Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δέκατη επέτειος της Σύμβασης της Οτάβα για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί ): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Υφάσματα (συζήτηση)
 5.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα (συζήτηση)
 6.Ώρα των Ψηφοφοριών
  6.1.Οικονομικό έτος 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  6.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2008, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Μαυροβουνίου (ψηφοφορία)
  6.4.Συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης (ψηφοφορία)
  6.5.Ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων (ψηφοφορία)
  6.6.Αρμοδιότητες και συνεργασία στον τομέα των υποχρεώσεων διατροφής (ψηφοφορία)
  6.7.10η επέτειος της Σύμβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού (ψηφοφορία)
  6.8.Διάσκεψη Κορυφής EE/Κίνας - Διάλογος ΕΕ/Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)
  6.9.Καταπολέμηση της αύξησης του εξτρεμισμού στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  6.10.Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  6.11.Σχετικά με τη μόλυνση που προκλήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα και στην Αζοφική Θάλασσα από ναυάγια (ψηφοφορία)
  6.12.Συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (ψηφοφορία)
  6.13.Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ΙΙ (ψηφοφορία)
  6.14.Υφάσματα (ψηφοφορία)
  6.15.Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κορέα (ψηφοφορία)
 7.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  11.1.Ανατολικό Τσαντ
  11.2.Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
  11.3.Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής
 12.Ώρα των Ψηφοφοριών
  12.1.Ανατολικό Τσαντ (ψηφοφορία)
  12.2.Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)
  12.3.Δικαιοσύνη για τις γυναίκες αναψυχής (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (863 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1004 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου