Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 12 grudnia 2007 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej (Bruksela, 13-14 grudnia 2007 r.) (debata)
 3.Głosowanie
  3.1.Eurośródziemnomorska umowa lotnicza WE/ Maroko (głosowanie)
  3.2.Zmiana Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych WE/Maroko (głosowanie)
  3.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (głosowanie)
  3.4.Uruchomienie instrumentu elastyczności (głosowanie)
  3.5.Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wieloletnie ramy finansowe) (głosowanie)
  3.6.Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych (głosowanie)
  3.7.Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (głosowanie)
  3.8.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (głosowanie)
  3.9.Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności (głosowanie)
  3.10.Ochrona prawna wzorów i modeli (głosowanie)
  3.11.Wspólna organizacja rynku wina (głosowanie)
  3.12.Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału (głosowanie)
  3.13.Walka z teroryzmem (głosowanie)
 4.Ogłoszenie i podpisanie Karty Praw Podstawowych
 5.Uroczyste posiedzenie – Jordania
 6.Głosowanie (kontynuacja)
  6.1.Program legislacyjny i roboczy Komisji na rok 2008 (głosowanie)
  6.2.Porozumienia o partnerstwie gospodarczym (głosowanie)
  6.3.Europejskie prawo umów (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 9.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 11.Szczyt UE/Chiny - Dialog w sprawie praw człowieka UE/Chiny (debata)
 12.Walka z rosnącym ekstremizmem w Europie (debata)
 13.Czarnogóra - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry (debata)
 14.1 grudnia, Światowy dzień walki z AIDS (debata)
 15.Zanieczyszczenie spowodowane wyciekiem ropy na morzu Czarnym i Azowskim wskutek katastrof statków (debata)
 16.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 17.Systemy gwarancji depozytów (debata)
 18.Zarządzanie aktywami II (debata)
 19.Współpraca między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Radą Europy (debata)
 20.Właściwość oraz współpraca w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (debata)
 21.Data wprowadzenia elektronicznej identyfikacji owiec i kóz (debata)
 22.Porządek dzienny następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (755 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1826 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności