Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Dobesedni zapisi razprav
Četrtek, 13. december 2007 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

6.1. Proračunsko leto 2008, kakor ga je spremenil Svet (glasovanje)
Zapisnik
  

– Proračunsko leto 2008

– Pred glasovanjem:

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE), poročevalec. Gospod predsednik, druga obravnava usklajevanja proračuna med obema vejama proračunskega organa je potekala 23. novembra 2007. Parlament je dosegel proračun, usmerjen v rezultate svojih glavnih ciljev: financiranje programa Galileo (2,4 milijarde EUR) z revizijo večletnega finančnega okvira 2007–2013 in uporabo instrumenta prilagodljivosti (200 milijonov EUR); pomembna nadaljnja uporaba instrumenta prilagodljivosti (70 milijonov EUR) za financiranje povečanja porabe skupne zunanje in varnostne politike (SZVP).

Odbor za proračun je glasoval o spremembah z druge obravnave, po rezultatu spravnega postopka, 29. novembra 2007. Po tehničnem pregledu zneskov je bilo potrebnih nekaj tehničnih sprememb za zagotovitev popolne skladnosti z rezultatom spravnega postopka z dne 23. novembra 2007, kar zadeva revidirane zgornje meje finančnega okvira in splošno raven plačil.

Sprejete spremembe so:

Prvič, v razdelku 1a se odobritve za prevzem obveznosti prilagodijo:

Dopolnitev 335:

06 02 09 01 (Nadzorni organ za Galileo) na 7 460 000 EUR

06 02 09 02 (Nadzorni organ za Galileo) na 3 100 000 EUR

08 07 01 (Sodelovanje v raziskavah – promet) na 348 922 000 EUR

Dopolnitev 331:

02 02 01 (Konkurenčnost in inovacije) na 126 300 000 EUR

Dopolnitev 69:

06 03 03 (TEN – T) na 955 852 600 EUR

Drugič, v razdelku 1b se odobritve plačil spremenijo v skladu s splošno ravnijo plačil, dogovorjeno med usklajevanjem:

Dopolnitev 27:

04 02 17 (ESS) na 3 823 198 181 EUR

Dopolnitev 140:

13 03 16 (ESRR konvergenca) na 10 606 637 496 EUR

Dopolnitev 141:

13 03 18 (ERDF konkurenčnost) na 2 540 832 078 EUR

Vse te tehnične spremembe je odbor za proračun soglasno sprejel v ponedeljek, 10. decembra.

Tretjič, številne tehnične/nomenklaturne spremembe bodo uvedene večinoma v zvezi s pilotnimi projekti in pripravljalnimi ukrepi. Te spremembe so bile že predstavljene predsedniku Parlamenta. Te spremembe ne spremenijo nobenih postavk ali klasifikacij večletnega finančnega okvira.

 
  
  

(Tehnične spremembe so bile sprejete.)

– Po glasovanju:

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Santos , predsedujoči Svetu.(PT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, preden nadaljujemo s pripombami glede rezultatov odobritve proračuna Evropske unije za leto 2008, želim poudariti, da je danes zame zlasti prijeten dan ne le kot Evropejca, temveč tudi kot državljana Portugalske. Seveda govorim o zgodovinskem dogodku, podpisu lizbonske pogodbe, do katerega bo prišlo čez dobro uro v glavnem mestu moje države. Po širitvi Evropske unije na 27 držav članic je to še en odločilen korak v evropskem združevanju, pri čemer bo Evropa postala bolj demokratična, reprezentativna, prožna in učinkovita v načinu delovanja kot kadar koli prej.

Če lahko hitro in zgodaj povzamem dosežke portugalskega predsedovanja, bi rad opozoril na tri pomembna področja uspeha za prihodnost Evropske unije. To so sporazum, ki omogoča današnji podpis reformne pogodbe EU ali lizbonske pogodbe, prireditev vrha EU-Afrika in vrha EU-Brazilija. Temu zdaj lahko dodamo tudi pomemben sporazum, ki smo ga uspeli doseči v zvezi s financiranjem strateškega programa Galileo.

Gospe in gospodje, danes poteka druga obravnava proračuna za leto 2008, ki je zadnja faza dolgega postopka pogajanj, ki se je navsezadnje končal zelo uspešno. Vesel sem, da lahko poročam o sporazumu, ki se je dosegel med dvema institucijama na posvetovalnem sestanku 23. novembra, ki se je v celoti ukvarjal z vsemi predlogi proračuna za leto 2008, o katerih smo se do takrat dogovorili.

V skladu s postopki poudarjam, da bo Svet lahko sprejel najvišjo stopnjo povišanja zaradi vaše druge obravnave. Vseeno ugotavljam, da so še vedno potrebni manjši popravki v zvezi z uvrstitvijo izdatkov, pri čemer si Svet zadržuje pravico do tega.

Na koncu, gospod predsednik, izkoriščam to priložnost, da ponovno izrazim hvaležnost predsedniku odbora za proračun gospodu Bögeju ter poročevalcema gospodu Virrankoskemu in gospodu Itäläju, kolegom v Svetu, komisarki Grybauskaitë in vsem tistim, ki ste pripomogli k uspešnemu zaključku tega zelo zahtevnega proračunskega postopka, ki je dosegel vrh z odobritvijo Parlamenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik. – Minister, med drugim ste izrekli stavek, na katerega sem čakal. Zato ugotavljam, da je proračunski postopek dokončan v skladu z določbami pogodbe in medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006. Opažam tudi, da se v skladu s členom 13 medinstitucionalnega sporazuma Svet in Parlament strinjata s sprejemom najvišje stopnje povišanja neobveznih izdatkov, ki izhaja iz druge obravnave v Parlamentu. Posledično se lahko proračunski postopek razglasi za končanega, proračun pa je nedvomno sprejet.

(Ploskanje.)

Kot veste, je predsednik zdaj v Lizboni, kjer se odvija skromna svečanost ob podpisu. Moja pooblastila kot podpredsednik se tu končajo. Uradni podpis proračuna za proračunsko leto 2008 bo v torek, 18. decembra, na plenarnem zasedanju v Bruslju.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov