Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0173(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0443/2007

Rozpravy :

PV 12/12/2007 - 19
CRE 12/12/2007 - 19

Hlasovanie :

PV 13/12/2007 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0618

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 13. decembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0543/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Pán predsedajúci, rád by som povedal, že som nepodporil uznesenie o dialógu EÚ – Čína o ľudských právach z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým sa domnievam, že sme v tejto zasadacej miestnosti už vyprodukovali viac než dosť prepiatych textov a že európske orgány podľa týchto prepiatych textov konajú zriedka, ak vôbec.

Olympijské hry v Pekingu sú za rohom a európski vrcholní predstavitelia sa budú opäť pokúšať líškať čínskym orgánom. To je zrejmé už zo súčasného uznesenia, ktoré popri mnohých rozumných častiach tvrdí, že na nedávnom Národnom kongrese Čínskej komunistickej strany – a teraz citujem: „...sa objavili vyhliadky na uplatňovanie vyšších medzinárodných kritérií pre ľudské práva“. Aké naivné od tohto Parlamentu, veď v dnešnom Pekingu je realitou zastrašovanie, deportácie, zatýkanie a pracovné tábory. Je načase, aby Európska únia zanechala politiku dvojitých noriem voči Číne.

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0512/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stojanov (NI). - (BG) Hlasoval som proti uzneseniu o extrémizme, pretože je plodom tej istej nenávisti, ktorú odsudzuje. A kto nám tu káže o extrémizme? Súdruh Schulz a súdruh Cohn-Bendit, títo zástancovia marxizmu a leninizmu, práve tej ideológie, ktorá začiatkom minulého storočia povraždila milióny Rusov a Ukrajincov? Alebo súdruh Vigenin, ktorého strana päťdesiat rokov držala vo svojich pazúroch bulharský ľud a zavraždila tisíce Bulharov vo svojich koncentračných táboroch? Ste to vy, ktorí nás majú učiť, ako vyzerá extrémizmus? Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, áno, tak to v tomto Parlamente chodí. Ak nie ste pán Schulz, musíte použiť vysvetlenie hlasovania, aby ste mohli vyjadriť svoje názory. Tento Parlament opäť prišiel so svojím pravidelným príspevkom o „potrebe“ boja proti „extrémizmu“, nehovorí však o skutočnom extrémizme a skutočnom násilí, napríklad o extrémizme silnejúceho islamu v Európe. Namiesto toho už po ktovie koľkýkrát hovorí o utláčaní slobody vyjadrovania tých, ktorí pokojne obhajujú právo na individualitu, právo chrániť a uchovávať naše jazyky, identity, kultúry a slobodu.

Je dosť žalostné, že tento Parlament neustále hovorí o slobode a ľudských právach, zatiaľ čo vnucuje tie najprísnejšie, najtvrdšie pravidlá na umlčanie ľudí, ktorí majú na vec odlišné názory a napríklad sa nepripájajú k zvyšku tohto Parlamentu v jeho uctievaní posvätnej kravy onej príslovečnej multikultúrnej spoločnosti. Ja sám za seba neberiem toto uznesenie vážne a čo sa týka mňa, bez úplnej slobody politického vyjadrovania sloboda nemôže existovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, ja som takisto hlasoval proti uzneseniu o extrémizme. Nie preto, že sa ma tento výraz dotýka, opak je pravdou, ale preto, že už po ktovie koľkýkrát je legitímna politická debata, ktorá oponuje ďalšej masovej imigrácii a podporuje prísnu politiku prispôsobenia, spájaná s extrémizmom a násilím.

Dokonca aj názov uznesenia je zavádzajúci a skreslený. Ľavicový extrémizmus je evidentne niečo, čo z podstaty veci nemôže existovať a nikto tu zjavne nepočul o silnejúcom islamskom fundamentalizme. Toto je rovno z Kafku. Bolo by to zábavné, keby to nebolo také skľučujúce. Ktokoľvek, kto sa neriadi politickou korektnosťou, je kriminalizovaný. Možno by niekto mohol vysvetliť, ako sa to zhoduje s Chartou základných práv, ktorú sme včera podpísali.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, aj ja som hlasoval rozhodne proti tomuto uzneseniu, pretože, ako sa hovorí, keď vtáčika lapajú, pekne mu spievajú. Sotva som kedy videl pokryteckejší dokument než tento návrh uznesenia o „vzrastajúcom extrémizme“ v Európe – a Boh vie, že Európa a tento Parlament už v pokrytectve prekonali rekord.

Koniec koncov, ako už povedali moji kolegovia, neexistuje nič také ako ľavicový extrémizmus. Na islamský extrémizmus sa prstom neukazuje ani náhodou. Predmestia Paríža horeli, ale problém zjavne spočíva v malej nekonformnej menšine, ktorá sa stala prekliatím života tejto vznešenej inštitúcie.

Možno by sme mali opäť otvoriť brány gulagov pre tých, ktorí sa stále odvažujú kritizovať kult Európy a posvätnú multikultúrnu spoločnosť – spolu s inkvizíciou a vyhnanstvom na Diablov ostrov pre týchto kacírov. Až potom bude Európa očistená od svojich posledných kritikov a kult Európy bude môcť nerušene pokračovať v obracaní na vieru.

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens Camre (UEN). - (DA) Vážený pán predsedajúci, toto uznesenie obsahuje oprávnenú kritiku neofašistických a fundamentalistických hnutí v niektorých európskych krajinách. Zdá sa však, že sa celé jednostranne zameriava na problém, ktorý je popísaný ako európski občania s fašistickými a rasistickými postojmi, a vďaka tomu je toto uznesenie nezmyselné. Opakované prieskumy verejnej mienky v Dánsku ukázali, že prisťahovalci z nezápadných krajín nepociťujú, že by boli vystavení akejkoľvek forme rasizmu či nepriateľského zaobchádzania. Napriek tomu niektorí prisťahovalci z neeurópskych krajín páchajú hromadné násilie na dánskych občanoch a ďalších prisťahovalcoch. V oficiálnych štatistikách trestných činov majú prisťahovalci z nezápadných krajín neúmerne vysoké zastúpenie.

V posledných mesiacoch dochádza každý týždeň k častému strieľaniu na uliciach, na ktorom sa podieľajú gangy imigrantov, ako aj jednotlivci. Prisťahovaleckí verejní činitelia, ktorých etnický pôvod nie je dánsky, sa ocitajú v ohrození života a sú vyzývaní, aby zanechali svoju prácu – nie Dánmi, ale ľuďmi z iných kultúr, ktorým sa pokúšajú pomáhať pri ich integrácii do dánskej spoločnosti. Máme jedného prominentného politika z radov imigrantov, ktorý je sýrskeho pôvodu. Musí byť chránený 24 hodín denne, nie pred Dánmi, ale pred fundamentalistami z islamského prostredia. Naša spravodajská služba neustále marí násilné útoky proti Dánom a dánskym spoločenským inštitúciám, nie zo strany Dánov, ale cudzincov. Preto je z dánskeho pohľadu toto uznesenie absurdné. V Dánsku je násilný rasizmus namierený proti demokracii a ľudským právam. Na základe toho som nemohol hlasovať za toto uznesenie.

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0503/2007) 4-117 Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – (SK) Pán predsedajúci, Čierne more sa stáva jednou z hlavných trás zvyšujúceho sa exportu ropy v tomto regióne a počas posledných rokov je to, žiaľ, aj miesto častých havárií tankerov alebo nákladných lodí. Počas silných búrok sa tu potopilo alebo stroskotalo už dvanásť plavidiel a tieto udalosti mali nemalé následky a zasiahli ľudské životy a spôsobili ekologické katastrofy veľkých rozmerov. Ako iný príklad veľkej katastrofy môžem uviesť udalosť, keď pred viac ako osemnástimi rokmi havaroval tanker Exon Valdez v aljašských oblastiach a následky sú hmatateľné dodnes. Vzhľadom na to, že denne sa preplaví svetovými morami priemerne dvesto tankerov, považujem za nevyhnutné, aby bola situácia v Čiernom mori, ale aj v iných moriach pravidelne a prísne monitorovaná. Členské štáty, ako i krajiny susediace s Európskou úniou by mali dôkladnejšie zaručovať uplatňovanie existujúcich právnych predpisov a lodných noriem v oblasti námornej bezpečnosti a tu by som privítal urýchlenie rokovaní v Rade a prijatie spoločných pozícií k zostávajúcim legislatívnym aktom v treťom námornom balíku o námornej bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Pán predsedajúci, Čierne more sa stáva jednou z hlavných trás zvyšujúceho sa exportu ropy v tomto regióne a počas posledných rokov je to, žiaľ, aj miesto častých havárií tankerov alebo nákladných lodí. Počas silných búrok sa tu potopilo alebo stroskotalo už dvanásť plavidiel a tieto udalosti mali nemalé následky a zasiahli ľudské životy a spôsobili ekologické katastrofy veľkých rozmerov.

Ako iný príklad veľkej katastrofy môžem uviesť udalosť, keď pred viac ako osemnástimi rokmi havaroval tanker Exon Valdez v aljašských oblastiach a následky sú hmatateľné dodnes.

Vzhľadom na to, že denne sa preplaví svetovými morami priemerne dvesto tankerov, považujem za nevyhnutné, aby bola situácia v Čiernom mori, ale aj v iných moriach pravidelne a prísne monitorovaná. Členské štáty, ako i krajiny susediace s Európskou úniou by mali dôkladnejšie zaručovať uplatňovanie existujúcich právnych predpisov a lodných noriem v oblasti námornej bezpečnosti a tu by som privítal urýchlenie rokovaní v Rade a prijatie spoločných pozícií k zostávajúcim legislatívnym aktom v treťom námornom balíku o námornej bezpečnosti.

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Pán predsedajúci, zrušenie kvót a zavedenie monitorovania dovozu textilu z Číny v budúcom roku je realita, ktorá môže zlepšiť kontrolu. Nepáči sa mi však, že napríklad vlnené látky sú vyňaté z monitorovania. Naše uznesenie je politickým apelom na Komisiu, že chceme tvrdšie vymáhať plnenie medzinárodných záväzkov, a je protestom proti čínskym bariéram pre dovoz európskych výrobkov. Vítam, že Čína bude musieť vydávať licencie na dovoz a že to umožní kontroly už v čínskych prístavoch, čo lepšie ochráni Európu pred falzifikátmi. Komisia však má tiež povinnosť chrániť európskych spotrebiteľov pred toxickými látkami, napr. azofarbivami, ktoré čínsky tovar niekedy obsahuje, a preto žiadam Komisiu, aby sa sústredila takisto na zadržanie zdravotne škodlivých textilných výrobkov už na hraniciach Európskej únie.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

- Správa: Kyösti Virrankoski a Ville Itälä (A6-0492/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), písomne.(NL) Rada a Európsky parlament dosiahli dohodu o ďalšom financovaní satelitného systému Galileo a o výdavkoch na zahraničné záležitosti vrátane policajnej misie v Kosove. S týmto cieľom navýšili viacročný finančný rámec na obdobie 2007 – 2013 a použili nástroj flexibility. Došlo tiež k presunom v rámci doterajších rozpočtových položiek. Tieto presuny by mohli byť ďalekosiahlejšie.

Problém mám najmä s úpravou predtým dohodnutého stropu pre fondy EÚ na obdobie do roku 2013 a s použitím nástroja flexibility na tento cieľ. Je potrebné sa vyhnúť použitiu tohto nástroja a za každú cenu obmedziť jeho používanie na veľmi výnimočné prípady. S akýmikoľvek zmenami vo výdavkoch sa je nutné v prvom rade vysporiadať so znížením iných rozpočtových položiek. Mám predovšetkým na mysli výdavky, ktoré nesúvisia s hlavnými cieľmi Európskej únie, a rozpočtové položky, ktorých zavádzanie sa vo vzťahu k plánovaným výdavkom už omeškáva.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Dohoda o rozpočte na rok 2008, dosiahnutá medzi Komisiou, Radou a Parlamentom, ukazuje skutočnú váhu „veľkých krajín“ a „bohatých štátov“, lebo je odpoveďou na ich požiadavku čo najviac znížiť rozpočtový strop EÚ.

Napriek všetkým pokusom to utajiť je pravda taká, že návrhy Komisie, Rady a Parlamentu na rozpočet EÚ a aj táto dohoda stanovili na rok 2008 nižšiu sumu než tú, s ktorou rátal finančný rámec na obdobie 2007 – 2013. To isté platilo pre minulý rok a finančný rámec na obdobie 2000 – 2006.

V skutočnosti tento rozpočet EÚ na rok 2008 znamená, čo sa platieb týka, zníženie o viac než 9 miliárd EUR oproti výške dohodnutej vo finančnom rámci na rok 2008. Rozpočet EÚ sa znížil z 1,04 % na 0,96 % hrubého národného príjmu EÚ. Na druhej strane rozpočet EÚ postupne zmenil svoje priority smerom k financovaniu neoliberálnej, federalistickej a militaristickej politiky EÚ.

Preto túto dohodu odmietame.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), písomne. - (SV) Hlavné zásady rozpočtu EÚ na rok 2008 podporujeme a zdôrazňujeme, že musí byť pre daňových poplatníkov finančne výhodný. Rámec stanovený finančným výhľadom je nutné rešpektovať, a preto vítame skutočnosť, že rozpočet bude evidentne pod úrovňou stanovenou týmto rámcom.

Podpora poľnohospodárstva je jednou z oblastí, v ktorých je priestor pre úspory v prospech cieľov, ktoré viac zodpovedajú lisabonským ambíciám, aby sa EÚ stala ekonomicky najúspešnejším regiónom sveta.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), písomne. - Počas rokovaní o rozpočte Parlament s Radou rozhodli o presune 50 miliónov EUR z decentralizovaných agentúr na čiastočné financovanie európskych programov GNSS (EGNOS/GALILEO) a Európskeho technologického inštitútu. Akých agentúr sa to dotkne, nebolo uvedené.

Toto preprogramovanie sa týka agentúr patriacich do výdavkovej kapitoly 1a, ku ktorej patrí aj Eurofound, Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok, ktorá sídli v Dubline. Táto nadácia poskytuje dôležité služby v oblasti trhu práce a pracovných podmienok a akékoľvek škrty v jej rozpočte by boli neprijateľné a kontraproduktívne.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), písomne. – (PT) Hlasoval som za navrhovaný rozpočet na rok 2008 – po prvé preto, že návrh je jasne v súlade so zásadami stanovenými vo finančnom výhľade na obdobie 2007 – 2013.

Po druhé preto, že návrh predložený na hlasovanie potom, ako bol dohodnutý Komisiou a Radou, nakoniec prekonal vážne problémy, ktoré vznikli v súvislosti s financovaním programu Galileo. Ich riešenie je takisto veľmi pozitívne, lebo umožňuje poskytnúť primeranú výšku finančných prostriedkov na projekty zahrnuté do transeurópskych sietí.

Po tretie sa domnievam, že nájdené finančné riešenia sú veľmi pozitívne, pokiaľ ide o rozpočtové platby na financovanie projektov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, ktoré sú veľmi dôležité, lebo v Portugalsku umožňujú rozvíjať projekty, ktoré krajina potrebuje, aby dosiahla omnoho vyššiu mieru ekonomického rastu než v posledných rokoch a priblížila sa tak k priemeru EÚ.

 
  
  

- Správa: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Približne pred 50 rokmi vytvorila Rada Európy systém pravidiel a právnych a súdnych nástrojov s cieľom ochraňovať a presadzovať základné práva, ktorý sa stal meradlom stavu ľudských práv, právneho poriadku a demokracie v Európe.

Agentúra pre základné práva, ktorá je právnym nástupcom Európskeho monitorovacieho centra pre rasizmus a xenofóbiu, by mala pomôcť zvýšiť konzistentnosť a dôslednosť politiky základných práv Európskej únie.

Keďže majú obe inštitúcie rovnaký cieľ (posilnenie ochrany základných práv), je potrebné zaistiť, aby úzko spolupracovali.

Zámerom tejto dohody je zaistiť komplementárnosť a pridanú hodnotu a predísť zdvojovaniu činností Rady Európy, ako stanovuje článok nariadenia zakladajúceho Agentúru Európskej únie pre základné práva.

Podporujem uzatvorenie tejto dohody v duchu spolupráce, transparentnosti a komplementárnosti, obzvlášť stanovenie rámca pre spoluprácu medzi týmito dvomi inštitúciami, ktorý zahŕňa pravidelné kontakty a stretnutia, výmenu informácií a koordináciu činností s cieľom vyhnúť sa zdvojovaniu a zaručiť najlepšie možné využitie zdrojov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písomne. – (FR) Paradoxom alebo možno pokrytectvom Európskeho parlamentu je, že síce hlása demokratické zásady a hodnoty, ale zároveň nimi opovrhuje tým, že sa nimi neriadi, keď sa mu to nehodí.

Tak to bolo včera, keď Európsky parlament na svojom plenárnom zasadnutí za všeobecného rozruchu formálne vyhlásil Chartu základných práv a ignoroval tak protesty opozície, ktorá žiadala referendum o prijatí novej ústavnej zmluvy.

Európsky parlament diskredituje sám seba odmietaním akejkoľvek diskusie a stigmatizáciou svojich vlastných volených členov, ktorí sa zaviazali presadzovať zachovanie národnej identity a suverenity.

Sloboda vyjadrovania má význam len vtedy, ak ju majú aj naši politickí odporcovia. Podľa konzervatívnych politických skupín sa zdá, že niektoré prejavy sú nelegitímne a treba im za každú cenu zabrániť. Keďže Európsky parlament kompromituje sám seba, keď sa odvoláva na Chartu základných práv, volení členovia Národnej fronty nahlas a jasne vyhlasujú, že nemajú rovnakú predstavu o ľudských právach a budú pokračovať v boji za rešpektovanie suverenity a identity národov Európy.

 
  
  

- Správa: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), písomne. – (PT) Hlasujem za správu pána Graefeho zu Baringdorfa, pretože je naliehavo potrebné zaviesť systém elektronickej identifikácie oviec a kôz. Ľutujem 17-mesačné zdržanie návrhu Komisie.

Súhlasím s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k návrhu Komisie, podľa ktorého by mal byť stanovený presný dátum, do ktorého má systém vstúpiť do platnosti, najlepšie 31. december 2009, ako sa navrhuje v správe pána Graefeho zu Baringdorfa.

Nesúhlasím s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi č. 4 a 5, ktoré by zdržali rýchle zavedenie systému. Nesúhlasím ani s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom č. 3, lebo zámerom uvedeného dokumentu je podľa môjho názoru skôr stanoviť časový plán než rozoberať zásady.

 
  
  

- Správa: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh a Inger Segelström (PSE), písomne. - (SV) My, švédski sociálni demokrati, sme hlasovali pre správu, pretože je dôležité odstrániť súčasné prekážky pre vyberaní výživného od občanov, ktorí majú trvalý pobyt v inom členskom štáte ako osoba s nárokom na výživné. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité chrániť pri postupe vyberania výživného slabšiu stranu. Nesúhlasíme však so znením pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov č. 9 a 26, ktoré od strán vyžadujú, aby po nezávislej právnej konzultácii uzatvorili písomnú dohodu o jurisdikcii súdu a vnútroštátnom práve, ktoré by malo byť uplatnené, aby dohoda pred súdom platila. Také požiadavky sa nezlučujú so švédskou právnou tradíciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písomne. – (PT) Zvyšujúca sa mobilita v EÚ spolu so stúpajúcim počtom odlúčených manželských párov so sebou priniesli nárast počtu cezhraničných sporov týkajúcich sa nárokov na výživné.

Súčasný postup získavania nároku na výživné je príliš zdĺhavý a komplikovaný a v mnohých prípadoch nemá žiadne výsledky. Medzitým veritelia, vo veľkej väčšine deti, žijú vo veľmi biednych pomeroch a často nemajú peniaze ani na to, aby sa uživili.

Táto iniciatíva je preto veľmi dôležitá, keďže by mala uľahčiť fungovanie vnútorného trhu a slobodu pohybu odstránením prekážok, ktoré vyplývajú z odlišností medzi členskými štátmi týkajúcimi sa vymáhania vyživovacej povinnosti. Mala by zaistiť, aby takéto rozhodnutia boli uznávané a vymáhané v celej Európskej únii čo najrýchlejšie a najefektívnejšie a za najnižšie možné náklady.

Zjednoduší občanom život a mala by mať zároveň pozitívne sociálne dôsledky, lebo veriteľom výživného žijúcim v inom členskom štáte uľahčí možnosť vzniesť svoj nárok pred príslušným súdom. Akonáhle bude vydané súdne rozhodnutie, bude uznávané vo všetkých členských štátoch bez ďalších formalít.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), písomne. - (PL) Vážený pán predsedajúci, hlasujem za správu o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS)).

Pani Grabowská má vo svojom hodnotení pravdu, keď tvrdí, že v súčasnosti na úrovni EÚ neexistuje spoločný, zosúladený systém uznávania a vymáhania rozhodnutí o vyživovacej povinnosti.

Súhlasím s iniciatívou za rýchle, bezplatné vymáhanie nárokov na výživné, obzvlášť v súvislosti s cezhraničným pohybom osôb.

Správa oprávnene zdôrazňuje potrebu zavedenia týchto opatrení, aby malo rozhodnutie rovnaký účinok, aký má v členskom štáte, v ktorom bolo vydané, a to bez akýchkoľvek ďalších formalít.

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0518/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Od roku 1997, keď bol podpísaný Ottawský dohovor, podpísalo tento dohovor podľa údajov dostupných v novembri minulého roku 156 krajín. Dôležité a poľutovaniahodné je, že USA k týmto štátom nepatrí.

Dnes prijaté uznesenie celkom správne upozorňuje na rozporuplnosť konania Európskej komisie, ktorá oznámila svoj zámer aktívne usilovať o zničenie protipechotných mín a pomáhať ich obetiam, ktorými sú, zdôrazňujem, väčšinou deti, ale koncom roku 2006 zároveň vyškrtla príslušnú rozpočtovú položku vyhradenú na tieto účely.

Vzhľadom na význam tohto konania a skutočnosť, že pomoc pre obete ani zďaleka nedostačuje ich potrebám, sa domnievame, že by mala byť obnovená príslušná rozpočtová položka na financovanie opatrení proti mínam, pomoc pre obete a likvidáciu rezerv. Ďalej by sme dodali, že by malo prebehnúť podstatné navýšenie pridelených finančných prostriedkov.

Ľutujeme, že sa nepodarilo prijať návrh našej parlamentnej skupiny, ktorý vyzýval všetky krajiny, aby okamžite zastavili výrobu nášľapných mín, a žiadal, aby jednotky EÚ za žiadnych okolností ani podmienok míny nepoužívali.

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0543/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), písomne. – (FR) Zdržal som sa hlasovania o uznesení o vzťahoch medzi EÚ a Čínou, pretože nechcem byť spájaný s autoritárskym kázaním alebo moralizujúcou debatou, ktoré uznesenia tohto druhu obsahujú. Európska únia, ktorá nie je schopná prijať Chartu základných práv, ktorá by platila na celom jej území, by nemala súdiť a poúčať zvyšok sveta.

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0512/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), písomne. - Ako zastupiteľ zo Severného Írska, regiónu, kde bola Sinn Féin sympatizujúca s teroristickou organizáciou, ktorá nedávno zavraždila mladého muža Paula Quinna, prijatá do vládnej koalície s výhradne demokratickými stranami, som bol nútený sa vyjadriť a hlasovať za pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 14, ktorý znel nasledovne:

„Vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektoré politické strany stredného prúdu považujú za vhodné prepožičať dôveryhodnosť a uznanie extrémistickým stranám vstupom do spoločných koaličných rokovaní, čím obetúvajú svoju morálnu integritu v záujme krátkodobého politického zisku a osobného prospechu.“

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), písomne. - Hoci je Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) proti extrémizmu v akejkoľvek podobe, verí, že si my Briti v tejto veci nepotrebujeme nechať radiť od EÚ, a UKIP by ani nežiadala, aby EÚ akýmkoľvek spôsobom konala. Táto záležitosť by mala byť rovnako ako všetky ostatné záležitosti výsadným právom nezávislých, demokratických národných štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), písomne. - Hoci je Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva (UKIP) proti extrémizmu v akejkoľvek podobe, verí, že si my Briti v tejto veci nepotrebujeme nechať radiť od EÚ, a UKIP by ani nežiadala, aby EÚ akýmkoľvek spôsobom konala. Táto záležitosť by mala byť rovnako ako všetky ostatné záležitosti výsadným právom nezávislých, demokratických národných štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski a Konrad Szymański (UEN), písomne. - (PL) Vážený pán predsedajúci, sme proti rasizmu, xenofóbii a politickému extrémizmu. Súčasná prax v Európskom parlamente, kde sú tieto pojmy zneužívané v prebiehajúcom politickom boji ohrozujúcom slobodu prejavu, čoho boli udalosti z 12. decembra tohto roku v tejto zasadacej miestnosti zjavným príkladom, nás však núti sa domnievať, že priaznivci Charty základných práv, v ktorej, čo je treba zmieniť, je nezmyselný zákaz diskriminácie založenej na „akomkoľvek politickom presvedčení“, vtedy porušili zásady, ktoré sami navrhujú.

Absencia akejkoľvek presnej definície politického extrémizmu a xenofóbie v tomto uznesení, ktorého zámerom je proti extrémizmu bojovať, nás vedie k tomu, aby sme sa zdržali hlasovania v tejto veci.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Národný front (Front National), Flámsky záujem (Vlaams Belang) ani FPOE nie sú extrémistické, rasistické alebo xenofóbne skupiny. Ich hádzaním do jedného vreca spôsobom, ktorý je nesprávny a nevhodný, sa ich všetky takzvané „konzervatívne“ strany neprestajne pokúšajú obviňovať z extrémizmu len preto, že chcú podporovať zachovanie národnej identity.

Demokracia je určite v ohrození, ale tí, ktorí sú systémom vopred označení za vinníkov, nie sú tými, ktorí ju ohrozujú. Neohrozujú ju ľudia, ktorí kritizujú a spochybňujú politiky, predovšetkým prisťahovalecké, a ktorí sú preto obviňovaní, že sú extrémisti. Ohrozujú ju tí, ktorí sústavne bránia slobode prejavu v mene ľudských práv a politickej korektnosti a ktorí v skutočnosti iba maskujú svoju vlastnú neschopnosť riešiť problémy, ktorým čelia, teda prisťahovalectvo, nedostatok bezpečnosti a identity.

Na základe výrazného zvýšenia množstva právnych predpisov na boj proti extrémizmu v Európe by Parlament mohol byť pyšný na to, že pomáha zachovávať demokratické princípy a hodnoty. Opak je bohužiaľ pravdou. Namiesto toho, aby sa zameral na radikálny islamizmus a totalitné komunistické režimy, Parlament len opäť živí svoju protinárodnú posadnutosť globalizáciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), písomne. - (PL) Vážený pán predsedajúci, kategoricky odmietam rasizmus, xenofóbiu a politický extrémizmus. Napriek tomu sa domnievam, že by v dokumentoch prijatých pod záštitou Európskeho parlamentu mala byť jasná definícia konkrétne takých termínov ako politický extrémizmus a xenofóbia. Ak to tak nebude, môže to v mene morálnych zásad v skutočnosti slúžiť na opačné ciele a pripraviť pôdu pre narúšanie verejných aktivít politikov, bránenie slobodnému prejavu a slobode vyjadriť svoje názory.

Príkladom takéhoto selektívneho výkladu týchto pojmov bola situácia, ktorá nastala na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu dňa 12. decembra tohto roku. Ako sa napríklad ustanovenie jedného z článkov Charty základných práv, ktoré hovorí, že „akákoľvek diskriminácia založená na (...) politickom či akomkoľvek inom presvedčení (...) je zakázaná“, zlučuje s násilným vytrhnutím kusov papiera so slovom „REFERENDUM“ z rúk poslancov Parlamentu? Išlo o pokojné vyjadrenie názoru niekoľkých volených poslancov.

Vzhľadom na túto situáciu som sa zdržal hlasovania o uznesení o boji proti vzrastajúcemu extrémizme v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne (FR) Je šokujúce sledovať, aký zaslepený môže Európsky parlament byť: je schopný pozerať sa len vpravo! Rôzne uznesenia navrhované skupinou PSE, liberálmi, Zelenými alebo dokonca komunistami berú do úvahy len extrémizmus na strane „krajnej pravice“.

A čo radikálny islamizmus a všetci tí trockisti a komunisti? Tieto druhy extrémizmu nie sú spomenuté ani raz.

Toto je urážka všetkých obetí totalitných komunistických režimov a všetkých tých, ktorí denne trpia kvôli dogmám a praktikám radikálneho islamizmu. Európsky parlament sa nedomnieva, že sú tieto druhy extrémizmu neprijateľné. Skrátka neexistujú, pretože nie sú súčasťou štandardného slovníku politickej korektnosti v tejto budove.

Bez úcty k zásadám a hodnotám demokracie, rovnoprávnosti a tolerancie skupina PSE rýchlo víta rozpustenie krajne pravicovej politickej skupiny Nezávislosť, tradícia a suverenita (ITS) a následne žiada sprísnenie podmienok utvárania politických skupín. Motívom týchto volených členov je systematicky démonizovať svojich politických odporcov, aby všetkým vnútili svoj konzervativizmus.

Tieto uznesenia sú dielom pokrytectva, zaslepenosti a tmárstva. Budeme hlasovať proti nim.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), písomne. - Hoci plne podporujem skutočné opatrenia na prekonanie rasizmu a extrémizmu, tento druh uznesení vytváraných ľavicou nie je prospešný a má realizovať len jej vlastný skreslený program. V skutočnosti sa od seba krajná ľavica a krajná pravica líšia len málo a vzájomne sa využívajú. Ľavici sa však darí odvracať pozornosť od svojho extrémneho prúdu a podporovať inštitúcie a politiky, ktoré napomáhajú jej vlastné ciele. EÚ za to vo svojej neustálej snahe rozšíriť svoj vplyv často nesie vinu. Neschvaľujem kvázi nevládne organizácie, ako je takzvaná „Agentúra EÚ pre základné práva“, či verejné financovanie sústavy týchto organizácií presadzujúcich program ľavice. Preto sa zdržujem hlasovania o tomto uznesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), písomne. - Som proti extrémizmu akékoľvek druhu, ale neschvaľujem, aby si Briti v tejto, rovnako ako v akejkoľvek inej záležitosti, museli nechať od EÚ radiť. Nebol som zvolený, aby som EÚ umožnil rozšíriť či posilniť jej kontrolu nad Spojeným kráľovstvom. Táto záležitosť by mala zostať v moci a kompetencii nezávislých, demokratických národných štátov.

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0494/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), písomne.(NL) V roku 1918 si Čierna Hora dobrovoľne zvolila zjednotenie so susedným Srbskom, Chorvátskom, Bosnou a Hercegovinou a Slovinskom. V roku 2006, po rozpade Juhoslávie, voliči Čiernej Hory, posledného štátu spojeného so Srbskom, demokraticky rozhodli o ukončení tejto únie. Teraz je dôležité, aby sa Čierna Hora stala normálnym štátom a nie väčším Monakom, čiže rajom pre bohatých cudzincov, ktorí chcú platiť nízke dane, prať špinavé peniaze a stavať si paláce. Čierna Hora musí aktívnejšie bojovať proti znečisteniu životného prostredia a pašovaniu cigariet.

Som potešený, že Výbor pre zahraničné veci prijal moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa bývania a pracovných miest pre srbských a kosovských utečencov. Osoby bez štátnej príslušnosti bez nej nemôžu zostať navždy a Čierna Hora musí v tomto smere rešpektovať dohody Rady Európy. Prijaté boli dokonca i moje návrhy týkajúce sa obnovenia severojužného železničného spojenia s mestami Nikšič na hraniciach s Bosnou a Skadar v Albánsku. Nárast cestnej dopravy nie je správnym riešením. Pán spravodajca Vernola našťastie na rozdiel od svojej predošlej výročnej správy nežiada rýchly vstup do NATO ani ekonomickú politiku, ktorá je dokonca ešte viac neoliberálna, než je bežné vo zvyšku Európy. Vstup do NATO nemôže byť nevyhnutným predpokladom pre prijatie do EÚ.

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0503/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Uznesenie prijaté dnes v Európskom parlamente vyjadruje solidaritu s obeťami stroskotania lodí, ku ktorému došlo v Kerčskom prielive spájajúcom Čierne more s Azovským morom a ktoré spôsobilo ekologickú pohromu.

Ekologický účinok úniku ropných derivátov do prielivu zhoršilo rýchle rozptýlenie znečisťujúcich látok v dôsledku silných vetrov a veľkých vĺn.

V zásade súhlasíme so stanoviskami obsiahnutými v uznesení, ktoré zdôrazňujú dôležitú úlohu členských štátov pri zaisťovaní, aby lode v ich štátnych registroch vyhovovali medzinárodným normám, pri predchádzaní námorným nehodám a pri boji proti následkom týchto nehôd.

Súhlasíme s potrebou uskutočňovať opatrenia na zníženie ekologického rizika a zvýšenie námornej bezpečnosti a domnievame sa, že akákoľvek iniciatíva vyvinutá v tomto rámci na úrovni EÚ by mala byť založená na posilnenej spolupráci medzi členskými krajinami bez toho, že by obmedzila ich povinnosti v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), písomne. (FR) Rozšírenie Európskej únie si žiada našu solidaritu s obyvateľstvom oblasti okolo Čierneho mora, ktoré ma rozlohu 431 000 km2.

Táto solidarita je vyjadrená dohodou o otvorení rokovaní s Tureckom, o uplatňovaní susedskej politiky voči Gruzínsku a Ukrajine a o strategickom partnerstve vytvorenom s Ruskom. Sila tejto búrky nás vedie k úvahám o následkoch klimatických zmien taktiež v našom susedstve. Vyžaduje to politiku riadenia rizika, ktorá kombinuje prevenciu a ochranu biodiverzity.

Pamätáme si, že búrka zachytila štyri plavidlá a spôsobila smrť ôsmich námorníkov. Rozlomila sa tiež ruská nákladná loď a uniklo z nej 4 000 ton palivovej nafty, a to na migračnej ceste potápkovitých vtákov prichádzajúcich zo Sibíri. Európska únia vyslala tím v rámci Monitorovacieho a informačného centra. Ako súčasť tejto iniciatívy by sa malo spraviť viac. Aby EÚ zabránila ďalším katastrofám, musí presadiť, aby jej ruský partner používal na prepravu ropy nákladné lode s dvojitým trupom. Akonáhle sa stretne parlamentné zhromaždenie Organizácie pre čiernomorskú hospodársku spolupráce (BSEC), mali by sme požadovať zahrnutie týchto noriem do európskeho balíčku pre námornú bezpečnosť.

 
  
  

- Správa: Christian Ehler (A6-0448/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. - (PL) Vážený pán predsedajúci, hlasujem za správu pána Ehlera o systémoch poistenia vkladov.

Spravodajca predstavil veľmi dobrú správu, v ktorej je pozornosť venovaná novým výzvam, ktorými systémy poistenia čelia kvôli rastúcej integrácii trhov. Ak má byť zaistená stabilita finančných trhov, je nutné na tieto výzvy odpovedať. Systémy poistenia vkladov sú veľmi dôležitou súčasťou finančného trhového systému EÚ a ich fungovanie by sa malo sústavne zlepšovať.

Spravodajca správne venuje pozornosť problému riadenia kríz a záchrannej sieti pre cezhraničné vklady pri ich riešení.

Súhlasím, že základom riadenia kríz by malo byť zlepšené včasné odhaľovanie rizík, lepšie definované a naplánované postupy interakcie medzi všetkými zúčastnenými stranami a vyjasnenie situácie, v ktorej má nastať zdieľanie bremien. Do úvahy je pritom nutné brať rozdiely medzi systémami a rôznorodosť zúčastnených strán vo verejnom i súkromnom sektore.

 
  
  

- Návrh uznesenia (B6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. – (FR) Masový dovoz, negatívna úloha silného eura voči zámerne podhodnotenej silnej mene, sociálny a ekologický damping, falzifikáty, pirátstvo, nebezpečné výrobky a existencia necolných prekážok, ktoré postihujú európsku výrobu: v textilnom odvetví rovnako ako v ostatných, všetky správy a uznesenia tohto Parlamentu o obchodných vzťahoch s Čínou vyzerajú rovnako.

Prečo bolo za týchto okolností schválené členstvo Číny vo WTO? My sme hlasovali proti nemu. Prečo si nepriznať, že liberalizácia obchodu s krajinami, ktoré sa rozhodli neriadiť sa pravidlami, a túto liberalizáciu nemôžete spochybniť, vedie akurát k hospodárskej pohrome a sociálnej dezintegrácii celých regiónov a odvetví? Prečo súhlasiť s koncom textilných kvót a prepusteným desiatok tisíc európskych robotníkov? Teraz vám to robí starosti, ale len nesmelo hovoríte o možných prostriedkoch obchodnej obrany, bezpečnostných opatreniach a spoločnom dohľade na vývozom. Nie je to mnoho a nie je to ani dosť, ale je to lepšie než nič.

Preto budeme hlasovať za toto uznesenie, hoci nie je príliš užitočné.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Sme potešení prijatím našich návrhov, ktoré:

- trvajú na tom, že monitorovací systém dvojitej kontroly nebude na nič, ak nezabráni ďalšiemu opakovaniu situácie, ktorá nastala v roku 2005, a že sú nutné nové bezpečnostné opatrenia;

- opakujú návrh, podľa ktorého má byť vypracovaný program Spoločenstva pre textilné a odevné odvetvie, najmä pre znevýhodnené regióny, ktoré od neho závisia, a na pomoc malých a stredným podnikom

Ľutujeme, že väčšina Európskeho parlamentu odmietla naše návrhy, ktoré napríklad:

- zmieňovali vážne dôsledky liberalizácie v textilnom a odevnom odvetví na celosvetovej úrovni vrátane rušenia či presídľovania podnikov, nezamestnanosti a vážnej sociálno-ekonomickej krízy;

- upozorňovali, že niektoré krajiny prijali bezpečnostné opatrenia platné až do konca roku 2008 a preto nemohli pochopiť, prečo ich EÚ nenasledovala;

- trvajú na tom, že treba stanoviť regulačný rámec, ktorý by pokutoval presídľovanie spoločností, poskytol verejnú podporu podnikom, ktoré majú dlhodobé záväzky týkajúce sa regionálneho rozvoja a zamestnanosti, zahŕňal požiadavku podporu vrátiť, ak by tieto podmienky neboli splnené;

- požadovali väčšiu úlohu zástupcov pracovníkov v podnikových radách a v základnom organizačnom rozhodovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne. – (FR) Textilné odvetvie vo Francúzsku a v Európe po skončení platnosti textilného usporiadania (Multi Fibre Arrangement – MFA) premenilo niektoré naše regióny v ekonomické a sociálne púšte. Nad tisícmi mužov a žien, ktorí stratili zamestnanie, vládne chudoba a deprivácia.

Zničenie týchto podnikov, tejto sociálnej štruktúry v mene globalizácie a proeurópskeho ultraliberalizmu je symbolom jedného z najväčších hospodárskych neúspechov Európskej únie.

Tento prístup roky vedie k tomu, že je naša výroba vo všetkých ekonomických sektoroch, dokonca i v tých, v ktorých mala veľmi vysokú úroveň, premiestňovaná do iných krajín po celom svete: do severnej Afriky a predovšetkým do Ázie. Toto globálne vyvažovanie v skutočnosti týmto tretím krajinám neprinesie nič okrem zhoršenia ich hospodárskej podriadenosti v záujme malej elity v čínskych továrňach a vytvorenia dlhodobej nezamestnanosti v Európe na pozadí pretrvávajúcej ekonomickej krízy.

Hlavnou príčinou všeobecného zbedačenia a chýbajúcej dynamiky v Európe je zjavne globálna konkurencia podporovaná WTO. Európska únia naliehavo potrebuje ukončiť toto šialenstvo a konečne vytvoriť ochranný a preferenčný systém Spoločenstva.

 
  
  

- Správa: David Martin (A6-0463/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písomne. – (PT) Táto správa okrem iného obsahuje mylnú predstavu. Priznáva, že „chudoba pretrváva v Kórei, ktorá podľa štatistík OECD patrí k trom členom OECD s najväčšou príjmovou nerovnosťou a najvyšším rastom príjmovej nevyrovnanosti, tohto nevyriešeného a zhoršujúceho sa problému“ (mohli by sme dodať, že to nie je jediný prípad, keďže v rámci EÚ sa rozdiel v príjmoch bohatých a chudobných takisto zvýšil, predovšetkým v Portugalsku, kde rozdiel medzi najbohatšími a najchudobnejšími naďalej rastie a približne dva milióny Portugalcov žijú z existenčného minima).

V správe sa napriek tomu požaduje dohoda o „voľnom obchode“ medzi EÚ a Kóreou a tiež liberalizácia obchodu, i keď je známe, že taká politika napomáha a bude naďalej napomáhať koncentráciu bohatstva v rukách veľkých hospodárskych a finančných skupín v EÚ, ako aj v Kórei. Je to dohoda, ktorá dokonca ešte zvýši tlak na pracujúcich, aby súhlasili s nízkymi platmi a so stratou práv a získaných sociálnych výhod v mene „konkurencieschopnosti“, a ktorý zvýši rozprávkové zisky zopár ľudí.

Zatiaľ chýba akákoľvek zmienka o lodiarskom priemysle...

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne. - (PL) Vážený pán predsedajúci, hlasujem za prijatie správy pána Martina o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Kóreou.

Spravodajca vypracoval veľmi dobrú správu, v ktorej dokazuje ekonomický význam Kórey ako obchodného partnera Európskej únie. Uzatvorenie dohody o voľnom obchode s Kóreou je súčasťou stratégie dať Európe globálny rozmer.

Dohoda o voľnom obchode medzi Kóreou a Európskou úniou by mohla byť základom pre presadzovanie vysokých sociálnych a ekologických noriem a mohla by slúžiť ako príklad pre iné dohody, o ktorých sa teraz rokuje.

Súhlasím, že je nutné vyvinúť čo najväčšie úsilie na zaistenie toho, aby na seba Európska únia a Kórea – v rámci teraz prerokúvanej obchodnej dohody alebo prostredníctvom samostatnej dohody – samy vzali záväzky v oblasti ľudských práv.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 12.50 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia