Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - Strasbourg EUVL-painos

Monivuotinen toimintakehys Euroopan unionin perusoikeusvirastolle vuosiksi 2007–2012 (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, äänestimme mietinnöstä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa. Hyväksymme sen jälleen täällä, vaikka yhdymmekin suureen osaan parlamentin ja jopa esittelijän itsensä esittämästä kritiikistä. Esittelijä on jo tuonut esiin erään huomautukseni. Vaikka perusoikeusvirasto jatkaa sukupuolisyrjinnän käsittelemistä, homofobian kaltaiset asiat eivät valitettavasti kuulu sen alaisuuteen. Euroopassa käymiemme keskustelujen ja neuvottelujen tämänhetkisen tilan valossa on valitettavaa, että emme päässeet siitä kompromissiin neuvoston ja komission kanssa.

On tehtävä myös muita huomautuksia. Jätimme tarkistukset käsiteltäväksi valiokunnassa, mutta valitettavasti ne kaikki hylättiin. Aion viitata vain muutamiin niistä. Romaneihin kohdistuvan syrjinnän käsitteleminen olisi ollut tärkeää, samoin kuin yksityisyyden suojaaminen. Tietosuoja olisi ollut toinen tärkeä asia. Täällä Euroopassa olemme saavuttaneet tietyn standardin, jota meidän on ylläpidettävä Euroopan unionissa uskottavuutemme tähden. On kuitenkin tärkeää – eikä vähiten terrorismin vastaisesta taistelusta saamamme kokemuksen valossa – tutkia, missä määrin terrorisminvastainen taistelu voidaan sovittaa yhteen perusoikeuksien kanssa. Tämä on toinen asia, joka kannattaisi sisällyttää perusoikeusviraston toimivaltaan.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että perusoikeusviraston tulisi olla toimintakykyinen mahdollisimman pian, mutta emme ole onnistuneet edes sopimaan sen johtajasta. Näin ollen jää sijaa epäilylle, voiko virasto todella suoriutua tehtävistään. Hyvä uutinen on se, että näitä menettelyjä ei enää ole monta. Kun tarkistettu sopimus Euroopan unionista astuu voimaan vuonna 2009, meillä on muita prosesseja, joiden kautta kanavoidaan Euroopan parlamentin osallistumista näihin keskusteluihin.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö