pole nõus suhkruga rikastamise menetluse jätkamise võimaluse rakendamisega, tegevusest, mis võib põhjustada mittevastavusi tootjate vahel ja seetõttu ma toetan Euroopa Komisjoni algset teksti.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Ma tervitan käesoleva raporti surveolemust, mis väljendub Euroopa Komisjoni ettepaneku põhjalikus käsitlemises, mis sisaldas muuseas ka 400 000 ha viinamarjapõõsaste laialdast väljajuurimisoperatsiooni. See ettepanek ignoreeris sotsiaalset tegelikkust viinamarjakasvatussektoris ja oleks edaspidi põhjustanud maastikku kahjustavat maa söötijäämist. Raport vaatleb väljajuurimist kui potentsiaalselt kasulikku meedet, mida tuleks soovitada vabatahtlikkuse alusel.

Teine positiivne ettepanek käsitleb võimalikku ümberkorraldusmeetmete rakendamist veinitööstuses. Euroopa veinitööstus vajab võimsaid, edukaid ettevõtjaid, et välja kannatada rahvusvahelist konkurentsi.

Teisest küljest, ettepanekud kriisi ennetamiseks vajadusel ei ole kuigi kaugeleulatuvad. Arvestades tootmise kõikumise ulatust, oleks soovitatud meetmed vaid ajutiselt kergendavad. See mis puudub, on tingimustele vastav kriisijuhtimise mehhanism, mis lisaks midagi uut olemasolevatele meetmetele.

Lõpuks, mul on kahju, et puudub säte rikastamise märkimisest etiketile sahharoosi lisamise kohta: see oleks olnud otsekohene, läbipaistev viis tarbija informeerimiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), kirjalikult. (DE) Veinituru ühises korralduses püüab komisjon arvestada veinitootmisregioonide eripära neile suurema vastutuse delegeerimise ja initsiatiiviks avaramate võimaluste loomisega.

Täna on Euroopa Parlament pannud just need eesmärgid paberile kirja. Me oleme absoluutselt kindlad oma ettepanekutes, mis on vastu võetud liikmesriikide parlamendiliikmete poolt. Euroopa veinikultuur on osa meie pärandist. Veinitootmise häll on siin, Euroopas. Veinikultuur tähendab äri, sissetulekut ja töökohti. Komisjoni ülesanne pole turu tasakaalu otsimine meie tootmise piiramise või eeskirjade muutmisega teha tootmine võimatuks. Komisjoni ülesanne on aga kaitsta meie osa maailmaturgudel ja tagada, et meie toodetel oleks rahvusvaheline prestiiž, mida nad väärivad. Eesmärk ei tohi olla turu kitsendamine, vaid uute turgude avamine. Miks me peaksime muutma veinivalmistamise meetodeid veinidele, mis müüvad hästi? Meie veinivalmistamise meetodite juured on iidsetes kultuurides ja traditsioonides.

Täna on Euroopa Parlament selgesõnaliselt uuesti kinnitanud oma toetust suuremale turumeetmete hulgale, riikide eelarvetele ja regionaalse initsiatiivi arenemisruumile, sotsiaalselt tundlikele järkjärgulistele sekkumismeetmetele ja olemasolevate veiniõpetuse tavade säilitamisele, teiste sõnadega – sahharoosi ja rektifitseeritud veinivirde kontsentraadi (RCM) lisamisele, asetades need lisandid võrdsetele alustele täiendavate veinivirde (RCM) toetustega.

Ma loodan, et meie ettepanekud liidetakse uue ühise veinituru korraldusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjalikult. (DE) Aastatel, mil tingimused on viinamarjakasvatuseks ebasoodsad ja on liiga vähe päikest, pole viinamarjade fruktoosisisaldus piisav fermentatsiooniks nõutava alkoholikoguse saamiseks. Seetõttu me lisame suhkrut, mis ei muuda veini maitset. Tähtis on, et suhkur lisataks enne fermenteerimist ja mitte pärast, mis tähendab, et küsimus ei ole hapu veini magusaks tegemises ning suhkru lisamine on lubatav ainult lauaveinidele ja kindla piirkonna lauaveinidele – vins de pays.

See peaks jääma tuleviku asjaks. Komisjoni plaan asendada peedisuhkur, mis on seni olnud tavapärane lisand, lõunaregioonide kääritamata viinamarjamahlaga koos tootmislisadega, ei kannata lähemat vaatlust. Lisaks tulisele vaidlusele ekspertide hulgas erinevuste üle maitseomadustes, on ka veel keskkonnaalane argument. Pole mingit mõtet transportida viinamarjavirret läbi kogu Euroopa paikkondadesse, kus on juba olemas kohalik suhkrupeedi varu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), kirjalikult. (SV) Raportisse tehtud muudatusettepanekud, millega me pidime tänasel hääletusel arvestama, on totrad. Näiteks peaks erinevate veinisortide suhkrusisalduse tegelikult jätma tooteid ostvate tarbijate endi otsustada. Seda ei tuleks määratleda otsustetegemise protsessides ELi institutsioonide vahel.

Tootjad teistest maailmajagudest on osanud toota veine, mis on meelepärased Euroopa tarbija maitsele ja samal ajal ka odavamad kui Euroopa veinid. Vastavalt Euroopa Parlamendi enamuse arvamusele tuleb selle vastu võidelda suurema rahahulga pumpamisega põllumajanduspoliitikasse ja mitmesuguste kampaaniate läbiviimisega.

Pole kahtlust, et Euroopas toodetakse suurepäraseid veine. Põhimõtteline küsimus seisneb selles, kas on õige välja suruda vaesemaid riike Euroopa veiniitootmise heaks.

Oluline on omada seisukohta, mis arvestaks veinitootmise arutelus kõigi faktoritega, kaasa arvatud rahvatervise huvid. Raportis see puudub.

Neil põhjustel ma hääletasin komisjoni ettepaneku ja samasisulise Euroopa Parlamendi raporti tagasilükkamise poolt. Veinitootjad peavad tegutsema vabal turul ja mitte, nagu praegu, saama tohutuid toetusi ELilt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), kirjalikult.(FR) Languedoci ja Roussiloni – Toulouse’i punase tagapõhjaga risti, mis sümboliseerib vastuhakkude sajandit, mis algas Marcelin Albert’iga 1907 ja kestis kuni André Castéra’ni 1976 – viinamarjakasvatajad, rahvas, kelle maa laiub Rhone’ist kuni Garonne’ini, tunnevad ohtu Euroopa Komisjonilt. See tahab nad ümber paigutada ja selle asemel istutada nende maadele pensionileläinud brittide kolooniad. Teejoojad hakkavad välja ajama inimesi, kes elatuvad viinamarjakasvatusest ja veinivalmistamisest Minervois’, in Corbières’, Costières’i ja Picpouli viinamarjaistandustes.

See on kuritegu tsivilisatsiooni vastu! Ja seda saadetakse korda väidetava ületootmise valeliku katte all. Milline on aga tõde?

Tõde on 150 000 hektaris illegaalsetes viinamarjaistandustes Hispaanias ja Itaalias. Just need illegaalsed viinamarjapõõsad tuleks välja rookida, sest see, millest räägitakse kui üleliigsest toodangust, on tegelikult üleliigne sissevedu, mis ulatub igal aastal 12 miljoni hektoliitrini.

Lisaks sellele istutatakse iga meie väljajuuritud viinamarjapõõsa asemele uus Vaikse Ookeani äärel ja kui Hiina saab veinist maitse suhu, leiame meie ennast ülemaailmses defitsiidis.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) Oma ettepanekuga veinitootmise reformist, näib komisjon olevat välja tulnud veel ühe pièce de résistance’iga. Ühelt poolt püüab ta ära kuivatada Euroopa veinijärved, andes rahalisi hüvitisi kogu viinamarjaistanduste pindala vähendamise eest, kusjuures, teiselt poolt, kavatseb ta lubada viinamarjade istutamist kõikjal pärast aastat 2013. Kui kasvatamise piirangud kaotatakse, hävivad töömahukad viinamarjaistandused mäenõlvadel.

Nagu poleks veel küllalt sellest, et panna neid viinamarjakasvatajaid hirmu tundma oma olemasolu eest, riisutakse kavatsetava suhkrulisamise keeluga kogu Põhja-Euroopalt saak suhteliselt vähese päikesepaistega aastatel, kuna samaaegselt toetuse äravõtmine kontsentreeritud veinivirdele muudab lõppkokkuvõttes veinitootmise võimatuks ka Lõuna-Euroopas. Lisage sellele vaieldav keeld nimetusele „lauavein”, mis paratamatult lõpeks üht sorti madalaima kategooria veinide üleküllastusega ning saab võimatuks vältida arvamust, et käesoleva reformi kavandajatel puudub lihtsalt vajalik asjatundlikkus ja arukus. Castiglione raport on nende ettepanekute suhtes parendus, mistõttu ma hääletasingi selle poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), kirjalikult. – (FR) Minu kolleegid ja mina toetasime Giuseppe Castiglione raportit veinituru ühise korralduse kohta suure enamusega.

Eriti toetasin ma nelja muudatusettepanekut, mida ma pean oluliselt tähtsaks mitte ainult Euroopa veinitööstuse kaitseks, eriti Burgundia ja Franche Comté piirkonnas, vaid ka selle konkurentsivõimelisemaks muutmisel.

Ma hääletasin muudatusettepaneku 271 poolt, mis on vastu komisjoni kavale lõpetada suhkru lisamine. See on tegelikult eluliselt tähtis, et me säilitaksime suhkrulisandiga veinivalmistamise traditsioonid, mis on kestnud paljudes Euroopa regioonides, kaasa arvatud Burgundia ja Franche Comté, mida ma juhtun esindama.

Ma toetasin samuti ka muudatusettepanekuid 33 ja 223, mis on vastu komisjoni plaanile istutusõiguste liberaliseerimise kohta 1. jaanuarist 2014: viinamarjakasvatajate huvid nõuavad, et me peaksime ootama kuni väljajuurimiskava lõpuni, et näha, kui tõhus see on olnud, enne, kui me hakkame kaaluma liberaliseerimist.

Lõpuks, ma hääletasin kohustusliku destilleerimise säilitamist taotleva muudatusettepaneku 107 poolt.

Üldiselt olen ma rahul parlamendi tehtud muudatusettepanekutega; ma toetasin käesolevat raportit ja ma loodan, et sel on positiivne mõju põllumajandusnõukogule 17.–19. detsembril, kui on kaalul meie regiooni huvid.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjalikult. (IT) Juhataja, daamid ja härrad, ma hääletan austatud kolleegi Castiglione raporti poolt. Veinisektor on juba ammu vajanud reformi, mis taastaks ühenduse veinide omapära ja konkurentsivõime ja annaks Euroopa tootjatele võimaluse endiste turgude tagasivõitmiseks ja uute vallutamiseks. Euroopa, eriti Itaalia, tootjad taluvad ägedat konkurentsi uute tootjate poolt.

See ei tulene nii suurel määral sisetarbimise langusest kui liialdatud tootmiskuludest, ülijäikadest ja keerulistest eeskirjadest, mis sageli piiravad võimalust tootmise kohandamiseks nõutavate muutustega kaasaminekuks ja üliarglik toetus- ja turustuspoliitika. Meil on vaja kõige paremini ära kasutada Euroopa ja Itaalia veinide kvaliteeti. Et võimaldada Euroopa Liidul tugevdada oma positsiooni veinisektoris, peab veinituru ühise korralduse reform keskenduma kvaliteedi parandamisele ja see tähendab regionaalsete, päritolunimetusega ja geograafilise tähistusega veinide propageerimist, nende kaitset ja toetamist, kuna need esindavad Euroopa kvaliteettooteid maailmaturul.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), kirjalikult. (DE) Aastatel, kui veinikasvatuseks on tingimused ebasoodsad ja esineb liiga vähe päikest, on fruktoosisisaldus viinamarjades ebapiisav fermentatsiooniks vajaliku alkoholikoguse tootmiseks. Seepärast me lisame suhkrut, mis ei muuda veini maitset. Oluline moment on suhkru lisamine enne fermentatsiooni aga mitte pärast seda, mis tähendab, et siin pole tegemist hapu veini magustamisega, kusjuures suhkru lisamine on lubatud ainult lauaveinidele ja teatud paikkonna veinidele. See jääb tuleviku küsimuseks. Komisjoni plaanid, asendada peedisuhkur, mis on senini olnud tavakohane lisand, viinamarjavirdega lõunaregioonidest koos tootmislisadega, ei kannata kriitikat.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjalikult. − Hääletasin selle raporti poolt, aga on ikka veel palju probleemseid valdkondi, millega parlament ei ole soovinud tegeleda, eelkõige sektori konkurentsivõimelisemaks muutmine kolmandatest riikidest saabuva impordi suhtes ja toodetud veini kvaliteedi parandamine ELi tasandil. Kahjuks seisavad riiklikud ja piirkondlikud prioriteedid püsiva reformiprogrammi teel ees.

Peame Euroopas oma kvaliteetveini kaitsma ja peame samuti tegelema taskukohaste hindadega kvaliteetveinide tootmise küsimusega. Ei ole kahtlust, et komisjoni ettepanekud on muudetud sisutumaks. Õnneks võttis parlament vastu minu muudatusettepaneku miinimumkriteeriumide tõstmiseks ja kuivsuhkurdamist võimaldavad muduatusettepanekud. Need muudatusettepanekud on põhjapoolsete riikide ja minu enda Ühendriikide veinitootjate jaoks üliolulised.

Euroopa veinitööstus seisab ikka veel silmitsi paljude ohtudega ja näeme ELis, kuidas kaotame oma turuosa Uuue Maailma riikidele.

Aga miks? Sest nad suudavad toota suurepärase kvaliteediga veini taskukohase hinnaga ja kasutavad turundusstrateegiat, mille aluseks on tarbijate soovid 21. sajandil; mitte roomlaste poolt kolmandal sajandil istutatu. Me vajame kvaliteeti, mitte kvantiteeti ja meil on vaja toota veini, mis pakub raha eest väärtust.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), kirjalikult. − ELi veiniturg sõltub väga laiadest valikuvõimalustest ja kohalikust jätkusuutlikust tootmisest. Paljude jaoks on vein samasugune kultuuriga seotud küsimus nagu keel. Seetõttu oligi tänane hääletus nii palju vaidlust tekitav.

Suhkrumärgistuse mõju või suhkrulisandite kasutamise keeld veinitööstustes oleks olnud Põhja-Euroopa veinitootmise jaoks keelustava mõjuga. Tänapäeval pärinevad paljud suurepärased veinid UKst ja eelkõige Kagu-Inglismaalt. See on nii olnud alates ajast, kui roomlased veini esimest korda UKsse tõid.

Hääletasin selle traditsiooni säilitamise ja avatud turu poolt.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek: Terrorismivastane võitlus (B6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjalikult. − Konservatiivid hääletasid selle resolutsiooni vastu, esiteks seetõttu, et ettepanek kutsub üles ELi esitatud reformilepingu kaudu rohkem kaasama ja laiendaks sellisel viisil ELi pädevust äärmiselt tundlikku riikliku julgeoleku valdkonda. Konservatiivid usuvad tugevasse partnerlusse globaalsel tasandil kõikide terrorismivastases sõjas osalevate rahvastega ja eelkõige koos meie Ameerika liitlastega. Käesolevas ettepanekus jäetakse tähelepanuta, et selles küsimuses on ühtlustamise asemel vaja pigem koostööd.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), kirjalikult. − Briti Sotsialistide Delegatsioon (EPLP) tervitas terrorismivastast resolutsiooni ja hääletas selle poolt. Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud resolutsiooni lõppversioon ei ole täiuslik, kuid me tunnustame selge, ühemõttelise signaali saatmise tähtsust nendele, kes ähvardavad meie eluviisi ja millele me ei alistu.

EPLP on veendunud, et ELil on võimalik ja EL teeb kõik terrorismi võitmiseks ja et kui naaberliikmesriigid ja rahvusvahelised liitlased teevad koostööd, siis on lõppeesmärgi saavutamine tõenäolisem kui isolatsionalistliku poliitika abil.

Võtame parlamendiliikmetena täieliku vastutuse komisjoni ettepanekute hoolikaks jälgimiseks selles valdkonnas, et tagada vastuvõetavate õigusaktide asjakohasus, proportsionaalsus ja meie kodanike põhiõiguste austamine. Jätkame liitlaste poliitika kritiseerimist poliitikaerinevuste korral, kuid tunnustame ja tervitame jätkivat koostööd ELi ja demokraatlike riikide vahel, eelkõige ELi ja USA olulist suhet justiits- ja siseküsimustes. Oleme jätkuvalt veendunud, et meil on võimalik saavutada võit nende üle, kes soovivad hävitada meie väärtused ja põhimõtted vihkamise ja vägivallaga, meie liitlastega koostööd tehes, mitte vastandumise või tagasitegemise kaudu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), kirjalikult. − (PL) Juhataja, ELi liikmesriikidel on kohustus võidelda terrorismiga selle kõigis vormides, jäädes sealjuures seaduse piiridesse ning austades inim- ja kodanikuõigusi ja –vabadusi. Terrorismivastane võitlus ületab riigipiirid ja rahvusvahelise koostöö vajadus on endastmõistetav.

On absoluutselt vajalik, et kõik spetsiaalsed õigused terrorismivastaseks võitluseks saanud institutsioonid ja võimuorganid alluksid erapooletu kohtuvõimu täielikulr demokraatlikule kontrollile.

Terrorismivastane võitlus ei tohi täita – nagu täna vastuvõetud resolutsioon püüab teha – Brüsseli politsei ja kohtujõudude suurendamise otstarvet riikide arvel. Seepärast ma ei toetanudki tänast resolutsiooni terrorismi kohta ELis.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Terrorismist on saanud kõigi Euroopa Liidu kodanike turvalisusele suurem oht kui kunagi varem. Seetõttu on fraktsioon PPE-DE teinud terrorismiga võitlemisest prioriteedi ja lootis näha ka vastava resolutsiooni vastuvõtmist.

Resolutsioon tõstis eredalt esile, kui raske ja kui vajalik on saavutada õiget tasakaalu turvalisuse ja üksikisiku vabaduste austamise vahel. Euroopa demokraatiates me vajame kindlasti tagamist, et terrorismivastased meetmed oleks proportsionaalsed oma eesmärgiga, et mitte ohustada ühegi meie kodaniku isikuvabadusi.

Samaaegselt peame me meeles pidama, et liidu esmane eesmärk on kaitsta iga Euroopa kodaniku elu ja julgeolekut ja ta järgib seda eesmärki terrorismi ennetamise ja selle vastu võitlemisega.

Kahjuks on käesoleva teksti tasakaalu kummutanud suur hulk nähtavalt ebaproportsionaalseid ja mõningatel juhtudel õigustamata sätteid. Vaatamata meie fraktsiooni esitatud ettepanekutele, ei kajasta täiskogu vastuvõetud resolutsioon lõppkokkuvõttes meie seisukohta selles ei kirjas ega mõttes ja seepärast ma hääletasin selle vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Ehkki see sisaldab aspekte, mis kritiseerivad, kuigi pehmelt, niinimetatud „terrorismivastase võitluse” nimel tehtud inimõiguste rikkumist – rikkumisi, mida me algusest peale oleme selgelt ja kindlalt hukka mõistnud – ei eralda käesolev resolutsioon end võitlusest ega püüa seda peatada, kui mõnitatakse rahvusvahelist õigust ja praktiseeritakse selle nimel riiklikku terrorismi.

Jah muidugi nõuab kriitikat õiglase kohtumõistmise ja andmekaitseõiguse rikkumine, läbipaistvuse ja demokraatliku kontrolli puudumine, nõukogu keeldumine vastusest väidetele võimu kuritarvitusest terrorismivastasel ettekäändel, eriti LKA erakorraliste väljaandmiste ja mustade nimekirjade puhul.

Sellegipoolest ei või me lubada, et nn „terrorismivastase võitluse” katte all peaks parlament soojalt tervitame uue reformilepingu vastuvõttu ja pöörduks liikmesriikide poole selle ratifitseerimiseks; et ta jälle uuesti rõhutaks, et USA on kõige tähtsam partner selles valdkonnas, võttes tervenisti omaks USA välispoliitika või et ta nõuaks Europoli volituste tugevdamist ja sellele uurimiste läbiviimiseks iseseisva õiguse andmist.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjalikult. − Mul ei olnud võimalik toetada tänast resolutsiooni ettepanekut terrorismivastase võitluse kohta real põhjustel.

Esiteks ei ole mul võimalik jagada selle entusiastlikku tervitust reformilepingu (Lissaboni lepingu) naasmisele. Ma ei usu, et reformileping muudab Euroopa liikmesriikide kodanike jaoks ohutumaks kohaks.

Samuti on mul kahtlusi seoses selle resolutsiooni ettepaneku kodanikuvabaduste aspektidega. Resolutsiooni ettepanek, kuigi sellel on mõned suurepärased jooned, ei ole tasakaalus, asetades liiga suure rõhu õigusaktidele ja julgeolekualasele koostööle.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjalikult. (DE) Euroopa on üha enam saanud terroristide märklauaks, sest ta on ise lasknud ennast panna USA välispoliitika nimel tehtud rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste rikkumise kaasosalise rolli ja ka seetõttu, et ta pole suutnud tegutseda ausa vahendajana Palestiina küsimuses. ELil on viimane aeg tunnistada, et massiline sisseränne islamimaadest on potentsiaalne julgeolekurisk, kuna väljaränne Euroopasse on muutunud märtristaatuse omandamise vahendiks ja moslemitest sisserändajate sissetung kristlikkusse läände on kuulutatud religioosseks eesmärgiks.

Selle asemel, et vastavalt tegutseda ja järjekindlalt nõuda kohest sisserände peatamist islamimaadest kui ka illegaalsete sisserändajate repatrieerimise käsilevõtmist, võtab EL omaks mahepehme lähenemisviisi vältimaks juba siinolevate moslemite pahandamist. Peamiselt seepärast, et käesolev raport näib vaatlevat ELi reformilepingut demokraatiapõlgusega kui ravi terrorismi vastu, hääletasin täna selle vastu

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), kirjalikult. − (IT) Me palusime Euroopa Parlamenti juulikuu osaistungjärgul tegeleda tõsiselt terrorismiprobleemiga. Keegi nutikas mees on siiski otsustanud rääkida sellest septembris ja hääletada detsembris: järjekordsed raisatud viis kuud ja veel enam sõnu, mis on suunatud terroristide väljendusvabaduse õiguste kaitseks, kes üha enam kasutavad ära infovõrke, selle asemel et kaitsta terrorismi poolt rünnatud Euroopa ja teiste riikide kodanike ohutust.

Me anname Sahharovi auhinna hr Osmanile ja jätame ta üksi võitluses miljonite inimeste elude kaitseks Darfuris, me jätkame islami fundamentalistide vägivalla ignoreerimist Somaalias ja me valame krokodillipisaraid 50 ohvri pärast Alžeerias.

Häbi!

Sel põhjusel ma ei saa toetada Teie resolutsiooni ja hääletan selle vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjalikult.(EL) Euroopa Parlamendi resolutsioon ühtib ja ületab mitmes suhtes ELi reaktsioonilist poliitikat ja antidemokraatlikke meetmeid, mis terrorismiga võitluse ettekäändel piirab tööliste põhilisi isikuõigusi ja demokraatlikke vabadusi. See nõuab veelgi politsei ja kohtu koostöö tugevdamist liikmesriikide, Europoli ja Eurojusti sunnimehhanismide ja salajaste julgeolekuteenistuste vahel ja suuremat tulemuslikkust II Salaluureteenistuse osakonna ja väga tähtsate salastatud andmebaaside töös, et laiendada ja suurendada kogu ELi tööliste kohta käiva informatsiooni järelevalve ja kogumise tõhustamist. Mitte ainult ei asu käesolev resolutsioon täiesti ühele joonele uue mõõtega, mida EL annab oma ‘terrorismivastasele strateegiale’, s.o. võitlusele niinimetatud ’vägivaldsesse äärmuslikkusse laskumise’ vastu ja selle ennetamisele, kuid ta nõuab, et strateegia eest tuleb võidelda ja see peab olema kõige muu hulgas suunatud „vägivaldsete tegude sooritamisele õhutamise” vastu. See ’äärmuslikkusse laskumise’ vastane strateegia paljastab nn. ELi „terrorismivastase” poliitika ja selle kehtestamise mehhanismide tõelise märklaua: kõik need, kes vaidlustavad tema reaktsioonilist poliitikat. Kuid pole tähtis, kui palju resolutsioone monopolide poliitilised suuvoodrid ka vastu ei võtaks, nad ei saa seisata opositsioonilisi liikumisi ja püsivalt kasvavat ELi enda kui euroopa kapitali riikidevahelise imperialistliku liidu vastu suunatud arvamuse tõusulainet.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek: Komisjoni õigusloome ja töö programm aastaks 2008 (B6-0500/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness ja Gay Mitchell (PPE-DE), kirjalikult. − Euroopa Parlamendi Fine Gael’i delegatsioon hääletas komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogrammi lõike 16 vastu, sest oleme tuliselt vastu ELi algatusele võtta kasutusele Euroopa ettevõtjate ühine konsolideeritud tulumaksubaas (CCCTB). Tervitame asjaolu, et komisjonil ei ole kavas esitada järgmise aasta programmis selles küsimuses õigusloomega seotud ettepanekuid.

Konkurents on ülioluline majanduskasvu edendamisel, investeeringute ligitõmbamisel ja eelkõige euroala liikmesriikidele võimaluse andmisel nende majanduse juhtimiseks. EKP kehtestab intressimäärad ja stabiilsuse ja kasvu paktis on sätestatud euroala laenu- ja inflatsiooninõuded, seetõttu on maksupoliitika euroala liikmesriikidele lepingus jäetud üks kõige olulisematest vahenditest ja seda tuleb kaitsta.

Fine Gael’i parlamendiliikmed usuvad, et ELi CCCTB võib kaasa tuua ühtse maksumäära kehtestamsie Euroopas ja on tugevalt selle vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Me hääletame käesoleva resolutsiooni vastu seepärast, et meie tõsist muret väljendavaid ettepanekuid liberaliseerumis- ja deregulatsiooniprotsessi kiirendamise vastu, mis toimub paljudes sektorites ja mis ohustab tööhõivet, tagatud teenuste kvaliteeti ja ühiskondlike teenuste tulevikku ELis, ei võetud vastu. Mis on jäänud, on kallutatud riigi kui üldise huvitatusega teenuste tarnija vastu, kuna kogu rõhk on asetunud liberaliseerimisele.

Raha- ja fiskaalpoliitika ELis on samuti piiratud, selle peamiseks eesmärgiks on tehtud hindade stabiliseerimine ja konsolideerimine vastavalt Euroopa stabiilsuse ja majanduskasvu paktile, isegi kui meile on teada, et vähimagi konvergentsi protsessil on ebasoodus mõju majanduskasvule ja tööhõivele, majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele, tegelikule lähenemisele ELi liikmesriikide vahel ja riiklikele investeeringutele.

See asetab samuti ka rõhku neoliberaalsele Lissaboni strateegiale, mis on ELis kasutusel olev peamine mehhanism teenuste ja avalike teenuste privatiseerimiseks ja liberaliseerimiseks, paindlikkuseks ja kohandumiseks tööturgudel, töötasu vähendamiseks ja erahuvidele ligipääsu võimaldamiseks enamuses sotsiaalkindlustuse eraldistes, kaasa arvatud pensionid ja tervishoid

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), kirjalikult. − (PL) Juhataja, tööprogramm aastaks 2008 võtab vastu kompleksse lähenemise, mis on suunatud nägemuse juurutamiseks Euroopast, mis vastab oma kodanike tulevikulootustele. Euroopa Komisjoni peamised prioriteedid tulevaks aastaks on majanduskasvu ja tööhõivet, säästvat arengut ja sisserändevoogude ohjamist soodustavad tegevused. Nad puudutavad samuti ka kliimamuutust, energiat, ELi laienemist tulevikus ja tegevust rahvusvahelisel areenil.

Tuleb rõhutada, et tööplaan on välja töötatud üksikasjalike arutelude valguses teiste institutsioonidega, kaasa arvatud hiljuti arutletud küsimused üleilmastumise debatis nõukogu mitteametlikul kohtumisel Lissabonis. Programm sisaldab samuti ka prioriteete kommunikatsiooni valdkonnas, mis on samm edasi komisjoni pingutustes parandada informatsioonivoolu ELi kohta Euroopa kodanikele.

Mul oli heameel näha teadaannet uuest lähenemisest subsidiaarsuse põhimõtte ja soovitatud õigusaktide tulemuste erapooletu hindamise rakendamisest vigade vältimiseks tulevikus. Ettepanekud uutest seadusandlikest aktidest naiste olukorra parandamiseks, eriti perekonna nõudmiste ja tööelu kokkusobitamisest, mis on oluline samm võitluses Euroopa iibelanguse vastu, on samuti väga tervitatud.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Paljude aspektide hulgas, mis õigustavad kriitikat sel teemal, tahaksin ma keskenduda ühele prioriteetidest aastal 2008, mida komisjoni president kirjeldas kui üht kõige tähelepanuväärsemat: Euroopa Liidu lepingu ratifitseerimise ettepanekule.

EP enamus tervitab komisjoni otsust reformilepingu ratifitseerimise toetamise kohta, ‘õhutab komisjoni ... võimendama oma pingutusi arendamaks tegusamat kommunikatsioonipoliitikat, saavutamaks kodanike paremat arusaamist ELi tegevusest ... selleks, et valmistada ette reformilepingu ratifitseerimist ja Euroopa valimisi aastal 2009’ ja ‘nõuab komisjonilt arusaadavat selgitust, kuidas viimane kavatseb ellu viia oma ... prioriteetide sisu, eriti prioriteeti seoses reformilepinguga’.

Pidades silmas komisjoni vastuvõetamatut tegevust 2005. aastal toimunud nn Euroopa põhiseaduse üle korraldatud referendumite läbiviimisel, kujutavad need kavatsused, mis on ammu välja kuulutatud ja nüüd uuesti kinnitatud, teostamise korral tõelist sekkumist ratifitseerimisprotsessi, mis on iga liikmesriigi enda pädevuses.

Milline vasturääkivus komisjoni presidendi poolt, kes, kui temalt küsiti ratifitseerimisprotsessi kohta, vastas, et see on iga liikmesriigi otsustada, kuid kes spetsiaalselt teeb üheks enda prioriteediks sekkumise sellesse otsusesse!

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kuna rahastamine erasektorist osutus võimatuks, nagu oli algselt kavandatud projekti Galileo vahendite täiendamiseks, „otsustas” Euroopa Liit, et seda tuleb finantseerida täiel määral avaliku sektori kapitalist, ennekõike ühenduse eelarvest.

Seepärast muudeti institutsioonidevahelist kokkulepet, mis sisaldas finantsraamistikku aastateks 2007–2013, tõstes alamrubriigi 1a all (konkurents majanduskasvuks) olevate assigneeringute läve aastateks 2008–2013 kogusummale 1 600 miljonit eurot jooksevhindades, mis läks maksma rubriigi 2 („loodusvarade säilitamine ja kasutus”, nimelt põllumajandus, kalandus ja keskkond) all olevatele valdkondade alarahastamise ja ebapiisava rakendamise aastal 2007.

Niisuguse institutsioonidevahelise kokkuleppe läbivaatamise ja paindlikkuse mehhanismi rakendamisega kindlustab EL oma suure „prioriteedi” tuleviku, tagades selle rahastamise. Jääb ikkagi veel näha, kas, kui Galileo projekt on lõpetatud (see tähendab lõpetatud avalik-õiguslike vahenditega), kas seda ei pakuta hiljem erakapitalile mingi avaliku-erapartnerluse alusel näiteks, milles avalik sektor kannab kulud ja erakapital lõikab kasu. .

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), kirjalikult. − Ei toeta ettevõtjate ühise konsolideeritud tulumaksubaasi kehtestamist.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjalikult. − (RO) Mina olen Euroopa Komisjoni järgmise aasta õigusloome programmi vastuvõtmise poolt ja ma usun, et see kajastab Euroopa Liidu poliitilisi prioriteete väga hästi. Sellegipoolest, õigusakti ettepanekud, niisugused nagu ühtse maksumäära kehtestamine, mida komisjon valmistab ette eraettevõtete ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete õigusloomes, ei tohiks mõjutada liikmesriikide poliitikaid, mis on märkimisväärselt panustanud majandusliku kasvu heaks möödunud aastate jooksul.

Samuti ka Euroopa Komisjoni hiljutine teatis ühtse põllumajanduspoliitika „tervisekontrolli” kohta on sobiv alus institutsioonidevaheliseks läbirääkimiseks. Selleks peab Euroopa Komisjon edasi lükkama õigusakti ettepanekud, mis põhjalikult muudavad Euroopa Komisjoni sätteid enne kui Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahelised debatid pole lõppenud.

Lõpuks kahetsen õigusloomealgatuste puudumist ühtse viisapoliitika kohta, mis puudutab inimestele vastastikuse vaba liikumise võimaldamist Euroopa Liidu ja kolmandate maade vahel. Ma tuletan Euroopa Komisjonile meelde, et 12 liikmesriiki on ikka veel välja jäetud viisavabadusprogrammist Ameetrika Ühendriikidega.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek: majanduspartnerluslepingud (B6-0497/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjalikult. − (PL) AKV-EL Parlamentaarse Assamblee liikmena ma soovin toetada möödunud nädala ELi-Aafrika tippkohtumist Lissabonis. Parlamentaarse assamblee viimasel istungjärgul Kigalis me kutsusime üles arukusele ja rutakatest kaugematest suhete reguleerimisest hoidumisele ELi ja Aafrika vahel. Arusaadavalt peab ühine ELi-Aafrika strateegia arvestama mõlema partneri huvidega ja koostöö ei tohi toimuda kummagi arvelt.

Tõsiasi, et Euroopa Liit on Aafrika riikide kõige tõsisemaltvõetav majanduspartner ja et suurem osa Aafrikale antavast abist tuleb Euroopast, paneb liidule erilise vastutuse. See tehti selgeks Euroopa ja üleaafrikaliste parlamentide ühisavaldusega, mis õigustatult kutsus üles mõlemaid institutsioone suuremale osavõtule tulevaste suhete kujundamises kahe kontinendi vahel. Euroopa Parlament on selgesõnaliselt avaldanud oma toetust Kigali 22. novembri 2007. aasta deklaratsioonile, kutsudes üles pikendama läbirääkimiste lõpu tähtaega uue ELi-AKV kaubanduslepingu kohta, lepingu kohta, mis peab olema arukas ja andma mõista, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni rangeid nõudmisi tuleb lõdvendada. On hea, et järgmise tippkohtumiseni aastal 2009 seatud prioriteedid ei räägi mitte ainult rahust, julgeolekust, inimõigustest, kliimamuutusest ja sisserändest, vaid ka võitlusest vaesusega tööhõive kaudu, investeerimisest tervishoidu ja haridusest.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. (PT) Kui oleks mingisuguseid kahtlusi ELi tõelistes kavatsustes seoses vabakaubanduslepingutega, mida ta paneb ette rakendada AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani) piirkonna riikidega, lepingutega, mida kirjeldatakse kui „majanduspartnerluslepinguid” ja mis oli hiljutisel ELi-Aafrika tippkohtumisel eriliselt käsiteltud teema, sest mõned Aafrika riigid keeldusid neid allkirjastamast, siis praegu heakskiidetud resolutsiooni lugemisest piisaks nende selgitamiseks. Sellegipoolest on Portugali välis- ja koostööminister João Cravinho teinud nõukogu esimehena asjad võrdlemisi selgeks AKV-ELi ühisel parlamentaarsel assambleel Kigalis 21. novembril.

Kuigi, olles olnud kohustatud (momendiks) taganema, püüdis EL pareerida vastupanu, tulles välja ettepanekuga rääkida majanduspartnerluslepingud läbi kahes faasis, alustades kaubavahetusest ja minnes hiljem edasi teiste valdkondade, nagu teenuste ja investeeringute, lisamisega, samaaegselt lubades miljoneid ja miljoneid eurosid kui AKV riikide suveräänsuse ja sõltumatuse (majandusliku ja varsti poliitilise) panti. See on üldasjade ja välissuhete nõukogu 17. novembri 2007. aasta otsus.

Parlamendi enamus kiidab heaks ja toetab otsust. Mis puutub meisse, siis meie mõistame avalikult hukka ja oleme vastu säärastele kavatsustele ja poliitikatele, mille kaudu EL püüab AKV riike majanduslikult taaskoloniseerida.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), kirjalikult. (DE) Ma tervitan fakti, et suur protsent Euroopa Parlamendist toetab Kigali majanduspartnerluslepingute deklaratsiooni sisu, mille sõnastasid ühiselt parlamendi liikmed Euroopa, Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidest Rwandas. Ma olen ikkagi pettunud, et ühiselt läbiräägitud tekst, mille kiitsid heaks Euroopa Parlamendi liikmed ja parlamendiliikmed AKV riikidest AKV-ELi kohtumisel Kigalis, lükati äkitselt tagasi PPE-DE ja liberaalide fraktsioonide poolt Strasbourgis. Ma usun kindlalt, et see saadab läbirääkimiste kontekstis täiesti vale signaali küsimusest, mis on elulise tähtsusega AKV riikidele.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Majanduspartnerluslepinguid ei tohi näha pelgalt kui vabakaubanduslepinguid WTO mõttes, ning üle kõige ei tohi nad õõnestada juba niigi haavatavaid ülemere ühiskondade majandusi.

Need lepingud peavad kajastama tõelist partnerlust, mis soodustaksid uue majandusliku ja kaubandusliku keskkonna loomist kõigi kõnesolevate territooriumide arengu edendamiseks.

Ma olen tänulik täiskogu liikmetele oma muudatusettepaneku vastuvõtmise eest, mis juhib tähelepanu, et ülemere ühiskondade huvid on nende AKV maadega sõlmitud soodus- ja vastastikuste lepingute keskmes. On väga oluline, et me arvestaksime läbirääkimistel järjekindlalt aluslepingu artikli 299 lõike 2 alusel kaugeimate regioonide olukordadega. AKVga piirnevad ülemeremaad ja territooriumid väärivad samuti erilist tähelepanu, vastavalt assotsiatsioonilepingutele, mis juba ühendavad neid liiduga aluslepingu artikli 299 lõike 3 järgi.

Isegi kui praegused arutelud on problemaatilised, eriti kohalike turgude ja tundlike toodete nimekirjade küsimuses, ma õhutaksin komisjoni otsima kompromisse, mis austaksid kaugeimate regioonide ja kõnealuste ülemeremaade ja territooriumide erihuvisid.

 
  
  

(Istung katkestati kell 13.50 ja jätkati kell 15.00)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika