Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0526/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Hlasovanie :

PV 13/12/2007 - 12.2

Prijaté texty :


Rozpravy
Štvrtok, 13. decembra 2007 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11.2. Práva žien v Saudskej Arábii
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Ďalším bodom programu je šesť návrhov uznesenia o právach žien v Saudskej Arábii(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), autor. - (PL) Vážená pani predsedajúca, znovu pripomínam prípad z októbra 2006, a berúc zároveň do úvahy nedostatočnú právnu ochranu žien v Saudskej Arábii, ale predovšetkým na základe faktov, čiže opätovných prejavov spoločenského odsúdenia hlasu obetí znásilnení, ktoré sa pokúsili prebudiť verejnú debatu na túto tému, vyzývam saudskoarabské úrady, aby bezodkladne odstúpili od takejto praxe.

Pani predsedajúca, rád by som zdôraznil, že Európska únia by nemala mlčať o škandálnom porušovaní práv a osobných slobôd žien v tretích krajinách. Krajina zodpovedná za ochranu svojich občanov sa nemôže uchýliť k porušeniu zásad vlády práva pod zámienkou ochrany zachovania nezávislosti súdov, ako sa stalo v prípade rozsudku vyneseného proti žene z Qatifu. Vyzývam preto saudskú vládu na zdvojnásobenie úsilia v oblasti naplňovania základných práv žien.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), autorka. - (SV) Vážená pani predsedajúca, musím povedať, že je veľmi smutné, že zneužívanie žien a násilie na ženách nemizne. To sa týka tohto uznesenia, ako aj toho ďalšieho. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli toto uznesenie pripraviť. Je takmer nepredstaviteľné, že ženy v Saudskej Arábii sú v roku 2007 stále pripravované o všetky ľudské práva.

Evidentne nestačí to, že ženy musia byť vystavené ponižujúcim a škandálnym skupinovým znásilneniam. Musia byť zároveň potrestané úradmi, zatiaľ čo páchatelia zostávajú na slobode. Myslím, že všetci tu, ženy rovnako ako muži, musia urobiť v mene solidarity všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili, že ľudské práva v Saudskej Arábii sa budú týkať aj žien. Vyzývame Komisiu a Radu a taktiež všetky členské štáty, aby tieto záležitosti vyzdvihli pri všetkých možných stykoch so Saudskou Arábiou.

Máme množstvo medzinárodných zmlúv a v rôznych súvislostiach máme aj vyhlásenia zo strany EÚ. Občas je frustrujúce, že hovoríme a hovoríme a toto násilie akurát pokračuje ďalej. Vďaka všetkým, ktorí sa chopili iniciatívy a pomohli pri práci na tomto uznesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), autor. - Vážená pani predsedajúca, nedávno bola kráľovi Saudskej Arábie Abdulláhovi dopriata kontroverzná návšteva Spojeného kráľovstva. Náš tajomník ministerstva zahraničných vecí chválil spoločné hodnoty Spojeného kráľovstva a Saudskej Arábie. Vnímam takéto pochlebovanie ako absurdné, pretože moje hodnoty demokracie, ľudských práv a rodovej rovnosti sú saudskej tradícii cudzie.

Vzťah EÚ so saudskou snemovňou je samozrejme založený na regionálnej stabilite a na dôležitých obchodných väzbách, najmä rope a obchode so zbraňami. Vlastne je tento vzťah taký dôležitý, že trojročné vyšetrovanie Spojeného kráľovstva vo veci údajných úplatkov, ktoré mal saudským ministrom vyplatiť dodávateľ zbraní, bolo zastavené na príkaz ministerského predsedu Tonyho Blaira z dôvodu národnej bezpečnosti.

Obavy vzbudzuje skutočnosť, že je do celého sveta exportovaný saudskoarabský druh fundamentalizmu, wahhábsky islam. V Londýne – mojom volebnom obvode – boli v školách založených Saudmi objavené učebnice, ktoré obsahovali pasáže naplnené nenávisťou voči kresťanom a židom.

Prípad skupinovo znásilnenej ženy z Qatifu, ktorá bola odsúdená na 200 rán bičom, vydesil svet. Spoločný návrh Parlamentu na uznesenie vyjadruje odpor a odmietnutie hodnôt kráľovstva. Podobne pred dvadsiatimi rokmi britský dokumentárny televízny film prerozprával život saudskej princeznej, ktorá bola verejne popravená za cudzoložstvo.

EÚ a Saudská Arábia zdieľajú zásadné zahraničné záujmy, ako napríklad podporu mierového procesu na Blízkom východe, podporu Saudov ako sunnitských moslimov, aby zadržiavali rozpínavý šiítsky Irán, a ich boj proti al-Káide, mnoho príslušníkov ktorej bohužiaľ pochádza zo Saudskej Arábie.

Zároveň však musíme Saudov primať k tomu, aby dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru OSN a odstránili diskrimináciu žien, ktoré dokonca ani nesmú viesť auto alebo voliť v obmedzených miestnych voľbách. Nerobme si však žarty sami zo seba, že zdieľame hodnoty s týmto fundamentalistickým a stredovekým režimom.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE), autor. - Vážená pani predsedajúca, v tejto záležitosti budem hovoriť za seba. V Saudskej Arábii vládne bezohľadná diktatúra, ktorá je bohužiaľ do značnej miery hanebne legitimizovaná vo väčšine západného sveta vrátane mnohých krajín EÚ, pretože Saudská Arábia má ohromné bohatstvo v ropných dolároch, z ktorých časť používa na uplácanie západných štátov, aby predstierali, že nevidia, nepočujú a nerozumejú tomu, čo sa v tejto krajine deje.

Ale aj školáci vedia, že groteskní vládcovia Saudskej Arábie, pozostávajúci väčšinou z rodiny jedného muža, Jeho najkráľovskejšej excelencie božského kráľa Abdulláha, podrobujú jeho ľud krutému útlaku. Ako jasný príklad môže poslúžiť skutočnosť, že zaobchádzajú so ženami ako s otrokmi alebo kusmi nábytku, ale kráľovi Abdulláhovi a jeho sprievodu v šiestich lietadlách, ako spomenul pán Tannock, sa vo Veľkej Británii a pred niekoľkými týždňami aj vo Vatikáne dostalo márnotratne veľkolepého štátneho prijatia. A cez úctyhodné pery kráľovnej Anglicka, britského premiéra či pápeža sa nepredralo ani slovíčko o ľudských právach. Človek by bol v pokušení povedať – asi toľko o pokrytectve a dvojakom metri.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), autor. - (ES) Vážená pani predsedajúca, v roku 2005 sme mali možnosť hovoriť o situácii žien v Saudskej Arábii, a to v kontexte komunálnych volieb, v ktorých ženy nemôžu voliť.

Podobne ako diskriminácia v oblasti politických práv však existuje mnoho ďalších typov diskriminácie, o ktorých nedávno a priebežne informovali rôzne médiá, čo bolo motívom tohto druhého uznesenia, o ktorom dnes diskutujeme.

Spúšťačom bol určite nepochopiteľný rozsudok pre ženu, známu ako „žena z Qatifu“, ktorá bola odsúdená na 200 rán bičom za to, že bola pristihnutá, ako hovorí v aute s mužom, ktorý nebol členom jej rodiny. Nielenže sú údajný zločin a teda aj trest neprijateľné, ale ešte ich zhoršuje fakt, že odsúdená žena nedostala vhodnú právnu pomoc.

Bohužiaľ toto nie je jediný prípad, pri ktorom môže človek bedákať nad jasne diskriminačnými rozsudkami za trestné činy a nad neschopnosťou právneho systému brániť ženy. Bohužiaľ ide skôr o pravidlo než výnimku. Ako môže byť systém považovaný za spravodlivý, keď napríklad považuje obeť hromadného znásilnenia za vinnú z cudzoložstva?

V Saudskej Arábii sú nutné štrukturálne zmeny a Európska únia musí pomôcť tým, ktorí pracujú pre tento cieľ zvnútra krajiny aj zvonka. Niet v čom byť relativistickými. Ľudské práva, ktoré zahŕňajú práva žien, sú a musia byť univerzálne a je nutné ich brániť v akejkoľvek súvislosti.

Preto sa pripájam k žiadosti pani Svenssonovej a ešte raz apelujem na Komisiu a Radu, aby využili všetky príležitosti a žiadali saudské úrady, aby uskutočnili zodpovedajúce štrukturálne a inštitucionálne zmeny tak, aby odstránili všetky formy diskriminácie žien vrátane uznania ich práv, a to v osobnom, ako aj vo verejnom živote, a ešte konkrétnejšie v politickej, právnej a súdnej sfére.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), autorka. - (PL) Vážená pani predsedajúca, Saudská Arábia je krajinou, v ktorej je právo naplňované podľa zásad wahhábizmu čo je ten najradikálnejší sunnitský smer islamu. Politická, spoločenská a náboženská sloboda je citeľne obmedzená a tresty bičovaním, amputáciou rúk či nôh alebo trest smrti sú na dennom poriadku.

V krajine, ktorú Human Rights Watch nazýva „púšťou ľudských práv“, sú to hlavne ženy, ktoré sa stávajú obeťami rôznych druhov diskriminácie v súkromnom a verejnom živote. Totožnosť žien bola formálne uznaná až v roku 2001, a to vydaním osobných dokladov s fotografiou. Predtým by svoju totožnosť preukázali použitím rodinného preukazu s fotografiou ich manžela alebo otca. I keď si môžu dovoliť kúpiť auto, nemôžu ho viesť. Môžu študovať, ale prednášky prednesené mužmi sledujú študentky na videu. Sú zbavené práva voliť a na rozhodnutie o rozvode a starostlivosti o dieťa majú exkluzívne prednostné právo muži.

Ženy sú často obeťami nespravodlivých a urážlivých súdnych rozhodnutí. Prípad dievčaťa z Qatifu sa týka 19-ročnej obete skupinového znásilnenia, ktorá bola odsúdená na 200 rán bičom a šesť mesiacov vo väzení za to, že bola sama s cudzím mužom v čase jej únosu.

Saudská Arábia nedodržiava záväzky vyplývajúce z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, hoci ju podpísala. Úrady musia začať tým, že zrušia všetky obmedzenia pre ženy, pokiaľ ide o slobodu pohybu, a prijmú opatrenia na postupné zvyšovanie zapojenia žien do politického rozhodovania, v ktorom si budú s mužmi rovné. Ženy musia mať všeobecný prístup k zamestnaniu na všetkých úrovniach verejnej správy a musia mať možnosť vykonávať všetky verejné funkcie.

Rovnako je nutné žiadať zavedenie absolútneho zákazu bičovania a ďalších ponižujúcich telesných trestov, pretože ide o porušenie medzinárodného práva a Dohovoru OSN proti mučeniu, ktorého signatárom je aj Saudská Arábia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca, v mene skupiny PSE. – (PT) Vážená pani predsedajúca, rád by som pripojil svoj hlas ku všetkým, ktorí prehovorili, a obzvlášť by som chcel podotknúť, že oslavujeme Rok rovnakých príležitostí a rovnaké príležitosti z definície nemôžu mať hranice, a preto nemôžeme jednoducho zostať ľahostajní k tomu, čo sa deje ženám v Saudskej Arábii a tiež vo zvyšku celého Blízkeho východu.

Chcel by som takisto nadviazať na otázku vznesenú pánom Tannockom o práve viesť auto. Výbor žiadateľov práva žien viesť auto bol založený v Rijáde 27. septembra. 6. októbra si výbor pripomenul 17. výročie demonštrácie proti tomuto zákazu, zozbieral už tisíc podpisov a má obrovskú silu. Vedú ho štyri saudské ženy. Rád by som vyzval celý Parlament, najmä jeho vedenie, aby poskytol plnú podporu tejto saudskoarabskej iniciatíve, a rád by som v súvislosti so Saudskou Arábiou pripomenul aj to, že v súčasnosti je situácia ešte závažnejšia v Iraku. Pripomenul by som tohtoročnú popravu 40 žien v Basre za to, že nerešpektovali pravidlá obliekania, ktoré sú v Iraku momentálne platné – v krajine, kde ženy mohli voliť skôr ako v Portugalsku a kde je dnes zavedený ten najbarbarskejší fanatizmus. K tejto situácii tiež nemôžeme zostať ľahostajní.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi, v mene skupiny ALDE. – Vážená pani predsedajúca, keď sa zapodievame témou práv žien v Saudskej Arábii, musíme mať na pamäti jednu vec. A tou je skutočnosť, že v moslimských spoločnostiach neexistuje oddelenie náboženstva od štátu. Štát je náboženstvom a naopak. Nedostatok úcty k ženám vychádza z islamského práva a keď pochopíme a zohľadníme túto jednoduchú skutočnosť, mohli by sme sa posunúť o krok k zlepšeniu situácie.

Nemôžeme vnucovať naše hodnoty, ktoré prekročili rámec židovsko-kresťanskej tradície, ale môžeme začať dialóg vyzývajúci na vzájomné porozumenie a pripravujúci základy pre reformu, keďže je v súčasnosti vyvracaných niekoľko koncepcií, ktoré nekorešpondujú s naším svetonázorom.

Ako som povedal, situácia žien v Saudskej Arábii je strašná a je nutné okamžite niečo spraviť. Preto vyzývam kolegov, aby správu jednomyseľne podporili.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). (NL) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, diskusia, ktorú tu dnes vedieme o Saudskej Arábii, najmä o strašnej situácii v oblasti práv žien, by mala byť rozšírená na veľkú časť islamského sveta. Len málokto má odvahu o tom hovoriť ako holandská občianka Ayaan Hirsi Aliová. Diskriminácia a zotročenie žien je zakorenené v posvätných textoch samotného islamu.

Diskriminácia žien v Saudskej Arábii a takmer v celom islamskom svete má svoj základ a ospravedlnenie v Koráne. Toto je základnou pravdou, ktorú musíme mať odvahu v tejto rozprave uznať. Prejavilo sa to nedávno v Sudáne, kde bola 54-ročná učiteľka odsúdená na 15 dní väzenia za to, že plyšového medvedíka pomenovala Mohamed, kým jej bola vďaka medzinárodnému diplomatickému tlaku udelená milosť. V Saudskej Arábii sa stala 20-ročná žena obeťou skupinového znásilnenia, ale sama bola odsúdená. Viac symbolické už to ani byť nemôže.

Avšak Saudská Arábia je samozrejme spojencom USA a tak jej to prechádza trochu ľahšie. Koniec koncov je podobne ako Čína bohatou krajinou a môžeme sa odvážiť byť trochu pružnejší, keď sú ohrozené ušľachtilé zásady, o ktorých sme tento týždeň často diskutovali. Európa by teda mala apelovať aj na Washington, aby využil celú svoju váhu na zlepšenie situácie v Saudskej Arábie.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, podpredseda Komisie. - (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Komisia je veľmi vďačná za možnosť dnes niečo povedať k situácii práv žien v Saudskej Arábii.

Prípad, ktorý je základom vášho uznesenia, nám dáva dôvod na najväčšie znepokojenie. Mladá žena bola odsúdená na 200 rán bičom a šesť mesiacov väzenia po tom, ako bola znásilnená siedmimi mužmi. EÚ sa záležitosťou zapodievala okamžite. Trojka EÚ vzniesla pred saudskoarabskou vládou v Rijáde oficiálny protest a vyjadrila zhrozenie z verdiktu súdu v El Katife. Rozsudok nie je len porušením saudskoarabských medzinárodných záväzkov, predovšetkým Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ale tiež stavia princíp viny na hlavu, keď prehlasuje obeť za vinnú.

Tento prípad privádza do stredu záujmu krajinu, v ktorej je bohužiaľ diskriminácia žien súčasťou každodenného života. Európsky parlament pri rôznych príležitostiach oprávnene žiadal saudskoarabskú vládu, aby odstránila obmedzenia slobodného pohybu žien vrátane zákazu šoférovania. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na obmedzenie prístupu žien k zamestnaniu, na ich právnu subjektivitu a na ich zastupovanie v súdnych procesoch. Otvorene zdieľam znepokojenie Parlamentu nad situáciou žien v Saudskej Arábii.

Zároveň je Saudská Arábia ako členská krajina Rady pre ľudské práva OSN povinná chrániť a podporovať ľudské práva. Saudská Arábia je zmluvnou stranou Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Je pravda, že podpísala dohovor s jednou výhradou: v prípade konfliktu medzi článkami dohovoru a normami islamského práva nemá kráľovstvo povinnosť vyhovieť žiadnym článkom dohovoru, ktoré sú v rozpore s týmto právom. Európska únia opakovane vyzývala Saudskú Arábiu, aby odvolala svoje výhrady voči Dohovoru OSN – najmä vzhľadom na zaručenie rovakných práv žien a mužov vo vzťahu ku štátnej príslušnosti ich detí – a bude v tomto úsilí pokračovať

Otázky ľudských práv, ako napríklad situácia žien, sú pravidelne predmetom námietok vznášaných Európskou úniou voči Saudskej Arábii. Európska únia pripomína Saudskej Arábii jej záväzky podľa medzinárodných noriem pre ľudské práva, zavádza reč na témy potreby rovakného zaobchádzania so ženami a mužmi a boja proti násiliu na ženách a žiada od Saudskej Arábie, aby ochraňovala a podporovala práva žien.

Dve nedávne zmeny, ktoré sme zaregistrovali, by možno mohli – a to hovorím s veľkou opatrnosťou – byť znamením, že Saudská Arábia robí určité pokroky.

Saudskoarabská národná spoločnosť pre ľudské práva vydala svoju prvú správu o stave ľudských práv v Saudskej Arábii, a to v máji tohto roku. V tejto správe sú zverejnené prípady porušenia práv žien, väzňov a pracujúcich, rovnako ako súdne rozsudky. Saudskoarabská vláda by určite mala začať konať a na odporúčania tejto správy reagovať.

Ďalej v októbri kráľ Abdulláh oznámil zásadnú súdnu reformu, ktorá posilňuje nezávislosť sudcov a zjednodušuje proces zisťovania skutočností podľa práva šaría pod dohľadom Najvyššieho súdu.

Pre krajinu ako Saudská Arábia sú to povzbudzujúce kroky. Mali by sme preto venovať pozornosť porušovaniu ľudských práv v Saudskej Arábii, kedykoľvek je to potrebné, ale mali by sme takisto vítať a podporovať reformy, ktoré sa nedávno opatrne objavili.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. - Rozprava sa skončila.

Hlasovanie prebehne dnes po konci rozpráv.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia