Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0526/2007

Debatai :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Balsavimas :

PV 13/12/2007 - 12.2

Priimti tekstai :


Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2007 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras Tekstas OL

11.2. Moterų teisės Saudo Arabijoje
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. – Kitas klausimas yra šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos dėl moterų teisių Saudo Arabijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), autorius. – (PL) Gerb. pirmininke, vėl paminėdamas 2006 m. spalio incidentą, atsižvelgdamas į moterų teisinės apsaugos stoką Saudo Arabijoje, ir, svarbiausia, remdamasis faktais, kuriuos dar kartą pademonstravo prievartos aukų, bandančių pradėti viešas diskusijas šia tema, balso socialinis pasmerkimas, reikalauju, kad Saudo Arabijos institucijos tučtuojau nutrauktų tokio pobūdžio praktiką.

Gerb. pirmininke, norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjunga neturėtų tylėti, esant tokiam gėdingam moterų teisių ir asmens laisvių pažeidinėjimui trečiosiose šalyse. Valstybė, atsakinga už savo piliečių apsaugą, negali imti laužyti įstatymų viršenybės principų, prisidengdama teismų nešališkumo principo saugojimu, kaip kad nutiko tuomet, kai buvo priimtas nuosprendis dėl moters iš Qatifo. Reikalauju, kad Saudo Arabijos valdžia padvigubintų pastangas moterų pagrindinių teisių priežiūros srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), autorė. – (SV) Gerb. pirmininke, turėčiau pasakyti, kad nepaprastai liūdna, jog atrodo, kad niekada nesibaigs prievartos ir smurto naudojimas prieš moteris. Tai taikytina ir šiai, ir kitai rezoliucijai. Noriu padėkoti visiems, padėjusiems paversti šią Rezoliuciją tikrove. Beveik nesuvokiama, kad 2007 m. moterys Saudo Arabijoje vis dar neturi visų žmogaus teisių.

Matyt, negana to, jog moterys yra žeminančiai ir gėdingai prievartaujamos grupiniu būdu. Institucijos taip pat turi jas bausti, kai nusikaltėliai išeina laisvi. Manau, kad visi mes, moterys ir vyrai, turime daryti viską, ką galime, kad solidarumo vardan ir Saudo Arabijoje užtikrintume žmogaus teisių taikymą moterims. Reikalaujame, kad Komisija ir Taryba bei, žinoma, visos valstybės narės iškeltų šiuos klausimus, bendraudamos su įvairiais Saudo Arabijos atstovais.

Turime daugybę tarptautinių konvencijų ir ES oficialių pareiškimų daugelyje kontekstų. Kartais erzina, kad mes kalbame ir kalbame, tuo tarpu ši prievarta ir toliau tęsiasi. Dėkoju visiems, kas ėmėsi iniciatyvos ir padėjo rengiant šią Rezoliuciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), autorius. − Gerb. pirmininke, neseniai Saudo Arabijos karalius Abdullah su prieštaringai vertinamu valstybiniu vizitu lankėsi Jungtinėje Karalystėje. Mūsų ministro pirmininko pavaduotojas šlovino bendras JK ir Saudo Arabijos vertybes. Man šis meilikavimas absurdiškas, nes mano demokratijos, žmogaus teisių ir lyčių lygybės vertybės svetimos Saudo Arabijos tradicijoms.

Be abejo, ES ir Saudo Arabijos santykiai grindžiami regioniniu stabilumu ir svarbiais komerciniais ryšiais, visų pirma prekyba nafta ir ginklais. Iš tiesų šie santykiai tokie svarbūs, kad trejus metus trukęs JK tyrimas dėl įtarimų ginklų tiekėjų Saudo Arabijos ministrų papirkimo buvo nutrauktas ministro pirmininko Tony Blairo nurodymu nacionalinio saugumo pagrindais.

Nerimą kelia tai, kad Saudo Arabijoje propaguojama fundamentalizmo atmaina, vahabitų islamas, propaguojamas visame pasaulyje. Mano rinkimų apygardoje Londone patikrinus Saudo Arabijos finansuojamos mokyklos vadovėlius, rasta neapykantos kupinų ištraukų apie krikščionis ir žydus.

Pasaulį pašiurpino žinia apie Qatif rajone grupinio išžaginimo auka tapusiai moteriai skirtą bausmę – 200 kirčių. Parlamento bendrai pateiktame rezoliucijos projekte reiškiamas pasibjaurėjimas ir karalystės vertybių nepripažinimas. Prieš dvidešimt metų Didžiosios Britanijos televizija dokumentinėje laidoje panašiai papasakojo Saudo Arabijos princesės, kuriai viešai įvykdyta mirties bausmė už svetimavimą, istoriją.

ES ir Saudo Arabijos esminiai užsienio politikos interesai sutampa, pvz., abi šalys remia Artimųjų Rytų taikos procesą, ragina Saudo Arabijos gyventojus – musulmonus sunitus, tramdyti ekspansijos nuotaikas išpažįstančio šiitų Irano plėtrą ir remia Saudo Arabijos kovą su al-Qa’ida; nemažai šios organizacijos pasekėjų iš tiesų kilę iš Saudo Arabijos.

Tačiau kartu privalome priversti Saudo Arabiją vykdyti savo įsipareigojimus pagal JTO konvenciją ir panaikinti moterų diskriminaciją; moterys čia net neturi teisės vairuoti automobilio ar balsuoti ribotuose vietos rinkimuose. Tačiau neapgaudinėkime savęs apie bendras mūsų ir šio fundamentalistinio ir viduramžiško režimo vertybes.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), autorius. − Gerb. pirmininke, šiuo klausimu kalbėsiu savo vardu. Saudo Arabiją valdo žiaurius diktatoriaus režimas, kuriam gėdingai plačiai daugelyje Vakarų pasaulio valstybių, net ir tarp ES šalių, pritariama, nes Saudo Arabija yra nepaprastai turtinga dėl naftos; šie pinigai taip pat naudojami Vakarų valstybėms papirkti, tad šios apsimeta nematančioms, negirdinčioms ir nesuprantančioms to, kas vyksta šioje šalyje.

Tačiau net moksleiviai žino, kad komiški Saudo Arabijos valdovai, daugiausia iš vieno asmens, dieviško jo didenybės karaliaus Abdullah šeimos nariai, laiko savo žmones žiaurioje priespaudoje. Vienas aiškus pavyzdys – tai, kad moterys laikomos vergėmis ar namų apyvokos reikmenimis, tačiau kaip neseniai paminėjo Ch. Tannock, Abdullah ir jo šešiais lėktuvais atskridusi palyda buvo prašmatniai sutikta JK ir Vatikane vos prieš kelias savaites. Nei iš Anglijos karalienės, JK ministro pirmininko ar net Popiežiaus lūpų nebuvo net užsiminta apie žmogaus teises. Tai tiek pasakytina apie veidmainystę ir dvigubus standartus.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autorius. – (ES) Gerb. pirmininke, dar 2005 m. turėjome galimybę pakalbėti apie moterų padėtį Saudo Arabijoje ir tai padarėme dėl municipalinių rinkimų ir fakto, kad moterys negalėjo balsuoti.

Nepaisant to, be šių politinių teisių diskriminacijos, yra ir kitų diskriminacijos tipų, apie kuriuos pastaruoju metu nuolatos pranešinėja žiniasklaida ir kurie paskatino šią antrąją rezoliuciją, apie kurią šiandien diskutuojame.

Tą, žinoma, paskatino nesuvokiamas nuosprendis, priimtas prieš moterį, žinomą kaip „merginą iš Qatifo“, kuriai buvo skirta 200 kirčių už tai, jog buvo aptikta automobilyje besikalbanti su vyru, kuris nėra jos šeimos narys. Ne tik tariamas nusikaltimas ir kartu bausmė yra nepriimtini, bet ir tai, jog juos pasunkino faktas, kad nuteista moteris negalėjo gauti tinkamos teisinės konsultacijos.

Deja, tai ne vienintelis atvejis, kai kam nors skiriama akivaizdžiai diskriminacinė bausmė už nusikaltimą ir kai teisinėje sistemoje nesugebama apginti moterų. Tai, deja, labiau norma nei išimtis. Kaip gali sistema būti teisinga, kai, pavyzdžiui, nusprendžiama, kad išprievartavimo auka yra kalta dėl tokio žvėriškumo?

Saudo Arabijai reikia struktūrinių pokyčių, o Europos Sąjunga turi padėti tiems, kurie šio tikslo vardan dirba už šalies ribų ir joje. Čia nesvarbus joks reliatyvizmas. Žmogaus teisės, įskaitant moterų teises, yra ir turi būti visuotinės ir ginamos bet kokiame kontekste.

Aš prisijungiu prie E. -B. Svensson reikalavimo ir prašau Komisijos ir Tarybos dar kartą pasinaudoti visomis galimybėmis ir paprašyti, kad Saugo Arabijos institucijos imtųsi tinkamų struktūrinių ir institucinių pokyčių panaikinti visas moterų diskriminacijos formas, įskaitant visų jų teisių pripažinimą privačiame ir viešame gyvenime, tiksliau, politinėje, teisinėje ir teisminėje srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), autorė. – (PL) Gerb. pirmininke, Saudo Arabija yra valstybė, kurioje teisė įgyvendinama, vadovaujantis wahabi, kuri yra radikaliausia suni kryptis islame, principu. Suvaržoma politinė, socialinė ir religinė laisvė, kasdien taikomos bausmės, plakant, amputuojant rankas ar pėdas, skiriama mirties bausmė.

Valstybėje, kurią Žmogaus teisių stebėtojas vadina „žmogaus teisių dykuma“, būtent moterys dažniausiai tampa įvairių diskriminacijos formų privačiame ir viešame gyvenime aukos. Tik 2001 m. oficialiai pripažinta moterų tapatybė, išduodant tapatybės dokumentus su nuotrauka. Prieš tai jos įrodinėdavo savo tapatybę, naudodamos šeimos tapatybės dokumentus, kuriuose yra jų vyro arba tėvo nuotrauka. Net jei moterys gali nusipirkti automobilį, joms draudžiama jį vairuoti. Jos gali studijuoti, tačiau studentės turi žiūrėti vyrų vedamų paskaitų vaizdo įrašus. Joms atimta teisė balsuoti, o sprendimas dėl skyrybų ar vaiko priežiūros yra išimtinė vyrų prerogatyva.

Moterys pakartotinai yra neteisingų ir įžeidžiančių teismo sprendimų aukos. Merginos iš Qatifo pavyzdys yra susijęs su 19 metų grupinio išprievartavimo auka, kuri buvo nuteista 200 kirčių ir šešiems mėnesiams kalėjimo už tai, kad savo pagrobimo metu buvo viena su nepažįstamu vyru.

Nors ir pasirašiusi Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Saudo Arabija nesilaiko iš jos kylančių įsipareigojimų. Institucijos turi pradėti tai daryti, panaikindamos visus apribojimus moterims dėl judėjimo laisvės ir imtis veiksmų palaipsniui didinant moterų dalyvavimą politinių sprendimų priėmime lygiomis sąlygomis su vyrais. Moterims turi būti leista įsidarbinti visuose administracijos lygmenyse ir turėti galimybę vykdyti visas viešąsias funkcijas.

Taip pat būtina reikalauti visiškai uždrausti plakimo ir kitų žeminančių fizinių bausmių naudojimą, nes tai yra tarptautinės teisės ir Saudo Arabijos pasirašytos JT Konvencijos prieš kankinimą pažeidimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca , PSE frakcijos vardu. – (PT) Gerb. pirmininke, norėčiau pridėti savo balsą prie visų kitų kalbėjusių narių, ir ypač pabrėžti, kad švenčiame Europos lygių galimybių visiems metus, kurie kaip tokie negali turėti jokių sienų. Mes tiesiog negalime likti abejingi tam, kas vysta moterims Saudo Arabijoje bei likusiuose Artimuosiuose Rytuose apskritai.

Ypač norėčiau pratęsti Ch. Tannocko iškeltą klausimą dėl teisės vairuoti automobilį. Rugsėjo 27 d. Rijade buvo įsteigtas Moterų teisės vairuoti automobilius reikalautojų komitetas. Lapkričio 6 d. komitetas paminėjo septynioliktąsias demonstracijos prieš šį draudimą metines. Jis jau surinko tūkstantį parašų ir įgavo nepaprastos jėgos. Šiam komitetui vadovauja Saudo Arabijos moterys. Norėčiau kreiptis į visus Rūmus, ypač pirmininkaujančią valstybę, kad jie suteiktų visišką paramą šiai Saudo Arabijos iniciatyvai. Taip pat norėčiau priminti, kad be Saudo Arabijos, Irake šiuo metu yra netgi daug rimtesnių problemų. Norėčiau priminti Jums šiais metais Basroje įvykdytą 40 moterų egzekuciją už tai, kad jos nesilaikė šiuo metu Irake, valstybėje, kurioje moterys gavo balsavimo teisę anksčiau nei Portugalijos moterys ir kur šiandien naudojamas žiauriausias fanatizmas, įvesto aprangos kodo. Negalime likti abejingi ir šiai situacijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi, ALDE frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, būtina turėti omenyje kai kuriuos dalykus nagrinėjant moterų teises Saudo Arabijoje. Tai yra, kad islamo visuomenėje religija ir valstybė neatskirti. Valstybė yra religija ir atvirkščiai. Nepakankamas dėmesys moterų teisėms kyla iš islamo teisės; supratus ir atsižvelgus į šią paprastą aplinkybę, mums pavyktų šiek tiek pagerinti padėtį.

Negalime primesti savo iš žydų ir krikščionių tradicijų kilusių vertybių, tačiau galime pradėti dialogą ir paraginti siekti abipusio supratimo ir parengti pagrindą reformai, nes šiuo metu kaip tik paneigiama kelios mūsų bendro požiūrio neatitinkančios sampratos.

Tačiau moterų padėtis Saudo Arabijoje yra siaubinga, todėl būtina ko nors imtis. Todėl raginu kolegas vienbalsiai pritarti šiam pranešimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). – (NL) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, šiandien čia vykstanti diskusija dėl Saudo Arabijos, ypač prastos padėties moterų teisių srityje, turėtų išties būti praplėsta ir apimti didelę islamiško pasaulio dalį. Tik kelios, pvz. Danijos pilietė Ayaan Hirsi Ali, išdrįso prabilti apie tai. Moterų diskriminacija ir pavergimas įsišakniję paties islamo šventuosiuose tekstuose.

Moterų diskriminacija Saudo Arabijoje ir beveik visame islamiškame pasaulyje yra grindžiama ir pateisinama Korane. Tai esminė tiesa, kurią privalome išdrįsti pripažinti šiose diskusijose. Tai buvo neseniai pademonstruota Sudane, kur 54 m. mokytojas buvo nuteistas 15 dienų įkalinimui už tai, kad pliušinį meškiuką pavadino Mahometu. Jam buvo atleista tik dėl tarptautinės diplomatijos spaudimo. Saudo Arabijoje grupinio išžaginimo auka tapusi 20 metų mergina buvo pati nuteista. Negali būti labiau simboliška nei tai.

Tačiau, žinoma, Saudo Arabija yra JAV sąjungininkė ir gali išsisukti iš tiek. Be to, kaip ir Kinija, Saudo Arabija yra turtinga šalis ir galime rizikuoti būti lankstesniais, kai kilnūs principai, apie kuriuos taip dažnai šią savaitę kalbame, yra pastatyti ant kortos. Europa turi reikalauti, kad Vašingtonas pasitelktų visą savo įtaką, kad pagerintų situaciją Saudo Arabijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Komisijos vicepirmininkas. – (DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, Komisija yra nepaprastai dėkinga už galimybę šiandien pasakyti šį tą apie padėtį, susijusią su moterų teisėmis Saudo Arabijoje.

Po Jūsų rezoliucija slypintis atvejis suteikia mums pagrindo labai nerimauti. Jauna mergina buvo nuteista 200 kirčių ir šešiems mėnesių kalėjimo po to, kai ją išprievartavo septyni vyrai. ES nedelsdama ėmėsi šio reikalo. ES Troika kreipėsi į Saudo Arabijos valdžią Riade ir išreiškė ES nerimą dėl El Katifo teismo sprendimo. Sprendimas ne tik akivaizdžiai pažeidžia tarptautinius Saudo Arabijos įsipareigojimus, ypač JT Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, bet ir paskelbdamas auką kalta apverčia kaltės principą aukštyn kojomis.

Ši atvejis atkreipia dėmesį į valstybę, kurioje moterų diskriminacija, deja, yra kasdienio gyvenimo dalis. Europos Parlamentas keletą kartų pagrįstai reikalavo, kad Saudo Arabijos valdžia panaikintų moterų judėjimo laisvės suvaržymus, įskaitant draudimą vairuoti. Šis reikalavimas taip pat taikytinas ir moterų įsidarbinimui, jų teisinei asmenybei ir atstovavimui teismo procesuose. Besąlygiškai palaikau Parlamento nerimą dėl moterų padėties Saudo Arabijoje.

Tuo pat metu Saudo Arabija kaip JT Žmogaus teisių tarybos narė yra įsipareigojusi saugoti ir remti žmogaus teises. Saudo Arabija yra JT Konvencijos visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims sutarties šalis. Reikia pripažinti, kad ji ratifikavo Konvenciją su viena išlyga: esant prieštaravimams tarp Konvencijos nuostatų ir islamo teisės standartų, Karalystė neprivalo laikytis jokių Konvencijos sąlygų, prieštaraujančių šiai teisei. Europos Sąjunga ne kartą reikalavo, kad Saudo Arabija panaikintų šią JT Konvencijos išlygą, ypač dėl lygių teisių, susijusių su jų vaikų tautybe, suteikimo moterims ir vyrams, ir toliau to reikalaus.

Tokie žmogaus teisių klausimai, kaip moterų padėtis, yra dažna Europos Sąjungos Saudo Arabijai teikiamų nusiskundimų tema. Europos Sąjunga primena Saudo Arabijai jos įsipareigojimus pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus, kalba apie poreikį elgtis su moterimis ir vyrais lygiai ir kovoti su smurtu prieš moteris bei prašo Saudo Arabijos saugoti ir remti moterų teises.

Du pastebėti nauji pokyčiai galbūt galėtų – sakau tai labai atsargiai – galėtų būti ženklas, kad Saudo Arabija juda į priekį.

Šių metų gegužę Saudo Arabijos nacionalinė žmogaus teisių asociacija parengė savo pirmą ataskaitą apie žmogaus teisių padėtį Saudo Arabijoje. Šioje ataskaitoje pateikiami moterų, kalinių ir darbininkų teisių pažeidimai ir teismo sprendimai. Saudo Arabijos valdžia būtinai turėtų dirbti ir vadovautis šios ataskaitos rezultatais ir rekomendacijomis.

Be to, spalį karalius Abdullah paskelbė apie esminę teismų reformą, stiprinančią teisėjų savarankiškumą ir paprastinančią bylos fakto nustatymą pagal Šariato teisę, kuria vadovaujasi Aukščiausiasis Teismas.

Tokiai šaliai kaip Saudo Arabija tai yra vilčių teikiantys žingsniai, todėl turėtume ne tik kreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus Saudo Arabijoje, bet ir, kur reikia, pasveikinti bei remti šiuo metu atsargiai pasirodančias reformas.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. - Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks šiandien po diskusijų.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika