Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 15. januar 2008 - Strasbourg EUT-udgave

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (forhandling)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand! Vi har stemt for betænkningen i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Vi vil også stemme for den her, selv om vi deler meget af den kritik, der er fremkommet i plenum, også fra ordføreren selv. Et punkt har ordføreren selv været inde på. Ganske vist spiller kønsdiskriminering fremover også en rolle for agenturet for grundlæggende rettigheder, men spørgsmålet om homofobi eksempelvis er desværre ikke en del af opgaven. I lyset af de debatter vi har i Europa, og den diskussion, vi har i Europa, er det beklageligt, at vi ikke kunne kæmpe os frem til dette kompromis med Rådet og Kommissionen.

Der kan nævnes andre punkter. Vi stillede ændringsforslag i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som desværre alle sammen blev forkastet. Jeg vil minde om nogle få af dem. Diskrimineringen af romaer ville f.eks. have været et vigtigt punkt, og det samme gælder spørgsmålet om beskyttelse af privatsfæren. Databeskyttelse ville have været et vigtigt punkt. Her har vi i Europa opnået en vis standard, som vi også må forsvare indadtil, hvis vi vil bevare troværdigheden. Et vigtigt spørgsmål er imidlertid, også på baggrund af erfaringerne med bekæmpelse af terror, om terrorbekæmpelse er foreneligt med grundlæggende rettigheder. Også dette spørgsmål ville have været værd at tage med i opgavebeskrivelsen for agenturet for grundlæggende rettigheder.

Alle er enige om, at agenturet for grundlæggende rettigheder skal i gang med arbejdet så hurtigt som muligt. Vi har ikke engang kunnet blive enige om en direktør endnu. Derfor må det være tilladt at tvivle på, om agenturet for grundlæggende rettigheder virkelig vil kunne løse sin opgave. Den gode nyhed er, at der ikke kommer mange procedurer af denne art mere. Når EU-traktaten træder i kraft fra 2009, vil vi fremover have andre procedurer for, hvordan Europa-Parlamentet skal involveres i disse debatter.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik