Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 13. december 2007 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Stiftelse af politiske grupper
 2.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 3.Tiårsdagen for Ottawa-konventionen om forbud mod personelminer (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Tekstiler (forhandling)
 5.Økonomiske og kommercielle forbindelser med Korea (forhandling)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Regnskabsåret 2008, modificeret af Rådet (afstemning)
  6.2.Forslag til det almindelige budget 2008, modificeret af Rådet (alle sektioner) (afstemning)
  6.3.Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Montenegro (afstemning)
  6.4.Samarbejde mellem EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet (afstemning)
  6.5.Elektronisk identifikation af får og geder (afstemning)
  6.6.Beføjelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (afstemning)
  6.7.Tiårsdagen for Ottawa-konventionen om forbud mod personelminer (afstemning)
  6.8.Topmøde EU/Kina - Dialog om menneskerettighederne EU/Kina (afstemning)
  6.9.Bekæmpelse af den stigende ekstremisme i Europa (afstemning)
  6.10.Montenegro (afstemning)
  6.11.Skibsforlisene i Kertj-strædet i Sortehavet (afstemning)
  6.12.Indskudsgarantiordninger (afstemning)
  6.13.Formueforvaltning II (afstemning)
  6.14.Tekstiler (afstemning)
  6.15.Økonomiske og kommercielle forbindelser med Korea (afstemning)
 7.Kalender over mødeperioder: se protokollen
 8.Indlæg af et minuts varighed
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Tale af formanden: se protokollen
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  11.1.Det østlige Tchad
  11.2.Kvinders rettigheder i Saudi-Arabien
  11.3.Retfærdighed for de såkaldte "trøstekvinder"
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Det østlige Tchad (afstemning)
  12.2.Kvinders rettigheder i Saudi-Arabien (afstemning)
  12.3.Retfærdighed for de såkaldte "trøstekvinder" (afstemning)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 17.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 18.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 19.Meddelelse fra formanden: se protokollen
 20.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 BILAG (Skriftlige svar)
Forhandlinger
EUT-udgave (474 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1223 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik