Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 14 januari 2008 - Strasbourg EUT-utgåva

CARS 21: Ett konkurrenskraftigt motorfordonsregelverk (debatt)
MPphoto
 
 

  Talmannen. - Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon.

Skriftlig förklaring (artikel 142)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy