Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2007 m. gruodžio 12 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2007 m. gruodžio 13 ir 14 d., Briuselis) (diskusijos)
 3.Balsuoti skirtas laikas
  3.1.EB ir Maroko Europos ir Viduržemio jūros šalių oro susisiekimo susitarimas (balsavimas)
  3.2.EB Europos ir Viduržemio jūros šalių aviacijos susitarimo su Maroku dalinis pakeitimas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES (balsavimas)
  3.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas (balsavimas)
  3.4.Lankstumo priemonės mobilizavimas (balsavimas)
  3.5.Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo dalinis keitimas (daugiametė finansinė programa) (balsavimas)
  3.6.Žemės ūkio produktams skirtos informavimo ir skatinimo priemonės (balsavimas)
  3.7.Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas (balsavimas)
  3.8.Europos aviacijos saugos agentūra (balsavimas)
  3.9.Teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (balsavimas)
  3.10.Teisinė dizaino apsauga (balsavimas)
  3.11.Bendras vyno rinkos organizavimas (balsavimas)
  3.12.Netiesioginiai mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti (balsavimas)
  3.13.Kova su terorizmu (balsavimas)
 4.Pagrindinių teisių chartijos paskelbimas ir pasirašymas
 5.Iškilmingas posėdis. Jordanija
 6.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  6.1.Komisijos teisėkūros ir darbo programa 2008 m. (balsavimas)
  6.2.Ekonominės partnerystės susitarimai (balsavimas)
  6.3.Europos sutarčių teisė (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai (žr. protokolą)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 10.Frakcijų sudėtis (žr. protokolą)
 11.ES ir Kinijos aukščiausio lygio susitikimas. ES ir Kinijos dialogas dėl žmogaus teisių (diskusijos)
 12.Kova su didėjančiu ekstremizmu Europoje (diskusijos)
 13.Juodkalnija. EB ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijos)
 14.2007 m. gruodžio 1-oji – pasaulinė kovos su AIDS diena (diskusijos)
 15.Dėl audros Juodojoje ir Azovo jūrose nuskendusių laivų sukelta tarša (diskusijos)
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 17.Indėlių garantijų sistemos (diskusijos)
 18.Investicijų valdymas II (diskusijos)
 19.Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros ir Europos Tarybos bendradarbiavimas (diskusijos)
 20.Įgaliojimai ir bendradarbiavimas išlaikymo prievolės klausimais (diskusijos)
 21.Avių ir ožkų elektroninio identifikavimo įdiegimo data (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 23.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (692 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (1516 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika