Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0173(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0443/2007

Forhandlinger :

PV 12/12/2007 - 19
CRE 12/12/2007 - 19

Afstemninger :

PV 13/12/2007 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0618

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 13. december 2007 - Strasbourg EUT-udgave

8. Indlæg af et minuts varighed
Protokol
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0543/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Hr. formand! Jeg vil blot sige, at jeg ikke kan tilslutte mig beslutningen om dialogen om menneskerettigheder EU/Kina af flere årsager. Først og fremmest mener jeg, at vi i denne parlamentsbygning allerede har masseproduceret så rigeligt med svulstige tekster, og at EU-institutionerne sjældent eller aldrig sætter handling bag disse svulstige tekster.

Med de Olympiske Lege i Beijing lige om hjørnet vil de europæiske excellencer atter forsøge at stå sig godt med de kinesiske myndigheder. Det fremgår allerede tydeligt af det aktuelle beslutningsforslag, der sammen med mange fornuftige elementer bedyrer, at den nyligt afholdte nationale partikongres i Kinas kommunistiske parti - og jeg citerer - "behandlede perspektiver ... over for gennemførelse af mere omfattende internationale menneskerettighedsbenchmarks". Hvor uværdigt af Europa-Parlamentet, da virkeligheden i dagens Beijing omfatter intimidering, deportationer, arrestationer og arbejdslejre. Det er på tide, at EU skrinlægger sin dobbeltmoralske politik over for Kina.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0512/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Hr. formand! Jeg stemte også imod beslutningen om ekstremisme, fordi den er frugten af alt det had, som den skal fordømme. Og hvem præker om ekstremisme? Kammerat Schulz og kammerat Cohn-Bendit, der er forkæmpere for marxismen og leninismen - den ideologi, der massakrerede snesevis af millioner af russere og ukrainere i starten af det forrige århundrede? Eller kammerat Vigenin, hvis parti holdt det bulgarske folk i et jerngreb i 50 år og dræbte tusindvis af bulgarere i koncentrationslejrene? Er de de rette til at fortælle os om ekstremisme? Mange tak.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Hr. formand! Sådan foregår det her i Parlamentet. Hvis ikke lige man hedder hr. Schulz, er man nødt til at bruge stemmeforklaringerne for at kunne udtrykke sine holdninger. Europa-Parlamentet har endnu en gang lagt sit periodiske æg om "nødvendigheden" af at bekæmpe "ekstremisme" - men det taler ikke om den virkelige ekstremisme og den virkelige vold i form af f.eks. den stigende islamisering af Europa. I stedet taler det for hundrede og syttende gang om at begrænse ytringsfriheden for dem, der fredeligt forsvarer retten til individualitet - retten til at beskytte og forsvare vores sprog, identiteter, kulturer og frihed.

Det er næsten tragisk, at Parlamentet konstant taler om frihed og menneskerettigheder, samtidig med at det håndhæver særdeles strenge og ytringshæmmende regler over for folk med en anden holdning til sagen, som ikke blot følger resten af Parlamentets tilbedelse af den legendariske hellige ko kaldet det multikulturelle samfund. Jeg for min del tager ikke beslutningen alvorligt, og efter min mening findes der ikke frihed uden total politisk ytringsfrihed.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Hr. formand! Jeg stemte også imod beslutningen om ekstremisme. Det er ikke fordi, jeg føler mig ramt af udtrykket - tværtimod - men fordi en legitim politisk debat om at hindre yderligere masseindvandring og sikre en fast tilpasningspolitik for hundrede og syttende gang bevidst er blevet kædet sammen med ekstremisme og vold.

Selv beslutningens titel er misvisende og forudindtaget. Den venstreorienterede ekstremisme er åbenbart noget, der pr. definition ikke kan forekomme, og der er tydeligvis ingen af de tilstedeværende, der har hørt om den stigende islamiske fundamentalisme. Det er helt kafkask. Det ville være sjovt, hvis ikke det var så deprimerende. Man kriminaliserer enhver, der ikke er på linje med den politiske korrekthed. Måske kan nogen forklare mig, hvordan det hænger sammen med det charter om grundlæggende rettigheder, vi underskrev i går.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Hr. formand! Jeg stemte også helhjertet imod denne beslutning, for når ræven præker, skal man vogte på sine gæs. Jeg har sjældent set et mere hyklerisk dokument end dette beslutningsforslag om "den stigende ekstremisme" i Europa - og guderne skal vide, at Europa og Europa-Parlamentet allerede har sat nye rekorder for hykleri.

Som mine kolleger allerede har sagt, findes der jo ikke venstrefløjsekstremisme, og man peger end ikke fingre ad den islamistiske ekstremisme. De parisiske forstæder stod i brand, men problemet ligger åbenbart hos den lille nonkonformistiske minoritet, der er blevet denne lille ophøjede institutions forbandelse.

Måske skulle vi genåbne portene til Gulaggerne for de formastelige, der fortsat kritiserer Europas kult og det sakrosante multikulturelle samfund - komplet med en inkvisition og en forvisning af kætterne til Djævleøen. Først da vil Europa blive renset for sine sidste kritikere, og Europas kult vil uforstyrret kunne fortsætte sin forvandlingsmission.

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens N.J. Camre (UEN). - Hr. formand! Denne beslutning indeholder en berettiget kritik af neofascistiske og fundamentalistiske bevægelser i nogle europæiske lande, men den fremstår som helhed som ensidigt vendt imod et problem, der beskrives som europæiske borgere med fascistiske og racistiske holdninger, og det gør beslutningen meningsløs. Gentagne meningsmålinger i Danmark har vist, at indvandrere fra ikkevestlige lande ikke føler sig udsat for nogen form for racisme eller fjendtlig behandling. Men nogle indvandrere fra ikkeeuropæiske lande udøver en meget udbredt vold mod danske borgere og mod andre indvandrere. I de officielle kriminalitetsstatistikker har indvandrere fra ikkevestlige lande en voldsom overhyppighed.

I de seneste måneder har der uge for uge været en lang række skudepisoder på åben gade mellem indvandrerbander og individuelle overfald. Indvandrerkonsulenter, som selv er af anden etnisk oprindelse end dansk, er blevet truet på livet til at forlade deres arbejde, ikke af danskere, men af mennesker fra den fremmede kultur, som de søger at hjælpe til at fungere i Danmark. Vi har en fremtrædende indvandrerpolitiker af syrisk herkomst. Han må beskyttes døgnet rundt af dansk politi, ikke mod danskere, men mod fundamentalister af islamisk baggrund. Vores efterretningstjeneste er hele tiden beskæftiget med at forebygge voldelige overgreb mod danskere og det danske samfunds institutioner, ikke fra danskeres sider, men fra fremmede. Derfor er denne beslutning absurd set med danske øjne. I Danmark er den voldelige racisme vendt imod demokratiet og imod menneskerettighederne. Og på den baggrund har jeg ikke kunnet stemme for beslutningen.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0503/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Sortehavet er ved at blive en af de vigtigste ruter for den stigende olieeksport i denne region, og i de seneste år har det desværre været ramt af hyppige ulykker med tankere og lastfartøjer. 12 fartøjer forliste eller grundstødte under en voldsom storm. Disse begivenheder havde alvorlige konsekvenser, påvirkede folks liv og resulterede i store økologiske katastrofer.

Exxon Valdez-olieudslippet i Alaska for mere end 18 år siden er et eksempel på en stor katastrofe, som fortsat har konsekvenser den dag i dag.

I betragtning af at der hver dag sejler ca. 200 tankere på verdens have, mener jeg, at situationen skal følges regelmæssigt og nøje ikke kun i Sortehavet, men også i andre have. Medlemsstaterne samt EU's nabolande bør sikre en skrappere anvendelse af den eksisterende fællesskabslovgivning og de eksisterende søfartssikkerhedsstandarder. I denne forbindelse opfordrer jeg Rådet til at sætte farten op på sine overvejelser og vedtage fælles holdninger vedrørende de resterende retsakter i den tredje maritime pakke om søfartssikkerhed.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Hr. formand! En afskaffelse af kvoter og indførelse af overvågning af kinesisk tekstilimport næste år vil utvivlsomt resultere i forbedrede kontrolmekanismer. Jeg er imidlertid ikke enig i, at uldvarer skal gøres til genstand for overvågning. Vores beslutning er en politisk appel til Kommissionen, et udtryk for vores ønske om at få lagt større vægt på kravet om, at de internationale forpligtelser overholdes, og en protest mod de kinesiske importhindringer over for europæiske varer. Det glæder mig, at Kina skal udsende importlicenser, hvilket gør det muligt at gennemføre kontrolprocedurer i kinesiske havne og dermed bedre beskytte Europa mod varemærkeforfalskede varer. Samtidig er det Kommissionens pligt at beskytte de europæiske forbrugere mod giftstoffer såsom de azofarvestoffer, der nogle gange findes i kinesiske varer. Derfor opfordrer jeg Kommissionen til at presse på for ved EU's grænser at få konfiskeret tekstiler, der udgør en sundhedsrisiko.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning af Kyösti Virrankoski og Ville Itälä (A6-0492/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), skriftlig. - (NL) Rådet og Europa-Parlamentet er nået til enighed om yderligere finansiering af Galileosatellitsystemet og udgifter vedrørende udenrigsanliggender inklusive politimissionen i Kosovo. Til dette formål har de øget de flerårige finansielle rammer 2007-2013 og brugt fleksibilitetsinstrumentet, og der har også været omlægninger inden for de eksisterende budgetposter. Disse omlægninger kunne have været langt mere vidtgående.

Jeg har primært problemer med justeringen af det tidligere vedtagne loft for EU-midler for perioden frem til 2013 samt brugen af fleksibilitetsinstrumentet hertil. Man skal undgå at bruge dette instrument, der for enhver pris skal begrænses til ganske særlige omstændigheder. Alle ændringer i udgifter skal primært absorberes ved at reducere andre budgetposter. Jeg tænker primært på de udgifter, der ikke vedrører EU's centrale mål samt de budgetposter, hvis gennemførelse allerede er bagud i forhold til de planlagte udgifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Den aftale, der blev indgået mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet for EU-budgettet 2008 afslører de "store landes" og de "rige landes" sande vægt, da den er lydhør over for deres ønsker om at begrænse EU's budgetloft mest muligt.

Trods alle disse forsøg på at skjule det, er sandheden den, at Kommissionens, Rådets og Europa-Parlamentets forslag om EU-budgettet og denne aftale lå under det tal for 2008, der blev lagt op til i de finansielle rammer for 2007-2013. Det var også tilfældet i fjor samt i de finansielle rammer for 2000-2006.

I realiteten repræsenterer dette EU-budget for 2008 en reduktion på mere end 9 milliarder euro i udbetalinger sammenlignet med det, der blev vedtaget i de finansielle rammer for 2008 - dvs. at EU-budgettet med hensyn til udbetalinger er blevet reduceret fra 1,04 % til 0,96 % af Fællesskabets bruttonationalindkomst. På den anden side er EU-budgettets prioriteringer gradvist blevet rykket i retning af at finansiere EU's neoliberale, føderalistiske og militaristiske politikker.

Vi forkaster derfor denne aftale.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Vi støtter grundprincipperne i EU-budgettet for 2008 og understreger, at det skal give skatteyderne fuld valuta for pengene. Rammerne i henhold til de finansielle overslag skal respekteres, og vi glæder os derfor over, at budgettet bliver holdt inden for disse rammer med en god margen.

Landbrugsstøtte er et af de områder, hvor der er plads til nedskæringer til gavn for målsætninger, der er mere i tråd med Lissabonambitionerne om, at EU skal udvikle sig til verdens økonomisk set mest succesfulde region.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Under budgetforhandlingerne besluttede Parlamentet sammen med Rådet at omlægge 50 millioner euro fra de decentraliserede agenturer til en delvis finansiering af de europæiske GNNS-programmer (Egnos/Galileo) samt Det Europæiske Teknologiske Institut. Der stod ikke noget om, hvilke agenturer der blev berørt.

Omprogrammeringen vedrører agenturerne under udgiftsområde 1a, som Eurofound, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, hører ind under. Eurofound har hjemme i Dublin. Dette institut er en vigtig tjeneste med hensyn til arbejdsmarkedet og arbejdsvilkårene, og en nedskæring vil være utålelig og give bagslag.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg stemte for det foreslåede budget for 2008 - for det første fordi forslaget klart er i overensstemmelse med principperne i de finansielle overslag for 2007-2013.

For det andet fordi det forslag, der er sat under afstemning efter at være blevet forhandlet på plads med Kommissionen og Rådet, endelig fik bugt med problemet vedrørende Galileos finansiering. Løsningen er også meget positiv, hvilket gør det muligt at sikre en rimelig finansieringsgrad for de projekter, der er medtaget i de transeuropæiske net.

For det tredje mener jeg, at de finansielle løsninger er meget positive med hensyn til budgettet til betaling af poster, der finansierer projekter under Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, der er meget vigtige for at sætte Portugal i stand til at udvikle de projekter, der er nødvendige for at få langt højere vækstrater for den økonomiske vækst end i de seneste år og dermed komme tættere på EU-gennemsnittet.

 
  
  

Betænkning af Adamos Adamou (A6-0443/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. - (PT) For ca. 50 år siden udtænkte Europarådet et system af regler samt retlige og juridiske instrumenter til at beskytte og fremme grundlæggende rettigheder, hvilket er blevet et referencepunkt for menneskerettigheder, retsstatsprincipper og demokrati i Europa.

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, der er en retlig efterfølger til Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, skulle hjælpe med at forbedre sammenhængen og konsistensen i EU's politik for grundlæggende rettigheder.

Da begge institutioner har det samme mål (at styrke beskyttelsen af grundlæggende rettigheder), er det helt afgørende at sikre et tæt samarbejde.

Denne aftale har til formål at sikre komplementaritet og merværdi og undgå en overlapning af Europarådets aktiviteter, der er fastsat i artikel 9 af forordningen om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

Jeg støtter indgåelsen af denne aftale i en ånd af samarbejde, gennemsigtighed og komplementaritet og i særdeleshed oprettelsen af samarbejdsrammer mellem de to institutioner, der medfører regelmæssige kontakter og møder, informationsudveksling og koordination af aktiviteter for at undgå duplikering og for at sikre den bedst mulige anvendelse af ressourcer.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), skriftlig. - (FR) Paradokset eller måske Europa-Parlamentets hykleri er, at Parlamentet fortsat præker demokratiske principper og værdier, men at det lader hånt om dem ved at nægte at anvende dem, når det er ubelejligt.

Det var tilfældet i går, hvor Europa-Parlamentet under plenarmødet formelt proklamerede chartret om grundlæggende rettigheder under almindelig tumult, hvorved det ignorerede protesterne fra separatisterne, der kræver en afstemning om vedtagelsen af den nye forfatningstraktat.

Europa-Parlamentet bringer sig selv i miskredit ved at nægte enhver diskussion og ved at stigmatisere sine egne valgte medlemmer, der er indstillet på at fremme opretholdelsen af national identitet og suverænitet.

Ytringsfrihed er kun noget værd, hvis den også nydes af ens politiske modstandere. Ifølge de konservative politiske grupper er nogle indlæg illegitime og skal for enhver pris undgås. Da Europa-Parlamentet kompromitterer sig selv ved at påberåbe sig chartret om grundlæggende rettigheder, erklærer de valgte medlemmer fra Den Nationale Front højt og tydeligt, at de ikke har samme opfattelse af menneskerettigheder, og at de fortsat vil kæmpe for respekten for de europæiske nationers suverænitet og identitet.

 
  
  

Betænkning af Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg stemmer for betænkningen af hr. Graefe zu Baringdorf, da det haster med at få indført et system for elektronisk identificering af får og geder. Jeg finder det beklageligt, at Kommissionens forslag er forsinket med 17 måneder.

Jeg er enig i ændringsforslaget til Kommissionens forslag, der går ud på at fastsætte en specifik dato for systemets ikrafttrædelse med den 31. december 2009 som den mest hensigtsmæssige dato, sådan som det foreslås i hr. Graefe zu Baringdorfs betænkning.

Jeg er ikke enig i ændringsforslag 4 og 5, der vil forsinke en hurtig gennemførelse af systemet. Jeg er heller ikke enig i ændringsforslag 3, da det pågældende dokument efter min mening stiler efter at opstille en tidsfrist snarere end at diskutere principper.

 
  
  

Betænkning af Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh og Inger Segelström (PSE), skriftlig. - (SV) Vi svenske socialdemokrater stemte for betænkningen, da det er vigtigt at fjerne de aktuelle hindringer for indsamling af underholdsbidrag fra en borger med bopæl i en anden medlemsstat end den, hvori den person, der er berettiget til underholdsbidrag, bor. I denne forbindelse er det særligt vigtigt at beskytte den svagere part i indsamlingsproceduren. Vi er imidlertid imod formuleringen af ændringsforslag 9 og 26, ifølge hvilke parterne efter modtagelse af uafhængig juridisk rådgivning skal indgå en skriftlig aftale om, hvilken ret der skal anvendes, for at aftalen er gældende i retten. Sådanne krav er ikke forenelige med den svenske juridiske tradition.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Stigende mobilitet i EU kombineret med det voksende antal separerede par, har skabt en stigning i antallet af grænseoverskridende tvister vedrørende underholdsbidrag.

De nuværende procedurer for opnåelse af underholdsbidrag er ofte for lange og komplicerede og i mange tilfælde umulige med hensyn til at få resultater. I mellemtiden lever de bidragsberettigede, hvoraf langt størstedelen er børn, under meget dårlige forhold, hvor de ofte ikke engang har penge nok til at overleve.

Dette initiativ er derfor meget vigtigt, da det vil fremme det indre markeds funktion og bevægelsesfriheden ved at fjerne hindringer forårsaget af forskelle mellem medlemsstaterne vedrørende fuldbyrdelse af underholdspligten. Det bør sikre, at sådanne beslutninger anerkendes og håndhæves i hele EU så hurtigt og effektivt som muligt og til de lavest mulige omkostninger.

Det vil forenkle borgernes liv, og det vil samtidig have positive sociale effekter, da det vil gøre det lettere for bidragsberettigede i en anden medlemsstat at indbringe deres sager for en kompetent domstol, og da en retsafgørelse efterfølgende vil blive anerkendt i alle medlemsstater uden yderligere formaliteter.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), skriftlig. - (PL) Jeg stemmer for betænkningen om forslag til Rådets forordning om kompetence, gældende lov, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om samarbejde vedrørende underholdspligt (KOM(2005)0649 - C6-0079/2006 - 2005/0259(CNS)).

Fru Grabowska har ret i sin vurdering af, at der i øjeblikket ikke findes et fælles, harmoniseret system for anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende underholdspligt i EU.

Jeg er enig i initiativet om en hurtig og omkostningsfri inddrivelse af underholdsbidrag, særligt i forbindelse med personers bevægelighed hen over grænserne.

Betænkningen understreger med rette behovet for at indføre foranstaltninger, der giver en beslutning samme effekt som i den medlemsstat, hvor den blev vedtaget uden yderligere formaliteter.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0518/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Siden 1997, hvor Ottawa-konventionen blev underskrevet, har 156 stater ifølge oplysninger fra november måned underskrevet konventionen. Desværre er USA ikke at finde blandt disse stater.

Dagens beslutningsforslag påpeger med rette uoverensstemmelsen mellem, at Kommissionen udsender en hensigtserklæring om aktivt at stræbe efter at destruere personelminer og støtte ofrene, der som bekendt primært er børn, samtidig med at den ved udgangen af 2006 sletter den særlige budgetpost om personelminer.

I betragtning af betydningen af denne handling og det faktum, at støtten til ofrene ikke er nær stor nok til at opfylde deres behov, bør man efter vores mening genindføre en særlig budgetpost om personelminer til finansiering af minebekæmpende foranstaltninger, bistand til ofrene samt destruktion af lagrene. Vi ønsker endvidere en betydelig stigning i de tildelte midler.

Beklageligvis er det ikke lykkedes at få vedtaget forslaget fra vores parlamentsgruppe med en opfordring til alle lande om straks at indstille produktionen af landminer og om, at EU-tropper under ingen omstændigheder skal benytte miner.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0543/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg undlod at stemme om beslutningen om forbindelserne mellem EU og Kina, fordi jeg ikke ønsker at tilslutte mig disse alfaderlige reprimander eller den moraliserende diskurs, som denne type beslutninger er udtryk for. Et EU, der ikke kan vedtage et charter om grundlæggende rettigheder, der gælder i hele dets område, skal ikke prøve på at belære resten af verden.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0512/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), skriftlig. - (EN) Som repræsentant for Nordirland, hvor Sinn Féin, der står i forbindelse med en terrororganisation, der for nylig myrdede en ung mand ved navn Paul Quinn, har fået adgang til regeringen i en koalition med rent demokratiske partier, var det opmuntrende at stemme for ændringsforslag 14 med følgende ordlyd:

"Beklager det faktum, at nogle midterlinjepartier har fundet det passende at give troværdighed og accept til ekstremistiske partier ved at indgå i koalitionsaftaler, hvorved de har ofret deres moralske integritet af hensyn til egeninteresser og kortsigtet politisk fremgang".

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), skriftlig. - (EN) UKIP er modstander af enhver form for ekstremisme, men vi mener ikke, at vi - det britiske folk - har brug for vejledning fra EU i denne sag, og UKIP vil heller ikke bede EU om at træffe foranstaltninger i denne henseende. Denne og alle lignende sager bør høre ind under de uafhængige demokratiske nationalstaters beføjelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), skriftlig. - (EN) UKIP er modstander af enhver form for ekstremisme, men vi mener ikke, at vi - det britiske folk - har brug for vejledning fra EU i denne sag, og UKIP vil heller ikke bede EU om at træffe foranstaltninger i denne henseende. Denne og alle lignende sager bør høre ind under de uafhængige demokratiske nationalstaters beføjelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski og Konrad Szymański (UEN), skriftlig. - (PL) Vi er modstandere af racisme, fremmedhad og politisk ekstremisme. En nylig praksis i Europa-Parlamentet, hvor disse begreber misbruges i den igangværende politiske kamp, hvilket truer ytringsfriheden, og som begivenhederne i parlamentsbygningen i Luxembourg den 12. december er et oplagt eksempel på, får os imidlertid til at tro, at tilhængerne af chartret om de grundlæggende rettigheder - der indeholder et tåbeligt forbud mod forskelsbehandling på grund af "enhver politisk mening" - dengang krænkede de principper, de selv advokerer.

Den manglende præcise definition på politisk ekstremisme og fremmedhad i beslutningen, der skal bekæmpe ekstremisme, får os til at undlade at stemme om denne sag.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Den Nationale Front, Den Flamske Blok og FPOE er ikke ekstremistiske, racistiske eller fremmedfjendske partier. Det er usundt og forkert at skære dem over én kam. Alle de såkaldte "konservative" partier forsøger fortsat at beskylde dem for at være ekstremister, blot fordi de ønsker at fremme opretholdelsen af den nationale identitet.

Demokratiet er bestemt i fare, men det er ikke dem, der på forhånd udpeges som skyldige af systemet, der truer det. Systemet trues ikke af de folk, der kritiserer og bestrider politikker - specielt vedrørende indvandring - og som derfor beskyldes for at være ekstremistiske. Systemet trues af de personer, der systematisk knebler ytringsfriheden i menneskerettighedernes og den politiske korrektheds navn, og som i virkeligheden kun skjuler deres egne mislykkede forsøg på at løse problemer med indvandring, manglende sikkerhed og identitet.

Ved massivt at øge mængden af lovgivning til bekæmpelse af ekstremisme i Europa, kunne Parlamentet have været stolt over at hjælpe med at bevare demokratiske principper og værdier. Desværre er det modsatte tilfældet. Langt fra at bekæmpe islamismen eller totalitære kommunistiske regimer giver Parlamentet blot endnu en gang næring til dens antinationale og globalistiske besættelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), skriftlig. - (PL) Jeg er kategorisk modstander af racisme, fremmedhad og politisk ekstremisme. Jeg mener imidlertid, at der i tekster vedtaget under Europa-Parlamentets auspicier skal være en klar definition på udtryk som politisk ekstremisme og fremmedhad. Hvis ikke der er det, kan det under et ædelt banner faktisk tjene det modsatte formål og blive udnyttet til misbrug i politikernes offentlige aktiviteter og drukne ytringsfriheden og friheden til at lufte sine synspunkter.

Et eksempel på en sådan selektiv fortolkning af disse begreber kom til udtryk under Europa-Parlamentets plenarmøde i Strasbourg den 12. december i år. Hvordan stemmer indholdet i en artikel i chartret om grundlæggende rettigheder om, at "Enhver forskelsbehandling på grund af ... politisk eller anden overbevisning ... skal forbydes" f.eks. overens med, at man river papir med teksten "FOLKEAFSTEMNING" ud af hænderne på medlemmerne? Det var en fredelig meningstilkendegivelse fra nogle få valgte medlemmer.

I lyset af denne situation afstod jeg fra at stemme om beslutningen om bekæmpelse af den stigende ekstremisme i Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig. - (FR) Det er utroligt at se, hvor hemiplegisk Europa-Parlamentet kan være: det kan kun se rigtigt ud! De forskellige beslutninger foreslået af PSE, De Liberale, De Grønne eller selv Kommunisterne opfatter kun "højreekstremisme" som ekstremisme.

Hvad med radikal islamisme og de mange trotskister og kommunister? Ikke én gang nævnes disse typer af ekstremisme.

Det er en fornærmelse mod alle ofrene for totalitære kommunistiske regimer samt for alle de, der dagligt lider under den radikale islamismes dogmer og praksis. Europa-Parlamentet finder ikke disse former for ekstremisme anstødelige. De findes ganske enkelt ikke, fordi de ikke er en del af den politiske korrektheds gældende standardordliste inden for disse vægge.

Af respekt for demokratiets, ligestillingens og tolerancens principper og værdier er PSE-Gruppen hurtig til at glæde sig over opløsningen af den højreekstremistiske politiske gruppe ITS (Independence, Tradition and Sovereignty - uafhængighed, tradition og suverænitet), inden de opfordrer til, at man styrker betingelserne for dannelsen af politiske grupper i Parlamentet. Ledemotivet for disse valgte medlemmer er en systematisk dæmonisering af deres politiske modstandere for at påføre alle deres konservatisme.

Disse beslutninger er hykleriske, blinde og obskure rutinearbejder. Vi stemmer imod dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Jeg kan fuldt ud tilslutte mig ægte foranstaltninger imod racisme og ekstremisme, men denne form for beslutning frembragt af venstrefløjen er ikke nyttig og har kun til hensigt at promovere deres egen forvrængede dagsorden. Der er faktisk ikke den store forskel på venstre- og højreekstremister, og de lever af hinanden. Venstrefløjen har imidlertid haft held til at fjerne søgelyset fra dens egne ekstremer og fremme institutioner og politikker, der gavner dens egne mål. I sine bestræbelser på at udvide sin egen rækkevidde medvirker EU ofte hertil. Jeg bifalder ikke EU's halvofficielle organisationer såsom "Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder" eller brugen af offentlige midler til finansiering af den konstellation af ngo'er, der fremmer venstrefløjens dagsorden. Jeg afstod derfor fra at stemme om beslutningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), skriftlig. - (EN) Jeg er modstander af enhver form for ekstremisme, men jeg accepterer ikke, at den britiske befolkning skal tage imod råd fra EU i denne sag - eller for den sags skyld enhver anden sag. Jeg er ikke valgt for at få EU til at udvide kontrollen med Det Forenede Kongerige. Dette spørgsmål bør fortsat høre ind under de uafhængige og demokratiske nationalstaters beføjelser og kontrol.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0494/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), skriftlig. - (NL) I 1918 valgte det uafhængige Montenegro frivilligt at blive slået sammen med nabolandene Serbien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina og Slovenien. Efter Jugoslaviens opløsning i 2006 besluttede vælgerne i Montenegro - den sidste stat, der fortsat var forenet med Serbien - på demokratisk vis at afslutte denne union. Det gjorde Montenegro til Europas 49. uafhængige stat. Nu er det vigtigt, at Montenegro bliver en normal stat snarere end en større udgave af Monaco: et paradis for rige udlændinge, der ønsker at betale en lav skat, hvidvaske penge og bygge paladser. Montenegro skal gøre mere for at bekæmpe miljøforurening og cigaretsmugling.

Det glæder mig, at Udenrigsudvalget har accepteret mine ændringsforslag vedrørende boliger og job til flygtninge fra Serbien og Kosovo. Statsløse personer kan ikke forblive statsløse for evigt, og Montenegro skal respektere Europarådets aftaler i denne henseende. Selv mit forslag vedrørende restaureringen af nord-syd-jernbaneforbindelserne til Nikšić ved den bosniske grænse og Shkoder i Albanien er blevet accepteret. En stigning i vejtransporten er ikke en gyldig løsning. Heldigvis kræver ordføreren hr. Vernola ikke - som i sin tidligere årsberetning - en hurtig tiltrædelse af NATO eller en økonomisk politik, der er endnu mere neoliberal, end hvad der er normalt i resten af Europa. En tiltrædelse af NATO kan ikke være en betingelse for et EU-medlemskab.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0503/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Den beslutning, der er vedtaget i Europa-Parlamentet dag i, udtrykker ikke solidaritet med ofrene fra skibsforlisene i Kertjstrædet - dvs. det stræde, der forbinder Sortehavet med det Asovske Hav - der er anledning til en miljøkatastrofe.

Den miljømæssige effekt af oliederivatudslippet i strædet blev forværret af den hurtige spredning af de forurenende stoffer på grund af stærke vinde og høje bølger.

Generelt er vi enige i de holdninger, der kommer til udtryk i beslutningen, der understreger medlemsstaternes vigtige rolle med at sikre, at skibene i deres nationale registre overholder internationale standarder og med at forebygge søulykker og bekæmpe følgerne af sådanne ulykker.

Vi er enige i nødvendigheden af at gennemføre foranstaltninger for at reducere miljørisici og gøre fremskridt vedrørende den maritime sikkerhed, og vi mener, at ethvert EU-initiativ inden for disse rammer skal bygge på et forbedret samarbejde mellem medlemsstaterne, uden at man går på kompromis med deres ansvar på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), skriftlig. - (FR) Udvidelsen af EU kræver vores solidaritet med befolkningen i de 431.000 km2 rundt om Sortehavet.

Denne solidaritet kommer til udtryk i aftalen om at indlede forhandlinger med Tyrkiet, gennemførelsen af naboskabspolitikken med Georgien og Ukraine og det strategiske partnerskab med Rusland. Stormens voldsomhed får os til at tænke på effekten af klimaændringerne - også i vores eget nabolag. Det er nødvendigt med en risikostyringspolitik, der kombinerer forebyggelse med beskyttelse af biodiversiteten.

Vi husker, at stormen fangede fire fartøjer og dræbte otte sømænd. Et russisk fragtskib brækkede også midt over og frigav 4.000 t fuelolie i en trækrute for vandfugle på vej fra Siberien. EU udsendte et hold inden for rammerne af monitorerings- og informationscentret. Der skal gøres mere under dette initiativ. For at forebygge fremtidige katastrofer skal EU sikre sig en systematisk anvendelse af høje sikkerhedsstandarder for flåden af russiske fartøjer. EU skal kræve, at dets russiske partner bruger dobbeltskrogede fragtskibe til olietransport. Når BSEC's parlamentariske forsamling mødes, skal vi kræve en anvendelse af standarderne i den europæiske maritime sikkerhedspakke.

 
  
  

Betænkning af Christian Ehler (A6-0448/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. - (PL) Jeg stemmer for hr. Ehlers betænkning om indskudsgarantiordninger.

Ordføreren har præsenteret en udmærket betænkning, hvor der gøres opmærksom på de nye udfordringer for garantiordninger på grund af markedernes øgede integration. Der skal reageres på disse udfordringer, hvis man skal sikre stabiliteten af de finansielle markeder. Indskudsgarantiordninger er en meget vigtig del af EU's finansielle markedssystem, og man skal til stadighed forbedre deres funktion.

Ordføreren gør med rette opmærksom på problemet med krisestyring og sikkerhedsnettet for grænseoverskridende indskud i krisestyring.

Jeg er enig i, at krisestyring skal bygge på et fundament af forbedret tidlig risikopåvisning, mere veldefinerede og velplanlagte interaktionsprocedurer mellem alle involverede parter samt en velafklaret byrdefordeling. Der skal tages hensyn til forskelle mellem systemerne og de mange forskellige parter, der er involveret i de offentlige og private sektorer.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Masseimport, den stærke euros forkvaklede rolle over for en bevidst undervurderet fremmed valuta, social og miljømæssig dumping, forfalskninger, pirateri, farlige produkter og ikketoldmæssige handelshindringer, der rammer den europæiske produktion: Alle betænkninger og beslutninger fra Parlamentet om handelsforbindelser med Kina ligner hinanden i tekstilsektoren såvel som i andre sektorer.

Hvorfor blev Kinas medlemskab af WTO accepteret under disse omstændigheder? Vi stemte imod det. Hvorfor nægte at indse, at en liberalisering af handelen med lande, der har besluttet ikke at overholde reglerne - og liberaliseringen betvivles aldrig - kun fører til økonomisk katastrofe og social opløsning i hele regioner og sektorer? Hvorfor acceptere tekstilkvoternes ophør og afskedigelsen af titusindvis af europæiske arbejdstagere? De er bekymret over det nu, men De taler kun spagfærdigt om mulige midler til kommerciel beskyttelse af handelen, beskyttelsesforanstaltninger og fælles eksportkontrol. Det er ikke meget, og det er ikke nok, men det er bedre end ingenting.

Skønt denne beslutning er omtrent lige så nyttig som en chokoladetekande, stemmer vi derfor ja til den.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Vi glæder os over vedtagelsen af vores forslag, der:

- fastholder, at det dobbeltkontrollerende overvågningssystem ikke tjener noget formål, medmindre det forhindrer enhver gentagelse af den situation, der opstod i 2005, og at der er brug for nye beskyttelsesforanstaltninger;

- gentager forslaget om, at der skal udarbejdes et fællesskabsprogram for tekstil- og beklædningssektoren - specielt for de dårligere stillede regioner, der har brug for det - og at der skal ydes hjælp til SMV'er;

Vi beklager, at et flertal i Europa-Parlamentet forkaster vores forslag, der f.eks.:

- henviste til de alvorlige konsekvenser af en liberalisering inden for tekstil- og beklædningssektoren på globalt plan med firmaer, der lukker eller flytter, arbejdsløshed og alvorlige socioøkonomiske kriser;

- påpegede, at nogle lande har vedtaget sikkerhedsforanstaltninger, der gælder indtil udgangen af 2008, og at de derfor ikke forstod, at EU ikke havde fulgt trop;

- fastholdt, at der skal fastsættes en lovgivningsmæssig ramme for at straffe virksomhedsflytninger og gøre offentlig støtte til virksomheder betinget af langsigtede forpligtelser vedrørende regional udvikling og beskæftigelse inklusive kravet om tilbagebetaling af støtte, hvis ikke sådanne betingelser opfyldes;

- opfordrede til en stærkere rolle for arbejdstagerrepræsentanter i virksomhedsbestyrelser og i den grundlæggende organisatoriske beslutningstagning.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig. - (FR) Tekstilsektoren i Frankrig og Europa siden udløbet af multifiberaftalen har gjort nogle af vores regioner til økonomiske og sociale ørkener. Fattigdom og afsavn hersker her for tusindvis af mænd og kvinder, der har mistet deres job.

Ødelæggelsen af disse virksomheder og denne sociale struktur i globaliseringens og den proeuropæiske ultraliberalismes navn er symbolet på en af de største økonomiske fiaskoer i EU.

I årevis har denne tilgang ført til, at vores produktion i alle økonomiske sektorer - også hvor den var af meget høj standard - blev flyttet ud til andre lande over hele verden: til Nordafrika og specielt til Asien. Denne globale rebalancering har faktisk ikke givet disse tredjelande noget som helst bortset fra et forværret økonomisk slaveri til gavn for en lille elite i de kinesiske fabrikker, samtidig med at der er blevet skabt langsigtet arbejdsløshed i Europa på baggrund af en vedvarende økonomisk krise.

Den globale konkurrence, som WTO har fremmet, er helt klart den primære årsag til den udbredte forarmelse og beherskede udvikling i Europa. EU skal straks bringe dette vanvid til ophør og omsider indføre fællesskabsbeskyttelse og fællesskabspræferencer.

 
  
  

Betænkning af David Martin (A6-0463/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Blandt andre ting indeholder denne betænkning en veritabel misforståelse. Den erkender, at "fattigdom fortsat er et uløst og voksende problem i Korea, som ifølge OECD's statistikker hører til blandt de tre OECD-medlemsstater, som har både den største og den hurtigst voksende indkomstkløft" (vi kunne tilføje, at det ikke er det eneste tilfælde, da indkomstkløften også er vokset i EU - i særdeleshed i Portugal, hvor forskellen mellem de rigeste og de fattigste fortsat vokser, og hvor ca. to millioner portugisere lever på et eksistensminimum).

Denne betænkning opfordrer ikke desto mindre til en "frihandelsaftale" mellem EU og Korea og til en handelsliberalisering, når det er velkendt, at sådanne politikker har favoriseret og fortsat vil favorisere koncentrationen af rigdom i de store økonomiske og finansielle grupper i både EU og Korea. Det er en aftale, der vil tjene til at lægge arbejdstagerne under endnu større pres for at acceptere lave lønninger og miste rettigheder og sociale fordele i "konkurrenceevnens" navn samt til at øge de fabelagtige profitter for de få.

I mellemtiden er der ingen, der nævner skibsbygningsindustrien...

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. - (PL) Jeg stemmer for hr. Martins betænkning om handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Korea.

Ordføreren har udarbejdet en udmærket betænkning, hvori han pointerer vigtigheden af Korea som en handelspartner for EU ud fra et økonomisk synspunkt. Indgåelsen af en frihandelsaftale med Korea er en del af strategien om at give Europa en global dimension.

En frihandelsaftale mellem Korea og EU kunne danne grundlaget for at fremme høje sociale og miljømæssige normer, og den kunne tjene som et eksempel for andre aftaler, der i øjeblikket befinder sig på forhandlingsstadiet.

Jeg er enig i, at man skal gøre sit yderste for at sikre, at EU og Korea - under auspicierne af den handelsaftale, der i øjeblikket forhandles om, eller gennem en separat aftale - selv påtager sig forpligtelser på menneskerettighedsområdet.

 
  
  

(Mødet udsat kl. 12.50 og genoptaget kl. 15.00)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik