Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0173(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0443/2007

Arutelud :

PV 12/12/2007 - 19
CRE 12/12/2007 - 19

Hääletused :

PV 13/12/2007 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0618

Istungi stenogramm
Neljapäev, 13. detsember 2007 - Strasbourg EÜT väljaanne

8. Selgitused hääletuse kohta
Protokoll
  

Suulised selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0543/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Hr juhataja, tahaksin lihtsalt öelda, et ma ei toetanud resolutsiooni ELi ja Hiina inimõiguste dialoogi kohta mitmel põhjusel. Eelkõige arvan, et meie siin istungisaalis oleme juba kokku klopsinud enam kui küll täispuhutud tekste ning et Euroopa institutsioonid harva, kui üldse, järgivad neid täispuhutud tekste ja täispuhutud väiteid tegudega.

Kui Pekingi olümpiamängud on ukse taga, üritavad Euroopa ekstsellentsid taas kord Hiina ametivõimudele pugeda. See on juba selge praegusest resolutsioonist, mis väga paljude mõistlike elementide kõrval kinnitab, et hiljutisel Hiina Kommunistliku Partei kongressil – ja ma tsiteerin – „ilmnesid võimalused … seoses kõrgemate rahvusvaheliste inimõigustealaste põhimõtete rakendamisega”. Kui ebamaine sellest täiskogust, sest tänase Pekingi reaalsusse kuuluvad hirmutamine, väljasaatmised, arreteerimised ja töölaagrid. On aeg, et Euroopa Liit loobuks oma topeltstandardite poliitikast Hiina suhtes.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0512/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Hääletasin ekstremismi käsitleva raporti vastu, sest see on selle viha vili, mida ta kutsub üles hukka mõistma. Ja kes peab meile loengut ekstremismi kohta? Seltsimees Schulz ja seltsimees Cohn-Bendit, need marksismi ja leninismi eestseisjad, just seesama ideoloogia, mis mõrvas mitmeid miljoneid venelasi ja ukrainlasi eelmise sajandi alguses? Või seltsimees Vigenin, kelle partei hoidis Bulgaaria rahvast oma haardes viiskümmend aastat ja tappis oma koonduslaagrites tuhandeid bulgaarlasi? Kas teie olete need, kes peaksid meile õpetama, mis asi on ekstremism? Tänan teid.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Hr juhataja, jah, nii see siinsel täiskogul käib. Kui teie nimi ei ole hr Schulz, peate kasutama selgitusi hääletuse kohta, et saada oma arvamust väljendada. Siinne täiskogu on taas kord munenud oma n.ö perioodilise muna „ekstremismi“ vastu võitlemise „vajalikkuse“ kohta, kuid ei räägi tõelisest ekstremismist ja tõelisest vägivallast, nt islamiäärmusluse tõusust Euroopas. Selle asemel räägin ta taas kord nende sõnavabaduse piiramisest, kes rahumeelselt kaitsevad oma õigust individuaalsusele, õigust kaitsta ja säilitada oma keel, identiteet, kultuur ja vabadus.

See on peaaegu traagiline, et täiskogu räägib pidevalt vabadusest ja inimõigustest, kehtestades samal ajal kõige karmimaid, drastilisemaid mahasuruvaid reegleid inimestele, kellel on küsimuse kohta erinev arvamus ja näiteks lihtsalt ei liitu ülejäänud täiskoguga vanasõnalise multikultuurse ühiskonna püha lehma jumaldamisel. Mina omalt poolt ei võta kõnealust resolutsiooni tõsiselt ja minu arvates ei saa olla vabadust poliitilise arvamuse täieliku vabaduseta.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Hr juhataja, ka mina hääletasin ekstremismi käsitleva resolutsiooni vastu. Seda mitte seetõttu, et tunneksin, et see mõiste mind puudutaks – vastupidi –, vaid sellepärast, et taas kord seotakse teadlikult õiguspärane poliitiline diskursus, mis on täiendava massilise sisserände vastu ja kindla kohandatud poliitika poolt, ekstremismi ja vägivallaga.

Isegi resolutsiooni pealkiri on eksitav ja tendentslik. Vasakpoolne ekstremism on ilmselgelt miski, mida määratluse kohaselt ei saa olemas olla, ja on ju selge, et keegi siin pole kuulnud tõusuteel olevast islami fundamentalismist. Viimane tuleb otse Kafkalt. See oleks naljakas, kui see poleks nii masendav. Kõik, kes ei järgi poliitilist korrektsust, kriminaliseeritakse. Võib-olla saaks keegi selgitada, kuidas sellised asjad on seotud põhiõiguste hartaga, millele eile alla kirjutasime.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Hr juhataja, hääletasin samuti kogu südamest kõnealuse resolutsiooni vastu, sest rebane ei kõlba kanakarjuseks. Mu silmad on harva näinud silmakirjalikumat dokumenti kui kõnealune resolutsiooni ettepanek Euroopas „sageneva äärmusluse” kohta – ja Jumal teab, et Euroopa ja siinne täiskogu on juba teinud rekordeid silmakirjalikkuses.

Lõppkokkuvõttes, nagu mu kolleegid on juba öelnud, ei ole olemas sellist asja nagu vasakpoole ekstremism. Islamiäärmuslusele ei näidata isegi näpuga. Pariisi eeslinnasid põletatakse, kuid probleemiks on ilmselt väike teisitimõtlejatest koosnev vähemus, mis on muutunud selle õilsameelse institutsiooni nuhtluseks.

Võib-olla peaksime uuesti avama Gulagi väravad nende jaoks, kes veel julgevad kritiseerida Euroopa kultust ja püha multikultuurset ühiskonda, mis on täis inkvisitsiooni ja väärusuliste pagendamist Kuradisaarele. Alles siis saab Euroopa lahti oma viimastest kriitikutest ja Euroopa kultus saab häirimatult jätkata oma usule pööramise missiooni.

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens Camre (UEN). - (DA) Hr juhataja, kõnealune resolutsioon sisaldab õigustatud kriitikat neofašistlike ja fundamentalistlike liikumiste kohta teatavates Euroopa riikides. Siiski näib, et tervikuna on see ühekülgselt orienteeritud probleemile, mida Euroopa kodanikud kirjeldavad fašistlike ja rassistlike suhtumistena ja see muudab resolutsiooni mõttetuks. Korduvad arvamusküsitlused Taanis on näidanud, et sisserändajad, kes ei ole pärit lääneriikidest, ei tunne, et neid mis tahes viisil rassistlikult või vaenulikult koheldakse. Mõned sisserändajad, kes ei ole pärit Euroopa riikidest, on siiski toime pannud ulatuslikke vägivallaakte nii Taani kodanike kui teiste sisserändajate suhtes. Ametlikus kuriteoalases statistikas on sisserändajad, kes ei ole pärit lääneriikides, ebaproportsionaalselt üleesindatud.

Nädalate kaupa on viimastel kuudel olnud palju tulistamisjuhtumeid tänavatel, millesse on kaasatud sisserändajate rühmitused, ning ka individuaalseid rünnakuid. Sisserändajatest ametnike, kes ei ole ise etniliselt päritolult taanlased, elusid on ähvardatud ja neil on kästud töökohtadest lahkuda, mitte taanlaste poolt, vaid väliskultuuridest pärit inimeste poolt, kellel nad püüavad aidata integreeruda Taani ühiskonda. Meil on Süüria päritoluga silmapaistev sisserändajast poliitik. Teda peab 24 tundi ööpäevas kaitsma – mitte taanlaste eest, vaid islami taustaga fundamentalistide eest. Meie luureteenistus tegeleb pidevalt vägivaldsete rünnakute ennetamisega taanlaste või Taani sotsiaalsete institutsioonide suhtes, mitte taanlaste, vaid välismaalaste poolt. Seetõttu on kõnealune resolutsioon Taani vaatenurgast absurdne. Taanis on vägivaldne rassism suunatud demokraatia ja inimõiguste vastu. Sellest tulenevalt ei saanud ma kõnealuse resolutsiooni poole hääletada.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0503/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Hr juhataja, Must meri on muutumas piirkonna üha kasvava naftaekspordi üheks peamiseks teeks ning viimastel aastatel on seal kahjuks aset leidnud sagedased õnnetused tankerite ja kaubalaevadega. Seal uppus või jooksis tugeva tormi tõttu madalikule kaksteist alust. Kõnealustel sündmustel olid tõsised tagajärjed, need mõjutasid inimeste elu ja põhjustasid ulatuslikke ökoloogilisi õnnetusi.

Exxon Valdezi naftareostus Alaskal rohkem kui 18 aastat tagasi on näide ulatuslikust õnnetusest, mille tagajärgi on tänaseni tunda.

Arvestades, et umbes 200 tankerit sõidavad maailma meredes iga päev, tuleks minu arvates olukorda regulaarselt ja tähelepanelikult jälgida mitte üksnes Mustal merel vaid ka teistes merepiirkondades. Liikmesriigid ning ka teised Euroopa Liidu naaberriigid peaksid tagama olemasolevate ühenduse õigusaktide ja mereohutusnormide rangema kohaldamise. Selles kontekstis kutsun komisjoni üles kiirendama arutelusid ja võtma vastu ühiseid seisukohti kolmanda merenduspaketi järelejäänud õigusaktide üle mereohutuse teemal.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Hr juhataja, kvootide kaotamine ja Hiina tekstiilitoodete impordi järelevalve kasutusele võtmine järgmisel aastal toob kahtlemata kaasa tõhusamad kontrollimehhanismid. Ma ei nõustu siiski sellega, et villastele esemetele ei peaks järelevalvet teostama. Meie resolutsioon on poliitiline pöördumine komisjoni poole, meie sooviavaldus, et pöörataks rohkem tähelepanu rahvusvaheliste kohustuste täitmise nõudele, ning see on protest Hiina imporditõkete vastu Euroopa toodetele. Tervitan asjaolu, et Hiina peab hakkama väljastama impordilitsentse, mis võimaldavad teostada kontrollitoiminguid Hiina sadamates ja seeläbi paremini kaitsta Euroopat võltsitud toodete eest. Samas on komisjoni kohus kaitsta Euroopa tarbijaid toksiliste ainete eest, nt asovärvid, mida Hiina tooted mõnikord sisaldavad. Seetõttu kutsun komisjoni üles avaldama survet nende tekstiilitoodete konfiskeerimisele, mis kujutavad ohtu inimeste tervisele, Euroopa Liidu piiridel.

 
  
  

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

 
  
  

- Raport: Kyösti Virrankoski ja Ville Itälä (A6-0492/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), kirjalikult.(NL) Nõukogu ja Euroopa Parlament on jõudnud kokkuleppele Galileo satelliidisüsteemi täiendava rahastamise suhtes ja välisküsimuste kulude suhtes, sealhulgas politseimissioon Kosovos. Sel eesmärgil on suurendatud mitmeaastast finantsraamistikku 2007–2013 ja kasutatud paindlikkusinstrumenti ja samuti on tehtud ümberpaigutamisi olemasolevates eelarveridades. Need ümberpaigutamised oleks võinud olla kaugemale ulatuvamad.

Peamised asjad, mis mulle probleeme tekitavad, on ELi rahastamise varasemalt 2013. aastani kokku lepitud ülemmäära kohandamine ja paindlikkusinstrumendi kasutamine sel eesmärgil. Kõnealuse instrumendi kasutamist tuleb vältida ja selle kasutamine peaks iga hinna eest piirduma väga erakorraliste tingimustega. Mis tahes kulude muutmisi peab peamiselt tasakaalustama, vähendades teisi eelarveridu. Pean peamiselt silmas kulusid, mis ei puuduta Euroopa Liidu põhieesmärke, ja eelarveridasid, mille rakendamine on juba maha jäänud kavandatavatest kuludest.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel sõlmitud kokkulepe 2008. aasta ELi eelarve kohta paljastab „suurte riikide” ja „rikaste riikide” tõelise tähtsuse, sest see vastab nende nõuetele piirata ELi eelarve ülemmäära nii palju kui võimalik.

Hoolimata kõikidest jõupingutustest seda varjata, on tõde see, et komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi ettepanekud ELi eelarve kohta ja kõnealune kokkulepe olid väiksemad arvust, mis oli 2008. aastaks finantsraamistikus 2007–2013 ette nähtud. Samuti juhtus eelmisel aastal ja finantsraamistikus 2000–2006.

Tegelikkuses toob kõnealune ELi eelarve 2008. aastaks kaasa maksete vähenemise rohkem kui 9 miljardi euro võrra, võrreldes sellega, mis lepiti 2008. aastaks kokku finantsraamistikus, st maksete osas on ELi eelarvet 1,04 %-lt ühenduse rahvamajanduse kogutulult vähendatud 0,96 %-ni. Teisest küljest on ELi eelarve järk-järgult suunanud oma prioriteedid ELi uusliberaalsete, föderalistlike ja militaristlike poliitikate rahastamisse.

Seetõttu keeldume kõnealusest kokkuleppest.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), kirjalikult. (SV) Toetame 2008. aasta ELi eelarve aluspõhimõtteid ja rõhutame, et see peab maksumaksjatele pakkuma head hinna ja kvaliteedi suhet. Tuleb austada finantsperspektiivis sätestatud raamistikke ja seetõttu tervitame asjaolu, et eelarve jääb soliidse varuga nende raamistike piiresse.

Põllumajanduse toetamine on üks valdkondi, kus on võimalusi kärpimiseks, eelistades eesmärke, mis on rohkem kooskõlas Lissaboni eesmärkidega, st et EList peaks saama maailma majanduslikult kõige edukam piirkond.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), kirjalikult. Eelarveläbirääkimiste ajal otsustas parlament koos nõukoguga ümber paigutada 50 miljonit eurot detsentraliseeritud asutustelt Euroopa GNSS programmide (EGNOS/GALILEO) ja Euroopa Tehnoloogiainstituudi osaliseks rahastamiseks. Ei olnud märgitud, milliseid asutusi see puudutab.

Ümberprogrammeerimine puudutab rubriigi 1A asutusi, kuhu kuulub Eurofound, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond. Eurofound asub Dublinis. See fond osutab olulist teenust tööturu ja töötingimuste valdkonnas ja vähendamine oleks vastuvõetamatu ja kahjulik.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), kirjalikult. – (PT) Hääletasin kavandatud 2008. aasta eelarve poolt esiteks seetõttu, et ettepanek on selgelt kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud finantsperspektiivis 2007–2013.

Teiseks seetõttu, et ettepanek, mis pandi hääletamisele pärast läbirääkimisi komisjoni ja nõukoguga, ületas lõpuks tõsised probleemid, mis tekkisid seoses Galileo rahastamisega. Selle lahendus on samuti väga positiivne, mis muudab võimalikuks pakkuda mõistlikku rahastamist üleeuroopalistes võrkudes sisalduvatele projektidele.

Kolmandaks arvan, et leitud rahandusalased lahendused on väga positiivsed seoses eelarvega esemete makseteks, millest rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengufondi projekte, mis on väga olulised selleks, et Portugal saaks välja töötada vajalikke projekte saavutamaks palju suuremat majanduskasvu taset kui viimastel aastatel ja jõuda seeläbi lähemale ELi keskmisele.

 
  
  

- Raport: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjalikult. – (PT) Umbes 50 aastat tagasi töötas Euroopa Nõukogu välja normide ning õiguslike ja kohtulike vahendite süsteemi põhiõiguste kaitsmiseks ja edendamiseks, mis on muutunud inimõiguste, õigusriigi ja demokraatia etaloniks Euroopas.

Põhiõiguste Amet, mis Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskuse õigusjärglane, peaks aitama parandada ELi põhiõigustealase poliitika sidusust ja järjekindlust.

Kuna mõlema ameti eesmärk on ühine (tugevdada põhiõiguste kaitset), on oluline tagada nende tihe koostöö.

Kõnealuse kokkuleppe eesmärk on tagada vastastikune täiendavus ja lisandväärtus ning vältida tegevuse kattumist Euroopa Nõukoguga, nagu on sätestatud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamist käsitleva määruse artiklis 9.

Toetan kõnealuse kokkuleppe sõlmimist koostöö, läbipaistvuse ja vastastikuse täiendavuse vaimus, eelkõige koostööraamistiku loomist kahe ameti vahel, mis tähendab regulaarset kontakti ja koosolekuid, teabevahetust ja tegevuse koordineerimist, et vältida kattumist ja tagada ressursside parim võimalik kasutamine.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), kirjalikult. (FR) Euroopa Parlamendi paradoks või ehk silmakirjalikkus seisneb selles, et ta muudkui propageerib demokraatlikke põhimõtteid ja väärtusi, kuid eirab neid, keeldudes neid kohaldamast, kui see on tülikas.

Nii juhtus ka eile, kui Euroopa Parlament täiskogus kuulutas ametlikult välja põhiõiguste harta üldise kära taustal, ignoreerides nii separatistide proteste, kes nõudsin referendumit uue põhiseaduse lepingu vastuvõtmise kohta.

Euroopa Parlament kompromiteerib iseennast, keeldudes mis tahes arutelust ja häbimärgistab oma valitud liikmeid, kes on pühendunud rahvusliku identiteedi ja suveräänsuse säilitamise edendamisele.

Sõnavabadusel on ainult siis väärtus, kui ka poliitilised oponendid saavad seda kasutada. Näib, et konservatiivsete poliitiliste fraktsioonide arvates on osa kõnest ebaseaduslik ja seda tuleb iga hinna eest ennetada. Kui Euroopa Parlament kompromiteerib end, taotledes põhiõiguste hartat, räägivad valitud liikmed fraktsioonist Front National kõva ja selge häälega, et nende idee inimõigustest on teistsugune ja nad jätkavad võitlust Euroopa riikide suveräänsuse ja identiteedi austamise eest.

 
  
  

- Raport: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), kirjalikult. – (PT) Hääletan hr Graefe zu Baringdorfi raporti poolt, sest lammaste ja kitsede kohustusliku elektroonilise identifitseerimise süsteemi kasutusele võtmine on muutumas hädavajalikuks. Kahetsen 17 kuu pikkust viivitust komisjoni ettepanekus.

Nõustun komisjoni ettepaneku kohta esitatud muudatusettepanekuga, milles soovitatakse kehtestada konkreetne kuupäev süsteemi jõustumiseks, kusjuures kõige sobivam kuupäev oleks 31. detsember 2009, nagu soovitatakse hr Graefe zu Baringdorfi raportis.

Ma ei nõustu muudatusettepanekutega nr 4 ja 5, mis viivitaks süsteemi sujuvat rakendamist. Samuti ei nõustu ma muudatusettepanekuga nr 3, sest minu arvates on kõnealuse dokumendi eesmärgiks ajakava kehtestamine, mitte põhimõtete arutamine.

 
  
  

- Raport: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh ja Inger Segelström (PSE), kirjalikult. (SV) Meie, Rootsi sotisaaldemokraadid, hääletasime raporti poolt, sest see on oluline praeguste tõkete kõrvaldamiseks ülalpidamistoetuse saamiseks kodanikult, kelle elukoht asub mõnes teises liikmesriigis kui isiku elukoht, kel on õigus ülalpidamistoetust saada. Seoses sellega on eriti oluline kaitsta ülalpidamismenetluse nõrgemat poolt. Siiski oleme muudatusettepanekute nr 9 ja 26 sõnastuse vastu, mis nõuavad, et pooled sõlmiksid pärast sõltumatu õigusabi saamist kirjaliku kokkuleppe kohtu jurisdiktsiooni ja siseriikliku õiguse kohta, mida tuleks kohaldada, et kokkulepe kohtus kehtiks. Kõnealused nõuded on vastuolus Rootsi õigustraditsiooniga.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjalikult. – (PT) Liikuvuse suurenemine ELis koos lahutavate paaride suureneva arvuga on toonud kaasa üha rohkem piiriüleseid vaidlusi ülalpidamisnõuete suhtes.

Praegused menetlused ülalpidamisnõuete saamiseks kalduvad olema liiga pikad ja keerulised ning paljudel juhtudel tulemuste saavutamise mõttes võimatud. Samal ajal elavad isikud, kellel on õigus ülalpidamist saada, kellest suur enamus on lapsed, väga vaestes oludes ning neil pole sageli isegi raha, et ära elada.

Seega on kõnealune algatus väga oluline, sest see peaks lihtsustama siseturu toimimist ja vaba liikumist, kõrvaldades takistused, mis tulenevad peamiselt liikmesriikidevahelisest lahknevusest ülalpidamiskohustuste jõustamise alal. Viimane peaks tagama, et kõnealuseid otsuseid tunnustatakse ja jõustatakse kogu Euroopa Liidus võimalikult kiiresti ja tõhusalt ning võimalikult väheste kuludega.

See lihtsustab kodanike elu ja peaks samal ajal olema positiivse sotsiaalse mõjuga, kuna see muudab isikul, kel on õigus ülalpidamist saada, lihtsamaks oma nõude esitamise pädevale kohtule ning kui kohtuotsus on tehtud, tunnustatakse seda kõigis liikmesriikides ilma täiendavate formaalsusteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), kirjalikult. − (PL) Hr juhataja, hääletan raporti poolt ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS)).

Pr Grabowskal on õigus, et praegu puudub ELi tasandil ühine ühtlustatud ülalpidamisotsuste tunnustamise ja täitmise süsteem.

Nõustun kiire, kuludeta elatise nõuete jõustamise algatusega, eriti inimeste piiriülese liikumise kontekstis.

Raportis rõhutatakse õigustatult vajadust võtta sellised meetmed, et otsusel oleks sama mõju kui otsuse väljastanud liikmesriigis, ilma täiendavate formaalsusteta.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0518/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Alates 1997. aastast, kui Ottawa konventsioon allkirjastati, on eelmise aasta novembri andmete põhjal konventsiooni allkirjastanud 156 riiki. Oluline ja kahetsusväärne on see, et USA ei kuulu nende riikide hulka.

Täna vastu võetud resolutsioon toob üsna õigustatult esile vastuolu Euroopa Komisjoni tegevuste vahel, andes teada oma kavatsusest püüelda aktiivselt jalaväemiinide hävitamise poole ja toetada ohvreid, kes enamasti, pidage meeles, on lapsed, kustutades samal ajal eraldi eelarverea jalaväemiinidele 2006. aasta lõpus.

Pidades silmas kõnealuse meetme olulisust ja asjaolu, et ohvrite toetamine ei ole kaugeltki piisav, et vastata nende vajadustele, arvame, et tuleks taastada eraldi eelarverida jalaväemiinidele, et rahastada miinivastast tegevust, ohvrite abistamist ja varude hävitamist; lisaksime täiendavalt, et selle jaoks eraldatavate rahaliste vahendite hulka tuleks oluliselt suurendada.

Kahetseme, et ei võetud vastu meie parlamendifraktsiooni ettepanekut, mis kutsub kõiki riike üles lõpetama kohe jalaväemiinide tootmine ning nõuab tungivalt, et ELi väeüksused ei tohiks mitte mingil juhul kasutada miine.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0543/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE) , kirjalikult. – (FR) Ma jäin erapooletuks resolutsiooni hääletamisel ELi ja Hiina vaheliste suhete kohta, sest ma ei seoks end meeleldi nende isalike noomituste või moraliseeriva aruteluga, mida sellist tüüpi resolutsioonid edastavad. Euroopa Liit, mis ei suuda vastu võtta põhiõiguste hartat, mis kehtib kogu selle territooriumil, ei sobi andma õppetunde ülejäänud maailmale.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0512/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), kirjalikult. − Põhja-Iirimaa esindajana, mis on piirkond, kus Sinn Fein, hiljuti noore mehe Paul Quinni mõrvanud terroristliku organisatsiooni liitlane, lubati valitsusse koalitsioonis eranditult demokraatlike parteidega, sain julgustust hääletada muudatusettepaneku 14 poolt, mis kõlas järgmiselt:

„mõistab hukka asjaolu, et mõned peavoolu parteid on pidanud sobilikuks kuulutada äärmuslaste parteid usaldatavaks ja vastuvõetavaks, sõlmides nendega koalitsioonilepinguid, ohverdades sellega moraalse rikkumatuse lühiajalise poliitilise kasu ja kasulikkuse nimel.”

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), kirjalikult. − UKIP on igasuguses vormis äärmusluse vastu, kuid ei usu, et meie, Briti inimesed, vajame selles küsimuses ELi nõuandeid, ning samuti ei kutsu UKIP ELi üles tegutsema asuma. See, nagu kõik teised küsimused, peaks olema sõltumatute ja demokraatlike rahvusriikide eesõigus.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), kirjalikult. − UKIP on igasuguses vormis äärmusluse vastu, kuid ei usu, et meie, Briti inimesed, vajame selles küsimuses ELi nõuandeid ning samuti ei kutsu UKIP ELi üles tegutsema asuma. See, nagu kõik teised küsimused, peaks olema sõltumatute ja demokraatlike rahvusriikide eesõigus.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski ja Konrad Szymański (UEN), kirjalikult. − (PL) Hr juhataja, oleme rassismi, ksenofoobia ja poliitilise ekstremismi vastu. Hiljutine praktika Euroopa Parlamendis, kus kõnealuseid mõisteid kasutatakse valesti jätkuvas poliitilises võitluses, mis ohustab sõnavabadust, mille kohta on räige näide käesoleva aasta 12. detsembril istungisaalis toimunud juhtumid, annab meile põhjust uskuda, et põhiõiguste harta toetajad, mis, tuleb mainida, sisaldab mõttetut keeldu diskrimineerimise kohta „mis tahes poliitilise seisukoha“ suhtes, rikkusid siis põhimõtteid, mida nad ise esitavad.

Täpse määratluse puudumise tõttu poliitilise ekstremismi ja ksenofoobia kohta resolutsioonis, mille eesmärgiks on võidelda ekstremismiga, jääme kõnealuse küsimuse hääletusel erapooletuks.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. (FR) Front National, Vlaams Belang ja FPOE ei ole äärmuslikud, rassistlikud ega ksenofoobsed fraktsioonid. Nende ühte kampa panemine viisil, mis on ebaterve ja vale, püüavad kõik nn konservatiivsed fraktsioonid neid endiselt süüdistada äärmusluses ainult seetõttu, et nad tahavad edendada rahvusliku identiteedi säilitamist.

Demokraatia on kahtlemata ohustatud, kuid need, keda süsteem on eelnevalt määranud süüdlasteks ei ole need, kes seda ohustavad. Seda ei ohusta inimesed, kes kritiseerivad poliitikat ja esitavad viimasele väljakutse, eelkõige sisserände teemal, ning keda seetõttu süüdistatakse ekstremismis. Seda ohustavad need, kes süstemaatiliselt topivad sõnavabadusel suu kinni inimõiguste ja poliitilise korrektsuse nimel, ning kes tegelikult maskeerivad ainult oma suutmatust lahendada probleeme, millega nad silmitsi seisavad seoses sisserände, turvalisuse ja identiteedi puudumisega.

Suurendades massiliselt õigusaktide hulka ekstremismi vastu võitlemiseks Euroopas, oleks parlament võinud uhkust tunda selle üle, et ta aitas säilitada demokraatlikke põhimõtteid ja väärtusi. Kahjuks on olukord vastupidine. Selle asemel, et tegeleda radikaalse islamiusu või totalitaarsete kommunistlike režiimidega, toidab parlament lihtsalt jälle oma riikidevastast ja globaalset kinnisideed.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjalikult. − (PL) Hr juhataja, olen kategooriliselt rassismi, ksenofoobia ja poliitilise ekstremismi vastu. Ma arvan siiski, et Euroopa Parlamendi egiidi all vastu võetud dokumentides peaks esitama määratluse sellistele mõistetele nagu konkreetselt poliitiline ekstremism ja ksenofoobia. Kui seda ei tehta, võib see õilsa loosungi all teenida hoopis vastupidiseid eesmärke ja muutuda poliitikute avaliku tegevuse kuritarvitamise väljaks, summutades sõnavabaduse ja vabaduse väljendada oma seisukohti.

Üks näide kõnealuste mõistete selektiivsest tõlgendamisest tekkis olukorras, mis tekkis Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourg’is käesoleva aasta 12. detsembril. Kuidas näiteks on põhiõiguste harta artikli säte, mis ütleb, et „mis tahes diskrimineerimine, mis põhineb ... poliitilisel või muul veendumusel ... on keelatud” kooskõlas vägivaldse paberitükkide krahmamisega, mille pealkiri on „REFERENDUM”, liikmetes käest? See oli mõne valitud liikmete rahumeelne arvamusavaldus.

Võttes arvesse seda olukorda, jäin resolutsiooni hääletuses Euroopas sageneva ekstremismi vastase võitluse kohta erapooletuks.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjalikult. (FR) On hämmastav näha, kui ühepoolne saab Euroopa Parlament olla: ta suudab ainult paremale vaadata! Erinevad resolutsioonid, mille on esitanud PSE fraktsioon, liberaalid, rohelised või isegi kommunistid käsitlevad ekstremismi ainult „äärmuslikult parempoolsest” vaatenurgast.

Ent radikaalne islamiusk ja kõik need trotskistid ja kommunistid? Mitte kordagi ei mainita sellist tüüpi ekstremismi.

See on solvang kõikidele totalitaarse kommunistliku režiimi ohvritele ja kõikidele nendele, kes igapäevaselt kannatavad radikaalse islamiusu dogma ja tavade pärast. Euroopa Parlament ei usu, et sellist tüüpi ekstremism on taunitav. Neid pole lihtsalt olemas, sest need ei moodusta osa praegusest poliitilise korrektsuse standardsõnavarast siin seinte vahel.

Austusest demokraatia, võrdsuse ja sallivuse põhimõtete ja väärtuste vastu, tervitab PSE fraktsioon meeleldi äärmusliku parempoolse poliitilise fraktsiooni Identiteet, Traditsioonid ja Suveräänsus (ITS) laialisaatmist enne nõudmist, et tugevdataks tingimusi, mida kohaldatakse poliitiliste fraktsioonide moodustamisele parlamendis. Nende valitud liikmete juhtmotiiviks on süstemaatiliselt demoniseerida oma poliitilisi oponente, et suruda kõikidele peale oma konservatiivsust.

Kõnealused resolutsioonid on silmakirjalik, pime ja obskurantlik töö. Hääletame nende vastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjalikult. − Pooldan küll täielikult tegelikke meetmeid rassismi ja äärmusluse tõkestamiseks, aga vasakpoolsete koostatud seda liiki resolutsioonist ei ole abi ja selle eesmärgiks on lihtsalt nende enda moonutatud eesmärkide taganttõukamine. Äärmuslike vasakpoolsete ja äärmuslike parempoolsete vahel ei ole tegelikult suurt vahet ning nad kihutavad üksteist vastastikku üles. Vasakpoolsetel on õnnestunud valgusvihk nende enda äärmusluselt eemale suunata ja edendada institutsioone ja poliitikaid, mis toetavad nende enda eesmärke. EL oma pidevates jõupingutustes haardeulatuse laiendamiseks on sellega seoses sageli kaassüüdlane. Ma ei kiida heaks ELi osaliselt valitsusväliseid organisatsioone, näiteks niinimetatud ELi Põhiõiguste Ametit ega vasakpoolsete eesmärke toetavate valitsusväliste organisatsioonide koosluste rahastamist riiklikest vahenditest. Seetõttu ma jäin erapooletuks resolutsiooni hääletamisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), kirjalikult. − Ma olen igasuguses vormis äärmusluse vastu, aga ma ei ole nõus, et Briti inimesed peavad ELilt selles või mõnes teises küsimuses nõu küsima. Mind ei valitud selleks, et EL laiendaks või suurendaks oma kontrolli Ühendkuningriigi üle. See küsimus peaks jääma sõltumatute ja demokraatlike rahvusriikide kontrolli alla ja eesõiguseks.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0494/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), kirjalikult. – (NL) 1918. aastal valis iseseisev Montenegro vabatahtlikult ühinemise naaberriikide Serbia, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina ja Sloveeniaga. Pärast Jugoslaavia lagunemist 2006. aastal otsustasid Montenegro valijad, mis oli viimane Serbiaga ühendatud riik, liidu demokraatlikult lõpetada. See muutis Montenegro 49. iseseisvaks riigiks Euroopas. On oluline, et Montenegrost saaks normaalne riik, mitte suurem versioon Monacost: paradiis rikastele välismaalastele, kes soovivad maksta madalaid makse, pesta raha ja ehitada losse. Montenegro peab tegema rohkem jõupingutusi, et võidelda keskkonnareostuse ja sigarettide salakaubandusega.

Mul on hea meel, et väliskomisjon on mu muudatusettepanekud seoses Serbia ja Kosovo põgenike majutuse ja töökohtadega vastu võtnud. Kodakondsuseta isikud ei saa igaveseks kodakondsuseta jääda, Montenegro peab austama Euroopa Nõukogu kokkuleppeid selle kohta. Isegi mu ettepanek seoses põhja-lõuna raudteeühenduse taastamisega Nikšićisse Bosnia piiril ja Shkoderisse Albaanias on vastu võetud. Maanteetranspordi suurendamine ei ole hea lahendus. Õnneks ei nõua raportöör hr Vernola, nagu ta tegi eelmises aastaaruandes, kiiret liitumist NATOga ega majanduspoliitikat, mis on isegi veel uusliberaalsem, kui ülejäänud Euroopas tavaks on. Liitumine NATOga ei saa olla ELi vastuvõtmise eelduseks.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0503/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Täna Euroopa Parlamendis vastu võetud resolutsioon väljendab solidaarsust Kertši väinas – väinas, mis ühendab Musta mere Aasovi merega – toimunud keskkonnakatastroofi põhjustanud laevaõnnetuse ohvritega.

Naftasaaduste väina sattumise keskkonnamõju teravnes saasteainete kiire laialipaiskumisega tugeva tuule ja kõrgete lainete tõttu sel ajal.

Üldiselt nõustume resolutsioonis sisalduvate seisukohtadega, mis rõhutavad liikmesriikide olulist rolli tagamisel, et nende riiklike registrite laevad vastavad rahvusvahelistele standarditele ja mereõnnetuste ennetamisel ja selliste õnnetuste tagajärgedega võitlemisel.

Nõustudes vajadusega rakendada meetmeid keskkonnaohu vähendamiseks ja edusammude tegemiseks mereohutuses, arvame, et mis tahes selles raamistikus ELi tasandil võetud algatused peaksid põhinema tõhustatud koostööl liikmesriikide vahel, seadmata ohtu nende kohustusi kõnealuses valdkonnas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), kirjalikult. (FR) Euroopa Liidu laienemine nõuab meie solidaarsust Musta merd ümbritseva 431 000 km2 elanikkonnaga.

Seda solidaarsust väljendatakse nõusolekuga alustada läbirääkimisi Türgiga, naabruspoliitika elluviimisega Gruusia ja Ukrainaga, ning Venemaaga kehtestatud strateegilise partnerlusega. Tormi vägivaldsus sunnib meid mõtlema kliimamuutuste mõjule ka meie naabruses. Vajame riskijuhtimise poliitikat, mis ühendab nii ennetuse kui bioloogilise mitmekesisuse kaitse.

Mäletame, et torm hoidis lõksus nelja laeva ja põhjustas kaheksa meremehe surma. Samuti murdus kaheks Vene kaubalaev, heites 4000 tonni kütteõli Siberist tulevate sukelduvate lindude rännuteele. Euroopa Liit saatis meeskonna seire- ja teabekeskuse raamistikus. Kõnealuse algatuse raames tuleks rohkem teha. Tulevaste õnnetuste ennetamiseks peab EL veenduma, et Venemaa alustest koosnevatele laevastikele kohaldatakse süstemaatiliselt kõrgeid ohutusnorme. EL peab nõudma Vene partnerilt nafta transportimiseks topeltpõhjaga kaubalaevade kasutamist. Kui BSECi parlamentaarse assamblee koguneb, peaksime nõudma Euroopa mereohutuse paketi normide kohaldamist.

 
  
  

- Raport: Christian Ehler (A6-0448/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. − (PL) Hr juhataja, hääletan hr Ehleri raporti poolt hoiuste tagamise skeemide kohta.

Raportöör on esitanud väga hea raporti, milles juhitakse tähelepanu hoiuste tagamise skeemide uutele väljakutsetele turgude suureneva integratsiooni tagajärjel. Kõnealuste väljakutsete täitmine on vajalik finantsturgude stabiilsuse tagamiseks. Hoiuste tagamise skeemid on väga oluline osa ELi finantsturgude süsteemist ning nende toimimist tuleks pidevalt parandada.

Raportöör juhib õigustatult tähelepanu kriisiohjamise probleemile ja piiriüleste hoiuste ohutusvõrgustikule kriisiohjamisel.

Nõustun, et kriisiohjamine peab rajanema riski varasemal tuvastamisel, kõigi osapoolte kindlaks määratud ja kavandatud koostööl ning selle momendi selgitamisel, millal tuleb kohustused jagada. Seejuures tuleb arvesse võtta süsteemide lahknevusi ja osapoolte erinevust avalikus ja erasektoris.

 
  
  

- Resolutsiooni ettepanek (B6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjalikult. (FR) Massiline import, tugeva euro vastakas roll tahtlikult alahinnatud välisvaluuta taustal, sotsiaalne ja keskkonnaalane dumping, võltsimine, piraatlus, ohtlikud tooted ja mittetariifsete tõkete olemasolu, mis tabas Euroopa tootmist: nii tekstiilisektoris kui mujal näevad kõik selle parlamendi raportid ja resolutsioonid, mis käsitlevad kaubandussuhteid Hiinaga, samasugused välja.

Miks võeti Hiina nendel tingimustel Maailma Kaubandusorganisatsiooni liikmeks? Meie hääletasime selle vastu. Miks keeldume nägemast, et kaubanduse liberaliseerimine riikidega, kes on otsustanud eeskirju eirata – ja seda vabadust on juba võimatu ära võtta – toob kaasa ainult majandusliku katastroofi ja tervete piirkondade ja sektorite sotsiaalse lagunemise? Miks leppida tekstiilikvootide kaotamisega ja kümnete tuhandete Euroopa töötajate vallandamisega? Praegu olete selle pärast mures, kuid räägite ainult arglikult võimalikest kaubanduse kaitsmise vahenditest, kaitsemeetmetest ja ekspordi ühisest järelevalvest. See pole palju ja sellest ei piisa, kuid see on parem kui mitte midagi.

Seetõttu, ehkki kõnealune resolutsioon on umbes sama kasulik kui šokolaadist teekann, hääletame selle poolt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Meil on hea meel, et võeti vastu meie ettepanekud, milles

- väidame, et topeltkontrolliga järelevalvesüsteemil ei ole eesmärki, kui viimane ei takista 2005. aastal juhtunud olukorra kordumist ning on vajadus uute kaitsemeetmete järele;

- kordavad ettepanekut, et tuleks koostada ühenduse programm tekstiili- ja rõivasektori ja eelkõige ebasoodsamate piirkondade jaoks, mis sellest sõltuvad, ning abi VKEdele.

Meil on kahju, et suurem osa Euroopa Parlamendist lükkas tagasi meie ettepanekud, milles näiteks

- viidati tekstiili- ja rõivatööstuse liberaliseerimise tõsistele tagajärgedele globaalsel tasandil, nt ettevõtete sulgemine ja ümberpaigutamine, tööpuudus ja tõsine sotsiaalmajanduslik kriis;

- juhiti tähelepanu sellele, et mõned riigid on võtnud kaitsemeetmed, mis kehtivad 2008. aasta lõpuni ja seetõttu on raske mõista, miks EL ei ole seda eeskuju järginud;

- väidetakse, et ettevõtete ümberpaigutamise eest karistamiseks tuleb kehtestada reguleeriv raamistik, mis muudab riigiabi ettevõtetele sõltuvaks piirkondliku arengu ja tööhõive pikaajalistest kohustustest, sealhulgas nõue maksta tagasi rahaline toetus, kui kõnealuseid tingimusi ei täideta.

- nõuti töötajate esindajate tugevamat rolli ettevõtete juhatustes ning peamiste organisatsiooniliste otsuste tegemisel.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjalikult. (FR) Tekstiilisektor on pärast multikiukokkuleppe lõppemist Prantsusmaal ja Euroopas muutnud mõned meie piirkonnad majanduslikeks ja sotsiaalseteks kõrbeteks. Seal valitsevad vaesus ja puudus tuhandetele meestele ja naistele, kes on oma töökohad kaotanud.

Kõnealuste ettevõtete, selle sotsiaalse kanga hävitamine globaliseerumise ja Euroopat pooldava ultraliberalismi nimel on Euroopa Liidu ühe suurima majandusliku ebaõnnestumise sümbol.

Kõnealune lähenemisviis on aastaid toonud kaasa meie tootmise ümberpaigutamise teistesse riikidesse üle kogu maailma kõikides sektorites, isegi siis, kui selle tase oli väga kõrge: Põhja-Aafrikasse ja eelkõige Aasiasse. Selline globaalne tasakaalustamine ei ole kõnealustele kolmandatele riikidele tegelikult midagi andnud, välja arvatud majandusliku orjuse suurendamine väikese eliidi hüvanguks Hiina tehastes ja pikaajalise tööpuuduse loomine Euroopas pideva majanduskriisi taustal.

Ilmselgelt on globaalne konkurents, mida julgustab Maailma Kaubandusorganisatsioon, peamine ulatusliku vaesuse ja dünaamika puudumise põhjus Euroopas. Euroopa Liit peab sellele hullusele kiiresti lõpu tegema ja lõpuks kehtestama ühenduse kaitse ja eelistuse.

 
  
  

- Raport: David Martin (A6-0463/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjalikult. – (PT) Muuhulgas sisaldab kõnealune raport tõelist eksiarvamust. Selles tunnistatakse, et „Koreas, mis OECD statistika kohaselt kuulub OECD kolme kõige suurema sissetulekute erinevuse ja sissetulekute erinevuste kõige suurema kasvuga liikme hulka, on vaesus endiselt lahendamata ja süvenev probleem” (võiksime lisada, et see pole ainuke juhtum, sest ka ELis on sissetulekute erinevus rikaste ja vaeste vahel suurenenud, eelkõige Portugalis, kus erinevus rikkaimate ja vaeseimate vahel jätkuvalt kasvab ja umbes kaks miljonit portugallast elab vaesuse piiril).

Raportis nõutakse siiski vabakaubanduslepingut ELi ja Korea vahel ning kaubanduse liberaliseerimist, kui on teada, et sellised poliitikad on toonud kaasa ja toovad jätkuvalt kaasa jõukuse kontsentreerumise suurtele majandus- ja rahandusgruppidele nii ELis kui Koreas. See on leping, mis paneb töötajad veel suurema surve alla leppida madala palgaga ja kaotada õigusi ja sotsiaalseid eeliseid, mis on saadud „konkurentsivõime” nimel, ning suurendada väheste suurepärast kasumit.

Samal ajal ei mainita sõnagi laevaehitustööstuse kohta...

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjalikult. − (PL) Hr juhataja, hääletan hr Martini raporti vastuvõtmise poolt kaubandus- ja majandussuhete kohta Koreaga.

Raportöör on koostanud väga hea raporti, milles juhitakse tähelepanu Korea olulisusele kaubanduspartnerina Euroopa Liidu jaoks majanduslikus mõttes. Vabakaubanduslepingu sõlmimine Koreaga on osa strateegiast anda Euroopale globaalne mõõde.

Vabakaubandusleping Korea ja Euroopa Liidu vahel võiks olla aluseks kõrgete sotsiaalsete ja keskkonnaalaste standardite edendamisele ning võiks olla eeskujuks teistele kokkulepetele, mis on praegu läbirääkimiste etapis.

Olen nõus, et tuleb teha suurimaid jõupingutusi tagamaks, et Euroopa Liit ja Korea – kas kaubanduslepinguga, mille üle praegu läbi räägitakse, või siis eraldi lepinguga – võtaksid ise inimõigusi puudutavad kohustused.

 
  
  

(Istung katkestati kell 12.50 ja algas uuesti kell 15.00)

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika