Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0525/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

12.3. Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής (ψηφοφορία)
PV
  

- Κοινή πρόταση ψηφίσματος (RC-B6-0525/2007)

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), συντάκτης. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, υπήρξε μια αλλαγή στον κατάλογο ψηφοφορίας του ΕΛΚ-ΕΔ. Συνιστώ στους συναδέλφους η αλλαγή να γίνει από θετικό σε αρνητικό αποτέλεσμα. Στο αρχικό κείμενο, στην αιτιολογική σκέψη Β, υπάρχει αίτηση για ψηφοφορία επί του αρχικού κειμένου από την Ομάδα ΕΕΕ, και συνιστώ στους συναδέλφους να ψηφίσουμε τώρα για τη διαγραφή της εν λόγω παραγράφου, δηλαδή να την καταψηφίσουμε. Επί του παρόντος, εμφανίζεται ως θετικό και θέλουμε να το αλλάξουμε σε «κατά».

 
  
MPphoto
 
 

  Andrikienė, Laima Liucija (PPE-DE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να υποβάλω προφορική τροπολογία ώστε ο τίτλος της πρότασης ψηφίσματος να γίνει ως εξής: «Δικαιοσύνη για τις “γυναίκες αναψυχής” (σεξουαλική δουλεία πριν και κατά τη διάρκεια του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου)».

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, υπήρξε προφανώς αλλαγή στην προφορική τροπολογία και ο συντάκτης είναι τώρα υπέρ της εν λόγω προφορικής τροπολογίας.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 9:

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, συντάκτρια. − (EN) Κυρία Πρόεδρε, προτείνουμε την προσθήκη των λέξεων «κάτι που είναι ηθικό καθήκον όλων των χωρών» μετά το πρώτο τμήμα της πρότασης, ώστε αυτή να γίνει ως εξής: «ενθαρρύνει τον ιαπωνικό λαό και την κυβέρνηση να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να αναγνωρισθεί το σύνολο της ιστορίας της χώρας τους, κάτι που είναι ηθικό καθήκον όλων των χωρών».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου