Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 14. januar 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Transportpriser og transportvilkår (forhandling)
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Paolo Costa for Transport- og Turismeudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår, udfærdiget i henhold til artikel 79, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne - Transportaspekter (KOM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037A(COD)).

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik