Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0527/2007

Keskustelut :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0630

Puheenvuorot
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

11.1. Itä-Tšad
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. - (EL) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta Itä-Tšadia koskevasta päätöslauselmaesityksestä(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), laatija. − (PL) Arvoisa puhemies, haluan sanoa, että olen erittäin huolestunut taistelujen kiihtymisestä Tšadissa mutta myös siitä, että konfliktin poliittisen ratkaisun löytämisessä ei ole tapahtunut edistystä. Näin ollen haluan kiinnittää erityistä huomiota Euroopan unionin sotilasoperaation rooliin Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Myös YK:n tukeman eurooppalaisen aloitteen päätavoitteena on varmistaa turvallisuus humanitaarisella alueella.

Kun pidämme mielessä käynnissä olevan Darfurin kriisin ja tavan, jolla se horjuttaa tilannetta alueella, kannattaa muistaa, että konflikti on jo ylittänyt Tšadin ja Keski-Afrikan tasavallan rajat. On mielestäni ratkaisevan tärkeää ottaa mahdollisimman pian käyttöön EU:n jäsenvaltioiden puolueettomat joukot. Haluan kuitenkin korostaa, että tällaisen rauhanturvaoperaation onnistuminen riippuu suurelta osin poliittisista ponnistuksista, joita on tehtävä onnistuneen rauhanprosessin aikaansaamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), laatija.−(EN) Arvoisa puhemies, haluan tehdä muutaman tärkeän ja välttämättömän huomautuksen. Ei ole minkäänlaista epäilystä siitä, että Tšadissa tarvitaan väliintuloa. Ei ole epäilystäkään siitä, että tuossa maailmankolkassa pakolaisten valtava kurjuus on sietämätöntä katseltavaa, mutta haluan sanoa erittäin selvästi, että ehdotettuun operaatioon liittyy useita ratkaisevan tärkeitä vaikeuksia.

Ensimmäinen niistä on operaation mandaatin epäselvyys. Sanomme sitä humanitaariseksi ja rauhanturvaoperaatioksi. Jos asia on todella niin, se on tehtävä kaksin verroin selväksi, kun viitataan lähettämiimme joukkoihin. Se ei mielestäni ole riittävän selvää.

Minun on oltava eri mieltä kollegani kanssa. En nimittäin usko, että tällainen väliintulo todella parantaa turvallisuutta. Olemme äskettäin nähneet konfliktin voimistuvan ja raaistuvan. Olemme myös kuulleet monien kapinallisryhmien johtajilta, että kaikkea väliintuloa, erityisesti tätä väliintuloa, pidetään vihamielisenä. Se aiheuttaa valtavia vaikeuksia.

Minun on jälleen oltava eri mieltä kollegani kanssa ja sanottava, että nykyisessä kokoonpanossaan joukot eivät ole tarvitsemiamme puolueettomia joukkoja. Minun on sanottava kaikella kunnioituksella Ranskaa ja ranskalaisia kohtaan, että näin suuri Ranskan osuuden korostaminen operaatiossa on lähes provosoivaa, ja se on mielestäni erittäin harkitsematonta.

En usko, että voimme luoda yhteisen eurooppalaisen puolustus- tai turvallisuuspolitiikan. Syntyneet vaikeudet – tässä tapauksessa Tšadin osalta – osoittavat erittäin selvästi, miksi. Sen luominen on mielestäni mahdotonta, koska meillä on hyvin erilaiset perinteet ja historia sekä hyvin erilaiset ulkopoliittiset tavoitteet ja näkymät. Jos voin sanoa näin, koska olen kotoisin maasta, joka on edelleen ainakin nimellisesti sotilaallisesti puolueeton, erityisesti tämän vuoksi on todella ikävää, että sotilaallisesti puolueettomien valtioiden velvoitteita, vastuualueita ja kykyjä ei tunnusteta riittävästi Euroopan unionissa eikä etenkään Lissabonin sopimuksessa. Uskon, että maat, joissa on tämä perinne, voitaisiin saada aikaan sellainen arvostettu, puolueettomuuteen perustuva väliintulo, jonka kollegani mainitsi.

Lopuksi haluan sanoa, että väliintulo on Tšadissa tarpeen. Olennaista on kuitenkin se, miten se tehdään. Operaation on oltava keskitetty. Sen on ehdottomasti oltava puolueeton ja sillä on ennen kaikkea oltava mahdollisuus onnistua.

 
  
MPphoto
 
 

  Matsakis, Marios (ALDE).- (EN) Arvoisa puhemies, huomaan, että taululla ei näy aikaa. Tarkoittaako se, että meillä on tänä iltapäivänä käytettävissämme rajattomasti aikaa, vai onko kyseessä tekninen häiriö?

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - (EL) Arvoisa Marios Matsakis, pidämme kiinni ajasta, jonka tiedämme olevan käytettävissämme.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE), laatija.−(EN) Arvoisa puhemies, tein aloitteen tästä kiireellisestä päätöslauselmasta painostaakseni EU:ta poliittisesti ja julkisesti käynnistämään rauhanturvaoperaationsa Itä-Tšadin raja-alueella niin pian kuin mahdollista. Tšadin viimeaikaiset levottomuudet, joihin kuuluvat myös voimakkaat yhteenotot kapinallistaistelijoiden ja Tšadin armeijan välillä, korostavat sitä, että meidän läsnäoloamme tarvitaan alueella kiireellisesti viattomien pakolaisten ja kotimaansa sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden suojelemiseksi, jotta he eivät joutuisi ristituleen. Nämä sotilaalliset rikokset pahentavat rikollisuutta ja johtavat maansisäisten pakolaisten leirien ympärillä kasvavaan turvattomuuteen. Sen lisäksi, että humanitaarista avustushenkilöstöä estetään pääsemästä leireille, he joutuvat myös kamppailemaan ryöstelyn kanssa, mikä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan antaa erittäin tarpeellista humanitaarista apua.

Kehotan EU:ta ja jäsenvaltioita kunnioittamaan tehtyä poliittista päätöstä ja myöntämään tähän operaatioon enemmän joukkoja ja asianmukaista taloudellista ja huollollista tukea ja ilmatukea sekä riittävän määrän helikoptereita niin pian kuin mahdollista. EU:n ulkopolitiikan uskottavuus maailmanlaajuisella näyttämöllä on vaakalaudalla, ellei se pysty panemaan liikekannalle riittävästi joukkoja ja varusteita operaation toimintakyvyn takaamiseksi. Tämä on EU:n rauhanturvaoperaatio, ja näin ollen se koskee kaikkia EU:n jäsenvaltioita riippumatta siitä, osallistuvatko ne siihen vai eivät.

Haluan rikkoa tässä ja nyt myytin siitä, että Ranska hallitsee operaatiota. Operaatioon osallistuu joukkoja Ruotsista, Alankomaista, Puolasta, Itävallasta ja Irlannista. Lisäksi sitä ei johda Ranska vaan Irlanti. Irlantilainen kenraaliluutnantti Pat Nash on nimitetty operaation johtoon, ja hän siis antaa paikan päällä joukkoja koskevat käskyt. Operaatiota ei peruuteta, ja tuollaiset huomautukset eivät yksinkertaisesti auta Tšadin paikallista väestöä ja kapinallisryhmiä ymmärtämään operaatiota ja mahdollisesti hyväksymään sen.

Tällä viikolla muissa EU:n jäsenvaltioissa on ollut toiveikkaita merkkejä liikkeestä sen jälkeen, kun Irlanti pyysi varustamaan operaation riittävän hyvin. Näyttää siltä, että yksi valtio on tarjonnut lääkintätarvikkeita, kun taas muut jäsenvaltiot keskustelevat rahoituksen tarjoamisesta muiden maiden avustamiseksi tarvittavan huollollisen tuen sekä lentokoneiden toimittamista varten. On kutsuttava välittömästi koolle toinen neljännen sukupolven konferenssi välttämättömyystarvikkeiden hankkimiseksi joukkojemme suojelemista varten kentällä, jotta he voisivat tehdä tärkeää työtään eli suojella pakolaisia. Nyt on aika toimia. Toimettomuutemme johtaa ihmishenkien menetykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE), laatija. (FR) Arvoisa puhemies, kapinallisjoukkojen ja hallituksen joukkojen taistelujen jatkuminen Tšadissa on johtanut satojen kuolemaan ja haavoittumiseen sekä aiheuttanut uusia jännitteitä Sudanin ja Keski-Afrikan tasavallan rajaseudulla. Tilanne on tosiasiassa rajoittanut tuhansien ihmisten pääsyä pakolaisleireille ja tehnyt humanitaaristen avustustyöntekijöiden työstä huomattavasti monimutkaisempaa.

Minun pitäisi myös muistuttaa teille, että tällä hetkellä naiset ja lapset joutuvat tässä maailmankolkassa edelleen erityisen vastenmielisen väkivallan uhreiksi ja että jo yli 450 000 asuinseudultaan siirtymään joutunutta ihmistä elää hirvittävissä oloissa juuri siellä, missä konflikti on alkanut uudelleen.

Tätä taustaa vasten voimme ilmiselvästi vaatia, että sotivat ryhmät lopettavat taistelut etenkin siellä, missä ne vaikuttavat siviiliväestöön. Vaadimme myös, että ne kunnioittavat kansainvälisen humanitaarisen lain perusperiaatteita, mikä merkitsee humanitaaristen alueiden kunnioittamista ja avustuskuljetusten sallimista sekä sitä, että humanitaaristen avustushenkilökunnan kimppuun ei hyökätä.

Yleisemmin olemme myös erityisen huolissamme siitä, että konfliktien osapuolet myös uhmaavat humanitaarista lakia yhä useammin tai jopa jättävät sen kokonaan huomiotta. Euroopan unionin on ryhdyttävä etenkin tämän huolestuttavan kehityksen vastaisiin toimiin. Kehotamme myös Tšadin viranomaisia tekemään järjestelmällisesti kaikkensa raiskauksiin, sotarikoksiin ja kaikkiin vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneiden asettamiseksi syytteeseen.

Sanoisin kuitenkin, että viestimme on enimmäkseen osoitettu Euroopan unionille, etenkin ministerineuvostolle. Niin meillä on epäilemättä paremmat mahdollisuudet tulla kuulluiksi. Pyydämme neuvostoa kantamaan vastuunsa. 15. lokakuuta neuvosto hyväksyi yhteiset toimet Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa tarjotakseen suojelua siviileille, humanitaarista apua ja turvaa paikalliselle ja ulkomaiselle humanitaariselle avustushenkilöstölle. Vain kaksi kuukautta myöhemmin EUFOR:in joukkoja ei vieläkään ole sijoitettu resurssien ja riittävien varusteiden puutteen vuoksi. Tätä ei voida hyväksyä, ja neuvoston ja komission on siis kiireesti nopeutettava päätöksentekoprosessia, jotta tämä operaatio voitaisiin suorittaa niin nopeasti kuin mahdollista.

Haluan myös huomauttaa, että mikään rauhanturvaoperaatio Itä-Tšadissa tai Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosassa ei voi olla tehokas ilman koko aluetta koskevaa yleistä sovitteluprosessia. Tiedämme jo, että EUFOR:in läsnäolo Sudanin porteilla vaikeuttaa kapinallisten vapaata liikkumista rajojen yli ja johtaa näin ollen joidenkin hyökkäysten siirtymiseen muualle. Kiireellinen ja välttämätön tuki, jota Euroopan unioni on sitoutunut tarjoamaan, saattaa siis osoittautua hyvin nopeasti riittämättömäksi.

Nyt on myös välttämätöntä, että EU tekee kaikkensa kannustaakseen rauhanneuvottelujen jatkamista alueellisella tasolla, yhdessä kaikkien konfliktin osapuolten ja kansainvälisen yhteisön erilaisten edustajien kanssa.

Lopuksi haluan huomauttaa, että uskomme, että eurooppalaisten joukkojen puolueettomuus on erityisen tärkeää ja strategista. Koska kapinalliset ovat jo uhanneet kohdistaa hyökkäyksensä niihin, jos kyse on pelkästä naamioidusta ranskalaisesta operaatiosta, pyydämme muita jäsenvaltioita osallistumaan kokoonpanoon yhtenä joukkona, jotta kaikille olisi selvää, että kyse todella on eurooppalaisista joukoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), laatija.−(EN) Arvoisa puhemies, Itä-Tšadista on tullut uusi Darfur, ja viattomien siviilien tutuiksi tulleet murha- ja tuhoamiskohtaukset palaavat jälleen kummittelemaan mielessämme.

Tällä välin me täällä EU:ssa, osana maailman etuoikeutettua eliittiä, keskustelemme loputtomasti siitä, miten tilanne pitäisi ratkaista. Sillä aikaa, kun me harkitsemme sekä erittäin viisaasti että erittäin hitaasti yhä uudelleen päätöstämme lähettää alueelle tehokkaita sotilaallisia rauhanturvajoukkoja, rikolliset, jotka suorittavat etnistä puhdistusta, jatkavat halpamaisia tekojaan esteettä.

Eräs tärkeä – ehkä tärkein – viesti, joka tämän keskustelun on tänään saatava aikaan, on tiukka komissiolle ja neuvostolle esitettävä vaatimus, että EUFOR on saatava asianmukaisesti toimintakuntoon ja sijoitettava erittäin kiireesti konfliktialueelle. Ne, jotka viivyttävät näitä toimia neuvostossa, komissiossa tai muualla, ovat vastuussa väkivallan laajenemisesta ja murhenäytelmästä, joka sitä väistämättä pian seuraa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), laatija. (ES) Arvoisa puhemies, on mielestäni erityisen tärkeää, että kolmella kiireellisellä päätöslauselmalla, joista keskustelemme tänään, on jotain yhteistä siinä mielessä, että ne koskevat erilaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Se osoittaa, että tällainen väkivalta vaikuttaa koko maailmaan, vaikka se ilmenee jokaisessa tapauksessa aivan erityisissä muodoissa.

Tänään käsiteltävästä kolmesta tapauksesta ensimmäinen, Tšadin tilanne, on surullinen esimerkki siitä, miten naisia käytetään sodan yhteydessä usein seksuaaliobjekteina, ja raiskauksesta tulee sodan väline. Tätä tilannetta esiintyy erityisesti pakolaisleireillä mutta myös muualla.

Päätöslauselman tavoitteena on ainakin joidenkin parlamentin jäsenten mielestä huomauttaa, että kansainvälisen yhteisön ja etenkin Euroopan unionin on reagoitava tilanteeseen ja kannettava vastuunsa uhrien suojelemiseksi.

Kun tämä muistetaan, Euroopan unionin erityinen sotilasoperaatio Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa, on ehdottomasti saatava toimintavalmiiksi kiireesti mutta myös vastuullisesti. Haluan yhtyä niihin, jotka huomauttavat, että on ehdottomasti olemassa vaara, että operaation katsotaan olevan liian tiiviissä yhteydessä yhteen maahan, nimittäin Ranskaan. Se olisi mielestäni vahingollista ja vaikuttaisi varmasti kielteisesti operaation tavoitteisiin.

Näin ollen haluan myös korostaa, että operaation kokoonpanon pitäisi heijastaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erilaisuutta, jotta vältyttäisiin sekoittamasta keskenään tätä operaatiota ja ranskalaista Èpervier (”Varpushaukka”) -operaatiota. Meidän on myös tuomittava kaikkien mahdollisten elinten kuullen Janjaweed-joukkojen ja muiden tšadilaisryhmien siviiliväestöön kohdistamien hyökkäysten raakuus, ja näin ollen kehotan myös neuvostoa ja komissiota tekemään niin.

Seksuaalisen väkivallan käyttö sodan välineenä on erityisen valitettavaa, emmekä voi hyväksyä sitä, että tällaiset rikokset jäävät rankaisematta. Näin ollen kehotan Tšadin viranomaisia kantamaan vastuunsa näiden raiskausten ja pahoinpitelyjen tutkimisessa ja tuomaan syylliset oikeuden eteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, Bourbon-sukuisista kuninkaista on sanottu, että he ryhtyivät aina liian myöhään toimeen ajatusten, hallituksen tai armeijan osalta. Asia näyttää valitettavasti olevan tällä hetkellä lännen ja Euroopan osalta samoin, sillä olemme jo antaneet Darfurin ja Itä-Tšadin katastrofin jatkua aivan liian pitkään. Mitä myöhemmin puutumme asiaan, sitä kalliimmaksi se tulee, ei vain taloudellisesti vaan myös sotilaallisesti ja poliittisesti. Olen näin ollen erittäin kiitollinen Karl von Wogaulle sotilas- ja turvallisuuspolitiikan ratkaisevasta edistämisestä ja erittäin kiitollinen Albert Dessille siitä, että hän on tehnyt samoin humanitaarisella alalla. Meidän on lopulta ryhdyttävä toimeen. Kansakunnat kuitenkin viivyttelevät sekä tarvittavien varusteiden että joukkojen osalta. Tarvitsemme paikan päällä joukkoja, joilla on tietoa ja kokemusta paikallisista oloista. Olen erittäin voimakkaasti sitä mieltä, että tämän ei pitäisi olla naamioitu ranskalainen operaatio, mistä kukaan ei myöskään puhu, mutta tarvitsemme ranskalaisten kokemusta ja tietoa paikallisista oloista. Tarvitsemme kuitenkin myös Afrikan unionin ja Arabiliiton yhteistyötä. Ne pysyttelevät valitettavasti edelleen täysin erossa asiasta. Tämän ei kuitenkaan pitäisi vapauttaa meitä eurooppalaisia vastuustamme.

Sanon erittäin selvästi, että haluamme osallistua, mutta emme saa tehdä samoja virheitä kuin Afganistanissa, nimittäin puuttua asiaan ilman poliittista strategiaa. Väliintulijoiden on myös tiedettävä, että heillä on oltava strategia rauhanneuvotteluita ja etnisten ryhmien välisiä keskusteluita varten sekä ratkaisun löytämiseksi massiiviseen heimoutumiseen ja muihin konflikteihin, joita esiintyy sekä Itä-Tšadissa että Darfurissa keinotekoisten rajojen varrella. Euroopan parlamentin jäseninä meidän pitäisi siis kampanjoida joukkojen sijoittamisen ja humanitaarisen avun hyväksi, mutta meidän pitäisi myös antaa mahdollisimman nopeasti panoksemme alueen kestävään poliittiseen rauhanstrategiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi, ALDE-ryhmän puolesta.–(EN) Arvoisa puhemies, puhun erittäin lyhyesti. Toinen EU:n ja Afrikan välinen huippukokous epäonnistui täysin: osapuolet eivät solmineet talouskumppanuussopimusta, ja kahden maanosan väliset suhteet on jäädytetty.

Itä-Tšadin jännittynyt tilanne ei ole myöskään juuri auttanut asiaa. Yksi hedelmällisen yhteistyön edellytyksistä olisi Afrikan vuosikymmeniä jatkuneiden sotilaallisten konfliktien päättyminen. Itä-Tšadin konflikteja ratkaistessaan Euroopan unionin on osoitettava, että olemme päättäneet löytää rauhanomaisen ratkaisun ja lähettää sotilaallisen rauhanturvaoperaatiomme Itä-Tšadiin niin pian kuin mahdollista.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, viime viikonloppuna Lissabonissa pidettiin EU:n ja Afrikan huippukokous. Siellä oli tarkoitus luoda perusteet uudelle Euroopan ja Afrikan väliselle kumppanuudelle, jonka piti Euroopan parlamentin ja yleisafrikkalaisen parlamentin yhteisen julistuksen mukaan perustua yhteisille arvoille ja periaatteille, kuten demokratialle, ihmisoikeuksille ja hyvälle hallinnolle.

Valitettavasti Euroopan asenne sellaisia henkilöitä kuin Zimbabwen Robert Mugabe ja Libyan Muammar Gaddafi – mainitakseni vain kaksi, joista molemmille levitettiin tervetuliaisiksi punainen matto – osoittaa, että periaatteellisten julistusten ja todellisuuden välillä ammottaa edelleen valtava kuilu. Jos tarvittaisiin todisteita, myös Tšadin tilanne osoittaa, että suuri osa Afrikkaa ei ole lainkaan valmis olemaan osa tätä niin sanottua yhteisöä, jolla on yhteiset arvot.

Jos me eurooppalaiset siis haluamme olla jatkossakin uskottavia puhuessamme ihmisoikeuksista emmekä vain harjoittaa reaalipolitiikkaa, väliintulon pitäisi todella olla selvä merkki siitä, että laittomuuden ja mielivaltaisuuden on väistyttävä mahdollisimman nopeasti perusluonteisimpien demokraattisten periaatteiden tieltä. Tšadia koskeva arvio pätee valitettavasti myös hyvin moniin muihin afrikkalaisiin hallitusjärjestelmiin. Tšad ei ole Afrikan ainoa potilas.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - (EL) Kiitoksia selvennyksestä. Minun on ilmoitettava puhujat, jotka ovat ilmoittautuneet puhumaan edustamiensa poliittisten ryhmien puolesta. Poliittisesta ryhmästänne ei ole epätietoisuutta, niin kuin ei kenenkään muunkaan ryhmästä, ja kaikki täällä tietävät, mitä ryhmää edustatte.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE).- (FR) Arvoisa puhemies, korjaan sitä, mitä juuri sanoitte edellisestä puheenvuorosta: Puhuin sekä laatijana että PSE-ryhmän puolesta. En halua kenenkään luulevan, että emme olleet tästä asiasta huolissamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE).- (EN) Arvoisa puhemies, olemme kaikki erittäin tietoisia Itä-Tšadin hirvittävästä humanitaarisesta ja turvallisuustilanteesta. Sitä ei voi erottaa laajemmasta alueellisesta katastrofista Darfurissa, jossa on murhattu 300 000 ihmistä, kaksi miljoonaa on joutunut siirtymään kotiseudultaan ja neljä miljoonaa ihmistä elää länsimaisen ruoka-avun varassa. Kansainvälinen yhteisö on nyt väännellyt kolme vuotta käsiään. Myönnän, että Euroopan unioni on rahoittanut laajamittaista humanitaarista apua alueelle. Se on tilanteen hyvä puoli.

Poliittisesti EU:n panos ei ole niin kiitettävä. Se juhlii Sudanin diktaattoria Omar El Bashiria sekä Zimbabwea sortavaa Mugabea Lissabonissa, jossa he allekirjoittavat merkkinä kaikkein iljettävimmästä tekopyhyydestä jopa julistuksen ihmisoikeuksista ja hyvästä hallinnosta.

EU:n toinen panos on pyrkiä jonkinlaiseen surkeaan sotilaalliseen operaatioon antaakseen toiselle sotilaalliselle operaatiolle ETPP:n tunnuksen. Tosiasiassa ehdotettu operaatio on huonosti suunniteltu. Joukkoja ei ole riittävästi, ja ratkaisevan tärkeä lääkintä-, huolto- ja kuljetustuki puuttuu. Operaatio on jo kolme kuukautta aikataulusta jäljessä, eikä tilanteen pahenemisen varalle ole vararahastoja.

Meidän on vain tarkasteltava sattumanvaraista osallistumista tähän operaatioon – se on loppujen lopuksi pääasiassa ranskalaisten johtama – ymmärtääksemme, miksi monet Tšadissa, Sudanissa ja Keski-Afrikan tasavallassa, omista sotilasupseereistamme puhumattakaan, suhtautuvat tähän hankkeeseen erittäin epäilevästi. Sotilaselämä pitäisi jättää muiden huoleksi.

YK:n ja Afrikan unionin ponnistuksia osana koko aluetta koskevaa johdonmukaista strategiaa pitäisi lujittaa kiireellisesti. YK:n turvallisuusneuvoston pitäisi johtaa sitä poliittisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja.(DE)Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, komissio tutkii Itä-Tšadin pahenevaa turvallisuustilannetta erittäin tarkkaan ja tukee voimakkaasti EUFOR:in joukkojen sijoittamista alueelle täysilukuisina suojelemaan pakolaisia ja asuinseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä. Euroopan unioni käyttää sitä varten Itä-Tšadissa kaikkia käytettävissään olevia välineitä. Komissio ei tarjoa vain EUFOR:in joukkoja vaan myös yli 50 miljoonaa euroa osana kokonaisvaltaista suunnitelmaa.

Näillä varoilla rahoitetaan toimenpiteitä kolmella tärkeällä alalla, jotka vaihtelevat hätäavusta pitkäaikaiseen kehitysapuun.

Ensimmäinen ala koskee humanitaarista apua, jota varten ECHO myönsi vuonna 2007 jo 30,5 miljoonaa euroa hätäaputoimenpiteiden muodossa pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden tukemiseksi eri aloilla Tšadissa. Samantasoiset resurssit on myös siirretty sivuun näiden toimenpiteiden jatkamiseksi vuonna 2008.

Toiseen alaan kuuluu Tšadin poliisivoimien järjestäminen. Se vastaa jatkossa humanitaarisista suojelutoimenpiteistä. Yhdistyneet Kansakunnat luo, kouluttaa ja varustaa EU:n ja YK:n Tšadin operaatioiden yhteydessä jopa 850 tšadilaisen poliisin joukot, jotka sijoitetaan Itä-Tšadin pakolaisleireille. Euroopan unioni tukee tätä YK:n ohjelmaa 10 miljoonalla eurolla, jotka saadaan vakautusvälineestä.

Kolmas ala koskee yhteiskuntaan sopeuttamista ja kuntoutusta. Vuonna 2008 komissio myöntää yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta 10,1 miljoonaa euroa jälleenrakentamista, konfliktinratkaisua sekä hallinnollisten resurssien järjestämistä edistäviin kehitystoimenpiteisiin. Näitä toimenpiteitä tarvitaan YK:n ja EU:n operaation alueiden turvallisuustilanteen parantamiseen. Lisätoimenpiteitä suunnitellaan osana kymmenettä Euroopan kehitysrahastoa, joka arvioidaan 311 miljoonan euron suuruiseksi vuodesta 2008 vuoteen 2013 saakka.

Kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden palauttamista kotimaahansa pitäisi tukea lyhytaikaisesti näiden toimenpiteiden avulla. Pitkällä aikavälillä niiden tavoitteena on vakauttaa tilanne pysyvästi Tšadissa ja koko alueella.

Edelliset puhujat ovat aivan oikein viitanneet hallitukselle ystävällismielisten kapinallisten ja presidentti Idriss Débyn joukkojen välisten taisteluiden leimahtamiseen Itä-Tšadissa. Se on selvästi vaikeuttanut humanitaarista apua. Edes pakolaisleirejä ympäröivillä alueilla ei enää voi taata turvallisuutta. Lisäksi epävarma humanitaarinen tilanne on kärjistymässä yhä enemmän, koska taistelualueilta tulee yhä enemmän pakolaisia. Alueen turvallisuuden palauttaminen on tässä erittäin huolestuttavassa tilanteessa erittäin kiireellistä.

Tästä tehtävästä suoriutumiseen tarvitaan ehdottomasti sotilaallista läsnäoloa. EUFOR:in joukot pitäisi siis sijoittaa juuri näille kriisialueille. Ne onnistuvat kuitenkin vain siinä tapauksessa, että konfliktiin johtaneet syyt ratkaistaan ja poliittinen prosessi otetaan samanaikaisesti käyttöön tavoitteena rauhoittaa perimmäisiä jännitteitä ja vähentää köyhyyttä helpottamalla taloudellista kehitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. - (EL) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään keskustelujen jälkeen.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö