Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/0203(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0453/2007

Rozpravy :

PV 11/12/2007 - 21
CRE 11/12/2007 - 21

Hlasovanie :

PV 12/12/2007 - 3.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0609

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 12. decembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenie hlasovania

 
  
  

– Správa: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Pani predsedajúca, dnes sa konečne zavádza prechodné obdobie pre existujúce výživové a zdravotné tvrdenia na etiketách potravín určených pre deti. Komisia na to zabudla a pokúsila sa nechať čierneho Petra Parlamentu. Znemožnili sme jej to. Prinútili sme Komisiu, aby vydala stanovisko, v ktorom uzná zavedenie prechodných období pre tvrdenia týkajúce sa zdravia a vývoja detí. Jediným problémom však je, že pre to, že Komisia dlho odmietala návrh predložiť, došlo k deformácii hospodárskej súťaže. Výrobky už boli stiahnuté z trhu, pretože medzitým začalo nariadenie platiť. Zo strany Komisie ide o úplne zbabranú prácu.

Okrem toho som predložila v mene svojej skupiny návrh na zrušenie článku 4. Bola to politická demonštrácia. Stojíme si za svojím názorom, že toto nariadenie je nezmyselné. Nie je možné vydávať nutričné profily pre všetky potraviny. Tento názor zdieľa najmenej polovica poslancov v tejto rokovacej sále. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín teraz oznámil, že sám nie je schopný vydať nutričné profily pre všetky potraviny. Absurdná byrokracia – zbytočný právny predpis!

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Pani predsedajúca, myslím, že je dôležité, aby sme sa pokúsili o zverejňovanie zdravotných tvrdení na výrobkoch, ale je pravda, že musíme zabezpečiť, aby boli tieto tvrdenia pravdivé a aby sa opierali o poznatky. Nie je správne, aby firmy samy vypracúvali vedecké a obchodné argumenty, ako keby malo stačiť získať argumenty o zdravotnom stave. Inými slovami, je nutné, aby boli výskum a poznatky riadne a správne, a teda spoľahlivé.

Je veľmi dôležité zabezpečiť správnosť výživových a zdravotných tvrdení, čo umožní záujemcom prejsť na zdravšiu stravu. Zvlášť dôležité je to u detí a mládeže, pretože vieme, aké sú dnes v Európe závažné problémy s obezitou, cukrovkou typu II a ďalšími súvisiacimi chorobami. Musíme zabezpečiť, aby boli výživové hodnoty dobré a aby boli zdravotné tvrdenia správne.

 
  
  

– Správa: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Vážená pani predsedníčka, hlasovala som proti správe o liberalizácii ochrany dizajnu náhradných dielov pre autá. Ide o nekonzistentnú stratégiu.

Na jednej strane vyžadujeme, aby priemysel vyvíjal stále bezpečnejšie autá a bojujeme tiež proti priemyselnému pirátstvu. A v rozpore s tým dnes Parlament legalizoval výrobu kópií náhradných dielov údajne preto, aby mohli byť lacnejšie. Spotrebitelia však nebudú mať istotu, že opravené auto ešte spĺňa pôvodný vysoký štandard bezpečnosti. Zástancovia liberalizácie najmä z Británie tvrdia, že to podporí malé a stredné podnikanie, pritom väčšina lacných kópií značkových dielov sa už dnes vyrába v Ázii a nie v Európe. Napriek tomu v desiatich krajinách Únie, kde dodnes nebol dizajn chránený, je cena náhradných dielov o 7 % vyššia než v zostávajúcich sedemnástich krajinách. Tie dodnes chránia dizajn rovnako ako Japonsko a ďalšie veľké automobilové mocnosti. Upozorňujem, že cestujúci v aute, ako aj chodci budú teraz v prípade havárie ohrození používaním neoriginálnych dielov oveľa viac pre menšiu kvalitu. Táto smernica je, žiaľ, príkladom nekonzistentnej stratégie Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Pani predsedajúca, rovnako si dovoľujem vyjadriť nesúhlas s obmedzením priemyselnej právnej ochrany náhradných dielcov. Sme svedkami toho, že sme zasiahli do oblasti priemyselných práv bezprecedentným spôsobom. Pokiaľ totiž dochádza k zneužitiu monopolu majiteľa priemyselných práv na výrobu náhradných súčiastok, je možné využiť bežné právne nástroje, akým je napríklad udelenie nútenej licencie. Vytvorenie priemyselného vzoru stojí nemalé náklady, preto je právna ochrana namieste aj z ekonomického hľadiska. Zrušenie nepovedie k liberalizácii obchodu s náhradnými dielmi, ako sa domnieva Komisia, ale oveľa pravdepodobnejšie k zvýšeniu ceny hotových výrobkov. Výrobcovia totiž budú reagovať tak, že budú kompenzovať straty spôsobené tým, že na trhu s náhradnými súčiastkami budú konkurovať nazávislí výrobcovia. Rovnako je namieste obava, že nižšia cena náhradných dielov v podaní nezávislých výrobcov povedie k nedostatočnému splneniu požiadaviek bezpečnosti a kvality. Ohrozený tak bude v konečnom dôsledku spotrebiteľ. To ma nemôže nechať pokojným.

 
  
  

– Správa: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). - (DE) Pani predsedajúca, chcem oznámiť, že som hlasoval za správu pána Castiglioneho, ktorá je podľa mňa veľmi vyvážená, najmä s ohľadom na to, čo bolo na jej začiatku, totiž 800 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli predložené Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Snahy spravodajcu a mnohých poslancov nepochybne priniesli v odvetví zmietanom mnohými problémami svoje plody; je úplne zásadné, že vinárom dávame nádej na lepšie časy.

Domnievam sa, že táto správa kladie základy pre pokrok a dúfam, že Európska komisia konajúca v duchu nových zmlúv, bude brať náležite do úvahy – plne do úvahy, keď to pôjde – rozhodnutie Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). - (DE) Pani predsedajúca, dnešné hlasovanie o reforme trhu s vínom je ohromným úspechom pre Európsky parlament a pre jednotlivé vinárske regióny a jednotlivých producentov vína. Zabezpečili sme napríklad, že bude ďalej možné obohacovať víno sacharózou. Parlament tiež zamietol plány Komisie vydať v tomto štádiu predpis zakazujúci v roku 2014 novú výsadbu. V tomto prípade sme navrhli uskutočniteľné riešenie, pomocou ktorého by sa nemuselo prijímať rozhodnutie o liberalizácii, pokým nebude v roku 2012 predložená príslušná štúdia. Pokiaľ ide o označovanie jednotlivých vín, dosiahli sme takú dohodu, ktorá berie riadny ohľad na rôzne systémy označovania, ktoré sa v Európe používajú. Okrem toho sa nám podarilo vložiť do nariadenia o trhu s vínom zachovanie fliaš Bocksbeutel, čo sú fľaše zvláštneho tvaru používané v mojom regióne, v oblasti Franska.

Dámy a páni, predstavili sme veľmi vyvážený rámec, ktorý bude dobrým základom pre nadchádzajúce rokovanie s Radou. Lopta je momentálne na ihrisku Rady, my v Parlamente sme svoju úlohu splnili a splnili sme ju veľmi dobre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Pani predsedajúca, mám veľkú radosť, že Európsky parlament podporil návrh Výboru pre poľnohospodárstvo a zvlášť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poľských poslancov umožňujúci používanie predajných označení ako „ovocné víno“, „jablčné víno“ alebo „ríbezľové víno“. Tieto vína sa v mojej krajine vyrábajú od 13. storočia – už takmer 800 rokov – a som rád, že Európsky parlament túto skutočnosť a tento fakt prijal.

V závere by som rád zagratuloval pani predsedajúcej za jej výborné riadenie rokovania, zvlášť v dnešnej horúcej – niekedy až príliš horúcej – atmosfére. Pani predsedajúca, vzdávam vám hold ako ozajstnej zástupkyni britskej parlamentnej školy.

 
  
MPphoto
 
 

  Armando Veneto (PPE-DE). - (IT) Pani predsedajúca, dámy a páni, k hlasovaniu o spoločnej organizácii trhu s vínom by som rád upozornil, že som hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 294, ktorý predložil pán Lavarra z PSE a ktorého som spolusignatárom, pretože sa domnievam, že spotrebitelia majú právo vedieť, či bola do vína, ktoré pijú, pridávaná sacharóza, a pretože sledovateľnosť výrobkov je teraz všeobecnou zásadou, ktorú Únia obhajuje, a neviem, prečo by sa táto zásada nemala uplatňovať na vinárske odvetvie.

Z rovnakého dôvodu som hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 310, ktorý predložila skupina UEN. Ani jeden nebude mať vplyv na kompromis, ktorý pán Castiglione tak ťažko dosahoval. A napokon, pokiaľ ide o odlišný postoj, ktorý som k týmto otázkam mal s ohľadom na skupinu, ku ktorej patrím, chcem spresniť, že jediný politický postoj, ku ktorému cítim, že sa musím podriadiť, je ten, že nemôžem prijať stanovisko, ktoré odporuje záujmom občanov, bez ohľadu na skupinu, z ktorej toto stanovisko vychádza.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Postoj Komisie k nariadeniu Rady o spoločnej organizácii trhu s vínom je diskriminačný voči niektorým krajinám, predovšetkým voči novým členským štátom.

Cieľom projektu na podporu vín EÚ v tretích krajinách je podporiť trh, ale z nejakého dôvodu sa to spája s oblasťami, ktoré sa využívali na vinice v minulosti a s údajmi o priemernej produkcii vína za posledné tri roky. Komisia má v úmysle podporiť vývoz vína a niektoré značky. Producenti a vývozcovia v podporovaných krajinách by mali konkurenčné výhody. To, že producenti vína v Litve a niektorých ďalších krajinách, kde nie sú vinice, nedostávajú žiadnu podporu, je neprijateľné.

Hlasovala som proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Podporila som reformu trhu s vínom, ktorá zvýši kvalitu a tým konkurencieschopnosť európskych vín. To sa týka hlavne Talianska, kde by mali byť vyklčované nelegálne vinice a zastavené dotácie za nadprodukciu nekvalitných vín. Reforma nesmie uprednostňovať južných výrobcov na úkor severných. Zásadne nesúhlasím s klčovaním viníc na Morave, kde to, čo sa urodí, sa aj spotrebuje a kde tradičná výroba vín má kľúčový význam pre krajinotvorbu a turistiku. Protestujem proti zakazovaniu dosládzania vín v strednej Európe vrátane Moravy, bez toho, aby bolo zakázané dokysľovanie vín na juhu. Nechápem, prečo by vinári z Moravy mali nakupovať drahé mušty od južanov, aby tým nahradili dvestoročnú tradíciu dosládzania cukrom, a meniť muštom tradičnú vôňu a chuť svojich kvalitných vín. Je to v rozpore so zásadami súťaže na vnútornom trhu a s tým nemôžem súhlasiť. Ďakujem tým kolegom, ktorí sa dnes pri hlasovaní postavili za nás a dali tak šancu zvíťaziť zdravému rozumu. Komisia sa teraz bude musieť podriadiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE-DE). - (CS) Sme svedkami toho, ako vinársky silné štáty južnej Európy zubami-nechtami bránia svoju nadprodukciu vína, ktorá pritom nízkymi cenami v dôsledku nadmerných dotácií vytláča z trhu kvalitné vína z iných členských štátov. Prekáža mi na tom to, že zatiaľ čo k vinárskym mocnostiam Európska komisia pristupuje v rukavičkách, ku krajinám ako Česká republika sa chová prísne, až tvrdo. Ako inak možno chápať návrh na zvyšovanie cukornatosti muštom vo veľkej miere používanom v južných častiach Únie, ktoré sa má zachovať, zatiaľ čo pridávanie sacharózy malo byť zakázané. O to viac oceňujem, že sa Európsky parlament postavil k vinárskej reforme zodpovedne a vniesol do nej prvok rovného a spravodlivého zaobchádzania. Tým, že sa podporilo dosládzanie vína cukrom, vyšiel v ústrety mimo iných i Českej republike, preukázal schopnosť nezaujatého prístupu a odolnosť voči tomu nechať sa ovplyvniť konfliktným poňatím národných záujmov. Chápem, že reforma trhu s vínom je potrebná. Nespochybňujem jej základné ciele, ale spôsob prevedenia. Trvám na tom, že je potrebné zachovať zásadu rovného a nediskriminačného zaobchádzania.

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). - (CS) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasoval som proti správe pána Castiglioneho rovnako ako ostatní poslanci ODS z Českej republiky. Takto poňatá reforma ani českému a moravskému, ani európskemu vinárstvu nepomôže. Namiesto liberalizácie a zmenšenia objemu regulácie a byrokratickej záťaže, ktoré by sektoru vína reálne pomohli, sme svedkami snáh o ďalšiu novú reguláciu a ďalšie zákazy a príkazy. Ústredné plánovanie nikdy neprinieslo dobré výsledky a neprinesie ich ani v sektore vína, preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (PPE-DE). - Pani predsedajúca, môj volebný obvod, ktorý leží v juhovýchodnom Anglicku, je najrýchlejšie sa rozvíjajúcim vinárskym regiónom v Európe. Zmena klímy spôsobuje, že sa dnes v Anglicku využíva pre vinárstvo väčšia plocha, než kedykoľvek predtým, od čias kráľa Henrich II. v priebehu posledného európskeho oteplenia.

Vinári v grófstvach pri Londýne sa nikdy nespoliehali na dotácie EÚ. Grófstva Ken a Surrey, Sussex a Hampshire, Oxfordshire, Buckinghamshire a Berkshire sa vysádzajú obchodne životaschopnými vinicami, ktoré stoja a padajú s kvalitou svojej výroby. Dnes však hrozí, že sa ich veľký úspech otočí proti nim, pretože sa blížia k hranici povolenej na komerčné pestovanie.

Po tom, čo tieto vinice zostali mimo európsky regulačný rámec a vyvarovali sa darov, zistili, že sa na ne rovnako vzťahuje regulácia.

Práve tak ako sme Brusel nežiadali o peniaze, nechceme teraz bruselské obmedzenia. Všetci anglickí vinári žiadajú, aby sme ich nechali slobodne súťažiť na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Adriana Poli Bortone (UEN). - (IT) Pani predsedajúca, dámy a páni, dala som definitívne „nie“ dokumentu, ktorému neskôr ešte ublížilo prijatie rôznych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré ho ešte zhoršili, a predovšetkým pre zavedenie pridávania cukru, ktoré sa nám roky darilo odvracať, lebo cukor nie je nič viac ako spôsob, ako nahrádzať prírodu.

Väčšina poslancov rokovacej sále odmietla podporu na mušt, i keď len finančnú, tak by predsa len zmiernila škody spôsobené pridávaním cukru. Je to víťazstvo pre severné krajiny a porážka pre krajiny stredomorskej oblasti, ktoré nie sú schopné brániť vysoko kvalitnú prírodu na svojom území. Táto spoločná organizácia trhu škodí kvalite a typickej a rýdzej kvalite výrobkov a škodí pestovateľom vína, producentom aj spotrebiteľom.

 
  
  

– Návrhy uznesení: Boj proti terorizmu (B6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). - (ES) Vážená pani predsedajúca, myslím, že dnešný deň bol veľmi pozitívny, pretože sme Aliancii civilizácií odovzdali chartu práv, ktoré svojho času podporovali prezident Zapatero a generálny tajomník OSN Kofi Annan. Považujem to za dobrý začiatok.

Okrem toho sa domnievam, že Charta základných práv, ktorú sme dnes podpísali, zakotvuje skutočnú prirodzenú povahu našej civilizácie, a nie integrismo tých, ktorí sa dnes postavili proti nej a zachovali sa poľutovaniahodne spurne. Rovnako poľutovaniahodné je, keď sa islamskí radikáli tvrdošijne pridŕžajú zakorenených tradícií. Tieto dve formy radikalizmu musíme vykoreniť, aby na svete vládol mier, a nie terorizmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (UEN). - (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rád by som zdôraznil, že som bol proti správe o terorizme, hoci som nedopatrením hlasoval v jej prospech – podávam o tom oficiálne oznámenie.

Je to pokrytecká správa, správa, ktorá ukazuje zbabelý postoj Európy inštitúcií voči terorizmu. Nemá ani dosť odvahy na to, aby ho nazvala pravým menom: islamský terorizmus. Vtedy tento Parlament hlasoval proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, ktorý som predložil spolu s ďalšími poslancami a v ktorom žiadame, aby Európa venovala pozornosť prenikaniu al-Káidy do krajín Magrebu. Podali sme ho pred niekoľkými dňami a včerajšie udalosti, žiaľ, prekročili naše najpesimistickejšie predpovede. Islamský masaker al-Káidy zasiahol chudobný alžírsky ľud a islamským jatkám padajú za obete pravdepodobne aj tí obyvatelia, ktorí sú sami moslimovia.

Hanbou je, že sa tak stalo predo dvermi Európy a že tento parlament zamietol pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý žiada odvetné opatrenie, pretože Európa nesmie zatvárať oči pred hrozbami na vlastnom prahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Pri hlasovaní o uznesení proti terorizmu som sa zdržal hlasovania, pretože rozvoj terorizmu, pochopiteľne, nepodporujem, ale nemôžem podporiť ani dokument, ktorý podľa môjho názoru len šíri medzi obyvateľmi Európy paniku a ďalej prispieva k dosiahnutiu základného cieľa terorizmu, teda samotného teroru. Napriek tomu som bol spokojný s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Skupiny Únie za Európu národov, ktoré boli prijaté a v ktorých sa konštatuje, že každý problém je potrebné riešiť od koreňa, ako hovorí staré príslovie, ak chceme vyliečiť chorobu, musíme najprv odstrániť jej príčinu. Preto ak sa nám nepodarí napríklad vyvinúť nátlak na Izrael, aby skoncoval so svojou segregačnou politikou a stavaním múru, ktorý arabov izoluje a upiera im základné ľudské práva, prispejeme tým k boji proti terorizmu oveľa viac než odpočúvaním telefónov a kontrolovaním internetových stránok. Doplňujúce a pozmeňujúce návrhy proti, ktoré podala Skupina Únie za Európu národov by sa však napriek tomu zamietnuť nemali, pretože vyzývajú k tomu, aby sme venovali pozornosť rozmachu terorizmu vo vnútri Európy, pretože v mojej krajine sa zakázané teroristické organizácie rozvíjajú pod ochranou vládnucej strany MRF.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážená pani predsedajúca, myslím, že toto uznesenie je síce pekné, ale mierne nedôsledné, pretože na niektorých miestach máte pocit, že ide takpovediac o kapituláciu pred terorizmom. Inými slovami, nevyzerá to tak, že by toto uznesenie sršalo presvedčením, že terorizmus treba úplne odstrániť, že ho možno úplne vykoreniť; a pani Muscardiniová zo skupiny UEN tento bod predniesla vo svojom ústnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu. Podľa mňa je toto jedna z otázok, ktoré sa asi mali dôkladnejšie prerokovať v diskusii o tejto správe.

Myslím, že Európska únia by mala mať k terorizmu úplne jasný prístup. Podporujeme demokraciu, ľudské práva a slobodu prejavu a za žiadnych okolností nemôžeme schvaľovať terorizmus. Tiež by som uvítal, keby bol pri skúmaní príčin terorizmu kladený väčší dôraz na význam výchovy a vzdelávania. Napríklad boj proti terorizmu na palestínskych autonómnych územiach by mal byť založený predovšetkým na vzdelávaní, aby boli ďalšie generácie vzdelávané a vychovávané bez nenávisti a mohli tak žiť v mierovom spolužití so svojimi susedmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, v boji proti terorizmu musíme využiť všetky prostriedky, ktoré sú účinné, dostupné a v súlade so zákonom. Ak chce Únia tento boj vyhrať, musí spolupracovať so svojimi partnermi.

Hlasoval som proti tomuto uzneseniu pre jeho protiamerický tón. Namiesto toho, aby sa jeho autor postavil proti terorizmu, zaujal rovnako ako mnoho ďalších stanovisko proti partnerstvu so Spojenými štátmi v boji proti terorizmu. Ďalším dôvodom, prečo som hlasoval proti uzneseniu, je, že vyzýva Komisiu a Radu, aby previezli väzňov z Guantánama do Európy. To by bolo to isté, ako doviesť do Európy terorizmus. Bol by to omyl.

Tretím dôvodom môjho hlasovania proti uzneseniu je, že odmieta opatrenia, ktoré sú v boji proti terorizmu dokázateľne použiteľné, teda rozšírenie zaznamenávania mien cestujúcich aj na Európu a posilnenie Europolu.

 
  
  

Ústne vysvetlenie hlasovania

 
  
  

– Správa: Johannes Blokland (A6-0416/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Dohoda o leteckej doprave s Marokom je druhou dohodou týkajúcou sa takzvaného spoločného európskeho leteckého priestoru a prvou dohodou, ktorá bola v tejto súvislosti uzatvorená s krajinami mimo európskeho kontinentu.

V súvislosti s istou dôležitou politickou poznámkou ľutujeme, že v tejto dohode sa – rovnako neprijateľne, ako tomu bolo v prípade rybolovu – výslovne neuvádza, že „územie pod správou Marockého kniežactva znamená marocké zvrchované územie podľa medzinárodného práva“, čím by bolo zaručené dodržiavanie medzinárodného práva a legitímnych a neodňateľných práv saharských národov.

Marockú zvrchovanosť nad územím Západnej Sahary medzinárodné právo právne neuznáva, ako zdôraznil Medzinárodnú súdny dvor v Haagu vo svojom stanovisku vydanom v októbri 1975. Maroko, ktoré územie Západnej Sahary okupuje protiprávne, preto nemá nad týmto územím suverenitu ani súdnu právomoc.

Táto dohoda sa okrem toho zakladá takmer výhradne na podpore dvoch cieľov, s ktorými nesúhlasíme. Sú nimi otvorenie trhov a harmonizácia nariadení na podporu konkurencieschopnosti v leteckej doprave.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0485/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) V júni a júli toho roku dostala Komisia tretiu a štvrtú žiadosť o uvoľnenie prostriedkov z tohto fondu. Žiadosti sa týkajú dvoch nemeckých podnikov a jedného fínskeho, pričom všetky pôsobia v odvetví telekomunikácií, presnejšie v oblasti výroby mobilných telefónov.

Obe žiadosti súvisia s presunom výroby do tretích krajín, pričom z tohto dôvodu bolo prepustených 4 211 zamestnancov.

Komisii boli doposiaľ doručené okrem týchto dvoch žiadostí a dvoch francúzskych žiadostí, ktoré schválila už skôr, ďalšie žiadosti z Talianska, Malty, Španielska a Portugalska. Tieto žiadosti sa budú schvaľovať začiatkom budúceho roka.

Ako sme už uviedli, tento fond nemôže slúžiť na zmiernenie vplyvu neprijateľných sociálnych a hospodárskych nákladov na presídlenie výroby a s tým spojeného prepúšťania.

Preto trváme na tom, že je nutné vytvoriť právny rámec, ktorý bude slúžiť na predchádzanie a penalizáciu presídľovania podnikov. Podľa našej mienky akákoľvek verejná pomoc pridelená podnikom musí byť podmienená dlhodobým záväzkom týchto podnikov týkajúcim sa regionálneho rozvoja a zamestnanosti a nesmie sa poskytnúť žiadna pomoc, ktorá by mohla byť použitá na podporu presídlenia výroby. Rovnako je nevyhnutné posilniť úlohu zástupcu zamestnancov v správnych radách podnikov a pri rozhodovaní vedenia o otázkach štrukturálnej povahy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nina Škottová (PPE-DE), písomne. (CS) Celkové čerpanie z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii predstavuje okolo 3,6 % a týka sa len 3 krajín, pričom globalizácia sa viac či menej dotýka všetkých aktivít človeka a ich dôsledkov. Toto nízke čerpanie teda vyvoláva prinajmenšom dve otázky. Po prvé, či sú účinky globalizácie také obmedzené, a po druhé, či vieme, ako z tohto fondu získavať prostriedky? Inými slovami: po prvé, môžeme sa pýtať, či tento fond potrebujeme, a po druhé, ak si myslíme, že áno, musíme lepšie vymedziť potenciálne účinky globalizácie a prehodnotiť pravidlá na čerpanie z fondu tak, aby bol dostupný a zrozumiteľný aj pre ďalšie krajiny a ich najproblematickejšie regióny. K tomu môže prispieť aj spresnenie podmienok vrátane kvantifikácie hospodárskych, sociálnych i ďalších ukazovateľov. Zdôvodnenie ako „neočakávanosť“ na strane Komisie, je len sotva prijateľné. Na základe vyššie uvedených pochybností som hlasovala proti návrhu.

 
  
  

– Správa: Reimer Böge (A6-0499/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Mobilizácia nástroja pružnosti je spolu s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k medziinštitucionálnej dohode neoddeliteľnou súčasťou návrhu rozpočtu Spoločenstva pre rok 2008.

Popri úprave vo výške 1,6 miliardy vo viacročnom finančnom rámci sa tak spolu s mobilizáciou nástroja flexibility navrhuje aj doplnenie financií pre európske programy systémov globálnej satelitnej navigácie (EGNOS-GALILEO) o približne 200 miliónov EUR. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika má navyše dostať prostredníctvom mobilizácie nástroja pružnosti ďalších 70 miliónov EUR.

Všimnite si, že spravodajca zdôrazňuje, že „vonkajšie činnosti vo všeobecnosti a predovšetkým spoločná zahraničná a bezpečnostná politika nemajú dlhodobo dostatočné zdroje v porovnaní so zistenými požiadavkami.“ Vysvetľuje, že „zistené požiadavky“ zahŕňajú posilnenie misií EÚ v Kosove a Afganistane. Predstavuje to ďalší impulz pre čoraz väčšie zasahovanie a vojenské intervencie na podporu operácií NATO tak na Balkáne – jedným z príkladov je príprava podpory „jednostranného vyhlásenia samostatnosti Kosova“ v rozpore s medzinárodným právom – ako aj v Strednej Ázii, výrazným financovaním týchto „misií“ z rozpočtu Spoločenstva. Ide o politické a vojenské ciele, s ktorými očividne nesúhlasíme.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), písomne. − (PL) Vážená pani predsedajúca, mobilizácia nástrojov flexibility rovnako ako prehodnotenie finančného výhľadu sú prirodzeným výsledkom dohody o zmieri z 23. novembra, ktorá sa týka rozpočtu na rok 2008. Nástroj flexibility je v zásade určený na zaistenie dodržiavania plánu rozpočtu vo výnimočných prípadoch, ktoré sa s ťažkosťou predvídajú. Podľa mojich skromných skúseností však používanie tohto výnimočného nástroja len zriedkakedy spĺňa kritériá stanovené medziinštitucionálnou dohodou.

Je tomu tak v prípade návrhu rozpočtu na rok 2008. Či už 200 miliónov EUR na program Galileo na rok 2008, alebo 70 miliónov EUR pre okruh IV na pokrytie vyšších potrieb spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky slúžia na riešenie problémov, ktoré bolo možné predvídať. Napriek výhradám delegácie Európskeho parlamentu, ktorá poukazovala na nedostatok financií pre družicovú navigáciu a nedostatočné financie v súvislosti s medzinárodnými ambíciami Európskej únie, sa nepodarilo Radu presvedčiť o potrebe vyšších príslušných rozpočtových prídelov.

Finančný výhľad vo svojej záverečnej forme niesol predzvesť problémov, ktoré sa objavili pri príprave rozpočtu na rok 2008. Pravdupovediac Parlament v priebehu zmierovacieho procesu riešil problémy, ktoré spôsobila Rada. Vzhľadom na prekrútený obraz tejto situácie prezentovaný médiami by sme mali pre budúcnosť vyvodiť správne závery.

 
  
  

– Správa: Bogdan Golik (A6-0461/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh a Inger Segelström (PSE), písomne. (SV) Nemôžeme podporiť systém, ktorý používa peniaze daňových poplatníkov na uvádzanie európskych poľnohospodárskych výrobkov na trhy v tretích krajinách. Myslíme si, že takýmto obchodom je potrebné zamedziť, predovšetkým v rozvojových krajinách, inak riskujeme poškodenie domáceho priemyslu. Nazdávame sa, že by EÚ mala v týchto krajinách podporovať miestne poľnohospodárstvo, a nie oslabovať tamojších farmárov. Prekvitajúca miestna výroba môže pre tieto krajiny znamenať hospodársky rozvoj a cestu smerom k rozvoju demokracie.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) Zjednodušenie európskych právnych predpisov o poskytovaní informácií a propagačných opatreniach na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách je pre rozvoj jednoduchšej a ľahšie zvládnuteľnej spoločnej poľnohospodárskej politiky to najdôležitejšie.

Súhlasím s návrhom Komisie na zlepšenie systému, predovšetkým konsolidáciu právnych predpisov vrátane zlúčenia dvoch nariadení týkajúcich sa vnútorného trhu a tretích krajín.

Hlasoval som v prospech správy pána Golika a rád by som zdôraznil, že sa v nej hovorí o potrebe venovať väčšiu pozornosť otázkam propagácie a podpory v rokovaniach so Svetovou obchodnou organizáciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. − (PL) Vážená pani predsedajúca, hlasujem za prijatie správy pána Golika týkajúcej sa návrhu nariadenia Rady o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Spravodajca správne upozornil na to, že na dosiahnutie pokroku pri formulovaní jednoduchej a účinnej poľnohospodárskej politiky v Európe je nutné zjednodušiť systém informačných a propagačných akcií Spoločenstva na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Súhlasím s tým, že by informačné kampane mali slúžiť na to, aby spotrebiteľov úplne oboznámili o udržateľnej produkcii spoločnej poľnohospodárskej politiky, vysokej kvalite poľnohospodárskych výrobkov EÚ, organickom poľnohospodárstve a zdravotných aspektoch.

.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), písomne.(EL) Vzhľadom na to, že výsledkom diskusií so Svetovou obchodnou organizáciou a prijatých záväzkov bude zrušenie vývozných náhrad, zníženie pomoci Spoločenstva do výšky 20,1 miliardy a zníženie cien väčšiny poľnohospodárskych výrobkov EÚ o 48 až 73 %, bude to mať tvrdý dosah na poľnohospodárske výnosy.

S návrhom nariadenia chce Komisia zmierniť negatívne dôsledky vyplývajúce v minulosti zo Všeobecnej dohody o clách a obchode a z predchádzajúcich reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré budú kvôli Svetovej obchodnej organizácii a očakávaným reformám spoločnej poľnohospodárskej politiky ešte intenzívnejšie. Dôsledky sa prejavia predovšetkým v oblasti predaja poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách i v EÚ, pretože súčasne dôjde k drastickému zníženiu dovozných cien a internej pomoci pre poľnohospodárstvo Spoločenstva.

Preto sa objavil návrh propagačných a informačných programov. Financie určené na tieto programy však nijakým spôsobom nemôžu pomôcť čeliť týmto dôsledkom. Výsledkom bude zhoršenie problémov s distribúciou poľnohospodárskych výrobkov Spoločenstva v tretích krajinách i vo vnútri EÚ, zníženie výkupných cien a úplná pohroma pre malých a stredných poľnohospodárov, ktorí už dnes majú len hraničný príjem. Na druhej strane tieto programy budú prinášať úžitok len veľkým poľnohospodárskym podnikom s konkurenčnými výrobnými nákladmi.

 
  
  

– Správa: Pedro Gueirrero (A6-0467/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) Spoločná organizácia trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, jeden zo štyroch pilierov spoločnej politiky rybného hospodárstva, prechádza hlbokou reštrukturalizáciou.

Jej prioritami sú revízia aspektov týkajúcich sa informovania spotrebiteľov o produktoch rybolovu a spravodlivejšieho rozdeľovania pridanej hodnoty výrobkov, ktorú získavajú v priebehu celého výrobného procesu (s mimoriadnym dôrazom na prvotný predaj).

EÚ musí tiež nájsť riešenia otázok „sociálneho dumpingu“, ktorý je dnes v tretích krajinách súčasťou bežnej praxe a ktorý pri našich produktoch rybolovu znižuje schopnosť obstáť na trhu.

Táto správa chráni národné záujmy, a preto si zaslúži môj hlas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Vítame prijatie správy o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorá Európskej komisii vysiela jasný signál, že je úplne nevyhnutné vykonať zásadnú revíziu tejto spoločnej organizácie trhov, aby mohla ešte viac prispieť k zaisteniu príjmov v odvetví, zlepšiť marketing produktov rybolovu a zvýšiť pridanú hodnotu týchto produktov, predovšetkým značným posilnením finančných prostriedkov.

Vzhľadom na to, že spoločná organizácia trhov by mala priniesť účinnú odpoveď na to, prečo bola vytvorená, a vzhľadom na to, že za neisté príjmy v odvetví rybolovu môže predovšetkým súčasná forma marketingu používaná v odvetví, tvorba cien pri prvotnom predaji a nepravidelnosť rybolovu, je nám ľúto, že Výbor pre rybné hospodárstvo náš návrh zamietol napriek tomu, že sa dotýka samotného jadra problému a zahŕňa okrem iných:

zavedenie maximálnej výnosnosti;

– potrebu verejnej podpory a vytvorenie účinných mechanizmov trhových intervencií;

– prihliadanie na výrobné náklady pri stanovovaní orientačných cien;

– zavedenie finančnej kompenzácie v prípade dobrovoľného dočasného obmedzenia úlovkov alebo rybolovnej činnosti.

Napriek tomu sa budeme za tieto spravodlivé opatrenia aj naďalej zasadzovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Spoločná organizácia trhu s produktmi rybolovu by mala zaistiť stabilitu na trhu a subjektom v tomto odvetví zabezpečiť príjem. Tieto ciele a, samozrejme, ciele stanovené v Zmluve o ES sú chvályhodné a mali by viesť k prosperite rybárskych spoločenstiev v Európe.

Pre tieto spoločenstvá však, žiaľ, boli katastrofálne posledné vyše dve desaťročia centralizovanej bruselskej kontroly vo forme spoločnej politiky rybného hospodárstva. V rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva nie je možné dosiahnuť prospievajúci trh so zaistenými pracovnými miestami a kontrolu rybolovu je potrebné vrátiť národom, ktoré sú od neho závislé.

 
  
  

– Správa: Jörg Leichtfried (A6-0482/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Ako sme zdôraznili, vnútroštátne orgány už dlho dodržiavajú a zaisťujú dodržiavanie požiadaviek platných podľa medzinárodných dohôd z oblasti civilného letectva. Spolupráca medzi členskými štátmi EÚ a medzi týmito štátmi a inými krajinami funguje, a toto fungovanie by sa malo ďalej podporovať a rozvíjať, ale pri dodržiavaní suverenity každého štátu, práv zamestnancov (zaručení sociálnej harmonizácie, predovšetkým použitím najpriaznivejších podmienok) a práv užívateľov.

Právomoci všetkých členských štátov v oblasti civilného letectva sa však postupne prevádzajú na EÚ, čo je mimoriadne negatívny proces, pretože k nemu dochádza v oblasti, v ktorej nie sú jasne vymedzené hranice.

Vytvorenie Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva znamená v podstate ďalší krok týmto smerom. Treba zdôrazniť, že táto agentúra bude mať na starosti vykonávanie právomocí, ktoré v súčasnosti zabezpečujú vnútroštátne orgány. V zásade ide o opatrenia, ktorých cieľom je vytvoriť tzv. „jednotné európske nebo“ a dosiahnuť liberalizáciu leteckej dopravy a leteckej navigácie na úrovni EÚ. Táto liberalizácia v záujme finančnej ziskovosti spochybňuje práva zamestnancov, kvalitu služieb a úroveň bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Správa pána Leichtfrieda predstavuje vrchol zložitých rokovaní, do ktorých je zapojený Parlament, Rada i Komisia. Rozšírenie právomocí Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva je významným krokom pre rozvoj bezpečnosti letectva v Európe a moja skupina konečný kompromis podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, potvrdzujem, že som hlasoval za správu pána Leichtfrieda. Výsledkom rokovaní medzi Parlamentom a Radou za pomoci Komisie je tento text, ktorý, hoci nespĺňa niektoré z požiadaviek, ktoré som podporil, je dobrým kompromisom. Rád by som zdôraznil významnú úlohu, ktorú bude Európska agentúra pre bezpečnosť letectva zohrávať pri monitorovaní nielen letectva, ale aj postupov spoločností. Agentúra ponesie zodpovednosť za obnovovanie a predlžovanie osvedčení a licencií a za monitorovanie zavádzania jednotných bezpečnostných noriem.

Bude tiež môcť udeľovať pokuty v prípade, že zistí, že sa bezpečnosť riadne nedodržiava. Teší ma preto kompromis, ktorý sme dosiahli v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 15, vďaka ktorému sa agentúra stáva úplne nezávislou a nestrannou, a to aj v otázkach týkajúcich sa odoberania licencií a udeľovania pokút. Chcem tiež zdôrazniť, že v rozvoji a práci tohto orgánu budú dôležitú úlohu zohrávať zamestnanci. Preto úplne zdieľam stanovisko spravodajcu, ktorý sa dovoláva zvýšenia dôležitosti tejto práce, pričom jednou z možností je čerpať z potenciálu služobného poriadku orgánov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. − Budem hlasovať v prospech tejto správy a musím zablahoželať spravodajcovi k jeho práci, ktorá predstavuje veľmi významnú odbornú záležitosť. Mám však niekoľko poznámok, ktoré by som rád uviedol.

Pokiaľ ide o licencie pre členov posádky, táto otázka vyvoláva v niektorých členských štátoch určité znepokojenie a vyústila v rozhodný lobistický tlak zo strany odborov posádkového personálu. Nazdávam sa, že spravodajcovi sa podarilo dosiahnuť kompromis, ktorý upokojí obavy niektorých členských štátov a napriek tomu uznáva význam členov posádky. Niektoré letecké spoločnosti naozaj posádku zneužívajú nielen tým, že s jej členmi zaobchádzajú ako s „čašníkmi na nebi“, ale zamestnávajú ich na základe zmlúv s minimálnou mzdou, maximálnym počtom hodín a ešte si musia platiť za vlastné školenia.

Ďalšou dôležitou vecou je, že po schválení v Parlamente v súčasnosti oblasť civilného letectva (EÚ-OPS) prechádza do právomoci Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. Rád by som však pri tejto príležitosti Komisii a Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva pripomenul, že časy letov a služieb obsiahnuté v podčasti Q nariadenia EÚ-OPS nemožno zmeniť, kým sa nevykoná štúdia o únave a neprebehnú konzultácie so širším priemyslom.

A napokon dúfam, že bude možné zaviesť po celej EÚ ďalšie bezpečnostné body vrátane dverí do kabíny lietadla a dohľadu nad príručnou batožinou.

 
  
  

– Správa: Adriana Poli Bortone (A6-0464/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Konkrétne ciele tejto správy, ako tomu v prípade nariadení v tejto oblasti zvyčajne býva, sa opierajú o harmonizáciu zákonov, predpisov a administratívnych nariadení členských štátov s cieľom dosiahnuť podporu rozvoja európskeho vnútorného trhu, v tomto prípade v súvislosti s výživovými a zdravotnými tvrdeniami o potravinách.

Návrh tvoria dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu (ES) č. 1924/2006 Európskeho parlamentu a Rady o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách a účelom návrhu je prijať na primerané prechodné obdobie opatrenia týkajúce sa zdravotných tvrdení spojených s vývojom a zdravím detí.

Výživové tvrdenia, ktoré sa v členskom štáte používali pred 1. januárom 2006 podľa platných vnútroštátnych predpisov a nie sú zaradené do prílohy nariadenia (ES) č. 1924/2006, sa môžu používať ešte tri roky po tom, čo nariadenie vstúpi do platnosti. Iné zdravotné tvrdenia než tie, ktoré sa týkajú vývoja a zdravia detí, môžu tiež využiť prechodné opatrenia uvedené v článku 28 ods. 5 a 6 nariadenia. Podobné prechodné opatrenia sa v súčasnosti poskytujú pre tvrdenia týkajúce sa vývoja a zdravia detí.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. − Hlasoval som za schválenie správy z dôvodu kontrol, ktoré je v prípade zdravotných a výživových tvrdení potrebné vykonávať. Kým pre dlhý aktívny život je nevyhnutné zdravé jedlo, pre spotrebiteľov je rovnako dôležité získať primerané informácie. Spotrebiteľom boli príliš dlho predkladané nepravdivé tvrdenia, ktoré niektorí výrobcovia uvádzali na obľúbených výrobkoch, tvrdenia o výživových a zdravotných vlastnostiach týchto výrobkov. Vyzývam Komisiu, aby venovala všetok potrebný čas na to, aby európskym občanom zabezpečila primerane prehľadné informácie.

 
  
  

– Správa: Klaus-Heiner Lehne (A6-0453/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bert Doorn (PPE-DE), písomne. − (NL) O liberalizácii trhu s automobilovými náhradnými súčiastkami sa búrlivo diskutuje už od roku 1993. Myslím, že zrušenie práv na dizajny v prípade viditeľných automobilových dielcov bolo už dlho potrebné. Preto z celého srdca podporujem návrh Komisie, pretože jednotný trh s týmito súčiastkami v súčasnosti poriadne nefunguje.

V prípade potreby vykonať výmenu funkčných dielcov, akými sú vonkajšie spätné zrkadlá a svetlomety, súčiastky potrebné na uvedenie vozidla do jeho pôvodnej podoby musia byť bežne dostupné. Som za čo najrýchlejšiu európsku liberalizáciu, preto podporujem čo najkratšie možné prechodné obdobie – päť rokov. Pochopiteľne, hlasujem proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, vďaka ktorým by členské štáty mohli počas prechodného obdobia v otázke liberalizácie prešľapovať na jednom mieste.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa obsahuje niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu smernice o liberalizácii sekundárneho trhu s náhradnými súčiastkami, ktorá platí pre automobilový priemysel, strojárenský priemysel a spotrebný a výrobný priemysel.

Návrh Komisie sa zasadzuje za nechránené trhy, zatiaľ čo správa za prechodné päťročné obdobie pre krajiny, v ktorých existuje ochrana trhu, čo je aj prípad Portugalska.

Vieme, že na jednej strane vedú chránené trhy k tomu, že veľké podniky vytvárajú na trhu s náhradnými súčiastkami monopol, pretože na chránených trhoch musí spotrebiteľ kupovať poškodený alebo chybný dielec od pôvodného výrobcu. Argumentuje sa tým, že dizajn musí zostať nezmenený a najznámejším príkladom je automobilový priemysel, hoci návrh sa týka smernice, ktorá platí i pre iné priemyselné odvetvia. V praxi ale dochádza k prípadom, keď si výmena jedinej súčiastky vyžaduje výmenu množstva ďalších súčiastok, s čím sú spojené výdavky pre spotrebiteľa.

Na druhej strane sú však továrne v Portugalsku spojené predovšetkým s automobilovým priemyslom. Za svoje fungovanie vďačia výrobe náhradných súčiastok pre známe značky a „liberalizácia“ trhu by pre ne znamenala vážne problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), písomne. – (FR) V prípade správy pána Lehneho o právnej ochrane dizajnov som sa rozhodla podporiť a spolu s ďalšími podpísať pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zavedenie osemročného prechodného obdobia, kým dôjde k úplnej liberalizácii práv duševného vlastníctva pri náhradných súčiastkach, vďaka ktorým zložité výrobky ako automobily nadobúdajú pôvodný vzhľad. Štúdie vplyvu zatiaľ nepreukázali žiadne významné zníženie spotrebiteľských cien týchto dielcov v členských štátoch, v ktorých už k liberalizácii došlo.

Som tiež presvedčená, že Európska únia tu podkopáva svoje vlastné záujmy. Iné časti sveta svoj priemysel chránia pomocou práv duševného vlastníctva a Európska únia, ktorá navyše vyhlasuje, že chce chrániť spotrebiteľov a bojovať proti falšovaniu, sa v tejto veci neuberá správnym smerom.

V stávke je hospodárska rovnováha automobilového odvetvia a bezpečnosť európskych používateľov automobilov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Smernica o právnej ochrane dizajnov, ktorá bola Parlamentu predložená, navrhuje úplnú liberalizáciu trhu s náhradnými súčiastkami, predovšetkým v automobilovom odvetví.

Text spravodajcu významným spôsobom návrh mení. Zavádza predovšetkým možnosť, aby si členské štáty zachovali právne predpisy, ktoré budú prísne chrániť dizajny počas ďalších piatich rokov. Pri zachovaní monopolu výrobcov na výrobu náhradných dielov ide predovšetkým o to, aby sa zabránilo presunu výroby do krajín ako Turecko, Brazília alebo Kórea, kde je výroba síce lacnejšia, ale menej kvalitná.

Príliš rýchla liberalizácia tohto odvetvia by mohla priniesť aj veľké riziká, predovšetkým pokiaľ ide o bezpečnosť. Pokiaľ bude totiž výrobcom odňatá zodpovednosť za výrobu náhradných dielov, nič a priori nezaistí, že sa budú zhodovať so špecifikáciami a že bude ich kvalita dostatočne vysoká. Ochrana a bezpečnosť užívateľov musia byť na prvom mieste pred akýmikoľvek ekonomickými alebo politickými úvahami.

Brusel sa tak po poštových službách, železnici, odvetví energetiky a elektrárenskom odvetví teraz zameriava na automobilovú výrobu. Zdá sa, že ultraglobalizačná logika a deregulácia vynútená ideologickými dôvodmi nemá hraníc.

(Vysvetlenie hlasovania skrátené podľa článku 163 ods. 1 rokovacieho poriadku)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písomne. (PL) Vážená pani predsedajúca, vnútorný trh je veľmi zložitá štruktúra, ktorá už roky udržuje rovnováhu medzi záujmami rôznych skupín, ktoré od neho závisia.

Cieľom tejto smernice je dosiahnuť úplnú liberalizáciu druhotného trhu s náhradnými súčiastkami. Na jednej strane preto máme rozsiahlu skupinu výrobcov náhradných súčiastok, ktorí sa domáhajú svojich práv týkajúcich sa voľnej konkurencie a zákazu tržného monopolu a na strane druhej výrobcov áut (a tu sa, samozrejme, zameriavame na automobilový priemysel), ktorí pri obrane svojho práva na výrobu náhradných dielcov argumentujú zákonnou ochranou dizajnov.

V tejto situácii, ktorá sa na prvý pohľad javí ako neriešiteľná, podporujem prístup spravodajcu, ktorý navrhuje systém, v rámci ktorého by sa mali dizajny chrániť počas určitého obmedzeného obdobia. V praxi by táto ochranná lehota mohla byť úzko spätá s životnosťou celého výrobku.

Súhlasím tiež so spravodajcom v tom, že v momente uvedenia nového chráneného vzoru by mohla skončiť ochrana náhradných súčiastok používaných v predchádzajúcom vzore. Skončila by sa aj vo chvíli zastavenia výroby dizajnu, ktorý už nebude mať náhradu. Zdá sa mi, že tento návrh je najvhodnejší a najlepšie chráni záujmy zúčastnených skupín.

Podporujem tiež návrh na prechodné usporiadanie, v rámci ktorého si členské štáty, ktorých právne predpisy zabezpečujú ochranu dizajnov pri súčiastkach, budú môcť zachovať túto ochranu dizajnov počas piatich rokov po tom, čo smernica vstúpi do platnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), písomne. − Podporil som kompromisný balíček a odmietol pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na rozšírenie prechodného obdobia na „doložku o oprave“.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), písomne. Podporujem konkurenčný európsky trh s náhradnými súčiastkami. Spotrebiteľom to zaistí nízke náklady a podporí sa tým podnikanie malých a stredných firiem. Podporujem preto návrh Komisie, ktorý chce trh s náhradnými dielmi otvoriť konkurencii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh na predĺženie času, kým bude trh liberalizovaný, na 8 rokov ako taký podporiť nemôžem. Spomalil by sa tým postup pri dosahovaní nášho cieľa, ktorým je konkurenčný trh s náhradnými súčiastkami.

 
  
  

– Správa: Giuseppe Castiglione (A6-0477/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh a Inger Segelström (PSE), písomne. − (SV) Hlasujeme proti správe a proti návrhu Komisie, a to z nasledovných dôvodov:

– Dúfali sme, že reforma prinesie daňovým poplatníkom v Únii úsporu a vinárenský priemysel už nebude závislý od financovania prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky. Nazdávame sa, že z dlhodobého hľadiska je potrebné zrušiť dotácie Spoločenstva európskym výrobcom vína financované z daní.

Myslíme si, že je trestuhodné používať peniaze daňových poplatníkov na predaj európskych vín. Je to v rozpore so stratégiou Parlamentu týkajúcou sa alkoholu, ktorej cieľom je obmedzovať predaj alkoholických nápojov. V tejto súvislosti je zvýšenie výdavkov na marketingové účely poľutovaniahodným odrazom dvojitých noriem.

– Nesúhlasíme ani s návrhmi na podporu používania peňazí európskych daňových poplatníkov na predaj vín v tretích krajinách. Myslíme si, že pri predaji európskych vín predovšetkým v rozvojových krajinách je potrebné postupovať uvážlivo, inak riskujeme útlm domáceho priemyslu. Únia by nemala podkopávať miestnych výrobcov v rozvojových krajinách, ale naopak ich podporovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE) , písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, hlasujem proti tejto správe, nie pre celkový prístup pána Castiglioneho, ktorý zahŕňa niektoré pozitívne body ako stanovenie kvantitatívnych limitov a environmentálna zlučiteľnosť pri klčovaní, zákaz používania muštu iného pôvodu než z EÚ a rozšírenie opatrení, ktoré môžu členské štáty riadiť samostatne. Podľa môjho názoru je však nebezpečným bodom podpora prisládzania a ustanovenia, podľa ktorých nemusí byť takýto postup uvedený na informačnom štítku pre spotrebiteľov. Rovnako sporná je časť o takzvaných ovocných vínach, rovnako ako celkových prístup správy k muštu. Ako Talian dúfam, že pánovi ministrovi De Castrovi a jeho kolegom sa podarí dohodnúť právny referenčný rámec, ktorý si bude viacej vážiť kvalitu a práva spotrebiteľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), písomne. − (PL) Vážená pani predsedajúca, správu pána Castiglioneho k návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s vínom úplne podporujem.

Vytvorenie trhu s vínom, ktorý sa bude riadiť prostými a účinnými pravidlami výroby a zásadami zdravej konkurencie na trhu Spoločenstva, nielenže zlepší kvalitu európskych výrobkov, ale navyše aj zvýši životné podmienky poľnohospodárov.

Je tiež dôležité, aby spotrebitelia poznali výrobný cyklus daného výrobku a jeho presný pôvod.

Niet pochýb, že toto opatrenie bude prospešné aj pre výrobu ovocného vína v mojej vlasti, a preto túto správu podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasujeme proti tejto správe, pretože nijako výrazne nemení najdôležitejšie aspekty zlého návrhu Európskej komisie o viniciach a vinárenskom odvetví.

Ako sme už povedali, s týmto liberálnym postojom, ktorý podporuje odstránenie spoločnej organizácie trhu s vínom, nesúhlasíme. Európsky parlament sa tým zaoberal a nakoniec pripustil pridávanie cukru a zvýšil možné pomery v porovnaní s predchádzajúcimi platnými predpismi.

Jedným z najdôležitejších aspektov je však to, že od roku 2013 necháva celú otázku liberalizácie výsadby viníc otvorenú napriek tomu, že spravodajca priznáva, že to povedie len ku koncentrácii výroby v rukách najväčších vinárov, ktorí už dostávajú veľké verejné dotácie a majú aj ďalšie privilégiá.

Okrem toho je nám ľúto, že neboli prijaté naše návrhy na udržanie práv na výsadbu a podporu reštrukturalizácie viníc, predovšetkým rodinných fariem, malých a stredných vinárov a vinárskych družstiev, hoci s uspokojením kvitujeme, že niektoré návrhy prijaté boli, predovšetkým návrh obhajujúci destiláciu alkoholu určeného na pitie.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. − (PT) Hoci súhlasím s tým, že je potrebné spoločnú organizáciu trhu s vínom reformovať a návrh Európskej komisie ako taký podporujem, nazdávam sa, že správa pána Castiglioneho predstavuje dôležitý príspevok prinášajúci niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré dokument Komisie značným spôsobom zlepšujú.

Medzi inými pozitívnymi bodmi chcem spomenúť zavedenie možnosti pokračujúcej podpory pre destiláciu alkoholu určeného na pitie.

Hlasoval som za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 33 a 223 a proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 314, 347, 293 a 217, pretože nesúhlasím so zavedením možnosti ďalej pokračovať s prisládzaním, čo je postup, ktorý by mohol medzi výrobcami spôsobiť nerovnováhu, a preto v tomto podporujem pôvodný text Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), písomne.(FR) Vítam hlavnú myšlienku tejto správy, ktorá predstavuje úplnú revíziu návrhu Európskej komisie, ktorý počítal s masívnym vyklčovaním 400 000 hektárov viníc. Tento návrh nevzal do úvahy sociálnu situáciu vo vinárstve a mal by za následok rozšírenie pôdy ležiacej ladom na úkor krajiny. V správe sa považuje klčovanie za potenciálne užitočné opatrenie, ktoré má byť ponúkané na dobrovoľnom základe.

Ďalší pozitívny návrh sa týka možnosti zavedenia reštrukturalizačných opatrení vo vinárenskom priemysle. Európsky vinárenský priemysel potrebuje silných a úspešných odborníkov, ktorí budú schopní čeliť medzinárodnej konkurencii.

Na druhej strane, hoci sú návrhy týkajúce sa prevencie kríz potrebné, neboli dostatočne prepracované. Vzhľadom na variabilnosť výroby by navrhované opatrenia mali len tlmiaci účinok. Chýba skutočný nástroj na riadenie kríz, ktorý by existujúce opatrenia obohatil o niečo nové.

A napokon mi tu chýba označovanie pri prisladzovaní sacharózou. Spotrebiteľ by tak mal prístup k jasným a transparentným informáciám.

 
  
MPphoto
 
 

  Christa Klaß (PPE-DE), písomne. − (DE) Komisia sa v spoločnej organizácii trhu s vínom snaží brať ohľad na osobité špecifiká vinárskych regiónov; prenáša na ne väčšiu zodpovednosť a vytvára im väčší priestor pre iniciatívu.

Európsky parlament dnes tieto veľké ciele položil na papier. Do našich návrhov, ktoré prijali všetci členovia Parlamentu zo všetkých členských štátov, sme vložili absolútnu dôveru. Európske vinárstvo tvorí súčasť nášho dedičstva. Kolíska svetovej produkcie vína leží tu, v Európe. Vinárstvo znamená obchod, príjem a pracovné miesta. Úlohou Komisie nie je snažiť sa o rovnováhu na trhu obmedzením výroby alebo zmenou pravidiel, ktorá výrobu znemožní. Úlohou Komisie je však chrániť náš podiel na svetových trhoch a zaistiť, aby sa našim výrobkom dostalo medzinárodného uznania, ktoré si zasluhujú. Cieľom nesmie byť obmedzenie trhu, ale naopak otvorenie nových trhov. Prečo by sme mali meniť vinárske metódy pri vínach, ktoré sa dobre predávajú? Naše vinárske metódy majú korene v starých kultúrach a tradíciách.

Európsky parlament dnes jasne potvrdil svoju podporu ďalším trhovým opatreniam, národným rozpočtom a regionálnym iniciatívam, sociálne citlivému utlmovaniu intervenčných opatrení a zachovaniu existujúcich enologických postupov, inými slovami, vyjadril súhlas s pridávaním sacharózy a rektifikovaného muštového koncentrátu, pričom tieto dve prídavné látky sa vďaka subvenciám pre rektifikovaný muštový koncentrát dostali na rovnakú úroveň.

Dúfam, že naše návrhy budú zahrnuté do novej spoločnej organizácie trhu s vínom.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), písomne. − (DE) V rokoch, keď sú podmienky na pestovanie viniča nepriaznivé a je málo slnka, sa v hroznových bobuliach nevytvorí dostatok fruktózy na vytvorenie objemu alkoholu potrebného na fermentáciu. Z tohto dôvodu sa pridáva cukor, ktorý chuť vína nijakým spôsobom nezhoršuje. Rozhodujúce je to, aby bol cukor pridaný pred procesom fermentácie, a nie po ňom, čo znamená, že nejde o prisládzanie kyslého vína a pridávanie cukru je možné len pri stolových a prírodných vínach.

Tak by to malo byť aj v budúcnosti. Plán Komisie nahradiť cukor z cukrovej repy, ktorý bol doteraz štandardnou prídavnou látkou, hroznovým muštom z južných regiónov, kde majú výrobcovia prebytky, neuspel. Odhliadnuc od vášnivej debaty medzi odborníkmi o zmenách v chuti je tu i environmentálny argument. Podľa môjho názoru nie je rozumné prepravovať hroznový mušt naprieč celou Európou do miest, kde už majú svoje vlastné zásoby cukru z cukrovej repy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. (SV) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k správe, ktoré sme pri dnešnom hlasovaní museli zvážiť, boli pomerne smiešne. Napríklad: rozhodovanie o množstve cukru, ktoré má byť v jednotlivých druhoch vína, by sme mali v skutočnosti ponechať na spotrebiteľov, ktorí si výrobky kupujú. Nemalo by sa to určovať v rozhodovacích procesoch inštitúcií EÚ.

Výrobcom v iných častiach sveta sa darí vyrábať vína, ktoré sú pre chuťové poháriky európskych spotrebiteľov zaujímavé, a v súčasnosti sú lacnejšie než vína európske. Väčšina poslancov v Európskom parlamente zastáva názor, že sa proti tomu musí bojovať načerpaním ďalších finančných prostriedkov do poľnohospodárskej politiky a vedením najrôznejších kampaní.

Niet pochýb o tom, že sa v Európe vyrábajú vynikajúce vína. Zásadnou otázkou je, či je správne odstaviť chudobnejšie krajiny, aby sme podporili výrobu európskeho vína.

Pri diskusii o výrobe vína je dôležité prihliadať na všetky faktory vrátane záujmov verejného zdravia. To v správe chýba.

Z týchto dôvodov som hlasoval proti návrhu Komisie a proti správe Európskeho parlamentu. Výrobcovia vín by mali podnikať na slobodnom trhu, a nie dostávať rozsiahle dotácie EÚ, ako je tomu v súčasnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), písomne.(FR) Nad vinármi z oblasti Languedoc-Roussillon, pre ktorú je charakteristický žltý okcitánsky kríž na červenom podklade a storočie vinárskych revolt, od Marcelina Alberta v roku 1907 po André Castéru v roku 1976, nad vinármi, ktorých pôda sa tiahne Rýnu po Garonne, visí hrozba Európskej komisie. Tá ich chce vysťahovať a ich pôdu obsadiť kolóniami britských dôchodcov. Milovníci čaju majú vytlačiť ľudí, ktorí pestujú vinič a dorábajú víno vo viniciach v Minervois, Corbières a Costières i v Picpoule.

Je to zločin proti civilizácii! A to všetko sa pácha pod klamlivou clonou údajnej nadprodukcie. Aká je ale pravda?

V Španielsku a Taliansku je 150 000 hektárov nelegálnych viníc. Tieto nelegálne vinice by sa mali vyklčovať, pretože keď je reč o nadprodukcii, ide v skutočnosti o prebytočný dovoz 12 miliónov hektolitrov ročne.

Navyše namiesto každého koreňa viniča, ktorý vytrhneme, sa na pobreží Tichého oceána vysadí iný, a keď sa naučí piť víno Čína, ocitneme sa v situácii celosvetového nedostatku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Zdá sa, že sa Komisii s návrhom na reformu vinárskej výroby podarilo urobiť ďalší majstrovský kúsok. Na jednej strane sa snaží vysušiť európske vínne jazerá poskytovaním finančných odmien tým, ktorí zmenšia plochu viníc, zatiaľ čo na druhej strane počíta s tým, že po roku 2013 bude možné vysádzať vinice kdekoľvek. Pokiaľ sa však obmedzenia pestovania zrušia, znemožní sa tým náročné pestovanie vína na svahoch.

Akoby vinári nemali už tak dosť obáv o svoju existenciu, plánovaný zákaz prisládzania by pripravil celú severnú Európu o úrodu v rokoch s pomerne malým množstvom slnečného svitu, zatiaľ čo zrušenie subvencií na koncentrovaný hroznový mušt by napokon znemožnilo produkciu vína aj v južnej Európe. K tomu si pridajte sporný zákaz označenia „stolové víno“, ktorý by nevyhnutne viedol k presýteniu rôznymi vínami najnižšej kategórie, a človek sa neubráni dojmu, že autori tejto reformy jednoducho nemajú dostatok skúseností a citlivosti. Správa pána Castiglioneho predstavuje zlepšenie týchto návrhov, preto som hlasoval v jej prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Pribetich (PSE), písomne.(FR) Moji kolegovia a ja sme správu Giuseppa Castiglioneho o spoločnej organizácii trhov s vínom veľkou väčšinou schválili.

Podporil som predovšetkým štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré považujem za najdôležitejšie pre ochranu európskeho vinárstva, predovšetkým v Burgundsku a Franche-Comté, ale tiež na zlepšenie jeho konkurencieschopnosti.

Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271, ktorí stojí proti plánu Komisie prestať s chaptalizáciou. Je totiž veľmi dôležité tradičnú vinársku metódu chaptalizácie zachovať. Používa sa v mnohých regiónoch Európy vrátane Burgundska a Franche-Comté, kde som bol zvolený.

Podporil som aj pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33 a 233 proti úplnej liberalizácii výsadby od 1. januára 2014: záujmy vinárov kážu vyčkať do konca režimu klčovania, aby sme zistili, aké bolo efektívne, až potom môžeme uvažovať o liberalizácii.

A napokon som hlasoval za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107 za zachovanie povinnej destilácie.

Celkovo som s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré Parlament odhlasoval, spokojný. Preto som túto správu podporil a dúfam, že bude mať pozitívny vplyv na Radu pre poľnohospodárstvo, ktorá sa zíde 17. – 19. decembra a bude rokovať o záujmoch našich regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), písomne. (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, hlasujem za správu váženého kolegu pána Castiglioneho. Už dlho potrebujeme reformu odvetvia vína, ktorá obnoví rozmach a konkurencieschopnosť vín Spoločenstva a európskym producentom umožní znovu si podmaniť dávne trhy a získať nové. Európski a predovšetkým talianski výrobcovia čelia neľútostnej konkurencii nových výrobcov.

Nie je to spôsobené ani tak poklesom spotreby v samotnej EÚ, ako skôr príliš vysokými výrobnými nákladmi, príliš prísnymi a zložitými právnymi predpismi, ktoré často obmedzujú možnosť upraviť výrobu podľa zmien v dopyte a príliš nesmelou reklamnou a marketingovou politikou. Predovšetkým musíme kvalitu európskych a talianskych vín poriadne zhodnotiť. Aby mohla Európska únia upevniť svoje vedúce postavenie vo vinárskom odvetví, mala by sa reforma spoločnej organizácie trhu zamerať predovšetkým na zlepšovanie kvality, čo znamená propagáciu, ochranu a posilnenie regionálnych značiek, označovanie pôvodu a zemepisné označenie vín, ktoré predstavujú kvalitu európskych výrobkov na svetovom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písomne. (DE) V rokoch, keď sú podmienky na pestovanie viniča nepriaznivé a je málo slnka, sa v hroznových bobuliach nevytvorí dostatok fruktózy na vytvorenie objemu alkoholu potrebného na fermentáciu. Z tohto dôvodu sa pridáva cukor, ktorý chuť vína nijakým spôsobom nezhoršuje. Rozhodujúce je to, aby bol cukor pridaný pred procesom fermentácie, a nie po ňom, čo znamená, že nejde o prisládzanie kyslého vína a pridávanie cukru je možné len pri stolových a prírodných vínach. Tak by tomu malo byť aj v budúcnosti. Plán Komisie nahradiť cukor z cukrovej repy, ktorý bol doteraz štandardnou prídavnou látkou, hroznovým muštom z južných regiónov, kde majú výrobcovia prebytky, neuspel.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písomne. − Hlasoval som v prospech správy, ale je tu ešte stále mnoho vecí, ktoré sa Parlament rozhodol neriešiť, predovšetkým posilnenie konkurencieschopnosti odvetvia voči dovozom z tretích krajín a zlepšenie kvality vín vyrábaných na úrovni EÚ. Vnútroštátne a regionálne priority sa, žiaľ, vydali cestou programu dlhotrvajúcich reforiem.

V Európe musíme kvalitu nášho vína chrániť a musíme tiež vyriešiť otázku výroby kvalitných vín za dostupnú cenu. Niet pochýb o tom, že sa návrhy Komisie rozdrobili. Môj návrh na zrušenie kritérií de minimis a návrhy na zachovanie chaptalizácie Parlament našťastie prijal. Tieto návrhy sú pre severné krajiny a mojich vlastných výrobcov vo Veľkej Británii zásadné.

Európske vinárstvo stále čelí mnohým hrozbám a v EÚ vidíme, ako naše vlastné trhy spoločne miznú v prospech krajín Nového sveta.

A prečo? Pretože sú schopní vyrábať vína vynikajúcej kvality za dostupné ceny, a to s marketingovou stratégiou, ktorá sa opiera o to, čo chce spotrebiteľ v 21. storočí, a nie o to, čo zaviedli v 3. storočí Rimania. Potrebujeme kvalitu, nie kvantitu, a potrebujeme vyrábať vína, ktoré za peniaze ponúkajú kvalitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. − Trh s vínom v EÚ stojí na širokom výbere odrôd a na trvalo udržateľnej miestnej výrobe. Pre mnohých ľudí má otázka vína k otázke kultúry rovnako blízko ako samotný jazyk. Preto bolo dnešné hlasovanie také problematické.

Označovanie prisládzaných vín alebo upieranie práva vinárov pridávať do vína cukor by malo prohibitívne účinky na výrobu vína v severnej Európe. Mnoho vynikajúcich vín v súčasnosti pochádza z Veľkej Británie, predovšetkým z juhozápadného Anglicka. Je tomu tak od čias, keď do Veľkej Británie po prvý raz priviezli víno Rimania.

Hlasoval som za udržanie tejto tradície a za otvorený trh.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Boj proti terorizmu (B6-0514/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), písomne. − Konzervatívci hlasovali proti tomuto uzneseniu v prvom rade preto, lebo podľa návrhu by sa mala EÚ viac zapojiť prostredníctvom navrhovanej reformnej zmluvy, čím by sa právomoci EÚ rozšírili na vysoko citlivú oblasť národnej bezpečnosti. Konzervatívci veria v silné partnerstvo na globálnej úrovni so všetkými národmi bojujúcimi proti terorizmu a predovšetkým s našimi americkými spojencami. Tento návrh neuznáva v tejto otázke potrebu spolupráce, ale skôr harmonizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), písomne. − Delegácia britských socialistov (EPLP) uznesenie o terorizme uvítala a hlasovala v jeho prospech. Hoci konečná verzia uznesenia, schválená Európskym parlamentom, nie je dokonalá, uznávame, že je dôležité vyslať jasný, jednoznačný signál tým, ktorí ohrozujú náš spôsob života, že pred nimi neustúpime.

Delegácia britských socialistov je presvedčená, že EÚ môže a urobí všetko pre to, aby porazila terorizmus, a že tento zásadný cieľ dosiahneme ľahšie spoločne so susednými členskými štátmi a medzinárodnými spojencami, než izolacionistickými politikami.

S plnou zodpovednosťou sa ujímame našej úlohy členov Parlamentu, ktorá spočíva v dôkladnom preskúmaní návrhu Komisie v tejto oblasti a v zaistení toho, aby akékoľvek prijímané právne predpisy boli vhodné, primerané a dodržiavali základné práva našich občanov. Budeme naďalej kritickí k spojeneckej politike, pokiaľ sa v nej objavia politické rozdiely, ale uznávame a vítame pokračujúcu spoluprácu medzi EÚ a demokratickými štátmi, predovšetkým dôležitý vzťah medzi EÚ a USA na úrovni ministerstiev spravodlivosti a vnútra. Sme presvedčení, že tých, ktorí sa snažia zničiť naše hodnoty a zásady násilím a nenávisťou, porazíme cestou spolupráce s našimi spojencami, a nie cestou nepriateľstva alebo odplaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwester Chruszcz (NI), písomne. (PL) Vážená pani predsedajúca, členské štáty EÚ majú povinnosť bojovať proti terorizmu vo všetkých jeho podobách, pokiaľ to zostáva v medziach zákona a za podmienok dodržiavania ľudských a občianskych práv a slobôd. Boj proti terorizmu prekračuje národné hranice a potreba medzinárodnej spolupráce je teda očividná.

Všetky inštitúcie a orgány, ktoré do boja s terorizmom vkladajú špeciálne sily, musia bezpodmienečne podliehať plnej demokratickej kontrole nezávislej justície.

Vojna s terorizmom nesmie – ako to presadzuje dnes prijaté uznesenie – slúžiť na zvyšovanie policajných a súdnych právomocí Bruselu na náklady členských štátov. Preto som dnešné uznesenie o terorizme v EÚ nepodporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Gaubert (PPE-DE), písomne.(FR) Terorizmus je dnes viac než kedykoľvek predtým spoločnou hrozbou pre bezpečnosť všetkých občanov Európskej únie. Pre skupinu PPE-DE je preto boj proti terorizmu jednou z jej priorít a priala si, aby bolo v tejto oblasti prijaté uznesenie.

Predložené uznesenie zdôrazňuje ťažkú, ale nevyhnutnú rovnováhu medzi bezpečnosťou a dodržiavaním individuálnych slobôd. V našich európskych demokraciách totiž musíme dávať pozor na to, aby nástroje použité v boji proti terorizmu boli primerané a neohrozili osobné slobody ktoréhokoľvek z našich občanov.

Súčasne však nesmieme zabúdať, že hlavným cieľom Únie je brániť právo každého európskeho občana na život a bezpečnosť a tento cieľ možno dosiahnuť tým, že zastavíme terorizmus a budeme s ním bojovať.

Je poľutovaniahodné, že rovnováhu tohto textu porušil celý rad veľmi disproporcionálnych a v niektorých prípadoch neoprávnených ustanovení. Napriek pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, ktoré priniesla naša skupina, text, ktorý bol napokon v Parlamente prijatý, nezodpovedá ani duchu ani línii nášho postoja, a preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Hoci toto uznesenie obsahuje prvky, ktoré odsudzujú, aj keď len mierne, porušovanie ľudských práv v mene takzvaného „boja proti terorizmu“ – čo je vec, ktorú sme od začiatku jasne a rozhodne odsudzovali – nedištancuje sa od boja, v rámci ktorého sa prehliada medzinárodné právo a v mene ktorého sa praktizuje štátny terorizmus, a nesnaží sa ho ani spochybňovať.

Áno, určite je potrebné odsúdiť porušovanie práv na spravodlivý súd a ochranu osobných údajov, nedostatok transparentnosti a demokratickej kontroly a odmietanie Rady niesť zodpovednosť za „zneužívanie právomocí pod zámienkou boja proti terorizmu, predovšetkým v prípade mimoriadnych akcií CIA a tajných väzníc“.

Nemôžeme však akceptovať, že Parlament pod zámienkou takzvaného boja proti terorizmu „vrelo víta prijatie novej reformnej zmluvy“ a vyzýva „členské štáty, aby ju ratifikovali“; že sa musí opätovne zdôrazňovať, že „Spojené štáty sú v tejto oblasti významným partnerom“ a zahraničnú politiku USA pritom máme prebrať so všetkým, čo k nej patrí; alebo že by sme mali vyžadovať „posilnenie právomocí Europolu“, ktorému má byť poskytnutá „nezávislá právomoc viesť vyšetrovanie“.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písomne. Dnešný návrh uznesenia o boji proti terorizmu nemôžem podporiť pre množstvo dôvodov.

Po prvé nezdieľam nadšenie z reformnej zmluvy (Lisabonskej zmluvy). Nemyslím si, že reformná zmluva urobí z Európy bezpečné miesto pre občanov členských štátov.

Mám tiež obavy týkajúce sa otázok občianskych slobôd v návrhu uznesenia. Tento návrh uznesenia obsahuje síce niekoľko vynikajúcich bodov, ale je nevyrovnaný a kladie príliš veľký dôraz na legislatívnu a bezpečnostnú spoluprácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Pre teroristov sa Európa stala viac než len cieľom, pretože samú seba nechala degradovať do úlohy komplica pri porušovaní medzinárodného práva a ľudských práv v mene zahraničnej politiky USA a tiež preto, že sa jej nepodarilo vystupovať ako čestnému sprostredkovateľovi v palestínskej otázke. Je najvyšší čas, aby EÚ uznala, že masová imigrácia z islamského sveta znamená potenciálne bezpečnostné riziko, predovšetkým preto, že z emigrácie do Európy sa stal prostriedok, ako získať status mučeníka a infiltrácia kresťanského západu moslimskými prisťahovalcami bola vyhlásená za náboženský cieľ.

Namiesto toho, aby EÚ podľa toho zareagovala a usilovala sa o okamžité zastavenie prisťahovalectva z islamských krajín a pustila sa do repatriácie nelegálnych prisťahovalcov, zaujala veľmi opatrný postoj, aby nerozčúlila moslimov, ktorí tu už sú. Dnes som hlasoval proti tejto správe, a to hlavne preto, že nazerá na reformnú zmluvu EÚ, ktorá pohŕda demokraciou, ako na liek proti terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písomne. (IT) Požiadali sme Európsky parlament, aby sa vážne zaoberal problémom terorizmu na júlovom zasadaní. Nejaká osvietená osoba však rozhodla, že sa o tom bude rokovať v septembri a hlasovať v decembri: ďalších premárnených päť mesiacov a ešte viac slov zameraných skôr na obranu práv na slobodu prejavu teroristov, ktorí stále častejšie využívajú informačné siete, než na ochranu bezpečnosti obyvateľov Európy a iných krajín napadnutých terorizmom.

Udeľujeme Sacharovovu cenu pánovi Usmánovi a nechávame ho samého bojovať a brániť životy miliónov ľudí v Dárfúre, ďalej prehliadame násilnosti islamských fundamentalistov v Somálsku a roníme krokodílie slzy nad 50 obeťami v Alžírsku.

Hanba!

Z tohto dôvodu nemôžem vaše uznesenie podporiť a hlasujem proti nemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), písomne.(EL) Uznesenie Európskeho parlamentu sa v mnohých smeroch rovná i prevyšuje reakcionársku politiku a protidemokratické opatrenia EÚ, ktoré pod zámienkou boja proti terorizmu obmedzujú základné osobné práva a demokratické slobody pracujúcich. Požaduje stále väčšie posilňovanie policajnej a súdnej spolupráce medzi donucovacími mechanizmami a tajnými bezpečnostnými službami členských štátov, Europolom a Eurojustom a stále väčšiu efektívnosť pri používaní databáz SIS II a VIS, aby sa rozšírila a zvýšila účinnosť monitorovania a evidencie informácií o pracujúcich v celej EÚ. Nielenže sa uznesenie úplne pridružuje k novému rozmeru, ktorý EÚ dáva svojej „stratégii boja proti terorizmu“, tzn. k boju proti takzvanému „násilnému radikalizovaniu“ a k jeho predchádzaniu, ale požaduje, aby táto stratégia bojovala a bola okrem iného zacielená proti „navádzaniu na násilné akcie“. Táto stratégia proti „radikalizovaniu“ odhaľuje skutočný cieľ takzvanej „protiteroristickej“ politiky EÚ a jej donucovacích mechanizmov. Tým cieľom sú všetci tí, ktorí odmietajú prijať a spochybňujú jej reakcionársku politiku. Bez ohľadu na to, koľko uznesení prešlo ústami politických hovorcov monopolov, nezastavia opozičné hnutie a nezastavia neustály nárast názorov spochybňujúcich samotnú EÚ ako imperialistický medzištátny zväz európskeho kapitálu.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Legislatívny a pracovný plán Komisie na rok 2008 (B6-0500/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke, Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness a Gay Mitchell (PPE-DE), písomne. − Delegácia strany Fine Gael v Európskom parlamente hlasovala proti bodu 16 uznesenia o legislatívnom a pracovnom pláne Komisie na rok 2008 a absolútne odmietame akúkoľvek iniciatívu EÚ na zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb (CCCTB). Vítame skutočnosť, že Komisia nemá vo svojom programe na nasledujúci rok v úmysle navrhnúť právne úpravy v tejto otázke.

Daňová súťaž je na podporu rastu životne dôležitá, priťahuje investorov a členským štátom predovšetkým v eurozóne umožňuje spravovať svoje hospodárstva. Európska centrálna banka stanovuje úrokové sadzby a Pakt stability a rastu stanovuje úverové a inflačné potreby v eurozóne, preto je daňová politika jedným z najdôležitejších nástrojov, ktorý členským štátom eurozóny po prijatí zmluvy zostal a musí byť zachovaný.

Poslanci za stranu Fine Gael sa nazdávajú, že spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb v EÚ by nakoniec viedol k vytvoreniu jedinej daňovej sadzby v Európe a sú absolútne proti tomu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Hlasujeme proti tomuto uzneseniu, pretože návrhy, ktoré vyjadrujú naše vážne obavy týkajúce sa zrýchľovania procesu liberalizácie a deregulácie, ku ktorému dochádza v mnohých odvetviach a ktoré predstavuje hrozbu pre zamestnanosť, kvalitu poskytovaných služieb a budúcnosť verejných služieb v EÚ, neboli prijaté. To, čo zostáva, je nasmerované proti štátu ako poskytovateľovi služieb všeobecného záujmu, pretože všetok dôraz sa kladie na liberalizáciu.

Menová a daňová politika EÚ je tiež reštriktívna – jej hlavným cieľom je stabilizovať ceny a konsolidovať rozpočet v súlade s Paktom stability a rastu, hoci vieme, že proces nominálnej konvergencie má na hospodársky rast a zamestnanosť, hospodársku a sociálnu konvergenciu medzi členskými štátmi EÚ a verejné investície opačný účinok.

Kladie dôraz na neoliberálnu lisabonskú stratégiu, ktorá je hlavným nástrojom EÚ na podporu liberalizácie a privatizácie služieb a verejných zariadení, flexibility a prispôsobivosti pracovných trhov, zníženia miezd a otvárania veľkej časti sociálneho zabezpečenia vrátane dôchodkov a zdravotníctva súkromným záujmom.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), písomne. − (PL) Vážená pani predsedajúca, pracovný plán Komisie na rok 2008 zaujíma komplexný prístup zameraný na zavádzanie vízie Európy, ktorá bude spĺňať budúce očakávania svojich obyvateľov. Hlavnými prioritami Európskej komisie pre nadchádzajúci rok sú činnosti zamerané na podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti, udržateľného rozvoja a riadenia tokov prisťahovalcov. Týkajú sa tiež zmeny klímy, energetiky, budúceho rozširovania EÚ a pôsobenia na medzinárodnej scéne.

Treba zdôrazniť, že pracovný plán bol vytvorený na základe podrobnej diskusie s ostatnými inštitúciami vrátane otázok, o ktorých sa nedávno rokovalo v rozprave o globalizácii na neoficiálnom zasadaní Rady v Lisabone. Program zahŕňa aj priority v oblasti komunikácií, čo je ďalší krok Komisie v jej úsilí o zlepšenie toku informácií o EÚ k občanom Európy.

S potešením som uvítala oznámenie o novom prístupe k uplatňovaniu zásady subsidiarity a nezávislého hodnotenia dôsledkov navrhovaných právnych úprav, aby v budúcnosti nedochádzalo k omylom. Srdečne tiež vítame návrhy nových právnych predpisov, zlepšujúcich situáciu žien, predovšetkým v zlaďovaní požiadaviek rodinného a pracovného života – čo je významný krok v boji proti spomaľovaniu tempa prirodzeného rastu v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Medzi mnohými aspektmi, ktoré ospravedlňujú kritický postoj k tejto otázke, by som sa chcel sústrediť na jednu z priorít na rok 2008, ktorú pán predseda Komisie opísal ako jednu z najdôležitejších: na ratifikáciu návrhu Zmluvy o Európskej únii.

Väčšina poslancov EP „víta záväzok Komisie podporiť ratifikáciu reformnej zmluvy“, „vyzýva Komisiu... aby zintenzívnila svoje úsilie v oblasti efektívnejšej politiky komunikácie a dosiahla lepšie pochopenie činnosti EÚ zo strany jej občanov... vzhľadom na prípravu ratifikácie reformovanej zmluvy a európskych volieb v roku 2009“ a „žiada Komisiu, aby jasne špecifikovala, ako chce zaviesť do praxe obsah svojich priorít,... predovšetkým prioritu týkajúcu sa reformnej zmluvy.“

Vzhľadom na to, akú neprijateľnú úlohu zohrávala Komisia počas referend o takzvanej „európskej ústave“ v roku 2005, v prípade, že sa tieto dlho proklamované a čerstvo potvrdené úmysly zrealizujú, budú predstavovať skutočné zasahovanie do procesu ratifikácie, ktorý je vecou každého členského štátu.“

Zo strany predsedu Komisie je to veľmi rozporuplné, pretože ten na otázku o procese ratifikácie odpovedal, že rozhodnutie leží v rukách každého členského štátu, ale pritom si zasahovanie do takéhoto rozhodovania určuje za jednu zo svojich priorít.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Vzhľadom na to, že nebolo možné zaistiť financie na projekt Galileo zo súkromných zdrojov, ako to bolo plánované, Európska únia „rozhodla“, že bude financovaný čisto z verejných fondov, predovšetkým z rozpočtu Spoločenstva.

To je dôvod na podanie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k medziinštitucionálnej dohode (IIA) – ktorá stanovuje finančný rámec na obdobie 2007 až 2013 –, ktorý zvyšuje hornú hranicu pre dotácie udeľované v rámci podpoložky 1a (konkurencieschopnosť pre rast) pre obdobie 2008 až 2013 na výšku 1,6 miliardy EUR v bežných cenách na úkor zníženia rozpočtu a neúplnej realizácie položiek pod položkou 2 (ochrana a správa prírodných zdrojov, konkrétne poľnohospodárstva, rybolovu a životného prostredia) v roku 2007.

Vďaka tomuto prehodnoteniu medziinštitucionálnej dohody a využitiu nástroja pružnosti zabezpečí EÚ budúcnosť svojej veľkej „priority“ tým, že zaistí jej financovanie. Teda sa ešte len uvidí, či nebude projekt Galileo po dokončení – podotknime, že po dokončení vďaka verejným financiám – neskôr ponúknutý súkromnému kapitálu, napríklad na základe partnerstva verejného a súkromného sektora, keď verejná časť ponesie náklady a súkromný sektor bude zarábať.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), písomne. Nepodporte vytvorenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), písomne. (RO) Som za prijatie legislatívneho programu Komisie na budúci rok a nazdávam sa, že tento program veľmi dobre odráža politické priority Európskej únie. Legislatívne návrhy, ktoré Komisia pripravuje v súvislosti s právnymi predpismi týkajúcimi sa súkromných firiem a malých a stredných podnikov, by však nemali ovplyvniť politiky členských štátov, ktoré významným spôsobom prispeli k hospodárskemu rastu za posledné roky, ako napríklad jednotnú daňovú sadzbu.

Rovnako tak je dobrým základom pre medziinštitucionálne rokovania nedávne oznámenie Európskej komisie týkajúce sa kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Z tohto dôvodu musí Európska komisia do ukončenia rokovaní medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi pozastaviť legislatívne návrhy zásadne upravujúce ustanovenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

V neposlednom rade ľutujem, že úplne chýba legislatívna iniciatíva týkajúca sa spoločnej vízovej politiky, pokiaľ ide o reciprocitu poskytovania slobodného pohybu osôb medzi Európskou úniou a tretími krajinami. Pripomínam Európskej komisii, že 12 členských krajín predstavujúcich viac než 100 miliónov občanov Európskej únie je stále vylúčených z programu bezvízového styku Spojených štátov amerických.

 
  
  

– Návrh uznesenia: Dohody o hospodárskom partnerstve (B6-0497/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), písomne. (PL) Ako poslankyňa parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ chcem podporiť výsledky rokovania na najvyššej úrovni medzi EÚ a krajinami Afriky, ktoré sa konalo minulý týždeň v Lisabone. Na poslednom zasadnutí parlamentného zhromaždenia v Kigali sme apelovali na rozvahu a na to, aby nebolo prijaté ďalšie unáhlené uznesenie o vzťahoch medzi EÚ a Afrikou. Je jasné, že spoločná stratégia EÚ – Afrika musí brať ohľad na záujmy oboch partnerov a spolupráca nesmie prebiehať na úkor žiadneho z nich.

Zo skutočnosti, že Európska únia je najdôležitejším hospodárskym partnerom afrických krajín – a že z Európy prichádza do Afriky najväčšia pomoc – vyplýva aj osobitná zodpovednosť Únie. Jasne sa to potvrdilo v spoločnom vyhlásení Európskeho a Panafrického parlamentu, ktoré priamo vyzýva na väčšie zapojenie oboch inštitúcií do vytvárania budúcich vzťahov medzi oboma kontinentmi. Európsky parlament jasne vyjadril svoju podporu Kigalskému vyhláseniu z 22. novembra 2007, keď vyzval na predĺženie termínu ukončenia rokovaní o novej obchodnej dohode medzi EÚ a AKT, apeloval na to, že táto dohoda musí byť uzatvorená premyslene a odporučil zmierniť prísne požiadavky Svetovej obchodnej organizácie. Je dobré, že sa v prioritách stanovených pred nadchádzajúcim stretnutím na najvyššej úrovni, ktoré sa uskutoční v roku 2009, nespomínajú iba mier, bezpečnosť, ľudské práva, energetika, zmena klímy a migrácia, ale aj boj s chudobou prostredníctvom pracovných miest, investícií do zdravotníctva a vzdelania.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. (PT) Ak existovali pochybnosti o skutočných zámeroch EÚ týkajúcich sa dohôd o voľnom obchode, ktoré Únia plánuje uzatvoriť so skupinou krajín AKT (štáty Afriky, Karibiku a Tichomoria), ktoré sa označujú ako „dohody o hospodárskom partnerstve“ a o ktorých sa veľa hovorilo na nedávnej schôdzke na najvyššej úrovni EÚ – Afrika, pretože ich niektoré africké krajiny odmietli podpísať, na rozptýlenie týchto pochybností by malo stačiť prečítať si práve schválené uznesenie. Portugalský štátny tajomník pre zahraničné záležitosti a spoluprácu Joăo Cravinho však ako predseda Rady tieto záležitosti celkom objasnil už na spoločnom parlamentnom zasadaní AKT – EÚ, ktoré sa konalo 21. novembra v Kigali.

Hoci bola EÚ (doposiaľ) nútená ustupovať, snažila sa odporu čeliť tým, že prišla s „návrhom dohodnúť“ dohody o hospodárskom partnerstve v „dvoch fázach, začínajúc obchodom s tovarom“ a neskôr pristúpiť k „začleneniu ďalších oblastí, ako sú služby a investície“, a súčasne sľúbila milióny a milióny eur ako prísľub suverenity a nezávislosti (hospodárskej a čoskoro i politickej) krajín AKT. Je to predmetom rozhodnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy zo dňa 17. novembra 2007.

Väčšina poslancov EP toto rozhodnutie víta a podporuje. Pokiaľ ide o nás, my tieto zámery a politiky, ktorými sa EÚ snaží o novú hospodársku kolonizáciu krajín AKT, odsudzujeme a odmietame.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), písomne. (DE) Vítam skutočnosť, že veľké percento Európskeho parlamentu podporuje obsah Kigalského vyhlásenia o dohodách o hospodárskom partnerstve, ktoré v Rwande spoločne sformulovali zástupcovia parlamentov z európskych, afrických, karibských a tichomorských štátov. Som však sklamaná, že spoločne dohodnutý text, ktorý schválili poslanci Európskeho parlamentu i parlamentov krajín AKT na zasadaniach AKT – EÚ v Kigali, boli v Štrasburgu náhle odmietnuté skupinou PPE-DE a skupinou liberálov. Som pevne presvedčená, že to v kontexte rokovaní o otázke, ktorá je pre krajiny AKT životne dôležitá, vysiela dosť negatívny signál.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), písomne.(FR) Dohody o hospodárskom partnerstve sa nesmú chápať ako dohody o voľnom obchode v zmysle Svetovej obchodnej organizácie, a predovšetkým nemôžu podkopať už tak zraniteľné hospodárstva zámorských spoločenstiev.

Tieto dohody musia predstavovať skutočné partnerstvo umožňujúce vytvoriť nový hospodársky a obchodný rámec, ktorý bude podporovať rozvoj všetkých príslušných území.

Ďakujem poslancom Európskeho parlamentu, že prijali moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré dokazujú, že pre tieto preferenčné recipročné dohody s krajinami AKT sú najdôležitejšie záujmy zámorských spoločenstiev. Je nutné, aby sme pri týchto rokovaniach na základe článku 299 ods. 2 zmluvy dôslednejšie prihliadali na špecifickú situáciu najodľahlejších regiónov. Zvláštnu pozornosť si zaslúžia aj zámorské krajiny a územia susediace s krajinami AKT, a to v súlade s asociačnými dohodami, ktoré ich už podľa článku 299 ods. 3 zmluvy, spájajú s Úniou.

Hoci sú dnešné diskusie náročné, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu miestnych trhov a zoznam citlivých produktov, žiadam Komisiu, aby našla kompromis rešpektujúci špecifické záujmy najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 13.50 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia