Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 13 και14 Δεκεμβρίου 2007) (συζήτηση)
 3.Ώρα των Ψηφοφοριών
  3.1.Ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΚ/Μαρόκου για τις αεροπορικές μεταφορές (ψηφοφορία)
  3.2.Τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών ΕΚ/Μαρόκου για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  3.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ψηφοφορία)
  3.4.Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (ψηφοφορία)
  3.5.Τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) (ψηφοφορία)
  3.6.Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα (ψηφοφορία)
  3.7.Κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ψηφοφορία)
  3.8.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (ψηφοφορία)
  3.9.Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (ψηφοφορία)
  3.10.Νομική προστασία των σχεδίων και προτύπων (ψηφοφορία)
  3.11.Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (ψηφοφορία)
  3.12.Έμμεσοι φόροι επιβαλλόμενοι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων (ψηφοφορία)
  3.13.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
 4.Διακήρυξη και υπογραφή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ιορδανία
 6.Ώρα των Ψηφοφοριών (συνέχεια)
  6.1.Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008 (ψηφοφορία)
  6.2.Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ψηφοφορία)
  6.3.Eυρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ/Κίνας - Διάλογος ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (συζήτηση)
 12.Καταπολέμηση της ανόδου των ακραίων ιδεολογιών στην Ευρώπη (συζήτηση)
 13.Μαυροβούνιο - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου (συζήτηση)
 14.1η Δεκεμβρίου 2007, παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης του AIDS (συζήτηση)
 15.Ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες στη Μαύρη και στην Αζοφική Θάλασσα η οποία προεκλήθη μετά από βύθιση πλοίων (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (συζήτηση)
 18.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων II (συζήτηση)
 19.Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης (συζήτηση)
 20.Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής (συζήτηση)
 21.Ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1299 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1396 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου