Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0525/2007

Debatter :

PV 13/12/2007 - 11.3
CRE 13/12/2007 - 11.3

Omröstningar :

PV 13/12/2007 - 12.3
CRE 13/12/2007 - 12.3

Antagna texter :


Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 13 december 2007 - Strasbourg EUT-utgåva

12.3. Rättvisa för de så kallade tröstekvinnorna (omröstning)
Protokoll
  

- Gemensamt resolutionsförslag (RC-B6-0525/2007)

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), författare. − (EN) Fru talman! Det har skett en ändring i PPE-DE-gruppens omröstningslista. Jag rekommenderar mina kolleger att en ändring görs från positiv till negativ. För originaltexten, skäl B, finns det en begäran från UEN-gruppen om omröstning om originaltexten, och jag rekommenderar mina kolleger att vi nu röstar om att stryka denna punkt, dvs. att vi röstar emot. Nu framstår punkten som positiv och vi vill ändra till ”emot”.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrikienė, Laima Liucija (PPE-DE). - (EN) Fru talman! Jag vill lägga fram ett muntligt ändringsförslag så att resolutionsförslagets titel blir följande: ”Rättvisa för de så kallade tröstekvinnorna (sexslavar i Asien före och under andra världskriget)”.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Fru talman! Det har uppenbarligen skett en ändring av det muntliga ändringsförslaget och författaren är nu för detta ändringsförslag.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

- Före omröstningen om ändringsförslag 9:

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, författare. − (EN) Fru talman! Vi föreslår att orden ”vilket är alla staters moraliska skyldighet” infogas efter den första meningens första del, så att ordalydelsen blir följande: ”Europaparlamentet uppmuntrar Japans folk och regering att vidta ytterligare åtgärder för att erkänna landets historia i alla dess aspekter, vilket är alla staters moraliska skyldighet”.

 
  
  

(Det muntliga ändringsförslaget beaktades.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy