Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0527/2007

Dezbateri :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Voturi :

PV 13/12/2007 - 12.1

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0630

Stenograma dezbaterilor
Joi, 13 decembrie 2007 - Strasbourg Ediţie revizuită

11.1. Ciadul oriental
Proces-verbal
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση των έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με το ανατολικό Τσάντ(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), autor. Pani Przewodnicząca! Chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo zaniepokojony intensyfikacją walk w Czadzie, ale również i brakiem postępu w zakresie znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu. Dlatego chciałbym zwrócić szczególną uwagę na rolę operacji EUFOR Chad/CAR. Poparta również przez ONZ europejska inicjatywa ma przede wszystkim na celu zapewnienie bezpieczeństwa w strefie humanitarnej.

Biorąc pod uwagę istniejący już od pewnego czasu kryzys w Darfurze i sposób, w jaki destabilizuje on sytuację w regionie, warto tutaj wspomnieć o tym, że konflikt przekroczył już granice Czadu i Republiki Środkowej Afryki. Uważam, iż nieodzowne jest jak najszybsze umieszczenie neutralnych sił państw członkowskich. Pragnę jednak podkreślić, że sukces wspomnianej misji pokojowej zależy w dużej mierze od wysiłków politycznych, jakie powinny być dokonywane w celu przeprowadzenia pomyślnego procesu pokojowego.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), author. Madam President, I want to make a couple of important and essential points. There is absolutely no doubt that intervention is required in Chad. There is no doubt that the teeming human misery of refugees in that part of our world is unbearable to see, but I want to state very clearly that there are a number of core difficulties with this proposed mission.

The first of these is the lack of clarity in terms of the operation’s mandate. We are saying that this is a peace-keeping and humanitarian effort. If that is indeed so, then this must be made doubly clear in the terms of reference for the troops we send. I believe that clarity is lacking.

I do not believe – and I have to disagree with my colleague – that an intervention shaped in this way will actually increase security. We have recently witnessed a growing intensity and barbarity of the conflict. We have also heard from leaders of many of the rebel groups that any intervention, and this intervention in particular, will be considered hostile. That poses a huge difficulty.

I must also say – and, again, I disagree with my colleague – that the troops as currently configured will not act as the neutral force that is required. I have to say, with the greatest of respect for France and her people, that to load the mission so much towards France verges on the provocative, and I think it deeply unwise.

I do not believe that it is possible for us to formulate a common European defence or security policy. The difficulties that have arisen – in this instance in relation to Chad – reflect very clearly why. I think it is undoable, because we have very different traditions and histories and very different foreign policy goals and outlooks. For this reason in particular it is a great shame – if I may say so, coming from a country that is still at least nominally militarily neutral – that the obligations, responsibilities and capacities of militarily neutral states are not recognised sufficiently in the European Union, and particularly not in the Lisbon Treaty. I believe that countries with that tradition could make the kind of valued intervention based on neutrality that my colleague has mentioned.

To conclude, intervention in Chad is necessary. However, the essential thing is how we go about this. Any operation has to be focused. It certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.

 
  
MPphoto
 
 

  Matsakis, Marios (ALDE). – Madam President, I notice that there is no time displayed on the board. Does that mean we will have the privilege of unlimited use of time this afternoon, or is there a technical error?

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Ματσάκη, θα σεβαστούμε όλοι το χρόνο που γνωρίζουμε ότι μας έχει παραχωρηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Colm Burke (PPE-DE), author. Mr President, I initiated this urgency resolution in order to exert political and public pressure on getting the EU peacekeeping mission to the eastern Chad border region deployed as soon as possible. The recent unrest in eastern Chad, including heavy clashes between rebel fighters and the Chadian army, underscores the urgent need for our presence in this region to protect innocent refugees and internally displaced persons (IDPs) from getting caught in the crossfire. These military offences are exacerbating criminality and leading to increased insecurity around the IDP camps. Not only is access to the camps being impeded for humanitarian personnel, but they are wrestling with the problem of banditry, restricting their ability to provide much needed humanitarian assistance.

I call on the EU and its Member States to honour the political decision made and to provide this mission with more troops and appropriate financial, logistic and air support, including the necessary number of helicopters, as soon as possible. The EU’s credibility in its foreign policy on the world stage is at stake if it cannot mobilise sufficient troops and equipment to make this mission operational. This is an EU peacekeeping mission and therefore concerns all EU Member States, whether they are participant countries or not.

I would like here and now to dispel the myth that this mission will be French dominated. This mission has troops coming from Sweden, the Netherlands, Poland, Austria and Ireland. Furthermore, it will not be French led but Irish led. Irish Lieutenant General Pat Nash has been appointed to front this mission, and he will therefore be calling the shots – excuse the pun – concerning troop activities on the ground. This operation is going to go ahead, and such remarks are simply not helpful when it comes to aiding this mission’s perception and eventual reception among the local population in Chad and among the rebel groups.

There have been some hopeful signs of movement this week from other EU Member States, following Ireland’s appeal for this mission to be adequately resourced. It appears that one country has offered medical supplies, while other Member States are discussing providing funding to assist other countries to supply necessary logistical support, including aircraft. Another fourth-generation conference must be called immediately to come up with the necessities to protect our troops in the field so that they can go about their important job of protecting refugees. The time to act is now. Our inaction will cost lives.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE), auteur. Madame la Présidente, la reprise des combats entre forces rebelles et gouvernementales tchadiennes a fait des centaines de morts et de blessés et provoqué un regain de tensions dans la région frontalière du Soudan et de la République centrafricaine. Cette situation a, de facto, limité l'accès des camps de réfugiés à des milliers de personnes et considérablement compliqué la tâche des humanitaires.

Je rappelle aussi qu'à l'heure actuelle, dans cette région du monde, des femmes et des enfants sont toujours victimes de violences particulièrement odieuses et que l'on compte déjà plus de 450 000 personnes déplacées vivant dans des conditions terribles précisément là où les combats ont repris.

Dans un tel contexte, nous pouvons bien entendu exiger que les belligérants cessent tout combat, particulièrement quand les populations civiles sont touchées. Nous leur demandons également de respecter les principes fondamentaux du droit international humanitaire, ce qui implique de respecter l'espace humanitaire et de permettre l'acheminement de l'aide, et de ne pas porter atteinte au personnel humanitaire.

De manière générale, nous sommes d'ailleurs particulièrement préoccupés par le fait que le droit humanitaire est de plus en plus souvent bafoué, quand il n'est pas totalement ignoré par les parties impliquées dans des conflits. Il faudra que l'Union européenne réagisse de manière spécifique contre cette évolution inquiétante. Nous demandons en outre aux autorités tchadiennes de tout mettre en œuvre pour systématiquement poursuivre les auteurs de viols, de crimes de guerre et de toute forme d'atteinte grave aux droits de l'homme.

Mais notre message s'adresse aussi et surtout, dirai-je, à l'Union européenne et en particulier au Conseil des ministres, de qui nous avons sans doute plus de chances d'être entendus et à qui nous demandons de prendre ses responsabilités. Le 15 octobre dernier, le Conseil a adopté une action conjointe dans le cadre de l'opération EUFOR pour le Tchad et la République centrafricaine afin d'assurer la protection des civils, la délivrance de l'aide humanitaire et la sécurisation du personnel humanitaire local et expatrié. Seulement deux mois plus tard, le déploiement des troupes de l'EUFOR ne s'est toujours pas concrétisé, faute de moyens et d'équipements suffisants. Ce n'est pas acceptable et il est donc urgent que le Conseil et la Commission accélèrent le processus décisionnel permettant à cette opération d'être menée le plus rapidement possible.

Je voudrais par ailleurs souligner qu'aucune mission de maintien de la paix dans l'est du Tchad et dans le nord de la République centrafricaine ne sera efficace sans un processus de réconciliation globale impliquant toute la région. On sait déjà que la présence de l'EUFOR aux portes du Soudan rendra plus difficile la libre circulation des rebelles à travers les frontières et provoquera donc le déplacement de certaines attaques. Le soutien urgent et indispensable que l'Union européenne s'est engagée à apporter pourrait donc aussi s'avérer très vite insuffisant.

Il est dès lors également essentiel que l'Union mette, d'ores et déjà, tout en œuvre pour favoriser la reprise des pourparlers de paix à un niveau régional, en partenariat avec l'ensemble des parties au conflit et des divers représentants de la communauté internationale.

Pour terminer, je voudrais souligner que nous considérons que la neutralité de la force européenne revêt ici un caractère particulièrement important et tout à fait stratégique. Sachant que des rebelles ont déjà menacé de la prendre pour cible au cas où il ne s'agirait que d'une mission de la France déguisée, nous demandons aux autres États membres de participer massivement à la composition de cette force afin qu'il soit clair pour tout le monde qu'il s'agit bien d'une force européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), author. Madam President, eastern Chad has become a second Darfur, and the déjà vu scenes of killings and destruction committed against innocent civilians are coming back to haunt us.

Meanwhile, we in the EU, being part of the privileged elite of this world, debate endlessly amongst ourselves on how to deal with the situation. While we – most wisely, but very slowly – consider and reconsider our decision to send an effective peacekeeping military force to the region, those criminals who carry out ethnic cleansing continue their despicable acts unhindered.

One important – perhaps the most important – message that must come out of this debate today is our strong demand to the Commission and Council that EUFOR must be properly set up and deployed to the affected region most urgently. Those in the Council or Commission, or elsewhere for that matter, who delay this action would be responsible for the further escalation of violence and tragedy that will inevitably follow soon.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Autor. Señora Presidenta, encuentro particularmente significativo que las tres resoluciones de urgencia que hoy debatimos tengan en común que tratan sobre diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Ello pone de manifiesto que este tipo de violencia es un hecho que afecta a todo el mundo, aunque en formas y con manifestaciones particulares en cada caso.

El primero de los tres casos que hoy abordamos, la situación en el Chad, es un triste ejemplo de cómo, en un contexto de guerra, las mujeres suelen ser muchas veces usadas como objetos sexuales y donde la violación se convierte asimismo en un arma de guerra. Esta situación se da especialmente en los campos de refugiados, pero no sólo en los campos de refugiados.

Con esta resolución pretendemos —al menos algunos— subrayar que la sociedad internacional, y en particular la Unión Europea, debemos responder a esta situación y asumir nuestra responsabilidad de proteger.

En ese sentido, el desplazamiento de una misión específica, la EUFOR Chad/RCA, es una tarea que debe hacerse de manera urgente, sí, pero también de manera responsable. Aquí quiero sumarme a la advertencia de que existe ciertamente un riesgo de que dicha misión se perciba excesivamente vinculada a un país, en concreto, Francia. Creo que esto sería nefasto y ciertamente contraproducente para los objetivos de dicha misión.

Por ello, insisto también en que la composición de dicha misión debe reflejar la diversidad de los Estados miembros de la Unión Europea con objeto de evitar cualquier confusión entre dicha misión y el despliegue francés conocido como «Épervier». Asimismo, debemos denunciar ante todas las instancias posibles —e insto, por tanto, al Consejo y a la Comisión a que así lo hagan— la brutalidad de los ataques perpetrados contra la población civil por parte de las milicias Yanyawid y otros grupos chadianos.

Especialmente condenable es el uso de la violencia sexual como arma de guerra y es inaceptable que dichos crímenes queden impunes. Urge, por tanto, que las autoridades chadianas asuman la responsabilidad de investigar dichas violaciones y abusos y que lleven a sus responsables ante la justicia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Von den letzten Bourbonen-Königen hat man gesagt, dass sie immer eine Idee, eine Regierung oder eine Armee zu spät gehandelt hätten. Das scheint heute leider auf den Westen und auf Europa zuzutreffen, denn wir haben die Katastrophe in Darfur und im Osttschad schon viel zu lange treiben lassen. Je später wir intervenieren, desto teurer wird es, nicht nur finanziell, sondern auch militärisch und politisch. Deshalb bin ich dem Kollegen von Wogau sehr dankbar, dass er auf militärischem und sicherheitspolitischem Gebiet und dem Kollegen Dess sehr dankbar, dass er auf humanitärem Gebiet die Dinge massiv vorantreibt. Wir müssen endlich handeln, doch die Staaten zögern, nicht nur beim Material, das notwendig ist, sondern leider auch bei den notwendigen Truppen. Wir brauchen an Ort und Stelle Truppen und Kräfte mit Orts- und Sachkenntnis. Ich bin zwar auch der Meinung, dass es keine getarnte französische Operation sein darf, davon redet auch niemand, aber wir brauchen die Orts- und Sachkenntnis der Franzosen. Wir brauchen aber auch die Kooperation der Afrikanischen Union und der Arabischen Liga, die sich leider noch völlig abseits halten. Das darf uns Europäer aber nicht unserer Verantwortung entbinden.

Ich sage es ganz klar: Wir wollen uns engagieren, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, den wir in Afghanistan gemacht haben, dass wir nämlich intervenieren, ohne eine politische Strategie zu haben. Wer dort interveniert, der muss auch wissen, dass er eine Strategie für Friedensverhandlungen, für interethnische Gespräche und für die Lösung der massiven Stammes- und sonstigen Konflikte haben muss, die es sowohl im Osttschad als auch in Darfur entlang der künstlichen Grenzen gibt. Deshalb sollten wir uns als Europäisches Parlament für den Truppeneinsatz, für die humanitäre Hilfe einsetzen, aber auch so schnell wie möglich unseren Beitrag zu einer tragfähigen politischen Friedensstrategie für die Region leisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, I will be very brief. The second EU-Africa Summit was a complete failure: the two parties did not reach an Economic Partnership Agreement, and relations between those two parts of the world have been frozen.

The tense situation in eastern Chad has not helped much either. One of the prerequisites for fruitful cooperation would be an end to the decades-long military conflicts in Africa. When resolving the conflict in eastern Chad, the European Union must demonstrate that we are determined to reach a peaceful solution and send our peacekeeping military mission to eastern Chad as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – Voorzitter, vorig weekend vond in Lissabon een Europees-Afrikaanse top plaats en die top wilde de basis vormen voor een nieuw partnerschap tussen Europa en Afrika. Een partnerschap dat volgens de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en het pan-Afrikaans parlement gebaseerd moest zijn op gedeelde waarden en beginselen, zoals democratie, mensenrechten en behoorlijk bestuur.

Maar jammer genoeg bewijst de houding van Europa tegenover figuren zoals Mugabe in Zimbabwe en Khadafi in Libië - om er maar twee te noemen - die beiden met de rode loper werden ontvangen - dat er nog steeds een afgrond gaapt tussen principeverklaringen en realiteit. Ook de situatie in Tsjaad toont vandaag ten overvloede aan dat een groot deel van Afrika nog lang niet klaar is om deel uit te maken van deze zogenaamde gemeenschappelijkewaardengemeenschap.

Dus willen wij als Europeanen geloofwaardig blijven met ons discours over mensenrechten en ons niet enkel door Realpolitik laten leiden, dan dient een interventie inderdaad een duidelijk signaal te geven dat rechteloosheid en willekeur zo snel mogelijk plaats moeten maken voor de meest elementaire democratische beginselen. Jammer genoeg geldt de vaststelling voor Tsjaad ook voor zeer veel andere regimes in Afrika. Niet alleen Tsjaad is in dit bedje ziek.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση. Εγώ είμαι υποχρεωμένη να ανακοινώσω τους ομιλητές που έχουν εγγραφεί, για να μιλήσουν εκ μέρους της πολιτικής τους ομάδας. Την πολιτική σας ιδιότητα, όπως και όλων μας, δεν την αμφισβητεί κανείς και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Hutchinson (PSE). – Madame la Présidente, juste pour rectifier ce que vous venez de dire avant la dernière intervention: le groupe socialiste est intervenu par ma bouche, je m'exprimais en tant qu'auteur et au nom du groupe socialiste. Je ne voudrais pas qu'on s'imagine que nous ne sommes pas intéressés par cette question.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE). – Madam President, we are all very aware of the appalling humanitarian and security situation in eastern Chad. This cannot be separated from the wider regional catastrophe in Darfur: 300 000 people massacred, two million displaced persons, four million people living on Western food aid. For three years now, the international community has been wringing its hands. I recognise that the European Union has sponsored large-scale humanitarian aid to the region. That is the good side.

Politically, the EU’s contribution is less commendable. It fêtes the Sudanese dictator Omar El Bashir in Lisbon, along with Mugabe the oppressor of Zimbabwe, where in the ultimate sickening act of hypocrisy they sign up to a declaration on human rights and good governance.

The EU’s other contribution is to try and engage in some half-baked military mission in order to stick the ESDP badge on another military operation. The fact is this proposed mission is poorly conceived; the size of the force is inadequate; it lacks vital medical, logistic and transport support elements; it is already three months behind schedule and there is no contingency reserve if the situation should deteriorate even further.

We need only look at the random involvement in this mission – what is after all a largely French-driven operation – to understand why many in Chad, Sudan and the Central African Republic, let alone our own military officers, have a seriously sceptical attitude towards this project. Soldiering should be left to others.

As a matter of urgency it is the UN-AU effort that should be reinforced as part of a coherent strategy for the whole region. This should be politically driven by the UN Security Council.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Vizepräsident der Kommission. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Die Kommission betrachtet die zunehmende Verschlechterung der Sicherheitslage im Osten des Tschad mit großer Sorge und unterstützt nachdrücklich die Entsendung der EUFOR-Truppen in voller Stärke zum Schutz von Flüchtlingen und Vertriebenen in der Region. Dafür wird die Europäische Union im Osten des Tschad alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente einsetzen. Die Kommission wird nicht nur EUFOR-Truppen, sondern im Rahmen eines umfassenden Konzepts auch mehr als 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Mit diesen Mitteln werden Maßnahmen in folgenden drei Schlüsselbereichen finanziert, die von Soforthilfe bis zu langfristiger Entwicklungshilfe reichen.

Der erste Bereich betrifft die humanitäre Hilfe, für die ECHO 2007 bereits 30,5 Millionen Euro in Form von Soforthilfemaßnahmen im Tschad zur Unterstützung von Flüchtlingen und Vertriebenen in verschiedenen Sektoren bereitgestellt hat. Auch für 2008 sind Mittel in ähnlicher Höhe zur Fortsetzung dieser Maßnahmen vorgesehen.

Der zweite Bereich umfasst den Aufbau einer tschadischen Polizeitruppe, die mit humanitären Schutzmaßnahmen beauftragt werden wird. Im Kontext der EU- und VN-Missionen im Tschad werden die Vereinten Nationen bis zu 850 tschadische Polizei- und Gendarmeriekräfte einstellen, ausbilden und ausrüsten, die in den Flüchtlingslagern im Osten des Tschad eingesetzt werden sollen. Die Europäische Union unterstützt dieses Programm der Vereinten Nationen mit 10 Millionen Euro aus Mitteln des Stabilitätsinstruments.

Der dritte Bereich betrifft die Wiedereingliederung und Rehabilitation. Im Jahr 2008 wird die Kommission aus dem 9. Europäischen Entwicklungsfonds 10,1 Millionen Euro für Entwicklungsmaßnahmen zur Förderung von Wiederaufbau, Konfliktschlichtung und dem Aufbau von Verwaltungskapazitäten bereitstellen. Das sind Maßnahmen, die für die Verbesserung der Sicherheitslage in den Gebieten der VN-EU-Mission notwendig sind. Im Rahmen des 10. Europäischen Entwicklungsfonds sind weitere Maßnahmen vorgesehen, für die 311 Millionen Euro im Zeitraum von 2008 bis 2013 veranschlagt werden.

Kurzfristig soll mit diesen Maßnahmen die Rückkehr der Vertriebenen in ihre Heimat unterstützt werden, langfristig zielen sie auf eine dauerhafte Stabilisierung der Lage im Tschad und in der gesamten Region.

Meine Vorredner haben zu Recht auf das jüngste Aufflammen der Kämpfe zwischen den regierungsfeindlichen Rebellen und den Truppen von Präsident Idriss Déby im Osten des Tschad hingewiesen, das die humanitären Hilfeleistungen deutlich erschwert hat. Auch in den Gebieten um die Flüchtlingslager herum kann die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Darüber hinaus spitzt sich die prekäre humanitäre Lage durch die rasch steigende Zahl von Flüchtlingen aus den Kampfgebieten immer mehr zu. In dieser zutiefst besorgniserregenden Situation ist die Wiederherstellung der Sicherheit in der Region eine Aufgabe von höchster Dringlichkeit.

Um diese Aufgabe zu meistern, ist eine militärische Präsenz unerlässlich. Die EUFOR-Truppen sollen daher genau in diese Krisengebiete entsandt werden. Sie werden jedoch nur dann Erfolg haben, wenn die Ursachen des Konflikts beseitigt werden und wenn gleichzeitig ein politischer Prozess eingeleitet wird, der auf den Abbau der zugrunde liegenden Spannungen und die Verringerung der Armut durch die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung zielt.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, μετά την περάτωση όλων των συζητήσεων.

 
  

(1)βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Aviz juridic - Politica de confidențialitate