Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 12 декември 2007 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Подготовка на Европейския съвет (Брюксел, 13 и 14 декември 2007 г.) (разискване)
 3.Време за гласуване
  3.1.ЕО - Мароко: Евро-Средиземноморско споразумение за въздухоплавателните услуги (вот)
  3.2.ЕО - Мароко: Евро-Средиземноморско споразумение относно въздушните транспортни услуги с оглед присъединяването на Балгария и Румъния (вот)
  3.3.Приспособяване към глобализацията (вот)
  3.4.Отпускане на средства от инструмента за осигуряване на гъвкавост (вот)
  3.5.Изменение на IIА (многогодишна финансова рамка) (вот)
  3.6.Мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (вот)
  3.7.Обща организация на пазара в отрасъла на рибните продукти и продуктите от аквакултури (вот)
  3.8.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност (вот)
  3.9.Обозначаване на хранителните съставки (вот)
  3.10.Правна защита на промишлени дизайни (вот)
  3.11.Обща организация на пазара на вино (вот)
  3.12.Премахване на косвените данъци върху набирането на капитал (вот)
  3.13.Борба срещу тероризма (вот)
 4.Обявяване и подписване на Хартата на основните права
 5.Тържествено заседание - Йордания
 6.Време за гласуване (продължение)
  6.1.Законодателна програма и работа на Комисията за 2008 г. (вот)
  6.2.Споразумения за икономическо сътрудничество (вот)
  6.3.Европейско право на договорите (вот)
 7.Обяснения на вот
 8.Поправки на вот: вж. протоколи
 9.Одобряване на протокола: вж. протокола
 10.Състав на политическите групи: вж. протокола
 11.Среща на високо равнище ЕС - Китай - Диалог за правата на човека ЕС - Китай (разискване)
 12.Борба срещу нарастващия екстремизъм в Европа (разискване)
 13.Черна гора - Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Черна гора (разискване)
 14.1 декември, Световен ден за борбата със СПИН (разискване)
 15.Замърсяване причинено от нефтено петно в Черно и Азовско море в резултат от потъването на няколко плавателни съда (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 17.Схеми за гарантиране на депозити (разискване)
 18.Управление на активи (разискване)
 19.Сътрудничество между Агенцията на Европейския съюз за основните права и Съвета на Европа (разискване)
 20.Задължения за издръжка (разискване)
 21.Дата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 23.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (812 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1259 kb)
Правна информация - Политика за поверителност