Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Istungi stenogramm
Teisipäev, 15. jaanuar 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2007–2012 (arutelu)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Härra president, me hääletasime kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis raporti poolt. Kiidame selle siin taas heaks, kuigi nõustume suures osas täna parlamendi ja isegi raportööri enda esitatud kriitikaga. Ühte mu punkti raportöör juba käsitles. Kuigi põhiõiguste amet tegeleb jätkuvalt seksuaalse diskrimineerimisega, ei ole sellised asjad nagu homofoobia kahjuks tema valdkonnaks. Euroopas peetud arutelu valguses ja praeguses kõneluste seisus on kahetsusväärne, et me ei suuda nõukoguga ja komisjoniga kompromissile jõuda.

On ka teisi punkte. Me esitasime komisjonis muudatusettepanekud, kuid kahjuks lükati need kõik tagasi. Kavatsen neist vaid üksikutele viidata. Romide diskrimineerimine oleks olnud tähtsaks probleemiks, millega tegeleda, nagu ka isikliku privaatsuse kaitse. Andmekaitse oleks olnud teiseks tähtsaks punktiks. Siin Euroopas oleme me teatud taseme saavutanud, mida me oma tõsiseltvõetavuse nimel liidus säilitama peame. Samas on tähtis, mitte ainult seoses meie kogemustega terrorismivastases võitluses, uurida, mis ulatuses saab terrorismivastast võitlust kooskõlastada põhiõigustega. See on veel üks teema, mis oleks väärt põhiõiguste ameti tegevustikku lisamist.

Kõik nõustuvad, et põhiõiguste amet peaks hakkama tööle nii ruttu kui võimalik, kuid me ei ole suutnud isegi direktori osas kokku leppida. Seega on ruumi teatud kahtlustele, kas amet ikka on võimeline oma ülesannet täitma. Hea uudis on see, et selliseid menetlusi ei ole palju jäänud. Kui muudetud ELi alusleping alates 2009. aastast jõustub, on meil teised menetlused, mille kaudu Euroopa Parlament neis aruteludes osaleb.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika