Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 13 december 2007 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 3.10 år efter antagandet av Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Textilier (debatt)
 5.Handel och ekonomiska förbindelser med Korea (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Budgetåret 2008, ändrat av rådet (omröstning)
  6.2.Förslag till allmän budget 2008, ändrad av rådet (alla avsnitt) (omröstning)
  6.3.Stabiliserings- och associeringsavtal mellan EG och Montenegro (omröstning)
  6.4.Samarbete mellan Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europarådet (omröstning)
  6.5.Datum för införande av elektronisk identifiering av får och getter (omröstning)
  6.6.Behörighet och samarbete när det gäller underhållsskyldighet (omröstning)
  6.7.Tioårsdagen för Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (omröstning)
  6.8.Toppmötet EU/Kina - Dialog EU/Kina om mänskliga rättigheter (omröstning)
  6.9.Kampen mot ökande extremism i Europa (omröstning)
  6.10.Montenegro (omröstning)
  6.11.Fartygsolyckorna i Kertjsundet i Svarta havet (omröstning)
  6.12.System för garanti av insättningar (omröstning)
  6.13.Förvaltning av tillgångar II (omröstning)
  6.14.Textilier (omröstning)
  6.15.Handel och ekonomiska förbindelser med Korea (omröstning)
 7.Datum för sammanträdesperioderna: se protokollet
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 10.Justering av protokollet: se protokollet
 11.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer(debatt)
  11.1.ÖstraTchad
  11.2.Kvinnors rättigheter i Saudiarabien
  11.3.Rättvisa för de så kallade tröstekvinnorna
 12.Omröstning
  12.1.ÖstraTchad (omröstning)
  12.2.Kvinnors rättigheter i Saudiarabien (omröstning)
  12.3.Rättvisa för de så kallade tröstekvinnorna (omröstning)
 13.Rättelser till avgivna röster och röstavsikter: se protokollet
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Anslagsöverföringar: se protokollet
 17.Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 19.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 20.Avbrytande av sessionen
 BILAGA (Skriftliga svar)
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (483 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1257 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy