Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0173(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0443/2007

Debatter :

PV 12/12/2007 - 19
CRE 12/12/2007 - 19

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0618

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Röstförklaringar
Protokoll
  

Muntliga röstförklaringar

 
  
  

- Resolutionsförslag (B6-0543/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Herr talman! Jag vill bara säga att jag inte stödde resolutionen om dialogen om mänskliga rättigheter mellan EU och Kina av flera skäl. Inte minst för att jag menar att vi i den här kammaren redan har producerat mer än tillräckligt med högtravande texter och att EU-institutionerna sällan, om alls, följer upp de här högtravande texterna och högtravande deklarationerna med handling.

Med Olympiska spelen i Peking runt hörnet kommer de europeiska högheterna att än en gång försöka ställa in sig hos den kinesiska ledningen. Detta framgår redan tydligt av den nuvarande resolutionen, som vid sidan av många mycket förnuftiga delar, slår fast att det vid den kongress som det kinesiska kommunistpartiet nyligen höll – och jag citerar – ”lyftes fram tankar … för att införa högre referensnivåer för internationella mänskliga rättigheter”. Detta är världsfrånvänt av parlamentet. Verkligheten i dagens Peking är hotelser, deporteringar, arresteringar och arbetsläger. Det är dags att EU överger den politiska hållning mot Kina som präglas av dubbelmoral.

 
  
  

- Resolutionsförslag (B6-0512/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitar Stoyanov (NI). - (BG) Jag röstade emot resolutionen om extremism eftersom den är frukten av det hat den är tänkt att fördöma. Och vem är det som föreläser för oss om extremism? Kamrat Schulz och kamrat Cohn-Bendit, dessa förespråkare för marxism och leninism, samma ideologi som dödade många miljoner ryssar och ukrainare i början av förra århundradet? Eller kamrat Vigenin, vars parti höll det bulgariska folket i sitt grepp i femtio år och dödade tusentals bulgarer i sina koncentrationsläger? Är det ni som ska lära oss vad extremism är? Tack.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Herr talman! Ja, det är så det fungerar i parlamentet. Såvida man inte heter Martin Schulz måste man använda röstförklaringar för att kunna uttrycka sina åsikter. Parlamentet har än en gång uttalat sig om ”nödvändigheten” av att bekämpa ”extremismen” – men man talar inte om verklig extremism och verkligt våld, exempelvis om den ökande islamismen i Europa. I stället talar man för femtioelfte gången om att begränsa yttrandefriheten för dem som fredligt står upp för rätten till individualitet, rätten att skydda och bevara våra språk, identiteter, kulturer och vår frihet.

Det är nästan tragiskt att parlamentet hela tiden talar om frihet och mänskliga rättigheter samtidigt som man inför de strängaste, mest drastiska reglerna för att tysta människor som har andra åsikter i frågan och som t.ex. inte deltar i det övriga parlamentets dyrkande av den heliga ko som det så kallade multikulturella samhället är. Jag tar för min del inte den här resolutionen på allvar och min uppfattning är att det inte kan finnas någon frihet om det inte råder total politisk yttrandefrihet.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Herr talman! Jag röstade också emot resolutionen om extremism. Det beror inte på att jag känner att jag har problem med själva begreppet – tvärtom – utan för att, för femtioelfte gången, en legitim politisk diskurs mot fortsatt massinvandring och för en fast assimilationspolitik medvetet förknippas med extremism och våld.

Till och med resolutionens titel är förvirrande och vinklad. Vänsterextremism är uppenbarligen något som per definition inte kan finnas och tydligen har ingen här hört talas om den ökande islamistiska fundamentalismen. Det är som hos Kafka. Det skulle vara roligt om det inte var så deprimerande. Alla som inte är politiskt korrekta misstänkliggörs. Någon kan kanske förklara hur det här hänger ihop med stadgan om de grundläggande rättigheterna som vi undertecknade i går.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Herr talman! Jag röstade också helhjärtat emot den här resolutionen, eftersom den leder åt fel håll. Jag har aldrig sett ett mer hycklande dokument än det här förslaget till en resolution om ”ökande extremism” i Europa – och gudarna ska veta att Europa och det här parlamentet redan har slagit rekord när det gäller hyckleri.

Som mina kolleger sagt finns det trots allt inget som kallas vänsterextremism. Det man pekar ut är inte ens islamisk extremism. Paris förorter brann, men problemet ligger tydligen hos den lilla icke-konformistiska minoritet som har blivit denna aktningsvärda institutions förbannelse.

Vi skulle kanske öppna grindarna till Gulag på nytt för dem som fortfarande vågar kritisera Europa-sekten och det heliga multikulturella samhället – kompletterat med en inkvisition och utvisning till Djävulsön för kättarna. Bara då kommer Europa att rensas på de sista kritikerna och Europa-sekten kommer att ostört kunna fortsätta sin mission att konvertera.

 
  
MPphoto
 
 

  Mogens N.J. Camre (UEN). - (DA) Herr talman! Den här resolutionen innehåller en berättigad kritik av de nyfascistiska och fundamentalistiska rörelserna i vissa europeiska länder. Det tycks dock som den är ensidigt inriktad mot ett problem som beskrivs som EU-medborgare med fascistiska och rasistiska åsikter och det gör resolutionen meningslös. Flera opinionsundersökningar i Danmark har pekat på att invandrare från länder utanför Västvärlden inte känner att de utsätts för någon form av rasism eller fientlig behandling. Däremot har vissa invandrare från icke-europeiska länder begått mycket omfattande våldsbrott mot både danska medborgare och andra invandrare. I den officiella brottsstatistiken är invandrare från länder utanför Västvärlden överrepresenterade.

Vecka efter vecka under de senaste månaderna har det förekommit skottlossning på öppen gata bland invandrargäng och attacker på enskilda. Företrädare för invandringsmyndigheter, som själva har annat etniskt ursprung, har hotats till livet och uppmanats att lämna sina jobb – inte av danskar, utan av personer från främmande kulturer som de försöker hjälpa att integrera i det danska samhället. Vi har en framstående invandrarpolitiker av syrianskt ursprung. Han måste skyddas dygnet runt, inte mot danskar utan mot fundamentalister med islamisk bakgrund. Vår underrättelsetjänst arbetar hela tiden med att förhindra våldsamma attacker mot danskar och danska samhällsinstitutioner, inte från danskar utan från utlänningar. Ur ett danskt perspektiv är den här resolutionen därför absurd. I Danmark är den våldsamma rasismen riktad mot demokratin och de mänskliga rättigheterna. Mot denna bakgrund kunde jag inte rösta för den här resolutionen.

 
  
  

- Resolutionsförslag (B6-0503/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Herr talman! Svarta havet håller på att bli en av huvudrutterna för den ökande oljeexporten i den här regionen och har på senare år tyvärr varit en plats där det ofta inträffat olyckor med tankfartyg och fraktfartyg. Tolv fartyg sjönk eller gick på grund här under en svår storm. De här händelserna fick allvarliga konsekvenser, påverkade människors liv och förorsakade ekologiska katastrofer i stor skala.

Oljeutsläppet från Exxon Valdez i Alaska för mer än 18 år sedan är ett exempel på en katastrof i stor skala och konsekvenserna av detta märks fortfarande i dag.

Med tanke på att cirka 200 tankfartyg färdas på världshaven varje dag anser jag att situationen regelbundet och noggrant bör övervakas, inte bara på Svarta havet utan också på andra hav. Medlemsstaterna och andra grannländer till EU bör säkerställa att man strängare tillämpar den befintliga lagstiftningen inom unionen och maritima säkerhetsstandarder. I det här sammanhanget uppmanar jag rådet att påskynda sina överläggningar och att man antar en gemensam hållning till de återstående lagstíftningsdelarna i det ”tredje maritima paketet” om maritim säkerhet.

 
  
  

- Resolutionsförslag (B6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Herr talman! Att överge kvoterna och övervakar den kinesiska textilimporten nästa år kommer tveklöst att leda till förbättrade kontrollmekanismer. Jag håller dock inte med om att yllevaror inte ska omfattas av övervakning. Vår resolution är en politisk appell till kommissionen, ett uttryck för vår vilja att man ställer tydligare krav på att internationella åtaganden uppfylls och det är en protest mot kinesiska handelshinder vid import av europeiska produkter. Jag välkomnar att Kina måste utfärda importlicenser, vilket gör det möjligt att genomföra kontrollförfaranden i kinesiska hamnar och på så sätt bättre skydda Europa mot piratkopierade varor. Samtidigt är det kommissionens uppgift att skydda EU:s konsumenter mot giftiga ämnen, t.ex. azo-färgämnen som i dag finns i kinesiska varor. Jag uppmanar därför kommissionen att driva på för en konfiskering vid EU:s gränser av textilier som utgör hälsorisker.

 
  
  

Skriftliga röstförklaringar

 
  
  

- Betänkande: Kyösti Virrankoski och Ville Itälä (A6-0492/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), skriftligt. – (NL) Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse om ytterligare finansiering för satellitsystemet Galileo och utgifter för utrikesförvaltning, inklusive polisuppdraget i Kosovo. För det ändamålet har de ökat den fleråriga budgetramen för 2007–2013 och använt flexibilitetsinstrumentet och det har också gjorts omfördelningar inom de befintliga budgetramarna. Dessa omfördelningar kunde ha varit mer långtgående.

Det jag främst har problem med är justeringarna av det tidigare fastställda taket för EU-fonder för perioden fram till 2013 och användningen av flexibilitetsinstrumentet i detta syfte. Användningen av det här instrumentet måste undvikas och till varje pris vara begränsat till mycket exceptionella omständigheter. Eventuella kostnadsförändringar måste främst absorberas genom att man minskar andra budgretramar. Jag tänker främst på utgifter som inte rör de centrala målen för EU och de budgetramar vars införande redan ligger efter vad avser planerade utgifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftligt. – (PT) Det avtal som ingåtts mellan kommissionen, rådet och parlamentet om EU:s budget för 2008 avslöjar vilken tyngd de ”stora länderna” och de ”rika länderna” har i praktiken eftersom det uppfyller deras krav på att begränsa EU:s budgettak så mycket som möjligt.

Trots alla försök att dölja det är sanningen den att kommissionens, rådets och parlamentets förslag till EU:s budget och det här avtalet låg under siffrorna för 2008 som fanns i det ekonomiska ramverket för 2007–2013. Så var också fallet förra året och i det ekonomiska ramverket för 2000–2006.

I verkligheten representerar denna EU-budget för 2008 en minskning med drygt 9 miljarder euro när det gäller betalningar, jämfört med vad som fastställdes i det ekonomiska ramverket för 2008 – dvs. när det gäller betalningar har EU-budgeten minskats från 1,04 procent till 0 96 procent av EU:s BNI. Å andra sidan har EU:s budget gradvis flyttat prioriteringarna mot att finansiera EU:s nyliberala, federalistiska och militaristiska politik.

Vi avvisar därför det här avtalet.

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE), skriftlig. − Vi stödjer grundprinciperna för EU:s budget för 2008 och vill understryka att den ska ge medborgarna god valuta för pengarna. De ramar som satts upp genom det finansiella perspektivet bör respekteras och därför välkomnar vi att budgeten med god marginal kommer att hålla sig inom dessa.

Jordbruksstödet är ett av de områden där det finns utrymme för nedskärningar till förmån för ändamål som ligger mer i linje med Lissabonambitionerna, dvs. att EU ska utvecklas till världens ekonomiskt mest framgångsrika område.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), skriftlig. − (EN) Under budgetförhandlingarna beslutade parlamentet tillsammans med rådet att omfördela 50 miljoner euro från decentraliserade organ för att delfinansiera de europeiska GNSS-programmen (Egnos och Galileo) och Europeiska tekniska institutet. Vilka organ som påverkas angavs inte.

Omfördelningen oroar de organ som omfattas av rubrik 1a, däribland Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, som har sin bas i Dublin. Fonden fyller en viktig funktion för arbetsmarknaden och arbetsvillkoren, och en nedskärning vore oacceptabel och kontraproduktiv.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), skriftlig. – (PT) Jag röstade för den föreslagna budgeten för 2008, i första hand därför att förslaget är tydligt i linje med de principer som fastslagits i budgetplanen för 2007–2013.

I andra hand därför att man i det förslag som efter förhandlingar med kommissionen och rådet blev föremål för omröstning till slut lyckats övervinna de allvarliga problem som uppstått när det gäller Galileos finansiering. Lösningen på detta är också mycket positiv och möjliggör en rimlig finansieringsnivå för projekt som ingår i de transeuropeiska nätverken.

För det tredje menar jag att de finansieringslösningar som nåtts är mycket positiva när det gäller budgeten för betalning av de poster som finansierar Europeiska socialfonden och Europeiska fonden för regional utveckling. Dessa är mycket viktiga för att Portugal ska kunna utveckla de projekt landet behöver för att uppnå betydligt högre nivåer av ekonomisk tillväxt än vad som varit fallet de senaste åren, och därmed komma närmare genomsnittet inom EU.

 
  
  

- Betänkande: Adamos Adamou (A6-0443/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. – (PT) I syfte att försvara och främja grundläggande rättigheter utarbetade Europarådet för ungefär 50 år sedan ett system med regler och rättsliga verktyg, vilket har blivit ett riktmärke för mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratin i Europa.

Byrån för grundläggande rättigheter, som i rättsligt avseende är efterträdare till Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, bör bistå i arbetet med att öka samstämmigheten och konsistensen i EU:s politik för grundläggande rättigheter.

Eftersom båda institutioner delar samma målsättning (att stärka skyddet för grundläggande rättigheter) är det ytterst viktigt att se till att de arbetar nära varandra.

Detta avtal syftar till att säkra komplementaritet och mervärde samt att undvika upprepningar av Europarådets arbete, i enlighet med artikel 9 i förordningen om upprättandet av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Jag stödjer att detta avtal sluts i en anda av samarbete, öppenhet och komplementaritet, i synnerhet upprättandet av ett ramverk för samarbete mellan de två institutionerna som omfattar regelbunden kontakt och möten, utbyte av information och samordning av verlsamhet i syfte att undvika dubbelarbete och för att kunna garantera bästa möjliga resursanvändning.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), skriftlig. – (FR) Europaparlamentets paradox, eller möjligen dess hyckleri, består i att det predikar demokratiska principer och värderingar vitt och brett samtidigt som det nonchalerar dem genom att vägra tillämpa dem när det inte passar.

Så var fallet i går när Europaparlamentet sammanträdde i plenum och under allmänt tumult högtidligen proklamerade stadgan om de grundläggande rättigheterna, och därmed bortsåg från separatisternas protester och krav på en folkomröstning om antagandet av det nya konstitutionella fördraget.

Man ger Europaparlamentet dåligt rykte genom att avvisa all diskussion och stigmatisera de av dess egna medlemmar som är fast beslutna att verka för bevarandet av nationell identitet och självständighet.

Yttrandefriheten har inget värde om den inte omfattar ens politiska motståndare. För de konservativa politiska grupperna verkar det som att en del yttranden är illegitima och till varje pris måste motarbetas. Medan Europaparlamentet frångår sina principer genom att göra anspråk på stadgan om grundläggande rättigheter, säger ledamöterna från Front National klart och tydligt att de inte delar samma uppfattning om mänskliga rättigheter och kommer att fortsätta kämpa för respekt för självständighet och identitet för Europas nationer.

 
  
  

- Betänkande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0501/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), skriftlig. – (PT) Jag röstar för Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorfs betänkande eftersom det har blivit bråttom att införa ett system för elektronisk identifiering av får och getter. Jag beklagar att kommissionens förslag försenats med 17 månader.

Jag instämmer med det tillägg till kommissionens förslag som innebär att ett specifikt datum fastställs då systemet ska tas i bruk. Som föreslås i Graefe zu Baringdorfs betänkande är den 31 december 2009 det lämpligaste datumet.

Jag instämmer inte med tilläggen 4 och 5, vilka skulle försena ett snabbt förverkligande av systemet. Jag instämmer inte heller med tillägg 3, då detta dokument enligt mig syftar till att fastställa en tidsplan, snarare än att diskutera principer.

 
  
  

- Betänkande: Genowefa Grabowska (A6-0468/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh och Inger Segelström (PSE), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater röstade för betänkandet eftersom det är viktigt att undanröja de hinder som idag finns för indrivning av underhållsbidrag från en medborgare med hemvist i en annan medlemsstat än den underhållsberättigade. I detta sammanhang är det särskilt viktigt att skydda den svagare parten i indrivningsförfarandet. Vi motsätter oss dock skrivningarna i ändringsförslag 9 och 26 som ålägger parterna att efter oberoende juridisk rådgivning skriftligen ingå avtal om domstols behörighet och vilket lands lag som ska tillämpas för att detta ska få verkan i domstol. Sådana krav är oförenliga med svensk rättstradition.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. – (PT) Den ökande rörligheten inom EU har jämte ett växande antal separationer medfört en ökning av antalet gränsöverskridande tvister om underhållsbidrag.

Nuvarande förfaranden för att erhålla underhållsbidrag tenderar att vara alltför långdragna och komplicerade och i många fall är det omöjligt att uppnå resultat. Samtidigt lever de underhållsberättigade, varav de allra flesta är barn, under mycket fattiga förhållanden och har ofta inte ens pengar för sin överlevnad.

Detta initiativ är därför mycket viktigt, eftersom det torde underlätta för den inre marknaden och rörelsefriheten, genom att eliminera sådana hinder som uppstått på grund av skillnader medlemsstaterna emellan när det gäller att se till att underhållsskyldigheten efterlevs. Det borde därför sörja för att sådana beslut erkänns och verkställs i hela EU på snabbaste och mest effektiva vis och till lägsta möjliga kostnad.

Detta kommer att förenkla livet för medborgarna och bör samtidigt ha en positiv social verkan genom att det kommer att bli lättare för underhållsberättigade bosatta i en annan medlemsstat att framföra sina anspråk till en behörig domstol, och när domstolsbeslutet väl tagits kommer det att erkännas i alla medlemsstater utan ytterligare formaliteter.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), skriftlig. − (PL) Herr talman! Jag röstar för betänkandet om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet (KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS)).

Genowefa Grabowska har rätt i sin observation att det för närvarande inte finns något gemensamt, samordnat system på EU-nivå för erkännande och verkställande av beslut om underhåll.

Jag ansluter mig till initiativet för snabbt, kostnadsfritt verkställande av underhållskrav, i synnerhet i fall som rör personer som förflyttar sig över nationsgränser.

Betänkandet betonar helt riktigt behovet av att sådana åtgärder införs för att ett beslut ska ha samma verkan som i den medlemsstat där det fastställdes, utan att ytterligare formaliteter krävs.

 
  
  

- Förslag till resolution (B6-0518/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Enligt uppgifter från november i fjol har 156 stater anslutit sig till Ottawakonventionen sedan den undertecknades 1997. Betecknande och beklagligt nog är USA inte ett av dessa länder.

I den resolution som antagits i dag betonas helt riktigt hur inkonsekvent Europeiska kommissionen är när man deklarerar sin avsikt att arbeta aktivt för destruktion av personminor och stöd till de drabbade, vilka vi bör komma ihåg oftast är barn, samtidigt som man vid slutet av 2006 tar bort den särskilda budgetposten för personminor.

Med tanke på denna åtgärds betydelse, samt det faktum att stödet till de drabbade är långt ifrån tillräckligt för att möta behoven, anser vi att en särskild budgetpost för personminor, som kan finansiera insatser mot minor, stöd till drabbade och destruktion av lager, bör återinrättas. Därutöver vill vi tillägga att de anslagna medlen bör höjas påtagligt.

Vi beklagar att förslaget från vår parlamentariska grupp inte antagits, i vilket alla länder uppmanas att omedelbart upphöra med produktion av minor, och EU:s trupper anmodas att inte under några omständigheter eller på några villkor använda sig av minor.

 
  
  

- Förslag till resolution (B6-0543/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), skriftlig. – (FR) Jag lade ned min röst om resolutionen om förbindelserna mellan EU och Kina eftersom jag inte gärna vill förknippas med denna typ av förmyndaraktiga tillrättavisningar eller med den moraliserande ton som resolutioner av detta slag anslår. Ett EU som inte kan anta en stadga om de grundläggande rättigheterna som gäller över hela dess territorium är inte särkilt väl lämpat att försöka lära upp resten av världen.

 
  
  

- Förslag till resolution (B6-0512/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), skriftlig. − (EN) Jag företräder Nordirland, en region där Sinn Fein, som har kopplingar till en terroristorganisation som nyligen mördade en ung man vid namn Paul Quinn, har tagits med i en koalitionsregering med enbart demokratiska partier. Jag har därför uppmärksammat och röstat för ändringsförslag 14, med följande text:

”Europaparlamentet beklagar att vissa mittenpartier har gett trovärdighet åt och accepterat extremistiska partier genom att ingå koalitioner och därmed offrat sin moraliska integritet för kortsiktiga politiska mål och kortsiktig nytta.”

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), skriftlig. − (EN) Även om UKIP är emot extremism i alla dess former anser vi inte att det brittiska folket behöver EU:s råd i denna fråga, och UKIP vill heller inte uppmana EU att vidta några åtgärder. Denna fråga bör precis som alla andra frågor avgöras av oberoende, demokratiska nationalstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), skriftlig. − (EN) Även om UKIP är emot extremism i alla dess former anser vi inte att det brittiska folket behöver EU:s råd i denna fråga, och UKIP vill heller inte uppmana EU att vidta några åtgärder. Denna fråga bör precis som alla andra frågor avgöras av oberoende, demokratiska nationalstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski och Konrad Szymański (UEN), skriftlig. − (PL) Herr talman! Vi tar avstånd från rasism, främlingsfientlighet och politisk extremism. Sättet på vilket dessa begrepp har använts och missbrukats i pågående politiska konflikter i parlamentet på sistone, och har blivit till ett hot mot yttrandefriheten, med händelserna i plenisalen den 12 december i år som tydligt exempel, får oss emellertid att misstänka att anhängarna till stadgan om grundläggande rättigheter, vilken vi måste tillägga svämmar över av förbud mot diskriminering baserad på ”politisk åskådning”, vid det laget bröt mot de principer de själva förfäktar.

Avsaknaden av en tydlig definition på politisk extremism och främlingsfientlighet i denna resolution, som är avsedd att bekämpa extremism, gör att vi lägger ned våra röster i denna fråga.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Front National, Vlaams Belang och Freiheitliche Partei Österreichs är inte extremistiska, rasistiska eller främlingsfientliga partier. Genom att bunta ihop dem på ett sätt som är både farligt och felaktigt försöker de ”konservativa” partierna att peka ut dem som extremister, enbart av den anledningen att de vill arbeta för bevarandet av den nationella identiteten.

Demokratin är uppenbarligen i fara, men dem som systemet i förväg pekat ut som skyldiga är inte desamma som faktiskt hotar den. Den hotas inte av folk som kritiserar och ifrågasätter den förda politiken, i synnerhet vad gäller invandringsfrågor, och som därför anklagas för att vara extremister. Den hotas av dem som i de mänskliga rättigheternas och den politiska korrekthetens namn systematiskt stryper yttrandefriheten, och som i själva verket bara döljer sin egen oförmåga att lösa de problem de står inför när det gäller invandring och brist på trygghet och identitet.

Genom att kraftigt utöka lagstiftningen för att motverka extremism i Europa skulle man i parlamentet kunnat glädja sig åt att ha bidragit till att upprätthålla demokratiska principer och värderingar. Dessvärre har man gjort tvärtom. I stället för att rikta in sig på radikala islamister och totalitära kommunistiska regimer ger parlamentet bara ytterligare näring åt sin egen antinationella och globalistiska besatthet.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), skriftlig. − (PL) Herr talman! Jag tar kategoriskt avstånd från rasism, främlingsfientlighet och politisk extremism. Jag anser emellertid att de dokument som antas av Europaparlamentet bör innehålla tydliga definitioner, särskilt av begrepp som politisk extremism och främlingsfientlighet. Om så inte är fallet finns risken att de trots ädla föresatser i själva verket tjänar motsatta intressen och blir till ett verktyg som kan missbrukas i politikers offentliga verksamhet och kväva yttrande- och åsiktsfriheten.

Ett exempel på en sådan selektiv tolkning av de här begreppen såg vi i den situation som uppstod vid Europaparlamentets plenarsession i Strasbourg den 12 december i år. På vilket sätt går till exempel den artikel i stadgan om grundläggande rättigheter som fastställer att ”all diskriminering på grund av ... politisk eller annan åskådning ... ska vara förbjuden” ihop med att rycka papperslappar märkta ”Referendum” ur händerna på andra ledamöter? Detta rörde sig om ett fåtal valda ledamöters fredliga åsiktsyttring.

Mot bakgrund av denna händelse lade jag ned min röst om resolutionen om kampen mot ökande extremism i Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig. – (FR) Det är förbluffande hur förlamat Europaparlamentet kan vara – det kan bara se åt höger! I de olika resolutioner som föreslagits av PSE, liberalerna, De gröna eller till och med kommunisterna anses extremism bara komma från ”extremhögern”.

Radikal islamism och alla dessa trotskister och kommunister då? Inte en enda gång nämns dessa sorters extremism.

Detta är ett hån mot alla som fallit offer för totalitära kommunistiska regimer, och för alla dem som på daglig basis drabbas av den radikala islamismens dogmer och illgärningar. Enligt Europaparlamentet behöver dessa sorters extremism inte ifrågasättas. De finns helt enkelt inte, eftersom de inte ingår i parlamentets nuvarande, politiskt korrekta, standardvokabulär.

Av respekt för demokratins, jämlikhetens och toleransens principer och värderingar är PSE-gruppen inte sen att välkomna upplösningen av den högerextrema politiska gruppen Identitet, tradition och suveränitet (ITS), och därefter kräva att de villkor som styr upprättandet av politiska grupper i parlamentet stärks. Det återkommande temat för dessa valda ledamöter är att systematiskt svartmåla sina politiska motståndare i syfte att tvinga på alla andra deras egen konservatism.

Dessa resolutioner är mörkermännens hycklande och tanklösa verk. Vi kommer att rösta emot dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), skriftlig. (EN) Även om jag är helt för verkliga åtgärder som syftar till att stoppa rasism och extremism är en resolution av det här slaget, som utarbetats av vänstern, inte till någon nytta utan har som enda syfte att föra fram vänsterns egen snedvridna agenda. Det finns faktiskt inte mycket som skiljer extremvänstern från extremhögern, och de bidrar till varandras existens. Vänstern har dock framgångsrikt lyckats skyla över sina egna extrema sidor och främjar institutioner och politikområden som gynnar dess egna mål. EU, som ständigt strävar efter att öka sin räckvidd, är ofta medskyldigt i detta. Jag har inget till övers för EU-organ som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter eller för offentligt finansierade konstellationer av icke-statliga organisationer som går vänsterns ärenden. Jag avstod därför från att rösta om resolutionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (IND/DEM), skriftlig. − (EN) Jag är emot extremism i alla dess former, men jag accepterar inte att det brittiska folket ska behöva ta råd från EU i denna fråga, och inte i någon annan fråga heller för den delen. Jag valdes inte för att verka för att EU skulle utöka eller förstärka sin kontroll över Storbritannien. Denna fråga bör även fortsättningsvis avgöras av oberoende, demokratiska nationalstater.

 
  
  

- Förslag till resolution (B6-0494/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), skriftlig.(NL) 1918 valde det självständiga Montenegro frivilligt att förenas med grannländerna Serbien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina och Slovenien. År 2006, efter Jugoslaviens upplösning, beslutade en enhällig väljarkår i Montenegro, den enda stat som fortfarande var förenad med Serbien, att med demokratiska medel upplösa denna union. Montenegro blev därmed Europas 49:e självständiga stat. Det är nu viktigt att Montenegro blir en normal stat, och inte en större variant av Monaco – ett paradis för rika utlänningar som önskar betala låga skatter, tvätta pengar och bygga palats. Montenegro måste göra mer för att motverka miljöföroreningar och cigarettsmuggling.

Jag är glad över att utskottet för utrikesfrågor har accepterat mina tillägg när det gäller bostäder och arbete för flyktingar från Serbien och Kosovo. Statslösa personer kan inte förbli statslösa för alltid, och Montenegro måste respektera Europarådets överenskommelser i detta avseende. Mitt förslag för återuppbyggnaden av järnvägsförbindelserna mellan nord och syd, till Nikšić vid den bosniska gränsen och Shkodra i Albanien, har även det accepterats. Utökade vägtransporter är ingen bra lösning. Som tur är kräver föredraganden, Marcello Vernola – till skillnad från i hans förra årsrapport – inte en snabb anslutning till Nato och inte heller en ännu mer nyliberal ekonomisk politik än vad som är vanligt i övriga Europa. Anslutning till Nato får inte utgöra ett kriterium för inträde i EU.

 
  
  

- Förslag till resolution (B6-0503/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) I den resolution som antagits i Europaparlamentet i dag uttrycks solidaritet med offren för de skeppsbrott som inträffade i Kerchsundet – det vill säga det sund som förenar Svarta havet med Azovska sjön – och gav upphov till en miljökatastrof.

De negativa effekter på miljön som orsakades av att oljederivat släpptes ut i sundet förvärrades av att kraftiga vindar och höga vågor snabbt spred föroreningarna vidare.

Vi instämmer i stort med resolutionens ställningstaganden och betonar medlemsstaternas viktiga roll när det gäller att se till att fartyg som finns registrerade i deras nationella register håller sig till internationella bestämmelser och när det gäller att förhindra olyckor till havs, samt att hantera konsekvenserna av sådana olyckor.

Vi håller med om att det finns ett behov av att genomdriva åtgärder som minskar miljöhoten och arbeta för större säkerhet till havs och menar att alla initiativ som tas på EU-nivå inom detta område bör baseras på utökat samarbete medlemsstaterna emellan, utan att man tar ifrån dem deras ansvar på detta område.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE), skriftlig. – (FR) Utvidgningen av EU kräver att vi visar vår solidaritet med befolkningen i de 431 000 kvadratkilometrarna runt Östersjön.

Denna solidaritet uttrycks i överenskommelsen om att inleda förhandlingar med Turkiet, i tillämpningen av grannskapspolitiken gentemot Georgien och Ukraina, samt i det strategiska partnerskapet med Ryssland. Stormens våldsamma kraft får oss att tänka över vilka konsekvenser klimatförändringarna har även på hemmaplan. Vi behöver en riskhanteringsstrategi som innehåller såväl förebyggande åtgärder som skydd av den biologiska mångfalden.

Vi minns att stormen tog fyra fartyg och orsakade åtta sjömäns liv. Ett ryskt fraktfartyg bröts också av på mitten och släppte ut 4 000 ton eldningsolja längs ett fågelstreck för flyttfåglar på väg från Sibirien. EU skickade ut ett team inom ramen för Övervaknings- och informationscentrumet. Ytterligare åtgärder behövs som en del av detta initiativ. För att förebygga katastrofer i framtiden måste EU se till att höga säkerhetsbestämmelser tillämpas för den ryska fartygsflottan. EU måste ålägga sin ryska partner att använda fartyg med dubbla skrov vid oljetransporter. När den parlamentariska församlingen inom Ekonomiska samarbetet i Svartahavsområdet (BSEC) sammanträder bör vi kräva att bestämmelserna i det europeiska sjösäkerhetspaketet tillämpas.

 
  
  

- Betänkande: Christian Ehler (A6-0448/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. − (PL) Herr talman! Jag röstar för Christian Ehlers betänkande om system för insättningsgarantier.

Föredraganden har lagt fram ett mycket bra betänkande, där uppmärksamheten riktas mot de nya utmaningar som den ökande integrationen av olika marknader innebär för insättningarantierna. Dessa utmaningar måste antas om finansmarknadernas stabilitet ska kunna tryggas. Insättningsgarantierna är en mycket viktig del av EU:s finansmarknadssystem och deras funktion måste kontinuerligt förbättras.

Föredraganden gör rätt i betona problemet med krishantering och krishanteringens säkerhetsnät för gränsöverskridande insättningar.

Jag håller med om att krishanteringen bör vila på en förbättrad tidig identifikation av riskerna, fastslagna och planerade förlopp av samspelet mellan alla deltagare och ett klargörande av tidpunkten för fördelningen av bördorna. Hänsyn måste också tas till skillnader i systemen och olikheter mellan de berörda aktörerna på det offentliga och privata området.

 
  
  

- Förslag till resolution (B6-0495/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Massimport, den märkliga roll en stark euro får i förhållande till en avsiktligt undervärderad utländsk valuta, social och miljömässig dumpning, förfalskningar, piratkopior, farliga produkter och förekomsten av icke-tariffära handelshinder som slår mot den europeiska tillverkningsindustrin – när det gäller såväl textilsektorn som andra sektorer ser alla parlamentets betänkanden och resolutioner likadana ut.

Varför godkände man under sådana omständigheter Kinas medlemskap i Världshandelsorganisationen? Vi röstade emot detta. Varför vägrar man inse att en avreglering av handeln med länder som har bestämt sig för att inte följa reglerna – en avreglering som aldrig ifrågasätts – bara leder till ekonomisk katastrof och socialt förfall för hela regioner och sektorer? Varför acceptera att textilkvoterna avskaffas och att tiotusentals europeiska arbetare sägs upp? Ni oroar er för detta nu men nämner bara i mycket blygsamma ordalag handelsmässigt försvar, säkerhetsåtgärder och gemensam exportövervakning. Det är inte mycket och det är inte tillräckligt men det är bättre än inget.

Vi kommer därför att rösta för denna resolution, trots att den är ungefär lika användbar som en tekanna i choklad.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Vi är nöjda med att parlamentet antagit de av våra förslag som

- vidhåller att det dubbelkontrollerande övervakningssystemet inte tjänar någonting till om det inte förhindrar en upprepning av den situation som uppstod 2005, samt att nya skyddsåtgärder är ett måste,

- upprepar förslaget om att ett gemenskapsprogram upprättas för textil- och klädsektorn, i synnerhet för de eftersatta regioner som är beroende av denna sektor, samt stöd till små och medelstora företag.

Vi beklagar att majoriteten i parlamentet röstat emot de av våra förslag som exempelvis

- nämnde de allvarliga konsekvenser det medför att avreglera textil- och klädsektorn på global nivå med företag som får lägga ned eller flytta, arbetslöshet och allvarliga socioekonomiska kriser,

- betonade att en del länder har antagit skyddsåtgärder som tillämpas till slutet av 2008 och därför inte kunnat förstå varför EU inte bekänt färg,

- vidhåller att det måste till ett regelverk för att bestraffa företag som flyttar och ge offentligt stöd till affärsverksamheter som ingår långsiktiga avtal för regional utveckling och sysselsättning, med krav på att stödet återbetalas i det fall att villkoren inte uppfylls,

- efterfrågade ett större inflytande för arbetstagarnas representanter i företagsstyrelser och i det grundläggande organisatoriska beslutsfattandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig. – (FR) Sedan Multifiberavtalet ingicks har den franska och europeiska textilsektorn förvandlat en del av våra regioner till ekonomiska och sociala ökenområden. Där råder nöd och fattigdom för de tusentals män och kvinnor som förlorat sina arbeten.

Ödeläggelsen av dessa företag, av denna sociala struktur, i globaliseringens och den pro-europeiska ultraliberalismens namn, är en symbol för ett av EU:s allra värsta ekonomiska misslyckanden.

Under åratal har denna politik lett till att tillverkningsindustrin i alla ekonomiska sektorer, även de som höll en mycket hög standard, har flyttat till andra delar av världen, till Nordafrika och framför allt till Asien. Denna globala omställning har faktiskt inte gett de andra länderna någonting, utan bara förvärrat det ekonomiska slaveriet till förmån för en liten kinesisk fabrikselit, och gett upphov till en långsiktig arbetslöshet i Europa mot bakgrund av en ihållande ekonomisk kris.

Det är uppenbart att den globala konkurrens som Världshandelsorganisationen uppmuntrar är den främsta orsaken till den utbredda utarmningen och bristen på dynamik i Europa. EU måste sätta stopp för den här galenskapen och en gång för alla upprätta ett system för gemenskapsskydd och -företräde.

 
  
  

- Betänkande: David Martin (A6-0463/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. – (PT) Detta betänkande innehåller bland annat en ren missuppfattning. Man tillstår att ”fattigdomen är ett olöst och växande problem i Sydkorea, som enligt OECD:s statistik hör till de tre OECD-länderna med både störst inkomstklyftor och störst ökning av inkomstklyftorna” (vi kan tillägga att Sydkorea inte är ensamt, eftersom inkomstklyftan mellan rika och fattiga har ökat även i EU, särskilt i Portugal där skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste fortsätter att öka och ungefär två miljoner invånare lever på fattigdomsgränsen).

Likväl efterfrågas i betänkandet ett ”frihandelsavtal” mellan EU och Sydkorea och avreglering av handeln, trots att man vet att sådana åtgärder har gynnat och kommer att fortsätta gynna en koncentration av välståndet till de stora ekonomiska och finansiella grupperna i både EU och Sydkorea. Det rör sig om ett avtal som i ”konkurrenskraftens” namn kommer att sätta ytterligare press på arbetarna att acceptera låga löner och avsäga sig de rättigheter och sociala framsteg man tillkämpat sig, och som kommer att öka fåtalets makalösa vinster.

Samtidigt nämner man ingenting alls om varvsindustrin ...

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. − (PL) Herr talman! Jag röstar för att vi antar David Martins betänkande om handel och ekonomiska förbindelser med Sydkorea.

Föredraganden har lagt fram ett mycket bra betänkande där han betonar Sydkoreas ekonomiska betydelse som handelspartner för EU. Att sluta ett frihandelsavtal med Sydkorea är en del av den strategi som syftar till att ge Europa en global dimension.

Ett frihandelsavtal mellan Sydkorea och EU skulle kunna utgöra grund för ett främjande av höga sociala och miljömässiga standarder och skulle kunna tjäna som exempel för andra avtal som för närvarande befinner sig på förhandlingsstadiet.

Jag instämmer i att vi måste göra allt som står i vår makt för att se till att EU och Sydkorea själva – inom ramen för det handelsavtal som man nu förhandlar om i ett separat avtal – tar ansvar för att uppfylla sina skyldigheter på människorättsområdet.

 
  
  

(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.00.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy