Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0495/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Υφάσματα (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει:

– την προφορική ερώτηση (O-0077/2007 - B6-0388/2007) των βουλευτών Pedro Guerreiro, Jacky Hénin, Roberto Musacchio, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo και Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ προς την Επιτροπή, σχετικά με τη λήξη ισχύος του καλούμενου «Υπομνήματος συνεννόησης» μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ειδών ένδυσης·

– την προφορική ερώτηση (O-0074/2007 - B6-0383/2007) των βουλευτών Gianluca Susta, Ignasi Guardans Cambó και Johan Van Hecke, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Robert Sturdy, Tokia Saïfi, Γεώργιου Παπαστάμκου και Vasco Graça Moura, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, Erika Mann, Glyn Ford, Kader Arif και Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΣΚ, Cristiana Muscardini και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας ΕΕΕ, Caroline Lucas και Alain Lipietz, εξ ονόματος της Ομάδας ΠΡΣ/ΕΕΣ προς την Επιτροπή σχετικά με τα υφαντουργικά προϊόντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (ALDE), αναπληρώτρια εισηγήτρια. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μιλώ εξ ονόματος του συναδέλφου Gianluca Susta, του πρώτου υπογράφοντος την ερώτηση, ο οποίος είναι απών σήμερα λόγω σοβαρών υποχρεώσεών του που προέκυψαν στην Ιταλία. Για μία ακόμα φορά, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να αντιμετωπίσει την περίπλοκη κατάσταση που ισχύει στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, ζητώντας από την Επιτροπή να προχωρήσει σε αποφασιστικότερες και κατάλληλες παρεμβάσεις.

Ο κλάδος απασχολεί εκατομμύρια εργαζομένων στην Ευρώπη και δημιουργεί σημαντικό κύκλο εργασιών σε πολλές χώρες, καθιστώντας την Ευρώπη τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο, και συμβάλλοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος να θεωρηθεί ώριμος κλάδος, διότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν περιθώρια εκσυγχρονισμού του μέσω τεχνολογικών καινοτομιών και έρευνας για νέα υλικά, ενώ διατηρεί και ισχυρούς δεσμούς με τον χώρο της μόδας, του στυλ και άλλων τομέων στους οποίους πολλές ευρωπαϊκές χώρες πραγματικά εξειδικεύονται και αναγνωρίζονται για αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Φυσικά, αυτό απαιτεί ουσιαστική υποστήριξη του κλάδου μέσα από βιομηχανικές πολιτικές, που θα τον καταστήσουν πραγματικά ικανό να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αυτή είναι και η πρόταση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου που συστάθηκε, και κατά συνέπεια ρωτούμε την Επιτροπή σε ποιες συγκεκριμένες δράσεις παρακολούθησης και εφαρμογής έχει προχωρήσει. Τα επείγοντα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν στο άμεσο μέλλον αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μέχρι τη σημαδιακή ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 2008.

Θα αναφερθώ σε τρία μόλις προβλήματα: την ανάγκη για πολύ προσεκτικούς ελέγχους: πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εφαρμόσει το σύστημα εποπτείας που θα διασφαλίσει ότι υπάρχουν αποτελεσματικές εγγυήσεις, πώς θα διαχειριστεί τον κίνδυνο έμμεσων μετακινήσεων και, ως εκ τούτου, το πρόβλημα του διπλού ελέγχου των αδειών; Κατά βάση, για όλα τα μέσα που φαντάζουν θετικά στη θεωρία, το πρόβλημα είναι πώς τα εφαρμόζει κανείς στην πράξη. Υπάρχει το ζήτημα της εγγύησης της αυθεντικότητας των προϊόντων και, επομένως, η ανάγκη για συνέχιση της καταπολέμησης των παραποιημένων προϊόντων, της πειρατείας και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο –το οποίο δεν βρίσκεται εδώ σήμερα– θα εγκρίνει τον κανονισμό «Made in», που είναι πραγματικά αναγκαίος και θα αποτελέσει γνήσιο μέσο εγγύησης.

Υπάρχει το πρόβλημα της προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει και την οπτική γωνία της υγείας και ασφάλειας. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα ίδια πρότυπα υγείας και ασφάλειας στα εισαγόμενα προϊόντα που χρησιμοποιούμε για την παρασκευή προϊόντων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς.

Τέλος –και αυτό απευθύνεται στην Επιτροπή– υπάρχει το πρόβλημα της προθυμίας για ανάληψη δράσης. Σε περίπτωση που στις αρχές του 2008 παρουσιαστεί και πάλι έκρηξη των εισαγωγών, σε περίπτωση που σημειωθεί και πάλι πολύ μεγάλος όγκος συναλλαγών, όπως συνέβη στο παρελθόν, ζητούμε πραγματική προθυμία για τη χρήση νέων μέσων και ενδεχομένως και νέων μέτρων και ρητρών εγγύησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE), συντάκτης. (EN) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, πριν από δύο χρόνια, κατόπιν της κατάργησης των ποσοστώσεων, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας βίωσε μια πραγματική «έκρηξη». Για την αντιμετώπιση της κρίσης, κύριε Επίτροπε, προτείνατε προσωρινά κατευναστικά μέτρα με στόχο τον έλεγχο και τον περιορισμό των εισαγωγών ορισμένων κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Σε λίγες ημέρες, οι εγγυήσεις αυτές δεν θα υπάρχουν πλέον και το εμπόριο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα υπόκειται σε κοινή εποπτεία ΕΕ και Κίνας, η οποία ελπίζω ότι θα είναι προσεκτική και αυστηρή.

Σήμερα, οι ανησυχίες μας εστιάζονται στον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί αυτό το σύστημα κοινής εποπτείας. Ποιες εγγυήσεις διαθέτουμε ότι αυτό το σύστημα διπλού ελέγχου θα είναι επαρκές και αποτελεσματικό; Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας είχε πάντα παγκόσμιο χαρακτήρα, τόσο ως προς την παραγωγή όσο και ως προς την κατανάλωσή του, αλλά πλήρωσε το τίμημα της παγκοσμιοποίησης.

Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση μπορεί να προβλεφθεί και να ρυθμισθεί. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση για τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας μας. Πρέπει να εργαστούμε για να εξασφαλίσουμε θεμιτούς και αμοιβαίους όρους όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε άφοβοι κατά τη χρήση των μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για να υπερασπισθούμε το εμπόριό μας. Η προστασία δεν είναι το ίδιο με τον προστατευτισμό. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων. Η Ευρώπη του αύριο δεν θα διαθέτει πλέον βιομηχανία, εάν δεν υπερασπισθούμε τα πνευματικά δικαιώματα και την εμπειρογνωμοσύνη της. Η εφαρμογή ίδιων όρων από όλους και για όλους αποτελεί τον μοναδικό τρόπος να προσφέρουμε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ένα σενάριο αμοιβαίου κέρδους.

Η ευχή μου επομένως για το 2008, κύριε Mandelson, είναι να μπορέσουμε μαζί να εξετάσουμε το μέλλον του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας σε περισσότερο ειρηνικό κλίμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE), συντάκτης. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λίγες εβδομάδες μετά από το τέλος των διαπραγματεύσεων σχετικά με το Υπόμνημα Συνεννόησης που εισήγαγε περιορισμούς στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια ισχυρή στάση σχετικά με το μέλλον του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, οι δομές και οι μέθοδοι οργάνωσης του οποίου απειλούνται από τον ξαφνικό ανταγωνισμό του με την Κίνα.

Το κοινό ψήφισμα που προτείνουμε σήμερα ζητεί μια σαφή δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε αρκετά ζητήματα.

Πρώτον, ζητούμε την πλήρη υποστήριξη των εταιρειών και των εργαζομένων στον κλάδο, που αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους αναδιάρθρωσης, μέσω κατάλληλων κοινωνικών μέτρων και μέσω της παροχής ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής τους.

Στη συνέχεια, πρέπει να δεσμευτούμε έναντι της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα κλωστοϋφαντουργίας εντός του γενικότερου πλαισίου μιας ισχυρής και φιλόδοξης ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Ο στόχος αυτός δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί παρά μόνο εάν τα λόγια μετατραπούν σε έργα και εάν προβούμε σε μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Επιπλέον, με δεδομένο τον αθέμιτο ανταγωνισμό στον οποίο προβαίνουν ορισμένοι από τους ανταγωνιστές μας, οι οποίοι βασίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, ή και στα δύο, η Ευρώπη χρειάζεται αποτελεσματικά μέσα για να υπερασπισθεί τα κεκτημένα της. Δεν πρόκειται να επιτευχθούν δραστικά αποτελέσματα μέσω μιας βεβιασμένης μεταρρύθμισης, η οποία θα αποδυναμώσει τα μέσα που διαθέτει η ΕΕ για την προστασία της, αλλά μέσω της περισσότερο διαφανούς και προβλέψιμης χρήσης των υπαρχόντων μέσων.

Τέλος, η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει την ευρω-μεσογειακή εταιρική της σχέση ως θεμέλιο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χώρου παραγωγής που θα αξιοποιεί στο έπακρο την κοντινή απόσταση μεταξύ των μεσογειακών χωρών με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές κλωστοϋφαντουργίας. Η ανάπτυξη των μεσογειακών χωρών με τις οποίες επιθυμούμε να εδραιώσουμε εταιρική σχέση εξαρτάται από την ικανότητά μας να τους προσφέρουμε σταθερές δεσμεύσεις σχετικά με πολιτικές και κλάδους κοινού ενδιαφέροντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), συντάκτρια. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, λίγες ημέρες απομένουν μέχρι τη σημαδιακή ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2007, όταν το σύστημα ποσοστώσεων για τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας από την Κίνα θα καταργηθεί μια για πάντα, και οι ανησυχίες στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αυξάνονται.

Η Κίνα έγινε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου πριν από αρκετό καιρό και απολαύει πολλά οφέλη εξαιτίας αυτού, αρχής γενομένης με την απαγόρευση εκ νέου εφαρμογής ποσοστώσεων στις εξαγωγές της σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας. Έχοντας αποδεχτεί αυτά τα οφέλη, θα έπρεπε να είχε ανταποδώσει πληρώντας τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί και επικυρωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Δεν μας δίνεται η εντύπωση ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, και αυτό είναι κακό για τον διεθνή ανταγωνισμό, ο οποίος απέχει ακόμα πολύ από το να μπορεί να χαρακτηρισθεί θεμιτός και να έχει τους ίδιους κανόνες για όλους.

Δεν αναφέρομαι στα συγκριτικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που παραμένουν, δυστυχώς, έξω από κάθε νόμιμο πλαίσιο στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και που μια μέρα, πολύ σύντομα ελπίζω, θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα εμπορικό πλαίσιο που θα μπορεί πραγματικά να χαρακτηρισθεί θεμιτό. Σήμερα, αναφέρομαι στους κανόνες που διέπουν τον επίπονο αγώνα κατά των παραποιημένων προϊόντων, τα πρότυπα ασφαλείας πολλών προϊόντων που κυμαίνονται από παιχνίδια μέχρι φάρμακα, και την πρόσβαση των εταιρειών μας σε αγορές, όπως αυτήν της Κίνας, που δεν είναι η μοναδική στην οποία, όχι μόνο στον κλάδο της υφαντουργίας αλλά και σε άλλους, εξακολουθούν να ισχύουν δασμολογικοί φραγμοί και ιδίως μη δασμολογικοί φραγμοί, οι οποίοι καθιστούν πολύ δύσκολη την είσοδο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ΜΜΕ του κλάδου στην κινεζική αγορά.

Με δεδομένη την ύπαρξη τέτοιου είδους καταστάσεων στο διεθνές εμπόριο, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τυχόν νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις, να κάνουμε χρήση των νόμιμων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία έχουν θεσπισθεί μέσω πολυμερών διεθνών συμφωνιών με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της κλωστοϋφαντουργίας, και ιδίως την αντιστάθμιση των ενδεχόμενων αρνητικών επιδράσεων της κατάργησης των ποσοστώσεων. Αναφέρομαι στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την εποπτεία της αγοράς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, που έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς στην Ευρώπη μέσω του συστήματος διπλού ελέγχου των αδειών εισαγωγών και εξαγωγών. Πρόκειται για μία μέθοδο που θα εντοπίζει τις έμμεσες εμπορικές κινήσεις και θα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις ροές των εισαγωγών.

Πρέπει να έχουμε το κουράγιο και τη δύναμη να εφαρμόσουμε τη ρήτρα περί διασφάλισης με βάση τους κανόνες του ΠΟΕ και να εισάγουμε και πάλι τις ποσοστώσεις, έστω και προσωρινά, εάν σημειωθεί σοβαρή ζημία στη βιομηχανία μας εξαιτίας μη φυσιολογικών επιπέδων εισαγωγών. Αναφέρομαι στη συνεχή χρήση των μέσων εμπορικής προστασίας, όπως είναι οι κανόνες κατά του ντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων και, γενικότερα, στη διατήρηση ενός μονίμως ανοιχτού δίαυλου συγκρίσεων μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας μας δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά πρέπει να τεθεί σε τέτοια θέση ώστε να είναι ικανή να τον αντιμετωπίσει. Κατά συνέπεια, πρέπει να δράσουμε σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Αφενός, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης που θα καταστήσει τον κλάδο περισσότερο ανταγωνιστικό, με κοινωνικά μέσα απορρόφησης των ενδεχόμενων κραδασμών και, αφετέρου, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο κλάδος αγωνίζεται με ίσους όρους ανταγωνισμού, με τους ίδιους κανόνες να ισχύουν για όλους.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προσκαλούμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν με ισχυρότερο και αποφασιστικότερο τρόπο τη διαδικασία εντοπισμού της προέλευσης των προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE), συντάκτρια. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι Πράσινοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι συνέπειες μιας πλήρως ελευθερωμένης αγοράς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων για τους παραγωγούς με έδρα στην ΕΕ εξακολουθούν να αποτελούν πολύ πιεστικό ζήτημα, ιδίως για ορισμένες ζώνες παραγωγής εντός της ΕΕ όπου είναι επικεντρωμένη η βιομηχανία. Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίες έχουν χαθεί από τις αρχές του 2005, αν και ο αριθμός είναι μικρότερος από ορισμένες από τις χειρότερες προβλέψεις.

Οι Πράσινοι εκφράσαμε από την αρχή τις ανησυχίες μας σχετικά με τις επιδράσεις του ανταγωνισμού στους ευρωπαίους παραγωγούς. Θεωρώ ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά την κατάσταση και να είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε περιορισμούς στις εισαγωγές, εάν ο μεγάλος όγκος των εισαγωγών κατά το ερχόμενο έτος υπερβεί κατά πολύ τις δυνατότητες προσαρμογής των βιομηχανιών ενδυμάτων με έδρα στην ΕΕ, καθώς και να διοχετεύσουμε τους πόρους που προορίζονται για έρευνα και ανάπτυξη στον εν λόγω κλάδο.

Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι το πρόβλημα είναι πολύ χειρότερο για ορισμένες φτωχές χώρες του Νότου, όπως είναι το Μπαγκλαντές και οι Φιλιππίνες, που παρακινούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους δωρητές να επενδύσουν μεγάλα ποσά στις εξαγωγές ενδυμάτων, και αντιμετωπίζουν τώρα μείωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων, συνεχές χρέος, έλλειψη οικονομικών μέσων για την προσαρμογή του τομέα, και φτώχεια – ειδικότερα τα εκατομμύρια των γυναικών που εργάζονται για ψίχουλα σε νυχτερινή βάρδια προκειμένου να υπερνικήσουν τη φθηνότερη προσφορά στην αγορά με μία ακόμα φθηνότερη.

Για την ακρίβεια, είναι αυτή ακριβώς η τελευταία προοπτική που καθιστά σαφές ότι σε ορισμένους κλάδους, όπου υπερβολικά πολλοί παραγωγοί παράγουν υπερβολικά πολλά προϊόντα, απαιτείται κάποια μορφή μέσων διαχείρισης για τον έλεγχο της προσφοράς και προς το συμφέρον της πλειονότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλώ τους συναδέλφους να υποστηρίξουν την τροπολογία που υπέβαλαν οι Πράσινοι και οι Σοσιαλιστές από κοινού, και η οποία ορίζει τα εξής: «καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον είναι χρήσιμα για τον τομέα των ειδών ένδυσης τα εργαλεία διαχείρισης της πλευράς της προσφοράς, προκειμένου να υπάρξει εξίσωση των συνθηκών του παγκόσμιου ανταγωνισμού και να αποφευχθεί μια προσέγγιση ελάχιστου κοινού παρονομαστή όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα».

Μια πλήρως ελεύθερη αγορά σε τομείς που χαρακτηρίζονται από δυνατότητες υπερπαραγωγής θα οδηγήσει τους πολλούς στη φτώχεια με ελάχιστες εξαιρέσεις. Εν προκειμένω, θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της βιομηχανίας ενδυμάτων που άσκησε πίεση να εξετασθεί εκ νέου ο τρόπος με τον οποίο η πολιτική οφείλει να ρυθμίσει την αγορά προς όφελος όλων. Η εκ νέου εισαγωγή κάποιου είδους ποσοστώσεων πρέπει να εκτιμηθεί στο πλαίσιο της παραπάνω αξιολόγησης της παροχής μέσων για τη διαχείριση του τομέα.

Μια άλλη επιλογή που αναφέρεται στο κοινή πρόταση ψηφίσματος και αξίζει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση είναι η δημιουργία μιας ευρωμεσογειακής ζώνης παραγωγής στο πλαίσιο της βιομηχανίας ενδυμάτων. Για την ακρίβεια, η επιλογή αυτή όχι μόνο παραπέμπει στη βελτίωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης για τα κράτη στη νότια ακτή της Μεσογείου, αλλά παρέχει επίσης δυνατότητες στους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων της Νότιας Ευρώπης, οι οποίοι θα επωφεληθούν από τον συντομότερο χρόνο μεταφοράς προς τις αγορές της ΕΕ. Πρόκειται για ένα από τα καλά παραδείγματα του πώς μια ευρωμεσογειακή οικονομική ζώνη μπορεί να τύχει λογικής διαχείρισης χωρίς να παρασύρει ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου σε γενική ελευθέρωση όλων των τομέων μέσω μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Από την οπτική γωνία της, η Ομάδα μου θεωρεί την πρόταση αυτή ως επιλογή που θα πρέπει να επιδιωχθεί ανεξάρτητα από το αμφιλεγόμενο σχέδιο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών που προγραμματίζεται για το 2010, και η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα που εκπονήθηκαν από τη ΓΔ Εμπορίου της Επιτροπής, μπορεί να επιφέρει σημαντικό αριθμό αρνητικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), συντάκτης. – (PT) Χαιρόμαστε για τη διεξαγωγή της παρούσας συζήτησης, στην οποία η κοινοβουλευτική μου ομάδα έχει συμβάλει τα μέγιστα. Ελπίζουμε ότι η συζήτηση αυτή θα βοηθήσει στην προστασία των θέσεων εργασίας και της δραστηριότητας στο πλαίσιο του τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων, ενός στρατηγικού τομέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος χαίρει μέχρι στιγμής πολύ μικρής προστασίας και εκτίμησης.

Όσον αφορά τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο – έχουν υποβληθεί. Όσον αφορά την κοινή πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκριθεί σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, παρότι περιέχει ορισμένα σημεία που ενδέχεται στην πράξη να προστατεύουν και να προωθούν τον τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρούμε επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένα άλλα σημεία.

Θα δώσω τρία μόλις παραδείγματα: το «ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό αντίβαρο έναντι του απαράδεκτου κοινωνικού και οικονομικού κόστους του κλεισίματος και της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων, με την επακόλουθη απώλεια θέσεων εργασίας που αυτό συνεπάγεται. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επέμβουμε στα αίτια και όχι στα αποτελέσματα. Οι τρέχουσες πολιτικές ελευθέρωσης πρέπει να αντιστραφούν και πρέπει να διατεθούν οικονομικά μέσα που θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην προστασία των θέσεων εργασίας, τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, καθώς και την προώθηση της εισαγωγής άλλων βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την κλωστοϋφαντουργία και τα ενδύματα, συμβάλλοντας έτσι στη διαφοροποίηση της βιομηχανίας σε περιοχές όπου επικεντρώνεται επί του παρόντος η δραστηριότητα.

Δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα να παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνει άλλους να επανεξετάσουν τις νομισματικές τους πολιτικές, εάν η ίδια δεν προβεί πρώτη σε κριτική επανεξέταση της πολιτικής της για ένα ισχυρό ευρώ και της επίδρασης αυτής στις εξαγωγές ορισμένων χωρών της ΕΕ. Ούτε θα είχε νόημα να ζητήσουμε μέσα εμπορικής άμυνας σε σχέση με την Κίνα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουμε τη θέσπιση ενός ευρωμεσογειακού χώρου ελευθέρων συναλλαγών.

Δεν έχω τον χρόνο στο διάστημα της παρούσας ομιλίας να συνοψίσω όλες μας τις προτάσεις αναφορικά με τον κλάδο των ενδυμάτων και της κλωστοϋφαντουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρονται στην πρόταση ψηφίσματός μας. Ωστόσο, θα θέλαμε να αναφέρουμε ορισμένες από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής πρότασης ψηφίσματος.

Στόχος τους είναι να καλύψουν την έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στις σοβαρές συνέπειες της ελευθέρωσης του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και των ενδυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με το κλείσιμο και τη μετεγκατάσταση πολυάριθμων επιχειρήσεων, ιδίως στη Νότια Αφρική και την Ασία, προκαλώντας ανεργία και σοβαρές κοινωνικοοικονομικές κρίσεις. Στοχεύουν επίσης να τονίσουν ότι το «σύστημα εποπτείας» διπλού ελέγχου δεν θα εξυπηρετήσει σε τίποτα, εάν δεν αποτρέψει τυχόν επανάληψη της κατάστασης που προέκυψε το 2005, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διασφάλιση και προώθηση νέων μέτρων προστασίας στην ΕΕ που θα διευκολύνουν την απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και των ενδυμάτων. Οι προτάσεις επισημαίνουν ότι ορισμένες χώρες έχουν εγκρίνει μέτρα προστασίας που θα ισχύσουν μέχρι τα τέλη του 2008 και ότι, ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό για ποιον λόγο η ΕΕ δεν ακολούθησε το παράδειγμά τους.

Οι προτάσεις εκφράζουν επίσης προβληματισμό σε σχέση με τις προθέσεις της Επιτροπής να αναθεωρήσει τα μέσα εμπορικής άμυνας προς όφελος των εταιρειών που μεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες όπου, εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, το κόστος παραγωγής είναι χαμηλότερο. Προτείνουν τη χάραξη κοινοτικού προγράμματος για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και των ενδυμάτων, και ιδίως για τις περισσότερο μειονεκτούσες περιφέρειες που εξαρτώνται από αυτόν, καθώς και συνδρομή προς τις ΜΜΕ. Πρόκειται για προτάσεις που βασίζονται στην άποψη ότι πρέπει να διαμορφωθεί ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιβάλλει κυρώσεις στη μετεγκατάσταση των εταιρειών, θα υπάγει τη δημόσια ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις σε μακροχρόνιες δεσμεύσεις όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης επιστροφής της ενίσχυσης αυτής εάν δεν ικανοποιηθούν οι παραπάνω όροι. Τέλος, πρόκειται για προτάσεις που ζητούν την ανάληψη ισχυρότερου ρόλου των εκπροσώπων των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και στη λήψη θεμελιωδών οργανωτικής φύσης αποφάσεων. Πρόκειται για προτάσεις που ελπίζουμε ότι θα λάβουν την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζουν οι βουλευτές του παρόντος Κοινοβουλίου, το 2005 η ΕΕ και η Κίνα υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης που περιελάμβανε μεταβατικές ρυθμίσεις διάρκειας δυόμισι ετών, οι οποίες στόχευαν στο να προσφέρουν επιπλέον χώρο κινήσεων στους παραγωγούς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην ΕΕ κατόπιν της ελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυμάτων.

Η ρύθμιση αυτή έθεσε ανώτατα ετήσια όρια ανάπτυξης για δέκα ιδιαίτερα ευαίσθητα προϊόντα του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων. Τα όρια αυτά λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2007, μολονότι το ίδιο το μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2008, και δεσμεύει τη βιομηχανία και την κυβέρνηση σε αμφότερες τις πλευρές να εργασθούν για μια σταθερή μετάβαση στο ελεύθερο εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Είχα πάντα την πρόθεση να υποχρεώσω την Κίνα να αντεπεξέλθει στις ευθύνες της αυτές. Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε με την Κίνα ένα σύστημα εποπτείας διπλού ελέγχου για το 2008, το οποίο θα καλύπτει οκτώ κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που παρουσιάζουν ιδιαίτερες ευαισθησίες.

Αυτό σημαίνει ότι η Κίνα θα εκδίδει άδεια εξαγωγής για όλες τις εξαγωγές της και, παράλληλα, οι υπηρεσίες αδειοδότησης των κρατών μελών της ΕΕ θα εκδίδουν άδεια εισαγωγής. Πρόκειται για ένα γνωστό σύστημα και οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι έμποροι λιανικής το έχουν όλοι επικροτήσει. Η αξία του έγκειται στο ότι μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τα πρότυπα των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και στο ότι, επειδή οι εισαγωγές οφείλουν να έχουν λάβει άδεια προτού φύγουν από την Κίνα, μπορούμε να διακρίνουμε εκ των προτέρων τις πιθανές εξελίξεις.

Είμαι ο πρώτος που θα αναγνωρίσω ότι ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και των ενδυμάτων υπόκειται σε μια μακρά περίοδο διαρθρωτικών αλλαγών. Αυτό ξεκίνησε πολύ πριν από την κατάργηση των ποσοστώσεων. Οι επιτυχημένες ευρωπαϊκές εταιρείες δεν ενδιαφέρονται τόσο για τη μαζική παραγωγή, αλλά επενδύουν στην τεχνολογία και την ποιότητα. Παραμένουμε –αξίζει να το αναφέρουμε– ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στον κόσμο. Διαθέτουμε περισσότερες μάρκες στον τομέα της μόδας και της ποιότητας από ό,τι όλος ο υπόλοιπος κόσμος μαζί. Το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων δεν ζήτησαν την παράταση της χρήσης ποσοστώσεων αποτελεί ένδειξη της σιγουριάς και της προσαρμοστικότητάς τους. Ισχυρίζονται ότι η ανταγωνιστικότητά τους εξαρτάται πλέον περισσότερο από την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης για την καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων και την πρόσβαση στην αγορά της Κίνας.

Είναι αυτονόητο ότι σκοπεύουμε να ρίξουμε όλο το βάρος της εμπορικής μας πολιτικής στα δύο αυτά προβλήματα. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, θα επιζητήσουμε τη νέα πρόσβαση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στον Γύρο της Ντόχα και σε όλες τις νέες μας ΣΕΣ. Έχουμε επίσης συστήσει μια ειδική ομάδα εργασίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο πλαίσιο της ανανεωμένης στρατηγικής μας για την πρόσβαση στην αγορά. Η Ευρώπη βρίσκεται σε καλή θέση για την εκμετάλλευση των τεράστιων νέων αγορών καταναλωτικών αγαθών στις αναδυόμενες οικονομίες και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια να ελπίζουμε ότι οι τάσεις αυτές θα έρθουν προς το μέρος μας.

Τα παραποιημένα προϊόντα αποτελούν, αν μη τι άλλο, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Η προστασία των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων σχεδιασμού έχει ουσιαστική σημασία για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και θέτω τα ζητήματα αυτά υπόψη των Κινέζων σε κάθε συνάντηση που έχω μαζί τους.

Έχουμε αναπτύξει χρήσιμες συνεργασίες με τις κινεζικές τελωνειακές υπηρεσίες και τους διοργανωτές εμπορικών εκθέσεων, καθώς και με την κινεζική υπηρεσία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η Κίνα εξακολουθεί να συνιστά τεράστιο πρόβλημα για τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι αγορές παραποιημένων προϊόντων διαλύονται τη μία μέρα και την επόμενη μέρα οι έμποροι επιστρέφουν. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, δεν έχουμε αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε τον ΠΟΕ, εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί. Η κ. Toia αναφέρθηκε στην πρόταση «Made in» για την υποβοήθηση του τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων: εγώ υπέβαλα αυτήν την πρόταση, την παρουσίασα στην Επιτροπή, η Επιτροπή συμφώνησε, αλλά εκείνη που δεν συμφώνησε είναι, φοβούμαι, η πλειονότητα των κρατών μελών. Με δεδομένο αυτό, δεν μπορώ να ασκήσω παραπάνω πίεση για την πρόταση αυτή, ούτε και να κάνω κάτι περισσότερο από όσα έχω ήδη κάνει.

Τον προηγούμενο μήνα, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας στο Πεκίνο, φρόντισα να περάσω ορισμένα σαφή μηνύματα, και αυτά ισχύουν και για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας όσο και για οποιονδήποτε άλλο. Η εμπορική σχέση ΕΕ-Κίνας μεταμορφώθηκε κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αμφότερες οι πλευρές ωφελήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται τώρα από μεγάλη ανισορροπία. Μολονότι η Κίνα κυριαρχεί στις εισαγωγικές μας αγορές, οι επιχειρήσεις μας σημειώνουν απώλειες εκεί εξαιτίας των παραποιημένων προϊόντων και των φραγμών στην πρόσβαση στην αγορά που ανέρχονται σε ημερήσιο ποσό χαμένων επιχειρηματικών δυνατοτήτων ύψους 55 εκατ. ευρώ. Το διογκούμενο εμπορικό μας έλλειμμα αντικατοπτρίζει αμφότερους αυτούς τους παράγοντες.

Αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων παραγωγών. Διαθέτουμε πλεόνασμα όσον αφορά το εμπόριο αγαθών σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και, όταν μας παρέχεται η δυνατότητα να ανταγωνιζόμαστε ελεύθερα μεταξύ μας, είμαστε αντίπαλοι αντάξιοι όλων. Αυτό, όμως, δεν ισχύει με την Κίνα. Αντί για ίσους όρους ανταγωνισμού, η ζυγαριά είναι στραμμένη προς το μέρος των αντιπάλων μας. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με περιορισμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις, με την ξέφρενη πορεία των παραποιημένων προϊόντων και με ρυθμιστικούς φραγμούς σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Η Κίνα εξακολουθεί να μην πληροί σε πολλές περιπτώσεις τις υποχρεώσεις της έναντι του ΠΟΕ έξι χρόνια μετά την απόκτηση της ιδιότητας μέλους της σε αυτόν.

Θεωρώ ότι τα προβλήματα στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας είναι χαρακτηριστικά των ευρύτερων προβλημάτων με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι στην Κίνα. Αποτελούμε τον μεγαλύτερο πελάτη της Κίνας όσον αφορά τα ενδύματα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Έχουμε επιδείξει σεβασμό έναντι του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Κίνας όσον αφορά το κόστος εργασίας και παραγωγής. Επικεντρωνόμαστε στα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ανεβάζουμε προς τα πάνω την αλυσίδα της αξίας σε οτιδήποτε παράγουμε. Περιμένουμε το ίδιο είδος ίσων ευκαιριών και ισότιμης αντιμετώπισης στην αγορά της Κίνας που απολαύουν οι κινέζοι παραγωγοί στη δική μας.

Κατά την πρόσφατη διάσκεψη κορυφής, ο πρωθυπουργός της Κίνας, Wen Jiabao, φάνηκε να ακούει και να κατανοεί τις έντονες ανησυχίες μας και προσφέρθηκε να δημιουργήσει από κοινού με την ΕΕ έναν στρατηγικό μηχανισμό υψηλού επιπέδου που θα επικεντρωθεί στην εκ νέου εξισορρόπηση του εμπορικού μας ελλείμματος με την Κίνα.

Επικροτώ αυτό το βήμα, με μία προφανή προϋπόθεση: εκείνο που χρειαζόμαστε δεν είναι περισσότερος διάλογος ή ένας ακόμα οδικός χάρτης, αλλά δράση – στην πράξη, στις αγορές, στα δικαστήρια, εκεί όπου έχει σημασία για τους ευρωπαίους εξαγωγείς. Και αυτή η δράση να μην περιορίζεται στο Υπουργείο Εμπορίου, αλλά να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα, από τις ρυθμιστικές υπηρεσίες και τα υπουργεία που περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά ως την επιβολή του νόμου σε όλα τα τμήματα της κινεζικής οικονομίας. Ο ανοιχτός χαρακτήρας των ευρωπαϊκών αγορών έναντι της Κίνας δεν θα είναι πολιτικά βιώσιμος εάν δεν υπάρξει αυτή η δράση.

Αναφέρομαι σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ενδύματα, αλλά και σε όλους τους κλάδους όπου η Ευρώπη ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει εξαγωγές. Η επίτευξη πραγματικής αλλαγής μέσω του νέου μηχανισμού υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση του εμπορικού ελλείμματος, τον οποίο εγώ και ο ομόλογός μου σε θέματα εμπορίου έχουμε αναλάβει να σχεδιάσουμε και να παρουσιάσουμε, θα αποτελέσει ουσιαστική δοκιμή της ειλικρίνειας της Κίνας. Ελπίζω η ειλικρίνειά τους να είναι αντίστοιχη με τη δική μας όσον αφορά την επιθυμία επίλυσης των ζητημάτων με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι χωρίς να αναγκαστούμε να καταφύγουμε σε αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω στον Επίτροπο ότι για πρώτη φορά έχω μείνει άφωνος. Συγχαρητήρια! Θεωρώ ότι αυτό είναι ακριβώς εκείνο που είχε ανάγκη να ακούσει το παρόν Κοινοβούλιο και εύχομαι, ασφαλώς, να δώσει συνέχεια στα σημεία που ανέφερε σήμερα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών του με την Κίνα. Είναι ενθαρρυντικό και μου φαίνεται ότι έχει την κατάσταση υπό τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχό του. Δεν περίμενε από εμένα να πω κάτι τέτοιο, αλλά το λέω διότι θεωρώ ότι έκανε εκείνο ακριβώς που έπρεπε.

Θα προσθέσω ένα μόλις σημείο, ή ίσως δύο και τρία, αλλά πολύ σύντομα. Χθες, άκουσα στο παρόν Κοινοβούλιο μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει ποτέ να γίνονται από αρχηγό κράτους, και η συγκεκριμένη έγινε από τον βασιλιά της Ιορδανίας. Μεταξύ των όσων ανέφερε ήταν και η κατάσταση όσον αφορά την ευρωμεσογειακή σχέση, η οποία συνδέεται ιδιαίτερα με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και, ασφαλώς, είναι πολύ σημαντική για τη σταθερότητα όλης της περιοχής της Ευρώπης και της Μεσογείου. Ίσως ο Επίτροπος να μπορούσε να σχολιάσει σχετικά, γιατί σύντομα θα ξεκινήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδίως εφόσον έχουμε από τη μία πλευρά την Τουρκία και από την άλλη το Μαρόκο. Όλα θα επηρεαστούν πολύ από τις σχέσεις μας με την Κίνα.

Δεύτερον, όντας κάποιος που δεν πιστεύει στα μέσα εμπορικής άμυνας αλλά περισσότερο στην ελεύθερη αγορά, αλλά σε μια ελεύθερη και δίκαιη αγορά όπου ισχύουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, χαίρομαι που ακούω ότι ο Επίτροπος ακολουθεί τις ίδιες αρχές.

Τρίτον, τι ακριβώς θα συμβεί όταν ολοκληρωθεί ο διπλός έλεγχος της Επιτροπής –νομίζω ότι ο Επίτροπος ανέφερε ότι αυτό θα συμβεί στα τέλη του 2008– λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις έθεσαν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά τις εισαγωγές; Θα σημάνει αυτό την είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά περισσότερων προϊόντων από όσα διαθέτουμε ήδη;

Τέλος, κύριε Επίτροπε, δράττομαι της ευκαιρίας να ευχηθώ σε εσάς, στη Renate και στα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού σας «Καλά Χριστούγεννα» και «Καλή Πρωτοχρονιά».

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, τι θα φέρει το 2008 για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Σίγουρα τίποτα καλό. Η Κίνα έχει εξελιχθεί στην πλέον επιθετική δύναμη στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και μόνο το 2006, ποσοστό 50% έως 60% των μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της κλώσης, ύφανσης και διόγκωσης νήματος αγοράστηκε από την Κίνα. Τα μηχανήματα αυτά είναι τώρα έτοιμα προς χρήση.

Οι ευρωπαίοι έμποροι λιανικής και παραγωγοί δεν κάνουν πλέον παραγγελίες, αλλά περιμένουν να δουν αν θα υπάρξουν καλύτερες προσφορές από την Κίνα. Αναμένονται και άλλες χρεοκοπίες. Η ευρωπαϊκή επικέντρωση στο εμπόριο θα μας δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και σε άλλους κλάδους, εκτός από αυτόν της κλωστοϋφαντουργίας.

Ο όγκος των προϊόντων που μας προσφέρονται θα αυξηθεί, βεβαίως. Η ποικιλία, ωστόσο, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα μειωθεί. Για να συνεχίσει να έχει κάποιο νόημα αυτό το ζήτημα, τότε η περαιτέρω αναδιάρθρωση της βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνοδευτεί και να προστατευτεί καλύτερα υπό κοινωνικούς όρους. Μόνο ελάχιστα εξειδικευμένα προϊόντα θα επιβιώσουν.

Αυτή η εξέλιξη έχει, ωστόσο, μία ακόμα διάσταση. Στην Κίνα, οι συνθήκες εργασίας και αμοιβής των εργαζομένων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, των ενδυμάτων και των δερμάτινων ειδών παραμένουν τραγικές. Οι ευρωπαίοι λιανικοί πωλητές και επενδυτές ρίχνουν επίσης με τη σειρά τους τις τιμές στην Κίνα. Εκτός από όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κίνας, η επιβίωση γίνεται ακόμα δυσκολότερη εξαιτίας της έντονης ευρωπαϊκής υποστήριξης που παρέχεται προς την εναπομείνασα ευρωπαϊκή βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας. Η έννοια «κάλλιο πέντε και στο χέρι» επιβαρύνει πάντα τους μικρότερους παράγοντες.

Ως συνδικαλιστής, θα περίμενα από την αθλητική οικονομία που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κίνα να αποκαλύψει πώς είναι τα πράγματα εκεί για τις γυναίκες εργαζόμενες. Σήμερα, 350 ως 400 άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά στα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας της Κίνας. Έως 100 άτομα χάνουν τμήμα των χεριών τους κάθε μέρα. Εννιά στους δέκα κινέζους παραγωγούς παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα εργασίας, ακόμα και εκείνα που ορίζονται από την κινεζική νομοθεσία!

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις μας στον τομέα του λιανικού εμπορίου ανθίζουν. Ως συνδικαλιστής και ως αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων στον Κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας, των Ενδυμάτων και των Δερματίνων Ειδών, σας λέω ότι είναι πολύ αργά, αλλά δεν είναι πολύ αργά για να λάβουμε κοινωνικά μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι οι ομιλίες που ακούμε κινούνται όλες στο ίδιο μήκος κύματος. Λίγες είναι οι περιπτώσεις τον τελευταίο καιρό που ακούσαμε ανθρώπους από διαφορετικές πλευρές του Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν διαφορετικές πολιτικές ευαισθησίες να μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα, με ακριβώς τον ίδιο σκοπό.

Υποστηρίζουμε το ελεύθερο εμπόριο, αναμφίβολα, και το υποστηρίζουμε ως μια πολύ ξεκάθαρη αρχή. Επομένως, το ζήτημα δεν έχει να κάνει με τη δημιουργία φραγμών: έχει να κάνει με τη διασφάλιση ότι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι ίδιοι για όλους και την αποδοχή ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός από την Κίνα, μέσω της επιβολής περιορισμών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και μέσω εξαιρετικά σοβαρών, μόνιμων και συστηματικών παραβάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή η έλλειψη ελέγχων στις εισαγωγές, ή το ζήτημα των συναλλαγματικών διαφορών, το οποίο προφανώς δεν αφορά μόνο την κλωστοϋφαντουργία αλλά και πολλές άλλες πτυχές της εμπορικής μας σχέσης, και άλλα μέτρα που εφαρμόζει η Κίνα θέτουν τη βιομηχανία μας σε μια εξαιρετικά σοβαρή και ευάλωτη θέση. Η βιομηχανία εξακολουθεί να υπάρχει και να αμύνεται προσπαθώντας να επιβιώσει και δεν ζητάει προστασία, όπως σωστά ανέφερε ο Επίτροπος Mandelson στην ομιλία του, για την οποία θα ήθελα βεβαίως να τον συγχαρώ. Δεν ζητούμε φραγμούς, ζητούμε ίσους κανόνες παιχνιδιού για όλους και ζητούμε τη δυνατότητα να παίξουμε με ίσους όρους.

Για την ακρίβεια, η κατάσταση θα μεταβληθεί εκ βάθρων από το τέλος του τρέχοντος έτους, και η Επιτροπή δεν μπορεί απλά να το σημειώσει και να το παρατηρήσει αυτό σαν να είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Διαθέτει μεγάλο αριθμό όπλων και μέσων στη διάθεσή της, όπως είναι οι έλεγχοι των εισαγωγών, με τα οποία μπορεί να διασφαλίσει ότι ισχύουν πράγματι ίσοι κανόνες παιχνιδιού και μπορεί να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς άμυνας που έχει στη διάθεσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο Επίτροπος Mandelson, ως βρετανός ευγενής, επιθυμεί να παίξει σκάκι. Το θέμα είναι ότι ο αντίπαλός του, ο κινέζος εταίρος επιθυμεί να παίξει ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι με εντελώς διαφορετικούς κανόνες.

Προφανώς, μπορούμε να συζητούμε εδώ για παρακολούθηση, για ελέγχους των εισαγωγών από την Κίνα, αλλά ας μην ξεχνούμε κάτι που ονομάζεται επανεξαγωγή, και συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, η Κίνα στέλνει ορισμένα αντικείμενα, για παράδειγμα, σε χώρες της Αφρικής και στη συνέχεια τα αντικείμενα αυτά φθάνουν σε εμάς ως αφρικανικά προϊόντα, παρόλο που στην πραγματικότητα έχουν κατασκευαστεί σε κινεζικά εργοστάσια που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες, ή έχουν κατασκευαστεί ακόμα και στην Κίνα.

Θα ήθελα να επισημάνω κάτι σχετικά με το οποίο δεν ειπώθηκαν πολλά εδώ: το ζήτημα της τεχνητής υποτίμησης της αξίας του κινεζικού νομίσματος. Είναι προφανές ότι αυτό διευκολύνει τις εξαγωγές προς την Ευρώπη. Πρόκειται για σοβαρή απειλή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμότατα τον Επίτροπο Mandelson για τα σαφή επιχειρήματά του. Τα είχα ήδη διαβάσει με κάθε λεπτομέρεια στον ευρωπαϊκό Τύπο.

Τώρα θα προχωρήσω στη δική μου ομιλία. Το μέλλον του ευρωπαϊκού τομέα κλωστοϋφαντουργίας με δεδομένη την οικονομική ανάπτυξη της Κίνας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της συζήτησης. Η Ένωση αποκαλύπτει διαρκώς την αδυναμία της να προβλέψει επαρκώς την ανάπτυξη της Κίνας. Ο λόγος για αυτό είναι η ανικανότητα της Ένωσης να αναπτύξει μια ξεκάθαρη εμπορική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαιρεμένη σε βόρειο και νότιο στρατόπεδο, τόσο όσον αφορά το ζήτημα των ποσοστώσεων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, όσο και όσον αφορά το ζήτημα της μεταρρύθμισης των μέτρων εμπορικής άμυνας.

Είναι, επομένως, καιρός τα κράτη μέλη να μάθουν να βλέπουν μακρύτερα από τα δικά τους μόνο συμφέροντα. Ένα πρώτο βήμα εν προκειμένω είναι να αναγνωρίσει το βόρειο στρατόπεδο ότι η προστασία της δικής του βιομηχανίας έναντι της πειρατείας και των παράνομων κρατικών ενισχύσεων δεν συνιστά προστατευτισμό και ότι για την προστασία αυτή απαιτείται μια αποτελεσματική ομάδα μέσων. Το νότιο στρατόπεδο πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η άνοδος της Κίνας έχει συνέπειες.

Η Ένωση δεν πρέπει να ξαναβρεθεί απροετοίμαστη, όπως συνέβη το 2005, όταν έληξε η Συμφωνία Πολυινών. Οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες πρέπει να αναζητήσουν εγκαίρως λιγότερο κεντρικές αγορές. Άλλωστε, οι επιλογές για την εκ νέου εφαρμογή ποσοστώσεων περιορίζονται ως τα τέλη του 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας να λήγει εντός ολίγου, μου φαίνεται ότι τα ζητήματα που παρουσιάσθηκαν εκφράζουν ξεκάθαρα τις λογικές ανησυχίες της βιομηχανίας και εκείνες του κλάδου όσον αφορά την επίδραση, κατά το παρελθόν και το παρόν, των εισαγωγών –ή μάλλον της μαζικής εισβολής– των κινεζικών προϊόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, επισήμανα το γεγονός –και δεν ήμουν ο μόνος που το έκανε– ότι ο γνήσιος ανταγωνισμός και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας στην εσωτερική αγορά, πολύ περισσότερο από ό,τι στην εξωτερική αγορά, διασφαλίζεται όχι μόνο ή όχι τόσο μέσα από ένα σύστημα ποσοστώσεων, αλλά κυρίως μέσα από την υπεράσπιση του τομέα έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού. Αυτού του είδους ο ανταγωνισμός είναι αθέμιτος διότι βασίζεται σε κατά πολύ χαμηλότερο κόστος και όρους παραγωγής. Η προστιθέμενη αξία της κινεζικής παραγωγής σε αυτό το κόστος είναι δυσανάλογη, λόγω γνωστών παραγωγικών παραγόντων που δεν είναι συνεπείς προς εκείνους που ισχύουν στη δική μας, περισσότερο πολιτισμένη ήπειρο.

Πώς μπορέσαμε να φανταστούμε ότι θα την ανταγωνιστούμε στον τομέα της παραγωγής, όπου το κόστος είναι απείρως χαμηλότερο αλλά και όπου, ακόμα και σε όρους σύγκρισης της ποιότητας, τα προϊόντα είναι πλέον σχεδόν ισότιμα με πολλά ευρωπαϊκά; Εκτιμώ ότι δεν διαθέτουμε παρά μία επιλογή, το μοναδικό πράγμα που θα μπορέσει να επαναφέρει λίγο από αυτό που ονομάζω δίκαιο εμπόριο και βιώσιμο ανταγωνισμό: ένα σύστημα εποπτείας των κινεζικών εισαγωγών θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να βασίζεται στον έλεγχο ότι οι όροι παραγωγής δεν διαφέρουν πολύ από εκείνους της δικής μας βιομηχανίας. Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να απαιτούμε το ίδιο κόστος εργασίας, αλλά μπορούμε να απαιτήσουμε την παρασκευή των προϊόντων χωρίς τη χρήση παιδικής εργασίας ή υπό συνθήκες που είναι επαίσχυντες ή θυμίζουν σκλαβιά, χωρίς την πρόκληση τεράστιων ζημιών στο περιβάλλον, πέραν της ανεπαρκώς διαπιστωμένης περιβαλλοντικής ασφάλειας, ασφάλειας του καταναλωτή και πιστοποιημένης ποιότητας.

Διαφορετική πολιτική θα πρέπει να εφαρμοσθεί όσον αφορά τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που μετεγκαθίστανται εκτός της ΕΕ και προβαίνουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τις βιομηχανίες που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ, ίσως μέσω φορολογικών μέτρων που θα αντισταθμίζουν τα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες που δεν μετεγκαθίστανται, ώστε να επιτευχθεί μια νέα ισορροπία.

Κλείνοντας, πρέπει επίσης να παρακολουθούνται στενότερα οι συνθήκες διανομής στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη όσα συμβαίνουν τουλάχιστον στην Ιταλία, όπου η χονδρική πώληση μεταμφιέζεται σε λιανική διανομή.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, καλούμεθα να ανασυντάξουμε –έστω και τώρα– τη στρατηγική μας ως προς το σημαντικό κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.

Οι κατευθύνσεις μιας συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής θα μπορούσαν να σχηματοποιηθούν ως ακολούθως: πρώτον, να διασφαλίσουμε τη βελτιωμένη πρόσβαση των ευρωπαϊκών προϊόντων στις ξένες αγορές, μέσω της μέγιστης δυνατής σύγκλισης σε παγκόσμια κλίμακα των δασμών σε χαμηλά επίπεδα και την εξάλειψη των μη δασμολογικών φραγμών.

Δεύτερον, να επιτύχουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων προέλευσης στις εισαγωγές.

Τρίτον, να στηρίξουμε ουσιωδώς, μέσω του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, τις θιγόμενες από την απελευθέρωση μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρήσιμη θεωρώ επίσης τη δημιουργία κοινοτικού προγράμματος για τη στήριξη του κλάδου, ιδιαίτερα στις πλέον μειονεκτικές περιοχές της Ένωσης.

Τέταρτον, να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων της πειρατείας και της παραχάραξης, δεδομένου ότι ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης καταλαμβάνει άνω του 50% των καταγεγραμμένων υποθέσεων.

Πέμπτον, να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τα μέσα εμπορικής άμυνας, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών που νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Έκτον, να εγγυηθούμε την υπαγωγή των εισαγόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων σε ταυτόσημους κανόνες ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή.

Εν σχέσει προς την Κίνα, εκφράζουμε την ανησυχία μας για την εφαρμογή του συστήματος διπλού ελέγχου, αντί της παράτασης των ποσοτικών περιορισμών στις δέκα κατηγορίες προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση ζητούμε από την Επιτροπή, από εσάς δηλαδή Επίτροπε, κύριε Mandelson, την αυστηρή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του συστήματος. Εξάλλου, υπενθυμίζω το ultimum remedium των μέτρων διασφάλισης τα οποία δικαιούται να ενεργοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος δεν σημαίνει ανοχή στον αθέμιτο ανταγωνισμό σε παράνομες εμπορικές τακτικές και, εν τέλει, στην απορρύθμιση του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου.

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE). - (ES) Κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ, κύριε Επίτροπε, για τη σταθερότητά σας και για τη συμφωνία που συνάψατε τον Οκτώβριο με την Κίνα όσον αφορά το σύστημα διπλού ελέγχου των εξαγωγών προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενόψει της κατάργησης του συστήματος των ποσοστώσεων, που ολοκληρώνεται φέτος, η συμφωνία θα βοηθήσει, ή πρέπει τουλάχιστον να βοηθήσει στην εγγύηση ότι η μετάβαση σε μια ελεύθερη αγορά κατά τη διάρκεια του 2008 θα γίνει με σωστό τρόπο. Αυτό είναι ουσιαστικό για τις ευρωπαϊκές εταιρείες παρασκευής, οι οποίες έχουν ήδη έρθει αντιμέτωπες με τεράστιες προκλήσεις, όπως ανέφεραν και οι άλλοι ομιλητές. Η βιομηχανία και οι αρχές θα πρέπει να συνεργασθούν με στόχο τη στενή παρακολούθηση της εξέλιξης των εμπορικών προτύπων με την Κίνα και την αποφυγή της επανάληψης της κατάστασης που προέκυψε το 2005.

Λυπούμαστε, ωστόσο, για το γεγονός ότι οι κατηγορίες που καλύπτονται από τη συμφωνία του Ιουνίου του 2005 περιλάμβαναν μόλις οκτώ από τα 10 προϊόντα που υπόκεινταν σε περιορισμούς ως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, και ως προς αυτό θα ήθελα να διευκρινίσετε ποια θα είναι η στρατηγική της Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση των δύο κατηγοριών προϊόντων που εξαιρέθηκαν από το συμφωνηθέν σύστημα διπλών ελέγχων, που είναι τα βαμβακερά υφάσματα και το επιτραπέζιο και για χρήση στην κουζίνα λινό.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, αμφιβολία ότι εκτός από αυτήν τη συμφωνία θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να δραστηριοποιούμαστε και σε άλλους τομείς, ούτως ώστε να εγγυηθούμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα είναι σε θέση να ανταγωνίζεται με δίκαιους και αμοιβαίους όρους, για παράδειγμα, σημειώνοντας πρόοδο ως προς την ένδειξη της σήμανσης προέλευσης –μολονότι υπάρχουν πράγματι οι δυσκολίες που επισημάνατε– ή προωθώντας συγκεκριμένους εργασιακούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις εμπορικές συμφωνίες.

Όλοι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην έρευνα και ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας το ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που παρέχεται από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, και πρέπει να προβλέπουμε τις αλλαγές και, ταυτόχρονα, να λαμβάνουμε υπόψη τις επιδράσεις της αναδιάρθρωσης εγκρίνοντας τα κοινωνικά μέτρα που απαιτούνται για την υποστήριξη των εργαζομένων.

Τέλος, θα ήθελα να χαιρετίσω τη συμφωνία που συνήφθη κατά τη δέκατη διάσκεψη κορυφής Ευρώπης-Κίνας, στην οποία αναφερθήκατε, μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων, όπως το εμπορικό έλλειμμα, οι δυσκολίες πρόσβασης στην κινεζική αγορά και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη βελτίωση των σχέσεών μας με την Κίνα και την προώθηση ενός ευεργετικού περιβάλλοντος για αμφότερες τις πλευρές.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ακόμα μέλλον για την ευρωπαϊκή βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας; Η απάντηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον προηγούμενο μήνα στο Πεκίνο, ο Επίτροπος Mandelson κατήγγειλε την ελλιπή ασφάλεια των κινεζικών προϊόντων, την τεράστια εισροή παραποιημένων αγαθών και το ντάμπινγκ των κινεζικών εξαγωγικών προϊόντων. Πολύ σωστά απείλησε να υποβάλει καταγγελία στον ΠΟΕ. Οι ημερήσιες εισαγωγές της Ευρώπης από την Κίνα ανέρχονται σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ, και οκτώ στα δέκα παραποιημένα προϊόντα προέρχονται από τη χώρα αυτή.

Εκτός, όμως, από τα παραποιημένα προϊόντα, ο ευρωπαϊκός κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας πλήττεται σήμερα από την έλλειψη ισχύος του αμερικανικού δολαρίου. Το αδύναμο δολάριο όχι μόνο δεσμεύει τις εξαγωγές μας, αλλά παρέχει και επίπλαστο πλεονέκτημα στις χώρες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το δολάριο ως νόμισμα. Συμπτωματικά, οι εν λόγω χώρες βρίσκονται κυρίως στην Ασία και, όχι και τόσο συμπτωματικά, η Κίνα συνεχίζει να συναλλάσσεται με το δολάριο. Αυτό είναι απαράδεκτο για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, που ασχολείται με μεγάλους όγκους και χαμηλά περιθώρια κέρδους.

Η βιομηχανία μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να πέσει θύμα ενός ισχυρού ευρωπαϊκού νομίσματος. Εξ ου και η ανάγκη για χρήση του ευρώ ολοένα περισσότερο στο πλαίσιο των εμπορικών μας σχέσεων. Άλλωστε, πίστευα ότι αυτό ήταν ένα από τα αίτια για την εισαγωγή του κοινού μας νομίσματος πριν από πέντε χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE).(PT) Η συνέπεια της παγκοσμιοποίησης στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ότι οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα βγαίνουν χαμένες και οι επιχειρήσεις που εξάγουν τεχνολογία αποτελούν τους νικητές. Αυτό αντανακλάται ξεκάθαρα στην εσωτερική συνοχή. Στην περίπτωση της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας, το γεγονός ότι ο κλάδος αποτελείται κυρίως από ΜΜΕ αποτελεί μειονέκτημα για την αγορά που απαρτίζει το 6% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου και έχει εκτιμώμενο κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 566 δισ. ευρώ. Επιπλέον, πολλές παραγωγικές περιφέρειες πλήττονται από τις συνέπειες της οικονομικής αναδιάρθρωσης, και έτσι είναι δύσκολη η επίτευξη βιωσιμότητας στον τομέα.

Η ευρωπαϊκή παραγωγή υποχρεούται να ανταγωνισθεί εκείνη χωρών που υποτιμούν με τεχνητό τρόπο το νόμισμά τους, δεν σέβονται τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος ή δεν αναλαμβάνουν το κόστος αυτής, που παραβιάζουν συχνά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή, ακόμα σοβαρότερα, που στο κοινωνικό μέτωπο και το μέτωπο της απασχόλησης, εκτός του ότι έχουν πολύ χαμηλότερες αμοιβές, δεν εφαρμόζουν τόσο αυστηρά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων όπως η Ευρώπη. Για τον λόγο αυτόν, καθίσταται ακόμα πιο πιεστική η ανάγκη να διασφαλισθεί ότι οι κανόνες του ΠΟΕ τηρούνται και ότι η Επιτροπή είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εισαγωγές, μην επιτρέποντας την τεχνητή απόκρυψη των ακραίων συμπεριφορών που σημειώνονται στην πράξη με την Κίνα, όσον αφορά τις εισαγωγές στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα, όπως συνέβη στο παρελθόν.

Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εγγύηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, της επιβολής ποσοστώσεων στην Κίνα, ενδεχομένως ως τα τέλη του 2008, εντός του νομικού πλαισίου του ΠΟΕ και πρέπει επίσης να επιμείνει ως προς τον πλήρη σεβασμό των κανόνων του δίκαιου ανταγωνισμού. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί δεν έχουν κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη ή για βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, δεν έχουν κατάλληλη πρόσβαση στις εξωτερικές αγορές ούτε αποτελεσματικά μέτρα για την αποφυγή των παραποιημένων προϊόντων. Η πνευματική ιδιοκτησία έχει πολύ μεγάλη σημασία για την προστιθέμενη αξία του τομέα και πρέπει να την υπερασπιστούμε πάση θυσία, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η παραγωγή με υψηλή προστιθέμενη αξία. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την ασφάλεια των καταναλωτών. Εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής να αποτρέψει την είσοδο στα σπίτια των ευρωπαίων πολιτών οποιουδήποτε προϊόντος ενδέχεται να είναι βλαβερό για τις οικογένειές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Αρναουτάκης (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές αναπτύσσονται στην περιφέρεια. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την υποχρέωση να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του κλάδου εντός των συνόρων μας και να εγγυηθούμε την προστασία των επιχειρήσεών μας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και το παράνομο εμπόριο.

Ο ευρωπαϊκός κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο. Χρειάζεται να υποστηρίξουμε μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών μας, την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Βεβαίως, θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά το γεγονός ότι την 1η Ιανουαρίου 2008 εκπνέει η μεταβατική περίοδος σχετικά με τους περιορισμούς σε εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την Κίνα. Σε γενικότερο πλαίσιο όμως και χάριν των Eυρωπαίων καταναλωτών θα πρέπει εξίσου να διασφαλίσουμε την εφαρμογή δεσμευτικών κανόνων σχετικά με το σήμα ένδειξης προέλευσης στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καθώς και την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος επιτήρησης των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, όταν τον Ιούλιο του 2005 αναφέρθηκα σε αυτήν την Αίθουσα στο ίδιο ακριβώς ζήτημα, δήλωσα ότι τα διδάγματα που θα αντλούσαμε από την κρίση του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας θα μας βοηθούσαν τελικά να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε άλλους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θεωρώ ότι σημειώσαμε μεν πρόοδο, αλλά όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Να που ξαναβρισκόμαστε εδώ, εξακολουθώντας να απαιτούμε περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη και να ζητούμε από την Επιτροπή να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι παραπάνω παράγοντες έχουν αποφασιστική σημασία, αλλά δεν αρκούν. Μου φαίνεται ότι, αντί να αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης του εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης, ο ΠΟΕ και οι κανόνες του λειτουργούν ως φρένο. Το εμπόριο αποτελεί προφανώς πηγή ανάπτυξης, αλλά για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να στρέφεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το ζήτημα του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας θέτει για την ακρίβεια δύο θεμελιώδη προβλήματα: την έλλειψη βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ και το ζήτημα των ευρωπαϊκών συμφερόντων.

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, χαιρετίζω με ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής που φέρει τον τίτλο «Το ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης», που δημοσιεύθηκε στις αρχές Οκτωβρίου, και αναφέρει ότι χρειαζόμαστε κανόνες που δεν προσκρούουν στην ικανότητά μας να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και να διασφαλίσουμε τα υψηλά πρότυπα των προϊόντων μας που σχετίζονται με την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών. Δεν θα ανεχτούμε τρίτες χώρες που επιθυμούν να λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακάμπτοντας τους κανόνες που ισχύουν στην εσωτερική αγορά.

Κύριε Επίτροπε, ας ξεκινήσουμε εφαρμόζοντας τις αρχές αυτές στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή παρέμβασή του. Θα ήθελα, ωστόσο, να του απευθύνω δύο σχόλια. Η βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας δεν είναι σημαντική μόνο για τη Νότια Ευρώπη, καθώς, για παράδειγμα, και το Βέλγιο εξακολουθεί να διαθέτει μια ιδιαίτερα ακμάζουσα βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, η οποία παρέχει θέσεις εργασίας σε 25 000 άτομα.

Κύριε Επίτροπε, η κατάργηση των ποσοστώσεων για τα 10 τελικά προϊόντα την 1η Ιανουαρίου απειλεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις και πάλι όχι μόνο για τους συγκεκριμένους τομείς, αλλά και για τις ανάντη επιχειρήσεις. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα τον κλάδο των τζιν, εάν αυτός πλημμυρίσει από κινεζικά προϊόντα, είτε αυτά παρέχονται σε τιμές ντάμπινγκ είτε όχι, οι παραγωγοί των ντένιμ υφασμάτων και των νημάτων θα επηρεαστούν επίσης άμεσα. Έτσι, βεβαίως, οι επιπτώσεις είναι πολύ ευρύτερες από ό,τι φαίνεται με μια πρώτη ματιά.

Το δεύτερο σχόλιό μου, κύριε Επίτροπε, είναι ότι το «σύστημα παρακολούθησης» παρακολουθεί επί του παρόντος μόνο τον όγκο των εισαγόμενων αγαθών. Θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό εάν η παρακολούθηση αφορούσε και το εύρος των τιμών – και αυτό εκ των προτέρων ή κατά τη φάση της έκδοσης των αδειών. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή μια πραγματικά προληπτική προσέγγιση.

Επίτροπε Mandelson, θα θέλαμε επίσης να μας πείτε πότε σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει δράση, καθώς αυτό είναι αρκετά ασαφές και προκαλεί σύγχυση. Με άλλα λόγια, πόσο πολύ πρέπει να αυξηθεί ο όγκος των εισαγωγών από την Κίνα και πόσο πρέπει να μειωθούν οι τιμές των εν λόγω εισαγωγών προτού αναλάβετε όντως δράση; Θεωρούμε ότι είναι παραπάνω από λογικό να λάβουμε σχετικές διευκρινίσεις, επίσης εκ των προτέρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, Μέλος της Επιτροπής. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις περισσότερες από τις απόψεις που εκφράσθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης. Ωστόσο, απορρίπτω ευθύς εξαρχής την άποψη του κ. Belder ότι δεν διαθέτουμε κοινή εμπορική πολιτική στην ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη διέπονται από τόσο μεγάλη διάσταση απόψεων ώστε να μην μπορούμε να επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική, για παράδειγμα, στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

Η εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα καταδεικνύει σαφέστατα ότι διαθέτουμε κοινή εμπορική πολιτική, μέσω της οποίας μπορέσαμε να φέρουμε σε επαφή κράτη μέλη με διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικό προσανατολισμό, να συνδυάσουμε τις απόψεις τους και να δημιουργήσουμε μια κοινή εμπορική πολιτική στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, την οποία ακολουθούμε με συνέπεια. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τη χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας, αλλά μέσω της αναθεώρησης και της αναμενόμενης μεταρρύθμισης επιθυμώ τη δημιουργία μιας καινούριας συναίνεσης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση αυτών των μηχανισμών εμπορικής άμυνας, και κυρίως όσον αφορά τη μεγαλύτερη χρήση αυτών από τις ΜΜΕ, σχετικά με τις οποίες θέλω να υποβάλω ορισμένες προτάσεις.

Έγιναν αναφορές σε συγκεκριμένα σημεία, για παράδειγμα στην παρακολούθηση που θα περιλαμβάνει διπλούς ελέγχους και η οποία θα τεθεί σε λειτουργία το 2008. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την Κίνα σε όσο το δυνατόν περισσότερο πραγματικό χρόνο. Αυτό περιλαμβάνει εποπτεία με διπλούς ελέγχους και κάθε άλλο μέσο παρακολούθησης που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της, όπως είναι η παρακολούθηση μέσω της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, η οποία παρέχει εμπορικά δεδομένα με βάση το πραγματικό εμπόριο. Ενόψει μιας ενδεχόμενης ξαφνικής εισβολής κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, η Επιτροπή είναι έτοιμη να κάνει χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της, εφόσον καταστεί αναγκαίο.

Ωστόσο, τονίζω ότι η συμφωνία του 2005 ήταν μια μεμονωμένη συμφωνία, και η Επιτροπή δεν σκοπεύει να υποβάλει προτάσεις που θα αφορούν την επέκταση των συμφωνηθέντων επιπέδων. Ως έχουν τα πράγματα, δεν είναι αντίθετη σε μεγαλύτερο όγκο εμπορίου και μια αύξηση είναι αναμενόμενη. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η αύξηση αυτή προσλάβει τόσο μεγάλες διαστάσεις ώστε να δικαιολογείται ανάληψη δράσης, τότε αυτή θα βασιστεί στις υπάρχουσες προϋποθέσεις και κριτήρια. Βασιζόμαστε στη συναρμοδιότητα της Κίνας για την επίτευξη της ομαλής αυτής μετάβασης. Η Κίνα γνωρίζει καλά ότι δεν είναι προς όφελός της να επαναληφθεί εκείνο που συνέβη το 2005. Βασιζόμαστε επίσης στα προσωπικά συμφέροντα των οικονομικών φορέων για την αποφυγή της επανάληψης μιας κατάστασης αντίστοιχης με εκείνης του 2005. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα εντάσσονται σήμερα στην ίδια κατηγορία με κάθε άλλο προϊόν, επομένως τα συνήθη μέσα –συμπεριλαμβανομένων των μέσων εμπορικής άμυνας– ισχύουν, κατά τα συνήθη πρότυπα.

Τέθηκε και το ζήτημα της παροχής βοήθειας από την ΕΕ προς τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας. Θα ήθελα να κάνω δύο τελευταία σχόλια σχετικά με αυτό. Στο επίπεδο της ΕΕ, η Επιτροπή έχει παραχωρήσει περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη υπό το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο, σε έργα του τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων, ενώ δύο προτάσεις για προγράμματα καινοτομίας έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Europe Innova.

Όσον αφορά το ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, είναι ανοιχτό τόσο για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας όσο και για άλλους τομείς. Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί οκτώ επίσημες αιτήσεις για συνεισφορά από το ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, εκ των οποίων τέσσερις αφορούσαν τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Καμία από αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις δεν έχει εγκριθεί ακόμα από τη δημοσιονομική αρχή. Υπόκεινται ακόμα σε αξιολόγηση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Τέλος, θα αναφερθώ στο ζήτημα της ευρωμεσογειακής σχέσης που τέθηκε από τον κ. Sturdy. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει επίσημο ευρωμεσογειακό διάλογο σχετικά με το μέλλον του τομέα κλωστοϋφαντουργίας και ενδυμάτων, με σκοπό τον καθορισμό κοινών στρατηγικών για την επίτευξη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στην ευρωμεσογειακή ζώνη. Στόχος του διαλόγου είναι να φέρει τις ευρωμεσογειακές χώρες και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες σε επαφή, ώστε να βρουν κοινές λύσεις όσον αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ανυπομονώ να δεχτώ τις προτάσεις που θα προκύψουν από τον διάλογο αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος(1)που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 11.30 .

 
  

(1)Βλ. συνοπτικά πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου