Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 12. prosince 2007 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Příprava Evropské rady (Brusel, 13.–14. prosince 2007) (rozprava)
 3.Hlasování
  3.1.Evropsko-středomořská dohoda ES-Maroko o leteckých službách (hlasování)
  3.2.Dohoda ES-Maroko o letecké dopravě (hlasování)
  3.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (hlasování)
  3.4.Využití nástroje pružnosti (hlasování)
  3.5.Změna Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (víceletý finanční rámec) (hlasování)
  3.6.Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů (hlasování)
  3.7.Společná organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury (hlasování)
  3.8.Evropská agentura pro bezpečnost letectví (hlasování)
  3.9.Údaje týkající se potravin (hlasování)
  3.10.Změna týkající se právní ochrany průmyslových vzorů (hlasování)
  3.11.Společná organizace trhu s vínem (hlasování)
  3.12.Zrušení nepřímých daní z kapitálových vkladů (hlasování)
  3.13.Boj proti terorismu (hlasování)
 4.Vyhlášení a podpis Listiny základních práv
 5.Slavnostní zasedání - Jordánsko
 6.Hlasování (pokračování)
  6.1.Legislativní a pracovní plán Komise pro rok 2008 (hlasování)
  6.2.Dohody o hospodářském partnerství (hlasování)
  6.3.Evropské smluvní právo (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování: viz zápis
 9.Schválení zápisu: viz zápis
 10.Složení politických skupin: viz zápis
 11.Summit EU/Čína – dialog EU/Čína o lidských právech (rozprava)
 12.Boj proti nárůstu extremismu v Evropě (rozprava)
 13.Černá Hora – Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Republikou Černá Hora (rozprava)
 14.1. prosinec 2007, světový den boje proti AIDS (rozprava)
 15.Znečištění Černého moře a Azovského moře ropnou skvrnou po ztroskotání několika lodí (rozprava)
 16.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 17.Systémy pojištění vkladů (rozprava)
 18.Správa aktiv II (rozprava)
 19.Spolupráce mezi Agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy (rozprava)
 20.Pravomoci a spolupráce ve věci vyživovací povinnosti (rozprava)
 21.Datum zavedení elektronické identifikace ovcí a koz (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 23.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (717 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1595 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí