Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (Brüssel, 13.-14. detsember 2007) (arutelu)
 3.Hääletused
  3.1.EÜ ja Maroko vaheline Euroopa-Vahemere lennundusleping (hääletus)
  3.2.EÜ ja Maroko vahelise Euroopa–Vahemere lennunduslepingu muutmine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga (hääletus)
  3.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (hääletus)
  3.4.Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (hääletus)
  3.5.Institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (mitmeaastane finantsraamistik) (hääletus)
  3.6.Põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmed (hääletus)
  3.7.Kalandus- ja akvakultuuritoodete turu ühine korraldus (hääletus)
  3.8.Euroopa Lennundusohutusamet (hääletus)
  3.9.Toidu kohta esitatavad toitumis- ja tervisealased väited (hääletus)
  3.10.Disainilahenduste õiguskaitse (hääletus)
  3.11.Veinituru ühine korraldus (hääletus)
  3.12.Kapitali suurendamise kaudse maksustamise kaotamine (hääletus)
  3.13.Terrorismivastane võitlus (hääletus)
 4.Põhiõiguste harta väljakuulutamine ja allkirjastamine
 5.Pidulik istung - Jordaania
 6.Hääletused (jätkamine)
  6.1.Komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogramm (hääletus)
  6.2.Majanduspartnerluse lepingud (hääletus)
  6.3.Euroopa lepinguõigus (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused (vt protokoll)
 9.Protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 11.ELi ja Hiina tippkohtumine - ELi ja Hiina vaheline dialoog inimõiguste küsimuses (arutelu)
 12.Võitlus äärmusluse tõusu vastu Euroopas (arutelu)
 13.Montenegro – EÜ ja Montenegro vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu)
 14.1. detsember, ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev (arutelu)
 15.Õlireostus Mustas meres ja Aasovi meres mitmete laevadega toimunud laevaõnnetuste tagajärjel (arutelu)
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 17.Hoiuste tagamise skeemid (arutelu)
 18.Varahaldus II (arutelu)
 19.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Euroopa Nõukogu vaheline koostöö (arutelu)
 20.Pädevus ja koostöö ülalpidamiskohustuste küsimustes (arutelu)
 21.Lammaste ja kitsede elektroonilise identifitseerimise kasutuselevõtu kuupäev (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (681 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1553 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika