Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0525/2007

Keskustelut :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Äänestykset :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Hyväksytyt tekstit :


Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 13. joulukuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

12.3. Oikeutta ”lohtunaisille” (äänestys)
Pöytäkirja
  

– Yhteinen päätöslauselmaesitys (RC-B6-0525/2007)

– Ennen äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), laatija.−(EN) Arvoisa puhemies, PPE-DE-ryhmän äänestyslistaan on tehty muutos. Suosittelen, että kollegani tekevät muutoksen myönteisestä kielteiseksi. Alkuperäisessä tekstissä, johdanto-osan B kappaleessa, pyydetään äänestämään UEN-ryhmän alkuperäisestä tekstistä, ja suosittelen, että kollegani äänestävät nyt tuon kohdan poistamisen puolesta eli äänestämään sitä vastaan. Nyt näkyy, että ääni on annettu puolesta. Haluamme muuttaa sen ääneksi sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrikienė, Laima Liucija (PPE-DE).- (EN)Arvoisa puhemies, haluan siirtää suullista tarkistusta, niin että päätöslauselmaesityksen nimi olisi seuraava: Oikeutta ”lohtunaisille” (seksiorjat Aasiassa ennen toista maailmansotaa ja sen aikana).

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE).- (EN) Arvoisa puhemies, suulliseen tarkistukseen on selvästi tehty muutos, ja laatija kannattaa nyt suullista tarkistusta.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

– Ennen tarkistuksesta 9 toimitettua äänestystä

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld (ALDE), laatija.−(EN) Arvoisa puhemies, ehdotamme, että ensimmäisen lauseen ensimmäisen osan jälkeen lisätään sanat ”koska tämä on jokaisen maan moraalinen velvollisuus”, niin että teksti olisi seuraava: ”rohkaisee Japanin kansaa ja hallitusta ryhtymään lisätoimiin kansakunnan koko historian tunnustamiseksi, koska tämä on jokaisen maan moraalinen velvollisuus”.

 
  
  

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö