Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0173(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0443/2007

Rozpravy :

PV 12/12/2007 - 19
CRE 12/12/2007 - 19

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0618

Rozpravy
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

8. Vysvětlení hlasování
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0543/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Pane předsedající, rád bych řekl, že jsem nepodpořil usnesení o dialogu EU-Čína o lidských právech z několika důvodů. Především se domnívám, že jsme v této zasedací místnosti již vyprodukovali víc než dost bombastických textů a že evropské orgány podle těchto bombastických textů a prohlášení jednají zřídka, pokud vůbec.

· Olympijské hry v Pekingu jsou za rohem a evropští vrcholní představitelé se budou opět pokoušet podbízet čínským orgánům. To je zřejmé již ze současného usnesení, které vedle mnoha rozumných částí tvrdí, že na nedávném Národním kongresu Čínské komunistické strany – a nyní cituji „…se objevily vyhlídky na uplatňování vyšších mezinárodních kritérií pro lidská práva“. Jak naivní od této sněmovny, neboť v dnešním Pekingu jsou realitou zastrašování, deportace, zatýkání a pracovní tábory. Je čas, aby Evropská unie opustila svou politiku dvojích norem vůči Číně.

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0512/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stojanov (NI). - (BG) Hlasoval jsem proti usnesení o extremismu, protože je plodem téže nenávisti, kterou odsuzuje. A kdo nám tu káže o extremismu? Soudruh Schulz a soudruh Cohn-Bendit, tito zastánci marxismu a leninismu, právě té ideologie, která na začátku minulého století povraždila desítky milionů Rusů a Ukrajinců? Nebo soudruh Vigenin, jehož strana padesát let držela ve svých spárech bulharský lid a zavraždila tisíce Bulharů ve svých koncentračních táborech? Jste to vy, kteří nás mají učit, jak vypadá extremismus? Děkuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Pane předsedající, ano, tak to v této sněmovně chodí. Pokud nejste pan Schulz, musíte použít vysvětlení hlasování, abyste mohli vyjádřit své názory. Tato sněmovna opět přišla se svým pravidelným příspěvkem o „nezbytnosti“ boje proti „extremismu“, nehovoří však o skutečném extremismu a skutečném násilí, například o extremismu sílícího islámu v Evropě. Místo toho už po bůhvíkolikáté hovoří o potlačování svobody vyjádření těch, kteří pokojně háji právo na individualitu, právo chránit a uchovávat naše jazyky, identity, kultury a svobodu.

Je poněkud žalostné, že tato sněmovna neustále mluví o svobodě a lidských právech, zatímco vnucuje nejpřísnější, nejtvrdší umlčující pravidla na lidi, kteří mají na věc odlišné názory a například se nepřipojují ke zbytku této sněmovny v jejím uctívání posvátné krávy oné příslovečné multikulturní společnosti. Já za svou osobu neberu toto usnesení vážně a, pokud se mne týče, bez úplné svobody politického vyjádření svoboda nemůže existovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Pane předsedající, já jsem také hlasoval proti usnesení o extremismu. Ne proto, že se mne tento výraz dotýká, opak je pravdou, ale proto, že již po bůhvíkolikáté je legitimní politický diskurz oponující další masové imigraci a podporující přísnou politiku přizpůsobení úmyslně spojován s extremismem a násilím.

Dokonce i název usnesení je zavádějící a zkreslený. Levicový extremismus je evidentně něco, co z podstaty věci nemůže existovat a nikdo zde zjevně neslyšel o sílícím islámském fundamentalismu. Tohle je přímo z Kafky. Bylo by to legrační, kdyby to nebylo tak skličující. Kdokoli, kdo se neřídí politickou korektností, je kriminalizován. Možná by někdo mohl vysvětlit, jakto souvisí s Listinou základních zpráv, kterou jsme včera podepsali.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Pane předsedající, já jsem rovněž rozhodně hlasoval proti tomuto usnesení, protože, jak se říká, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Sotva jsem kdy viděl pokrytečtější dokument než tento návrh usnesení o „rostoucím extremismu“ v Evropě – a Bůh ví, že Evropa a tato sněmovna již v pokrytectví překonala rekord.

Nakonec, jak již řekli moji kolegové, neexistuje nic takového jako levicový extremismus. Na islámský extremismus samozřejmě ani neukazuji. Předměstí Paříže hořela, ale problém zjevně spočívá v malé nekonformní menšině, která se stala prokletím života této vznešené instituce.

Možná bychom měli opět otevřít brány gulagu pro ty, kteří se stále odvažují kritizovat kult Evropy a posvátnou multikulturní společnost – spolu s inkvizicí a vyhnanstvím na Ďáblův ostrov pro tyto kacíře. Teprve tehdy bude Evropa očištěna od svých posledních kritiků a kult Evropy bude moci nerušeně pokračovat v obracení na víru.

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens Camre (UEN). - (DA) Pane předsedající, toto usnesení obsahuje oprávněnou kritiku neofašistických a fundamentalistických hnutí v některých evropských zemích. Nicméně se zdá, že je celé jednostranně zaměřeno na problém, který je popsán jako evropští občané s fašistickými a rasistickými postoji, a tím je toto usnesení nesmyslné. Opakované průzkumy veřejného mínění v Dánsku naznačily, že přistěhovalci z nezápadních zemí nepociťují, že jsou vystaveni jakékoli formě rasismu či nepřátelského zacházení. Přesto někteří přistěhovalci z neevropských zemí páchají hromadné násilí na dánských občanech i dalších přistěhovalcích. V oficiálních statistikách trestných činů mají přistěhovalci z nezápadních zemí neúměrně vysoké zastoupení.

V posledních měsících dochází týden co týden na ulicích k četnému střílení, na němž se podílejí jak gangy přistěhovalců, tak jednotlivci. Představitelé přistěhovalců, jejichž etnický původ není dánský, se ocitají v ohrožení života a jsou vyzýváni, aby zanechali své práce, nikoli Dány, ale lidmi cizích kultur, kterým se pokoušejí pomáhat při jejich integraci do dánské společnosti. Máme jednoho prominentního politika z řad přistěhovalců, který je syrského původu. Musí být chráněn 24 hodin denně, ne před Dány, ale před fundamentalisty z islámského prostředí. Naše zpravodajská služba neustále zabraňuje násilným útokům proti Dánům a dánským společenským institucím, ne ze strany Dánů, ale cizinců. Proto je z dánského pohledu toto usnesení absurdní. V Dánsku je násilný rasismus namířen proti demokracii a lidským právům. Na základě toho jsem nemohl hlasovat pro toto usnesení.

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0503/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Pane předsedající, Černé moře se stává jednou z hlavních tras zvyšujícího se vývozu ropy v tomto regionu a v posledních letech je bohužel místem častých havárií tankerů a nákladních lodí. Za silné bouře se tu potopilo či ztroskotalo dvanáct plavidel. Tyto události měly vážné následky, ovlivnily životy lidí a způsobily ekologické katastrofy velkých rozměrů.

Ropná skvrna z tankeru Exxon Valdez na Aljašce před více než 18 lety je příkladem rozsáhlé katastrofy, jejíž následky jsou patrné dodnes.

Vzhledem k tomu, že denně se po světových mořích plaví přibližně 200 tankerů, jsem toho názoru, že by měla být pravidelně a pečlivě sledována situace nejen v Černém moři, ale i v jiných mořích. Členské státy i země sousedící s Evropskou unií by měly zajistit přísnější uplatňování stávajících právních předpisů Společenství i námořních bezpečnostních norem. V této souvislosti vyzývám Radu, aby urychlila své rokování a přijala společná stanoviska ke zbývajícím legislativním aktům v třetím balíčku pro námořní bezpečnost.

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Pane předsedo, zrušení kvót a zavedení monitorování dovozu textilu z Číny v příštím roce je realita, která může zlepšit kontrolu. Nelíbí se mi ale, že například vlněné látky jsou vyňaty z monitoringu. Naše usnesení je politickým apelem na Komisi, že chceme tvrději vymáhat plnění mezinárodních závazků, a je protestem proti čínským bariérám na dovoz evropských výrobků. Vítám, že Čína bude muset vydávat licence na dovoz a že to umožní kontrolu již v čínských přístavech, což lépe ochrání Evropu před padělky. Komise však má také povinnost chránit evropské spotřebitele před toxickými látkami, např. azobarvivy, které čínské zboží někdy obsahuje, a proto žádám Komisi, aby se soustředila také na zadržení zdravotně závadných textilních výrobků již na hranicích Evropské unie.

 
  
  

Písemné vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Kyösti Virrankoski a Ville Itälä (A6-0492/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), písemně.(NL) Rada a Evropský parlament dosáhly dohody o dalším financování satelitního systému Galileo a výdajů na zahraniční záležitosti včetně policejní mise v Kosovu. S tímto cílem navýšily víceletý finanční rámec na období 2007–2013 a použily nástroj flexibility. Došlo také k přesunům v rámci stávajících rozpočtových linií. Tyto přesuny bývaly mohly být dalekosáhlejší.

Problém mám zejména s úpravou dříve dojednaného stropu pro fondy EU na období do roku 2013 a použitím nástroje flexibility za tímto účelem. Je třeba se vyhnout použití tohoto nástroje a za každou cenu omezit jeho používání na velice výjimečné případy. S jakýmikoli změnami ve výdajích je nutné se v první řadě vypořádat snížením jiných rozpočtových linií. Mám zejména na mysli výdaje, které nesouvisí s hlavními cíli Evropské unie, a rozpočtové linie, jejichž provádění se vzhledem k plánovaným výdajům již zpožďuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Dohoda o rozpočtu na rok 2008, dojednaná mezi Komisí, Radou a Parlamentem, ukazuje skutečnou váhu „velkých zemí“ a „bohatých států“, neboť je odpovědí na jejich požadavky co nejvíce snížit rozpočtový strop EU.

Navzdory všem pokusům ji zatajit je pravda taková, že návrhy Komise, Rady a Parlamentu na rozpočet EU a tato dohoda stanovily na rok 2008 nižší částku, než s kterou počítal finanční rámec na období 2007–2013. Totéž platilo i pro minulý rok a finanční rámec na období 2000–2006.

Ve skutečnosti tento rozpočet EU na rok 2008 znamená, co se plateb týče, snížení o více než 9 miliard EUR oproti výši dojednané ve finančním rámci na rok 2008. Rozpočet EU se snížil z 1,04 % na 0,96 % hrubého národního příjmu EU. Na druhé straně rozpočet EU postupně změnil své priority směrem k financování neoliberální, federalistické a militaristické politiky EU.

Proto tuto dohodu odmítáme.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), písemně. (SV) Hlavní zásady rozpočtu EU na rok 2008 podporujeme a zdůrazňujeme, že musí být pro daňové poplatníky finančně výhodný. Rámce stanovené finančním výhledem je nutno respektovat, a proto vítáme skutečnost, že rozpočet bude evidentně pod úrovní stanovenou těmito rámci.

Podpora zemědělství je jednou z oblastí, v nichž je prostor pro úspory ve prospěch cílů, které více odpovídají lisabonským ambicím, aby se EU stala ekonomicky nejúspěšnějším regionem světa.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), písemně. Během jednání o rozpočtu Parlament s Radou rozhodli o přesunu 50 milionů EUR z decentralizovaných agentur k částečnému financování evropských programů GNSS (EGNOS/GALILEO) a Evropského technologického institutu. Jakých agentur se to dotkne, nebylo naznačeno.

Toto přeprogramování se týká agentur spadajících pod nadpis 1A, k nimž náleží i Eurofound, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, která sídlí v Dublinu. Tato nadace poskytuje důležité služby v oblasti trhu práce a pracovních podmínek a jakékoli škrty v jejím rozpočtu by byly nepřijatelné a kontraproduktivní.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), písemně. – (PT) Hlasoval jsem pro navrhovaný rozpočet na rok 2008, za prvé proto, že návrh je jasně v souladu se zásadami stanovenými ve finančním výhledu na období 2007–2013.

Za druhé proto, že návrh předložený k hlasování, poté, co byl dojednán Komisí a Radou, nakonec překonal vážné problémy vzniklé v souvislosti s financováním programu Galileo. Jejich řešení je rovněž velmi pozitivní, neboť umožňuje poskytnout přiměřenou výši finančních prostředků na projekty zahrnuté do transevropských sítí.

Za třetí se domnívám, že nalezená finanční řešení jsou velice pozitivní, pokud jde o rozpočtové platby pro financování projektů Evropského sociálního fondu a Evropského fondu regionálního rozvoje, které jsou velmi důležité, neboť Portugalsku umožňují rozvíjet projekty, které potřebuje, aby dosáhlo mnohem vyšší míry ekonomického růstu než v uplynulých letech a přiblížilo se tak průměru EU.

 
  
  

- Zpráva: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. – (PT) Přibližně před 50 lety vytvořila Rada Evropy systém pravidel a právních i soudních nástrojů za účelem ochrany a prosazování základních práv, který se stal měřítkem stavu lidských práv, právního řádu a demokracie v Evropě.

Agentura pro základní práva, která je právním nástupcem Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie, by měla pomoci zvýšit soudržnost a důslednost politiky základních práv Evropské unie.

Jelikož mají obě instituce stejný cíl (posílení ochrany základních práv), je nezbytné zajistit, aby úzce spolupracovaly.

Záměrem této dohody je zajistit doplňkovost a přidanou hodnotu a vyhnout se zdvojování činností Rady Evropy, jak stanoví článek 9 nařízení ustavujícího Agenturu Evropské unie pro základní práva.

Podporuji uzavření této dohody v duchu spolupráce, transparentnosti a doplňkovosti, zvláště ustavení rámce pro spolupráci mezi těmito dvěma institucemi zahrnujícího pravidelné kontakty a setkání, výměnu informací a koordinaci činností s cílem vyhnout se zdvojování a zaručit nejlepší možné využití zdrojů.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písemně. – (FR) Paradoxem nebo možná pokrytectvím Evropského parlamentu je, že sice hlásá demokratické zásady a hodnoty, ale zároveň jimi opovrhuje tím, že se jimi neřídí, když se mu to nehodí.

Tak tomu bylo včera, kdy Evropský parlament na svém plenárním zasedání za všeobecného rozruchu formálně vyhlásil Listinu základních práv a ignoroval tak protesty opozičníků požadujících referendum o přijetí nové ústavní smlouvy.

Evropský parlament diskredituje sám sebe odmítáním jakékoli diskuse a ocejchováním svých vlastních volených členů, kteří se zavázali prosazovat zachování národní identity a suverenity.

Svoboda vyjádření má význam pouze tehdy, pokud ji mají také naši političtí odpůrci. Podle konzervativních politických skupin se zdá, že některé projevy jsou nelegitimní a je třeba jim za každou cenu zabránit. Jelikož Evropský parlament kompromituje sám sebe, když se odvolává na Listinu základních práv, volení členové Národní fronty jasně a zřetelně prohlašují, že nemají tutéž představu o lidských právech a budou pokračovat v boji za respektování suverenity a identity národů Evropy.

 
  
  

- Zpráva: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písemně. – (PT) Hlasuji pro zprávu pana Graefeho zu Baringdorfa, jelikož je naléhavě nutné zavést systém elektronické identifikace ovcí a koz. Lituji 17měsíčního zpoždění návrhu Komise.

Souhlasím s pozměňovacím návrhem k návrhu Komise, podle něhož by mělo být stanoveno přesné datum, do kterého má systém vstoupit v platnost, nejlépe 31. prosinec 2009, jak navrhuje zpráva pana Graefeho zu Baringdorfa.

Nesouhlasím s pozměňovacími návrhy 4 a 5, které by zpozdily rychlé zavedení systému. Nesouhlasím ani s pozměňovacím návrhem 3, neboť záměrem zmíněného dokumentu je podle mého názoru spíše stanovit časový plán než projednat zásady.

 
  
  

- Zpráva: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh a Inger Segelström (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme hlasovali pro zprávu, protože je důležité odstranit současné překážky při vybírání vyživovacích příspěvků od občanů, kteří mají trvalý pobyt v jiném členském státě než osoba s nárokem na vyživovací příspěvek. V této souvislosti je zvlášť důležité chránit při postupu vybírání příspěvků slabší stranu. Nesouhlasíme však se zněním pozměňovacích návrhů 9 a 26, které po stranách vyžadují, aby po nezávislé právní konzultaci uzavřely písemnou dohodu o jurisdikci soudu a vnitrostátním právu, které by mělo být uplatněno, aby dohoda u soudu platila. Takové požadavky se neslučují se švédskou právní tradicí.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně. – (PT) Zvyšující se mobilita v EU spolu se stoupajícím počtem odloučených manželských párů s sebou přinesly nárůst počtu přeshraničních sporů týkajících se nároků na vyživovací příspěvek.

Současný postup získávání nároku na vyživovací příspěvek je příliš zdlouhavý a komplikovaný a v mnoha případech nemá žádné výsledky. Mezitím věřitelé, ve velké většině děti, žijí ve velmi ubohých poměrech a často nemají ani peníze, aby se uživili.

Tato iniciativa je proto velmi důležitá, neboť by měla usnadnit fungování vnitřního trhu a svobodu pohybu odstraněním překážek vzniklých odlišnostmi mezi členskými státy týkajícími se vymáhání vyživovací povinnosti. Měla by zajistit, aby takováto rozhodnutí byla uznávána a vymáhána v celé Evropské unii co nejrychleji a nejefektivněji a za nejnižší možné náklady.

Zjednoduší občanům život a měla by zároveň mít pozitivní sociální dopady, neboť věřitelům vyživovacích příspěvků žijícím v jiném členském státě usnadní možnost vznést svůj nárok u příslušného soudu. Jakmile bude vydáno soudní rozhodnutí, bude uznáváno ve všech členských státech bez dalších formalit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písemně. − (PL) Pane předsedající, hlasuji pro zprávu o návrhu nařízení Rady o jurisdikci, použitelném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS)).

Paní Grabowská má ve svém hodnocení pravdu, když tvrdí, že v současné době na úrovni EU neexistuje společný, harmonizovaný systém uznávání a vymáhání rozhodnutí o vyživovací povinnosti.

Souhlasím s iniciativou za rychlé, bezplatné vymáhání nároků na vyživovací příspěvek, zvláště v souvislosti s přeshraničním pohybem osob.

Zpráva oprávněně zdůrazňuje potřebu zavedení těchto opatření, aby mělo rozhodnutí stejný účinek, jaký má v členském státě, v němž bylo vydáno, a to bez jakýchkoli dalších formalit.

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0518/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Od roku 1997, kdy byla podepsána Ottawská úmluva, podepsalo tuto úmluvu podle údajů dostupných v listopadu loňského roku 156 zemí. Důležité a politováníhodné je, že USA k těmto státům nepatří.

Dnes přijaté usnesení docela správně upozorňuje na rozporuplnost v jednání Evropské komise, která oznámila svůj záměr aktivně usilovat o zničení protipěchotních min a pomáhat jejich obětem, kterými jsou, zdůrazňuji, většinou děti, ale koncem roku 2006 zároveň vyškrtla příslušnou rozpočtovou linii vyhrazenou pro tyto účely.

Vzhledem k významu tohoto jednání a skutečnosti, že pomoc obětem ani zdaleka nedostačuje jejich potřebám, se domníváme, že by měla být opět obnovena příslušná rozpočtová linie pro financování opatření proti minám, pomoci obětem a likvidace rezerv. Dále bychom dodali, že by mělo dojít k podstatnému navýšení přidělených finančních prostředků.

Litujeme, že se nepodařilo přijmout návrh naší parlamentní skupiny, jenž vyzýval všechny země, aby okamžitě zastavily výrobu nášlapných min, a žádal, aby jednotky EU za žádných okolností ani podmínek miny nepoužívaly.

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0543/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písemně. – (FR) Zdržel jsem se hlasování o usnesení o vztazích mezi EU a Čínou, protože nechci být spojován s oním autoritářským kázáním nebo moralizujícím diskurzem, který usnesení tohoto druhu obsahují. Evropská unie, která není schopna přijmout Listinu základních práv, jež platí na celém jejím území, by neměla soudit a poučovat zbytek světa.

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0512/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), písemně. − Jako představitel Severního Irska, regionu, kde byla Sinn Féin sympatizující s teroristickou organizací, jež nedávno zavraždila mladého muže Paula Quinna, přijata do vládní koalice s výlučně demokratickými stranami, jsem byl nucen se vyjádřit a hlasovat pro pozměňovací návrh 14, který zněl následovně:

„Vyjadřuje politování nad skutečností, že některé politické strany hlavního proudu považují za vhodné poskytnout důvěryhodnost a uznání extremistickým stranám svou účastí na koaličních jednáních, čímž obětují svou morální integritu kvůli krátkodobému politickému zisku a osobnímu prospěchu.“

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), písemně. − Ačkoli je proti extremismu v jakékoli podobě, UKIP věří, že si my, Britové, v této věci nepotřebujeme nechat radit od EU, a UKIP by ani nežádala, aby EU jakkoli jednala. Tato záležitost by měla být stejně jako všechny ostatní záležitostivýsadním právem nezávislých, demokratických národních států.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), písemně. − Ačkoli je proti extremismu v jakékoli podobě, UKIP věří, že si my, Britové, v této věci nepotřebujeme nechat radit od EU, a UKIP by ani nežádala, aby EU jakkoli jednala. Tato záležitost by měla být stejně jako všechny ostatní záležitosti výsadním právem nezávislých, demokratických národních států.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski a Konrad Szymański (UEN), písemně. − (PL) Pane předsedající, jsme proti rasismu, xenofobii a politickému extremismu. Současná praxe v Evropském parlamentu, kde jsou tyto pojmy zneužívány v probíhajícím politickém boji ohrožujícím svobodu projevu, čehož byly v této zasedací místnosti události z 12. prosince letošního roku zjevným příkladem, nás však nutí se domnívat, že příznivci Listiny základních práv, v níž, což je třeba zmínit, je nesmyslný zákaz diskriminace založené na „jakémkoli politickém přesvědčení“, tehdy porušili zásady, které sami navrhují.

Absence jakékoli přesné definice politického extremismu a xenofobie v tomto usnesení, jehož záměrem je bojovat proti extremismu, nás vede k tomu, abychom se zdrželi hlasování o této věci.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Národní fronta, Vlámský zájem ani FPOE nejsou extremistické, rasistické nebo xenofobní strany. Jejich házením do jednoho pytle způsobem, který je nesprávný a nevhodný, se je všechny takzvané „konzervativní“ strany stále pokoušejí obviňovat z extremismu jenom proto, že chtějí podporovat zachování národní identity.

Demokracie je jistě v nebezpečí, ale ti, kteří jsou systémem předem označeni za viníky, nejsou těmi, kteří ji ohrožují. Neohrožují ji lidé, kteří kritizují a zpochybňují politiku, především imigrační, a kteří jsou proto obviněni z toho, že jsou extremisty. Ohrožují ji ti, kteří soustavně brání svobodě vyjádření ve jménu lidských práv a politické korektnosti a kteří ve skutečnosti pouze maskují svou vlastní neschopnost řešit problémy, jimž čelí, tj. přistěhovalectví, nedostatek bezpečnosti a identity.

Výrazným zvýšením množství právních předpisů pro boj s extremismem v Evropě by Parlament býval mohl být pyšný na to, že pomáhá zachovávat demokratické principy a hodnoty. Opak je bohužel pravdou. Místo aby se zaměřil na radikální islamismus a totalitní komunistické režimy, Parlament pouze opět živí svou protinárodní posedlost globalizací.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písemně. − (PL) Pane předsedající, kategoricky odmítám rasismus, xenofobii a politický extremismus. Přesto se domnívám, že by v dokumentech přijatých pod záštitou Evropského parlamentu měla být jasná definice konkrétně takových termínů jako politický extremismus a xenofobie. Pokud tomu tak nebude, může to ve jménu morálních zásad ve skutečnosti sloužit opačným cílům a připravit půdu pro zneužívání veřejných aktivit politiků, bránění svobodnému projevu a svobodě vyjádřit své vlastní názory.

Příkladem takovéhoto selektivního výkladu těchto pojmů byla situace, která nastala na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku dne 12. prosince letošního roku. Jak se například ustanovení jednoho z článků Listiny základních práv, které říká, že „jakákoli diskriminace založená na… politickém či jakémkoli jiném přesvědčení … je zakázána“, slučuje s nuceným zabavením písemností označených slovem „REFERENDUM“ z rukou členů Parlamentu? Jednalo se o poklidné vyjádření názoru několika volených členů.

Vzhledem k této situaci jsem se zdržel hlasování o usnesení o boji proti sílícímu extremismu v Evropě.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. – (FR) Je šokující sledovat, jak zaslepený může Evropský parlament být: je schopen dívat se jenom doprava! Různá usnesení navrhovaná skupinou PSE, liberály, Zelenými nebo dokonce komunisty berou v úvahu pouze extremismus na straně „krajní pravice“.

A co radikální islamismus a všichni ti trockisté a komunisté? Tyto druhy extremismu nejsou zmíněny ani jednou.

Tohle je urážka všech obětí totalitních komunistických režimů a všech těch, kteří denně trpí kvůli dogmatu a praktikám radikálního islamismu. Evropský parlament se nedomnívá, že jsou tyto druhy extremismu nepřijatelné. Prostě neexistují, protože nejsou součástí současného standardního slovníku politické korektnosti v této budově.

Bez úcty k zásadám a hodnotám demokracie, rovnoprávnosti a tolerance skupina PSE spěšně vítá rozpuštění krajně pravicové politické skupiny Nezávislost, tradice a suverenita (ITS), dříve než požádá o zpřísnění podmínek utváření politických skupin. Motivem těchto volených členů je systematicky démonizovat své politické odpůrce, aby všem vnutili svůj konzervatismus.

Tato usnesení jsou dílem pokrytectví, zaslepenosti a tmářství. Budeme hlasovat proti nim.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písemně. − Ačkoliv plně podporuji skutečná opatření k překonání rasismu a extremismu, tento druh usnesení, vytvořeného levicí, není prospěšný a má realizovat její vlastní zkreslený program. Ve skutečnosti se od sebe krajní levice a krajní pravice liší jen málo a vzájemně se využívají. Levici se však daří odvracet pozornost od svého extrémního proudu a podporovat instituce a politiky, které napomáhají jejím vlastním cílům. EU na tom ve své neustálé snaze rozšířit svůj vliv často nese vinu. Neschvaluji kvazi-nevládní organizace, jako je takzvaná „Agentura EU pro základní práva“, či veřejné financování soustavy těchto organizací prosazujících program levice. Proto se zdržuji hlasování o tomto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), písemně. − Jsem proti extremismu jakéhokoli druhu, ale neschvaluji, aby si Britové v této, stejně jako v jakékoli jiné záležitosti, museli od EU nechat radit. Nebyl jsem zvolen, abych EU umožnil rozšířit či posílit její kontrolu nad Spojeným královstvím. Tato záležitost by měla zůstat v moci a kompetenci nezávislých, demokratických národních států.

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0494/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písemně.(NL) V roce 1918 si Černá Hora dobrovolně zvolila sjednocení se sousedním Srbskem, Chorvatskem, Bosnou a Hercegovinou a Slovinskem. V roce 2006, po rozpadu Jugoslávie, voliči Černé Hory, posledního státu spojeného se Srbskem, demokraticky rozhodli o ukončení této unie. Tím se Černá Hora stala 49. nezávislým státem v Evropě. Nyní je důležité, aby se Černá Hora stala normálním státem a ne větším Monakem, tj. rájem pro bohaté cizince, kteří chtějí platit nízké daně, prát špinavé peníze a stavět si paláce. Černá Hora musí aktivněji bojovat proti znečištění životního prostředí a pašování cigaret.

Jsem potěšen, že Výbor pro zahraniční věci přijal mé pozměňující návrhy týkající se bydlení a pracovních míst pro srbské a kosovské uprchlíky. Osoby bez státní příslušnosti bez ní nemohou zůstat navždy a Černá Hora musí v tomto ohledu respektovat úmluvy Rady Evropy. Přijaty byly dokonce i mé návrhy týkající se obnovení severojižního železničního spojení s městy Nikšič na hranicích s Bosnou a Skadar v Albánii. Nárůst silniční dopravy není správným řešením. Pan zpravodaj Vernola naštěstí na rozdíl od své předchozí výroční zprávy nepožaduje rychlý vstup do NATO ani ekonomickou politiku, která je dokonce ještě více neoliberální, než je ve zbytku Evropy obvyklé. Vstup do NATO nemůže být nezbytným předpokladem pro přijetí do EU.

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0503/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Usnesení přijaté dnes v Evropském parlamentu vyjadřuje solidaritu s oběťmi ztroskotání lodí, k nimž došlo v Kerčském průlivu, spojujícím Černé moře s Azovským mořem, a která způsobila ekologickou katastrofu.

Ekologický dopad úniku ropných derivátů do průlivu zhoršilo rychlé rozptýlení znečišťujících látek v důsledku silných větrů a velkých vln.

V zásadě souhlasíme se stanovisky obsaženými v usnesení, která zdůrazňují důležitou roli členských států při zajišťování, aby lodi v jejich státních registrech vyhovovaly mezinárodním normám, při předcházení námořním nehodám a při boji proti následkům těchto nehod.

Souhlasíme s potřebou provádět opatření ke snížení ekologického rizika a zvýšení námořní bezpečnosti a domníváme se, že jakákoli iniciativa učiněná v tomto rámci na úrovni EU by měla být založena na posílené spolupráci mezi členskými zeměmi aniž by omezila jejich povinnosti v této oblasti

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), písemně. – (FR) Rozšíření Evropské unie si žádá naši solidaritu s obyvatelstvem oblasti kolem Černého moře, která má rozlohu 431 000 km2.

Tato solidarita je vyjádřena dohodou o zahájení jednání s Tureckem, o uplatňování politiky sousedství s Gruzií a Ukrajinou a o strategickém partnerství vytvořeném s Ruskem. Síla bouře nás vybízí přemýšlet o dopadech klimatických změn také v našem sousedství. Vyžaduje to politiku řízení rizik, která kombinuje prevenci a ochranu biologické rozmanitosti.

Pamatujeme si, že bouře uvěznila čtyři plavidla a způsobila smrt osmi námořníků. Ruská nákladní loď se také rozlomila a uniklo z ní 4 000 tun topného oleje na migrační cestě potápivých ptáků pocházejících ze Sibiře. Evropská unie vyslala tým v rámci Monitorovacího a informačního centra. Jako součást této iniciativy by mělo být uděláno víc. Aby zabránila dalším katastrofám, musí EU zajistit, aby byly vysoké bezpečnostní normy systematicky uplatňovány na flotilu ruských plavidel. EU musí prosadit, aby její ruský partner používal pro přepravu ropy nákladní lodi s dvojitým trupem. Jakmile se sejde parlamentní shromáždění BSEC, měli bychom požadovat zahrnutí těchto norem do evropského balíčku pro námořní bezpečnost.

 
  
  

- Zpráva: Christian Ehler (A6-0448/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. − (PL) Pane předsedající, hlasuji pro zprávu pana Ehlera o systémech pojištění vkladů.

Zpravodaj představil velmi dobrou zprávu, v níž je pozornost věnována novým výzvám, jimž systémy pojištění čelí kvůli rostoucí integraci trhů. Pokud má být zajištěna stabilita finančních trhů, je nutné na tyto výzvy odpovědět. Systémy pojištění vkladů jsou velmi důležitou součástí finančního tržního systému EU a jejich fungování by se mělo neustále zlepšovat.

Zpravodaj správně věnuje pozornost problému řízení krizí a záchranné síti pro přeshraniční vklady při jejich řešení.

Souhlasím, že základem řízení krizí by mělo být zlepšené včasné odhalování rizik, lépe definované a naplánované postupy interakce mezi všemi zúčastněnými stranami a vyjasnění situace, v níž má dojít ke sdílení břemen. V úvahu je přitom nutné brát rozdíly mezi systémy a různorodost zúčastněných stran ve veřejném i soukromém sektoru.

 
  
  

- Návrh usnesení (B6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Masový dovoz, negativní role silného eura vůči záměrně podhodnocené cizí měně, sociální a ekologický dumping, padělky, pirátství, nebezpečné produkty a existence necelních překážek, které postihují evropskou výrobu: v textilním odvětví stejně jako v ostatních, všechny zprávy a usnesení tohoto Parlamentu o obchodních vztazích s Čínou vypadají stejně.

Proč bylo za těchto okolností schváleno členství Číny ve WTO? My jsme hlasovali proti němu. Proč si nepřiznat, že liberalizace obchodu se zeměmi, které se rozhodly neřídit se pravidly, a tuto liberalizaci nemůžete zpochybnit, vede jen k ekonomické katastrofě a sociální dezintegraci celých regionů a odvětví? Proč souhlasit s koncem textilních kvót a propuštěním desítek tisíc evropských dělníků? Teď vám to dělá starosti, ale jen nesměle hovoříte o možných prostředcích obchodní obrany, bezpečnostních opatřeních a společném dohledu nad vývozem. Není to mnoho a není to ani dost, ale je to lepší než nic.

Proto budeme hlasovat pro toto usnesení, ačkoli není moc užitečné.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Jsme potěšeni přijetím našich návrhů, které:

- trvají na tom, že monitorovací systém dvojí kontroly nebude k ničemu, pokud nezabrání dalšímu opakování situace, která nastala roku 2005, a že jsou nutná nová bezpečnostní opatření;

- opakují návrh, podle něhož by měl být vypracován program Společenství pro textilní a oděvní odvětví, zejména pro více znevýhodněné regiony, které na něm závisejí, a pomoc malým a středním podnikům;

Litujeme, že většina Evropského parlamentu odmítla naše návrhy, které například:

- zmiňovaly vážné důsledky liberalizace v textilním a oděvním odvětví na celosvětové úrovni včetně rušení či přesídlování podniků, nezaměstnanosti a vážné socioekonomické krize;

- upozorňovaly, že některé země přijaly bezpečnostní opatření platná až do konce roku 2008, a proto nemohly pochopit, proč je EU nenásledovala;

- trvají na tom, že je třeba stanovit regulační rámec, který by pokutoval přesídlování společností, poskytl veřejnou podporu podnikům, které mají dlouhodobé závazky týkající se regionálního rozvoje a zaměstnanosti, a zahrnoval požadavek podporu vrátit, pokud by tyto podmínky nebyly splněny;

- požadovaly větší roli zástupců pracovníků v podnikových radách a v základním organizačním rozhodování.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. – (FR) Textilní odvětví ve Francii a v Evropě po skončení platnosti textilní dohody (Multi Fibre Arrangement – MFA) proměnil některé naše regiony v ekonomické a sociální pouště. Tisíce mužů a žen, kteří ztratili zaměstnání, ovládla chudoba a strádání.

Zničení těchto podniků, této sociální struktury ve jménu globalizace a proevropského ultraliberalismu je symbolem jednoho z největších ekonomických neúspěchů Evropské unie.

Tento přístup léta vede k tomu, že je naše výroba ve všech ekonomických odvětvích, dokonce i v těch, nichž měla velmi vysokou úroveň, přemísťována do jiných zemí po celém světě: do severní Afriky a především do Asie. Toto globální vyvažování ve skutečnosti těmto třetím zemím nepřinese nic kromě zhoršení jejich ekonomické podřízenosti v zájmu malé elity v čínských továrnách a vytvoření dlouhodobé nezaměstnanosti v Evropě na pozadí přetrvávající ekonomické krize.

Hlavní příčinou všeobecného ožebračení a chybějící dynamiky v Evropě je zjevně globální konkurence podporovaná WTO. Evropská unie naléhavě potřebuje ukončit toto šílenství a konečně vytvořit ochranný a preferenční systém Společenství .

 
  
  

- Zpráva: David Martin (A6-0463/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. – (PT) Tato zpráva mimo jiné obsahuje mylnou představu. Přiznává, že „chudoba zůstává v Koreji, která podle statistik OECD patří k třem členům OECD s největším rozdílem v příjmech a největším zvyšováním rozdílů v příjmech, nevyřešeným a zhoršujícím se problémem“ (mohli bychom dodat, že to není jediný případ, jelikož v rámci EU se rozdíl v příjmech bohatých a chudých také zvýšil, především v Portugalsku, kde rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími nadále roste a přibližně dva miliony Portugalců žijí z existenčního minima).

Zpráva přesto požaduje dohodu o „volném obchodu“ mezi EU a Koreou a také liberalizaci obchodu, když je známo, že taková politika napomáhá a bude nadále napomáhat koncentraci bohatství v rukou velkých ekonomických a finančních skupin jak v EU, tak v Koreji. Je to dohoda, která dokonce ještě zvýší tlak na pracující, aby souhlasili s nízkými platy a se ztrátou práv a získaných sociálních výhod ve jménu „konkurenceschopnosti“, a která zvýší pohádkové zisky několika lidí.

Zatím chybí jakákoli zmínka o loďařském průmyslu…

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písemně. − (PL) Pane předsedající, hlasuji pro přijetí zprávy pana Martina o obchodních a ekonomických vztazích s Koreou.

Zpravodaj vypracoval velmi dobrou zprávu, v níž dokazuje ekonomický význam Koreje jako obchodního partnera Evropské unie. Uzavření dohody o volném obchodu s Koreou je součástí strategie dát Evropě globální rozměr.

Dohoda o volném obchodu mezi Koreou a Evropskou unií by mohla být základem prosazování vysokých sociálních a ekologických norem a mohla by sloužit jako příklad pro jiné dohody, o kterých se nyní vyjednává.

Souhlasím, že je nutné vyvinout veškeré úsilí k zajištění toho, aby na sebe Evropská unie a Korea – v rámci nyní vyjednávané obchodní dohody nebo prostřednictvím samostatné dohody – samy vzaly závazky v oblasti lidských práv.

 
  
  

(Zasedání bylo přerušeno ve 12:50 a znovu zahájeno v 15:00)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí